Page 1

Noord-Hollandse Incasso Organisatie Incasso | Debiteurenbeheer | Juridische bijstand _______________________________________________________________________________________________

Aan alles komt een eind, ook aan uw geduld!

een aantal steekwoorden over de Noord-Hollandse Incasso Organisatie • • • • • • • •

professionaliteit snelle en efficiënte incasso brede dienstverlening verstand van zaken realistisch pakt door waar nodig korte lijnen transparant


Noord-Hollandse Incasso Organisatie Incasso | Debiteurenbeheer | Juridische bijstand _______________________________________________________________________________________________

Voorwoord: De Noord-Hollandse Incasso Organisatie heeft gekozen om geen logo te hanteren. In de incassobranche maar ook de juridische branche is het gebruikelijk logo's te hanteren van geld, valutatekens, weegschalen, hamers van rechters en vrouwe Justitia. Om ons alleen al op de logo te kunnen onderscheiden hebben wij daarom geen standaard logo. Ons logo is gewoon onze naam. Wel zo eenvoudig. Gekozen is voor een oud lettertype. Omdat onze naam, en dus ons logo, ons visitekaartje naar de mensen en ondernemers toe is moet deze wel opvallen. Het oude lettertype geeft een gedegen en vertrouwelijke uitstraling. Dit is precies wat wij als boodschap willen meegeven.


Noord-Hollandse Incasso Organisatie Incasso | Debiteurenbeheer | Juridische bijstand _______________________________________________________________________________________________

Inhoud: Voorwoord Inleiding Verhaalsonderzoek Opsporingsdienst Debiteurenbeheer Aansprakelijkheidsstelling Conservatoir beslag Gerechtelijke bewaring Dagvaarding/procedures Juridische bijstand Fiscale invordering Bulk werkzaamheden Factoring Kosten Contactgegevens

2 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 12 13 13 14


Noord-Hollandse Incasso Organisatie Incasso | Debiteurenbeheer | Juridische bijstand _______________________________________________________________________________________________

Inleiding: De Noord-Hollandse Incasso Organisatie is een jong en innovatief kantoor waarbij kwaliteit op de hoogste rang staat. Door ruim 13 jaar ervaring binnen de incasso- en deurwaardersbranche kennen wij de kneepjes van het vak. Zo hebben wij een breed scala aan kennis in huis en kunnen wij u op (nagenoeg) ieder rechtsgebied een oplossing bieden en een goed advies geven. De kracht van de Noord-Hollandse Incasso Organisatie ligt uiteraard in de incassosfeer maar desalniettemin kunnen wij u op andere gebieden ook goed van dienst zijn. In deze informatiefolder vind u alle diensten die wij aanbieden aan onze klanten. Wie deze klanten zijn, dit kan van de particulier tot de overheid en alles daartussen in zijn. De Noord-Hollandse Incasso Organisatie is gespecialiseerd in de grote vorderingen en weet dan ook welke weg per zaak bewandeld dient te worden. Uiteraard zijn ook de kleine vorderingen bij ons van harte welkom.

U bent dan ook van harte uitgenodigd voor een vrijblijvend advies of gesprek bij ons op kantoor. De koffie staat klaar.4


Noord-Hollandse Incasso Organisatie Incasso | Debiteurenbeheer | Juridische bijstand _______________________________________________________________________________________________

Verhaalsonderzoek: De Noord-Hollandse Incasso Organisatie verzorgt uitermate uitgebreide verhaalsonderzoeken. Door de deurwaardersachtergrond van de oprichter hebben wij een bijzonder product op de markt neergezet met betrekking tot het uitzoeken van verhaalsmogelijkheden. Zo kunnen wij, op uw verzoek, een onderzoek instellen naar de mogelijke verhaalsmogelijkheden alvorens u wenst te procederen. Dit is ook mogelijk wanneer u op het punt staat een grote deal te sluiten met uw opdrachtgever en u enigszins twijfelt aan de kredietwaardigheid van uw opdrachtgever. Wij zullen een buitendienstmedewerker op pad sturen om de verhaalsmogelijkheden te bekijken. Zo wordt er gekeken naar het pand waar de schuldenaar zich in bevindt, de inboedel, de voertuigen, werkgeversgegevens en bankgegevens. Wij zullen een uitgebreid verhaalsrapport opstellen waarin al uw gevraagde informatie naar voren wordt gebracht. Zo kunt u uw kansen inschatten wanneer u kosten moet maken om een vonnis te halen of u deze kosten ook weer kunt verhalen op de schuldenaar. Een vonnis hebben is immers wat anders dan de vordering incasseren.

5


Noord-Hollandse Incasso Organisatie Incasso | Debiteurenbeheer | Juridische bijstand _______________________________________________________________________________________________

Opsporingsdienst: Wij beschikken over een eigen opsporingsdienst. Deze gespecialiseerde dienst spoort personen op die bijvoorbeeld met “ de noorderzon� vertrokken zijn. Maar ook verstopte voertuigen worden door deze dienst opgespoord.

Door haar jarenlange ervaring weten zij exact waar gezocht moet worden. Deze dienst kan soelaas bieden voor schuldeisers die haar schuldenaren kwijt zijn en hem of haar zo niet verder kunt vervolgen, maar ook wanneer u al tijden lang op zoek bent naar die specifieke auto/motor/boot etc. die uw vordering moet veiligstellen. Bij het inschakelen van de opsporingsdienst wordt u met regelmaat over de voortgang van uw dossier en de bevindingen die hieruit voortvloeien. Wanneer de dienst haar onderzoek heeft gesloten krijgt u een uitgebreid rapport.

6


Noord-Hollandse Incasso Organisatie Incasso | Debiteurenbeheer | Juridische bijstand _______________________________________________________________________________________________

Debiteurenbeheer: Er is geen vervelender werk dan het beheren van de debiteurenadministratie althans zo denkt ondernemend Nederland erover. Waarom zou u dit dan nog in eigen beheer houden. Het bespaart u veel kosten en neemt u enorm veel werk uit handen. Zo kunt u zich bezighouden met hetgeen u echt goed in bent. Wij nemen bij het debiteurenbeheer al uw papierwerk uit handen. Zo versturen wij; – – – –

de factuur; de herinnering; de aanmaning zo nodig de 14 dagenbrief en controleren de betalingen.

Wij spreken uw debiteuren aan wanneer de factuur te laat betaald wordt. Dit hoeft u ook geen klanten te kosten. Wij spreken met u exact het gewenste traject af en bespreken of u dit liever op uw eigen briefpapier doet of op dat van ons. Indien gewenst maken we hiervoor nieuw briefpapier zodat u niet hoeft te vrezen dat uw klanten geen opdrachten meer aan u verstrekken. Wanneer de klant in het gehele traject nog steeds niet wilt betalen maken wij van het dossier gelijk een incassodossier. Feit is dat u geen omkijken meer heeft naar uw administratie, deze ook niet meer lang blijft liggen omdat u hier eigenlijk geen tijd voor heeft, en de betalingen vlotter verlopen. Debiteurenbeheer is bij ons al mogelijk vanaf € 50,00 per maand (excl. BTW)

7


Noord-Hollandse Incasso Organisatie Incasso | Debiteurenbeheer | Juridische bijstand _______________________________________________________________________________________________

Aansprakelijkheidsstelling: De Noord-Hollandse Incasso Organisatie heeft een eigenzinnige frisse kijk op zaken. Zij kan u goed adviseren of u een sterke zaak heeft of juist niet. Verder zal zij u professioneel begeleiden bij de papierwinkel die komt kijken bij het aansprakelijk stellen van personen. Daarna zal zij het gerechtelijke deel op voor haar rekening nemen. Er zijn tal van voorbeelden te noemen wanneer u onrecht wordt aangedaan en u zich afvraagt of u de persoon in rechte moet betrekken of niet. Of dat u 端berhaupt recht heeft op schadevergoeding. Wij zullen u hierin in begrijpelijke termen helpen en u uitleggen of u zaak kans van slagen heeft.

8


Noord-Hollandse Incasso Organisatie Incasso | Debiteurenbeheer | Juridische bijstand _______________________________________________________________________________________________

Conservatoir beslag: Het kan zich voordoen dat u vreest dat uw schuldenaar de vermogensbestanddelen zal wegsluizen dan wel zal verduisteren wanneer u hem of haar zult dagvaarden. Doorgaans betreft het hier grote vorderingen. Dan kan het leggen van een conservatoir (bewarend) beslag uitkomst bieden. De Noord-Hollandse Incasso Organisatie zal dan voor u een verzoekschrift opmaken voor het leggen van zo'n beslag en deze (laten) indienen bij de betreffende voorzieningenrechter. Na het verkrijgen van de beschikking (toestemming bij rechterlijk besluit) zorgt de NoordHollandse Incasso Organisatie dat de beslagen door de gerechtsdeurwaarder spoedig worden gelegd.

9


Noord-Hollandse Incasso Organisatie Incasso | Debiteurenbeheer | Juridische bijstand _______________________________________________________________________________________________

Gerechtelijke bewaring: Gerechtelijke bewaring is het in bewaring stellen van zaken (zoals auto's; motoren; boten etc.). Dit wordt gedaan om verduistering van deze zaken te voorkomen. Zodoende wordt de vordering veilig gesteld. De Noord-Hollandse Incasso Organisatie treedt met regelmaat op als gerechtelijk bewaarder. Wij beschikken over grote beveiligde ruimten. Hierdoor kunnen wij in uw zaken snel en efficiĂŤnt handelen.

10


Noord-Hollandse Incasso Organisatie Incasso | Debiteurenbeheer | Juridische bijstand _______________________________________________________________________________________________

Dagvaarding/procedures: Omdat de Noord-Hollandse Incasso Organisatie juridische kennis in huis heeft worden de exploten van dagvaardingen door ons zelf vervaardigd. Ook voeren wij zelf de procedures zoals het opstellen van conclusies, akten en het voeren van comparities van partijen. Zo blijven wij betrokken en houden zelf de regie tot het vonnis wordt gewezen door de rechterlijke macht. De procedures worden met u uitdrukkelijk overlegt en u wordt continu op de hoogte gehouden met betrekking tot de stand van zaken. Alvorens een procedure wordt gestart zal de zaak uitvoerig worden besproken met u. Zo wordt er bekeken of uw zaak juridisch sterk genoeg is en of u over genoeg bewijs beschikt. Zo wordt de kans dat u een rechtszaak verliest enorm beperkt en kunt u met de volste vertrouwen de rechtszaak starten.

Juridische bijstand: De Noord-Hollandse Incasso Organisatie heeft als corebusiness het incasseren van geldelijke vorderingen. Toch houden wij ons ook bezig met andere juridische zaken zoals het geven van juridische bijstand. Zo kunt u een probleem hebben met een leverancier of afnemer. Het kan ook zo zijn dat u zelf bent gedagvaard en verdedigt wilt dan wel moet worden omdat u zelf niet juridisch onderlegd bent. Wij stellen ook bezwaarschriften op indien u dit wenst. Verder kunnen wij u adviseren in uw algemene voorwaarden of leveringsvoorwaarden. Wij kunnen deze voor u toetsen op de meest recente wet- en regelgeving en indien gewenst ook nieuwe voorwaarden voor u opstellen. 11


Noord-Hollandse Incasso Organisatie Incasso | Debiteurenbeheer | Juridische bijstand _______________________________________________________________________________________________

Fiscale invordering: De Noord-Hollandse Incasso Organisatie biedt ook soelaas aan lokale, regionale en landelijke overheidsinstanties. U kunt uw vorderingen indienen bij de Noord-Hollandse Incasso Organisatie waarna wij zorg zullen dragen voor het gehele traject. Wij zullen het dwangbevel vervaardigen dat daarna door onze belastingdeurwaarder fysiek zal worden betekend aan de schuldenaar. Na het verstrijken van de bevel termijn zullen wij de executie starten en indien nodig de nodige beslagen leggen. Hierbij valt te denken aan het leggen van een periodiek derdenbeslag (loonbeslag) of het leggen van beslag roerende zaken.

Bulk werkzaamheden: Als u meer dan 100 vorderingen per maand aan de Noord-Hollandse Incasso Organisatie uit handen geeft dan bent u een bulkklant. Hiervoor gelden voor ons speciale voorwaarden. Zo profiteert u van onze incasso-garantie. Dit wilt zeggen dat u een percentage van de vorderingen gegarandeerd krijgt uitgekeerd. Of deze nu wel of niet wordt ge誰ncasseerd.

Aan de hand van de aantallen vorderingen die u aanlevert stijgt dit percentage. 12


Noord-Hollandse Incasso Organisatie Incasso | Debiteurenbeheer | Juridische bijstand _______________________________________________________________________________________________

Factoring: Procederen brengt risico's met zich mee. De kans bestaat namelijk dat uw schuldenaar met de noorderzon vertrekt of aanspraak doet op de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Daarnaast kost de gang naar de rechter een hoop geld, tijd en energie. De Noord-Hollandse Incasso Organisatie biedt u de mogelijkheid om uw vordering (en dus uw vorderingsrecht) te verkopen. Wij nemen dan de vordering van u over voor een bepaald bedrag middels een akte van cessie. Zo heeft u toch nog een beetje geld ontvangen voor uw vordering en hoeft u zich geen zorgen te maken over een eventuele procedure.

Kosten: In de incassobranche zijn de kosten die het incassobureau rekent doorgaans niet duidelijk. Bij de Noord-Hollandse Incasso Organisatie betaalt de schuldenaar de kosten. U zult in de minnelijke fase dan ook geen rekening ontvangen van ons. Wij bereken aan u 5% afwikkelingskosten wanneer een vordering wordt geĂŻncasseerd boven de â‚Ź 5.000,- en wanneer iedere vordering van iedere hoogte wordt geĂŻncasseerd wanneer een vonnis is behaald.

Indien u de schuldenaar wilt dagvaarden of u wilt een conservatoir beslag laten leggen dan zult u worden belast met de kosten derden, waaronder griffierecht en ambtskosten.Voor de actuele kosten van de rechter (griffierechten) verwijzen wij u naar onze website. 13


Noord-Hollandse Incasso Organisatie Incasso | Debiteurenbeheer | Juridische bijstand _______________________________________________________________________________________________

Noord-Hollandse Incasso Organisatie Kernweg 19a 1627 LC HOORN NH 0229-726899 Mailadres: info@nhio.nl Website: www.nhio.nl Bankgegevens: ING: 6370950 IBAN: NL34INGB0006370950 BIC: INGBNL2A Overige: Kvk-nummer: 54039711 BTW-nummer: NL130808015B01

Brochure  

Brochure Noord-Hollandse Incasso Organisatie

Brochure  

Brochure Noord-Hollandse Incasso Organisatie

Advertisement