Page 1

Obchádzkový systém v reálnom čase


Bezkonkurenčný obchádzkový


Active Guard je unikátny bezkonkurenčný obchádzkový systém, ktorý umožňuje sledovať obchádzkovú činnosť bezpečnostných pracovníkov v reálnom čase a ukladanie dát na výkonnom serveri Kronos Net. V spolupráci s moderným softwarom Kronos máte okamžitý prehľad o všetkých udalostiach, alarmových stavoch a monitorovaných obchádzkach

systém


Mo탑nosti pou탑itia


Active Guard ponúka široké spektrum možností použitia · · · · · · ·

Kontrola a evidencia obchádzkovej činnosti strážnikov Evidencia revíznych činností Skladový systém Kontrola servisných pracovníkov Evidencia akýchkoľvek servisných služieb a údržby Vyhodnocovanie krízových stavov Mobilná evidencia osôb


Výhody systému · · · · · · · · · ·

Komunikácia v reálnom čase (GPRS/GSM) Poplachové tlačidlo, „panic" Nárazový senzor – v prípade pádu ( nárazu ) vyšle poplachovú správu, „detekovaný náraz“ Senzor otvorenia krytu batérie a SIM karty – v prípade otvorenia vyšle poplachovú správu, „sabotáž“ Spoľahlivá a bezpečná prevádzka Obojstranná hlasová komunikácia (telefonovanie) Využíva bezkontaktné médiá Jednoduché ovládanie (len tri tlačidlá) Väčšia bezpečnosť pre strážnikov i pre objekt Zvýšte si konkurencieschopnosť pomocou bezkonkurenčného a najmodernejšieho vybavenia


Schéma fungovania Zariadenie Active Guard

GPRS SMS Hlas

Monitorovaný objekt

Hlas

ActiveGuard Softvér riadiaceho pracovníka INTERNET SMS Hlas

Monitorovacia stanica

SMS Hlas


Používanie Active Guard On – line prenos údajov v reálnom čase -

Každá udalosť z Active GUARDU ( ďalej len AG ) sa do 5 sec. dostane na náš server a odtiaľ okamžite na Váš monitor. Máte okamžite prehľad o každom načítanom čipe. Ihneď viete o každej nesprávne vykonanej obchádzke. Máte prehľad čo sa deje s AG: -

Vloženie do nabíjačky Začatie nabíjania Ukončenie nabíjania Vybratie z nabíjačky Strata spojenia GPRS Obnova spojenia GPRS Sabotáž ( otvorenie krytu batérie

Kontrola dochádzky Vašich zamestnancov Prideľte každému pracovníkovi dochádzkový identifikačný bod a máte úplný a presný prehľad o jeho dochádzke na pracovisku


Nie je potrebné robiť kontrolu obchádzok. -

Už nikdy nemusíte tráviť veľa času kontrolou obchádzok. Náš server všetko vykoná za vás. Vy si len navolíte obchádzkovú trasu, počet obchádzkových bodov, interval a dĺžku obchádzky. Server vyhodnotí každú obchádzku. Chybnú, resp. nevykonanú obchádzku uvidíte na Vašom monitore vyznačenú ako červený riadok – poplach + zvukovú signalizáciu poplachu. A to všetko v reálnom čase.

Bezpečnosť pracovníkov -

AG má zabudovaný nárazový senzor. Ak sa pracovník šmykne, spadne a podobne, AG vyšle správu a Vy máte na monitore poplachové info zvýraznený zelený riadok „ Detekovaný náraz“+ zvuková signalizácia.

-

AG má aj tlačítko „PANIK“. Môže sa stať, že počas obchádzky nastane nepredvídaná situácia ( prepadnutie a pod. ). Po stlačení tlačidla „PANIK“ máte do 5 sec. na Vašom monitore poplachový červený riadok „Poplach – PANIK“ + zvuková výstraha.

-

AG má aj telefónne tlačidlo. Po jeho krátkom aktivovaní máte na monitore správu ( modrý riadok ) „Požiadavka na spätné zavolanie“ a vy môžete s pracovníkom telefonovať . AG slúži ako mobilný telefón.

-

Po dlhom aktivovaní telefónneho tlačidla, môže pracovník priamo telefonovať ( na Vami naprogramované telefónne číslo do AG ).


Komponenty Snímač Active Guard Základom systému Active Guard je elektronické čítacie zariadenie, ktorým sa osoba vykonávajúca obchádzku identifikuje pri kontrolných bodoch (TAG) v rámci stráženého priestoru. Každý snímač Active Guard obsahuje 3 ovládacie tlačidlá, ktoré sú určené k aktivácii zariadenia pred načítaním kontrolného bodu, PANIC tlačidlo pre odoslanie poplachovej informácie na server a tlačidlo pre volanie na jedno predvolené telefóne číslo

Identifikačné tagy (body) Pre vyznačenie jednotlivých kontrolných miest sa využívajú bezkontaktné identifikačné média. Tagy o priemere 2 cm sa na jednotlivé kontrolné miesta pripevnia pomocou skrutky, prípadne prilepením. Pre maximálne zvýšenie odolnosti proti vandalizmu, spravidla na otvorených priestranstvách, je možné média umiestniť do bezpečného priestoru (napr. za okno, a pod.). Umiestnenie na kov sa neodporúča.


Osobná identifikácia strážnika Slúži k identifikácii jednotlivých strážnikov a tým k ich odlíšeniu pred každou začatou obchádzkou alebo i k zjednodušeniu evidencie dochádzky pri príchode a odchode z pracoviska.

Nabíjací stojan Praktický stojan, ktorý je súčasťou každého balení Active Guard, je určený pre dobíjanie snímača. Samotné dobíjanie prebieha automaticky po vložení snímače do stojanu. Zásady pre nabíjanie sú zhodné s princípom dobíjania mobilných telefónov. Neodporúča sa preto využívať dobíjaciu stanicu ako odkladacie miesto. Znižovala by sa kapacita batérie


Služba Monitoring obchádzok


Túto službu MONITORING OBCHÁDZOK prevádzkujeme na výkonnom serveri v spolupráci s moderným programom Kronos NET. Služba Monitoring Obchádzok výrazne zvyšuje možnosti využitia celého systému Active Guard.

Základné výhody služby Monitoring obchádzok: · · · · · · · · · ·

Ľahká inštalácia bez zložitého nastavovania ľahšia práca s aplikáciou SW Kronos NET ponúka viac funkcií nepotrebujete pevnú IP adresu nepotrebujete vlastný server nestaráte sa o zálohovanie dát nevykonávate upgrade on-line pomoc pri problémoch službu môžete využívať na svojom počítači (notebooku) kdekoľvek, kde máte pripojenie k internetu automatické reporty (výpisy)


ZastĂşpenie


PORON, s.r.o. Podjavorinskej 15, 934 01 Levice Slovakia Tel.: 00421 36 62 273 97 Fax: 00421 36 62 273 97 E-mail: ag.poron@gmail.com www.ag-poron.eu


Active Guard - obchádzkový systém  

Active Guard je unikátny bezkonkurenčný obchádzkový systém, ktorý umožňuje sledovať obchádzkovú činnosť bezpečnostných pracovníkov v reálnom...