Partnerplan 2021

Page 1

Partnerplan Noordwijk Marketing 2021.

1


P20 P2 1

2

Noordwijk een verademing.


2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van COVID-19, het jaar van oplettendheid, verantwoordelijkheid en onzekerheid maar ook van saamhorigheid en naar elkaar omkijken.

O

ok de komende jaren zal gezondheid een essentiële rol in ons leven blijven vervullen. Des te belangrijker is het en

trotser zijn we dat de gemeente Noordwijk op 7 oktober 2020 het predicaat heilzame zeebadplaats heeft ontvangen. De erkenning dat in Noordwijk gezond leven, gezond bewegen, gezond recreëren en gezond blijven samenkomt. Waarvan de oorsprong ligt in de heilzame elementen die van nature aanwezig zijn in het zeewater, de lucht en de omgeving.

De erkenning dat in Noordwijk gezond leven, gezond bewegen, gezond recreëren en gezond blijven samenkomt

3


P20 P2 1

Het predicaat geeft Noordwijk richting voor de toekomst en biedt enorme kansen voor verdere ontwikkeling. Kuren zorgt voor een relevante uitbreiding van het aanbod voor de (zakelijke) bezoekers en zorgt ervoor dat het seizoen wordt verlengd. Gelijktijdig kunnen ook de bewoners profiteren van alle voorzieningen en faciliteiten, wat bijdraagt aan hun kwaliteit van leven. Voor 2021 en de jaren daarna krijgt de heilzame zeebadplaats verder concreet gestalte voor diverse sectoren door kansrijke initiatieven te realiseren. Zo brengt het project ‘medische lijnen’ een overzicht van het aanbod (online) in kaart, gebaseerd op de werking van de natuurlijke heilzame elemen-

Samen met onze partners gaan we dit merk verder ontwikkelen en vormgeven 4

ten. Binnen de gezonde en energieke regio loopt het traject gezonde voeding om de ‘Tuin van Holland’ te laten herleven. En we maken ons op voor de eerste editie van het meerdaags wandelfestijn in de regio in oktober 2021.


Onze specialisten van Noordwijk Marketing adviseren, promoten en denken mee met onze partners. Als partner van Noordwijk Marketing bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en krijgt u kansen om aan te haken. Wij zorgen ervoor dat uw kennis up-to-date is via e-learning, webinars en relevante data. U bent zichtbaar op onze website met gemiddeld 2,3 miljoen bezoeken per jaar. Rondom alle campagnes ontvangt u tips, beeld en teksten om zelf in te zetten en u ontvangt het promotionele drukwerk om uw bezoekers te inspireren. In 2020 hebben we het prachtige, nieuwe merk Noordwijk gelanceerd passend bij en voor alle kernen binnen de gemeente: De Zilk, Noordwijkerhout, Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee. Samen met onze partners gaan we dit merk verder ontwikkelen en vormgeven. Alleen samen met onze partners kunnen wij onze ambitie waarmaken om Noordwijk succesvol, inspirerend en leefbaar op de kaart te zetten voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Samen met u. Wij zijn Noordwijk, een verademing. Met vriendelijke groet, Quirine Kamphuisen Directeur-bestuurder Noordwijk Marketing

5


P20 P2 1

6

Noordwijk ontwaakt.


Noordwijk Marketing aan de hand van vijf strategische pilaren:

1

Merkbureau Noordwijk Marketing is het Merkbureau voor de gemeente Noordwijk. De doorontwikkeling en bewaking van de merkidentiteit en imago is binnen ĂŠĂŠn organisatie ondergebracht, zodat het beleid consequent wordt doorgevoerd.

2

Marketingdeskundige Noordwijk Marketing zet Noordwijk lokaal, regionaal, nationaal en internationaal op de kaart. De marketingspecialisten signaleren kansen en promoten Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk op het gebied van wonen, werken en het zakelijk en toeristisch verblijven. De kennis wordt ook gebruikt voor strategische gemeentelijke thema’s, ontwikkelingen en ambities zoals kuuroord, space en themajaren. De kennis en expertise wordt ingezet om de diverse sectoren en individuele partners van concrete adviezen, tips en promotie te voorzien.

7


P20 P2 1

3

Informatiemakelaar Noordwijk Marketing vervult een prominente rol in de werving van en informatievoorziening aan bezoekers, maar ook aan ondernemers, die op diverse momenten rechtstreeks contact hebben met de bezoeker. Noordwijk Marketing fungeert hierbij als een backoffice voor ondernemers en voorziet hen van relevante informatie en adviezen.

4

24/7 Inspiratiebron Noordwijk Marketing ontwikkelt zich zowel in de VVV als online van informatiebron naar inspiratiebron. De bezoeker wil niet alleen meer producten afnemen, maar juist unieke belevenissen ervaren. Emoties, relevantie, betrokkenheid, ontmoetingen en ervaringen vormen de basis van de belevingseconomie.

Emoties, relevantie, betrokkenheid, ontmoetingen en ervaringen vormen de basis van de belevingseconomie

8


5

Kennis- en development partner Noordwijk Marketing biedt meetbare producten en diensten, die bijdragen aan de doelstellingen van ondernemers, overheden, inwoners en maatschappelijke partijen. Zij verzamelt data vanuit diverse bronnen waardoor partners meer inzicht krijgen in de effecten van de inspanningen van Noordwijk Marketing, ontwikkelingen in de regio en het gedrag van de bezoeker. Met deze kennis kunnen partners hun inzicht vergroten en hier adequaat op inspelen met nieuwe productmarktcombinaties. Noordwijk Marketing vervult een belangrijke rol in het aanjagen en verbinden van initiatieven in de ontwikkeling van Noordwijk naar gezonde en energieke kuuroorddestinatie.

9


P20 P2 1

10

Noordwijk in bloei.


Doelstellingen 2021 • Vijf overkoepelende themacampagnes Noordwijk breed en jaarrond: Noordwijk ontwaakt, Noordwijk in bloei, Noordwijk bruist, Noordwijk verwondert en Noordwijk verwarmt • Minimaal één campagne gericht op de bewoner en de regio • Groei naar 2,5 miljoen website bezoeken per jaar • Minimale mediawaarde van € 500.000,• Optimalisering zakelijke webpagina en realiseren Venue Finder • VVV op nieuwe locatie Noordwijk aan Zee • Strategisch merkkader Noodwijk, een verademing • Doorvertaling merkkader kuuroord, zakelijke markt en retail • Nieuwe aanpak data-analyse • Ontwikkelen e-mail journey (voorpretfase) • Online omgeving medische lijnen • Vijf implementeerbare kuuroordconcepten • Minimaal vier webinars voor de partners • Uitgeven vernieuwde toeristische plattegrond Noordwijk en Noordwijkerhout

11


P20 P2 1

Wat realiseert Noordwijk Marketing voor u in 2021? De ambitie van Noordwijk Marketing en haar partners is een succesvol, inspirerend en leefbaar Noordwijk voor iedereen: bewoners, bedrijven en bezoekers. De rollen die Noordwijk Marketing vervult volgens de genoemde vijf strategische pilaren komen tot uitdrukking in de verschillende disciplines en activiteiten.

Het uitbouwen, vertalen en verankeren van het merk binnen de diverse sectoren is een proces van jaren

12


1

Branding & Communicatie In 2020 is het nieuwe merk Noordwijk, een verademing gelanceerd. De merkidentiteit past binnen het DNA van Noordwijk en haar kernen en geeft tegelijkertijd de ambitie en richting aan voor de toekomst. Het uitbouwen, vertalen en verankeren van het merk binnen de diverse sectoren is een proces van jaren.

Realisatie in 2021 • Vertaling van de merkidentiteit naar een strategisch merkkader voor de diverse sectoren • Nulmeting merkbekendheid • Positionering Noordwijk en kuuroord • Positionering Space binnen Noordwijk • Advies over beleid, acties en projecten die bijdragen aan het merk Noordwijk • Media toolkits die het merk Noordwijk ondersteunen en versterken • Communicatie over kuuroord en de ontwikkeling daarvan naar bewoners en bezoekers

13


P20 P2 1

14

Noordwijk bruist.


2

Marketing & Lead generation Noordwijk Marketing lanceert vijf themacampagnes per jaar, die de partners kansen bieden aan te haken. Noordwijk Marketing is de informatiebron voor bezoekers, bewoners en organisaties en de tussenpersoon die partners faciliteert Noordwijk compleet, overzichtelijk en inspirerend te kunnen presenteren. De specialisten van Noordwijk Marketing adviseren, promoten en denken mee met de partners.

Realisatie in 2021 • Nieuwsbrief aan partners (maandelijks) • Nieuwsbrief aan consumenten met content van partners (maandelijks) • Uitagenda (wekelijks) • Ontwikkelen vijf themacampagnes voor de Nederlandstalige bezoeker • Toolkit promotiemateriaal rondom themacampagnes • Ontwikkelen internationale campagne gericht op de Duitse markt • Ontwikkelen campagne gericht op bewoner en regio • Toeristisch promotiemateriaal (inspiratiegids, plattegrond, fietskaart) • Organisatie van minimaal 10 persbezoeken aan Noordwijk of in regiosamenwerking

15


P20 P2 1

3

Zakelijke markt In 2021 zal als gevolg van de coronacrisis de aanpak voor de zakelijke markt vooral gericht zijn op de nationale zakelijke markt. Daarnaast zet Noordwijk Marketing in op lead generation voor de lange termijn.

Realisatie 2021 • Lidmaatschap en bewerken van de ICCA-database op onderwerpen: Space, Greenport (bloemen en bollen) en (alternatieve) gezondheid • Optimaliseren van de zakelijke pagina op de website • Nieuwsbrief zakelijke markt met content van partners (3 x per jaar) • Organiseren van minimaal 1 inspiratie dag/kennis event (nationaal) • Ontwikkelen van een Venue Finder, waarmee eventplanners toegang krijgen tot relevante informatie over de mogelijkheden in Noordwijk • Bemiddeling in zakelijke aanvragen

16


4

Inspiratie voor bezoekers en bewoners De VVV’s in Noordwijkerhout en Noordwijk zijn voor bezoekers een informatie- en inspiratiepunt en hebben een maatschappelijke functie voor bewoners. De website noordwijk.info met gemiddeld 2,3 miljoen bezoeken per jaar biedt het meest complete en actuele overzicht van informatie en inspiratie over Noordwijk en de partners. Na het boeken van een verblijf in Noordwijk begint de voorpretfase. In 2020 is Noordwijk Marketing gestart met de seizoens inspiratiesheet die door ondernemers kan worden ingezet in de customer journey.

Realisatie in 2021 • Vermelding op en promotie via noordwijk.info • Promotie via visitduinenbollenstreek.nl • Promotie via VVV • Realisatie VVV op nieuwe locatie Noordwijk aan Zee • Gebruik van online beeldenbank • Promotie van aanbiedingen, arrangementen en evenementen • Seizoens- of themagebonden aandacht op social media • Uitbreiding e-mail journey

17


P20 P2 1

18

Noordwijk verwondert.


5

Kennis en development Noordwijk Marketing informeert regelmatig over belangrijke ontwikkelingen en trends. Via e-learning, webinars en bijeenkomsten wordt de kennis van partners up-to-date gehouden. In 2021 wordt een nieuwe aanpak voor data-analyse voorgesteld, die kan voldoen aan behoeften van partners en uit de markt. Het predicaat kuuroord en de ontwikkeling van het merk bieden veel kansen. Noordwijk Marketing is aanjager en verbinder van diverse initiatieven in Noordwijk en de regio.

Realisatie in 2021 • Nieuwe aanpak data-analyse • Regelmatige updates van ontwikkelingen en trends • Gerichte e-learning op thema’s • Analyses en overzichten van data op onderwerp en/of campagne • Kennis en uitwisseling via webinars en (online) bijeenkomsten • Ontwikkelen online platform ‘medische lijnen’ • Ondersteuning initiatieven in het traject ‘gezonde voeding’ • Verdere ontwikkeling, borging en aanjagen kuuroord

19


P20 P2 1

20

Noordwijk verwarmt.


Alleen samen met onze partners kunnen wij onze ambitie waarmaken om Noordwijk succesvol, inspirerend en leefbaar op de kaart te zetten voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers

21


Noordwijk Marketing Jonckerweg 17 2201 DZ Noordwijk +31 (0)71 362 3887 info@noordwijk.info www.noordwijk.info

22