Page 2

Naturen som pauserom fra de daglige gjøremål På hvilken måte ønsker naturen oss velkommen! Naturen gir oss: -opplevelser, -god helse, -positive tanker, -bedre hverdag, -venner, -stillhet, -samhørighet, -utfordringer, -mestring, -velvære, -pause……. Dette er noen av de grunner for at vi inviterer til tur inn i naturen. Vær i naturen på naturens premisser! Legger vi igjen noe i naturen eller tar vi med oss noe ut. Vi tenner bål, vi sanker bær, vi fisker, vi lager støy, vi sliter på terrenget. Er det lagt til rette slik at vi ønskes velkommen inn i naturen. Parkeringsplasser, skilting, kart, informasjon, markbygdeløyper, bålplasser, rasteplasser, utsiktspunkter…. I de siste årene har det blitt en økning i antall personer som ønsker å gå tur, -sykle, -jogge, -padle for å nevne noen. Skal en nå flest mulig og kanskje de som trenger det mest er det viktig å tilrettelegge slik at en når flest mulig for naturen ønsker oss velkommen til alle årets dager og årstider. Erfaring viser at med enkel tilrettelegging vil langt flere grupper kunne bruke naturen som aktivt pausested. Med Naturlos 2019 ønsker vi velkommen til å bli med på tur. Velkommen.

Info fra

GJELDER ALLE KOMMUNER

Friluftsskole Friluftsskolen er et ferietilbud i friluft for barn og ungdom i alderen 10-13 år, hvor formålet er å gi en positiv introduksjon til friluftslivet. På Friluftsskolen får deltakerne prøve ut enkle friluftsaktiviteter i sitt nærmiljø, spise god mat og bli kjent med nye venner. Friluftsskolen gjennomføres over tre dager på dagtid. Vi arrangerer friluftsskoler i samtlige av våre 12 medlemskommuner, hvorav de fleste arrangeres i sommerferien.

Friluftsrådet er et interkommunalt samarbeidsorgan for 12 kommuner. Kommunene som er medlemmer av friluftsrådet er kommuner i Ofoten og Sør-Troms. Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund, Tysfjord, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen og Skånland. Visjon - friluftsliv en naturlig del av hverdagen for alle http://halogaland-friluftsrad.no/190.160. Hovedsiden.html www.facebook.com/Halogalandfriluftsrad/

Følg med på friluftsrådets hjemmeside og facebookside for informasjon om tid og sted for Friluftsskole i din hjemkommune. Du kan også gå inn på friluftsskole.no for informasjon.

I arbeidsplan for 2018-2021 kan du lese mer om friluftsrådet aktivitet og prosjekter. Vi har delt våre tiltak inn i 5 kategorier: - Friluftsliv i folkehelsearbeidet - Informasjon og markedsføring - Kompetanse og kurs - Infrastruktur, stier og løyper - Administrasjon

Læring i friluft I prosjektet Læring i friluft arbeider friluftsrådet for mer og bedre uteaktivitet i skole, på SFO og i barnehage. Vi arrangerer nettverkssamlinger og temakurs for lærere og barnehageansatte og vi bidrar med friluftsutstyr, undervisningsmateriell

2

Profile for Nor-Trykk

Naturlos 2019  

Naturlos 2019  

Profile for nor-trykk