Page 1

Mida.teeb.ÖökullK SÜGISVDHEDEG.´TEDTER"KINO"MUUSIKD´ . Esmaspäev.–.Laagri.avamine6.tutvumismängud6. teema.tutvustus6.aruteludP Teater.meis.enestes6.külla.tuleb.näitleja. kes.õpetab.meid.kuidas.rääkida6.istuda.astudaP Mis.vahe.on.tragöödial.ja.draamalK Teisipäev.–.Soeng.võib.meid.tundmatuseni.muuta6 seda.fakti.tuleb.tõestama.juuksur6 kes.annab.nõu.kuidas.lihtsate.vahenditega.enda.soenguid.sättidaP .Lisaks.räägib.tätoveerija.oma.keha.kaunistamisest. ja.sellega.kaasnevatest.ohtudest.ja.riskidestP Kolmapäev.–.Külaskäik.muusikakooli6 tutvume.erinevate.erialadega. ja.püüame.mõnele.pillile.hääle.sisse.saadaP Neljapäev.–.laagri.jätkamine.kinoskäiguga6. vestlusring.teemal.mida.nägime.ja.kuidas.näitlejate.tööd.jälgidaP Reede.–.Kiirkursus.wJ.ja.raadiomeeste.maailmaP Külla.tulevad.raadiohääled.ja.karaokelauljadP .Miks.hääl.lindilt.teistmoodi.kõlab.K Laupäev.–.Perepäev infoVhttpV77wwwPookullPee7Kuu"tegevuskava

Luts6.Unt.ja.teised.suurkujud Tartu.Linnamuuseum.ootab.lapsi.rõõmsalt.koolivaheaega.veetma(. OP.Lutsu.majamuuseumis.-Riia.NÜ5 toimub.kolmapäevast.reedeni6.4NP"4JPfI.kell.ff.maastikumäng.TammelinnasP Reedel.kell.fü.giiditund.näitusel.RPoiss.ja.liblikasP.Mati.Unt.SIRP Info.tel.S9ü.fINI. Tartu.Linnamuuseum.-Narva.mnt.4N5 ootab.SP"f4P.aastaseid.lapsi.neljapäeval6.49PfI.kell.f4"f9.meisterdamaP Otsime.muuseumist.Tartu.ajaloo.suurkujusid6 mõtleme.välja6.miks.ajalugu.neid.mäletab. ja.meisterdame.mõne.tähtsa.tegelase.koju.kaasaP Muuseumitunni.pilet.f.euroP.Info.telP.S9ü.fGfG.või.S9ü.fGff. Tartu.fGP.sajandi.linnakodaniku.muuseum.-Jaani.fü5. kutsub.reedel6.4JPfI.kell.f4.külla.lasteaia".ja.algklasside.lapsiP Uudistame.üheskoos.fGP.sajandi.esimese.poole.elu".ja.söögituba6 piilume.vaikselt.peremehe.töötuppa. ja.õpime.tundma.bürgeripere.köögi.sisustustP Mõtleme6.mis.tunne.on.elada.ilma.elektrita.ja.saame.teada6 kuidas.kitsetalled.kella.sisse.võiksid.mahtudaP. Lõpetuseks.värvime.imeilusaid.töölehti6.mis.muljed.kokku.võtavadP Programm.kestab.umbes.f6J.tundiP .Muuseumitunni.pilet.f.euroP.Info.telP.SNü.fJ9J.

vaata.lisaksV.wwwPtartuPee

Anne noortekeskus info template (4)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you