Page 8

LK

8

noorsoo töös on tä h t i

NoorsootÖÖS ON TÄHTI Heili Griffith TLÜ pedagoogilise seminari arendusspetsialist

T

allinna Ülikooli pedagoogiline seminar korraldab sügise algul koostöös Tallinna spordi- ja noorsooametiga noorsootöötajatele, noorsootöö tudengitele ja teistele noortevaldkonnast huvitunuile mõttepäeva, mis sujuvalt läheb üle mõtteõhtuks ja -ööks. Sündmuse nimigi lubab, et «NoorsootÖÖS ON TÄHTI». Noorsootöö tähtede sadu toimub Tallinna noortenädala raames Rotermanni kvartalis 11. septembril algusega kell 14 ning kestab südaööni. Noortega töötavad säravad, huvitavad ja enamasti väga pühendunud inimesed. Selliseid tähti leiab näiteks kultuuri-, spordi-, haridus-, ettevõtlus- ja tehnikaalalt. Mõne jaoks on see töö, mõni teeb seda oma põhitööle lisaks va-

batahtlikult. Mis iseloomustab noorsootöö tähti? Mis inspireerib neid inimesi noori inspireerima? Kas on sarnaseid mõtteid, meetodeid ja lahendusviise, kuidas noori märgata, kaasata, motiveerida? Kuidas see kõik mahub ühise nimetaja «noorte vaba aeg ja noortele arendava keskkonna loomine» alla? Nendele ja paljudele teistele küsimustele leitaksegi koos vastused «NoorsootÖÖS ON TÄHTI» sündmusel. Osalejatel on lisaks tähtedega kohtumisele ja «tähistaeva» uurimisele hea šanss oma professionaalse noorsootöötaja lennutrajektoor hoogsaks kavandada. Tule arutle, mõtle ja joonista kaasa! Diskussioon, arutelu, elavad näited ja otsekohesed küsimused on omal kohal. Katmata U kulSündmus on osaliselt inspireeritud tuurisaate «Jüri Üdi klubi» formaadist:

päeva jooksu kohtutakse säravate külalistega ja käsitletakse noorsootööle olulisi teemasid õdusas kohvikumiljöös. Külaliste seas on nii suurte muusikasündmuste, filmifestivali, spordiürituste korraldajaid kui ka kunsti- ja meediaeksperte, kes noortega töötavad. Kõigil osalejail on võimalus kaasa rääkida neljas kavandatud sessioonis, kuid vastavalt oma huvile võib osaleda ka valikuliselt. Igal sessioonil on oma fookus ning kutsutud tähed kogemusi ja inspiratsiooni jagama. Fookuses on muusika, kunst ja meedia, liikumine ja sport ning ühiskondlik aktiivsus ja ettevõtlikkus. Iga sessioon otsib muuhulgas vastuseid küsimustele, kuidas noored õpivad; kuidas märgata noorte vajadusi ja andeid ning milline on noorsootöötajate roll selles; mis on noorsootöö ühine identiteet ning millised on noorsootöötaja õppimisvajadused praegu

ja tulevikus. Mõttepäeva joonistavad koomiksina üles noored vabatahtlikud ja osalejatelgi on võimalus visuaali täiendada. Lisaks valmib mõttepäevast lühike videomaterjal noorsootöö üliõpilastele, et aidata neil edaspidigi näha seoseid eri valdkondade vahel, mõista koostöö võlu ja saada inspiratsiooni. Päev lõppeb õhtul õdusa kontserdiga. TLÜ pedagoogilise seminari direktori kohusetäitja Silver Pramann leiab, et selliseid arutelusid, kus nii noorsootöötajad kui ka teised oma ala spetsialistid kokku saavad, et arutada noorsootöö hetkeolukorda ja tulevikku, on väga vaja. Ta lisab: «Peame senisest enam hakkama arvestama ka noorsootöötajate ettevalmistamisel kaasaja kiiresti muutuva noorte olukorra ja võimalustega. Noorte probleemide lahenKaetudmuutub C damisel üha olulisemaks valdkondadevaheline koostöö. Seetõttu on

oluline arutada nii tudengite kui noorsootöö ja sellega seotud valdkondade töötajatega noorte olukorda, probleeme ja võimalusi, kuidas noori veelgi paremini toetada.» Niisiis, kui oled noorsootöötaja, noorsootöö tudeng, noor või lihtsalt huvitatud noorsootööst ja noorte käekäigust ning tunned, et just sinul on tähelepanekuid, ideid ja mõtteid noorsootöö valdkonna arendamiseks või sind huvitab eriliselt mõni eelmainitud teemafookus töös noortega, tule kindlasti osalema! Võimalik on tulla nii terveks päevaks kui ka ainult üheks-kaheks sessiooniks. Põnev kogemus, uued kontaktid ja inspiratsioon on garanteeritud! Rohkem informatsiooni mõttepäeva ning registreerimise kohta leiad RGB siit: www.tlu.ee/tps Kiirustage, sest kohtade arv on piiratud!

Erasmus+ programm loob sildu ja toob noortevaldkonda lisaraha Annika Teder SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo kommunikatsioonijuht

A

asta alguses alustas Euroopa Liidu uus programm Erasmus+, mis toetab rahvusvahelist koostööd, kogemustevahetust ja õppimist haridus-, noorte- ja spordivaldkonnas. Erasmus+ ühendab Euroopa senised rahvusvahelised kõrghariduse programmid, elukestva õppe programmi ja noorteprogrammi Euroopa Noored ning toob kaasa umbes 40-protsendilise eelarvekasvu võrreldes eelmise seitsme aastaga. «Uus programm soodustab varasemast enam koostööd ja uuenduslikke lähenemisi töös noortega. Erasmus+ programmis saavad noorsootööasutused ühendada jõud näiteks koolide ja äriettevõtetega, et arendada noortes tööturuks vajalikke pädevusi,» tutvustab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo (ENEB) juhataja Reet Kost programmi laienenud võimalusi. Sarnaselt eelmise Euroopa Noored programmiga toetab Erasmus+ endiselt ka noorte omaalgatust, kultuuridevahelist õppimist noortevahetustes ning välismaal vabatahtlikuna tegutsemist. «Maailmas muutub üha olulisemaks oskus luua seoseid eri teemade, erialade ja kultuuride vahel ning teha koostööd partneritega eri riikidest. Erasmus+ projektis osalemine annab noorele esimese rahvusvahelise koostöökogemuse ning sõpru ja kontakte üle Euroopa,» ütleb Reet. Esimesed toetused jagatud Toimunud on programmi kaks esimest taotlusvooru, mille tulemusel toetas Euroopa Noored Eesti büroo 73 noorte­valdkonna projekti rohkem kui 1,4 miljoni euroga. Taotlejate seas oli kõige populaarsem tegevusvõimalus rahvus­vaheline noortevahetus. Kokku esitati büroole kahes voorus 43 noortevahetuse taotlust, millest toetuse said 31. Need projektid toovad Eestisse ko-

Katmata CMYK Noortevahetuse Ewoca osalejad puhastavad jõge palkidest.

gemusi vahetama ja õppima sadu noori üle Euroopa. Eesti esimese Erasmus+ projekt viisid ellu Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia huvijuhi-loovtegevuse tudengid. Noortevahetus «Educational Enterprising – Environmental Work Opportunity with Communication and Adventure» (pildil) käsitles seikluskasvatuse võimalusi keskkonnaalase töö tegemisel. Projektijuht Aleksandra Griffeli sõnul oli noortevahetus väga avardav kogemus nii tegijate kui osalejate jaoks. «Kui projektis on koos erineva emakeelega ja väga erineva kultuuritaustaga noored, siis kuuled ja koged pidevalt midagi uut ning õpid toime tulema kultuuridevaheliste erinevustega,» räägib Aleksandra. Seda tänuväärsem on te-

Kaetud CMYK

Fotod: Piret Eit Katmata U

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused • Noortevahetused – 31 projektile 497 380 eurot • Euroopa vabatahtlik teenistus – 23 projektile 475 961 eurot • Noorsootöötajate õpiränne – 11 projektile 257 383 eurot • Strateegiline koostöö (sh rahvusvahelised noortealgatused) – 4 projektile 133 675 eurot • Noorte osalusprojektid – 4 projektile 53 356 eurot

ma sõnul see murdepunkt, kus noored avanevad, hakkavad omavahel rohkem suhtlema ja pakuvad korraldajatele oma abi. «Projekti lõpus olid osalejad nii lähedaseks kasvanud, et paljud lahkusid pisarais,» kirjeldab Aleksandra.

Järgmine võimalus Erasmus+ programmist toetust taotleda avaneb 1. oktoobril. Rohkem infot programmi võimaluste kohta leiad Euroopa Noored kodu­ lehelt euroopa.noored.ee.

Katmata CMY

Täname kõiki partnereid, kes käesolevasse numbrisse panustasid! Väljaandja: Tallinna Spordi- ja Noorsooamet Toimetajad: Margit Sellik Ilona-Evelyn Rannala Marili Otstak Elisabeth Kaukonen sportnoorsoo@tallinnlv.ee

linnalabor Tallinna

NOORTENÄDAL

Profile for Noor Tegija

Noor Tegija, august 2014  

Noor Tegija, august 2014  

Advertisement