Page 1

Noored Kooli 5. lend Osalejad 2011 – 2013


Hea Noored Kooli sõber! Noored Kooli seni suurima lennu osalejad on jõudnud kaheaastase programmi lõppu ja saanud ühtäkki vilistlasteks! Kaks aastat on jätnud neisse jälje, samas veel olulisema jälje on nad jätnud Eesti haridusmaastikule, tegutsedes sihikindlalt selle nimel, et iga laps Eestis saaks hea hariduse. Kõigest sellest annavad ülevaate järgnevad leheküljed. Uusi ja põnevaid väljakutseid teile, kallis 5.lend!


5. lennu pusle 5. jaanuaril 2013, kui alustasime oma lõpuaktuse kavandamist, valisime oma lendu iseloomustama pusle. Me oleme Noored Kooli programmis seni kõige suurem lend. Nagu juhtub ka mängutoas, on mõned pusletükid selle kahe aasta jooksul ka kaduma läinud, kuid sellegipoolest on meid palju – lõpetame oma kaheaastase teekonna kahekümnekesi. See teekond on olnud meie jaoks hariv, mõtlemapanev, dilemmasid tekitav ja argumenteerima sundiv. See ei ole olnud sile ja sujuv tee nagu välismaa maanteed, vaid konarlik, käänuline ja ootamatuid avastusi täis nagu üks väike Eesti metsavahetee. Me ei ole lasknud end heidutada sellest, et nii mõndagi, mida keegi meist on võtnud nõuks teha ja saavutada, pole kunagi veel tehtud, vaid oleme olnud teerajajad siis, kui sillutatud ja juba sissesõidetud teelõik on saanud otsa. Meie lennu Kristel oli esimene keelekümblusõpetaja Noored Kooli programmis ja Katrin esimene tehnoloogiaõpetuse õpetaja. Karin oli esimene, kes õpetas programmi ajal kutsekoolis ja Mihkel esimene, kes õpetas lasteaias. Teine Mihkel esimene, kes andis tunde IB programmi raames. Seda loetelu võiks veel jätkata. Haridus ei ole valdkond, kus muutused saaksid tõelisuseks üleöö. See on aeglaselt muutuv maastik, mida ei olegi ehk turvaline liiga kiiresti muutma hakata. See on maastik, kust käivad igal aastal üle ka Noored Kooli õpetajad. Tänaseks on meid 45 erinevas Eestimaa koolis õpetanud juba 78 õpetajat, järgmisel aastal alustab veel 14. Tahaksime julgustada oma järeltulijaid, nooremaid kolleege, olema ettevõtlikud ja ambitsioonikad, aga ka väga hoolivad ja vastutustundlikud sellel teel! Meie õpilased võivad kiiresti unustada mõned faktid, mida oleme neile õpetanud, aga loodetavasti ei unusta nad meie õpetatud ausust, austust, tolerantsust, väärikust ja väärikaks olemist, kohusetunnet ja ettevõtlikkust. Meie kohus on innustada neid otsima suuremaid teadmisi, kõrgemaid tõdesid ja paremaid oskusi. Ikka ja ainult selleks, et neist saaksid paremad inimesed ja et nad julgeksid täita oma unistusi. Ja oma kogemuse pinnalt võime öelda, et väga palju õpime ka ise sellel teel. Oleme täna oma Noored Kooli kogemusele targemad, hoolivamad ning oskuslikumad õpetajad ja (tulevased) lapsevanemad. Oleme tänulikud selle kogemuse eest ja lubame, et rakendame programmist saadut parimal viisil Eesti hariduselu edendamisel! Siiralt Teie Noored Kooli 5. lend


Mariliis Võsu Rakke Gümnaasiumis Mariliisil on bakalaureuse- ja magistrikraad Tartu Ülikoolist ökoloogia ning elustiku kaitse erialalt. Ta on olnud erialasel praktikal Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi ja Jõgeva-Tartu regioonis. Mariliis on olnud oma koduklubi Noorteühingu 4H president ja aktiivne kooli õpilasomavalitsuses. Vabal ajal meeldib talle tegeleda spordiga, eelkõige võrkpalli, rulluisutamise ja rahvatantsuga, ning sõpradega lauamänge mängida. Mariliisi eesmärgiks oli jõuda õpilastega rohkem õue loodust tundma õppima ja seda ta kahe aasta jooksul õuesõppe tundides tegigi. Samuti viis ta koolis läbi erinevaid loodusega seotud projekte. Osa õpilastega käidi projekti raames külas ka Väike-Maarja hooldekodus ja Tartu koduta loomade varjupaigas. Mariliis jätkab Rakke Gümnaasiumis õpetajana.

LENNUKAASLASED MARILIISIST Ta Mariliis on meie lennu looduslaps. aile, det d isei sell gata oskab looduses mär h km/ 90 elt ilms st mei millest ülejäänud ei agi kun te mit ja id mööda kihutaks u või märkaks. Kui jääd hätta mõne linn guu kui e, enn siis a, puu äratundmiseg on ta – ilt iliis Mar i küs geldama kukud, Mariliis selles vallas täpsem kui Google! r vää tlus ime tes on ümbritseva suh rt suu Nii ga. ame süd re selt hooliv ja suu slasharmooniat suudab ta pakkuda kaa l vee aga , uga alol koh tele lihtsalt oma a. seg ratu nae ni kau võimsamat oma

Antud tundide arv:

1620

Õpilaste arv:

151


Kadri Jakobson Matemaatikaõpetaja, tantsuringi juhendaja ja 12. klassi juhataja Tartu Forseliuse Gümnaasiumis Kadri on lõpetanud Paide Ühisgümnaasiumi kuldmedaliga ning olnud Järva Reforminoorte klubi esinaine. Kõrgharidus on tal Tartu Ülikoolist majandusteaduse erialalt. Kadri on pidanud Kuma raadios saatejuhi ametit ning olnud DenimDream kaupluse juhataja Tartus. Kaks suve on ta müünud Southwesterni suveprogrammis ukselt-uksele raamatuid Ameerikas ning olnud müügitulemustega Euroopa üliõpilaste seas parim. Kadri õpilased on osalenud olümpiaadidel, kust nii mõnigi on saavutanud hea tulemuse. Noored Kooli programmi kõrvalt lõpetas Kadri TÜ ärijuhtimise magistrantuuri. Sügisest jätkab koolis nende klassidega, keda hetkel õpetab.

LENNUKAASLASED KADRIST Kadri on meie lennu supernaine! Kõrgete kontsade ja säravate silmadega naine, keda iseloomustab kiirus, täpsus, arukus, põhjalikkus ja naerusuisus. Kadril on hämmastavad ajaplaneerimis- ja juhtimisoskused, tänu millele suudab ta miljon asja korraga korda ajada ja seda kõike veel väga hästi ja rõõmsameelselt! Kadri on ühelt poolt asjalik ja ratsionaalne, oma arvamuse ütleb ta otsekoheselt välja. Teisalt aga juhtub temaga pidevalt midagi – küll rebeneb tal koolis seelikulõhik pikemaks, küll käib ta keset tuba pikali... Sellest kõigest oskab ta ka naljakalt jutustada. Kadri on meie lennu sära ja tahe!

Antud tundide arv:

1680

Õpilaste arv:

144


Mari Vapper Eesti keele ja kirjanduse õpetaja, 5.b klassijuhataja Kristiine Gümnaasiumis Mari on õppinud Tartu Ülikoolis kirjandust ja eesti filoloogiat. Tema töökogemuse hulka kuulub subtiitrite tõlkimine telesaadetele ning lasteraamatute tutvustamine Apollo raamatukaupluse jututundides. Kirjandusele lisaks on Mari suureks hobiks ka teater – kooliajal osales ta aktiivselt Nõmme Kultuurikeskuse teatritrupis ning kirjutas ka ise näidendeid. Mari jaoks oli kõige olulisem panna õpilased ennast väljendama ja arvamust avaldama. Ta tunneb uhkust oma loovate ülesannete üle kirjandustundides, erinevate ainete lõimimise ja õpilaste kirjutamisoskuse parandamise üle. Mari viis tunde klassiruumist välja ja arendas õpilaste esinemisoskust. Tema jaoks on olulised head suhted õpilastega ning õpilaste edukad tulemused nii lõpueksamil kui ka erinevatel konkurssidel. Sügisest jääb Mari lapsehoolduspuhkusele.

LENNUKAASLASED MARIST Mari on meie naerukajakas. Tem a siirus ja lapsemeelsus on pannud meie lend u teinekord nägema asjade lihtsust ja lihts ates asjades teatavasti peitubki ilu. Mar i on vankumatu romantik, heasüdamlik ja õrna hingega, samas julge ja kuraasik as. Temas on tohutul hulgal siirust, ausust, hoolivust, sisemist ning välimist sära. Mari oskab igast totrast olukorrast huumoriga välj a tulla. Marit on saatnud sellel kahel aastal siiras mure selle pärast, et tema lapsed ikka loeksid ja saaksid osa sellest raamatute vaim ustavast maailmast, millesse ta ise nii väga kiindunud on. Lisaks kõigile muudele vooruste le on Mari suurepärane inimeste jäljenda ja!

Antud tundide arv:

1330

Õpilaste arv:

155


Irina Smuglina Eesti keel teise keelena, meedia, eesti keele ring 2. ja 3. klassile Narva Pähklimäe Gümnaasiumis Irina on lõpetanud Tartu Ülikooli Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi. Enne Noored Kooli programmi on ta töötanud erinevates valdkondades: teeninduses, sotsiaaltöös, ajakirjanduses. Irina hobiks on žongleerimine ning reisimine. Irina käe alt toimusid koolis järgmised üritused: Orienteerumismäng 2012 ning Orienteerumismäng 2013 gümnasistidele, žongleerimise töötoad põhikooli õpilastele, jalgpalliturniir Hispaania-Portugal-Saksamaa. Koolis ilmus uus stend “Meedia”, kus olid õpilaste kirjutatud uudised ja loovtööd, tehtud seinalehed. Irina kolib Tartusse tagasi, jätkab TÜ ajakirjanduse magistrantuuris, tegeleb meediaõpetusega ning ootab ka huvitavaid tööpakkumisi

LENNUKAASLASED IRINAST Irina kohta käib ütlus „Vaga vesi, sügav põhi!”. Pealtnäha vaikse ja malbe pealispinna all peitub julge ja intelligentne naine, kes on põhjalik ja kohusetundlik, läheneb probleemidele loominguliselt ja ei virise iialgi. Just Irina võttis vastu väljakutse, mis oli meie lennu üks suurimaid – kolida Narva, kus ei olnud kedagi ega midagi ees ootamas. Ometi suutis ta seal hakkama saada, säilitades alati positiivsuse ning keskendudes lahendustele. Ta suutis keelekümblusest vaimustama panna ka oma lennukaaslased, värvates meid oma õpilastele kirjasõpradeks! Irina on armas, südamlik ja hooliv lennukaaslane.

Antud tundide arv:

1430

Õpilaste arv:

147


Reeno Reeder Füüsikaõpetaja Keila Koolis Reenol on magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist elektroonika ja biomeditsiinitehnika erialalt. Ülikoolis on ta olnud aktiivne tudengiesindaja erinevates otsustuskogudes. Enne programmi töötas Reeno 9 aastat tarkvaraarendusspetsialistina teadus- ja arendusette võttes Cybernetica. Reeno huvialadeks on rahvatants, koorilaul ja seiklussport. Ta on tegev tantsuansamblis Kuljus. Reeno õpilased on saanud kogemuse osaleda füüsikavõistlustel, üks õpilane ka vabariiklikul füüsikaolümpiaadil. Reeno on viinud oma õpilasi ebatavalistesse ja innustavatesse paikadesse, nagu näiteks näitusele “Dialoog pimedusega”, Iru elektrijaama, Muuga sadamasse aga ka kooli soojasõlme, ventilatsioonikambrisse ning katusele. Reeno sai ise tohutu innustusepagasi esimese aasta järgsel suvel, osaledes 3-nädalases füüsikaõpetajate koostööprogrammis CERN-is, tuues sealt klassiruumi kaasa uusi ja huvitavaid meetodeid füüsika õpetamiseks. Reeno Jätkab oma doktoritöö kirjutamist Tallinna Tehnikaülikoolis, kus alustab ka tööd assistendina, hakates ingliskeelsel õppekaval õppivaid elektroonika eriala magistrante õpetama.

LENNUKAASLASED REENOST Reeno silmad on sinised nagu Eestimaa taevas, rüht sirge nagu tammepuu, nägu naeratav nagu Eesti suvi, ta on truu ja kohusetundlik nagu tõeline meeskonnaliige ja väärikas inimene. Tema peale võib alati kindel olla ja teda usaldada, ta näeb inimestes ainult head ning suhtub oma erialasse suure kiindumisega. Reeno on lennuvanemana pidanud meie rahutut ja kohati väga emotsionaalset lendu sellel kaheaastasel rännakul ohjama, et me liiga tormakad ei oleks ja kõik lubadused ikka täidaksime. Õnneks ei ole ta pidanud selleks palju pingutama, sest on ise just selliseks eeskujuks olnud.

Antud tundide arv:

1384

Õpilaste arv:

363


Karin Talviste Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Tartu Kutsehariduskeskuses Karin on lõpetanud Viimsi Keskkooli kuldmedaliga ning omandanud bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolist õigusteaduse erialal, kõrvalerialaks riigiteadused. Väga aktiivse noore inimesena on ta koolitanud noori ja korraldanud noorteseminare, juhtinud 3 aastat Viimsi Kooli õpilasesindust ja Viimsi Noortevolikogu ning samuti töötanud Eesti Õpilasesinduste Liidus liikmete valdkonna arendusjuhina. Karini tegevust on aukirjaga tunnustanud Tallinna linn, Viimsi Kool, Viimsi vald ning EÕEL. Tema kogemustepagasisse kuulub ka Southwesterni raamatumüügisuvi Ameerika Ühendriikides. Karini kireks on lauamängud, reisimine ja kirjutamine eriti meeldib talle reisidelt postkaarte saata ja need äärest ääreni reisimuljetega täita. Karini suurimaks väljakutseks Tartu Kutsehariduskeskuses õpetades on olnud kontakti loomine ja saavutamine väga erineva tausta, maailmavaate ja ootustega õpilastega. Karin pidi koolis kiiresti kohanema õpilastega, kellel oli tema enda haridusteest väga erinev taust ning kes ootasid väga praktilist õpetamist. Õppeainetes nagu ajalugu ja ühiskonnaõpetus oli selliste meetodite leidmine väga loominguline töö. Uute lähenemiste leidmisele aitas palju kaasa Teach for All rahvusvaheline konverents Chicagos, kus Karin 2012. aasta kevadel ühe Noored Kooli esindajana osales. Tulenevalt oma erialast on Karin pööranud suurt tähelepanu oma õpilastest õiguskuulelike kodanike kasvatamisele ning käinud nendega selleks Tartu Maakohtus kohtuistungeid vaatlemas ja viinud koolis SA Unitas abiga läbi Rahvusvahelise Kriminaalkohtu simulatsiooni. Teisel aastal on Karin oma põhitöö kõrvalt panustanud õpetajate esindajana TKHK uue arengukava valmimisse ja olnud kursusejuhatajaks 33 majutusteeninduse eriala õpilasele. Projektijuhtimise aine raames aitas Karin oma kooli õpilasesindusel korraldada esimest ülekoolilist õpilaste mõttekoda, kus tehti ettepanekuid koolielu parendamiseks kutsehariduskeskuses. Karini tegevust õpetaja ja eeskujuna on tunnustanud ka tema kolleegid aukirjaga “Märka inimest 2012” Karin plaanib jääda edasi kooli õpetama, et käia koolitee lõpuni oma klassiga, kelle kursusejuhataja ta on, ja läbida selle kõrval magistriõpingud Tartu Ülikoolis.

LENNUKAASLASED KARINIST Võib öelda, et Karin on 5. lennu ema ja süda! Karin haarab oma küpsuse ja vastutustundega vajalikul hetkel ohjad enda kätte ning hakkab seda vankrit juhtima – kui vaja, tõreleb; kui vaja, kaitseb; kui vaja, kiidab ja patsutab pead. Ta süda on nii suur ja lahke, et sinna mahuvad nii keevitajad kui ka metallitöötlejad, nii eestlased kui ka ameeriklased, nii lapsed kui ka nende vanemad, nii töö, kodu ja pere kui ka terve Noored Kooli. Lisaks hoolivusele iseloomustab Karinit ka väga tugev õiglustunne – oma lähedaste eest on ta nõus minema läbi tule ja vee. Karin on äärmiselt soe, särav ja südamlik inimene, kelle nakkav naer paneb kaasa rõkkama ka kõige kurvema näo! Antud tundide arv: 1338 Õpilaste arv: 652


Liina Inno Bioloogia, uurimistöö alused, keskkonnatehnoloogia ja klassijuhataja Keila Koolis Liinal on Tartu Ülikoolist bakalaureusekraad geoloogia ning magistrikraad ökoloogia ja elustiku kaitse erialalt. Ta on töötanud Tartu Ülikoolis teadlasena ning olnud praktikal Tartu-Jõgeva regiooni Keskkonnaametis. Liina on osalenud füüsika-,keemia- ja bioloogia õpikodade väljatöötamisel ja läbiviimisel. Liina peamiseks hobiks on laulmine, hetkel on ta tegev E STuudio kammerkooris ning Kammernaiskooris Sireen. Liina suurimaks eesmärgiks on olnud arendada õpilaste oskust märgata loodust meie ümber, selle mitmekesikust ning tähtsust, muuta õpilased kesk konnateadlikumaks. Liina on käinud kõikide oma klassidega vähemalt korra matkadel erinevates eesti metsades, teinud koostööd Muraste looduskooliga. Lisaks on Liina külastanud oma õpilastega TTÜ laboreid, Keila reoveepuhastusjaama, teadusettevõtet DX LABS ja Ragn Sellsi sorteerimisjaamu ning jäätmete põletustehast. Liina õpilased on saavutanud väga häid tulemusi bioloogia aineolümpiaadide maakondlikes voorudes, kaks õpilast on osalenud ka vabariiklikul bioloogiaolümpiaadil. Liina osaleb aktiivselt ka kooli tervisenõukoja töös ning on kooli hoolekogus gümnaasiumiõpetajate esindaja. 2012. aasta sügisel pälvis Liina heade töötulemuste eest aukirja “Keila Kooli õpetaja 2012”. Tuleval õppeaastal jätkab Liina õpetajana ning 11.r klassijuhatajana Keila Koolis.

LENNUKAASLASED LIINAST Kes Liinat ei tunne, võiks tema kohta öelda, et ta on väike ja habras, sest võrreldes meie kõigi- üle jäänutega on Liina tõesti väike. Väike, aga tubli! Liinas on tegelikult tohutult jõudu ja energiat ning isegi ettekujutuses ei saaks teda tundma õppides tekkida mõtet, et keegi võiks talle pähe istuda – olgu selleks siis mõni kolleeg või õpilane. Liina paneb nad kõvahäälselt ja sõnaosavalt lihtsalt paika. Liina laitmatu välimus peegeldab ka tema sisemust - hooliv, teistega arvestav ja põhjalikult ettevalmistuv naine, kellel kõigele lisaks on ka imeilus lauluhääl.

Antud tundide arv:

1400

Õpilaste arv:

309


Katrin Rekor Tööõpetuse õpetaja Tallinna Reaalkoolis

Pärast ülikooli bakalaureusekraadi õpinguid, õppisin ühe aasta TTÜ ja EKA rahvusvahelisel ühendõppekaval Design and Engineering. Ülikooli kaudu praktiseerisin disainioskuseid nii välismaal Milaanos kui ka kodumaises Räpina paberivabrikus, tooted olid väljapandud disaininäitustel ja -messil, kajastatud meedias. Valmis esimene suurem tellimustöö - Tallinna Linnamuuseumi näituse kujundus. Kahe aasta jooksul Tallinna Reaalkoolis viisime uue õppekava järgi tehnoloogiaõpetuses sisse tütarlaste vahetuse programmid 5., 7. ja 8. klassis. 9. klassisele toimus sel õppeaastal tootearendusprojekt, mis kestis 4 nädalat ja toimus grupitööna, selle põhimõte oli pakkuda sisendit nende tehnoloogia lõputööks. Viisime sisse kujundava hindamise põhimõtteid õppetöös, mille sobivaid väljundeid otsisime 2 aasta vältel, ja lõpuks ka leidsime. Kahe aasta jooksul viisime läbi 6 tehnoloogipäevade üritust 4 linnas üle Eesti. Reaalkooli r-õppe tundi planeetide süsteemist käidi Eesti peagi valmiva täheteaduse Tulevasest õppeaastast võib Katrinit kohata Tallinna Vaba Waldorfkooli puutöö klassis, kus õpetab nii sealse kooli õpilasi kui ka juhendab puutööringi Hilariuse erivajadustega kooli lastele. Tuleval õppeaastal kirjutab ta oma magistitööd, lõpetab ülikooli magistriõpingud.

LENNUKAASLASED KATRINIST Katrin on kahtlemata meie lennu kõige omanäolisem liige. Kui mõned teised meist armastavad vabal ajal aktiivset ajaveetmist, siis Katrini päeva muudavad pikaks põhjalikud hingerännakud, meie koolitused aga pikaks tema põhjalikud mõtterännakud. Katrinit iseloomustab sisemine rahu ja eneseteadlikkus. Katrin on käeliselt väga osav ja eristub ülejäänud lennust teerajajana oskusainete maailma, olles esimene tehnoloogiaõpetuse õpetaja Noored Kooli õpetajate hulgas.

Antud tundide arv:

700 Õpilaste arv:

522


Liis Multer muukeelsetele õpilastele Tallinna Humanitaargümnaasiumis Liis on omandanud kõrghariduse Tallinna Ülikoolist geoökoloogia erialal ning täiendab end hetkel sama eriala magistrantuuris. Kooli kõrvalt on ta enda oskusi täiendanud Eestimaa Looduse Fondi ja Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi heaks töötades. Vaba aega sisustab Liis looduse rüppes – talle meeldib matkata ja jalutada. Kahe aasta jooksul korraldas Liis Tallinna Humanitaargümnaasiumis mitmeid üritusi. Koos 2. lennu vilistlase Hanna-Liis Kaarlõp-Naniga korraldati Afganistani lapstööjõu teemaline konverents 8-9 klassidele. Lisaks konverentsile on saanud THG-s traditsiooniks Liisi ja bioloogiaõpetaja Andrei Kante eestvedamisel igakevadine klasside õppereisid Kõnnu Suursoosse. Lisaks on Liis külastanud oma õpilastega TLÜ Ökoloogia Instituuti, TTÜ Geoloogia Instituuti, Muraste ja Nõva Looduskooli, käinud matkal Lõuna- ja Põhja-Eestis. Noored Kooli programmi kõrvalt õpib Liis Tallinna Ülikooli geoökoloogia magistrantuuris ja on sooritanud edukalt kõik sealsed ained ning magistritöö on valmimas sügiseks. Tuleval õppeaastal jätkab Liis õpetajana Tallinna Humanitaargümnaasiumis ja proovib ära ka 9A klassi klassijuhataja rolli. Lisaks on Liisil plaanis jätkata õpilaste viimist klassiruumist loodusesse ja kaitsta oma magistritöö Tallinna Ülikoolis.

LENNUKAASLASED LIISIST Elegantses Liisis on olemas sisemine rahu ja positiivsus, mida kiirgab kõikjale tema ümber. Ta on meie lennu rahusobitaja, kes oskab alati näha asjade mitut tahku ja säilitada positiivse hoiaku. Liis on oma tegemistes kohusetundlik ja püüdlik, kuid oskab alati väärtustada head seltskonda ja huumorit. Igav temaga juba ei hakka! Selle peene ja stiiliteadliku loodusteadlase silmis põleb kaval ja seikluslik tuluke, mille ajel viib ta oma õpilasi (ja ka lennukaaslasi!) põnevatele ekskursioonidele või matkama. Liis on armas, soe ja südamlik lennukaaslane, kellega võiks iga kell luurele minna!

Antud tundide arv:

1395

Õpilaste arv:

270


Tuulika SooväliRosin Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse ning saksa keele õpetaja Tallinna Saksa Gümnaasiumis Tuulikal on magistrikraad Tartu Ülikoolist saksa keele ja kirjanduse erialalt, lisaks on ta õppinud aasta aega Konstanzi Ülikoolis Saksamaal kirjandusajalugu ning Eesti Diplomaatide Koolis rahvusvahelisi suhteid ja Euroopa integratsiooni. Ta on juhtinud TV3 noortesaadet ning töötanud turunduse vallas Grohe kontsernis. Tuulika on vabatahtlikuna teinud noorsootööd ning vabal ajal meeldib talle kuulata klassikalist muusikat, lugeda head aja-, eriala-ja ilukirjandust ning matkata perega looduses. Pidasin oluliseks õpilastele õppe tähenduslikuks ja vaheldusrikkaks muutmist. Selleks püüdsin tunnid muuta mitmekesiseks, lõimida teiste õppeainetega, arvestada õpilaste eripärasid, kutsusin tundi esinema palju külalisi ja käisime pea iga klassiga õppekäigul (teatris, kinos, muuseumis, tegime ise ekskursiooni vanalinnas). Korraldasime gümnaasiumiõpilastega meie kooli tutvustavaid tunde kümnes põhikoolis ja korraldasime ka meie kooli tutvustava pärastlõuna tulevastele gümnasistidele teistest koolidest. Minu õpilased on saavutanud häid tulemusi aineolümpiaadidel Tallinna voorus. Tuulika plaanib õpetada edasi ja aidata kaasa erinevate arendusprojektide käima lükkamisel oma armsas koolis, mille ta ka ise kunagi lõpetas. Samuti on plaanis kaasa lüüa ühe uue kooli loomisel. Veel kavatseb Tuulika täiendada end ajaloo alal Tallinna Ülikooli magistriõppes.

LENNUKAASLASED TUULIKAST Tuulika on naine nagu tuul, kes toob endaga kaasa naeru, lusti, kelmikust ja lõbusust. Ta on olemuselt tõeline õpetajanna, särav ning hooliv. Tuulika oskab asju näha mitme külje alt ning jääb oma arvamusele truuks, samas ei suru ta enda vaatenurka teistele peale. Tuulika elukogemusest on osa saanud ka tema teekaaslased – ta teab, et elus tuleb osata vahet teha asjadel, mida saab muuta ja asjadel, mida muuta ei saa ning panustada tuleb ikka sinna, kus näed, et saad midagi reaalselt ära teha. Tuulika tunnetab hästi, millal tagasi tõmmata ja millal anda endast kõik. Tuulika ajajagamisoskus kooli, Noored Kooli ja oma pere ning kahe lapse vahel on imetlusväärne!

Antud tundide arv:

1408

Õpilaste arv:

263


Liisa Mäemets Ajalooõpetaja (osaliselt keelekümblusklassidele) ja klassijuhataja Kehra Gümnaasiumis Liisal on bakalaureusekraad ajaloo erialal Tartu Ülikoolist ning ta on lõpetanud hariduse juhtimise magistriõpingud Tallinna Ülikoolis. Liisa on töötarammijuhi ning välisprojektide rakendamise osakonna juhatajana, tegelenud erinevate haridusprojektidega Sisekaitseakadeemias. Liisa on võtnud südameasjaks kujundada vanast talukompleksist hubane kodu. Kuna pooltel Liisa õpilastel oli kodune keel vene keel, siis oli tema suureks väljakutseks lisaks ainealastele teadmistele arendada ka noorte eesti keele oskust. Klassijuhatajana organiseeris Liisa oma klassile mitmeid väljasõite nii kodukohas kui kaugemal. Lisaks juhendas ning retsenseeris ta loov- ja uurimistöid, lõi kaasa koolieksami koostamise töögrupis. Õpilaste suhtlemisoskuste arendamiseks ja silmaringi laiendamiseks koostas Liisa koos 5 Euroopa partnerkooliga Comeniuse koostööprojekti. Põnevaks kogemuseks oli osalemine haridusmuutuste elluviimisele pühendatud Synergies Global Alumni seminaril Londonis. Õpetaja ameti väärtustamiseks aitas Liisa kokku panna Hea Õpetaja Kuu artiklid, kus oma kogemusest rääkisid nii õpilased, kolleegid kui ka lapsevanemad. Liisa jätkab Eesti haridusmaastikul tegutsemist ja püüab häid ideid ellu viia ka väljaspool klassiruumi.

LENNUKAASLASED LIISAST Liisa on arukas, küps ja usaldusväärne naine. Põhjalik ja südamlik, tugev ja õrn ühteaegu. Kui Liisa midagi ütleb, siis tasub see konspekti kohe kirja panna, sest ta ei ütle kunagi midagi üleliigset. Ta on osav poliitik, kes sõnastab oma argumendid tabavalt ja konkreetselt, mannavahtu temalt juba ei saa. Seda on ta tõenäoliselt õppinud Kaitseliidust, kus Liisa samuti tegev on. Temas on palju kodumaa-armastust, mida huvitavaid meetodeid kasutades õpilastele edasi anda. Liisa näeb alati asjade laiemat pilti ja jätab oma teadmiste ja tegevustega sügava mulje.

Antud tundide arv:

1365

Õpilaste arv:

226


Jaak Vaabel Füüsikaõpetaja Lähte Ühisgümnaasiumis Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanud Jaagul on kõrgharidus Tartu Ülikoolist füüsika erialal. Ta on aidanud korraldada osalenud Teadusbussi tegevustes ja töötanud seiklusspordi korraldajana. Vabal ajal on ta lumNoored Kooli üritustel oli Jaagul alati fotokas kaasas ning meediakajastus üritustest sedavõrd ilusam. Lisaks eeskujulikule õpetamisele on Jaagu õpilased saavutanud häid tulemusi füüsikaalastelt võistlustelt. Kõik Jaagu klassid on vähemalt korra klassiruumist välja saanud. Jaak ootab huvitavaid tööpakkumisi ja jätkab TÜ füüsika magistrantuuris.

LENNUKAASLASED JAAGUST Jaak on terase mõistusega MacGyver, kellel teip ja taskunuga alati ühes. Lisaks on Jaagul teiste abistamiseks varuks huumorisoon, soe ja hooliv süda ning paar asjalikku sõna pingete maandamiseks. Jaak on meie lennus see, kes seisab kindlalt kahe jalaga maa peal. Tema ausad ja otsekohesed väljaütlemised aitavad asju näha ratsionaalses valguses ja vist mitte kellegi pole nii organiseeritud mappe kui Jaagul. Jaagu parim mina tuleb välja looduses – ta jõuab nii meie lennule huvitavaid matku korraldada kui ka nädalavahetusel oma armsa perega metsas, maal ja merel seigelda.

Antud tundide arv:

1091

Õpilaste arv:

198


Silvia Kuusk Matemaatikaõpetaja Pirita Majandusgümnaasiumis Tallinna Reaalkooli lõpetanud Silvial on bakalareusekraad matemaatikas Tartu Ülikoolist. Kooli kõrvalt tegeles ta ettevõtlusega, koostades ja turundades „Puust ja punaseks“ matemaatika videotunde. Varem on Silvia töötanud Swedbankis. Vabal ajal tegeleb ta tervisespordiga. Silvia õpilased on saanud kogemuse osaleda matemaatikavõistlustel, millel paar õpilast ka häid tulemusi saavutasid. Õpilased lahendasid tundides palju koostööl põhinevaid ülesandeid ja said võimaluse vestelda külalisõpetajatega reaalaladelt. Tänu Noored Kooli programmile leidis Silvia töökuulutuse Haridus- ja Teadusministeeriumilt, mis otsis eksperte uudsete arvutipõhiste statistika õppematerjalide loomiseks koostöös Inglismaal asuva ettevõttega Wolfram. Praeguseks on esimesed õppematerjalid selle projekti raames Silvia kaasabil ka juba loodud. Jätkab koolis samade klassidega ja plaanib õpetajana veel paar aastat leiba teenida. Õppematerjalide loomine Inglismaal jätkub ning Silvia soovib ka selles vallas veelgi suuremaid väljakutseid vastu võtta.

LENNUKAASLASED SILVIAST s ja Silvias on ühendatud naiselik õrnu eelsus, sam rõõm raudkindel loogika, teisalt töö käsi atud võrr ning s erakordne nupuku kuid le, pea ta suru ei t mus arva kused. Oma aks. ldav kuu lt liku teeb selle õigel hetkel rahu lt liku tege ub peit s uku Kaunis blondis tüdr brite suur matemaatiline maailm, num as ta seda kuid see, ning ika loog ja eem süst näidete iste elul b süsteemi ja loogikat taha väärne. tlus ime on viia, eni last ja seoste abil t ilust atus võrr a Silvi ata vaad ka saa ei Mööda asilm st iste onil tato – tema läbitungivalt puh vast sobi lt sliku täiu a useg dest, tema loom superlahe stiilitunnetusest. Lisaks on Silvial huumorisoon!

Antud tundide arv:

1290

Õpilaste arv:

232


Ilja Šnitko Füüsikaõpetaja Tallinna Humanitaargümnaasiumis

Ilja on lõpetanud Valga Vene Gümnaasiumi kuldmedaliga ning omandanud kõrghariduse Tallinna Tehnikaülikoolist elektroenergeetika erialal. Ülikooli kõrvalt hankis ta praktilisi kogemusi erinevate tehnikatoodete müügiesindajana. Ilja osaleb aktiivselt Eesti Väitlusseltsi töös ning on Tallinna Vene Väitlusseltsi nõukogu esimees. Vabal ajal meeldib talle panustada erinevatesse kodanikualgatustesse, sportida ja raamatuid lugeda. Ilja jaoks oli oluline tekitada noortes humanitaarsuunaga koolis huvi füüsika ja üldiselt reaalainete vastu. Õpilased hindasid kõrgelt paljude tehnoloogiliste lahenduste kasutamist ja kinkisid temale tassi sõnadega "Parimale füüsika õpetajale". Tänu Ilja tegevusele suurenes ka väitlushuviliste õpilaste arv koolis. Noored Kooli programmi lõppedes keskendub Ilja oma õpitud erialale ning TTÜ magistrantuuri lõpetamisele.

LENNUKAASLASED ILJAST Ilja on sama huvitav kui füüsika – mida rohkem teada saad, seda põnevam ja sügavam tundub. Ilja on ka meie lennu üks mehelikest mõistusehäältest, kes esindab tugevalt vene keelt kõneleva noore häält. See hääl ei kaigu üle mägede, kuid on konkreetne, loogiline ja argumenteeritud. Ilja on järjekindel, suure töövõimega inimene, otsekohene ja hea huumorimeelega. Veelgi rohkem kui tööd ja õppimist väärtustab Ilja oma perekonda. Ilja ei tee tormakaid otsuseid ja džentelmenliku Ilja jaoks on oluline, et kedagi ei visataks poolel teel üle parda.

Antud tundide arv:

1250

Õpilaste arv:

267


Kristi Saare Inglise keel, majandus, raamatupidamine, matemaatika, loovkirjutamine, klassijuhataja Pelgulinna Gümnaasiumis Rakverest pärit Kristi on omandanud kõrghariduse Tartu Ülikooli riigiteaduste erialalt. Kooli kõrvalt on ta töötanud neli aastat telesaadete keelde. MTÜ Euroopa Maja liikmena on Kristi organiseerinud ingliskeelseid Euroopa Parlamendi simulatsioone ning koolitanud sealseid osalejaid. Vabal ajal meeldib Kristile jäädvustada kauneid loodusvaateid. Kristi taasäratas oma koolis inglise keele olümpiaadide traditsiooni. Pani oma õpilased tundides uudiseid vaatama ning võttis eesmärgiks nende kurssi viimise maailma uudistega - seda näiteks erinevate külaliste abil Eestist ja välismaalt. Kuulub NK vilistlasliikumise juhatusse. Jätkab oma klassiga, kuni nad 12. klassi lõpetavad ning samal ajal astub magistrisse.

LENNUKAASLASED KRISTIST Kristi on kui kass, kes kõnnib omapäi. Räägib parasjagu nii palju kui kellelgi vaja teada on, ülemäärast sõnavahtu ei tekita. Kristi on meie lennus üks väheseid, kes suudab kaineks jääda isegi siis, kui ülejäänud end emotsioonidel minema lennutada lasevad. Kristi on nii hooliv oma õpilaste suhtes, et see on kadestamist väärt! Ta teab kõigest ja kõigist alati midagi, nii et juttu jätkub kauemaks. Kristil on alati asjadele oma vaatenurk ja ta oskab hästi kompromisse leida. Laia silmaringiga vastne Noored Kooli vilistlasliikumise juhatuse liige.

Antud tundide arv:

1715

Õpilaste arv:

230


Laura Salu ning klassijuhataja Loo Keskkoolis Laural on bakalaureusekraad Tartu Ülikoolis Kooli programmi töötanud erinevates valdkondades (raamatumüügist rahvastikuküsitlusteni) Eestis, Inglismaal ja ka Ameerika Ühendriikides. Ta hobideks on nii koorilaul kui ka reisimine. Viimane viis teda aastatel 2010-2011 ka 11-kuusele ümbermaailmarännakule. 2011-2012 õppeaastal korraldas Laura õpetajatööga paralleelselt Kurtna põhikoolis ka geotal ellu viia aga rahvusvahelist projekti, mille raames õpilased tutvusid erinevate alternatiivsete energiaallikatega ning võõrustasid teiste Euroopa koolide õpilasi ja käisid ka ise Kreekas päikeseenergia võimalusi uurimas. Samuti on piaadidel kui ka inglise keele võistlustel.

-

Pärast programmi naudib Laura veidi maaelu ja puhkab, et siis võtta ette järgmised väljakutsed.

LENNUKAASLASED LAURAST Maailma kõige armsam tütarlaps! Laura valutab südant kogu planeedi ja oma õpilaste pärast. Teeb palju, et omalt poolt inimesi aidata! Kõike, mida teeb, teeb südamega. Suure südamega. Ei rahuldu vähemaga kui maksimum. Ta on püüdlik ja rahumeelne ja hingepõhjani headust täis - seda kiirgab temast kohe kaugele! Laura ja tema tegemiste peale mõeldes tundub nagu oleks tal elukogemust juba vähemalt kahe sama vana inimese kohta, kui ta ise on. Laura on rahuliku meelega, kuid samas seiklusliku hingega, ülimalt töökas, siiras ja südamlik lennukaaslane!

Antud tundide arv:

1400

Õpilaste arv:

206


Mihkel Laar Ajalooõpetaja Tartu Raatuse Gümnaasiumis

Mihklil on kõrgharidus ajaloo erialalt Tartu Ülikoolist. Kooli kõrvalt on ta tegelenud Kommunismi Kuritegude Uurimise Sihtasutuse portaali peatoimetaja ametiga ning osalenud erinevatel rahvusvahelistel Euroopa Liidu üritustel. Aktiivse noore inimesena on Mihkel osalenud Eesti Väitlusseltsi, Tegusate Eesti Noorte ja Eesti Üliõpilaste Seltsi töös. Sügisest jätkab Mihkel õpetajana Tartu Raatuse Gümnaasiumis ja Miina Härma Gümnaasiumis

LENNUKAASLASED MIHKLIST Mihkel on väga hea huumorimeelega sasipäiMõtleja, kes mõtleb kastist välja ja kaugemalegi. Mihkel armastab mõtiskleda hariduse olemuse üle palju sügavamatel tasanditel, kui enamik meist seda teeb. Ta on mees, kes ajab oma asja. Kahtlemata on Mihkel ka meie lennu must lammas, kellega juhtub kogu aeg igasuguseid kummalisi asju ja kes oskab oma koolielust rääkida nii naljakalt, et naera või lõhki. Ta on äärmiselt tolerantne inimene, kes suudab ka kõige suurema krutsikivenna pahanduste taga näha head kavatsust. Mihkli muretu ja mõnus olek tasakaalustab meie lennu liigset püüdlikkust.

Antud tundide arv:

1520 Õpilaste arv:

286


Mihkel Kõrbe Ühiskonnaõpetuse, ajaloo- ja saksa keele õpetaja Haapsalu Gümnaasiumis Hõbemedaliga Kadrioru Saksa Gümnaasiumi lõpetanud Mihklil on bakalaureusekraad Tartu Ülikooli õigusteaduse erialalt. Ta on töötanud Eesti Rahvusraamatukogus saksakeelsete lugemissaalide konsultandina. Lisaks on Mihkel esindanud Eesti Kirjastuste Liitu Frankfurdi raamatumessil ning olnud giid Tallinna Toomkiriku tutvustamisel. Vabal ajal meeldib talle palju lugeda ja tegeleda muusikaga. Noored Kooli programmi jooksul on Mihklist avaldatud mitu artiklit (Lääne Elu, Anne ja Stiil, Õpetajate Leht). Mihkli õpilased on osalenud ajaloo ainevõistlustele ja löönud aktiivselt kaasa koolielu arendamises. Noored Kooli raames on Mihkel osalenud kahel Teach for All konverentsil (Chicago, New Delhi) ja pühendumus õpetamisesse viinud alates 2013 aasta jaanuarist Eesti Õpetajate Liidu juhatusse, mis annab võimaluse tuua klassiruumist väljapoole suuremaid muutusi. Jätkab koolis õpetajana, küll aga vahetab kooli. Alates 2013. aasta septembrist alusatan tööd Kadrioru Saksa Gümnaasiumis ajaloo-, ühiskonnaõpetuse-, saksa

LENNUKAASLASED MIHKLIST Mihkel on aristokraat, intelligent ja perfektsionist, ja seda kõike kõige paremas tähenduses. Ta on mõnekümne aasta pärast legendaarne koolmeister, tõeline Õpetaja, keda nähes endised õpilased mütsi peast võtavad! Mihklit iseloomustavad lai silmaring ja erudeeritus, kindlad väärtused ja meeletu töötahe. Lisaks kõigele sellele on Mihkel ääretult südamlik ja hooliv, püüdes inimesi mõista ning leides alati aega oma õpilaste jaoks. Kui Mihkel midagi teeb, siis ainult eeskujulikult ja täie pühendumisega. Mihkel on ääretult soe, põhjalik ja põnev lennukaaslane, kes oma kõrgelennuliste sihtide kõrvalt ei unusta ka muhedat nalja visata.

Antud tundide arv:

1855

Õpilaste arv:

329


Kristel Päll Eesti keel, matemaatika, inimeseõpetus, loodusõpetus, kunsti- ja tööõpetus, kehaline kasvatus Haabersti Vene Gümnaasiumis Kristel on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia erialal, kõrvalerialaga kunstiteraapias. Keskkoolis käis ta Paides, kus oli kolm aastat kooli õpilasesinduse president. 2006. aastal omistati Kristelile Järvamaa «Parima noore» tiitel ning valiti üle-Eestilisel konkursil «Heaks Eeskujuks». Kristel on muuhulgas töötanud spordipsühholoogia ja tantsuteraapia lektori, aga ka tantsu- ja vesiaeroobika treenerina, mis on ka ühtlasi Kristeli hobiks. Kristel kuulub MTÜ NÜ TORE juhatusse, mille eesmärgiks on muuta koolikeskkond sõbralikumaks ja toredamaks kõigile koolis viibijatele, õpetades noortele erinevaid sotsiaalseid väärtusi. Programmi esimesel aastal käis Kristel rääkimas Noored Kooli programmist ja keelekümblusest ETV hommikuprogrammis Terevisioon ning avaldas arvamusloo noore õpetaja tööst ajalehes Järva Teataja. Kristel on end keelekümblusõpetajana tõestanud nii Noored Kooli kui ka keelekümblusprogrammile, mistõttu on Kristelile usaldatud 2013.aasta keelekümblusõpetajasuvekooli juhtimine ja korraldamine. Kristeli prioriteediks pärast programmi on lõpetada enda psühholoogia magistrantuuri õpingud. Plaan on kindlasti jääda seotud nii Noored Kooli programmi kui ka keelekümblusprogrammiga.

LENNUKAASLASED KRISTELIST Kristel on meie lennu tulekera! Kristeli opti mism, elujaatus ning sära on nakkavad. Tal on alati säde silmis ja naeratus näol. Kristel on väsimatu teekaaslane, kes suudab alati säilitada positiivse ellusuhtumise, isegi raskuste tekkides. Ta on meid kõiki kahe aasta jooksul suutnud üllatada nii pööraste ideede, oma loomingulisuse ja tantsulisuse kui ka tihti muutuva soengu moega. Kristel on Noored Kooli keelekümbluse vaimne ema – ta on esimene keelekümbluse õpetaja Noored Kooli programmis ning aitab koolitada järgmisi.

Antud tundide arv:

1618 Õpilaste arv:

15


Maarika Taukul Gümnaasiumis Maarika lõpetas Valga Gümnaasiumi hõbemedaliga ning tal on kõrgharidus geenitehnoloogia erialalt Tartu Ülikoolist. Töökogemuse hulka kuulub kolm suve ukselt-uksele raamatute müük Ameerikas Souhtwesterniga, väga edukas müügi ja müügijuhtimisekogemus LHV pensionisammaste ja GSM valves. Enne programmi töötas Maarika Põlva Maavalitsuses avalike suhete nõunikuna. Vabal ajal tegeleb ta sportimise ja lugemisega. Maarika jaoks oli oluline tekitada õpilastes huvi reaalainete vastu ning arendada neis iseseisva algatuse võimet. Õpilased käisid erinevatel olümpiaadidel ja viktoriinidel, osalesid projektides. Suurimat heameelt valmistab, et selle aasta üheksandikest valis vabatahtlikult valikeksamiks keemia või füüsika koguni veerand põhikooli lõpetajatest. Pärast programmi jätkab Maarika loodusainete õpetajana Tabivere Gümnaasiumis.

LENNUKAASLASED MAARIKAST Maarika on kõikvõimas naine, kes jõuab teha tipptasemel trenni, koolis õpetada ja oma perega tegeleda. Ta on võitja, kes viib sihi kindlalt kord alustatu lõpule ega kohku taga si raskuste ees. Marika oskab välja tulla igast probleemsest olukorrast ning sellest õppida. Kadestamisväärt on selle malbe pilguga naise ratsionaalsus ja konkreetsus, tema avameel ne otsekohesus ning julgus näha asju nii, nagu nad on. Tegemist on hoogsa, taibuka ja terase lennukaaslasega, kelle omapärane huumorimeel lisab karakterile veel viimase vürtsi. Julge naine!

Antud tundide arv:

1620

Õpilaste arv:

104


Tänusõnad Oleme ühel nõul selles, et ehkki meie 5069 õpilast, keda oleme kamba peale selle kahe aasta jooksul harinud, on meile kõige rohkem õpetanud, on meie kõige kallimaks varaks sellel teekonnal olnud meie lennukaaslased. Üheskoos oleme jaganud nii palju, et seda on isegi raske sõnadesse panna. Möödas on vaid kaks aastat, aga igaüks võib näha meie piltidelt, nägudest ja kuulda meie mõtetest, kuidas me oleme kasvanud. Me oleme kasvanud tänu sellele, et meil kõigil oli selle programmiga liitudes unistus, mille poole püüelda – et iga laps Eestis saaks hea hariduse! Me oleme kasvanud tänu sellele, et meil on olnud suurepärased õpetajad ja ainedidaktikud. Me täname südamest, et te olete meile selle vähese ajaga nii palju tarkust ja haridusmaailma tundmist andnud ja et olete meid toetanud ja mõistnud, kui meil on olnud raske Me oleme kasvanud tänu sellele, et meil on olnud nii palju eeskujusid vanemate lendude näol, kes on kõike seda juba enne meid väga hästi teinud ja seeläbi pannud meid uskuma, et see, mida me teeme, on võimalik! Me oleme kasvanud tänu sellele, et meil on olnud elukaaslased, vanemad, sõbrad ja teised lähedased, kes on aktsepteerinud meie hulljulget valikut ja jäänud meie kõrvale ka siis, kui me oleme olnud liiga väsinud, et vastata telefonile või sünnipäevakutsele. Me oleme kasvanud tänu sellele, et meie valitud tee ei ole olnud alati kerge, aga oleme selle tee lõpuni käinud ja panustanud oma võimaluste piiril, sest õpilased meie klassides on alati väärt parimat! Me oleme kasvanud tänu sellele, et Eestis on nii palju häid inimesi ja Noored Kooli missiooni toetavaid ettevõtteid, tänu kellele on olnud võimalik meie koolitamine ja selle programmi ellukutsumine! Me oleme kasvanud tänu sellele, et meil on selline suurepärane lend, kellega oleme saanud koos nutta ja naerda, õppida ja vaielda, südant puistata ja üksteist innustada ning tuhandeid kilomeetreid Tallinn-Tartu maanteed kulutada, et kohtuda kas Tallinnas või Tartus pikkadeks mõtterännakuteks haridusmaastikul! Täname Sind, Noored Kooli, selle suurepärase võimaluse eest saada osa nendest väljakutsetest ja kogemustest, mida oled meile pakkunud ning võimaluse eest olla osa Noored Kooli kasvavast ja innustavast kogukonnast! See on olnud elumuutev teekond. Aitäh!


Head m천tted teele kaasa


Noored Kooli 5. lennu ajaloo천petajad: Mihkel K, Liisa, Karin, Tuulika, Mihkel L

Noored Kooli 5. lennu reaalainete 천petajad: Reeno, Kadri, Jaak, Silvia , Ilja

Noored Kooli 5. lennu loodusainete 천petajad: Liina, Laura, Liis, Mariliis

Noored Kooli 5. lennu keele천petajad: Kristi, Irina, Mari, Kristel


Noored Kooli 5. lennu raamat  
Noored Kooli 5. lennu raamat  

5. lend õpetas koolides aastatel 2011-2013 ning on 20 osalejaga ajaloo suurim :)

Advertisement