Page 1

Prijave radova za učešće na Kongresu slati na mail:

organizuje

udruzenje.anestaticara@gmail.com

III KONGRES

Formular za prijavu sažetka rada kao i formular za biografi ju predavača naćićete na sajtu Udruženja anestetičara Srbije

„Anestetičar – juče, danas, sutra“

www.udruzenjeanesteticara.com

sa međunarodnim učešćem

Krajnji rok za prijavu radova je 15.12.2012. godine. Za sve potrebne informacije oko radova kontaktirati Anu Marković +381 (0) 63 / 212 706

Kragujevac Hotel „Šumarice“

Uslovi učešća za domaće učesnike Kongres Kurs

Za članove udruženja

Za ostale prijavljene

din.

din.

2500 1500

5000 2500

Radionica je sastavni deo Kongresa i Kursa

Uslovi učešća za strane učesnike

Za učešće na kongresu

Za učešće na kursu

50

20

WEB stranica hotela “Šumarice”

Di zajn : Ud ružen je Ane ste ti čara & Jovan a Zl oh

KOTIZACIJA :


Teme kongresa ● ● ● ● ● ● ● ●

Školovanje–status anestetičara Pedijatrijaska anestezija Intraoperativno spašavanje krvi Anestezija kod ekstenzivnih hirurških intervencija Monitoring u anesteziji Grejanje krvi i pacijenata Terapija bola Slobodne teme

TREĆI KONGRES UDRUŽENJA ANESTETIČARA sa međunarodnim učešćem

koji će se održati u Kragujevcu 20, 21 i 22 aprila 2013.god. Kongres će se održati pod sloganom

Kardio pulmonalna reanimacija – KPR

pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i biće akreditovan stručnim bodovima Zdravstvenog saveta.

Radionica ●

zadovoljstvo je i čast pozvati Vas na

“Anestetičar – juče, danas, sutra”

Tema kursa ●

Poštovane koleginice, kolege, dragi prijatelji i saradnici

Plasiranje laringealne maske Jovan Filipović - +381 (0)64/ 644 1800 Nataša Bubanja - +381 (0)62/8905 873 Marko Rafailović - +381(0)64/1814488 Katrin Rancic-+381(0)64/843 5200 Snežana Eror - +381 (0)64/8435 203 Ana Marković - +381 (0)63/212 706 Nevena Jaćimović - +381 (0)64/1828 744 Stanka Batalo - +381 (0)63/303 825 Ljiljana Tomić - +381 (0)62/222 180

Teme će biti obrađivane kroz usmene i poster prezentacije, a biće organizovani kurs i radionice. Predavači će, osim anestetičara Srbije, biti mnogobrojni gosti iz inostranstva i eminentni stručnjaci anestezije. Budite i Vi deo tima koji unapređuje profesiju anestetičara.

Web adress: www.udruzenjeanesteticara.com e-mail: udruzenje.anesteticara@gmail.com

S poštovanjem, Organizacioni odbor Udruženja Anestetičara Srbije

Kongres Anesteticara  

Kongres u Kragujevcu

Kongres Anesteticara  

Kongres u Kragujevcu