Page 1

M A RT E N AHUIS Type

Stadstuin

Adres Voorstraat, Franeker Architect huis

-

Architect park

L.P. Roodbaard ?

Jaar

1834

Opdrachtgever

familie Telting

Uitvoering Betaling Huidige eigenaar

museum Martena (gemeente Franekeradeel)

Reconstructie

1972

Tekening Geen Literatuur

- Loosjes, A., Kasteelen, Buitenplaatsen, Tuinen en Parken van Nederland, 1923

- Lucas Pieters Roodbaard, architect van buitengoederen, 1979

- Molen, van der, S.J., De stinsen van Franeker, 1988

- Mulder-Radetzky, R.L.P., Adema, B., `Nieuwbouw stadhuis Franeker in

historisch stadscentrum’, in: Heemschut, 1991 - Mulder-Radetzky, R.L.P., L.P. Roodbaard (1782-1851). Een tuinarchitect met schildersogen, 1999 - Mulder-Radetzky, R.L.P., L.P. Roodbaard. Tuinen van de Friese adel,

1992

- Oldenburger-Ebbers, C.S., Backer, A.M., Blok, E., Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur, deel Noord, 1995

Lijst van Afbeeldingen

- Tresoar: 4411, 1880-1820

- Tresoar: L89, 1966

- Tresoar: 34089, 1983

- Tresoar: L175, 1930

- Tresoar: L90, 1910


Historie Het Martenahuis kent een lange en rijke geschiedenis, die teruggaat op de vijftiende eeuw. Tot aan het einde van de zeventiende eeuw is het huis in bezit van de afstammelingen van de stichter Hessel van Martena. Hieronder groeit het huis uit tot trefpunt van kunstenaars en geleerden. In 1700 werd het huis ingrijpend verbouwd door de toenmalige eigenaar Suffrifidius Westerhuis. Ook de tuin werd aangepast aan het modebeeld en werd in Formele stijl aangelegd. Het huis had in de achttiende en negentiende eeuw verschillende eigenaren. In 1834 werd het gekocht door Albartus Telting. Het is goed mogelijk dat rond de verwerving van het huis Albartus Telting Roodbaard de opdracht gaf tot de herinrichting van tuin in landschappelijke stijl. De betrokkenheid van Roodbaard bij deze tuin is tot op heden slechts nog een vermoeden. Bijzonder aan de tuin zijn de unieke stinzenplanten. De aanplant van de stinzenplanten stamt gedeeltelijk uit de eerste helft van de negentiende eeuw en gedeeltelijk uit een vroegere periode. De stinzenplanten die we tegenwoordig nog kunnen onderscheiden zijn onder andere de helmbloem, holwortel, winterakoniet, sneeuwklokje, lenteklokje, voorjaarshelmbloem, bostulp, anemoon, daslook en de aronskelk. Interpretatie Ontwerp In de tuin is het karakteristieke reliĂŤf van Roodbaard niet zichtbaar.

/1-1412111012-424%2001%20427%20martenahuis%20111207  

http://www.noordpeil.nl/library/media/1-1412111012-424%2001%20427%20martenahuis%20111207.pdf

Advertisement