Page 1

Hea lugeja! Oleme katsetamas uudiskirja uut formaati. Aita meil teha uudiskirja paremaks vastates väga lühikesele lugejaküsitlusele siit: mida sooviksid Sina uudiskirjas lugeda? Parimate soovidega Toimetus U U D I S K I R I / 6 . v e e b r u a r 2 0 1 2 / w w w. n o o r e d k o o l i . e e

Hea sõber! Hoiad enda käes selle aasta esimest uudiskirja. Siia oleme pannud kokku kahe kuu tegevused ning muuhulgas lisanud juurde kolm uut rubriiki. Head lugemist!

Täna aktuaalne Esimesed väljavalitud 6. lendu on selgunud. Sügisese teavituskampaania tulemusena täitis avalduse 49 ülikoolilõpetajat, kellest hindamiskeskusesse kutsuti edasi 24 ning pakkumine programmiga liituda tehti seitsmele noorele: Agne Junolainen (füüsika ja keemia), Triin Toomesaar (eesti keel ja kirjandus), Age Tomson (eesti keel ja kirjandus), Priit Laos (matemaatika), Madli Rohtla (inglise keel), Karl Läll (inglise keel) ja Kadri Tammemägi (loodusained). Detsembris ja jaanuaris toimunud hindamiskeskustes said kohaletulijad anda tunde veidi problemaatilisematele õpilastele, kui varasemate aastate kandidaadid. Noored Kooli poolt tänud osalejatele ja vilistlastele, kes valikuprotsessis abiks olid: Tiina Pauklin, Kerli Prass, Liisa Mäemets, Iiris Oosalu, Mihkel Kõrbe ja Karl Erlenheim. Noored Kooli Talvepäevad toimusid Ida-Virumaal 5-6 jaanuaril. Peale saabumist

<< 4. lend Soomes Kallahti koolis külas Foto: Kallahti Kool >> Talvepäevalised Narva-Jõesuus. Vaata kogu albumit siit. Foto: Allar Mehik

jagunesid kohaletulnud gruppidesse ja sõitsid erinevatesse suurematesse Ida-Virumaa linnadesse ja kuulasid kohalike elanike mõtteid haridusest ning elust. Peale seda koguneti Narva-Jõesuu sanatooriumisse, kus kohalikust sotsiaalsest ja majanduslikust kontekstist andsid ülevaate ettevõtjad Tiit Vähi ja Ago Silde. Teisel päeval räägiti Noored Kooli pikemaajalistest eesmärkidest ja vilistlasprogrammist ning kohaletulnud said teha meeskonnale ettepanekuid kuidas programmi efektiivsust suurendada. Vaata fotogaleriid ja loe kohalviibinud partnerorganisatsiooni Heateo esindaja Jaan Apsi mõtteid.

Tunnustame osalejaid

Uues rubriigis tutvustame ja tunnustame siin meie tublisid osalejaid, kelle tunde oleme külastanud jaanuari jooksul. Kiidusõnu jagab Noored Kooli tuutor Anita Baumbach. Tiitlit Ms Punktuaalsus jagavad omavahel Kadri Jakobson (5. lend), Tartu Forseliuse Gümnaasiumi matemaatika õpetaja, ning Liis Multer(5. lend), Tallinna Humanitaargümnaasiumi geograafia õpetaja. Liis ja Kadri on alati väga täpsed koduste ülesannete esitamisega ja peavad kinni ettenähtud tähtaegadest. Nende punktuaalsus on nakatav ja tõenäoliselt ka nende õpilastele eeskujuks. Triin Noorkõiv (4. lend), inglise keele õpetaja Tallinna Ühisgümnaasiumist, on tunnustatud tiitliga Meeskonnavaimu Kasvataja. Tema planeerib enda tundides eriti mitmekesiseid tegevusi ja viise, mis aitavad ta õpilastel arendada koostööoskusi, õppida hindama üksteise panust ning jõuda ühtse tiimina soovitud tulemuseni. Karin Pool (5. lend), ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Tallinna Kutsehariduskeskusest, julgeb oma õpilasi mugavustsoonist välja viia, esitades neile väga väljakutsuvaid ülesandeid. 1. kursusel õpivad automehhanikud tegid tema tundides ettekandeid elust-olust okupatsiooni ajal Eestis. Selleks pidid nad eelnevalt intervjueerima oma vanemaid, vanavanemaid ja tuttavaid. Tänu sellele saab Karinist Kõrgete Ootuste Seadja. Liina Saksing (5. lend), Keila Kooli bioloogia õpetaja, on selle veerandi Kiireim Kogemustest Õppija. Liina katsetab ja rakendab kiiresti tööle kõikvõimalikke uusi ideid ja ei väsi uute meetodite otsimisest, seetõttu on tema tunnid alati ette valmistatud ja läbi viidud väga kõrgel tasemel ning tekitavad õpilastes põnevust ja uudishimu. Liina tunnid on väärt külastamist!

Jätkub liidrikoolitus 4. lennule. Hariduspoliitika aine raames uuriti eesotsas Martti Rõõmus’ega Eesti koolijuhtide erakondlikku kuuluvust ning saadud üsna intrigeerivatest tulemusest kirjutas Daniel Vaarik oma blogis Memokraat. Teemat kajastas ka Postimees, Delfi ja Õhtuleht ning Martti käis sellest rääkimas ka Terevisioonis. Lisaks organiseeris 4. lend iseseisvalt Soome Kallahti kooli külastuse. Chicagosse Teach For All konverentsile sõidavad Karin Pool, Kristel Päll ja Mihkel Kõrbe. Konverents “Global Participant Workshop 2012” toimub 26-30 märtsil. Konverents toob kokku

osalejaid pea kõikidest Teach For All liikmesriikidest ning selle aasta teemaks on elumuutev õpetamine (transformational teaching). Kuna igast Teach For All liikmesriigist sai minna ainult piiratud arv inimesi, pidi kandideerimiseks täitma motivatsioonikirja ning lisaks tegema ka loovülesande. Tutvuge konverentsile minejate töödega: Karin Pool kutsehariduskeskuse noortest Mihkel Kõrbe kirjeldab ühe oma õpilase päeva

Teach For All võrgustik

Kristel Pälli video keelekümblusõpetaja argipäevast Jätkub kandideerimine Noored Kooli 6. lendu! Infoüritused, kus lisaks Noored Kooli esitlusele saab küsida küsimusi praegustelt osalejatelt toimuvad 9. veebruaril Tartu Ülikoolis ja 16. veebruaril Tallinna Tehnika-ülikoolis. Tartust saab lisainfot Gustav Kotkaselt (gustav@nooredkooli.ee) ja Tallinnast Liis Elmilt (liis@nooredkooli.ee).

Selles uues lõigus anname kiire ülevaate mõnedest olulisimatest sündmustest võrgustikus.

Osalejate mõtted

Teach For All võrgustik on kasvanud 23 liikmeni. Viimasteks liitujateks on Austria (Teach For Austria), Mehhiko (Enseña por México), Uus-Meremaa (Teach First New Zealand) ja Jaapan (Teach For Japan). Vaata liikmeid.

Noored Kooli esimene keelekümblusõpetaja Kristel Päll (5. lend) räägib Terevisioonis mis tunne on töötada võõras keelekeskkonnas.

Noored Kooli Inglismaa sõsarorganisatsiooni Teach Firsti partnerkoolide õpilaste õpitulemused kasvavad kaks korda kiiremini kui maa keskmistel koolidel! Loe pressiteadet. Teavitus- ja värbamistegevuste efektiivsemaks haldamiseks on mitmed Teach For All’i uued liikmed Teach First’i ja Teach For America eeskujul võtmas kasutusele Salesforce tarkvara. Noored Kooli alustab versiooni kohandamist märtsikuus koostöös Teach For All konsultantidega ning seda hakatakse kasutama abivahendina 7. lennu otsimisel.

11 küsimust vilistlasele “11 küsimust vilistlasele” on Noored Kooli uudiskirja uus rubriik, kus igal kuul tutvustame ühe vilistlase tegevusi, kogemusi ja arusaamu nüüd, mil programm juba selja taga. Helen Sabrak on Noored Kooli programmi 3. lennu vilistlane, kus õpetas Tallinna Kunstigümnaasiumis ajalugu 10.-12. klassile. Täna Gustav Adolfi Gümnaasiumi ajalooõpetaja, 6.-10.klassides ning Vilistlaste esindaja Noored Kooli nõukogus. Loe intervjuud Heleniga siit!

Irina Smuglina (5. lend), Narva Pähklimäe Gümnaasiumi eesti keele õpetaja, on Suurima Arenguhüppe Tegija. Eelmise veerandiga võrreldes tegi Irina läbi suure sammu edasi ja nüüd on tema tunnid väga selge struktuuriga ja pakuvad õpilastele huvi. Irina on hea näide sellest, et tõhus töö viib tulemuseni! Selle veerandi Tööloomaks saab Mihkel Kõrbe (5. lend), Haapsalu Gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja. Lisaks enda ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tundidele koolis algatas Mihkel saksa keele kursused lasteaias. Mihkli tööd tunnustas ka Noored Kooli partnerorganisatsioon Teach For All, kutsudes teda rahvusvahelisele seminarile Chicagos. Uued vaatlused veebruaris ja märtsis toovad uute kangelaste nimesid jääme neid põnevusega ootama!

3. lennu vilistlane Kersti Kukk kirjutas Delfisse arvamusloo “Surm klassiruumis”, mis tekitas lugejates palju elevust. Laura Salu (5. lend) mõtted Õpetajate Lehes, kuidas geograafiatundi huvitavaks teha. Triin Noorkõiv (4. lend) ja Mona Mägi (3. lend) kirjutavad noorsootööajakirjas “Mihus.” 1. lennu vilistlane Anita Baumbach rääkis Raadio 4 saates “Tipptund” Noored Kooli’st Karin Pooli (5. lend) blogipostitus, millal õpetajate aasta algab

Kuidas olla kaasatud? Ülikoolides on alanud teavitustöö 6. lendu osalejate leidmiseks! Soovitame enne kandideerimisotsuse tegemist kasutada võimalust külastada osalejate või vilistlaste klassitunde. Huvilised võivad lisainfo saamiseks võtta julgelt ühendust Noored Kooli kommunikatsiooni- ja värbamisjuhi Margus Ots’aga (566 89841, margus@nooredkooli.ee). Liitu Noored Kooli Facebooki fännilehega! Liikumist saab toetada läbi “Ma armastan aidata” annetuskeskkonna Facebookis. Täname püsitoetajaid: AS Kroodi Terminal, AS Metaprint, AS Puukeskus, Rusholod Baltic OÜ, Sandmani Grupi AS.

ASUTAJ AD :

S UURTO ETA JA D : Ragn Sells, Tallinna Vesi, Pärnu Konverentsid, advokaadibüroo Sorainen, Avatud Eesti Fond S TRATEEGILIS ED PARTNERID: H aridus - ja Teadus minis teerium, Font es , Tallinna Ülikool

Noored Kooli jaanuarikuu uudiskiri  

Selle aasta esimene uudiskiri Noored Kooli tegemistest