Page 3

Ungdomstilbud Friluftsrådet gir også i år økonomisk støtte til ungdom (14-20 år) som på eget initiativ ønsker å dra på tur i: - marka, - fjell eller vann med minimum en overnatting. Ta kontakt med friluftsrådet på telefon eller e-post. Blant arrangementene som planlegges gjennomført i løpet av året er blant annet: padlecamp, grottevandring, fluekastekurs, ridecamp og ungdomscamp med tema “trygg ferdsel i fjellet”. Ta kontakt med friluftsrådet for mer informasjon og påmelding. Vi oppfordrer også til å følge med på friluftsrådets Facebooksider hvor det fortløpende vil bli lagt ut mer informasjon om avvikling av arrangementene.

og hjelp til kartlegging av uteområder. Alt for at det skal bli enklere for skolene og barnehagene å ta med barna ut i naturen. Har du kunnskaper om friluftsliv som du tenker kan være interessant for skoler og barnehager, send gjerne en e-post til torgeir.bremer@narvik.kommune.no

Strandryddedagen 4. mai Friluftsrådet oppfordrer alle til å delta på Strandryddedagen 4. mai. For å holde kysten ren må alle bidra. Din hjemkommune har mottatt informasjon og utstyr som gjør det enklere å hjelpe til på selve dagen. Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon eller besøk nettsiden til Hålogaland Ressursselskap (www.hrs.no/) I samarbeid med Hålogaland Ressursselskap arbeider friluftsrådet med et prosjekt rettet mot skoler og barnehager for å styrke kunnskap og bidra til en ren kyst. Husk derfor å ta med de små på strandryddedagen og hjelp til med å holde kysten ren året rundt.

Integrering Kjennskap til aktivitetene som drives i lokalmiljøet og de sosiale møteplassene aktiviteten skaper, kan være viktig når en skal ta del i fellesskapet. Friluftsrådet ønsker å bistå frivilligheten i arbeidet med integrering og oppfordrer derfor lag og foreninger som arrangerer eller ønsker å arrangere aktiviteter for tilflyttere med innvandrerbakgrunn om å ta kontakt med oss for samarbeid. Send e-post til torgeir.bremer@narvik.kommune.no

3

Profile for Nor-Trykk

Naturlos 2019  

Naturlos 2019  

Profile for nor-trykk