Page 1

NO

SIE

E ORD R VI

ONTWERP 2040

20 13

M A G A Z I N E M E T V I S I E O P D E T O E K O M S T VA N N O O R D - N E D E R L A N D

ruimtelijk-economische visie Noord-Nederland 2040: van panorama tot projecten inspirerende prijswinnaars | persoonlijke generatie-interviews | mkb en krimp in beeld | noorderlingen aan het woord | schetsen van concrete doorkijken

Noorderzine | magazine met visie op de toekomst van Noord-Nederland  
Noorderzine | magazine met visie op de toekomst van Noord-Nederland  

Het Noorderzine is een uitgave van Noordervisie 2040, een initiatief van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen

Advertisement