Page 1

Inhoud

Juni 2014

Algemene informatie SV Noordkop Trainingsprogramma Van de penningmeester Van de redactie Van de voorzitter Van de penningmeester Oproep Actieve leden in het zonnetje gezet Certificaat looptrainer 2 Wie o wie? Ingeloop Pupillennieuws Motortours SV Noordkop Den Helder-Maastricht Veld- en weguitslagen Zomerlopen SV Noordkop Heer & Meester baancircuit Weg- en veldatletiekkalender Jarigen Nieuwe leden Voor u gelezen Clubkleding Vanaf blz 28 onze adverteerders.

2 3 5 6 6 7 7 8 9 9 9 10 12 13 15 23 24 25 26 26 27 28

1


BESTUUR: Voorzitter:

Kees Aerts

Secretaris:

Marije Dito

Penningmeester:

Jan Dito

Technische zaken:

Ronn Toornvliet

Baanatletiek:

Martijn Nuijens

Wegatletiek:

Jan-Willem Schutte

Soembastraat 67 1782 SM kees.caerts@quicknet.nl Molukkenstraat 4 1782 DN mdito@quicknet.nl Javastraat 102 1782 DG jandito@quicknet.nl Irissstraat 24 1782 MX ronntoornvliet@hotmail.nl

627759

B.Breetstraat 3 1781 CV nuijens@gmail.com G.P. Blankmanstraat 43 1785 CG jaw.schutte@quicknet.nl

06-30104490

721035 627208 757672

632158

WEDSTRIJDSECRETARIAAT: Dames/Heren en Junioren A/B weg: Stanley Elphick

Heiligharn 332

Dames/Heren en Junioren A/B baan: Michel Klomp

secretariaat.noordkop@gmail.com

Junioren C/D:

Axel Boon/Michel Klomp

secretariaat.noordkop@gmail.com

Pupillen:

Peter Jacobs

Ruyghweg 186

1781 DR

627971

Simon Abbink Peter Asselman Axel Boon Evert van den Burg Frans Forrer Giedo de Groot Peter Jacobs John Klappe Harry Kraak Raymond Koen Joke en Michelle Kreté Samantha Kreté René de Man Piet Nuijens Wim Ouwens Renata Vermeulen Jaap Wassenburg

Mercurius 50 Tjalkstraat 12 C.J. Mooijstraat 47 Marinapark 353 Nieuwstraat 15 Wierbalg 1838 Ruyghweg 186 Kruiszwin 3903 Wierbalg 1319 Soembastraat 77 Timorlaan 2371 Fazantenstraat 9 M.v/d Hamstraat 5 Bakkerbreetstraat 3 Hertzogstraat 16 Binnenhaven 130 J. Beenstraat 13

1785 AH 1784 RX 1785 BH 1785 DL 1781 TE 1788 TZ 1781 DR 1788 PA 1788 TK 1783 SM 1782 DR 1781 XJ 1782 WN 1781 CV 1782 RN 1781 BP 1782 VC

620405 637241 758778 724060 628267 646289 627971 645863 644678 724667 630490 06-22774853 614013 620691 627475 626814 625008

1785 SW

616922

TRAINERS:

2


ASSISTENT-TRAINERS: Corrie Ahmed Karin van den Burg Jan Dito Aad Eerland Cors van Kruining Helen Roos Pieternel Ruiten Ineke Smit Mats Smit Chris Vermeulen Gerard Eggen

Bothastraat 27 Marinapark 353 Javastraat 102 Roerstraat 30 Vogelzand 4202a Kofstraat 93 Vogelzand 3309 Andromeda 7 Reigerstraat 62 Binnenhaven 130 F.lambertstraat 38

PR:

Goudsbloemstraat 43 1782 AV

Ciska Bosma

1782 EJ 1785 DL 1782 DG 1784 XJ 1788 MK 1784 RN 1788 MD 1785 DR 1781 VJ 1781 BP 1785 CV

783296 724060 627208 860071 646412 634982 645001 523114 615267 626814 641908 724707

ctb.bosma@quicknet.nl

CLUBKLEDING:

Intersport

WEBSITE: JURYCONTACT:

Beatrixstraat 60

617363

www.noordkopatletiek.nl Chris Vermeulen

Binnenhaven 130 1781 BP jurycontact.noordkop@gmail.com

TELEFOON MARINEGEBOUW (CLUBGEBOUW) RUYGHWEG:

626814 0223-653773

CONTRIBUTIE: Contributie per 01-07-2014 (maandelijks) Wedstrijdlicentie per 01-01-2014 (jaarlijks) Senioren/masters/recreanten € 11,75 Senioren/masters € 21,95 Junioren € 9,50 Junioren € 13,70 Pupillen € 8,25 Pupillen € 7,75 Elk 3e betalend lid van een gezin € 3,50 Korting Minipupillen € 0,00 Gast- studenten- leden contributie is bepaald op € 6,50 De licentiekosten worden gelijktijdig met de januari contributie geïnd. Administratiekosten nieuw lid en reactivering € 6,65 (eenmalig) Overschrijvingskosten andere vereniging € 9,80 LIDMAATSCHAP EN LEDENADMINISTRATIE: Ineke Smit Andromeda 7 1785 DR

menke.smit@hetnet.nl

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Het lidmaatschap wordt per kalenderjaar aangegaan en loopt t/m 31 december van elk jaar. Contributie betalen gaat in maandelijkse termijnen per automatische incasso. Opzeggen kan uitsluitend met ingang van 1 januari van het volgend jaar. Schriftelijk opzeggen vóór 15 november bij de ledenadministratie.

CLUBBLAD: Redactie: Myra van Es Korvetstraat 116 1784 MT pmvanes-ruder@quicknet.nl Lay-out: Ralph de Gast clubblad.noordkop@gmail.com

634090

KOPIJINLEVERTIJDSTIP:

Uiterlijk woensdag 2 juli om 24:00 uur. 3

523114


TRAININGSPROGRAMMA ZOMERSEIZOEN 31-03-2014/31-09-2014 PUPILLEN C + MINI’S Maandag 17.00-18.00 uur Woensdag 17.00-18.00 uur

Ruyghweg Ruyghweg

René de Man Michelle Kreté Lawrence Raadgers

PUPILLEN B Maandag Woensdag

18.00-19.00 uur 18.00-19.00 uur

Ruyghweg Ruyghweg

René de Man Lawrence Raadgers

PUPILLEN A 1E JAARS Maandag 17.30-18.30 uur Woensdag 17.30-18.30 uur

Ruyghweg Ruyghweg

Samantha Kreté Jacob v/d Wulp

PUPILLEN A 2E JAARS Maandag 18.30-19.30 uur

Ruyghweg

Woensdag

18.30-19.30 uur

Ruyghweg

Samantha Kreté Jacob v/d Wulp Joke Kreté Michelle Kreté

JUNIOREN D Maandag Woensdag

18.30-20.00 uur 18.30-20.00 uur

Ruyghweg Ruyghweg

Axel Boon Sander Goldewijk Samantha Kreté

JUNIOREN A/B/C + SENIOREN Maandag 18.30-21.00 uur Woensdag 18.30-21.00 uur Donderdag 18.30-21.00 uur

Ruyghweg Ruyghweg Ruyghweg

Jaap Wassenburg John Klappe Piet Nuijens

MLA Maandag Dinsdag Donderdag

18.30-21.00 uur 19.00-20.00 uur 18.30-20.00 uur

Ruyghweg Sportlaan Ruyghweg

Zaterdag

09.00-10.15 uur

Donkere Duinen

Raymond Koen Raymond Koen Mats Smit Raymond Koen Raymond Koen

WEGATLETIEK Maandag: 18.00-19.00 uur 19.30-20.30 uur 18.45-20.00 uur

Ruyghweg Ruyghweg Duinoord

Aangepaste Sportbeoefening Niveau 3 / 4 Niveau 3 / 4

Peter Asselman Peter Asselman Renata Vermeulen Chris Vermeulen/

Dinsdag: 09.00-10.00 uur 18.30-19.30 uur

Ruyghweg Donkere Duinen

Loopgroep 50+ Niveau 4 / 5

18.30-20.00 uur

Donkere Duinen

Niveau 2 t/m 5

18.30-20.30 uur

Donkere Duinen

Niveau 1

Peter Asselman Simon Abbink Corrie Ahmed Peter Asselman Wim Ouwens/Harry Kraak Frans Forrer

4


Woensdag: 18.00-19.00 uur 19.30-20.30 uur

Duinoord Duinoord

Aangepaste Sportbeoefening Niveau 3 t/m 4

Peter Asselman Peter Asselman

Donderdag: 09.00-10.00 uur

Duinoord

Loopgroep 50+

18.30-19.45 uur

Duinoord

Niveau 3 / 4

18.30-20.30 uur 18.30-20.00 uur 18.30-19.30 uur

Ruyghweg Ruyghweg Duinoord

Niveau 1 Niveau 2 t/m 5 Niveau 4 / 5

Peter Asselman Ineke Smit Renata Vermeulen Chris Vermeulen Frans Forrer Peter Asselman/Harry Kraak Simon Abbink Aad Eerland

Vrijdag: 18.00-19.00 uur

Duinoord

Aangepaste Sportbeoefening

Peter Asselman

Zaterdag: 09.00-10.00 uur 09.00-10.00 uur

Donkere Duinen Donkere Duinen

Niveau 5 Niveau 2 t/m 5

Evert v/d Burg Peter Asselman/Harry Kraak

Zondag: uitgezonderd wedstrijddagen. Vraag de trainers! 09.00-10.30 uur Donkere Duinen Niveau 1 09.00-10.30 uur

Donkere Duinen

Niveau 3 / 4

Frans Forrer Dick van der Weide Renata Vermeulen Simon Abbink Chris Vermeulen

Locatie Julianadorp: Maandag 19.00-20.30 uur

Drooghe Bol-Noorderhaven/Wijk

Evert v/d Burg

Donderdag

19.00-20.30 uur

Parkeerplaats De Zandloper

Cors van Kruining/ Pieternel Ruiten

Zaterdag

09.00-10.30 uur strand en duinen

Dorperweert “Kingsway”.

Tijdens de op vrijdag 9 mei 2014 gehouden algemene ledenvergadering is, mede gelet op het positieve resultaat van de staat van baten en lasten 2013, besloten geen wijziging aan te brengen in de hoogte van de contributies. Wel werd unaniem ingestemd met de instelling van een gast- studenten- leden contributie en een wijziging van de korting 3e gezinslid. De huidige korting contributie 3e gezinslid is een flexibele, immers er geldt een vast contributiebedrag van € 5,50 p/m, hetgeen betekent dat een senior een korting geniet van € 6,25 en een pupil van € 2,75. In het thans door ons gebruikte online verenigingsadministratiepakket kan een dergelijke flexibele korting niet worden verwerkt. Besloten is daarom voor alle 3e gezinsleden het zelfde vaste kortingsbedrag van € 3,50 p/m te hanteren. De hoogte van de gast- studenten- leden contributie is bepaald op € 6,50 p/m. De wijzigingen worden van kracht met ingang van 1 juli 2014. Jan Dito.

5


Ik kom net terug van een paar dagen Overijssel. In eerste instantie waren de weersvooruitzichten prachtig, maar die werden steeds minder en uiteindelijk hadden we, naast een heel klein beetje zon, héél veel regen. Ik had Ralph de kopij die ik had al gestuurd, daar kon hij alvast mee aan de slag, zodat ik alleen nog een paar stukjes naar hem toe hoefde te sturen. Ook waren er nog wat leuke lopen in de buurt geweest waarvan ik de uitslagen op moest zoeken. Ik ben bang dat ik niet iedereen heb kunnen vinden, bij de Fort Erfprins staan alleen de achternamen. Nu weet ik ongeveer wel welke Noordkoppers daar aan meedoen, dus hopelijk heb ik iedereen gevonden. Bij de 10EM van Schagen was ook nog een bedrijvenloop, dus de kans bestaat dat ik daar ook iemand over het hoofd heb gezien. Datzelfde geldt voor de Alkmaar City by Night (waar mijn kleinzoon de 1200 meter heeft gewonnen). Als ik je vergeten ben: mail het me. Dan komt het volgende maand goed en hopelijk schrijft er iemand dan nog wat over de laatste loop. Klopte de weersvooruitzichten voor mijn uitje jammer genoeg niet, voor 21 mei klopte die gelukkig niet! Er werd gewaarschuwd voor veel regen, onweer en windstoten. Maar het was op een enkel spatje na droog en de wind die er stond was te verwaarlozen. Ideaal weer voor de Pannenkoekenvallei estafette. Ondanks voldoende aandacht aan deze trainingsloop, waren er niet veel teams. Jammer want het is echt een ontzettend leuk gebeuren. Deze maand starten de strandlopen weer. Zoals iedereen wel gelezen/gezien heeft is Langsaldieleve door een brand verwoest. Kees Schoenmaker hoopte dat er vóór 11 juni een nieuwe Langsaldieleve zou staan. Dat is niet gelukt. De start is nu van af Storm aan Zee naast Fort Kijkduin. Er zijn afstanden voor iedereen, dus: meedoen! Veel (zomers) loopplezier Myra van Es.

Sinds de algemene vergadering is het bestuur voor het eerst in vele jaren weer voltallig. Een historische gebeurtenis zou je bijna zeggen, maar het geeft ook aan hoe moeilijk het is om aan voldoende vrijwilligers te komen. We zijn dan ook blij dat Jan Willem Schutte en Martijn Nuijens deze stap hebben willen maken. Zeker voor de functie van baanvoorzitter zit er al een gat van bijna 10 jaar zonder baanvoorzitter. In die tijd zijn de honneurs wisselend belegd geweest, maar de laatste jaren was het Tanja Ites die als baancoördinator voor de baanatletiek van groot belang is geweest. Vooral de locatie van de algemene ledenvergadering bleek een goede zet te zijn. Rekening houdend met een standaard opkomst moest het zaaltje van Toon Jacobs voldoende ruimte bieden voor de toestromende leden. Tot onze verbazing bleef de toestroom langer doorgaan dan verwacht en zat het kleine zaaltje tot de nok toe gevuld met baan- en wegatleten en vrijwilligers. De vergadering is voorspoedig verlopen en met een goed gevoel is het bestuur daarna weer huiswaarts gegaan met wat huiswerk. Het zomerseizoen is net een maand oud en de eerste activiteiten zijn weer achter de rug. Zo heeft Noordkop de organisatie gehad van de competitiewedstrijd voor de senioren 3 e klasse. Het wedstrijdsecretariaat heeft de wedstrijd goed voorbereid en zo is de dag sportief en organisatorisch een succes geweest. Ook de Duin- bollenloop is zonder problemen verlopen. Sport ze en tot op het sportveld. Kees Aerts

6


Inning contributie. Reeds eerder heb ik u (kort) geïnformeerd over de op handen zijnde omschakeling naar Europees betalen (SEPA). De fatale datum voor deze omschakeling is 31 juli 2014. Vanaf 1 augustus 2014 kunnen alleen nog verzamelbetaling en incassobatches in SEPA-formaat bij de banken worden aangeboden. Bij de contributie heffing maken wij op basis van de verstrekte machtigingen gebruik van zo’n incassobatch. Met ingang van de contributieheffing over de maand juni zullen wij overstappen op het (nieuwe) Standaard Europees Incasso.Wij beschikken inmiddels over het daartoe benodigde Incassant ID : NL36ZZZ406359880000. Het enige dat u van de overstap merkt, is dat er geïncasseerd wordt van het IBANrekeningnummer (internationaal bankrekeningnummer). De bestaande verstrekte machtigingen blijven van kracht, maar zullen wel worden voorzien van een machtigingskenmerk.U hoeft daar geen actie voor te ondernemen. Incassant ID en machtigingskenmerk samen vormen een unieke referentie naar de machtiging. Uw machtigingskenmerk kunt u wanneer u dat wenst opvragen bij de ledenadministratie (vanaf eind juni). Evenals nu het geval is, zullen de vanwege het lidmaatschap verschuldigde contributie en/of eventuele administratie- en overgangskosten en licentiekosten op (of rond) de 25 ste van de maand worden afgeschreven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden hiervoor. Tenslotte wil ik u nog op een tweetal zaken attenderen : 1. Voor zover uw email-adres nog niet bij de ledenadministratie bekend is,geeft u dat dan alsnog (wel) door. Het vergemakkelijkt de eventuele nodige communicatie over en weer. 2. Vanwege de SEPA eisen is het bij ons gehanteerde “ Inschrijfformulier lidmaatschap” aangepast. Gebruik het nieuwe formulier (zie website). Het oude formulier voldoet niet aan de nieuwe eisen en kan dan ook niet meer geaccepteerd worden. De penningmeester Jan Dito.

OPROEP Ten behoeve vervulling vacature wegcommissie Hebben we door de vervulling van de vacatures voorzitter baan en voorzitter weg weer een volledig bestuur, volgt er alweer een oproep ter vervulling van een vacature. Ja inderdaad, de wegcommissie zoekt een wedstrijdsecretaris. De huidige functionaris, Stanley Elphick, heeft te kennen gegeven zijn werkzaamheden aan het einde van dit jaar te beëindigen, dit gelet op zijn leeftijd. De Oudejaarsloop is dus wat dat betreft zijn laatste wedstrijd. De wedstrijdsecretaris is lid van de wegcommissie en zorgt, kort samengevat, voor de organisatie van het inschrijfbureau en de verwerking van de inschrijvingen en uitslagen. Hij maakt daarbij gebruik van het Atletiekunie programma “wegwed”. De wegcommissie vergadert zo’n 8 maal per jaar gedurende zo rond 1½ uur. Stanley is uiteraard bereid zijn opvolger in te werken. Verdere informatie omtrent één en ander: Stanley Elphick info@noordkopatletiek.nl Jan Dito jandito@quicknet.nl Jan Dito, secretaris van de wegcommissie.

7


ACTIEVE LEDEN IN HET ZONNETJE GEZET De jaarvergadering van SV Noordkop Atletiek werd vrijdagavond 9 mei goed bezocht. Meer dan vijftig leden namen de moeite om het wel en wee van onze vereniging aan te horen en te bespreken. Het clubgebouw van de RTV Toon Jacobs op Quelderduyn puilde dan ook helemaal uit. Daarmee werd de wens om eindelijk zelf over een eigen onderkomen te beschikken weer echt voelbaar. Het boekjaar 2013 werd met een zeer positief resultaat afgesloten. De vereniging telde eind december meer dan 600 leden. Jan Willem Schutte en Martijn Nuijens gaan het bestuur versterken. Zij gaan een rol spelen bij respectievelijk de wegatletiek (Jan Willem) en de baanatletiek (Martijn). Tijdens de jaarvergadering werden enkele leden in het zonnetje gezet. Ralph de Gast ontving de felicitaties vanwege zijn vijftigjarig lidmaatschap van de vereniging (HAV en SV Noordkop). Naast atleet is Ralph al jarenlang een trouw jurylid en verzorgt hij samen met Myra van Es het clubblad en de digitale versie hiervan. Miep Breed, de echtgenote van Frans, ontving bloemen voor haar 25 jarig lidmaatschap. Dat laatste was ook weggelegd voor oud bestuurslid Jan den IJzerman. De wegatletiektrainers Fred Veer en Gerrit Hamstra werden bedankt voor hun jarenlange inzet voor de wegatletiek. Fred Veer blijft nog wel behouden voor de club in de rol van opleider van assistent trainers. Tot slot ontving Peter Jacobs uit handen van bestuurslid Ron Toornvliet bloemen voor zijn enorme inzet voor de pupillen van de club. Daarnaast is Peter de grote kracht achter de baan- en crosswedstrijden van de club.

Vlnr. Miep Breed, Jan den ijzerman, Fred Veer, Gerrit Hamstra en Peter Jacobs. 8


CERTIFICAAT LOOP RAINER 2 Karin Pronk heeft donderdag 8 mei het certificaat ‘Assistent Looptrainer 2’ van de Atletiekunie behaald na het volgen van de interne opleiding , bestaande uit drie workshops en verschillende praktijkopdrachten. Karin was de enige cursist die eerder dit jaar heeft gereageerd op de oproep aan de jongere leden van s.v. Noordkop om aan deze opleiding mee te doen. De opleiding was de eerste voor ‘assistent looptrainer 2’ die de door s.v. Noordkop in “eigen huis” door cursusleider Fred Veer werd gegeven in samenwerking met de trainer Renata Vermeulen en Peter Asselman.

WIE O WIE? Zaterdag 10 mei was het een regenachtige dag en hadden veel atleten een jasje aan. Tijdens de training miezerde het soms een beetje en was zo’n jasje best warm. Wat doe je dan, dan trek je het uit en legt het ergens neer of hangt het (net als Helen Roos) aan een tak. Ook haar pet had ze erbij gehangen. Na afloop van de training wilde ze haar (Noordkop)jasje pakken maar helaas……………… het was verdwenen. Navraag bij andere trainers en het op Facebook zetten leverde niets op. Nu zit niet iedereen op facebook, vandaar ook maar een oproep in het clubblad: Wie heeft het jasje meegenomen in de veronderstelling dat het vergeten was, het zo in veiligheid heeft gebracht maar nu niet weet naar wie het toe moet? Graag een berichtje naar: helenroos93@gmail.com

28 JUNI: INGELOOP De bekende Ingeloop komt er weer aan. Het is een trainingsloop op zaterdagochtend voor leden van sv Noordkop en introducés. Deafstandisbijna12kilometer. De start is in 2 groepen, om 08.15 starten de mensen die denken dat ze niet zo snel zijn of net terug zijn van een blessure of omdat ze gewoon lekker rustig aan willen doen. Om 08.30 start de rest van de groep, dit zijn over het algemeen de meer ervaren lopers die voor zich zelf een tijd willen zetten of een vorige tijd willen verbeteren. Na afloop, als iedereen binnen is schenken Inge en Fons hun bekende bakje koffie en meestal met wat lekkers erbij. Deelname is gratis maar Inge en Fons hebben zo hun onkosten. Het staat iedereen dan ook vrij om aan Simon een kleine bijdrage te geven die er dan voor zorgt dat het bij Inge en Fons terecht komt. Graag even aanmelden op de site, Fons weet dan hoeveel koffie hij moet zetten.

9


Pupillencompetitie Op zaterdag 17 mei is er goed gepresteerd tijdens de tweede voorronde wedstrijd van de pupillen competitie bij av Nova te Warmenhuizen. Een 26-tal pupillen van SV Noordkop deed hieraan mee. Het was een prachtige dag met lekker zonnig weer. Een aantal podiumplaatsen werden behaald op de meerkamp o.a. een eerste plaats voor mini pupil Chelsea Striet, Lara Smits werd eerste bij de meisjes pupillen A1 en Selina Mulder werd tweede in dezelfde categorie. Verder werden er enkele medailles behaald op de 600/1000 meter. En natuurlijk sneuvelden er ook weer vele persoonlijke records.

Uitslagen :

1 4 4 5 6 8 10 12 17 22 10 14 19 22 24 1 2 8 9 11 15 18 12 14 26 15 19

Meisjes min 40m Chelsea Striet Noordkop7.8 Amber Adriaansen Noordkop8.5 Jongens pup C 40m Arne Reenders Noordkop7.4 Pol Gombault Noordkop7.7 Rein Frank Noordkop7.6 Gino Prins Noordkop8.3 Meisjes pup C 40m Megan Kruijer Noordkop8.3 Meisjes pup B 40m Ivy-Jane Ten Haaf Noordkop7.1 Floortje Reenders Noordkop7.4 Donna Quartel Noordkop8.6 Jongens pup A.1 60m Ioann Lobles Noordkop9.6 Jack Witte Noordkop10.6 Ryan Kruijer Noordkop10.4 Ravi Raadgers Noordkop10.7 Ewan van Stenis Noordkop11.6 Meisjes pup A.1 60m Lara Smits Noordkop9.4 Selina Mulder Noordkop9.5 Isa KollĂŠ Noordkop9.8 Meagen van der Noordkop10.5 Vlis Myrthe Vredeveld Noordkop10.6 Kaylee Gielen Noordkop10.9 Marit Bisdonk Noordkop11.9 Jongens pup A.2 60m Jesper Pijnacker Noordkop9.9 Dylan Adriaansen Noordkop10.4 Jesse Huigen Noordkop11.1 Meisjes pup A.2 60m Tessa van der Wulp Noordkop11.5 Sofie Oden Noordkop10.7 10

ver 2.55 2.37 ver 3.05 2.95 2.57 2.56 ver 2.27 ver 3.00 2.67 2.21 hoog 1.00 1.05 0.95 0.95 1.05 hoog 1.35 1.05 1.00

bal 10.94 12.62 bal 12.87 15.69 14.82 13.95 bal 12.83 bal 11.27 9.46 10.39 bal 15.60 18.42 16.41 16.23 17.99 bal 27.77 31.17 15.06

ptn 600m 750 2.33.1 637 3.02.0 ptn 956 2.26.3 929 2.35.0 856 2.30.8 727 ptn 649 Ptn 1000m 975 4.32.6 816 549 4.51.2 ptn 1097 3.37.2 1033 4.14.0 956 3.42.7 914 4.31.4 906 4.03.0 ptn 1552 4.07.9 1355 3.53.7 1057 4.11.6

1.10

15.69

1041

4.09.0

1.05 1.05 0.90 ver 3.37 3.53 2.56 ver 3.09 2.95

14.29 8.56 16.01 kogel 7.11 6.46 6.01 kogel 6.39 4.31

968 823 734 ptn 1321 1244 933 ptn 1016 947

4.49.1

4.17.4 3.58.7 5.36.3 4.19.0


De meisjes pupillen B

De meisjes pupillen A1

Arne Reenders en Rein Frank

Wedstrijdprogramma zomerseizoen 2014. Za 14 juni : Wo 25 juni : Zo 29 juni : Za 6 september : Wo 10 september : Za 20 september : Zo 5 oktober:

3e competitiewedstrijd pupillen bij Hera in Heerhugowaard pupillen tweekamp + 600-1000 m Noordkop in Den Helder pupillenwedstrijd bij AV Edam in Edam Gerrit Vosbokaal pupillen Hollandia in Hoorn pupillen tweekamp + 600-1000 m Noordkop in Den Helder finale pupillencompetitie bij DEM in Beverwijk clubkampioenschappen Noordkop

11


MOTORTOUR S.V. NOORDKOP, 18-05-2014.

Voor de derde maal in successie hebben we een toertocht gehouden voor het motorrijdende deel van de sv Noordkop. Al enkele dagen voor de rit werd duidelijk dat we niet hoefden uit te wijken naar een reservedatum. Sterker nog, het weer was zo goed dat het niet beter kon. Meestentijds kunnen motorrijders hier alleen maar van dromen. Zoals gewoonlijk verzamelden we op de Bosweg in ‘t Zand. Deze keer echter had mijn buurman de kantine van zijn camping (Kees & Trijntje) beschikbaar gesteld met koffie. De cake was gebakken door Alie. De opkomst was goed met zo’n 17 personen. Hierbij ook enkele duo passagiers. Bram Kranenburg had weer een route samengesteld die ons door het Noord-Hollandse land voerde. Vanaf ‘t Zand ging het door het bollenland en de Westfriese Omringdijk naar het oosten, richting Medenblik en IJsselmeerdijk. Bij Andijk de eerste stop bij een leuk etablissementje, KIT’s Terras. Hartstikke aardige mensen met lekkere koffie en appelgebak. De zon scheen hier zo nadrukkelijk dat er onder luid gejuich van de dames een enkel (mannen!) bovenlijf werd ontbloot. Daarna weer op de rossen en verder door West Friesland. Omdat er in Hoorn die dag een marathon werd gehouden, had Bram een omleiding aangebracht. Hierdoor bleven we buiten de drukte. We konden gelukkig een heel eind op de dijk blijven rijden. De tweede stop voor de lunch was aan de Beemsterringvaart bij het restaurant ‘les deux ponts’. Dat klinkt Frans, maar het was er zo West Fries als het maar kon. Maar eerlijk is eerlijk het geheel was gesitueerd nabij twee bruggen. Omdat de tocht wat aan het uitlopen was, kwamen we rond drie uur aan. Dit tot ongenoegen van de uitbater die ons rond half twee had verwacht. De sfeer was daardoor wat bekoeld. Echter de stemming zat er bij ons zo goed in, dat het personeel niet anders kon dan ontdooien en al snel toeschietelijker werd. Ondanks de grootte van onze club werden er redelijk snel lekkere schotels bereid. Dat de sambal van Harry van een Chinees om de hoek moest komen kon de pret toen ook niet meer drukken. Uiteindelijk kreeg iedereen een mooie kaart van de stelling van Amsterdam en de Omringdijk mee naar huis. Hierna zijn we weer opgestapt en langzamerhand richting huis gekoerst. Hierbij deden enkele stoplichten nog een poging om ons uit elkaar te drijven. Ook dit drukte de pret niet, zodat we allemaal (Stan en Caro waren al naar de hondjes) heelhuids en zonder pech aankwamen bij de OHP* van Cees en Nel aan de Langevliet. In dit sfeervol onderkomen hebben we onder het genot van drankjes en hapjes nog even nagebabbeld, waarna iedereen weer huiswaarts keerde. Op naar de volgende rit. Frits Kraaij. *OHP: Ouderen Hang Plek.

12


Het is december als de teamleden van vorig jaar weer bij elkaar geroepen worden. De organisatie werd gedaan door Marco, Anno en Franรงois, maar die geven aan te willen stoppen. Ze zijn erg druk met de Halve van Den Helder. Nadat er op hun vraag een oorverdovende stilte valt besluiten Rob en Chris om het stokje over te nemen. Het is een enorme sprong in het diepe, want wij hebben vorig jaar voor het eerst mee gedaan maar als het nu zou stoppen krijg je dit nooit meer van de grond. Niet wetende hoeveel drukte dit met zich mee zou brengen stappen we in dit spannende avontuur! Elke maand verzamelen we de groep voor een vergadering om te kijken hoe ver we zijn met het zoeken van sponsoren voor alle materialen en de goede doelen. We hebben busjes nodig om de lopers te vervoeren en te begeleiden, een bus voor het vervoer van de catering en masseurs inclusief onze sporttassen, fietsen, massagetafels, etc. Een kleine vrachtwagen voor alle catering spullen, partytenten voor ons grote wisselkamp etc. Naast ons vervoer moet er aan van alles gedacht worden van partytenten die snel op te bouwen zijn en een klap wind kunnen weerstaan, meerdere vouwfietsen, een aggregaat, lampen, verlengsnoeren etc. tot aan de WC emmer aan toe. Rob maakt voor elke bijeenkomst een presentatie waar we steeds meer van de werklijst kunnen afstrepen. Het gaat best moeizaam want de bedrijven hebben minder te vergeven in deze tijd. Met de inzet van alle teamleden weten we toch heel wat bij elkaar te sprokkelen en halen ook bij familie en vrienden het nodige op. Het uiteindelijke resultaat zal na het verrekenen van de kosten bekend gemaakt worden middels een uitreiking aan het goede doel, Stichting Present te Den Helder. Vrijdag 23 mei gaan Rob, Chris, Thijs, Arie en later Harry om 8.15 aan het werk om alle spullen in de busjes en vrachtwagen te verdelen. Sommige spullen komen nog op het laatste moment in orde. Thuis wacht de mannen nog een gezonde warme hap en dan is het al snel tijd om de sporttassen om 19.00 in te leveren bij Thijs op het bedrijf waar dan al het vervoer nog staat. We zien elkaar allemaal nog even en dan naar huis en te bed! Om 02.00 gaan we Chris en Renata ophalen om naar de Draaikolk te gaan waar we om stipt 03.00 uur zullen vertrekken. Jammer genoeg zal het Ultrateam niet van start gaan maar de mannen zijn er wel om ons uit te zwaaien, erg leuk! Verschillende ouders en vrienden van teamleden en ook een groep van de Stichting Present waren er om ons uit te zwaaien, zo gaaf! Matthieu mocht vanuit het ultrateam bij ons invallen omdat Rob geblesseerd was en die is bij de Draaikolk van start gegaan. Het A team bestaat uit de lopers Matthieu, Cees van Amsterdam, Harry en ik zelf met chauffeur Adrie Disco en 13


navigator Fred Veer en fietsers John Kortekaas en Peter Engelen. Het B team met lopers Chris, Renata, Simon en John van der Genuchten met chauffeur Rick Schuddeboom en zijn vader Ben als navigator en de fietsers Theo Koster en Wim Erkelens Cooke, vertrekt naar de eerste grote wisselplaats om het kamp op te bouwen. Maar onderweg komen ze nog wel even 2 keer zwaaien naar ons wat de feestelijke stemming er extra in brengt! We starten dus in het donker en dat betekent dat ik bij Duinoord met de fietsers en een lampje het duinpad opga. Zo blij dat we dit ook tijdens trainingen in de winter in het donker hebben gelopen, waardoor dit voor ons soepel verloopt. Dit was best een spannend stuk want onze wissels moeten vanaf de weg naar het duinpad om daar de wissel af te wachten. Met 1 wissel waren we nog maar net op tijd boven, want de fietsers waren nog net op tijd zichtbaar om tot stilstand te kunnen roepen. Het team dat ondertussen aan de opbouw van het kamp was begonnen hadden het ook druk want daar moest nog wel even het wiel uitgevonden worden van wat waar moest staan. We hebben tijdens de tocht verschillende stukken waar het busje niet met de lopers mee kan en dan moeten de lopers elkaar een stuk zelf verplaatsen. Drie op de vouwfiets en 1 lopend en elke kilometer wisselen. Voor de verzuring in de spieren zijn dat best lekkere onderbrekingen. Als team A bij de eerste grote wissel aan komt staat het kamp klaar en gaan 2 lopers op de massagebanken en 2 te eten. We hebben Nel Pot en Ida Nap mee voor de massage en dat doen ze echt geweldig! De eerste massage is nog lekker daarna worden het soms pijnlijke sessies om de spieren weer los te krijgen. De catering verzorgen de vrouw van Cees van Amsterdam, Johanna en super kok Fred Kruijer! Zo gauw mogelijk gaan we alles opbreken en inpakken om ons te verplaatsen naar de volgende grote wissel ongeveer 50 km verderop waar team B ongeveer 4 uur later zal arriveren. We bouwen met z’n allen het kamp weer op. De tijd die overblijft ploffen we met matjes, kleedjes, handdoeken in het zonnetje op het grasveld om nog wat rust te pakken. Als team B in de buurt komt, krijgt Thijs telefoon dat ze eraan komen en gaan de lopers en fietser zich klaar maken voor de wissel om aan de volgende shift te beginnen. Het basiskamp bouwen we onderweg 8x op en af en hebben onderweg nog een keer pech dat de aggregaat stuk gaat. Het bedrijf dat de aggregaat gesponsord heeft, een vriend van Chris, bedenkt zich niet en stapt op zaterdagavond in de auto om in Sneek een andere aggregaat op te halen en naar Velddriel te brengen, hoe geweldig is dit?! Onderweg blijkt al snel dat we een snel team van lopers hebben en ook het weer zit helemaal mee. Dat betekent dat we steeds verder uitlopen op de andere teams die tegelijk zijn gestart. Voor de grote organisatie Stichting het Ei is dat lastig omdat de verkeersregelaars bij de gevaarlijke stukken maar net op tijd bij ons kunnen zijn. Ook de binnenkomst zou ver voor 13.00 uur uitkomen en dat kan niet vanwege vergunningen bij de finish. We moeten besluiten om stil te gaan staan en vullen dit in met een groots ontbijt met de 2 teams dus super gezellig! Eerst was er wel wat teleurstelling te verwerken want door de inspanning en vermoeidheid is het best even slikken om rust te nemen. De organisatie was erg blij met onze eigen ingelaste pauze zodat ze ons niet zelf stil hoefde te zetten. Maar na deze heerlijke gezellige pauze heeft Matthieu een verrassing en gaat hij in een oranje tuinbroek en ik in een oranje Bavaria jurkje lopen tot groot leedvermaak van de rest, heerlijk gelachen! In Eckelrade komen team A en B samen en gaan de lopers op de fietsen om zo het laatste stuk gezamenlijk af te leggen. Steeds 2 lopers en de rest op de fiets en komen onder leiding van Matthieu al zingend binnen! We kijken met z’n allen terug op een geweldige prestatie met een ontzettend hecht team! Liefs Nathalie 14


TRAILRUN WEZEP 03-05-2014. Op zaterdag ochtend rijden Anno, Marco, François en ik naar Gelderland voor een trailrun van 50 km. Daar komen we nog meer Helderse lopers tegen bij atletiek vereniging de Gemzen en na een bakkie koffie met cake staan we om 11:00 uur aan de start met een man of 40 is mijn schatting. De organisatie is vergeten een hek open te zetten, hierdoor moeten we dus eerst door de bosjes na 50 meter. Hierna is het ieder zijn eigen tempo oppakken. François gaat met de kop mee, Anno loopt voor me en Marco blijft in de staart lopen. Na 5 kilometer loop ik met een Portugees en nog een man. We kletsen wat en komen bij Anno te lopen. Op dit stuk loop ik zo makkelijk dat het vanzelf gaat. Voor we het weten is de eerste verzorgingspost daar. Hierna lopen we (ik en Anno) verder door een geweldig mooi gebied met bos en heide. Af en toe klimmen dan weer verharde weg en vervolgens weer over de heide. Na 23 kilometer komen we bij een meertje hier is een verzorgingspost. Een paar bekers cola en wat banaan en we kunnen weer gaan. Marco is ook al bij de verzorgingspost aangekomen met een grote lach op zijn gezicht. Dan gaan we weer op pad, even lopen we verkeerd. Achter me loopt een groepje van 5. We steken een snelweg over dan komt Marco naast me lopen. Ik probeer in zijn pas mee te gaan, het bospad loopt vals plat omhoog. Dit is een stuk dat ik heerlijk loop maar eigenlijk te snel ga. We halen een paar lopers in en hierna is het constant opletten op de pijlen en de linten. Dan zijn we even de linten kwijt en komen uit bij de leemkuil. Ineens komt een loper van de andere richting, hij loopt bij kilometer 37 terwijl wij op kilometer 33 lopen. Een fietser helpt ons op de goede route nadat we bij de verzorgingspost eerst hebben gedronken. We hebben een lus van 4 kilometer gemist. Terwijl we deze lus lopen gaan we nog een paar keer verkeerd. 3 keer halen we een Duitser in die hier niets van begrijpt. Als we weer bij de leemkuil aankomen staat Anno ook nog bij de verzorgingspost. Na nog meer cola en water gaan we met z’n drieën weer op pad voor de laatste 13 kilometer. Marco loopt als een trein bij ons weg, Anno en ik lopen steeds bij elkaar in de buurt. Er komen al meer klimmetjes in de route en het beste van mijn benen is eraf. Dan eindelijk de laatste verzorgingspost,nog 4 kilometer te gaan. Deze laatste 4 km gaan met de wetenschap dat als je blijft doorlopen dat je er vanzelf kom. Ik loop achter een man die hier vaker heeft gelopen en hij geeft aan dat we er zo zijn. Dan inderdaad komen we langs een paar huizen die ik van de start herken. Daar is de atletiek baan van De Gemzen en na 5 uur 21 minuten kom ik over de finish van deze prachtige en goed georganiseerde loop. Vandaag geleerd dat verkeerd lopen bij een trail loop hoort en helemaal niet erg is. Verder ben ik weer in de val getrapt om te vroeg te snel te gaan. Op naar de Zugspitz op 21 juni. Matthieu Magielsen 15


MAASMARATHON 11-05-2014 Stanley Bornebroek liep de marathon in 3.30.40 en Ineke Smit de halve afstand in 1.51.39. MARATHON LEIDEN 18-05-2014 Het was zondag 18 mei heerlijk weer om te fietsen, maar de lopers bij de marathon van Leiden (en bij andere wedstrijden) hadden het zwaar te verduren met het warme weer (20-23 graden en een wolkeloze lucht). Velen vielen uit of haalden hun geplande tijd op geen stukken na. Ook Hans van Prorun.nl was in eerste instantie teleurgesteld door zijn tijd van 1:24:23 op de halve marathon. Bij nadere bestudering van de uitslag viel het hem echter op dat de meeste lopers bij de halve marathon een paar minuten langzamer waren dan vorig jaar. En dat terwijl er vorig jaar toch een fikse wind stond die de tijden zeker ook niet positief beĂŻnvloed zal hebben. Kennelijk heeft de warmte dus een behoorlijke invloed op je prestatie, ook al bij de halve marathon. Nordkoplopers in Leiden waren Erik Leibbrand op de halve marathon 1.33.41, Remco Oudhuis en Floor ter Burg op de 10km die ze respectievelijk in 43.49 en 51.35 aflegden. MARATHON HOORN 18-05-2014 Een warme, maar mooie loop, langs het IJsselmeer en door Hoorn. Evert v/d Burg liep de halve marathon in 1.59.04. Anja Vlot ging voor de 10km die ze in 55.24 liep. DE 8 VAN MIDDENMEER 18-05-2014 NoĂŤlle Driessen liep hier de 2km in 8.28 terwijl Peter Jacobs de 8km (in werkelijkheid 7,4km) in 35.41 aflegde.

LOOPLEEUWARDEN 18-05-2014 De achtste editie van Loopleeuwarden kende dit jaar zeer zomerse omstandigheden. Dit weerhield Suzanne van der Weide er niet van om de 10km te winnen in 41.39. In totaal trok jet loopfestijn in de Friese hoofdstad ruim 4000 deelnemers. De wedstrijdleiding was in handen van scheidsrechter Theo Koster en wedstrijdleider Dick van der Weide.

ERFPRINSLOOP 2014 21-05-2014. 't Is niet te geloven maar we stonden al weer voor de 40 e versie van de Erfprinsloop. Iedere inschrijver kreeg om dit te vieren na afloop een stemmig (Defensie) loopshirt. Natuurlijk waren er weer de bekende afstanden 5 en 10 km te lopen. Net zoals vorig jaar bracht ik weer de euvele moed op om naast de 10 km ook 's avonds nog de pannenkoekenstafette te lopen. Ja, ja, je bent oud maar voelt je jong! Wendy wilde graag een goede tijd lopen en had me gevraagd haar wat te coachen naar een goede tijd. Dat begint met een juiste mate van indoctrinatie. Ik hield haar voor dat het zou betekenen dat ze bij de V2 op het schavotje terecht moest komen. Na de start ben ik voor mijn doen (luiheid!) maar wat sneller begonnen dan normaal. En zo waren we samen lekker op pad. Met wat ups en downs onderweg konden we behoorlijk tempo blijven 16


lopen, met als resultaat een voor ons beiden goede tijd. Na de douche kijken hoe het zou gaan bij de prijsuitreiking. We hadden nog niet naar de uitslagen gekeken. Bijzonder was dat de tweede en derde plek voor de V2 onbezet bleven. Niet omdat er te weinig deelnemers waren, maar ze waren maar vast vertrokken! Ja en wie stond daar dan als eerste? Wendy Groen! Zo zie je maar Wendy, een beetje coach tilt je zo op de plek die je waard bent. Zoals altijd was er weer een goede sfeer op het kamp met een goede organisatie en verzorging. Volgend jaar maar weer! Frits Kraaij. 10 kilometer: Ronald Lienos Erik Leibbrand Martin de Vos? Chris Everhardus? Hans van Brummelen Ruurd Boomstra Frits Kraaij Wendy Groen

5 kilometer: Martin Nieuwerf Johan Lienos

0.39.30 2e Vet1 0.41.13 1e Vet2 0.44.32 0.49.14 0.49.38 0.51.52 0.52.39 0.52.45 1e Dame

Wendy Groen 1e Dame Erfprinsloop 2014

17

0.22.58 0.23.45


PANNENKOEKENESTAFETTE 21-05-2014 Team Tesselaar winnaar Pannenkoeken estafette De derde editie van de Pannenkoeken restaurant estafette leverde een verrassende zege op voor het team van de familie Tesselaar. Tim Tesselaar boog als slotloper op de 5 km een schijnbaar grote achterstand van drie minuten op de teams Vallei Runners en Nokev Pancakes om in een fraaie zege. Het team Tesselaar bestond naast wedstrijdatleet Tim uit moeder Ellen, die 2 km liep en de voetballer Ben Tesselaar (FC Den Helder B2). Hun eindtijd op de 1-2-3-4-5 km = 15 km was 1..00.54 uur. Het mannenteam van Vallei Runners ( Nico en Vince van Dalen en Gerald Struik) scoorde een eindtijd van 1.01.24 maar moest in de slotfase buigen voor een ontketende Tim Tesselaar. Het vrouwenteam Nokev Pancakes ( Dianne Conijn, Isa Raadgers en Noa Zoon) liep naar een mooie eindtijd van 1.03.14 en zij werden daarmee derde. In totaal stonden er 19 teams aan de start. De verschillende afstanden waren uitgezet op de fietspaden van Mariendal en de Kanoroute.

18


UITSLAGEN PANNENKOEKENESTAFETTE 1. Familie Tesselaar 1.00.54 Ben Tesselaar, Ellen Tesselaar, Tim Tesselaar 2. Vallei Runners 1.01.24 Nico van Dalen, Vince van Dalen, Gerald Struijk 2. Nokev Pancakes 1.03.14 Dianne Conijn, Isa Raadgers, Noa Zoon 4. Even Wachten 1.06.57 Tjeerd Baard, Ronald Wolthuis, Maarten Griek 5. Mijn Mannen 1.07.43 Ineke Smit, Remco Helder, Ruud Kollé 6. De Toppers 1.07.49 Ricardo Link, Tieme Wakker, Simon Abbink 7. De Stroopsprinters 1.07.54 Dennis Curvers, Maurice Boomstra, Jan Evers 8. Doemaarwat 1.08.24 Renata Vermeulen, Nathalie Dragt, Evert v/d Burg 9. Trio de Janeiro 1.11.36 Ellen Frederiks, Ageeth van Arem, Irene van Dalen 10. Diehard Diesels 1.11.58 Chris Vermeulen, Erwin Schoot, André Struijk 11. Myraculeus 1.13.42 Myra van Es, Harry Kraak, Willem Snel 12. Jannekoek 1.13.54 Frits Kraaij, Jan Kiers, Birigitte van Graafeijland 13. RHJ Lienos 1.15.23 Ronald Lienos, Helga Lienos, Johan Lienos 14. MAC 1.16.42 Marije de Winter, Annet Brinkman, Carolien Raadgers 15. Ben zo terug 1.17.52 Sjoerd krijns, Angela Holtslag, Tineke Mellema 16. Zij van de maandag 1.22.53 Els de Bruiijn, Hester Douma, Dorien Kool 17. Ongeloveloss 1.29.41 Marjan Kortbeek, Janny Heidman, Edith Veerman 18. Golden Girls 1.32.17 Erna van Bremen, Elly Pijs, Ilse Verdonk 19. Toby 1.34.20 Bianc, Eric, Hendrina PANNENKOEK ESTAFETTE 21-05-2014 Als je 's morgens een 10 km wedstrijd gelopen hebt, ben je 's avonds nog lekker soepel. Dat is het idee! Dus na de Erfprins loop nog maar eens de estafette. In eerste instantie leek het er niet op in een team terecht te komen. Maar uiteindelijk kon ik bij Jan Kiers solliciteren en werd tot mijn verbazing aangenomen om samen met Brigitte van Graafeijland aan de loop deel te nemen. De verdeling van de afstanden verliep vlotjes. Ik was zeker tevreden, want ik hoefde niet de 1 kilometer te lopen, want die is dodelijk voor mij. Probleempje was om een goede naam voor het team te vinden en hoe simpel kan het zijn, met slechts een letterwijziging waren we er uit: Jannekoek. De 1 kilometer is Jan echt op het lijf geschreven wat hij was in no time weer terug. Ik moest de twee doen en dat ging ook wel lekker. Jan de drie en ik de vier. Toen deed de inspanning van die morgen zich een beetje gelden, want de kuitjes begonnen aardig stijf te worden. Tot slot Brigitte, die met de vijf in een strak tempo de estafette afsloot voor ons team. Beter dan vorig jaar werd nu nog even gezellig nagezeten, waarna ieder weer zijns weegs ging. Frits Kraaij

Pannenkoekenestafetterestaurant "De pannenkoekenvalei” 19


GESLAAGDE WEDSTRIJD BIJ HERA 23 MEI 2014 Allereerst een rectificatie bij het artikel van vorige maand “Fantastisch begin nieuw seizoen Baancircuit”. Daar was een foutje ingeslopen. Er staat nl. dat er 65 deelnemers waren, maar dat moet zijn 165. Ja een grote opkomst (vandaar “Fantastisch begin ….”)

Dan nu naar de 2

e

wedstrijd bij Hera. Zo’n 100 deelnemers namen vrijdag deel aan de 2 e wedstrijd bij Hera in Heerhugowaard, ondanks dat er toch 2 competitiewedstrijden plaats vonden dit weekend; nl de cd junioren op zaterdag 24 mei, dat wist ik, maar de senioren competitie. was nog niet bekend bij de planning en viel dus uitgerekend op zondag 25 mei. Maar het was prachtig sport weer en we hadden er zin in. Ook zelf deed ik eindelijk weer eens mee en leefde me heerlijk uit bij kogel fotografeerde wat en maakte hier en daar een praatje, in plaats van op het secretariaat in de stress tussen de duffe punten. Spaarden de atleten hun krachten voor de competitie, of zijn de Records al zo hoog aangescherpt? Wie zal het weten, zeker is dat er slechts 1 Baancircuit Record werd verbroken op de 200m. Jochem Dobber JJB bij Suomi, deed het in 22,62 sec. en heeft daarvoor de enige Bonus van deze avond in de wacht gesleept. SV Noordkop was vertegenwoordigd door een aantal atleten en die zorgden voor een aantal mooie prestaties. Zo werd a junior Cornelia Jayson 1e zowel op de 100m in 12,23sec. als op de 200m in 24,12sec De werpnummers werden niet zo goed bezocht, waarschijnlijk omdat er in Edam een werp3-kamp gehouden werd. Maar vader en zoon Aerts verkozen ons Baancircuit en namen de leiding bij kogel en discus. Zo werd Onno 1e op kogel met een stoot van 14.21m en 1e bij discus met een worp over 26.51m. Vader Kees werd eveneens 1e op kogel bij de masters met de score 12,96m en als ik me niet vergis heeft hij daarmee het clubrecord M55+ verbroken, en ook hij werd 1e bij discus met Rudy Vermeulen op discus bij Hera een worp van 37.31m. Ook Martijn Nuijens was aanwezig en nam deel aan het verspringen, waar hij 2e werd met 6,34m De andere atleten in een overzichtje hieronder Tooni Boom 3e 200m 25,72 sec e Tiana Dekker 1 ver 6,34 m Kevin Grieken 2e 200m 24,79 sec Raymond Jager 3e discus 27,56 m Sander Goldewijck 10e 100m 13,49 sec e 4 discus 26,51 m Rudy Vermeulen 5e discus 26,20 m e V60+ Rosita Poldervaart 3 kogel 5,55 m Toch was het een mooie wedstrijd waar iedereen van genoten heeft. Met nieuwe energie kijken we dan ook al uit naar de volgende wedstrijd op 6 juni bij Nova in Warmenhuizen. Hier staat het Hink-stapspringen als Spéciale op het programma. Als looponderdelen hebben we de 100m, 200m, 800m en de 3000m en de technische onderdelen zijn hoog, ver, kogel en discus. Maaaaaaaaaaaar…… Bij de laatste 4 wedstrijden (dus te beginnen bij Nova) staat de Zweedse estafette op het programma . Ik hoop dat daar ook een aantal teams van Noordkop aan mee gaan doen. Rosita Poldervaart JJA Vrouwen Mannen

20


GESLAAGDE WEDSTRIJD BIJ HERA 21


10 EM SCHAGEN 20-05-2014 Djoao Lobles liep de 5km in 0.17.28, Annie Flisijn ging voor de 10,7 km en liep 1.13.47 terwijl Frits van Twuijver voor de langste afstand, de 10EM, koos en daar 1.04.59 voor nodig had. ALKMAAR CITY BY NIGHT 28-05-2014 5 kilometer: 10 kilometer: Noa Zoon 0.20.37 Raymond Koen Evert v/d Burg 0.23.56 Remco Oudhuis Maurice Boomstra 0.25.26 Floor ter Burg Hans Pronk 0.28.29 Tieme Wakker Karin v/d Burg 0.29.13 Jan Evers Erna van Bremen 0.31.37 Ruurd Boomstra Wendy Groen

0.34.18 0.40.03 0.47.52 0.48.58 0.50.02 0.50.07 0.51.11

Carola Ellen Eline van Bremen Hester Douma Ricardo Link Jennifer de Visser Janey van Dorst Brenda van Essen

0.52.37 0.52.40 0.54.08 0.54.28 0.57.43 0.59.02 0.59.05

HEMELVAARTSDAG HEILOO Zoals alle jaren organiseert AV Trias ook dit jaar een baanwedstrijd op Hemelvaartsdag voor AB junioren en Senioren. Tim wil graag de 3 km doen (het laatste onderdeel van de dag) dus in de middag vertrekken wij richting Heiloo. Het heeft dan alweer de hele morgen geregend maar als wij gaan rijden is het droog. Het is nog wel erg fris. Als we parkeren gaat Emile Lammers net weer richting huis aan. Hij heeft de 800 m. erop zitten en is tevreden met zijn tijd. (2.12.86 PR) Ook Joey Steenvoorden ging vandaag voor de 800 m. en liep deze volgens de uitslagenlijst in een keurige 2.00.23. Vandaag was er maar 1 Noordkop dame aanwezig. Hoewel nog maar een eerstejaars C junior liep Isa Raadgers de 800 m. in een PR van 2.33.90. Top. De 3 km gaat pas om 15.15 uur van start in 2 series. Ook aan de start Joost Veenstra en trainingsmaat Jaap Witte (van AV Texel). De snelste serie start als eerste. Tim mag wel aantreden maar Jaap wordt niet genoemd ?? Hij blijkt helemaal niet op het lijstje te staan. Ik denk dat dit de eerste keer is dat Jaap over het hoofd wordt gezien ;). Na overleg wordt ook hij aan de eerste serie toegevoegd en kunnen ze starten. Jaap neemt met nog een atleet meteen de leiding en Tim volgt in de groep. Na 3 rondjes loopt Jaap al alleen en wint uiteindelijk met 8.51.36. Tim moet wel een aantal atleten laten gaan maar komt met een mooi PR in 9.52.94 over de finish. Joost gaat van start in de 2e serie. Helaas heeft die zijn examens en verjaardagsfeestje nog in de benen want hij heeft het zwaar en klokt vandaag 11.37.67. De baan is ondertussen zo goed als verlaten dus na de prijsuitreiking van Jaap gauw naar huis, waar het nog even duurde voordat ik weer een beetje was opgewarmd. Ellen Tesselaar VLEUTEN LOOPVANLEIDSCHERIJN 29-05-2014 Martin Nieuwerf liep deze 15km lange “in het voetspoor van de Romeinen� loop in 1.07.03. 22


STRANDLOPEN HUISDUINEN Woensdag 11 en 18 juni Afstanden: 2, 4 en 6km (1, 2 of 3 rondjes) Inschrijven: vanaf 18.30 uur in Storm aan Zee Huisduinen Start: 19.30 uur Inschrijfkosten: € 2,00

HALVE MARATHON DRIEDAAGSE Dinsdag/woensdag/donderdag 1, 2 en 3 juli Afstanden: dinsdag strandloop 6 kilometer woensdag wegloop 7 kilometer donderdag crossloop 8 kilometer Start: 19.30 uur Inschrijven vanaf 18.30 uur op Strand Huisduinen (kijk op de Noordkop site waar precies) Inschrijfkosten: driedaagse € 7,50 strandloop € 2,00 wegloop € 3,50 crossloop € 3,50 JULIANADORP ZEEVANTIJDSTRANDLOOP Woensdag 16 juli Afstanden: 3 en 6 km (1 of 2 rondjes) Inschrijven vanaf 18.30 uur in Strandpaviljoen Zee van Tijd Start: 19.30 uur Inschrijfkosten: € 2,00

OVERLEVINGSLOOP Woensdag 27 augustus Afstanden: 4 en 7,3 km (wedstrijd) Inschrijven vanaf 18.30 uur op Strand Huisduinen Start 19.30 uur Inschrijfkosten: € 7,00 Voorinschrijving: € 6,00 Voorinschrijven is mogelijk tot zondag 24 augustus 24.00 uur.

23


BA A N C I R C U I T 2 0 1 4 • 6 juni

bij AV. NOVA in WARMENHUIZEN ZWEEDSE ESTAFETTE en HINK-STAP SPÉCIALE

• Loop onderdelen: • Technische onderdelen:

100m, 200m, 800m, 3000m E.T. hoog, ver, kogel, discus aanvang 19.00uur

• 27 juni bij AV. HOLLANDIA in HOORN ZWEEDSE ESTAFETTE en POLSHOOG SPÉCIALE • Loop onderdelen: • Technische onderdelen:

100m, 200m, 400m, 800m, 3000m E.T. hoog, ver, kogel, speer aanvang 19.00uur

• 22 augustus bij S.A.V. in GROOTEBROEK ZWEEDSE ESTAFETTE en STEEPLE SPÉCIALE (v. mannen*) * vrouwen onder voorbehoud • Loop onderdelen: 100m, 200m, 1500m, 5000m E.T. • Technische onderdelen: hoog, ver, kogel en discus aanvang 19.00uur • 29 augustus FINALE SV. NOORDKOP ATLETIEK DEN HELDER ZWEEDSE ESTAFETTE en KOGELSLINGER SPÉCIALE* * voorinschrijving gewenst • Loop onderdelen: 100m, 200m, 800m, 3000m E.T. • Technische onderdelen: hoog, ver, kogel, discus aanvang Spéciale 18.30uur. Wedstrijd 19.30uur Info.: www.everyoneweb.com/baancircuit/ of Rosita Poldervaart 0223-637178. e-mail: rpoldervaart@quicknet.nl 2014

24


Juni 2014 zo 01-06-14 zo 01-06-14 zo 01-06-14 zo 01-06-14 zo 01-06-14 ma 02-06-14 wo 04-06-14 vr 06-06-14 za 07-06-14 za 07-06-14 za 07-06-14 zo 08-06-14 zo 08-06-14 zo 08-06-14 di 10-06-14 di 10-06-14 wo 11-06-14 wo 11-06-14 do 12-06-14 do 12-06-14 vr 13-06-14 zo 15-06-14 zo 15-06-14 zo 15-06-14 zo 15-06-14 wo 18-06-14 wo 18-06-14 do 19-06-14 vr 20-06-14 zo 22-06-14 zo 22-06-14 di 24-06-14 di 24-06-14 wo 25-06-14 do 26-06-14 vr 27-06-14 vr 27-06-14 vr 27-06-14 za 28-06-14 zo 29-06-14 zo 29-06-14 zo 29-06-14 zo 29-06-14 zo 29-06-14 Juli 2014 di 01-07-14 wo 02-07-14 wo 02-07-14 do 03-07-14 do 03-07-14 za 05-07-14 za 05-07-14 zo 06-07-14 ma 07-07-14

1e Rondje Schoolmeester 2014 CROSSTAKEL-TIME-TRIAL CUP C Robbenoordbosloop Run for KiKa Spaarnwoude Waterland Halve Marathon AVH Baanloop Hoornse Wijkenlopen Luilakpolderloop Luilakloop 2014 Pinksterloop Remax Kneesloop 2e Rondje Schoolmeester 2014 De Ronde van Ilpendam Rock and Run Amsterdam Achtervolgingsloop Bosloop Amsterdam Hoornse Wijkenlopen Strandloop Huisduinen 42e Purmerbosloop Schager Wijkenlopen 2014 Friday Night Run 3e Rondje Schoolmeester 2014 Gaasperplasrun Kermisloop Letterenloop Hoornse Wijkenlopen Strandloop Huisduinen Schager Wijkenlopen 2014 Midzomernachtcross 33e Tata Steel Marquetteloop Stoomtramloop Bosloop Amsterdam Dijk tot Damloop Hoornse Wijkenlopen VU Polderloop Friday Night Run Nieuw-West 15e Evean Run Grachtenloop Run2Day zes uur van de Haarlemmermeer Estafette en Trimloop 33ste Vechtloop 4e Rondje Schoolmeester 2014 Blubberrace INOV-8 Wieringermeertrail

Westzaan Den Helder Wieringerwerf Spaarnwoude Monnickendam Hoofddorp Hoorn Jisp Den Helder 'T Veld Anna Paulowna Westzaan Ilpendam Amsterdam Wieringerwerf Amsterdam Hoorn Den Helder Purmerend Waldervaart Schagen Amsterdam Westzaan Amsterdam Wieringerwaard Haarlem/Bloemendaal Zwaag Den Helder Muggenburg Schagen Amsterdam-Buitenveldert Heemskerk Medemblik-Hoorn Amsterdam Edam-Volendam Hoorn Amstelveen Amsterdam Zaandam Haarlem Vijfhuizen Akersloot Weesp Westzaan Monnickendam Wieringerwerf

Halve Marathon 3-daagse 1e AVW Wierholt Zomeravondloop Halve Marathon 3-daagse Bosloop Schoorl Halve Marathon 3-daagse 11e ronde rond om Amsterdam Remax Kneesloop crosstakel-time-trial cup d - The Final AVH Baanloop

Den Helder Wieringerwerf Den Helder Schoorl Den Helder Diemen Anna Paulowna Den Helder Hoofddorp

25


do vr zo wo wo do zo zo wo do za zo ma wo do do do

10-07-14 11-07-14 13-07-14 16-07-14 16-07-14 17-07-14 20-07-14 20-07-14 23-07-14 24-07-14 26-07-14 27-07-14 28-07-14 30-07-14 31-07-14 31-07-14 31-07-14

bosloop Schoorl Friday Night Run Bos en Duin Zomercross De Krim Strandloop Strandpaviljoen Paal 28, Zee van tijd strandloop bosloop Schoorl Bos en Duin Zomercross Ronde van de Bakkerstraat De Krim Strandloop Strandpaviljoen Paal 28, bosloop Schoorl BEACH Circuit Bos en Duin Zomercross standloop Egmond aan zee De Krim Strandloop Strandpaviljoen Paal 28, Friday Night Run Nieuw-West 26e Kooyman Polderloop bosloop Schoorl

Schoorl Amsterdam Texel Texel Den Helder Schoorl Texel Bovenkarspel Texel Schoorl Den Helder Texel Egmond Aan Zee Texel Amsterdam De Kwakel Schoorl

Voor wedstrijdinformatie klik hier

DE JARIGEN VAN JUNI Corrie Ahmed Sam Bosch Jen Evers Maarten Griek Richard Kuijper Willeke Maas Henriëtta Ordelman Wessel Regtop Ewan van Stenis Jeffrey Wassenburg

Peter Asselman Niek Bron François Flisijn Daniëlle van Hoek Lasse van Laar Raymond Maasland Brenda Pleiter Nico Ridder Patricia Tukke Ilse Westerhof

Ellen Boersma Evert v/d Burg Jesper van Gent Lammert Jager Ricardo Link Elly Marrenga Herman Post Elke Sander Ramon v/d Vlis Suzanne de Wit

NIEUWE LEDEN Hessel-Jan Burgmeijer Brenda van Essen

26

Stanley Bornebroek Wil Clemencia Iris Greveling Frank Jurrius Cécilia v/d Maagdenburg Liesbeth Olijmulder Janou Pronk Lara Smits Myrthe Vredeveld


TRAININGSWEEKEND Gezellig en uniek Trainingsweekend op de Veluwe In de prachtige omgeving van de Veluwe worden sinds kort unieke weekenden aangeboden voor gevorderde hardlopers. De weekenden hebben een erg ontspannend karakter, zijn compleet verzorgd op basis van vol pension en nette hotelkamers welke je met iemand deelt. Heerlijk als je eens in een geheel andere omgeving wilt hardlopen, met in totaal bijna 50 km aan ontspannen duurlopen, in de mooie omgeving van de Veluwse bossen waar de kans op het zien van wilde herten, reeĂŤn en wilde zwijnen best groot is. Alle informatie over beschikbare data en het programma vind je op www.trainingsweekendveluwe.nl Zij organiseren gezellige trainingsweekenden voor gevorderde hardlopers in de mooie bosrijke omgeving van de Veluwezoom in Gelderland. Absoluut een aanrader als je eens in een geheel andere omgeving wilt hardlopen met een pittige intervaltraining - die niet te zwaar hoeft te zijn - en tevens tot absolute rust wilt komen met bijna 50 km aan ontspannen duurlopen door de unieke prachtige omgeving van Eerbeek en Loenen, centraal gelegen in Nederland en midden op de Veluwe. De groep waarmee je gedurende het trainingsweekend mee optrekt is tussen de 15 en 25 man groot, en verschilt in leeftijd van jong tot ouder, iedereen is van harte welkom. De trainingen zijn echt bedoeld voor gevorderde hardlopers, dat wil zeggen dat je zo'n 2,5 uur aaneengesloten rustig kunt hardlopen. En je moet niet bang zijn voor een klein beetje modder als het pas geregend heeft. Het is daarom ook verstandig om naast je zwemkleding een 2e paar (goed ingelopen) hardloopschoenen en extra droge sokken mee te nemen. De accommodatie is een modern opgeknapt voormalig hotel, welke nu vooral dient als congrescentrum voor cursussen en workshops waarbij men kan overnachten. Ze zijn ook op Facebook te vinden op www.fb.com/trainingsweekendveluwe waar je ook vragen kunt stellen en alvast in de stemming kunt komen. Ze hebben nu zelfs een actie, dat als we met minimaal 10 lopers van onze loopgroep gaan, we allemaal automatisch 10 euro per persoon korting krijgen! Dus vul zo snel mogelijk het inschrijfformulier in op www.trainingsweekendveluwe.nl.

STRANDLOPEN HUISDUINEN Woensdag 11 en 18 juni HALVE MARATHON DRIEDAAGSE Dinsdag/woensdag/donderdag 1, 2 en 3 juli JULIANADORP ZEEVANTIJDSTRANDLOOP Woensdag 16 juli OVERLEVINGSLOOP Woensdag 27 augustus

27


28


29


30


31


32

Clubblad juni 2014  
Advertisement