Page 30

EVENES KOMMUNE Friluftslivskommunen Evenes kommune med sine ca. 1400 innbyggere byr på gode muligheter for friluftsliv i hele kommunen. I området rundt kommunesenteret Bogen finnes store fjellområder med topper som f.eks. Lilletind (1.134 m.o.h.) og Niingen (1.073 m.o.h). Landskap og natur er variert og gir gode muligheter for utøvelse av friluftsliv til havs, i skogen, til vanns og til fjells. Frivilligheten står svært sterkt. Lagenes dugnadsinnsats for anlegg og aktiviteter for friluftsliv er høy. Det er ryddet, kloppet, bygd broer, anlagt gapahuker, restaurert, merket, skiltet, satt ut benker og anlagt bålplasser langs et til sammen 150 km langt løypenett. Evenes Turlag har ekspandert til godt over 700 medlemmer de siste årene. Trimgruppa i Liland IF driver også et løypenett som brukes aktivt. Liland skole er i umiddelbar nærhet til dette løypenettet og bruker det som turområde/uteskole ved behov gjennom skoleåret. I Evenesvika har vi en flott badestrand og like bortenfor er Evenestangen, med skulpturen Steinkirka (Skulpturlandskap Nordland) og merket sti med krigsminner. På vinteren kjøres det skiløyper flere steder i kommunen. Utfyllende info om friluftsliv, utstyrssentral m.m.: evenes.kommune.no/om-kommunen/friluftsliv. Turstier, kart & turbeskrivelser: evenes-turlag.no og lilandif.no/skitrim.

Strandvatnet friluftsområde Fjelltoppene Niingen og Domingen ses når man passerer langs E10 ved Bogen. Strandvatnet (5 m.o.h.) er kommunens mest attraktive friluftsområde og ligger lett tilgjengelig rett bak kommunesenteret Bogen. Strandvatnet er kjent som et godt røyevatn og det er mange flotte turmål ved og i fjellområdene rundt vatnet. Vassbotn, det mest besøkte turmålet i Evenes, befinner seg innerst ved Strandvatnet med ei flott sandstrand, stor gapahuk og god bål/grillplass. I Vassbotn like bortenfor gapahuken er det godt synlige kulturminner etter kraftutbygginga i 1912. Det er lysløype langs turstien rundt Strandvatnet. På vinteren kjøres det opp skiløype rundt vatnet. Kart og info finner du her: evenes.kommune.no/om-kommunen/opplevelser/2020-strandvatnet-friluftsomrade.

Gállogieddi samisk friluftsmuseum På Gállogieddi har du mulighet til å oppleve et markesamisk gårdstun og få innblikk i samisk kulturarv, næringsgrunnlag og religion i markebygdene. I tilknytning til muséet er det en godt merket kultursti som vi anbefaler alle å prøve. Det går også tursti videre opp til Snaufjellet (433 m.o.h.), et turmål langs turlagets løypenett, med svært god utsikt over områdene rundt. Mer info om kulturstien finner du på vardobaiki.no.

30

Profile for Nor-Trykk

Naturlos 2019  

Naturlos 2019  

Profile for nor-trykk