Page 1

B O RNIA STAT E Type

Park S/M

Adres K端perssteech, Weidum Architect huis

-

Architect park

L.P. Roodbaard

Jaar

1819

Opdrachtgever

Bernhardus Buma

Uitvoering Betaling Huidige eigenaar

het huis is afgebroken in 1869

Reconstructie

-

Kadastraal minuutplan 1811 - 1832

Topografische Militaire Kaart 1830 - 1850

Topografische Militaire Kaart 1855

Atlas Eekhoff 1849 - 1859

Tekening geen Archief

Tresoar, 334-03 familiearchief Buma

Literatuur

- Aa, van der, Het aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden - Mulder-Radetzky, R.L.P., L.P. Roodbaard (1782-1851). Een tuinarchitect met schildersogen, 1999 - Mulder-Radetzky, R.L.P., L.P. Roodbaard. Tuinen van de Friese adel,

1992

- Mulder-Radetzky R.L.P., Weidum dorp van Staten. Geschiedenis van de bezittingen van de familie Buma, 1994

- N0.0RDPEIL Lijst van Afbeeldingen

- Tresoar: 40105, voor 1869


Historie De geschiedenis van Borniastate gaat in ieder geval terug op de achttiende eeuw. De state werd toen herbouwd door de heer Hamerster. Ook in 1818 - op het moment dat de state in eigendom was van de heer Bernhardus Buma - werd de state vernieuwd. Behalve het huis werd ook de tuin aangepast aan de heersende stijl. Dit betekende een herinrichting in de landschappelijke stijl. Interpretatie aanleg Deze aanleg neemt een bijzondere positie in binnen het oeuvre van Roodbaard. Het geldt als het vroegst bekende werk van Roodbaard. Aangezien van de aanleg niets bewaard is gebleven, biedt historisch kaartmateriaal de enige informatie betreffende de uitstraling van de aanleg. De kaarten tonen een aanleg rond een grachtenstelsel, dat geometrisch van opzet lijkt. Het tuingedeelte dat hecht aan de Slachtedijk wijkt hiervan af. Afgaand op het kaartbeeld lijkt dit gedeelte nauwelijks ingevuld te zijn. De landschappelijke stijl wordt bereikt door de bochtige zijflanken en de asymmetrische plaatsing van boompartijen en/of perken. Ten tijde van deze opdracht woonde Roodbaard nog in Groningen. Het is tot op heden nog onduidelijk waarom Buma Roodbaard deze opdracht heeft gegeven. Wel mag het duidelijk zijn dat het een belangrijke opdracht is geweest voor het begin van zijn carrière als landschapsarchitect. In dezelfde periode volgde de prijsvraag voor de Prinsentuin in Leeuwarden. De uitnodiging voor deze ontwerpwedstrijd heeft Roodbaard wellicht te danken aan zijn opdrachtgever in Weidum, de heer Bernhardus Buma, die belangrijke (bestuurs)functies in Leeuwarden vervulde.

/1-1412110912-424%2001%20403%20bornia%20state%20111207  

http://www.noordpeil.nl/library/media/1-1412110912-424%2001%20403%20bornia%20state%20111207.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you