Page 1

dane + mzdy + učtovníctvo


OFFICE: Kladnianska 32 Bratislava Fax: +421 (2) 45647234 Mobil 1: +421 (903) 251680 Mobil 2: +421 (905) 519867 mail: info@acctasa.com www.acctasa.com


Môže to byť jednoduché, keď viete ako na to ! acctasa, s.r.o. ponúka spracovanie účtovníctva, daní a miezd pre slovenské podnikateľské subjekty ako aj pre zahraničné subjekty podnikajúce na území SR. Od roku 2005 poskytujeme ekonomické služby a pomáhame našim klientom dosahovať ich ciele. Kvalitu služieb zabezpečujeme prostredníctvom skúsených a školených spolupracovníkov. Našim stálym cieľom je spokojnosť klientov. Preto sme ochotní poskytovať služby nad rámec bežného spracovania ekonomickej agendy, ktorá tvorí základ našej práce. Považujeme za svoju zodpovednosť pochopiť vaše podnikanie a v zmysle nášho cieľa pomáhať vám robiť správne rozhodnutia a tak podporiť váš úspech. Sme tímoví hráči.


Účtovníctvo Produkty Vedenie podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov, ako i vedenie - finančného účtovníctva v zmysle všeobecne platnej legislatívy - finančného účtovníctva podľa nákladových centier - finančného účtovníctva podľa individuálnych potrieb - finančného účtovníctva v nadväznosti na reporty resp. konsolidáciu Vedenie jednoduchého účtovníctva podnikateľských subjektov v zmysle platnej legislatívy Účtovné poradenstvo


Mzdy Produkty Spracovanie miezd pre všetky druhy pracovných pomerov alebo typov výkonu činnosti, ktoré zahŕňa - výpočet výplatnej pásky - ošetrenie daňových a odvodových povinností - ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti - ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - vedenie personálnej agendy, personálne poradenstvo


Dane Produkty Daň z príjmov právnických osôb - výpočet daňovej povinnosti - spracovanie daňového priznania - vypracovanie príloh potrebných k daňovému priznaniu Daň z príjmov fyzických osôb - výpočet daňovej povinnosti - spracovanie daňového priznania - vypracovanie príloh potrebných k daňovému priznaniu - výpočet a ošetrenie odvodových povinností vyplývajúcich z daňového priznania k dani z príjmov Daň z pridanej hodnoty - kvalifikované vypracovanie daňového priznania - úkony súvisiace s vysporiadaním dane pri používaní koeficientu, zmene účelu investičného majetku, likvidácii spoločnosti Daň z motorových vozidiel - ošetrenie pohybu počtu motorových vozidiel v priebehu roka - ošetrenie povinnosti platiť preddavky - vyplnenie priznania Spotrebné dane - vypracovanie daňových priznaní voči colnému úradu Daň zo závislej činnosti - bežné spracovanie - ročné zúčtovanie


V spoločnosti acctasa, je zákazník vždy na prvom mieste.


Acctasa - dane. mzdy, učtovníctvo  

Spoločnosť acctasa, s.r.o. poskytuje na Slovensku od roku 2005 poradenstvo a spracovanie účtovníctva, daní a miezd. Našim cieľom je neustál...

Acctasa - dane. mzdy, učtovníctvo  

Spoločnosť acctasa, s.r.o. poskytuje na Slovensku od roku 2005 poradenstvo a spracovanie účtovníctva, daní a miezd. Našim cieľom je neustál...

Advertisement