Page 1


Henrik Šustek - PERFECT GARDEN Šíd 124, 986 01 Fiľakovo Bankové spojenie: 2299461854/0200 IČO: 43515843 DIČ: 1077287574 Tel.: +421 908 813 288 +421 908 074 000 info@perfectgarden.sk

www.perfectgarden.sk


Perfect Garden sa zaoberá realizáciou záhrad od jej navrhnutia až po samotnú realizáciu a jej odovzdanie konečnému zákazníkovi. Hlavnou náplňou našej práce je návrh a úprava zelene parkov, záhrad, nákupných centier, okolia novostavieb i rodinných domov na Slovensku. Dobré meno našej firmy nám zabezpečilo dominantné postavenie v našom regióne o čom svedčí aj naša fotogaléria. Využite naše moderné metódy, profesionálny prístup a vždy ochotný personál. Neustále skvalitňujeme svoje služby, čoho dôkazom je stále väčšie množstvo spokojných zákazníkov. Neváhajte a obráťte sa na našu spoločnosť.


Projekcia Tak ako stavba domu je dôležitá aj Vaša vysnívaná záhrada a to je podmienené dokonalou projekciou, prípravou a realizáciou. I.

Pre vytvorenie ideálnej záhrady je dôležité vychádzať z požiadaviek a predstáv zákazníka. Prvým krokom prípravnej fázy je preto prvotná konzultácia s klientom priamo na konkrétnom stanovisku. Po obhliadke pozemku a prvotnej dohode sa vytvára prvý náčrt. Pri vypracovaní projektu zohľadňujeme aj všetky klimatické podmienky.

Obsah štúdie:

II.

výkresová časť (pôdorysné riešenie, pohľady)

predbežný rozpočet

Po odsúhlasení spracovaného náčrtu bude vypracovaný finálny projekt pre realizáciu záhrady. Projekt sa spracováva počítačovým programom, ktorý umožňuje aj vizualizáciu záhrady v rôznych ročných obdobiach. 3D prevedenie Vás vtiahne na prechádzky Vašou budúcou záhradou.

Obsah projektu: 1. výkresová časť (pôdorysné riešenie, osadzovací plán, pohľady, plán závlahy) 2. 3D ukážky 3. technická správa (rozpočet, zoznam materiálu, harmonogram prác)

III.

Po odsúhlasení projektu nasleduje fáza realizácie. Na základe odsúhlaseného projektu sa vybuduje Vaša záhrada.

Záhrada je živý materiál, vyžadujúci väčšiu či menšiu starostlivosť, preto Vám vieme ponúknuť aj náš ďalší servis, ktorý budete mať prvý rok za zvýhodnenú cenu.


Výsev trávnikov: V cene za výsev trávnika je zahrnuté : odstránenie starého trávnika použitím totálnych herbicidov, vyrovnávanie terénu s kompletným preoraním celej plochy pomocou rotovátora do hĺbky cca 20cm, odstránenie všetkých nečistôt, prehrabanie pôdy, zapracovanie hnojiva a následný výsev trávnej zmesy a jemne valcovanie vysiatej plochy, 1.kosba, dosiatie trávnej zmesi po 1. Kosbe.

Zakladanie trávnikov macinovaním: V cene za zakladanie trávnikov macinovaním je zahrnuté: odstránenie starého trávnika použitím totálnych herbicidov, vyrovnávanie terénu s kompletným preoraním celej plochy pomocou rotovátora do hĺbky cca 20cm, odstránenie všetkých nečistôt, prehrabanie pôdy, zapracovanie hnojiva, vyrovnanie terénu pomocou valca, následná pokládka trávnych kobercov a opätovné valcovanie. 1.kosba

Založenie záhonov: V cene zakladania záhonov je zahrnuté: odburinenie záhonu, odstránenie nečistôt zo záhonu, zapracovanie hnojiva do pôdy, vymeranie a pokládka netkanej textílie, vykopanie jám s výsadbou rastlinného materiálu a následné mulcovanie záhonu o hrúbke cca 3 cm, položenie okraj záhonov.

Mulcovanie záhonov: v cene za mulcovanie záhonu je zahrnuté: vysypanie záhonov a okolie stromčekov mulcovacou kôrou v hrúbke cca 4cm vrátane mulcovacej kôry ( pripade farebnej mulcovacej kôry sa cena zmení v závislosti od druhu )

Projekt – projektovanie zahŕňa: 4. Návrh 5. Osadzovací výkres 6. 3D/ vizualizácie 7.

Fotodokumentácia k 3D záhradným projektom


Pre nášho zákazníka to znamená, že na všetky súčasti pri realizácii záhrady na kľúč mu dokážeme poskytnúť tie najvyššie možné zľavy a bezkonkurenčné ceny na trhu.

Ak budete s projektom spokojný a dáte si ho aj realizovať našou firmou, celá čiastka ceny za projekt bude odpočítaná z ceny realizácie a tak máte Váš návrh zdarma. Cena za kompletný projekt vrátane celej dokumentácie.


Balíky služieb pre celoročnú udržbu 2013 Balík služieb MINI strihanie kríkov jar-jeseň, údržba tráníka 3x ročne kosením, hnojenie2x, vertikutácia 1x, likvidácia odpadu, odburinenie záhonov, hnojenie okrasné rastliny jar, V cene nie je zahrnutý závlahový systém.

Balík služieb MEDIUM strihanie kríkov jar-jeseň,strihanie ovocné stromy, údržba travnika 7x ročne kosením, hnojenie2x, vertikutácia 1x, likvidácia odpadu, doplnenie mulcovcej kvôry, odburinenie záhonov, hnojenie okrasné rastliny jar, V cene nie je zahrnuty závlahový system.

Balík služieb MAXI strihanie kríkov jar- jeseň, strihanie ovocné stromy, údržba trávnika 14x ročne kosením, prevzdušňovanie trávnika , hnojenie trávnika 4x,postrek proti burine v trávniku 2x, vertikutácia 2x, likvidácia odpadu, hnojenie okrasné rastliny jar-jeseň, doplnenie mulčovacej kôry, odburinenie záhonov, čistenie jazierok + filtráciu(2x). V cene nie je zahrnutý závlahový systém


PERFECT GARDEN  
PERFECT GARDEN  

Firma Perfect Garden sa zaoberá realizáciou záhrad od jej navrhnutia až po samotnú realizáciu a jej odovzdanie konečnému zákazníkovi. Hlavno...

Advertisement