Page 1

B R INK Type

Park S/M

Adres Brink, Assen Architect huis

n.v.t.

Architect park

L.P. Roodbaard

Jaar

1841

Opdrachtgever

stadsbestuur Assen

Uitvoering n.t.o. Betaling n.t.o. Huidige eigenaar

gemeente Assen

Reconstructie

bestaat niet meer - grotendeels gewijzigd

Kadastraal minuutplan 1811 - 1832

Tekening geen Literatuur

- Bos, J., Foorthuis, W. (red.), Drentse biografieĂŤn,

- Loosjes, A., Overijsel, Friesland, Groningen en Drente in Beeld, 1930

- Gerding, M.A.W., Encyclopedie van Drenthe, 2003

- Mulder-Radetzky, R.L.P., L.P. Roodbaard (1782-1851).

Lijst van Afbeeldingen

Een tuinarchitect met schildersogen, 1999 - Loosjes, A., Overijsel, Friesland, Groningen en Drente in Beeld, 1930, p. 154

- Schilderij G.L. Kliers rond 1860, afkomstig van www.inenomassen.nl

- Battjes, J., Bink, E., De Historische Atlas van Assen, 2009, p 65

Topografische Militaire Kaart 1852

Topografische Militaire Kaart 1830 - 1850


Historie Roodbaard kreeg van het stadsbestuur de opdracht voor de herinrichting van de Brink. Deze al bestaande openbare ruimte in het centrum van de stad werd door Roodbaard heringericht als een wandelpark. Het was voor Assen naast het Asserbos een belangrijke openbaar park in het centrum van de stad. De opdracht tot de aanleg van het park kwam tot stand in de periode waarin Jan Hendrik Oosting burgemeester was van Assen. Hij zelf en zijn familie had goede ervaringen met Roodbaard. De aanleg van het openbaar park naar ontwerp van Roodbaard kan geplaatst worden in een reeks van ingrepen in de stad die als doel hadden om het aanzien van Assen te vergroten. Er is geen tekening bekend van het ontwerp. Ook het historisch kaartmateriaal geeft weinig aanwijzingen over het ontwerp. Op het historisch beeldmateriaal zien we een openbare groene ruimte, die wordt geflankeerd door voorname gebouwen. De ruimte bestaat uit een samenspel van paden en bolvormige perken. De perken zijn verschillend ingevuld. Waarbij op veel plekken ruimte is gegeven voor solitaire bomen. Aan de hand van de huidige situatie is dit ontwerp goed te reconstrueren.

Assen ge誰llustreerd (1890)

/1-1412110912-424%2001%20405%20brink%20111208  
/1-1412110912-424%2001%20405%20brink%20111208  

http://www.noordpeil.nl/library/media/1-1412110912-424%2001%20405%20brink%20111208.pdf

Advertisement