Page 1

Die koerant met die grootste verspreiding in Lephalale & Mokopane!

Boeremag familietwis

The largest circulating newspaper in Mokopane & Lephalale!

'Kobus se siening is verwronge,' sê Dr. Lets Dr. Lets Pre­to­rius aan­vaar geen Hulle is verder skul­dig be­vind ver­ant­woorde­lik­heid vir die “ver­ op ’n aan­klag dat hulle Clau­dia wronge en se­lek­tie­we” per­sep­ Mo­kone in 2002 in So­we­to ver­ sie wat sy tweede oud­ste seun, moor het. Sy is dood ná ’n bom­ Kobus, nou van sy fami­lie het ont­plof ­fi ng by ’n spoor­lyn in So­ nie. we­to. Dié ge­tuie­nis is van­dees­week Van die be­skul­dig­des in die in die hoog­ge­regs­hof in Pre­to­ria Boe­re­mag­saak wat ver­lede jaar deur Piet Pis­to­rius, Pre­to­rius se aan hoog­ver­raad skul­dig be­vind is, advo­kaat, aan die hof voor­ge­hou oor­weeg nou om in­ge­vol­ge Arti­kel nadat ’n siel­kun­dige getuig het 317 van die Straf­pro­ses­wet aan­ dat Kobus nou alle bande met soek te doen om hul skul­dig­be­vin­ sy gesin ver­breek het “om­dat hy dinge ter syde te laat stel ná be­we­ be­sef het die waar­des wat hy as rings in die media dat die polisie kind in sy ouer­huis ge­leer het, glo teen hulle saam­ge­sweer het. was ’n klug”. Dié ver­hoor — die langste in Dr. Pre­to­rius, ’n be­ken­de me­ die Suid-Afrikaan­se regs­ge­skie­de­ die­se dok­ter van Mokopane, en nis — het twee weke ge­lede weer sy drie seuns, Kobus, Wil­helm en her­vat in die­sel­fde hof­saal waar Johan, is onder die 20 Boe­re­mag­ oud­pre­s. Nel­son Man­de­la meer Kobus Pretorius en Dr. Lets Pretorius, beide le­de wat ver­lede jaar in die hoog­ as veer­tig jaar ge­lede tot le­wens­ oud-inwoners van Mokopane. Foto: Her­man Steyn. ge­regs­hof in lange tronk­straf ge­von­nis is. Pre­toria deur regter Eben Jor­daan Dr. Elsabe Steen­kamp, ’n siel­ skul­dig be­vind is aan hoog­ver­raad kun­dige, het die af­ge­lope week ná ’n ver­reg­se kom­plot om die ANC-re­ge­ring om­ver te werp. ge­tuig Ko­bus (Pre­to­rius) se hou­ding jeens swart­mense het begin Die Boere­mag se “bom-span”, Kobus, Wilhelm en Johan Pre­ ver­ander nadat hy hom van sy fa­mi­lie en die Boe­re­mag ont­trek to­rius, as­ook Her­man van Rooyen en Rudi Gouws (albei van Belahet. Hy het nou selfs ’n goeie ver­trou­ens­ver­hou­ding met som­ Bela) is ook skul­dig be­vind op ’n aan­klag van poging tot moord mige amp­te­nare van die ge­vange­nis­diens. nadat die hof gehoor het dat hulle oudpre­s. Nel­son Man­de­la met ... na bl. 4 ’n tuis­ge­maak­te motor­bom wou ver­moor.

Tel: 014 763 4040 Faks: 014 763 3319

www.agamefarms.co.za

PLAAS TE KOOP Beesplaas 753 ha, wildomhein, geen geboue of Eskom krag PRYS R5 600 000 + BTW

Wildplasie, 100 ha, naby dorp, baie goed ontwikkel - PRYS: R3 500 000 Bees/Besproeiingsplaas, 250 ha PRYS R2 350 000 + BTW KONTAK: Braam 073 578 6435 Melanie 083 307 4476 Jolene 082 909 1270 Marna 082 856 1765 Anita 082 330 2097

KILL-A-BUG PEST CONTROL

WERNER: 083 446 5342 www.killabug.co.za Reg. No. PestControl Operator: P 19702

Fumigations, weed control and lawn treatments, pre- and post-construction treatments. Getting rid of all the pests in your garden, home and business...

Braam 073 578 6435 Chris 076 432 8445 Elane 073 242 1177 Kantoor 014 763 4040

CLEANCHEM Suppliers of all cleaning equipment and chemicals at the best quality and prices! Call: 083 446 5342 killabug@mtnloaded.co.za


2

NORTHERN NEWS / NOORDELIKE NUUS

8 FEBRUARY 2013


8 FEBRUARIE 2013

NOORDELIKE NUUS / NORTHERN NEWS

Sasol lays out its plans for Steenbokpan

3

By Valerie Cilliers (valerie@noordnuus.co.za)

Seun se siening is verwronge, sê Boeremagpa ... van bl. 1

Hoewel dr. Pre­to­rius sy rol ontken in sy seun se keuses toe hy by die ter­reur­ da­de be­trok­ke ge­raak het, het hy tog die grond­slag ge­lê vir Kobus se keuses,” het Steen­kamp gesê. “Hy het die saad­ jies sedert sy seun se ge­boor­te ge­plant totdat dit later deel ge­word het van sy waarde­stel­sel en dit waar­in hy ge­glo het.” Vol­gens Steen­kamp het Kobus nie swart­mense ge­haat nie, maar het hy wel meer­der­waar­dig teen­oor hulle ge­voel. Steenkamp het nie met Pis­to­rius saam­ge­stem toe hy aan­ge­voer het dat Ko­bus “dalk kan kwa­lifi­seer as ’n psi­go­ paat” nie. Sy het ver­dui­de­lik dat sy psi­go­tie­se ka­rak­ter­eien­skap­pe te wyte is aan die kon­flik met sy fa­milie en die ander Boe­re­mag­lede, asook die tien jaar wat hy reeds aan­ge­hou word. Dr. Preto­rius het ’n lang ver­kla­ring uit­ge­reik waar­in hy voor­beelde ge­gee het van hoe hy en sy vrou altyd vir Kobus on­der­steun het. Hoewel hulle ewe lief vir al drie seuns was, was Kobus emo­sio­neel en self­sug­tig en het ge­dink hy word af­ge­ skeep as hy nie al die aan­dag ge­kry het nie, lui­dens die ver­kla­ring. Die saak het teen druk­tyd voort­ge­duur. — LiN Nuus/Die Pos

KOOS BATTERIES ALWAYS THE CHEAPEST

NYLPARK CENTRE, PRETORIUS STREET MOKOPANE 0600 CELL: 083 455 3983 A/H TEL: (015) 491 3965

NA-URE DIENS 24/7

Experience

The Professionals

No. 2C Elma Uitrusters, C/o Mogol & Jan Lee Street, Lephalale (old post office building) Tel: 014 763 1673 - Cell: 083 366 3727 / 083 647 1629 noel@projectnotza.co.za / notza@telkomsa.net CARPETS (WALL TO WALL-RUGTILE) BLINDS (WOOD, VENETIAN, DUET, VERTICAL, ROLLER, ROMAN, BAMBOO)

LAMINATES AND VINYL PLANKS VISIT OUR STORE FOR A FREE QUOTATION & ADVICE

ARTIFICIAL GRASS

Sasol Mining this week informed residents of Lephalale and Steenbokpan of its intention to apply for environmental authorisation for its proposed Sasol Limpopo West Coal Mine in Steenbokpan near Lephalale. According to Bertie Botha, Sasol mining’s Senior Manager of business development, the surface coal mine will be developed in three phases. He addressed people at an open day held at the Mogol Club explaining that Phase one, which should commence in 2015, will be situated on the farm Welgelegen 228 LQ. The lifespan of this small mine will be 10 years and around 140 people will be employed at the mine. The first phase is expected to deliver 400 000 tonnes of coal per annum. Phase two and three are entirely dependent on the availability of water and rail facilities being developed. Water is anticipated to be sourced from Phase Two of the Mokolo and Crocodile River (West) Water Augmentation Project. Phase Two will be situated on Welgelegen and Groenfontein 250 LQ and will deliver 16.4 tonnes of coal per annum. The lifespan of this medium-sized mine will be 17 years and is planned for 2018/2019. Around 600 people will be employed at this operation. Stage Three is not only dependent on water and rail but also on the domestic market for thermal coal. This large-scale mine will have a life expectancy of 80 years and will be situated on above mentioned farms as well as Vlakfontein 264 LQ, Duikersfontein 688 LQ, Gannavlakte 299 LQ and Ringbult 303 LQ. The mine could employ up to 3800 people and should deliver 45 - 90 tonnes of coal per annnum. The application for environmental authorization is subject to the undertaking of an Environmental Impact Assessment (EIA) and approval of an environmental management programme (EMP) by the Department of Mineral Resources. To comply with legislation, an EIA process will be undertaken for the preparation of an EIA Report. Individual applications will be made for the water use licence and forestry permits. These reports and applications will need to be submitted to the designated government departments for authorisation purposes. The public is invited to voice concerns and raise questions regarding the project as part of the scoping phase of the EIA process. To register as an interested and affected party, Bertie Botha, Sasol mining’s senior manager submit your name, contact information, and for business development explains the substantiated interest in the project to Marti Le Roux, tel: 012 421 3615; fax: 012 421 3601; post: different phases of the proposed Sasol PO Box 3173, Pretoria, 0001; e-mail: limpwsmine@ Limpopo West Coal Mine. bksemd.co.za by no later than 25 February 2013.


4

NORTHERN NEWS / NOORDELIKE NUUS

‘Werkloosheid en misdaad ons voorland’ sê landbou unies Brickblock Manufacturers Bricks, Maxi Blocks, Garden Products, Pavers, Air Bricks, Precast Walling Pillar Tops, Window- Sills

14 Sussex St. P.O Box 210 MOKOPANE PHONE: (015) 491 4997

Die platteland gaan kreun onder die juk van werkloosheid en misdaad. Dit was die onomwonde boodskap van georganiseerde landbou in reaksie op die nuwe minimum loon vir plaaswerkers wat hierdie week deur arbeidsminister, Mildred Oliphant, aangekondig is. Tydens loononderhandelinge in die aanloop tot die nuwe sektorale vasstelling vir landbou het landbouorganisasies saamgestem dat boere sal kan oorleef as die minimumloon met 15% na R80 per dag verhoog word, maar die arbeidsminister het hierdie week aangekondig dat die minimumloon vir plaaswerkers vanaf Maart R105 per dag sal wees. Dagblaaie het teen Woensdag berig dat duisende plaaswerkers in Limpopo reeds kennis gekry het dat boere nie meer van hul dienste gebruik sal kan maak nie. “Ons sal met

ander oë na ons arbeidsmag moet begin kyk. In plaas daarvan om hierdie hoë loon op ongeletterde arbeid met lae produktiwiteit te spandeer, raak dit tyd om die aanwending van Afrikaanse jeugdiges uit plakkerskampe in Pretoria te oorweeg. “Oordeelkundige selektering en opleiding mag deure oopmaak vir ‘n nuwe formaat arbeidsmag wat die meganisasie op ons plase sal komplimenteer met baie beter produktiwiteit as dit waarmee ons tans moet klaarkom,” het TLU SA Noord se Stephen Hoffman in ‘n persverklaring gesê.

TLU SA adviseer boere om tot tyd en wyl alle kwessies opgelos is, hulle lone tot R80 per dag aan te pas.

Op nasionale vlak het die TLU SA se president, Louis Meintjies, dié week gespekuleer dat die Minister moontlik bepaalde perke oorskry het met haar beslissing. “Daar was ’n reeds ooreengekome sektorale vasstelling wat geldig was vir drie jaar. TLU SA is van mening dat, behalwe vir geweld en intimidasie, daar sedert die vasstelling verlede jaar niks wesenlik verander het nie,” het hy in ‘n verklaring gesê. Agri SA se Johannes Möller sê Agri SA is gefrustreerd

8 FEBRUARY 2013

dat goeie navorsingsinligting wat aangedui het dat ‘n loonvlak van R104 per dag grootliks onbekostigbaar is, misken is deur die verhoging. “Dit is aanduidend dat populêre aandrang op hoër lone groter gewig gedra het as die implikasies daarvan op die volhoubaarheid van die bedryf, insluitend sy vermoë om werksgeleenthede in stand te hou,” het hy gesê. Die implikasie van hierdie loonaanpassing in ‘n bedryf waar boere prysnemers en nie prysmakers is nie, veral in internasionale konteks, is nie bevorderlik vir vertroue, vir belegging en die instandhouding van die bedryf se bydrae tot voedselsekerheid nie waarsku Möller. “Dit moet ook bevraagteken word teen die agtergrond van die Nasionale Ontwikkelingsplan – wat onlangs deur die regerende party as sy verwysingsbron vir beleid aanvaar is – waarin die verwagting geskep is dat landbou teen 2030 ‘n addisionele 1-miljoen werksgeleenthede gaan skep.” Daarteenoor berig Agri SA se adjunkpresident, Theo de Jager, dat daar hierdie week reeds meer as 750 werkers net in die Letsitele-omgewing afgedank is. Möller waarsku dat afleggings tot meer armoede in groter informele nedersettings lei met gepaardgaande sosio-maatskaplike vraagstukke en misdaad waaraan landelike gemeenskappe reeds uitermate blootgestel is. Agri SA het ‘n beroep op boere gedoen om versigtig te besin voor mense afgedank word. TLU SA het intussen sy regspan opdrag gegee om alle opsies te ondersoek ten einde die aangekondigde minimumlone te wysig. “Ter wille van stabiliteit in die landbou, die belang van beide werknemers en werkgewers, asook volhoubaarheid en voedselsekerheid, word ’n dringende beroep op die Minister van Arbeid gedoen om die inwerkingstelling van die minimumlone op ys te stel,” sê dié organisasie. Die TLU SA adviseer boere om tot tyd en wyl alle kwessies opgelos is, hulle lone tot R80 per dag aan te pas.

Plaasinspeksies sal op behuising fokus

Cell: 079 882 1056

E-mail: info@lephalalegas.com

C/o Pika street & J.Louis Botha Drive, Lephalale

Refill Refill R25/1kg R25/1kg Refill R25/1kg

Refill R25/1kg

Refill R25/1kg

The ROOF the whole ROOF And nothing but the ROOF

MOGOL ROOF TRUSSES

Jacko: 082 811 2296

Fax: 086 663 6871

E-mail: mogolrt@gmail.com

Locally Manufactured In association with

Agri Lephalale het by ‘n onlangse landelike veiligheidsvergadering die kollig geplaas op arebeidsbehuising. Volgens Gawie van Zyl het die departement van arbeid by ‘n onlangse provinsiale vergadering gemeld dat daar tydens inspeksies veral op behuising gefokus sal word. Volgens die departement se webblad bepaal regulasies rondom arbeidsbehuising dat boere 10% vir behuising van salarisse mag aftrek slegs indien ‘n plaaswerker ouer as 18 is en daar nie vir water en elektrisiteit ook afgetrek word nie. Wat die struktuur betref moet daar ‘n waterdigte dak wees. Vensters moet van glas wees en oop en toe kan maak. Elektrisiteit moet binne die huis beskikaar wees. Water moet binne 100m radius van die huis beskibaar wees. ‘n Spoeltoilet of put latriene is ook ‘n vereiste. Die huis mag nie minder as 30 vierkante meter wees nie.

PHARMAMED PHARMACY Low medicine prices Situated at doctors & dentists •014 763 4325 •1 Hendrik street

THE SMALL PHARMACY WITH THE HEART!

BIG


8 FEBRUARIE 2013

NOORDELIKE NUUS / NORTHERN NEWS

5


6

NORTHERN NEWS / NOORDELIKE NUUS

In die skool van God Lees: Psalm 119:38-40 Ons vergeet dikwels dat die digters van die Psalms gewone mense was wat met dieselfde vrese as ons geworstel het. Die digter van Psalm 119 was bang om in die skande by mense te kom. Hy was bang om uitgestoot te word omdat hy gehoorsaam aan die Here gelewe het. Ek glo dat daar tye is waar elke kind van God hierdie vrees met die digter deel. Ons is ook maar bang dat ons nie meer na partytjies genooi sal word nie, dat ons vriende ons eenkant sal hou, dat mense anderpad sal kyk wanneer ons aangestap kom. Of erger: Dat ons gespot sal word. Niemand wil gespot word nie! Hierdie vrees vir skande kan daartoe lei dat ons God se skool verlaat. Die digter se grootste vrees is dat hy ’n punt kan bereik waar hy nie meer die moed het om die Naam van God met vrymoedigheid te bely nie. Óns weet wat dit beteken. “Elkeen wat hom vir My en my woorde skaam, vir hom sal die Seun van die mens Hom skaam wanneer Hy kom” (Luk. 9:26). Kinders van die Here ken hierdie vrees: Dat God Hom vir hulle op die dag van oordeel sal skaam! Soos in alle ander dinge, help die Here ons ook hier. Die manier om hierdie vrees te oorwin, is om te bid vir die vervulling van God se beloftes. Die Bybel is vol van God se beloftes waardeur die Here ons wil bemoedig. Ons weet elkeen dat daar beloftes is wat ons aanspreek en wat ons ons eie gemaak het. God wil hê dat ons Hom sal vra om hierdie beloftes in ons lewens te vervul. Hoekom? Want elke keer wanneer ’n belofte vervul word, word ons daardeur bemoedig. Dan besef ons opnuut weer dat God ’n lewende werklikheid is en dat Hy in ons lewens betrokke is. Ons besef dat ons

nie alleen is nie, al stoot mense ons weg, al verklein ons vriendekring. Beloftes wat waar word, versterk ons geloof. Hiermee saam moet ons bid dat God ons ook sal wys waar en hoe Hy sy beloftes vervul, want ons sien dit so dikwels nie raak nie. Ons is dikwels so vasgevang in ons situasie dat ons nie eens agterkom dat die troue God sy woord hou nie! Hy maak immers nie leë beloftes nie. Kyk maar na

8 FEBRUARY 2013

- Met Woord en Daad -

Jesus. Hy is die beste bewys dat God op sy woord geneem kan word. Wat Hy belowe, doen Hy. Soms neem dit langer as wat ons wil hê, maar God kom altyd sy beloftes na. Wie glo en ondervind dat God sy beloftes nakom, sal met groter vreugde aanhou studeer in God se skool. Die digter gaan sover as om te sê dat hy ’n begeerte na God se skool het, want God kan vertrou word. Die Bybel kan maar gelees en geglo word,

want die God hou altyd sy woord! Gebed: Hemelse Vader, U weet aan watter van u beloftes ek in hierdie tyd van my lewe vashou. Laat hulle asseblief in vervulling gaan. Maak my oë ook oop vir die vervulling daarvan, sodat ek dit net so duidelik sal raaksien as wat ek die vervulling van u groot belofte, Jesus Christus, raakgesien het. Amen. - Dr. Hennie Hoepfner, NG Kerk - Albertyn


8 FEBRUARIE 2013

NUUS / NEWS Seuntjie (5) sterf in swembad ‘n Vyfjarige seuntjie van Lephalale het Saterdag vermoedelik verdrink toe hy saam met sy ouers by ‘n ontspanningsoord net buite die dorp gekuier het. Volgens ooggetuies op die toneel het die seuntjie die een oomblik nog geswem en toe skielik nie opgekom nie. Hy is uit die water gehaal en die nooddienste is ontbied. Molalatau Sekuriteit se Andries Bester was saam met noodwerkers vinnig op die toneel en het gereël dat die kind na die MPSJV mediese sentrum gehaas word waar ‘n dokter gereed gestaan het om by paramedici oor te neem. Die seuntjie is egter kort na sy aankoms by die mediese sentrum dood verklaar.

Nouer samewerking tussen boere en polisie Goeie nuus vir boere in die Lephalaleomgewing is dat adjudant offisier Hans Koekemoer van die Lephalale polisie weer aangestel is as sektorbestuurder oor die landbousektor. Die pos was vir meer as ‘n jaar nie gevul nie. Daar is tans 1336 plase en 478 plotte en Koekemoer sê hy is al te bewus van die groot taak wat op sy skouers rus. Hy sê dat hy graag nou saam met boere wil werk om hulle bewus te maak van prosedures wat gevolg kan word om ‘n misdaadtoneel te bewaar vir forensiese ondersoek. “Dit is ook belangrik dat boere kennis inwin oor byvoorbeeld prosedures wat gevolg moet word by ‘n siviele arrestasie.”

NOORDELIKE NUUS / NORTHERN NEWS

Limpopo’s greenest municipality

wat in die laaste maand vakatures in die koerant geadverteer het, sê dat hulle talle aansoeke in reaksie op hul advertensies gekry het.

Mogalakwena Municipality was presented with the coveted Greenest Municipality Award during a function at Bolivia Lodge in Polokwane last Thursday. The town’s entry was a project in Mahwelereng where the municipality and the local community worked together to turn a dumping site into a park. Having won the provincial competition, Mogalakwena will go through to the national round where it will competeb against the winners of eight other provinces.

Suspected golf course burglar caught

Munisipaliteit vol verskonings oor toe swembad ‘n Jaar nadat Mogalakwena munisipale bestuurder, William Kekana, aan Noordelike Nuus beloof het die dorp se munisipale swembad sou voor die winter van 2012 oop wees vir die publiek, staan die hekke steeds gesluit. Hierdie week het Kekana gesê die munisipaliteit kon steeds nie genoeg personeel aanstel ind die beskikbare poste by die swembad nie. Hy het ook genoem dat die swembadtoerusting nooit saam met die opgradering van die fasiliteit vernuwe is nie en dat dit nou verouderd is en eers vervang moet word voor die swembad oopgemaak kan word. Oor die personeel wat nie aangestel is nie, sê hy dit is moeilik om die regte mense te kry. Daar is egter nie ‘n enkele pos vir die munisipale swembad in Noordelike Nuus geadverteer nie. Ander adverteerders

A man suspected of burgling several homes next to the golf course in Onverwacht were arrested by Molalatau Security on Sunday evening. A response officer noticed two men acting suspiciously. When he approached the men both ran away but security personnel were able to apprehend one of the suspects. Equipment similar to those used in several break-ins in the area were found in his possession. The suspect was handed over to the Lephalale police and fingerprints were taken and submitted for further investigation.

In geval van nood Kinders op skool word geleer om in geval van nood die polisie se noodnommer te skakel. Met ‘n rympie en handgebare leer om die nommer 10111 te onthou. Die probleem is egter dat die nommer weens hoë oproepvolumes nie altyd beskikbaar is nie. Veral in Lephalale is daar baie klagtes dat hierdie nommer nie werk nie. By ‘n onlangse landelike veiligheidsvergadering is gevra dat die publiek sal verstaan dat die telefone binne die uiters besige aanklagkantoor geantwoord word en dat die verskeie lyne soms gelyk lui. Daar is voorgestel dat lede van die publiek ook 10112 en 014 762 1000 sal skakel om met die polisie inverbinding te tree. Indien die oproep nie beantwoord word nie kan

7

Molalatau Sekuriteit se noodnommer geskakel word. Die MS-beheerkamer is per radio inverbinding met die polisie en kan gereeld opvolg oproepe maak om seker te maak dat die polisie na ‘n toneel ontplooi word. Dieselfde geld ook vir beide ambulansdienste in die dorp. Molalatau se noodnommer is 086 010 2859. Mokopane polisiestasie se nommer is: 015 409 1400 en die ambulansdienste kan bereik word by 015 491 7631 of 10177.

Rooilig bushalte Dit wil voorkom of prostitusie ook nou in Onverwacht ‘n probleem geword het. Klagtes is verlede week ontvang dat ‘n bushalte in Kiepersolstraat gebruik word as oplaai punt van prostitute wat vermoedelik in ‘n huis daarnaby woon. Adjudant offisier, Frans Mokoena het Dinsdag aan Noordelike Nuus gesê hy is nie bewus van prostitusie in daardie area nie, maar bevestig dat prostitusie wel‘n probleem in die dorp geword het. Hy vra die publiek om die polisie inkennis te stel van enige bedrywighede in hul area. “Ons weet dat prostitusie bedryf word, maar dit is nie altyd maklik om hulle op te spoor nie,” het hy gesê.

Mokopane se boeke is in orde Mogalakwena munisipaliteit is een van net twee munisipaliteite in Limpopo wat ongekwalifiseerde oudits vir die 2011/12 boekjaar behaal het. “Dit beteken alles is in orde met ons boekhouding,” verduidelik munisipale bestuurder, William Kekana. Die enigste ander provinsie wat ‘n ongekwalifiseerde Audit behaal het was die Waterberg Distriksmunisipaliteit.


2

TANDARTS DENTIST Dr Stefan Pheiffer BChD(Pret) NDT(Stel)

February

Tel: 014 763 2425 076 421 0432 Onverwacht Sakesentrum

March

2013

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

ELLISRAS

0 SUN MON TUE WED THU FRI

1 2 3

Theuns Verster 082 890 3339 Epos: ellisrasauto@lantic.net

4

5

6

7

8 9

6

7

2

8

9

2013

5

6

7

1 8

2 3 9 10

September

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

1 8

2 9

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14

29 30

Sel: 084 365 5096 Email: elsu@kinderkinetika.com www.kinderkinetics.com Booysen Str 2 Lephalale

B.Sc Sport Science B.Sc (Hons) Biokinetics Pr Nr: 0389374

eM

tshali Biok i

tics

Kinderkinetics (BA Hons)

Cell: 071 422 3378 Life Through Tel: 014 763 1468 Movement Fax: 086 601 2867 E-mail: mtshaliw@gmail.com 2 Booysen Street, Lephalale

Paintball Baan + Huur Van Gewere Springkasteel / Trampolines Quads + Baan (onder 12 jaar) Gesellige Kuier Atmosfeer Kontak Annalize 074 894 0266 Fourie Straat, Ellisras PRET VIR DIE HELE GESIN

Melanie 083 307 4476 Jolene 082 909 1270 Marna 082 856 1765 Anita 082 330 2097

Ons het als om jou tuin op te kikker! Tel: 014 763 3423 Sel: 082 329 1305

Kantoor 014 763 4040

Fenominale kuier atmosfeer met uitstaande vermaak elke Vrydagaand!

rt

L

fé Des S

po

it’s all about your vehicle! Tel: 079 204 6632 / 079 204 8306 • Larry: 082 824 3369 • Jean: 082 824 3368 E-mail: megamotors@lantic.net

2013

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

6

7

1 8

2

3

4

5

9 10 11 12

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30

• Tel: 014 763 3423 • Sel: 082 329 1305

Ca

10 11 12 13

22 23 24 25 26 27 28

Connie’s P lants

e

9

13 14 15 16 17 18 19

ne

Elsu Bakker Kinderkinetika

LEPHALALE SQUARE

Walter Sisulustraat, Onverwacht Sakesentrum (Mike’s)

8

4

15 16 17 18 19 20 21

W.P Mtshali

JANNIE OPPERMAN 076 172 6686 / 074 506 2230

Sel: 082 789 6665 Tel / Faks: 014 763 6118

3

October

2013

RIVERFRONT ENTERTAINMENT

R

6

2

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

RTSBA

5

1

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

4

PO

SAT

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

S

7

FRI

14 15 16 17 18 19 20

August

Tel: 014 763 6868 Magnolia Semtrum, Lephalale

5

1

SUN MON TUE WED THU

10 11 12 13 14 15 16

Ford & Mazda approved

OPEN 7 DAYS A WEEK Mon - Fri - 7:00 am - 7:00 pm Sat - 7:30 am - 6:00 pm Sun - 8:00 am - 1:30 pm

4

SAT

2013

10 11 12 13 14 15 16

Tel: 014 763 4186/763 3656 Fax: 014 763 3600/086 578 4250 Sambra Major Structural Repairer Hendrik Pistorius Ave Industrial Area, Onverwacht

Fr esh meat at the best prices!!

3

Win il

AUTO PANEELKLOPPERS

April

2013

Braam 073 578 6435 Chris 076 432 8445 Elane 073 242 1177

Esther Fourie Fisioterapie / Physiotherapy

• B.Phys.T (UP) B.Sc. Biokinetika (PU vir CHO) • Tel: 014 763 1468 • Sel: 083 377 7793

LENDING A HELPING HAND

KOEDOE Elektries & Rewinding Flip: 082 770 2398 flip@koedoesafari.co.za Kantoor/Faks: 014 763 1087 Etron Straat 3C, Ligte Industriële Gebied, Onverwacht.

Noem dit en ons doen dit! As ons nie kan nie, kry ons iemand wat kan!


3

1 May

June

2013

SUN MON TUE WED THU

1 8

2 9

FRI

SAT

3 4 10 11

2

12 13 14 15 16 17 18

9

5

6

7

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

November

4

5

6

7

4

5

2

8

9

SAT

7

1 8

SUN MON TUE WED THU

7

FRI SAT

1

2

3

8

9

10 11 12 13

4

5

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

21 22 23 24 25 26 27

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

1 8

2 9

28 29 30 31

January

2013

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14

2014

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

1 5

2 6

3 7

1 8

2 9

3 4 10 11

10 11 12 13 14 15 16

15 16 17 18 19 20 21

12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

22 23 24 25 26 27 28

19 20 21 22 23 24 25

29 30 31

26 27 28 29 30 31

R u m e r o e er o B SATERDAG 20 April 2013

Hervormde Kerk Ebenhaeser Gaskunstenaars: Steve Hofmeyr & Tjiff en Tjaff Toegang: R20 per persoon en R10 per kind. Kompetisie en kaartjies slegs R100 elk.

1ste prys: Simmentaler stoetbul en vyf verse OF R40 000 kontant. 2de prys: Jagpakket - 2 koedoekoeie, 2 rooibokooie, 2 vlakvarke, 2 blouwildebeeste EN selfsorg verblyf vir persone vir 4 nagte. 3de prys: Jagpakket - 1 koedoekoei, 1 blouwildebeeskoei, 1 waterbokkoei, 2 rooibokke EN selfsorgverblyf vir 2 persone vir 3 nagte. 4de prys: Slagos EN lukkse Ramsgate selfsorg vakansieverblyf vir 6 persone vir 6 nagte buite seisoen. 5de prys: Luukse Marloth Park selfsorg vakansieverblyf vir 8 persone vir 5 nagte in Mei, Junie of Julie @ Lion’s Lair. 6de prys: Spa behandeling @ Bateleur Safari Lodge. Spa behandeling sluit in - 2 gesigsbehandelings, 2 voetbehandelings, 2 vol lyf masserings EN verblyf vir 2 persone vir 1 nag. 7de prys: Vleispakket bestaande uit 5kg maalvleis, 5 kg wors, 2 kg biltong. Vir enige navrae kontak Rita Kern @ 083 328 4465 of Johan @ 014 763 2703

LEPHALALE Tel: 014 763 1246

www.oasiswater.co.za

6

14 15 16 17 18 19 20

December

1

6

FRI

ONVERWACHT Tel: 014 763 1762

2013

10 11 12 13 14 15

2013

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

3

3

GOODNESS

July

2013

SUN MON TUE WED THU

PURE BOTTLED

SKURWERAND wassery Shou Me The Laundry? Oop van 6:00 tot 18:00 Tel: 014 763 3677 Sel: 073 482 3060 Skurwerand Straat 9 Onverwacht

Marthie Pieterse Gruisweg Straat, Onverwacht Cell: 083 658 9742 • Fax: 086 239 5556 E-mail: fourseasons.bookings@gmail.com

K & H Verkoeling Herman Kruger Tel: 014 763 2547 Faks: 014 763 2817 N/U: 014 766 0049 Cell: 082 896 0858

Spesialiseer in verkoop en herstel van lugreëlings

Onverwacht Sakesentrum khaircon@lantic.net

LEPHALALE WINDSCREEN

Flat Glass & Aluminium

We fit it the right way! Dennis - 082 254 2023 • Office - 082 838 0445 windscreen.ellisras@gmail.com 1 Hendrik Pistoruis Street, Light Industrial Area, Onverwacht

Bohale Ntsu Construction cc RS Elektries Paving, Painting Alterations Instant Lawn Irrigation Landscaping

074 122 7363

Vir Krag Deur Jou Dag! Robert & Marina 082 878 5612 & 079 519 6147

Tupperware Ellisras

Rich water & fruit juices. Fruit juices: mango, orange, tropical and litchi. Daily deliveries. Contact: Sulette 082 872 8325 Situated 5km on Marken Road.

N

N

oordelike orthern

Die waarheid sonder voorbehoud! The truth without prejudice!

uus ews

Lephalale 014 763 5132 Mokopane 015 491 3082

Specials every month!

Tel: 014 763 3985 Faks: 014 763 3853 E-pos: beam@lantic.net

Marina Schultz 079 519 6147 • 014 763 2277 rselektries@telkomsa.net

H/v Dikbas Driftstraat, Onverwacht. (Lephalale)

Alta Els

Cell: 073 955 0059

Catering for any functions Homemade all sorts bakery Catering for labour & management Housing for labour & management

BOSKROEG Jurgen: 072 409 0611

• Lang arm sokkies • Kroeg etes elke dag • Swembad en braai geriewe • Kunstenaars een keer ‘n maand!!

EK R WE AL PRE A M VI EEN

n

i m 0 3

action ball

Met Action Ball ontwikkel jou kind deur spel en pret in ‘n gradeerde program

Skakel: Chanelle 082 323 0533 www.actionball.co.za


10

Postnet Lephalale – 014 763 3813

NORTHERN NEWS / NOORDELIKE NUUS BANDE Hi-Q - 014 763 6644

8 FEBRUARY 2013

- Dinge om te doen/ Things to do Last chance for Valentine’s Lucky Draw The Rotary Spoilt Rotten Lucky draw will take place at 10h00 this Sunday at the Crossing Mall in Mokopane. This week is your last chance to spoil your beloved rotten this Valentine’s Day.

Tickets are available from all your

BOOGSKIET JC’s Archery – 014 763 6521 / 082 448 5723

EIENDOMSAGENTE local Rotarians as well as Bosman Jewelers het die perfekte idee om Valentynsdag vir - 014 763te 2723 in the Crossing Mall. Tickets willGrieshaber be sold Eiendomme 2013 spesiaal maak. Op Donderdag 14 - 083 795 5014 on Saturday and Sunday beforeRemax the draw Februarie om 18:30 word ‘n Valentynsbal Propertiesmet - 014Ray 763Dylan 1088 by die Mogol Klub will take place. Remember you @Sold need to Arona Rossouw 082 898kostes 8433 beloop R150 per be “innit to winnit”! The winners will be aangebied. Die Francois Campher 082 325 3304 totally spoilt and it will be magical day to persoon wat ‘n kaas-en-wyn insluit. Dit remember for a long time! beloof om ‘n baie spesiale aand te wees ELEKTRIES met417 gelukkige prystrekkings. Kom deel GVG Elektries - 082 5402 saam met die omgee gemeente in die Elektries - 082 459 5462 groot liefde. Besprekings kan gedoen FISIOTERAPIE &word BIOKINETIKA by 014 763 2691 / 082 921 6770.

Ellisras-Wes gemeente hou valentynsbal

Hanneli Cronjé (fisioterapie) - 014 763 1943 Freda Strydom (Biokinetika) - 076 041 4890 / 014 763 1943

Aandgholf-Classic

GEHOORTOETSE EN -APARATE Hoërskool Piet Potgieter bied op 15 Opsoek na iets spesiaals vir Yolandi Graham 014 763 6105/6 - 082 899 4501 Februarie ‘n opwindende gholfaand op sy Valentynsdag? Liefde is die A-rugbyveld aan. hart se belewenis KLERE van tydHANDELAARS en Daar word van 6 verskillende bowwe ruimte. Die NG Kerk Ellisras-Wes Woodlands Shoes - 014 763 1533 na 6 verskillende vlaggies geslaan. Balle en LOODGIETERS stokke sal beskikbaar wees. Elkeen speel met ‘n 9-yster. CT Plumbers - 072 448 7531 Pryse kan by elke putjie PANEELKLOPPERS losgeslaan Ellisras Auto Paneelklopper - 082 896 1732 word. Dis 082 890 3339 ideaal vir PROKUREURS enige iemand, Grieshaber Prokureurs - 014 763 2723 gholfers of SEKURITEITSDIENSTE nie-gholfers, Molalatau Sekuriteit - 086 010 2859 volwassenes of TANDARTS skoolkinders. Dr S. Pheiffer - 014 763 2425 Kaartjies is beskikbaar by VERMAAK De Wet Kruger Die Boskroeg - 072 409 0611 082 4444 703 of 24-UUR INSLEEPDIENS Lientjie Venter JD Towing - 071 869 0662 / 082 926 8225 082 867 7163.

phone book

KEMP SERVICES Bezuidenhout ST 34 - Mokopane Email: kempservices@mweb.co.za

gistrasies, ens.

IR PADWAARDIGHEID, GISTRASIE (SKRAPINGS)

orkant Munisipaliteit Numberplate en Key Centre) PANE

Refill & Re-manufaturing of laser (Toner) & Inkjet Cartridges! Laser (Toner) Black / Colour refill from R350 Inkjet refill from R60 - R100 Black / Colour!

Tel: 015 491 8025 / Sel: 072 530 5554 - ELLISRAS -

FERS VAN: SMA Klip 13mm Klip & 19mm Klip

udu Madisha 35, Mokopane

Vir vriendelike, flinke diens teen billike pryse. Vervoer van pakkies groot of klein van en na menigde areas reg oor die land. Oornag diens vanaf Gauteng na Ellisras. Skakel ons gerus: Kantoor (collections): 087 700 9268 / 087 700 9267 Debbie de Beer (Bestuurder) 082 936 2987 Jan Vermaak (W/House) 072 180 6574

MOKOPANE NOODNOMMERS – MOKOPANE Police – 015 409 1400/1420/10111 Ambulance – 015 491 7631 / 10177 Child Protection – 0800 12 3321 Fire Department – 015 491 4444 Hospital – 015 491 2236 Traffic Department – 015 409 4444 Water & Electricity – 015 491 9800 / 015 491 9656 Mokopane Municipality – 015 491 9600 Water & Seweage – 015 491 9800

LIEFDADIGHEID/CHARITY Kankervereniging van SA 082 493 1884 (Waterberg) KANSA Mokopane 082 520 8458 SKOLE/SCHOOLS Laerskool Krugerpark – 015 491 5838 Laerskool Potgietersrus – 015 491 2107 Hoërskool Piet Potgieter – 015 491 7244 HAARSALONNE Elshaddai Hair - 076 709 1993

NOMMERPLATE Number Plate & Key Centre - 015 491 8701

Kom speel rugby Oefeninge vir 2013 Liga wedstryde het reeds begin, en die Mogol rugbyklub is dringend opsoek na nog spelers. Die klub beplan om minstens twee spanne vir ligas in te skryf en selfs ‘n derde span as daar genoeg spelers is. Oefentye is Maandae en Woensdae vanaf 18:15, en Ligawedstryde word op Vrydag-aande gespeel. Vir navrae kontak Frikkie Kotze by sel: 082 970 2954.

Bikers for SPCA Wheels in the Sky Limpopo Bikers Club in Mokopane is having its first day-jol for the year on March 23. They plan to host a fun-filled charity day for the local SPCA Waterberg. The event will be taking place at Squirrels restaurant with the kind permission of proprietor Fanie Kemp. Gates will open at 07:00 and all are welcome. Entrance fee for bikers amounts to R30 and a needy item of some sort. The fee includes a cloth badge. Non-motorcycling community member can enter for R20 per adult and children under 12 pay R10 and a needy item for the SPCA would be appreciated. There will be a lucky draw and prizes to be won. Entertainment will be provided as well as a cash bar and restaurant. All donations and monies collected will be to the benefit of the SPCA. Contact Chris 082 807 4021 or Karen at 082 979 3523.


8 FEBRUARIE 2013

NOORDELIKE NUUS / NORTHERN NEWS

11

Get some specially baked Valentine cookies doughnuts and lots more from our bakery!

The Winners of the S26 Baby Promotion. Mr & Mrs Shilenge with Janel van Wyk from Ok Grocer

Let us deliver a specially made-up hamper or flowers of your choice to your Valentine for free !

Come see in our store for a wide variety of fresh products, specials and competitions. Colouring competition closes 10 February 2013. Winner will be notified telephonically. Hand in your picture at OK Grocer Marula kiosk


Dienste, produkte, huise, werk en meer! Services, products, homes, jobs and more!

QUICK BUYS BLITSKOPIES

0QTVJGTP0GYU%NCUUKĹżGFUCTGUVTKEVN[ECUJQPN[ &GCFNKPG6WGUFC[UCVJ 6JCDQ/DGMK/QMQRCPG 1PXGTYCEJV$WUKPGUU%GPVTG .GRJCNCNG (CZ 'OCKNCFU"PQQTFPWWUEQ\C

VACANCIES LEPHALALE •Snr Manager •Waiters •Hostess. Mail CV to ngunigrillellisras@ gmail.com

BOUWERK BUILDING

20/12

20/12

ARGITEK LEPHALALE Vir professionele argiteksdienste kontak Arno van CCP Argitekte by 083 289 2545.

20/12

ARGITEKS DIENSTE LEPHALALE Teken van huisplanne, aanbouings ens. Anna-marie 082 214 7316.

DIENSTE SERVICES

20/12

21/12

GNLD PRODUCTS LEPHALALE Available at A Creations in Lephalale. Alison 082 896 5178 / 014 763 2017.

20/12

NUMBER PLATE CENTRE LEPHALALE All provinces made while you wait. Near Onverwacht Post Office in Ellisras Tuisnywerheid. Contact 014 763 1749.

20/12

MUISNES TROETELDIERWINKEL / PETSHOP 014 763 6332

SPORT PERFORMANCE & FITNESS CENTre 014 763 1900 We belief in quality rather than quantity. We provide personal attention to all our members. in SA. Overnight services to and from Gauteng. International courier available with DHL. Pick-up and deliver. 014 763 3813.

20/12

E

M

Free quotes/gratis kwotasies; irrigation/besproeiing; landscaping/tuinuitleg; instant lawn/kitsgras; paving/plaveisel; painting/verfwerk; alterations/verbeterings. BN Construction 074 122 7363.

TUPPERWARE ELLISRAS All specials in stock plus much more items not in brochure. Contact Alison 082 896 5178 / 014 763 2017. E-mail: alison@ acreations.co.za. Credit cards accepted. Items available at A Creations in Lephalale. Also in-store specials.

N

N

BETREKKINGS VACANCIES

E

py

era sioth9GGMN[EQUVU4RGTYQTFU5OCNNDNQEMU4GCEJ.CTIGDNQEMU4GCEJ %CNN .GRJCNCNG QT /QMQRCPG HQTGPSWKTKGU

& WOM

Verpakking en versekering beskikbaar op versoek. Marlien 083 252 8928. Faks: 086 262 3152.

20/12

LEHWAY TRAINING Cross Body BOOT CAMP training. Get FIT the FUN way!!! 3-4 training sessions per week. Full body workout. All ages, gender and fitness levels! For more info & registration details call 079 889 3855, (Lephalale).

15/02

Affordable, TETA, registered training courses in safety and all lifting equipment. We come to your venue. For more info, contact Johann Schoeman. 0764807327/ 011 739 3859 lehway@telkomsa.net

08/02

MOEG GEWAG? ELLISRAS Toustaan is ‘n oproep ver. Hernuwing van voertuiglisensies, voertuigregistrasies, aansoeke vir padwaar digheidsertifikate, tydelike permitaansoeke, besigheidsregistrasies op Natisstelsel. Die maak van nommerplate. Ons kom haal in (Ellisras en Onverwacht), vul vorms in, gaan doen en besorg terug aan jou. Skakel 084 582 1905.

21/12

MAXIDOR

CK GUARANTEE* BUforYpr-oduBcts A purchased after July 2008|Few terms & conditions a *Valid

pply

OUR STRENGTH IS YOUR SECURITY Gate2Door Office 082 468 1028 0861SLAMLOCK www.maxidor.co.za

20/12

LEPHALALE www.gate2door.co.za Office 082 468 1028 Gate motors, garage doors, CCTV systems, alarms, Global intercom & electrical fencing. tracking alarms, sound & roller shutters. 20/12

HYDRAULICS SPRINGKASTELE LEPHALALE Lion King springkastele, 4 x 4-kasteel en glybane te huur. Skakel Susan by 082 457 9235.

20/12

MUISNES

TROETELDIERWINKEL / PETSHOP 014 763 6332 Ons bied Scrapbooking klasse aan. Skakel gerus vir meer inligting.

20/12

KOEDOE ELEKTRIES & REWINDING ELLISRAS Etron straat 3C, Ligte IndustriĂŤle gebied, Onverwacht. Noem dit en ons doen dit! As ons nie kan nie, kry ons iemand wat kan. Flip 082 770 2398 / 014 763 1087. E-pos: flip@koedoesafaris.co.za.

20/12

CATERING DAVE LEPHALALE Any size function, any place. Weddings, platters, parties, conferences, contractors, spitbraai, braai & full catering service. www.cateringdave.co.za Dave: 072 382 3818. Ansu: 072 553 7898. 20/12

TAU

Authorised Distributor For Personal & Group Training For those serious about health & fitness. Personalised goals & weight loss. Body sculpting & toning. Fitness & strength training. Sport specific training & supplements . Active Isolated Stretching & Sports Massage Therapist. Contact 079 889 3855, (Lephalale).

Sales, Repair & Manufacturing of SABS approved Hydraulic Products *Various Hoses & Fittings *Cylinders *Problem Solving *Valves *Pumps *Oil Coolers & Accessories *Accumulators *Maintenance COUNTER SALES 07:30 - 17:00 MOBILE FIELD SERVICE 24 / 7 TEL: 015 491 5032 Andrè: 082 557 8372 77 SUSSEX STR, MOKOPANE Daantjie: 072 670 8549 “Our main Business is not to see what lies dimly at a distance, but to do what lies clearly at handâ€?

15/02

SANGLESSE (Singing lessons) / VOCAL COACH, (Lephalale). 072 125 6088.

15/02

D&S TUINDIENSTE MOKOPANE D&S Tuindienste: Voorsien dromme vir tuinvullis wat weekliks leeggemaak word. Verwyder ook alle vullis, rommel en bourommel en vervoer goedere in en om die dorp. Skakel 015 491 6408 of 072 650 5336. 20/12

COURIER SERVICES LEPHALALE Postnet Lephalale offers courier services anywhere

Vir al u water behoeftes: Dompel Pompe, Mono Pompe Sentrifigale Pompe Druk Pompe, Pype Tanks, Staanders

INDUSTRIES

MUISNES TROETELDIERWINKEL / LEPHALALE Vir al jou tattoos en kunswerk. Tattoos, ‘touchup’s’ en custom werk vir ‘theme walls’ kinderkamers en skilderye. Tanya 079 525 5106 of epos: Loveinkta2@gmail.com.

20/12

SWEMBAD INSTANDHOUDING LEPHALALE Skakel George & Rudi van ghr water- & energieoplossings in Lephalale vir: Swembad instandhouding, lekkende swembadpype, sandvervanging, herstel van swembadpompe. George 072 434 3793 / Rudi 079 972 2942.

20/12

DStv AGENCY LEPHALALE Account queries, payments and activations. Our MultiChoice-accredited installers and dedicated sales team can provide solutions to any installation or technical problem. R599 for a single view installation. T&C apply. Tel: 014 763 3903 Ennis: 071 488 9995.

20/12

015 491 7342 / 082 802 7705 Kappie De Villiers 3 B, Mokopane

MEUBEL VERVOER FURNITURE REMOVALS Landwye en plaaslike vervoer van meubels.

PETSHOP 014 763 6332

Geskenke en allerhande interessanthede ons het iets van als! Jan Lee straat 12 (Oorkant Oasis Water).

DIERE ANIMALS

20/12

DBV / SPCA LEPHALALE Sel: 076 636 6946 / 073 611 9543 Office hours 07:00 - 17:00 Saterdae net tot 11:00 Facebook adres: DBV Lephalale SPCA E-mail: spca.lephalale@ lantic.net Adoption costs: Female R600.00 Male R500.00 Cats R400.00 All prices include the following: Sterilization and 5 in 1 injections, ID Tag. CATS Different breeds to choice from. Big and small. All donations are welcome no matter how small. Boarding facilities are available. Standard Bank Acc no : 03382425 Branch code : 052547

21/02

Verskeidenheid troeteldiere en troeteldier benodighede beskikbaar. Ons verkoop ook meelwurms, krieke ens. Bring gerus Saterdae u klein hondjies en katjies wat u wil verkoop. Skakel net asb. vooraf om reelings te tref. 20/12

EIENDOM TE HUUR PROPERTY TO LET

Naboomspruit kantoor, 7de straat 116, Ellisras kantoor, OR Thambo straat. FOR SALE • Lephalale: Asbestos house, 3 bedroom, garage, carport, palisade fencing. R780 000. Contact Marie’ 082 858 4709. • Te koop: 44ha Wildsplasie, Thabazimbi/ Makkoppa met naweekhuis, 2 gronddamme en krokodilrivier front. 10ha besproeingsreg. R1.950m. • Te koop: Plase, plotte, residensieÍl in Limpopo. Kontak Nico by 082 858 4709. Webadres: www.proprite.co.za

Te Koop gesoek: Plase, plotte in Limpopo area (Waterberg). Uitstekende blootstelling vir jou eiendom. Kontak Nico. • TE KOOP: Naboomspruit. Verskeie ruim woonhuise op groot erf. Vanaf R640 000. • Naboomspruit: Netjiese 2 slpk woonstel met toesluit parkering, groot leefvertrek en toe stoep. R390 000. Kontak Marie’ 082 858 4709.

25/01

TE HUUR • 3 Slpk meenthuis in sekuriteits kompleks beskikbaar vanaf 1 Maart . R11 000 pm. • 4 Slpk familie woning in gesogte area. R16 500 pm. • 4 Slpk, 2 bdk familie woning met d/motorhuis beskikbaar vanaf 1 April. R20 000 pm. • 3 Slpk, 2 bdk volledig gemeubileerde huis met swembad. R33 420 pm. • 2 Slpk meenthuis/ woonstel in sekuriteits kompleks beskikbaar vanaf 1 Maart 2013. R9 810 pm. • 3 Slpk meenthuis met privaat tuin area. R13 868 pm. • “Bachelorsâ€? woonstel beskikbaar vanaf 1 April 2013. R5 445 pm. • Arbeiders akkommodasie langtermyn en/of dag tot dag, kontak ons kantore vir meer inligting. DRINGEND Gesoek: Enige huur huise / woonstelle. PLASE & PLOTTE te koop Arona Rossouw 082 898 8433 Francois Campher 082 325 3304 Office: 014 763 1088 083 259 6225 Website: www.atsold.co.za

20/12

Werkersbehuising / Labour Accommodation LEPHALALE

Werkersbehuising beskikbaar vanaf Julie 2012. Enkelkamers, gediens met maaltye deur betroubare nasionale maatskappy. Skakel vir kwotasies volgens behoeftes. Labour Accommodation from July 2012. Single rooms, serviced, with meals supplied by reliable national company. Please phone for a quotation based on your requirements. Kate 082 968 3389 Kantoor 014 763 2723.

20/12

Bertie Joubert Eiendomme Properties

TE KOOP • MEENTHUIS-ELLISRAS: 3 Slk, 2bdk, e/motorhuis + afdak, groot tuin, naby sakesentrum. R1.1m. • Nuutgeboude 3 slpk huis, 206m2, R1.6m. (Sien skouborde). • 100ha plasie met 3 wonings naby die dorp. R3.5m. AGENTE: Kobus 082 777 2538 Kantoor: 014 7631142

18/02

EIENDOM TE KOOP PROPERTY FOR SALE

We Buy

Diamond and Gold Exchange

073 183 5632

vanaf Medupi) gediens, gemeubileerd, wasgoed, aandete en kospakkie ingesluit. Kontantkroeg beskikbaar. R90 000pm. • Boscia: 3 Slpk, 2 bdk woonstel met motorafdak onmiddelik beskikbaar. R8 500 pm. • Ellisras: Matopi’s Rest huis, 3 slpk, 2 bdk huis met e/motorhuis beskikbaar vanaf 1/04/2013. R13 000 pm. • Ellisras: 2 Slpk, 1 bdk woonstel. R6 000 pm. Opsoek na beesplase om te bemark. Opsoek na huise en woonstelle om te verhuur en te verkoop. Kontakbesonderhede: Grieshaber Eiendomme 014 763 2723. AndrÊ: 082 446 0802.

20/12

TE KOOP • Woonstelle met huurkontrakte beskikbaar vir beleggers. Huurinkomste betaal jou verband! • VERSKEIE ERWE – 500m². GeleÍ in gesogte area R400 000 elk. • Res 3 erf, 1450m², R1.5m. • Res 4 erf, R1.2m. • 4 Slpk woonhuis aan die golfbaan. Groot erf R1.6m. • DRINGENDE VERKOOP! Erf in Eco Estate – 500m², R300 000. • Plot van ongeveer 4,5ha in vinnig groeiende reservaat, R1.150m. •12ha met ongeveer 300m rivierfront met lieflike grasdak woning, Swembad en store. R6m. •17ha met 200m rivierfront, geen ontwikkelling. R4.8m. Arona Rossouw 082 898 8433 Francois Campher 082 325 3304 Office: 014 763 1088 083 259 6225 Website: www.atsold.co.za

20/12

TE KOOP • Ellisras: 3 Slpk, 2 bdk Matoppis Rest huis met e/motorhuis, afdak, elektries omhein. R1.190m. • Onverwacht: 4 x res 3 erwe, groottes 274m2– 356m2. R250 000 elk. • Vleiloerie-erwe te koop vanaf R440 000. • Onverwacht: 4 Slpk, 2 bdk huis met swembad en gevestigde tuin. R1.52m.

TE HUUR • Ellisras: 3 Slpk, 2 bdk, meenthuis met e/motorhuis en afdak met netjiese tuin. R16 000 pm. • Ellisras: Adelsa woonstel: 3 Slpk, 2 bdk woonstel met e/motorafdak beskikbaar vanaf 1/03/2013. R8 500 pm. • Ellisras: Netjiese 3 Slpk, 2 bdk huis met d/motorhuis vanaf 1/03/2013. R16 000 pm. • Baie netjiese 7 slpk, 6 bdk huis op plaas (¹30 km

LEPHALALE DRINGEND OPSOEK NA EIENDOMME TE HUUR! TE KOOP DRINGEND TE KOOP • Verskeie asbes en steenhuise, plotte, plase & erwe te koop. Lephalale: Gholfbaan huise dringend te koop en te huur gesoek!

Kantoor : 014 763 2002/3/1804 Margie 083 795 5014 Trudie 082 875 1139 Adri 083 556 4202 Mariana 072 159 9518 Barend 079 878 9042 Fanie 072 519 8794 Sydney 076 710 3818 Wa Modise 082 818 6389 Renett 083 794 2880 Lilly 073 561 8987

21/12

GESOEK / WANTED

Opsoek na werk as ‘n wildsplaas bestuurder. Het wildsplase in Steenbokpan

en Beska area bestuur asook Touwsrivier in die Weskaap. Het ‘n sertifkaat in “wild life management� deur intec college. Werk en bly tans in Bethal Mapumalanga. Kontak no. 073 246 6972, e-pos kirsten.joppie@gmail.com

01/02

TE KOOP / FOR SALE

NICE ICE LEPHALALE Open 24/7, Ice cube pack of 2 & 4 kg & coolbox refill. Contact 082 443 4227.

20/12

My secret Diet-in-a-box. Nou beskikbaar in Mokopane. Area Agent. Kontak Michelle: 082 576 6700

22/02

SOLAR ELLISRAS Solar geysers, PV-panele, inverters en charge controllers. Pro-Tech Ellisras 014-763 1125.

20/12

BATTERYE ELLISRAS 18 maande waarborg op geseĂŤlde batterye, gratis toets en vervang. Herstel ook batterypole. Pro-Tech Ellisras 014-763 1125.

20/12

BESPROEIING ELLISRAS Full Flow-, compressionnylon-, micro fittings, LDPE pype, RAIN BIRD spreiers, Franklin druk- en boorgatpompe Pro-Tech Ellisras 014 763 1125.

20/12

Baltimore voerkoning van die Noorde Lusern x 10 000 bale, Tef x 5000 bale Te koop en afgelewer. Kan uitgaan op tender prys. Skakel Basie 082 968 1998.

20/12

ACCOMMODATION FOR Directors Managers Foremen Artisans Labourers ADDITOINAL SERVICES: Meals and Laundry For Quote and Availability CONTACT: 071 362 3202 079 185 8530 082 410 5203


phone book

V A C A N C I E S

LEPHALALE NOODNOMMERS - LEPHALALE Ambulansdienste - 014 763 4090 Brandweer - 014 763 9111 Crime Stop - 086 001 0111 Hospitaal - 014 763 2227 Lephalale Munisipaliteit - 014 763 2193 Polisie - 10111 / 014 762 1000 Molalatau noodnommer - 086 010 2859 Slangverwydering - 072 174 6970 / 082 456 4345 Postnet Lephalale – 014 763 3813 BANDE Hi-Q - 014 763 6644

BOOGSKIET JC’s Archery – 014 763 6521 / 082 448 5723

EIENDOMSAGENTE Grieshaber Eiendomme - 014 763 2723 Remax - 083 795 5014 @Sold Properties - 014 763 1088 Arona Rossouw - 082 898 8433 Francois Campher - 082 325 3304 ELEKTRIES GVG Elektries - 082 417 5402 Elektries - 082 459 5462

FISIOTERAPIE & BIOKINETIKA Hanneli Cronjé (fisioterapie) - 014 763 1943 Freda Strydom (Biokinetika) - 076 041 4890 / 014 763 1943

Chobe Plant Hire is geleë in Lephalale in die Limpopo Provinsie.

Die besigheid beskik oor ‘n pos vir ‘n:

DIESELWERKTUIGKUNDIGE • Kandidaat moet oor ten minste 5 jaar ondervinding as werktuigkundige beskik en moet bewys kan lewer van kwalifikasies. • Vorige werksverwysings is noodsaaklik. • Pligte behels die onderhoud van grondverskuiwings masjienerie onder andere CAT, VOLVO, BOMAG asook van MERCEDES, MAN en HINO-vloot. • Kandidate moet bereid wees om in noodgevalle na ure uit te gaan. Beskik oor goeie kommunikasie vaardighede en goeie menseverhoudinge kan handhaaf. • Rekenaarvaardigheid en ondervinding sal as ‘n aanbeveling dien. DAAGLIKSE OORNAG VERVOER • Vergoedingspakket is onderhandelbaar.

COURIER SERVICES

TUSSEN GAUTENG Aansoeke kan gerig word aan: & LIMPOPO Leon Fourie, Fax: 086 Office 602 5059 of :E-pos: nicoleen@chobe.co.za (015) 491 4567 / Sluitingsdatum: February 2013/ 083 225227552

Email :

Indien u nie teen 1 Maart 2013 enige korrespondensie vanaf Chobe Plant Hire henry@makaplancouriers.co.za rakende u aansoek ontvang het nie, kan U aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.

GEHOORTOETSE EN -APARATE Yolandi Graham - 014 763 6105/6 - 082 899 4501 KLERE HANDELAARS Woodlands Shoes - 014 763 1533 LOODGIETERS CT Plumbers - 072 448 7531

COURIER SERVICES DAAGLIKSE OORNAG VERVOER TUSSEN GAUTENG & LIMPOPO Office : (015) 491 4567 / 083 5227552 / Email : henry@makaplancouriers.co.za

Bezuidenhout ST 34 - Mokopane Email: Brahamstraat 56, Potgietersrus - Tel :(015) 491 4665 / Faks: (015) 491 6680 kempservices@mweb.co.za

ONS SPESIALISEER IN:

Hernuwings, Registrasies, ens.

TANDARTS Dr S. Pheiffer - 014 763 2425

VERMAAK Die Boskroeg - 072 409 0611

24-UUR INSLEEPDIENS JD Towing - 071 869 0662 / 082 926 8225

phone book KEMP SERVICES

Brahamstraat 56, Potgietersrus - Tel :(015) 491 4665 / Faks: (015) 491 6680

PANEELKLOPPERS Ellisras Auto Paneelklopper - 082 896 1732 082 890 3339 PROKUREURS Grieshaber Prokureurs - 014 763 2723 SEKURITEITSDIENSTE Molalatau Sekuriteit - 086 010 2859

MOKOPANE

Refill & Re-manufaturing of NOODNOMMERS – MOKOPANE Police – 015 409 1400/1420/10111 laser (Toner) & Inkjet Cartridges! Hernuwings, Registrasies, ens. Ambulance – 015 491 7631 / 10177 Laser (Toner) Black / Colour Child Protection – 0800 12 3321 refill from NEEMR350 VAN VOERTUIE VIR FirePADWAARDIGHEID, Department – 015 491 4444 Inkjet refill from R60 - R100 Hospital – 015 491 2236 POLISIEKLARINGS, DEREGISTRASIE (SKRAPINGS) Traffic Department – 015 409 4444 Black / Colour!

- Verkoeler Herstelwerk - Herkern van Verkoelers NEEM VAN VOERTUIE VIR PADWAARDIGHEID, - Skoonmaak en Herstel van Petrol POLISIEKLARINGS, DEREGISTRASIE (SKRAPINGS) my skuins oorkant Munisipaliteitvan Verkoelers - VerkoelerBesoek Herstelwerk - Herkern en Diesel Brandstof Tenks by Jaco - Marie winkel no. 2 (Numberplate en Key Centre)

KE

Be Em

ONS SPESIALISEER IN:

Kom Gerus vir ‘n Gratis Verkoeler Druktoets By

- SkoonmaakMOKOPANE en Herstel van Petrol en Diesel Brandstof Tenks

Water & Electricity – 015 491 9800 / 015 491 9656

Besoek my skuins Munisipaliteit Tel: 015 491 8025 / Sel: 072 530 5554 oorkant Mokopane Municipality – 015 491 9600

Kom Gerus vir ‘n Gratis Verkoeler Druktoets By

by Jaco - Marie winkel no. 2 (Numberplate en Key Centre) Water & Seweage – 015 491 9800 MOKOPANE

- ELLISRAS -

VERSKAFFERS VAN: SMA Klip Rivier Sand 13mm Klip Bou Sand Pleistersand & 19mm Klip Tel/Faks: (015) 491 5616 - Dudu Madisha 35, Mokopane

R laser La

Vir vriendelike, flinke diens teen billike pryse. Vervoer van pakkies groot of klein van en na menigde areas reg oor die land. Oornag diens vanaf Gauteng na Ellisras. Skakel ons gerus: Kantoor (collections): 087 700 9268 / 087 700 9267 Debbie de Beer (Bestuurder) 082 936 2987 Jan Vermaak (W/House) 072 180 6574

LIEFDADIGHEID/CHARITY Kankervereniging van SA 082 493 1884 (Waterberg) KANSA Mokopane 082 520 8458 SKOLE/SCHOOLS Laerskool Krugerpark – 015 491 5838 Laerskool Potgietersrus – 015 491 2107 Hoërskool Piet Potgieter – 015 491 7244

Tel: 0

NOMMERPLATE Number Plate & Key Centre - 015 491 8701

Vir Vervoer

HAARSALONNE Elshaddai Hair - 076 709 1993

VERSKAFFERS VAN: Rivier Sand Bou Sand Pleistersand

In

SMA Klip 13mm Klip & 19mm Klip

Tel/Faks: (015) 491 5616 - Dudu Madisha 35, Mokopane

Kantoor Debbie Jan Verm


14

NORTHERN NEWS / NOORDELIKE NUUS

8 FEBRUARY 2013

Need to advertise products, services or a vacancy? Let Northern News help you! Call us on 015 491 3082 or 014 763 5132 or email ads@noordnuus.co.za

Remax maak kinderharte bly

As deel van RE/MAX internasionaal se 40 bestaansjaarvieringe het RE/MAX Lephalale boeke, skryfbehoeftes en speelgoed ingesamel en Maandag aan sowat 60 kinders van Africa family Care children’s home en Japsnoetjies kleuterskool oorhandig. Die kinders kon ook ‘n heerlike ete by Maxis geniet, waarna plaaslike slangkenner, Marius Koekemoer hulle meer geleer het oor reptiele. Elkeen se gesiggie is geverf en die opgewondenheid was groot toe die RE/MAX span vir elke kind ‘n rugsakkie vol persentjies oorhandig. Margie Geyser het by die geleentheid gesê RE/MAX wil graag aan die Lephalale gemeenskap, wat hulle so goed ondersteun, teruggee. Sy het ook al die borge wat die dag moontlik gemaak het bedank.

LEPHALALE MUNICIPALITY MUNICIPAL NOTICE

ANNUAL REPORT 2011/2012 In terms of the Section 127 (2) of the MFMA the Mayor must within 7 months after the end of a financial year, table in the Municipal Council the Annual Report of the Municipality. No discussion on the Annual Report will take place at that meeting. The Mayor of Lephalale Municipality tabled the Annual Report for 2011/2012 in an Ordinary Council Meeting held at 13h00 on Friday, 25 January 2013. In terms of Section 21A of the Local Government Municipal Systems Act, 32 of 2000, and in terms of Section 127(5) a (ii) of the Municipal Finance Management Act, 56/2003 (MFMA) the Accounting Officer of the Municipality must, thereafter make the Annual Report public and invite the local community to submit representations in connection with the Annual Report immediately after the Annual Report was tabled in the Council. That means that the Annual Report for 2011/2012 will be available at the Office of the Municipal Manager from Friday, 25 January 2013. The meeting of the Council where an Annual Report is to be discussed or resolutions concerning the Annual Report are to be taken must be open to the local community and time be allowed for the discussion of the written * submissions received from the public and also allowed time for members of the local community to address the Council as determined in Section 130 (1) a and b of the MFMA. This meeting will take place on Tuesday, 26 February 2013.

2012 klas was tops in ses vakke Ellisras Hoërskool se matrieks het verlede jaar in ses vakke die beste prestasies in die Waterbergdistrik behaal. In wiskunde het Janè Peens met 100% geslaag, sy het ook die hoogste punte in die distrik in Afrikaans Huistaal behaal en deel die toekenning vir Lewenswetenskappe met Anine Coetzee. Anine het die beste punte in die distrik gehad vir Engels Eerste Addisionele taal terwyl Thoto Twala die res op hul neuse laat kyk het in Rekenaar Toepassings Tegnologie. Ellen Fourie het met die louere weggestap vir Ingenieurs Grafika en Ontwerp. Verder is Janè Peens as die beste leerder in die distrik aangewys in die top tien. Stephanus Schoeman is derde in die top tien met sy 11 onderskeidings. Hier is trotse hoof, Louis Campbell, by links Janè Peens en regs Anine Coetsee.

Skaakkampioen om skoolspan te help

In terms of Section 129 (1) of the MFMA the Council must within 2 months after 127(5) took place, adopt an oversight report on the Annual Report containing the Council’s comments on the Annual Report and whether the Annual Report is approved/rejected/send back and the Accounting Officer must within 7 days thereafter, in terms of Section 21A of the Systems Act, again make the oversight report available to the public. Members of the community who are not able to write will be assisted by the Communication Officer, Mr Victor Monyepao who can be contacted at 076 155 9622. Written comments from the community on the Annual Report can be handed in at the Office of the Municipal Manager or mailed to Private Bag X 136, LEPHALALE, 0555, before Tuesday, 6th March 2013. A copy of the Annual Report is available in the office of the Municipal Manager; it can be viewed for comments but must not be removed from the said office. A S NAIDOO MUNICIPAL MANAGER

CIVIC CENTRE PRIVATE BAG X 136 LEPHALALE, 0555. DATE REFERENCE NO. NOTICE NO.

: : :

05 February 2013 5/17/2; ITEM: A5/2013(1) A03/2013

Toe Mogalakwena raadslid, Korny Dekker, hoor Limpopo se huidige nommer twee skaakspeler, Simon Kekana, woon hier in Mokopane, het jy dadelik besluit sulke talent kan nie onbenut gelaat word nie. Hy het die DA omgepraat om skaakstelle aan Hoërskool Piet Potgieter te skenk en vir Kekana omgepraat om die skool se skaakspan af te rig. Simon het n passie vir skaak en gaan ook by Waterberg Hoërskool begin met afrigting. Vir enige navrae of borgskappe vir Simon kan Korny Dekker van geskakel word by 082 8781502.


8 FEBRUARIE 2013

NOORDELIKE NUUS / NORTHERN NEWS

63 medaljes vir Piet Pot!

15

Carpe Diem crowns top athletes Left: Carpe Diem School in Mokopane recently held its school athletics championships on Piet Potgieter High School’s fields. Mamphele Matshaba and Robert Fatana were the senior Victrix and Victor Ludorum and the junior titles went to Mapuseka Morawana and David Pullinger . Below: The Red Rockets won the trophy for the best singing and the best team. Here are their cheerleaders.

In die swembad ken hierdie leerders van Hoërskool Piet Potgieter geen gelyke nie. Hulle het tydens die onlangse Limpopo Skole swemkampioenskappe 28 goue-, 23 silwer- en 12 brons medaljes verower. Hulle is van links agter: Anel de Vos, Dedré Uys, Nita-Mari Nel, Christo Grové, Ruan Kruger, (voor): Kurt Kruger, Danré Grové, Morné van der Bank, Danelle Hattingh en Miral Honiball. In party items was Piet Pot se swemmers eerste, tweede en derde.

Krugies vaar goed op Louis Trichardt Laerskool Krugerpark se atlete het verlede Saterdag op Louis Trichardt aan ‘n vriendskaplike atletiekbyeenkoms deel gaan neem. Eerste plekke is behaal deur die volgende atlete van links agter: Wilmari van der Westhuizen, Michelle Landsberg, Luzaan Taljaard, Michelle Duvenhage, (middel) Wilma Nel, Kaylin Deysel, Hanno Jansen van Rensburg, Ruan Bodenstein, (voor) Jana Nel (sy is aangewys as Kampioen van Kampioene), Gerhard Pretorius, Marco Mckenzie en Nachelle Beetge. Ajje de Wet was afwesig.

LOOK AT THESE GREAT DEALS!!! TOTAL

TOTAL

VALUE

VALUE

Samsung Galaxy S III Mini Smartphone + Samsung S Pebble MP3 Player

R279

PM x24

on Straight Up 100*

R160

PER MONTH

ZTE V9A Tablet

Nokia 303

R99

WAS R99

R89

INCLUDES 200MB DATA PM x24

OR

on Straight Up 50 TopUp*

• 100 MINUTES • 100 SMS/MMS • 100 MB DATA • LOW CALL RATE OF 99c PER MINUTE ON PER SECOND BILLING

• 50 MINUTES • 50 SMS/MMS • 50 MB DATA • LOW CALL RATE OF 99c PER MINUTE ON PER SECOND BILLING

Features: Best sharing technology via dual channel Wi-Fi and bonding, Superior performance processor.

Features: QWERTY keypad, Hi-Res capacitive touchscreen, 3.2MP Camera, Music Player.

PM x24

on Smartdata 200MB*

NOW

R420

PER MONTH

LC ALL CEL ERS CUSTOM LS/ EWA FREE REN E UPGRAD RUARY FOR FEB

+ giga nite

10

R308

PM x24

on Smartdata 200MB* INCLUDES 200MB DATA PM x24 10 GIGABYTES PM x24 Features: OS Android 2.3 (Gingerbread, 3MP rear camera, 0.3MP front camera, Touchscreen and side keys.

*RICA IN-STRORE. Offers valid until end of February 2013. All prices are inclusive of VAT. Once off SIM & connection fee of R114 applies. Limitations apply to these products and promotions. For these limitations and full Terms and Conditions, please visit www.cellc.co.za or ask in-store


DZOMBO PLANT HIRE

TANDARTS DENTIST

Wynand 083 655 2889 Johan 082 414 7005

Z 087 943 3064/5 admin@dzombo.co.za

Dr Stefan Pheiffer

TLB’S ROLLERS TIPPERS GRADERS EXCAVATORS WATER CARTS LOW BED

BChD(Pret) NDT(Stel)

Onverwacht Sakesentrum Tel: 014 763 2425

41 Bossies kom eerste! Krugie swemmers maak skoonskip Laerskool Krugerpark se swemmers het die skool se naam hoog gehou tydens die onlangse Limpopo Swemkampioenskappe. Die volgende swemmers (van links agter) het almal eerste plekke behaal: Percy Hawken, CG Kruger, Carel Smit (hy is ook aangewys as die Limpopo Victor Ludorum), Anrea Kruger, Jurinda van Schalkwyk, (middel) Bernice Laboff, Adri Vorster, Ruben Glover, Haan Geerkens, Emmeré Botha en voor is Franco Botha.

Verlede Vrydag is die jaarlikse atletiek-kringbyeenkoms vir laerskole in die omgewing by Laerskool Ellisras aangebied. Een en veertig van Laerskool Bosveld Primary se leerders het hier eerste plekke behaal. Laerskool Bosveld is baie trots op hulle en wens hulle sterkte toe vir die byeenkoms vandag op die Mogol Klub se atletiekbaan plaasvind.

hyundai lephalale

All New 2013 Hyundai Santa Fe

• 5 YEAR / 60 000 KM SERVICE PLAN

• 5 YEAR / 150 000 KM WARRANTY / ROAD ASSISTANCE

• • • •

6-DISC IN-DASh CD ChANgER SYSTEM AuDIO REMOTE ON ThE STEERINg WhEEL hEATED OuTSIDE MIRRORS & SIDE REPEATERS KEYLESS ENTRY • TWIN ExhAuSTS LuggAgE SCREEN (5 SEATER) • COOLER • REAR VIEW CAMERA DISPLAY • Pierre Malan (DP) Cell: 082 500 7437

• Yolandi van Rooyen: 078 456 0875

Wheel deals on new Hyundais

has arrived!!! Come in and see!! From R434 900 - R499 900

Premium - 5 seater 4x2 / Executive - 7 seater 4x4 / Elite - 7 seater 4x4

• Tel: 014 763 3603 / 4 / 5

c/o Dikbas & Driftstreet Onverwacht

• Martie Illingworth: 082 687 6896

Noordelike Nuus 8 Feb  
Noordelike Nuus 8 Feb  

Lephalale & Mokopane newspaper in Limpopo

Advertisement