Page 1

Handleiding Inhoudsopgave

voor gebruik van VZW portals

- Eerste keer inloggen - Welkom pagina in portal

Eerste keer inloggen U bent ge誰nformeerd door uw contactpersoon over de ingebruikname van een portal. Via de e-mail heeft u een gebruikersnaam ontvangen en deel 1 van uw wachtwoord. Via de post ontvangt u deel 2 van uw wachtwoord. Als u beide delen heeft ontvangen kunt u inloggen via https://acp.clientportal.nl

- Praktische zaken U ziet onderstaand scherm:

- Aan de slag met uw portal - Aangiften via de portal

Tip U kunt ook via een link op de homepage van onze website www.vanzwolwijntjes.nl naar het inlogscherm van uw portal gaan.


Welkom pagina in portal Afhankelijk van de gekozen (linker) menu optie ziet u bovenaan een aantal tabbladen waar u binnen de gekozen rubriek kunt navigeren. Tevens ziet u onder “Status berichten” het aantal beschikbare bestanden per soort. U kunt hier op het aantal klikken en u wordt automatisch doorgelinkt naar de betreffende pagina waar deze document(en) te vinden zijn. Rechtsboven ziet u van welke entiteit de huidige portal is (alleen indien u de hoofd-entiteit bent van meerdere entiteiten). Dit kan een onderneming of privé persoon zijn. U kunt hier ook switchen naar andere entiteiten waar u toegang toe heeft (indien u deze gekoppeld heeft aan deze portal).

Op de welkom pagina ziet u links een menu met een 4-tal rubrieken waaronder u documenten kunt vinden, een knop om Beheer te regelen (alleen indien u de hoofd entiteit bent van meerdere entiteiten) en een knop om uit te loggen.

U kunt altijd terug keren naar de welkom pagina via de bovenste optie “Welkom” in het linker menu.


Praktische zaken Soorten berichten Wij onderscheiden een 3-tal soorten berichten: • Aangiften • Rapportages • Nieuws Daarnaast kunnen deze berichten ter goedkeuring worden aangeboden (uw akkoord is nodig) of ter inzage. Aangiften zijn altijd ter goedkeuring. Uw (digitaal) akkoord is vereist alvorens de aangifte wordt ingediend bij de belastingdienst.

Uitloggen Door links onder in het menu op de knop “Uitloggen” te drukken, kunt u uw sessie op de portal beëindigen.

Wachtwoord wijzigen Via de linker menu optie “Welkom” en het tabblad “Contacten” kunt u kiezen voor “Wachtwoord wijzigen”. U dient uw huidige wachtwoord in te geven en twee maal een nieuw wachtwoord bestaande uit een combinatie van 8 letters en/of nummers.

Wachtwoord vergeten Indien u uw wachtwoord bent vergeten kunt u op de knop “Wachtwoord vergeten” drukken op het inlogscherm. U dient wel uw gebruikersnaam in te vullen. U zult een e-mail ontvangen met deel 1 van uw wachtwoord, deel 2 van het wachtwoord ontvangt u wederom van ons via de post.

Andere portals koppelen Indien u de inloggegevens van meerdere entiteiten heeft dan is er een mogelijkheid om deze portals aan elkaar te koppelen zodat u maar één keer hoeft in te loggen. U kunt dit alleen doen vanaf de portal die is aangemerkt als holdingportal. Ga naar “Beheer” in het linker menu en kies voor het tabblad “Holdingportal”. Indien u geen tabblad “Holdingportal” heeft, dan is de portal niet de holdingportal. Klik op de knop “Onderneming toevoegen” en vul daar gebruikersnaam en wachtwoord in. Nadat de portal gekoppeld is kunt u binnen de verschillende menu keuzes steeds via het pull down menu rechtsboven kiezen voor een andere entiteit.


Praktische zaken Extra cliëntgebruikers toevoegen U kunt personen toevoegen en hen toegang geven tot (delen van) de portal. Ga naar “Beheer” in het linker menu en kies voor het tabblad “Extra cliëntgebruikers”. Druk op de knop “Nieuwe extra cliëntgebruiker aanmaken”. Vul de benodigde informatie in van stap 1 t/m 4. In stap 3 kunt u aangeven tot welke menu opties en tabbladen deze persoon toegang heeft en in sommige gevallen of er alleen mag worden ingezien of geaccordeerd. Wees voorzichtig met het geven van het recht om aangiften e.d. te accorderen. Deze persoon zal een e-mail ontvangen met daarin zijn gebruikersnaam en deel 1 van het wachtwoord. Deel 2 van het wachtwoord dient u zelf te verstrekken. Deze kunt u zien als u de gegevens van de extra cliëntgebruikers opvraagt via de knop Bekijken. Verstrek deel 2 van het wachtwoord nooit via de e-mail in verband met beveiliging.

Cliëntgebruikers koppelen U kunt via het tabblad “Cliëntgebruikers koppelen” de extra cliëntgebruikers ook koppelen aan eventueel andere entiteiten gekoppeld aan uw portal. Tevens kunt u hier door de koppeling uit te vinken de toegang voor personen opheffen.


Aan de slag met uw portal Nieuws via de portal U bent gewend om elk kwartaal van ons een nieuwsbrief te ontvangen via de post. Als uw portal in gebruik is zult u onze nieuwsbrief via uw portal ontvangen. Deze vindt u onder het linker menu keuze “Nieuws”. Tevens wordt u algemeen fiscaal nieuws aangeboden door Fiscanet.nl welk is afgestemd op uw branche. Actueel algemeen fiscaal nieuws kunt u vinden op de welkom pagina onder het tabblad “Nieuws”.

Als u de eerste keer inlogt is er een bestand geplaatst dat wacht op uw goedkeuring. Het betreft de algemene gebruiksvoorwaarden van de portal. Een exemplaar heeft u reeds ontvangen van uw contactpersoon tezamen met deze handleiding. Hiermee kunt u kennis maken met het inzien en accorderen van documenten. U kunt dit document op 2 manieren benaderen: • Klik op het nummer “1” op de welkom pagina onder “Status berichten” achter “Rapportages ter goedkeuring”. U wordt automatisch doorgestuurd naar de plaats waar dit document zich bevindt. • Kies in het linker menu voor “Dossier/Rapportages”. Daar ziet u op het tabblad “Tijdelijk” / “Overzicht” de meest recente documenten. U ziet dat dit document de status “Wacht op goedkeuring” heeft. Als u “Bestand bekijken” kiest, dan wordt er een nieuw scherm weergegeven waarin u de volgende keuzes kunt maken: • Bestand bekijken: hiermee kunt u het bestand openen, inzien en eventueel opslaan. • Notitie toevoegen: hiermee kunt u een notitie toevoegen die gezien wordt door uw VZW contactpersoon. • Accepteren of Weigeren: door de verklaring aan te vinken en “Accepteren” te kiezen verklaart u dat u kennis heeft genomen van de inhoud van het bestand en akkoord gaat daarmee.

Belangrijk!!! Indien u een aangifte accepteert, wordt deze automatisch, zonder invloed van VZW, verzonden naar de belastingdienst.


Aangiften via de portal E-mail bericht nieuwe documenten Als u klikt op de link vermeld in het e-mailbericht waarin wordt vermeld dat er een nieuw document op uw portal beschikbaar is, dan wordt u na het inloggen meteen doorgelinkt naar het betreffende document.

Vragen Als u vragen heeft kunt u alijd contact opnemen met uw contactpersoon bij Van Zwol Wijntjes.

Nieuwe documenten Na de initiële inrichting van uw portal zult u een e-mailbericht ontvangen indien wij een aangifte (of ander document) op uw portal plaatsen. Als u in het linker menu kiest voor “Fiscaal”, dan komt u op het tabblad met een overzicht van de meest recente aangiften. U kunt ook op de verschillende tabbladen BTW/IB/VPB aangiften per soort vinden. Oudere aangiften die reeds zijn ingediend bij de belastingdienst kunt u vinden on het linker menu keuze “Fiscaal Archief”.

Document uploaden via de portal U kunt ook een document uploaden via de portal en aan VZW ter beschikking stellen. Dit kunt u door in het linker menu te kiezen voor “Dossier/Rapportages” en vervolgens het tabblad “Mijn Documenten”. Druk op de knop “Bladeren…” en selecteer het bestand dat u wilt uploaden. Druk vervolgens op de knop “Upload”. U krijgt de melding dat het bestand succesvol is geüpload en ziet het bestand verschijnen in het overzicht met de status “Geüpload naar intermediair”. U kunt deze optie gebruiken ter vervanging van e-mail. Dit heeft als voordeel dat indien uw contactpersoon bij VZW niet aanwezig is, uw bestand toch in behandeling wordt genomen.

Handleiding portal gebruik  

Handleiding portal gebruik.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you