Page 1

1


Op 14 november bestaat de atletiekvereniging 80 jaar en is ze nog steeds vol leven met 500 leden. Ik hoop dat u dat ook zo ervaart. Dit jubileumjaar hebben we niet zo uitbundig gevierd dan tijdens het 75 jarig bestaan, maar we hebben het niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zo is er een extra loop georganiseerd in Quelderduyn in het begin van het jaar en we eindigen met de Oudejaarsloop waar we extra aandacht aan besteden mede omdat het alweer de 30e oudejaarsloop is. In 2011 is tijdens het jubileum een jubileumuitgave van het clubblad uitgekomen, waarin het verleden van de vereniging uitgebreid is beschreven. Dat verleden is nog steeds hetzelfde en daarom heb ik gemeend om me nu te richten naar het heden en de toekomst van de vereniging. We zijn al jaren in gesprek met de gemeente en de Marine over de positie van de atletiekvereniging in Den Helder en met name het verzoek om een clubhuis/gebouw neer te mogen zetten, van waar uit de atleten kunnen vertrekken en waar iedereen terecht kan om eens gezellig met elkaar iets te vieren of te bespreken. Dit jaar hebben we de vrijwilligersdag naar het sportpark Ruyghweg gehaald, waarbij we uiteindelijk met een select gezelschap een heerlijke middag en avond hebben gehad. Een parcours met diverse uitdagingen in spelvorm gevolgd door een uitgebreide Barbecue voor het clubgebouw met onderhoudsachterstand. Tegenwoordig is het sportpark in zijn geheel beschikbaar omdat zowel de tennisvereniging als het kinderdagverblijf zijn verhuisd. Op een dergelijk oppervlak kun je heel veel organiseren. Wat te denken als de gemeente besluit ons te ondersteunen en er voor te zorgen dat we een vaste plaats krijgen op het sportpark!! Dan kunnen we serieus gaan denken over de invulling van een clubhuis/verenigingsgebouw waar we allemaal in passen. Ik heb wel het idee dat we daar toch niet zover vandaan zijn. De Marine geeft aan dat ze zitten te wachten op een gesprek met de gemeente, maar de gemeente ziet een groot sportpark waar heel veel achterstallig onderhoud ligt en daar zit de gemeente niet direct op te wachten. En zo kun je nog lang doorgaan, daar heb ik nog brieven van liggen die stammen vanaf 1990, want zolang zijn we hier al mee bezig. We hebben D66 bereid gevonden om zich te verdiepen in de materie om voor ons binnen de gemeente het vuurtje aan te wakkeren. Om u een kijkje te geven waar we naar toe willen is een Masterplan opgesteld, waar we iedereen deelgenoot van willen maken. In samenspraak met de redactie hebben we gemeend om op de jubileumdatum van 14 november met een extra editie van het clubblad te komen waarin een beeld geschetst wordt waar de vereniging naartoe wil en geven we ruimte aan de Noordkop talenten die de afgelopen jaren aan de weg hebben getimmerd, waarbij zowel jong als oud aan bod. Ik feliciteer iedereen met het clubjubileum en ik hoop iedereen nog vaak op het sportveld, waar dan ook, tegen te komen om de vereniging op de kaart te zetten en te houden.

Kees Aerts

2


80 JAAR SV NOORDKOP Op 14 november 2016 is het alweer 80 jaar geleden dat in Den Helder de atletiekvereniging HAV is opgericht. Tegenwoordig gaat deze vereniging met de naam SV Noordkop atletiek door het leven en hebben we ook nog een zustervereniging SV Sportlust in de gemeente Den Helder. Samen zijn deze twee verenigingen goed voor een 700 leden, wat in de gemeente Den Helder doorgaat als een grote sport. Iedereen in Den Helder kent wel de grote atletiekevenementen als de Halve marathon van Den Helder, de Scholierenveldloop, de Oudejaarsloop en Den Helder – Schagen (De Hel van het Noorden). Sportieve hoogtepunten waarbij de vrijwilligers en de atleten van de Helderse verenigingen nauw bij betrokken zijn. Hoe de vereniging in het verleden groot is geworden is uitgebreid beschreven in de jubileumuitgave van de vereniging tijdens de viering van het 75-jarige bestaan. Ik zal daarom niet in herhaling vallen en me meer concentreren op het heden met een blik naar de toekomst van de vereniging. Hiervoor heb ik een aantal Noordkoptalenten benaderd met de vraag om aan te geven wat de sport voor hun betekent en in hoeverre zij naar de toekomst kijken. In dit clubblad zult u dan ook een aantal atleten aan het woord zien onder de noemer ‘Noordkoptalentje’. Naast alle loopsuccessen zijn er ook bij de baanatletiek diverse hoogtepunten te benoemen. Zo staat er af en toe een atleet, of groep atleten, op die met hun talent de vereniging weer laat schijnen bij de regionale en nationale wedstrijden. Zo hebben we in 2015 een gouden meisjesteam gehad bij de A2pupillen bestaande uit onder andere Lara Smits en Isa Kollé. Deze groep won de finale wedstrijd voor de regio Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Bij de crossfinale in het Dijksgatse bos was er dit voorjaar een gouden medaille voor Ioan Lobles bij de D-junioren. En verder hadden we met Onno Aerts bij de B-junioren in 2015 een Nederlands Kampioen bij het kogelstoten zowel indoor als outdoor. Gouden tijden herleven zou je bijna denken, maar deze topprestaties heb je toch maar even binnen. Naast de jeugdige successen zijn er ook op het gebied van de Masters de nodige successen geweest en lijkt het wel alsof deze groep atleten aan een tweede jeugd is begonnen. De mannen masters doen al een aantal jaren samen met zustervereniging DOKEV mee met de landelijke masterscompetitie. Dit heeft nog niet tot een finaleplaats geleid, maar individueel presenteren onze atleten zich nadrukkelijk. Zo werd Tjerk Vos bij de Mannen 60 Nederlands Kampioen bij het verspringen en werd verdienstelijk 3e bij de 100m sprint. Gedurende het jaar heeft hij zijn beste prestaties nog weer aangescherpt en maakt hij zich weer op voor het komende seizoen. Kees Aerts werd Nederlands Kampioen kogelstoten bij de mannen 55 en haalde een derde plaats bij het discuswerpen. In 2015 heeft hij ook deelgenomen aan het WK masters in Lyon, waar hij een verdienstelijke 7 e plaats wist te bemachtigen. Naast deze twee atleten die zijn uitgekomen op het nationale kampioenschap, zijn nog twee masters zeer verdienstelijk tijdens wedstrijden naar voren gekomen. Aiwen Lobles blijkt een veelzijdig atleet te zijn, met prima prestaties op de 5000m, maar ook op de middellange afstand en het verspringen laat hij zich geregeld gelden. Als laatste wil ik Nico Ridder noemen. Hij heeft dit jaar de respectabele leeftijd van 80 jaar behaald, en is dit jaar weer actief geweest op het atletiekveld. Vroeger werd hij gevreesd vanwege zijn loopkwaliteiten, maar tegenwoordig wil dat niet meer zo lukken en heeft hij zijn pijlen op de werpnummers gericht. Hij is misschien wel aan zijn derde jeugd bezig, maar op de ranglijsten in Nederland staat hij weer hoog genoteerd. We hebben binnen onze gelederen ook nog mensen die de fysieke en mentale grenzen opzoeken. Zo zijn er uitstapjes naar de triatlon of de ultralopen. Voor mij is de Jungfrau marathon al een ultraloop, maar atleten als Jan-Willem Schutte en François Flisijn schuwen het langere werk niet. Bij de triatlon zijn Renate en Chris Vermeulen en Audrey Breur vaak van de partij, waarbij de laatste enkele malen als Nederlands kampioen in haar leeftijdsklasse is gekroond. 3


Een divers overzicht van de activiteiten van de afgelopen jaren geeft toch maar weer aan hoe breed de sport is. Om meer mensen te interesseren voor de atletieksport worden diverse activiteiten georganiseerd op aanvraag, of we nemen het initiatief in eigen hand om kinderen, maar ook ouderen, kennis te laten maken met de veelzijdigheid van de sport. In het kader van het EK atletiek dat in 2016 in Amsterdam heeft plaatsgevonden is er contact gezocht met de basisscholen en de middelbare school in Den Helder. Voor de basisscholen is een pakket samengesteld door de Atletiekunie waarmee op een speelse manier de atletieksport wordt benaderd. Onder de noemer van athletics movement is dit pakket aangeboden, waarop een 3-tal scholen heeft gereageerd. Voor Scholen aan Zee is een lesblok atletiek in het lesprogramma opgenomen voor de sportklassen. Hiervoor werden in een periode van 3 weken de leerlingen klaargestoomd voor een afsluitende wedstrijd op het sportpark Ruyghweg. Deze wedstrijd trok een 40-tal kinderen in de leeftijd van 14/15 jaar. Afgelopen dinsdag heeft de vereniging een introductiewedstrijd georganiseerd voor ‘De Pijler’, waarbij 20 leerlingen hun vaardigheden konden testen op een 5-tal onderdelen. De dag is door de leerlingen en de begeleiders erg enthousiast ontvangen. Sinds kort heeft de vereniging ook een contract afgesloten met het COA, waarbij op woensdagavond een groep jongens uit het asielzoekerscentrum ‘de Doggershoek’ mee komt trainen. Gemiddeld komt er wekelijks een 5-tal jongens meetrainen in de leeftijd van 17/18 jaar op basis van gastlidmaatschap. Het plotselinge overlijden van Jaap Wassenburg heeft voor de junioren AB en seniorengroep een grote impact gehad. Momenteel wordt nog steeds gezocht naar een hoofdtrainer en in de tussentijd worden de trainingen gezamenlijk opgepakt waarbij Martijn Nuijens het voortouw heeft genomen. De clubkampioenschappen hebben het afgelopen jaar een andere invulling gekregen. Voor het eerst waren de officiële meerkampen de uitdaging waarvoor de atleten gesteld werden. Daarnaast zijn de clubkampioenschappen gezamenlijk georganiseerd met DOKEV. De zaterdag was een prachtige sportdag, maar deze werd gevolgd door een zondag met noodweer. Ondanks de weersomstandigheden was het gewoon druk en lieten de pupillen zien dat ze niet van suiker gemaakt zijn en presteerden als vanouds. Zo zullen er de komende periode meer wijzigingen gaan plaats vinden om er in het komende seizoen weer sterker uit tevoorschijn te komen. Bij de senioren leek het een strijd te worden tussen de oersterke David Bruul en de snelle 400m loper Sjoerd Dekker, maar tijdens het verspringen haalde Sjoerd zijn enkel open met zijn eigen spike en werd David clubkampioen. Hij had zich eerder dit jaar al duidelijk verbeterd bij het kogelstoten tijdens de Nederlandse kampioenschappen, maar door het noodweer bleef daar een verrassing uit. De gemeente vraagt de verenigingen binnen Den Helder om meer mee te denken over maatschappelijke ondersteuning omdat deze onderwerpen door de regering zijn uitbesteed naar de gemeentes in Nederland. Iedere gemeente lost het op zijn eigen wijze op en zo zal in Den Helder hier ook in mee moeten gaan. De subsidies voor de sport in Den Helder blijven voorlopig wel overeind, maar volgend jaar zijn er weer landelijke verkiezingen en over 2 jaar gemeenteraadsverkiezingen. Wat dat de sport binnen de gemeente gaat brengen is nog niet duidelijk. Voorlopig is dat nog niet aan de orde, maar voortbordurend op de wijzigende omgeving hebben we als bestuur een Beleids/Masterplan opgesteld, waarin we aangeven in welke richting we willen gaan. Hierna volgt een managementsamenvatting van dit plan waarin de behoefte van een eigen verenigingsgebouw en de wensen voor het groot onderhoud zijn opgenomen en uitgewerkt.

4


Noordkop Talent: Amber Adriaansen Hoe ben je met de atletieksport in aanraking gekomen? Ik ben in aanraking gekomen met atletiek door dat mijn broer, Dylan, er op zit en dat mijn vader trainer is. De atletieksport kent verschillende onderdelen, wat is jouw favoriete onderdeel? Mijn favoriete onderdeel is kogelstoten. Maar ik vind alles wel leuk om te doen. Slaap je goed de nacht voor je wedstrijd? Ja. Heb je vaste rituelen voor de start van je onderdeel? Nee, wil wel dat het stil is om te kunnen concentreren.

Paspoort:

Hoe groot is de druk om te presteren? Soms, als er een competitiewedstrijd waarbij je tegen andere clubs moet.

Naam:

Ben je je ervan bewust wie er op de tribune zitten tijdens een wedstrijd? Ja.

Adriaansen

Hoe belangrijk zijn de aanwijzingen langs de kant van je coach? Belangrijk, vind het wel prettig als de coach zegt of het goed gaat. Wie bel je als eerste op als je een wedstrijd hebt gewonnen/verloren? Soms mijn moeder. Maar mijn vader is er vaak bij waarmee ik het kan delen. Je komt met het gevoel uit bed van ‘dit wordt mijn dag’. Het tegendeel is waar, alles mislukt. Hoe ga je daarmee om? Word ik wel eens boos op mijn zelf. Wat is je hoogtepunt tot nu toe? Finale competitie afgelopen zomer. 3E plaats behaald met kogelstoten. Je dieptepunt tot nu toe? Twee gebroken polsen. Ik baalde ervan dat ik niets meer kon doen. Wat betekent de sport voor jou? Sporten vind ik leuk en heb daarmee nieuwe vriendjes gemaakt. Wat is de invloed van je ouders op je sportcarrière? Veel omdat mijn vader een trainer is. Hij legt me veel dingen uit. Wat wil je maximaal bereiken in je sportcarrière? Weet ik niet, misschien wel een grote prijs winnen. Wat is je mooiste sportdroom? Dat ik lang kan blijven sporten. Hoe zie jij jezelf over 10 jaar? Weet ik nog niet. Heb je een vriendje/vriendinnetje? Is dit te combineren? NEE!!!!!! Echt niet… Wie is jouw Held? Mijn Papa.

5

Amber Myrthe Geboortedatum: 31-12-2007 Woonplaats: Julianadorp


Noordkop Talent: Chelsea Striet Hoe ben je met de atletieksport in aanraking gekomen? Omdat ik de hardloopwedstrijd won van de kidsrun van de ½ marathon van Den Helder. Ik was toen 4 jaar en het smaakte naar meer. De atletieksport kent verschillende onderdelen, wat is jouw favoriete onderdeel? Hoogspringen vind ik het leukst, mijn PR is 1.15 meter! Slaap je goed de nacht voor je wedstrijd? Ik slaap wel goed, maar ben wel heel vroeg wakker. Heb je vaste rituelen voor de start van je onderdeel? Nee, ik heb geen vaste rituelen Hoe groot is de druk om te presteren? Ik vind de druk groot, omdat ik weet wat ik kan. Ben je je ervan bewust wie er op de tribune zitten tijdens een wedstrijd? Daar ben ik me niet van bewust. Ik ben dan geconcentreerd. Hoe belangrijk zijn de aanwijzingen langs de kant van je coach? Erg belangrijk want soms helpen de aanwijzingen die ze me geven. Wie bel je als eerste op als je een wedstrijd hebt gewonnen/verloren? Mijn vader en moeder als ze er niet bij zijn. Je komt met het gevoel uit bed van ‘dit wordt mijn dag’. Het tegendeel is waar, alles mislukt. Hoe ga je daarmee om? Dan ben ik teleurgesteld, maar de volgende keer beter. Wat is je hoogtepunt tot nu toe? Dat ik met een 3-kamp met het onderdeel hoogspringen 1.15 meter sprong. Toen was ik heel blij. Je dieptepunt tot nu toe? Dat ik de laatste keer met regionale kampioenschappen niet goed stootte met kogelstoten. Wat betekent de sport voor jou? Ik heb het erg leuk en heb er een hoop voor over. Wat is de invloed van je ouders op je sportcarrière? Grote invloed want mijn ouders sporten zelf ook. Wat wil je maximaal bereiken in je sportcarrière? Ik wil naar de Olympische Spelen toe. Wat is je mooiste sportdroom? Dat ik sneller dan Dafne Schippers kan rennen. Hoe zie jij jezelf over 10 jaar? Dat ik nog steeds op atletiek zit en dat ik het ook nog steeds zo leuk vind als wat ik het nu vind. Heb je een vriendje/vriendinnetje? Is dit te combineren? Nee Wie is jouw Held? Usain Bolt en Dafne Schippers

6

Paspoort: Naam: Chelsea Striet Geboortedatum: 19-07-2007 Woonplaats: Den Helder


7


MASTERPLAN: ATLETIEK IN DEN HELDER TOEKOMSTBESTENDIG VANAF 2020 Inleiding SV Noordkop, afdeling atletiek (NKA), is opgericht op 14 november 1936 als HAV (Helderse Atletiek Vereniging). De vereniging moet het sinds de oprichting stellen zonder een vast onderkomen. Via het sportpark Streepjesberg en de Linie is de vereniging sinds 1990 op het marinesportpark Ruyghweg terechtgekomen. In al die jaren heeft de vereniging een eigen clubhuis/kantine moeten ontberen en nog steeds wordt noodgedwongen gebruik gemaakt van clubhuizen van collega sportverenigingen t.b.v. jaarvergaderingen, omkleedlocatie, loopactiviteiten, en overige verenigingsactiviteiten bij gebrek aan een eigen locatie/clubgebouw. De gemeente Den Helder werd huurder en NKA mocht als onderhuurder op een aantal avonden en weekenden gebruik maken van de atletiekbaan. Sinds 2010 heeft de gemeente Den Helder zich teruggetrokken als huurder van de atletiekbaan. De reden hiervoor was de goedkeuring van het sportbesluit binnen de gemeente. Het sportbesluit staat voor maatwerk voor alle sportverenigingen binnen Den Helder die van een gemeentelijke accommodatie gebruik maken. Hierbij is afgesproken dat verenigingen 15% van hun onderhoudskosten betalen en de gemeente neemt de overige 85% voor zijn rekening. Deze regeling geldt voor alle verenigingen binnen Den Helder behalve voor NKA, omdat deze de accommodatie huurt van Defensie. De gemeente heeft de overeenkomst met Defensie eenzijdig opgezegd, waardoor NKA zelfstandig een huurovereenkomst en een medegebruikersovereenkomst moest afsluiten met Defensie. Het resultaat is dat NKA voor 100% van de onderhoudskosten opdraait, wat in geen verhouding staat tot de overige sportverenigingen binnen Den Helder. De gemeente heeft zich afzijdig gehouden van elke bemoeienis omtrent huur en onderhoud op de Ruyghweg ondanks een raadsbesluit uit 2011, waarin door de raad unaniem is besloten dat de wethouder er voor zou zorgen dat de atletiekvereniging een gelijkwaardig bedrag zou gaan betalen refererend aan het sportbesluit. Hier is tot nu geen gevolg aan gegeven. Sportpark Ruyghweg Het sportpark Ruyghweg is in het beheer van Defensie. De KM gebruikt het sportpark voor het afnemen van testen van haar personeel (jaarlijkse Defensie conditieproef (DCP)) en verder is het sportpark overdag open voor gebruik door defensiepersoneel. In het weekend is het sportpark gesloten voor elke activiteit. Sinds 2016 heeft NKA voor de vrijdagavond en de zaterdag extra uren toegewezen gekregen binnen de bestaande overeenkomst met de Marine. Een volwaardige atletiekaccommodatie voldoet aan de reglementen van de Atletiekunie. De reglementen zijn afgeleid van de internationale accommodatie eisen opgesteld door de IAAF. De accommodatie moet elke 3 jaar gekeurd worden door de Atletiekunie op veiligheid en volledigheid. In 2012 heeft de atletiekvereniging NKA de keuring eenmalig gefinancierd zodat het keuringsrapport gebruikt kan worden om de tekortkomingen inzichtelijk te maken en door de Marine te laten oplossen. Dit is gedeeltelijk gerealiseerd. De Marine heeft in 2015 aangegeven geen belang te hebben bij het keuren van de atletiekaccommodatie, omdat zij alleen gebruik maakt van de rondbaan en niet van de technische opstellingen op het middenveld. Mede doordat niet expliciet is opgenomen in het contract en de medegebruiksovereenkomst dat de atletiekaccommodatie dient te voldoen aan de eisen van de Atletiekunie, weigert de Marine om de keuring te financieren en onderhoud uit te voeren conform de atletiekunienormen. Ontwikkelingen binnen de atletiek De overheid gebruikt sport steeds meer als middel. Daarbij wordt steeds vaker een beroep gedaan op de sport om naast trainingen en wedstrijden ook een maatschappelijke rol op te pakken. De lokale atletiekvereniging is veelal de (hoofd)gebruiker, oftewel hoofdhuurder, en betaalt hiervoor een huurprijs. Dit zo vertrouwde beeld is langzaamaan aan het veranderen. privatisering van de accommodatie, herziening huurcontracten, streven naar kostendekkende huur, herijken van afspraken rondom beheer & exploitatie, etc. De “loopsportmarkt” blijft veranderen. Er worden met succes nieuwe vormen van lopen aangeboden, denk hierbij aan Color-runs, Bootcamp, Mud-runs, Obstacle-Runs, Trailrunning, etc. Veelal worden deze activiteiten aangeboden door particuliere initiatieven. Verenigingen hebben daarentegen vaak nog een traditioneel aanbod. Bij het organiseren van wedstrijden wordt steeds vaker gebruik gemaakt van geautomatiseerde middelen zoals elektronische tijdwaarneming (EKT) zowel bij baanwedstrijden als wegwedstrijden, cross of overige loopwedstrijden. Dit is mede noodzakelijk door de afnemende hoeveelheid beschikbare vrijwilligers. De relatie met de regionale verenigingen wordt steeds verder geïntensiveerd. Tijdens competitiewedstrijden worden combiteams gevormd. In 2014 is begonnen met de uitwisseling van kennis tbv trainers. Atleten van 8


buurtverenigingen DOKEV (Hollands Kroon) en Texel trainen mee als gastleden. Bij de inzet van vrijwilligers tijdens de diverse georganiseerde wedstrijden wordt gebruik gemaakt van functionarissen uit de regio Huidige situatie Het ledenbestand schommelt jaarlijks rond 500 leden. De wegatleten maken voor hun trainingen op de maandag- en donderdagavond gebruik van de atletiekbaan. Daarnaast starten de meeste trainingen voor de loopgroepen vanaf de parkeerplaats van “de Donkere Duinen” en in de wintermaanden start 1 training vanaf het sportpark “De Linie”. De baanatletiek is afhankelijk van een goede atletiekaccommodatie. Voor baanatleten is het gebruik van een atletiekaccommodatie een basisfaciliteit die onontbeerlijk is bij het beoefenen en trainen van de diverse disciplines binnen de baanatletiek. Tijdens het zomerseizoen worden wedstrijden georganiseerd op atletiekaccommodaties zoals het sportpark Ruyghweg. Sponsorborden langs de atletiekbaan zijn niet toegestaan. Kantinediensten zijn niet toegestaan Toekomstvisie In de afgelopen jaren, en met name na de laatste bezuinigingsronde binnen defensie in 2013, is voor het beheer van de Helderse haven besloten om voor Civiel militaire samenwerking te gaan, waarbij de kosten van het beheer van de Helderse haven gedeeld worden. Deze visie verder doorzettend lijkt het dan ook mogelijk om de atletiekaccommodatie op de Ruyghweg te behouden, waarbij het sportpark een meer civiele invulling krijgt. Doordat scholen, atletiekverenigingen, Sportservice, Marinepersoneel en overige partijen gezamenlijk gebruik kunnen maken van het terrein en het sportpark een openbare functie krijgt, profiteert iedereen hiervan mee. De vereniging wil het ledenbestand voor de toekomst handhaven en indien mogelijk uitbreiden. De vereniging is gebouwd op vrijwilligers. Het lijkt steeds moeilijker om vrijwilligers aan een vereniging te binden en vast te houden. Voor de toekomst willen we dit graag continueren en borgen binnen de vereniging. Sportpark Ruyghweg wordt een openbaar sportpark waarbij het beheer en onderhoud gaat naar de gemeente. Het sportpark wordt verhuurd aan de KM, NKA, SV Sportlust en Sportservice als vertegenwoordiger van de basis- en middelbare scholen in Den Helder. Er wordt een aanpassing aan het huidige hoofdgebouw uitgevoerd waardoor het gebouw voldoet aan de eisen en wensen van de diverse partijen voor een verenigingsaccommodatie. De atletiekbaan zal voldoen aan de atletiekuniereglementen en 3-jaarlijks worden gekeurd door de atletiekunie. Het onderhoud aan de baan zal worden uitgevoerd door de gemeente Den Helder. Het organiseren van wedstrijden is een essentieel onderdeel van het beoefenen van de atletieksport. Momenteel wordt het wegprogramma gedragen door de wegcommissie en het baan en indoorprogramma door de baancommissie. Vanuit deze vaste basis willen we graag doorbouwen en kijken naar nieuwe uitdagingen voor de atleten. Het is dan ook zaak om als atletiekverenigingen met elkaar af te stemmen op het gebied van trainingen, vrijwilligers, wedstrijden en mogelijk op bestuurlijk gebied afspraken te maken. Om kosten verder te reduceren en aan te sluiten bij het klimaatvraagstuk is het van belang om mee te denken over duurzame oplossingen voor energieverbruik en de te gebruiken materialen tijdens het groot onderhoud Gewenste situatie Verbouwing / aanpassing hoofdgebouw Neerhalen en verwijderen poortgebouw Aanleggen parkeerplaats + aan- en uitrijdpoort aan de Ruyghweg groot onderhoud van de atletiekaccommodatie Aanleggen van een PowerHill op de lokatie van het huidige kinderdagverblijf kantine inkomsten thuiswedstrijden baan (3 a 4 wedstrijden per jaar), inschrijfgelden baan- en wegatletiekwedstrijden, sponsors wegatletiek Inkomsten die ook voor de vereniging beschikbaar komen: Sponsorborden langs de atletiekbaan. Kantinediensten, Algemene vergadering, bijeenkomsten, lezingen, overige activiteiten. Alternatief Voorstel Aanleg atletiekaccommodatie op sportpark “De “Streepjesberg of Linie” 9


10


Noordkop Talent: Lara Smits Hoe ben je met de atletieksport in aanraking gekomen? Mijn vader zag dat ik een goede motoriek had en ging kijken en had het idee dat atletiek goed bij mij paste. De atletieksport kent verschillende onderdelen, wat is jouw favoriete onderdeel? Ik vind alles leuk, maar hoogspringen toch wel het leukst. Slaap je goed de nacht voor je wedstrijd? Ja dat probeer ik maar soms kom ik niet in slaap omdat ik dan een beetje zenuwachtig ben. Heb je vaste rituelen voor de start van je onderdeel? Nee ik heb nog geen rituelen. Hoe groot is de druk om te presteren? Als het een belangrijke wedstrijd is zoals het NK dan wel en heel soms tijdens een gewoon los wedstrijdje, want ik wil winnen. Ben je je ervan bewust wie er op de tribune zitten tijdens een wedstrijd? Ja meestal mijn familie en andere kinderen hun familie die dan ook meedoen met die wedstrijd. Hoe belangrijk zijn de aanwijzingen langs de kant van je coach? Heel belangrijk want als ik bijvoorbeeld niet goed uitkom met hoogspringen dan zegt de coach wat ik beter kan doen en dan kom ik wel goed uit. Wie bel je als eerste op als je een wedstrijd hebt gewonnen/verloren? Ik bel niet echt iemand maar ik word wel vaak gebeld door mijn tante. Je komt met het gevoel uit bed van ‘dit wordt mijn dag’. Het tegendeel is waar, alles mislukt. Hoe ga je daarmee om? Meestal word ik verdrietig maar daarna ben ik weer blij en dan denk ik al aan de volgende wedstrijd, maar is nog nooit tegengevallen op een heel belangrijke wedstrijd. Wat is je hoogtepunt tot nu toe? Het winnen van het NK discuswerpen en hoogspringen in september outdoor en indoor hoogspringen in januari en het krijgen van de zilveren gemeentelijke sportpenning. Je dieptepunt tot nu toe? Dat ik met de finale van de crosscompetitie helemaal instortte en zo ongeveer als laatste eindigde. Wat betekent de sport voor jou? Heel veel. Ik wil naar de Olympische spelen Wat is de invloed van je ouders op je sportcarrière? Groot, ze staan er helemaal achter en rijden me altijd overal naartoe. Mijn ouders proberen zich er in te verdiepen en mijn vader is fysiotherapeut dus hij kan me helpen als ik geblesseerd ben. Wat wil je maximaal bereiken in je sportcarrière? De Olympische spelen. Wat is je mooiste sportdroom? De Olympische spelen halen Hoe zie jij jezelf over 10 jaar? Dat ik nog beter in atletiek ben en al mijn doelen ga bereiken. Heb je een vriendje/vriendinnetje? Is dit te combineren? Nee. Wie is jouw Held? Ik heb eigenlijk geen helden maar wel voorbeelden: Dafne Schippers en Nadine Broersen

11

Paspoort: Naam: Lara Smits Geboortedatum: 06-06-2004 Woonplaats: Den Helder


Noordkop Talent: Isa Kollé Hoe ben je met de atletieksport in aanraking gekomen? : Doordat ik de scholierenveldloop won leek het me leuk om op atletiek te gaan. Ik deed al aan basketball maar combineerde de sporten, later koos ik voor atletiek. De atletieksport kent verschillende onderdelen, wat is jouw favoriete onderdeel? : Dat zijn er meerdere: kogelstoten , sprint 60m/150m. Mila 800m en de crossen Slaap je goed de nacht voor je wedstrijd?: Meestal wel Heb je vaste rituelen voor de start van je onderdeel?: Haar goed doen, warming-up Hoe groot is de druk om te presteren? : Ik ben altijd wel wat gespannen maar presteer er niet minder door

Paspoort:

Ben je je ervan bewust wie er op de tribune zitten tijdens een wedstrijd? Ja dat ben ik, Ik weet dat mijn ouders altijd langs de kant staan, of op de tribune zitten

Isa Kollé

Hoe belangrijk zijn de aanwijzingen langs de kant van je coach? Zijn altijd belangrijk om te kunnen verbeteren

23.02.2004

Wie bel je als eerste op als je een wedstrijd hebt gewonnen/verloren? Niemand, soms zetten we het op facebook zodat vrienden en bekenden het kunnen lezen. . Je komt met het gevoel uit bed van ‘dit wordt mijn dag’. Het tegendeel is waar, alles mislukt. Hoe ga je daarmee om? Dat is altijd jammer maar dat soort dagen heb je wel eens. Wat is je hoogtepunt tot nu toe? Finale plaats kogelstoten nationale D spelen. En mijn pr op de 60m van 8.73 Je dieptepunt tot nu toe? Heb ik niet Wat betekent de sport voor jou Veel, het is mijn grootste hobby Wat is de invloed van je ouders op je sportcarrière? Dat ik veel gesteund word en dat ik door hun naar veel wedstrijden kan. Wat wil je maximaal bereiken in je sportcarrière? Nederlands kampioen kogelstoten /Sprint. Hoe zie jij jezelf over 10 jaar? Dan doe ik zeker nog aan atletiek Heb je een vriendje/vriendinnetje? Is dit te combineren? Nee Wie is jouw Held? Dafne Schippers

12

Naam: Geboortedatum: Woonplaats: Den Helder


Noordkop Talentje: Ioann Lobles Hoe ben je met de atletieksport in aanraking gekomen? Door Djoao, omdat hij er op zat en ik altijd bij de wedstrijden moest kijken wilde ik er ook op, want het leek me leuk. De atletieksport kent verschillende onderdelen, wat is jouw favoriete onderdeel? 1000 meter Slaap je goed de nacht voor je wedstrijd? Meestal wel, maar een keer kon ik niet slapen door de zenuwen Heb je vaste rituelen voor de start van je onderdeel? Nee, eigenlijk niet, maar soms heb ik mijn ketting om. Hoe groot is de druk om te presteren? Het liefste word ik natuurlijk 1e, maar het kan ook eens tegen zitten. Ben je je ervan bewust wie er op de tribune zitten tijdens een wedstrijd? Nee, als ik bij de startstreep sta sluit ik me af van de buitenwereld Hoe belangrijk zijn de aanwijzingen langs de kant van je coach? Ik doe daar niet altijd wat mee, want ik begrijp wanneer mijn lichaam wil of niet, maar soms zijn ze wel handig Wie bel je als eerste op als je een wedstrijd hebt gewonnen/verloren? Altijd als mijn vader of mijn moeder er niet bij is bel ik hun als eerste Je komt met het gevoel uit bed van ‘dit wordt mijn dag’. Het tegendeel is waar, alles mislukt. Hoe ga je daarmee om? Ik heb dat gevoel niet. Pas aan de lijn denk ik dit wordt mijn wedstrijd. Wat is je hoogtepunt tot nu toe? De finale van de districts/KNAU cross. 1e plaats 2015/2016 Je dieptepunt tot nu toe? De wedstrijd in het Olympisch stadion in Amsterdam tijdens de D-spelen. 19 e plaats 2016. Wat betekent de sport voor jou? Heel veel, het is heel leuk en ik wil er beter in worden. Wat is de invloed van je ouders op je sportcarrière? Altijd positieve invloed en dat helpt me altijd wel. Wat wil je maximaal bereiken in je sportcarrière? Europese kampioenschappen, maar het liefst de Olympische spelen. Wat is je mooiste sportdroom? Dat ik ooit op het podium sta van de Olympische spelen. Hoe zie jij jezelf over 10 jaar? Dat zou ik niet durven zeggen Heb je een vriendje/vriendinnetje? Is dit te combineren? Nee, heb ik niet. Wie is jouw Held? Mo Farah en Michel Butter

13

Paspoort: Naam: Ioann Lobles Geboortedatum: 24-05-2004 Woonplaats: Den Helder


Noordkop Talent: Savanitsha Koorndijk Hoe ben je met de atletieksport in aanraking gekomen? Mijn moeder vertelt me al jaren dat ik talent heb om te sprinten, maar dat geloofde ik niet zo, totdat we op een sportdag op school atletiekonderdelen moesten doen. Ik bleek de snelste te zijn en toen moest ik aan wat mijn moeder had gezegd denken. De atletieksport kent verschillende onderdelen, wat is jouw favoriete onderdeel? Sprinten Slaap je goed de nacht voor je wedstrijd? Ik ben nog maar net lid, dus dat weet ik nog niet.

Paspoort:

Heb je vaste rituelen voor de start van je onderdeel? Nog niet

Naam: Savanitsha Koorndijk

Hoe groot is de druk om te presteren? Die voel ik nu niet Ben je je ervan bewust wie er op de tribune zitten tijdens een wedstrijd? Dat heb ik nog niet meegemaakt Hoe belangrijk zijn de aanwijzingen langs de kant van je coach? Ik denk wel belangrijk, want die moet mij leren om een goede race te lopen. Wie bel je als eerste op als je een wedstrijd hebt gewonnen/verloren? Mijn ouders Je komt met het gevoel uit bed van ‘dit wordt mijn dag’. Het tegendeel is waar, alles mislukt. Hoe ga je daarmee om? Ik leer ermee leven, niet alles gaat zoals jij denkt dat het zal gaan. Wat is je hoogtepunt tot nu toe? Mijn trainingen Je dieptepunt tot nu toe? Die heb ik nog niet Wat betekent de sport voor jou? Nog niet zoveel, het is gewoon een sport die ik graag wilde proberen Wat is de invloed van je ouders op je sportcarrière? Zij hebben me erop gewezen Wat wil je maximaal bereiken in je sportcarrière? Om één van de snelste mensen te zijn. Wat is je mooiste sportdroom? Om één van de snelste mensen te zijn Hoe zie jij jezelf over 10 jaar? Weet ik niet Heb je een vriendje/vriendinnetje? Is dit te combineren? ……………. Wie is jouw Held?

Dafne Schippers

14

Geboortedatum: 01-06-2002 Woonplaats: Julianadorp


15


Noordkop Talent: Niek Kollé Hoe ben je met de atletieksport in aanraking gekomen? Door mijn zus Isa De atletieksport kent verschillende onderdelen, wat is jouw favoriete onderdeel? De 1000 m en de cross Slaap je goed de nacht voor je wedstrijd? Ja Heb je vaste rituelen voor de start van je onderdeel? Heb ik niet Hoe groot is de druk om te presteren? Heb ik niet echt, ik probeer altijd wel om mezelf te verbeteren Ben je je ervan bewust wie er op de tribune zitten tijdens een wedstrijd? Ja ik weet precies wie er zijn, zijn meestal mijn ouders Hoe belangrijk zijn de aanwijzingen langs de kant van je coach? Die zijn voor mij belangrijk zodat ik weet of ik op schema loop. Wie bel je als eerste op als je een wedstrijd hebt gewonnen/verloren? Ik bel niemand, maar zet het vaak op facebook Je komt met het gevoel uit bed van ‘dit wordt mijn dag’. Het tegendeel is waar, alles mislukt. Hoe ga je daarmee om? Ff balen maar dan weer verder Wat is je hoogtepunt tot nu toe? Mijne nieuwe pr op de 1000m 3.23 Je dieptepunt tot nu toe? Heb ik nog niet meegemaakt Wat betekent de sport voor jou? Veel, kan niet voorstellen dat ik niet meer zou sporten Wat is de invloed van je ouders op je sportcarrière? Mijn ouders steunen mij veel en daardoor kan ik naar veel wedstrijden Wat wil je maximaal bereiken in je sportcarrière? Mijn pr`s verbreken Wat is je mooiste sportdroom? Een prijs winnen in een grote wedstrijd Hoe zie jij jezelf over 10 jaar? Dan ben ik zeker nog aan het sporten Heb je een vriendje/vriendinnetje? Is dit te combineren? Nee heb ik niet Wie is jouw Held? Usain Bolt

16

Paspoort: Naam: Niek Kollé Geboortedatum: 23-02-2004 Woonplaats: Den Helder


Noordkop Talent: Djoao Lobles Hoe ben je met de atletieksport in aanraking gekomen? Via Sportservice De atletieksport kent verschillende onderdelen, wat is jouw favoriete onderdeel? De Loopnummers Slaap je goed de nacht voor je wedstrijd? Ja Heb je vaste rituelen voor de start van je onderdeel? Mijn wedstrijd indelen Hoe groot is de druk om te presteren? Heb geen druk Ben je je ervan bewust wie er op de tribune zitten tijdens een wedstrijd? Niet altijd Hoe belangrijk zijn de aanwijzingen langs de kant van je coach? Best belangrijk Wie bel je als eerste op als je een wedstrijd hebt gewonnen/verloren? Raymond Koen soms Je komt met het gevoel uit bed van ‘dit wordt mijn dag’. Het tegendeel is waar, alles mislukt. Hoe ga je daarmee om? Dat is kut, dan moet je weer verder Wat is je hoogtepunt tot nu toe? NK indoor 2015 en het NK Outdoor 2016 Je dieptepunt tot nu toe? KNAU-crossfinale 2015 vanwege een voetblessure Wat betekent de sport voor jou? Voor mij betekent sport heel veel Wat is de invloed van je ouders op je sportcarrière? Veel, ze moedigen me altijd aan en rijden mij naar de wedstrijden Wat wil je maximaal bereiken in je sportcarrière? Olympische spelen titel Wat is je mooiste sportdroom? Een sportlegende te worden Hoe zie jij jezelf over 10 jaar? Deze vraag hou ik voor me want het duurt nog zo lang Heb je een vriendje/vriendinnetje? Is dit te combineren? Het is gemakkelijk te combineren voor mij Wie is jouw Held? Mo Farah en Usain Bolt

17

Paspoort: Naam: Djoao Lobles Geboortedatum: 14-01-2001 Woonplaats: Den Helder


GROOT ONDERHOUD ATLETIEKACCOMMODATIE RUYGHWEG 2017 Na de periodieke inspectie van de atletiekaccommodatie op 25 februari 2016 uitgevoerd door de Atletiekunie, is naar voren gekomen dat de staat van de rondbaan en het binnenveld aan groot onderhoud toe is. Het groeiend aantal scheuren in de toplaag en de vele kale plekken op de baan zijn signalen die daarop duiden. Het binnenveld is in de jaren tussen 2003 (laatste groot onderhoud) en 2016 ongeveer 5 centimeter hoger komen te liggen, waardoor de werpringen niet meer op gelijke hoogte liggen. De diverse aanlopen voor verspringen en polshoog lopen enigszins bol en moeten opnieuw worden aangelegd. De kogelsectoren blijken te krap te zijn om een goede sector uit te kunnen zetten. Door al deze tekortkomingen heeft de Atletiekunie de accommodatie gedoogd voor wedstrijden waardoor in 2016 toch nog een 3-tal competitiewedstrijden zijn georganiseerd op de accommodatie in Den Helder. In ref 1, staat aangegeven hoe de accommodatie er momenteel uit ziet. Om voor de toekomst een accommodatie te krijgen die weer een langere periode mee kan en de onderhoudskosten zoveel mogelijk beperkt worden, is gezamenlijk met de Atletiekunie een voorstel opgesteld voor een atletiekaccommodatie waarbij gekeken is naar de wensen van de vereniging, en de afspraken met de Marine zijn verwerkt (Ref 2). De verschillen tussen de huidige accommodatie en de nieuwe accommodatie zijn: De verspringbak aan de gebouwzijde komt te vervallen. De verspringbakken aan de overzijde worden vervangen door 1 brede verspringbak, hierdoor wordt de verspringbak ook geschikt voor gehandicapte atleten. De aanlopen van beide zijden worden uit een stuk aangelegd. De werpkooi aan de overzijde komt te vervallen. De werpkooi aan de voorzijde wordt vervangen door een nieuwe kooi inclusief een nieuwe werpring conform de atletiekunieregelementen. Deze wordt geplaatst op het huidige kunststofvlak. De kogelstootring en sector aan de voorzijde (wegzijde) wordt vervangen door een gravelvlak dat loopt vanaf de speerwerpaanloop tot aan de huidige kogelstootring, waarbij de rand aan de veldzijde wordt aangelegd als een betonnen rand waarop een vijftal kogel/discusringen worden geschilderd als trainingsringen. De kogelstootring wordt vervangen. De kogelstootring en sector aan de overzijde komt te vervallen. Achter de nieuwe discus/kogelslingerkooi wordt een kogelstootsector en ring gelegd. Aan de overzijde wordt over de gehele breedte een kunststofvlak aangelegd voor hoogspringen (2x net als nu, maar dan bij elkaar geplaatst) Het grasveld wordt opnieuw aangelegd op dezelfde hoogte als de werpring van de discus/kogelslingerkooi en gelijk met de aanlopen van de diverse springonderdelen. Overwogen kan worden om de randen langs het verspringen en het polstokhoogzijde te vervangen door kunstgras ivm onderhoudskosten. De rondbaan moet worden vervangen. Afhankelijk of de ondergrond nog intact is moet ook de ondergrond wel of niet worden vervangen. De belijning zal daarna opnieuw moeten worden aangebracht. Bij de polshooginstallatie worden beide aanlopen vernieuwd. De speerwerpaanlopen worden op dezelfde hoogte gebracht als de rondbaan. Met de nieuwe accommodatie beschikt SV Noordkop weer over een up-to-date accommodatie die voldoet aan de reglementen van de atletiekunie en kunnen de onderhoudskosten verder worden beperkt. De atleten hebben hiermee een betere trainingsaccommodatie gekregen voor de werpnummers. De kunststof vlakken aan de overzijde kunnen tevens worden aangewend voor andere sportactiviteiten voor scholen omdat dit een ondergrond oplevert voor andersoortige sporten als handbal, basketbal etc. Met vriendelijke groet, Kees Aerts Voorzitter SV Noordkop

18


Ref 1: Baan nu

Ref 2: Baan toekomst 19


20


Noordkop Talent: Tim Tesselaar Hoe ben je met de atletieksport in aanraking gekomen? Ik zat eerst op judo maar dat was geen succes. Ik wilde wel op een individuele sport want dan heb je alles zelf in de hand, zo kwam ik bij atletiek terecht. De variatie vond ik toen ook leuk. De atletieksport kent verschillende onderdelen, wat is jouw favoriete onderdeel? Hardlopen (lange afstanden) Slaap je goed de nacht voor je wedstrijd? Ja, ik ben nooit zenuwachtig. Heb je vaste rituelen voor de start van je onderdeel? Naast een flinke warming-up, mijn horloge aanzetten met gps. Hoe groot is de druk om te presteren? Dat valt bij mij wel mee, ik weet wat ik kan en ik leg de lat dan ook niet te hoog. Ben je je ervan bewust wie er op de tribune zitten tijdens een wedstrijd? Het is wel leuk als er bekenden langs de kant staan, maar daar let je tijdens een wedstrijd niet erg op. Hoe belangrijk zijn de aanwijzingen langs de kant van je coach? Die doet vaak zelf ook mee aan wedstrijden, maar ik heb tijdens trainingen al aanwijzingen gehad. Wie bel je als eerste op als je een wedstrijd hebt gewonnen/verloren? Niemand, maar als ik iets leuks heb gewonnen lezen mensen het vaak wel ergens. Je komt met het gevoel uit bed van ‘dit wordt mijn dag’. Het tegendeel is waar, alles mislukt. Hoe ga je daarmee om? Dan probeer ik het een jaar later opnieuw. Wat is je hoogtepunt tot nu toe? Dat ik nog nooit een noemenswaardige blessure heb gehad. Je dieptepunt tot nu toe? Geen eigenlijk, dus dat is ook een hoogtepunt Wat betekent de sport voor jou? Ik vind het nu extra leuk als ik wat win, maar het is gewoon leuk om te doen. Wat is de invloed van je ouders op je sportcarrière? Het scheelde wel dat ik werd gebracht naar wedstrijden, en zonder hen zou ik nu misschien nooit op atletiek zitten. Wat wil je maximaal bereiken in je sportcarrière? Een snelle marathon lopen. Wat is je mooiste sportdroom? Nederlands kampioen worden Hoe zie jij jezelf over 10 jaar? Dan heb ik juist de beste leeftijd om lange afstanden te lopen, dus hopelijk kan ik dan een aantal grote wedstrijden winnen. Heb je een vriendje/vriendinnetje? Is dit te combineren? Heb ik niet Wie is jouw Held?

Ik heb niet specifiek een held

21

Paspoort: Naam: Tim Tesselaar Geboortedatum: 18-07-1995 Woonplaats: Den Helder


Noordkop Talent: Sjoerd Dekker Hoe ben je met de atletieksport in aanraking gekomen? Als kleine jongen van 5 ben ik een keer op de atletiekbaan gaan kijken en ik was meteen enorm enthousiast De atletieksport kent verschillende onderdelen, wat is jouw favoriete onderdeel? Vroeger was het hoogspringen, maar sinds kort focus ik me op de 200 en 400 meter Slaap je goed de nacht voor je wedstrijd? Ja, ik slaap altijd goed, ook als ik moet presteren Heb je vaste rituelen voor de start van je onderdeel? Nee, niet echt. Gewoon de standaard warming-up die uitgevoerd wordt Hoe groot is de druk om te presteren? Dat ligt aan de wedstrijd zelf. Op een NK moet je natuurlijk altijd presteren. Ben je je ervan bewust wie er op de tribune zitten tijdens een wedstrijd? Nee, ik ben daar helemaal niet mee bezig; ik focus me op mijn eigen race. Hoe belangrijk zijn de aanwijzingen langs de kant van je coach? Dat is zeker belangrijk, aanwijzingen over je loopstijl zijn bijvoorbeeld handig. Daarnaast kan hij je over het dode punt heen helpen in de wedstrijd Wie bel je als eerste op als je een wedstrijd hebt gewonnen/verloren? Ik bel als eerste mijn ouders omdat zij mij altijd hebben gesteund en daarna mijn coach

Paspoort: Naam: Sjoerd Dekker

Je komt met het gevoel uit bed van ‘dit wordt mijn dag’. Het tegendeel is waar, alles mislukt. Hoe ga je daarmee om? Soms heb je wel eens zo’n dag dat het niet mee zit. Niet bij nadenken en gewoon focussen op de volgende wedstrijd.

Geboortedatum:

Wat is je hoogtepunt tot nu toe? NK A-junioren indoor Groningen; 1e met hoogspringen 1.98m NK A-junioren outdoor Alphen aan de Rijn; 3e met hoogspringen 1.98m NK B-junioren outdoor Amsterdam; 3e met hoogspringen 1.91m 2016; 100m 11.28sec; 200m 22.40sec; 400m 50.64sec

Woonplaats:

Je dieptepunt tot nu toe? Dat mijn coach Jaap Wassenburg helaas onverwacht overleed dit jaar. Hij was een man die iedereen optimaal kon laten presteren en hij bezat ook de kennis om je als atleet nog beter te maken. Wat betekent de sport voor jou? Sport betekent veel voor mij, zonder sport zou ik me ongelukkig voelen. Ik heb sport nodig om mijn energie kwijt te raken en me nuttig te voelen. Wat is de invloed van je ouders op je sportcarrière? Ze stonden vroeger altijd voor me klaar en reisden altijd met me mee, ik heb veel aan hen te danken Wat wil je maximaal bereiken in je sportcarrière? Nederlands Kampioen worden op de 200 en 400m Wat is je mooiste sportdroom? Meedoen aan de Olympische spelen is natuurlijk wel een droom, maar je moet tegelijkertijd ook realistisch blijven Hoe zie jij jezelf over 10 jaar? Hopelijk met een paar mooie titels op de 200 en 400m Heb je een vriendje/vriendinnetje? Is dit te combineren? Ja, dit is prima te combineren. Ze reist altijd mee en zorgt voor prima support. Ook ondersteunt ze me in een gezonde levensstijl Wie is jouw Held? Jaap Wassenburg, zonder deze man zou ik nooit zo hebben kunnen presteren.

22

22-02-1992

DenHelder/Amsterdam


23


Noordkop Talent: David Bruul Hoe ben je met de atletieksport in aanraking gekomen? Vanuit de gedachte dat ik iets anders wilde dan alleen fitness en ervan was overtuigd dat de werponderdelen mij wel zouden liggen. Ik ben begonnen met speerwerpen De atletieksport kent verschillende onderdelen, wat is jouw favoriete onderdeel? Kogelstoten en speerwerpen Slaap je goed de nacht voor je wedstrijd? Ja, soms val ik wat lastig in slaap Heb je vaste rituelen voor de start van je onderdeel? Ja, ik tape mijn vingers in met sporttape en draag bijna altijd dezelfde polsbrace. Hoe groot is de druk om te presteren? Onbewust is deze toch redelijk groot. Ik merk dit doordat ik 110% wil geven alleen dan niet verder stoot of werp. Doordat ik de druk voel ben ik geneigd mijn techniek achterwege te laten en de afstand op kracht te willen halen Ben je je ervan bewust wie er op de tribune zitten tijdens een wedstrijd? Dat ligt eraan wat voor wedstrijd het is, maar over het algemeen niet 100% zeker

Paspoort:

Hoe belangrijk zijn de aanwijzingen langs de kant van je coach? Heel belangrijk! Het is nog belangrijker dat je elkaar goed begrijpt.

Naam:

Wie bel je als eerste op als je een wedstrijd hebt gewonnen/verloren? Ik bel niet maar stuur meestal een sms of een whatsapp bericht. In dat geval stuur ik mijn ouders als eerste een berichtje Je komt met het gevoel uit bed van ‘dit wordt mijn dag’. Het tegendeel is waar, alles mislukt. Hoe ga je daarmee om? Zulke dagen zitten er ook tussen en dit is soms maar goed ook. Ik gebruik deze momenten om te achterhalen wat er is misgegaan en probeer hieraan in de komende trainingen te werken Wat is je hoogtepunt tot nu toe? Je dieptepunt tot nu toe? Ik kan niet echt zeggen dat ik een dieptepunt heb. Wel ervaar ik soms blessures die zeer vervelend zijn omdat deze de trainingen verhinderen Wat betekent de sport voor jou? Sport betekent heel veel voor mij. Het is een sociale aangelegenheid, een uitlaatklep en een manier om jezelf op verschillende disciplines te verbeteren. Zonder sport zou ik heel ongelukkig wezen Wat is de invloed van je ouders op je sportcarrière? Mijn vader heeft een brede kennis op het gebied van sport. Hij voorziet mij vaak van tips, adviezen en inzichten waar ik vaak nog niet eens over had nagedacht. Mijn moeder helpt mij herinneren dat het niet alleen om het product gaat maar ook om het proces, veel plezier maken dus Wat wil je maximaal bereiken in je sportcarrière? Op een latere leeftijd nog steeds in staat zijn om te mogen sporten (en natuurlijk in wedstrijdverband) Wat is je mooiste sportdroom? Dat SV Noordkop een sterk competitieteam blijft, of misschien sterker wordt, waarin wij nog meer mooie competitiewedstrijden mogen meedraaien Hoe zie jij jezelf over 10 jaar? Ik hoop dan nog steeds op een leuk niveau wedstrijden te mogen meedraaien Heb je een vriendje/vriendinnetje? Is dit te combineren? Ja, dat is goed te combineren maar soms wel wat lastig. De trainingen ’s avonds zorgen ervoor dat je elkaar minder spreekt. De wedstrijden zijn veelal in het weekend en dat zorgt er ook voor dat je minder tijd samen met elkaar doorbrengt Wie is jouw Held? Wijlen Jaap Wassenburg.

24

David Bruul Geboortedatum: 01-05-1991 Woonplaats: Den Helder


Noordkop Talent: Tjerk Vos Hoe ben je met de atletieksport in aanraking gekomen? Ik heb altijd gevoetbald en daarnaast veel voor mijzelf gelopen. Ik merkte wel dat ik altijd een van de snelste op het veld was, ook toen ik ouder werd. Als een van de weinige voetballers loop ik ook erg graag. Nadat ik gestopt ben met voetbal ben ik 2 jaar later op atletiek gegaan. De atletieksport kent verschillende onderdelen, wat is jouw favoriete onderdeel? 100 en 200 meter Slaap je goed de nacht voor je wedstrijd? Ik ben sowieso een slechte slaper. De nacht voor de wedstrijd maakt geen verschil. Heb je vaste rituelen voor de start van je onderdeel? Nee, niet echt. Alleen doe ik wel een uitgebreide en langdurige warming-up. Hoe groot is de druk om te presteren? Druk is een groot woord, ik probeer elke wedstrijd het beste eruit te halen, maar weet mindere resultaten prima te relativeren. Ben je je ervan bewust wie er op de tribune zitten tijdens een wedstrijd? Nee Hoe belangrijk zijn de aanwijzingen langs de kant van je coach? Voor mij zeer belangrijk maar dan meer tijdens de training. Ik leer nog elke training. De wedstrijden zelf zijn moeilijk te coachen, ik doe voornamelijk sprintonderdelen en daarbij is het voornamelijk vol gas gaan. Daar waar ik met verspringen mee doen, zijn aanwijzingen van trainer of teamgenoten natuurlijk wel belangrijk. Wie bel je als eerste op als je een wedstrijd hebt gewonnen/verloren? Mijn vriendin, en als zij mee is dan bel ik eerst mijn kinderen. Dit laatste alleen bij kampioenschappen en bijzondere resultaten. Je komt met het gevoel uit bed van ‘dit wordt mijn dag’. Het tegendeel is waar, alles mislukt. Hoe ga je daarmee om? Dan loop ik eerst een dag stevig te balen, vervolgens begin ik het allemaal te relativeren en in het juiste perspectief te zien en denk “volgende keer beter” Wat is je hoogtepunt tot nu toe? Afgelopen zomer ben ik Nederlands Kampioen verspringen geworden bij de Masters 60+ en 3 e op de 100 meter sprint. Je dieptepunt tot nu toe? Mijn blessure in 2015 waardoor ik ten eerste vlak voor de NK Masters was uitgeschakeld en ten 2e de hele zomer in het gips heb gezeten. Wat betekent de sport voor jou? Heel veel, vooral sinds ik niet meer werk. Het is voor mij een uitlaatklep en ik voel me prettiger en opgewekter als ik intensief sport. Wat is de invloed van je ouders op je sportcarrière? XX Wat wil je maximaal bereiken in je sportcarrière? Nederlands kampioen op een loopafstand Meedoen aan en EK of WK en zo lang mogelijk actief blijven sporten Wat is je mooiste sportdroom? Zie vraag hierboven Hoe zie jij jezelf over 10 jaar? Dat is moeilijk te zeggen, ik kijk naar de korte termijn. Het leven is onvoorspelbaar en zeker op oudere leeftijd . Ik hoop over 10 jaar nog te sporten. Heb je een vriendje/vriendinnetje? Is dit te combineren? Ik heb een hele lieve vriendin. Zij begrijpt hoe belangrijk sport voor mij is en laat mij geheel vrij in de tijd die ik daaraan wil besteden. Af en toe gaat zij mee naar wedstijden. Wie is jouw Held?Helden heb ik niet. Ik heb echter wel grote bewondering voor sporters die jarenlang op eenzame hoogte binnen hun tak van sport staan: Sven Kramer, Usain Bolt en voor de jongere lezers wellicht onbekend Eddie Merkx.

25

Paspoort: Naam: Tjerk Vos Geboortedatum: 01-10-1953 Woonplaats: Den Helder


26

Profile for clubblad sv noordkop

Clubblad jubileumnummer 2016  

clubblad sv noordkop sv Noordkop atletiek 80 jaar actief

Clubblad jubileumnummer 2016  

clubblad sv noordkop sv Noordkop atletiek 80 jaar actief

Profile for noordkop
Advertisement