Page 1

Schoolgids 2010/2011

school voor beroepsonderwijs


Inhoudsopgave Hoofdstuk 1        

Adres, telefoonnummer en e-mail Vakantieregelen 2010-2011 Lestijden Vakcollege en MBO Techniek Lestijden MBO Gezondheidszorg en Welzijn en Zakelijke Dienstverlening Opleidingen binnen het vakcollege Schoolleiding Wat heb je nodig per afdeling VO en MBO Studieboeken

Hoofdstuk 2       

Regelgeving rondom aan- en afwezigheid Lesuitval / uit de klas gestuurd / spullen vergeten Zorg Studie & Handicap: de Noorderpoort-faciliteitenpas Gedrags- en schoolregels Sociale Veiligheid Wat te doen bij brandalarm

Hoofdstuk 3  

Diensten tegen betaling Noorderpoortkaart

Hoofdstuk 4     

Jaarrooster / rapportageperiode / nieuwsbrief Rapportage / mentor/studieloopbaanbegeleideravond Examen / Programma van toetsing en afsluiting MBO Voortgangsbesluiten / Examen Stage

Hoofdstuk 5         

De ouder(s) / verzorger(s); rechten en plichten Ouderraad Leerlingenstatuut Kwaliteitszorg Tegemoetkoming ouders VO Hindrik Schollemafonds (Klachten) Regeling Verzekeringen Schoolsoorten

Hoofdstuk 6  

Internationalisering Activiteitencommissie VO

Hoofdstuk 7  

Kwaliteit Tabel resultaten VO

1


Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Lessentabellen Namenlijsten Studiekosten MBO Pestprotocol Informatie rondom verzuim (V)MBO van jongeren tot 18 jaar Algemene voorwaarden gebruik Noorderpoortkaart Tips voor huiswerk (bestemd voor ouders) Informatieve links Afkortingen

2


Frankrijklaan, school voor beroepsonderwijs Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s, Als directeur heet ik u van harte welkom op de school voor beroepsonderwijs aan de Frankrijklaan te Stadskanaal. Graag willen wij in een prettige sfeer ons onderwijs aanbieden, zodat de leerlingen onbezorgd kunnen studeren en hun diploma kunnen behalen. Wij vinden het belangrijk dat alle medewerkers en leerlingen in een verzorgde en stimulerende omgeving werken/studeren. Daarnaast proberen wij een veilig klimaat te scheppen, waarin iedereen zich ongestoord kan bewegen. In de omgang tussen medewerkers en leerlingen vinden wij het belangrijk, dat iedereen met respect wordt behandeld en wordt geaccepteerd voor wie hij/zij is. Omdat we met veel mensen op deze locatie werken en studeren, is het belangrijk dat iedereen over de juiste informatie beschikt. Deze gids maakt u wegwijs op onze locatie. Het eerste hoofdstuk geeft veel praktische informatie. U vindt in dit hoofdstuk bijvoorbeeld de schoolregels en een lijst van het personeel dat op deze locatie werkzaam is. In de laatste hoofdstukken wordt onder andere aandacht besteed aan de structuur van het Noorderpoort en hoe de leerling centraal wordt gesteld met onder andere begeleiding en diverse activiteiten. De rol van de ouder(s)/verzorger(s), wat voor onze school kwaliteit betekent en een aantal belangrijke rechten en plichten komen ook hier aan bod. Het kan zijn dat u na het lezen van de gids nog met vragen zit. U kunt dan bij verschillende mensen om uitleg of extra informatie vragen. Dit zal meestal de klassenmentor/studieloopbaanbegeleider zijn, maar ook bij de teammanager van de opleiding, de schooldecaan en de directeur kunt u terecht. Ik wens iedereen een plezierige tijd toe op de Frankrijklaan en de leerlingen veel succes met de studie.

J.J. Bergeman directeur.

3


HOOFDSTUK

1

Adres, telefoonnummer en e-mail Noorderpoort school voor beroepsonderwijs Frankrijklaan 2 Postbus 101 9500 AC Stadskanaal Telefoon

: (0599) 69 28 00

Fax

: (0599) 69 28 01

Administratie

: fo.fran@noorderpoort.nl

Directie

: beroepsonderwijs-stadskanaal@noorderpoort.nl

Afdeling Sport Dienstverlening en Veiligheid is voor direct contact en algemene zaken ook rechtstreeks bereikbaar op 06-51070425 Voor alle ziekmeldingen en overige zaken: Telefoon: (0599) 69 28 00

Vakantieregeling 2010 – 2011 Zomervakantie

12 juli 2010 t/m 27 augustus 2010

Herfstvakantie

23 oktober 2010 t/m 31 oktober 2010

Kerstvakantie

18 december 2010 t/m 2 januari 2011

Voorjaarsvakantie

19 februari 2011 t/m 27 februari 2011

Goede vrijdag en Pasen

vrijdag 22 april en maandag 25 april 2011

Meivakantie

30 april 2011 t/m 8 mei 2011

Hemelvaart

2 juni 2011 t/m 3 juni 2011

Pinksteren

13 juni 2011

Zomervakantie

16 juli 2011 t/m 4 september 2011

4


Lestijden Vakcollege en MBO Techniek Les 1

08.30

-

09.20 uur

Les 2

09.20

-

10.10 uur

Les 3

10.30

Les 4

11.20

Pauze -

11.20 uur

-

12.10 uur

Pauze Les 5

12.35

-

13.25 uur

Les 6

13.25

-

14.15 uur

Les 7

14.30

-

15.20 uur

Les 8

15.20

-

16.10 uur

Pauze

Lestijden MBO Gezondheidszorg en Welzijn en Zakelijke Dienstverlening Les 1

08.30

-

09.20 uur

Les 2

09.20

-

10.10 uur

Les 3

10.10

-

11.00 uur

Pauze Les 4

11.15

-

12.05 uur

Les 5

12.05

-

12.55 uur

Les 6

13.25

Les 7

14.15

Pauze -

14.15 uur

-

15.05 uur

Pauze Les 8

15.20

-

16.10 uur

Les 9

16.10

-

17.00 uur

5


Opleidingen binnen het Vakcollege VMBO bovenbouw Op deze locatie kunnen de leerlingen terecht voor de bovenbouw van het VMBO 

Kaderberoepsgerichte Leerweg

Basisberoepsgerichte Leerweg

Leerwerktrajecten (basisniveau)

In de bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen verzorgen we onderwijs in vier richtingen. Elke richting kent verschillende afdelingen. Op deze locatie wordt lesgegeven in de volgende opleidingsrichtingen: 

Techniek

Zakelijke Dienstverlening

Zorg & Welzijn

Sport, Dienstverlening en Veiligheid

Bij Techniek kan de leerling uit de volgende afdelingen kiezen: 

Bouwtechniek

Metaaltechniek/lastechniek

Instalektro - instalektro - elektrotechniek - installatietechniek

Voertuigentechniek

Zakelijke Dienstverlening kent twee uitstroomrichtingen: 

Handel en Administratie

Handel en Verkoop

6


MBO niveau 1 AKA 

Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent

MBO niveau 2 en 3 Detailhandel  Verkoper detailhandel  Verkoopspecialist detailhandel Gezondheidszorg  Helpende Zorg en Welzijn  Verzorgende-IG Maatschappelijke zorg  Medewerker maatschappelijke zorg Pedagogisch werk  Pedagogisch werker 3 kinderopvang Bouwkunde  Timmerman  Allround timmerman  Metselaar  Allround metselaar  Middenkaderfunctionaris Bouwkunde  Infratechniek Mobiliteitsbranche  Autotechnicus  Eerste autotechnicus Installatietechniek  Monteur werktuigkundige installaties  Eerste monteur werktuigkundige installaties Elektrotechniek  Monteur elektrotechnische installaties  Eerste monteur elektrotechnische installaties  Technicus Elektrotechniek  Engineering Werktuigbouwkunde/metaal  Metaalbewerker  Basislasser  Allround lasser  Constructiewerker  Technicus Werktuigbouwkunde  Engineering  Technicus Mechatronica

7


Fijnmechanische techniek  Verspaner  Fijmechanisch verspaner  Research instrumentenmaker Middenkader Engineering  Werktuigbouwkunde  Mechatronica  Elektrische installatietechniek  Automatiseringstechniek

MBO niveau 4 Detailhandel  Filiaalmanager detailhandel  Ondernemer detailhandel Maatschappelijke zorg  Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg  Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Pedagogisch werk  Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang  Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg Bouwkunde  Middenkaderfunctionaris Bouw  Middenkaderfunctionaris Infratechniek Elektrotechniek  Technicus Elektrotechniek Werktuigbouwkunde/metaal  Technicus werktuigbouwkunde  Technicus Mechatronica Fijnmechanische techniek  Technicus Fijnmechanische techniek Middenkader Engineering  Middenkaderfunctionaris engineering  Werktuigbouwkunde  Automatiseringstechniek  Elektrische installatie techniek  Mechatronica  Fijnmechanische techniek

Maatwerktrajecten Binnen alle sectoren wordt maatwerk geboden, bijvoorbeeld leerwerktrajecten (LWT) en Arbeids- gekwalificeerd Assistent (AKA) in samenwerking met het MBO.

8


Schoolleiding Dagelijkse leiding Vakcollege Het is belangrijk dat leerlingen, ouders en leerkrachten de schoolorganisatie ervaren als een “klein� en overzichtelijk geheel. Met name voor de leerlingen van het vakcollege is het goed dat ze te maken krijgen met een vast team van docenten. Vandaar dat leerlingen in de derde en vierde klassen worden geplaatst in de zojuist genoemde sectoren. Elke sector heeft een vast kernteam en wordt geleid door een teammanager. De teammanagers hebben de dagelijkse leiding over de school. Naast de mentor/studieloopbaanbegeleider is de teammanager degene met wie ouders en leerlingen contact kunnen leggen en vragen kunnen stellen over de school. Teammanagers onderwijs: MBO Gezondheidszorg en Welzijn en AKA:

mw. A.L. Rosema-Hulshof 06-51766247 al.hulshof@noorderpoort.nl

(V)MBO Techniek:

dhr. A. de Vries 06-51687092 a.devries@noorderpoort.nl

(V)MBO + MBO 1+2 Zorg & Welzijn:

mw. C. Hulshof-Driehuis 06-22709511 c.driehuis@noorderpoort.nl

(V)MBO Zakelijke Dienstverlening en

dhr. M.L.S. Leegte 06-30135981

Sport, Dienstverlening en Veiligheid:

mls.leegte@noorderpoort.nl

Teammanager Bedrijfsvoering:

dhr. H. de Jong 06-13747060 h.dejong@noorderpoort.nl

De teammanagers zijn ook te bereiken via het telefoonnummer van de school 0599-692800 of via het secretariaat. Eindverantwoordelijk op de Frankrijklaan is de directeur: dhr. J.J. Bergeman. E-mail: beroepsonderwijs-stadskanaal@noorderpoort.nl

9


Wat heb je nodig per afdeling VO 1.

Zakelijke dienstverlening In de lessen 

Oordopjes om ongestoord het geluid van de computer te kunnen volgen

Rekenmachine Casio (richtprijs ca. € 10,00)

Voor het vak wiskunde (keuzevak!)

2.

Liniaal 30 cm

Windroos

Geodriehoek

Passer

Zorg en Welzijn In de praktijklessen verzorging 

Pannenlappen

Handdoek

Theedoek

Vaatdoek

Katoenen schort

Springvorm van 18 of 20 cm en kleine cakevorm

A4 Multomap 23 rings inclusief lijntjespapier en tabbladen

Agenda

USB-stick

Gevulde etui met: schaar, viltstiften, lijm, kleurpotloden, pennen, liniaal

Het los dragen van lang haar en hoge hakken zijn in verband met de hygiëne en de veiligheid bij de praktijklessen in de keuken niet toegestaan.

Voor het vak wiskunde (keuzevak!)

3.

Liniaal 30 cm

Rekenmachine Casio (richtprijs ca. € 10,00)

Windroos

Geodriehoek

Passer

Techniek Voor alle leerlingen van techniek is o.a. t.b.v. het verplichte vak wiskunde noodzakelijk: 

Liniaal 30 cm

Rekenmachine Casio (richtprijs ca. € 10,00)

Windroos

Geodriehoek

Passer

10


3.1

Bouwtechniek 

Duimstok + timmermanspotlood

Potlood 2h + gum + puntenslijper

Iedere leerling dient te beschikken over een kakikleurige overall en goedgekeurde veiligheidsschoenen! Deze worden aangeboden door de brancheorganisaties

3.2

Gehoorbeschermers (ca. € 5,00; o.a. bij Kroon verkrijgbaar)

Instalektro (installatietechniek/elektrotechniek) 

Gereedschapskist met benodigde materialen wordt via de school besteld en via de nota van ‘Van Dijk Educatie’ geïncasseerd. De betaling wordt in 2 termijnen over leerjaar 3 en 4 verrekend.

Iedere leerling dient te beschikken over een zwarte overall en goedgekeurde veiligheidsschoenen! Er is een overeenkomst tussen de school en Kroon te Stadskanaal waar de leerling, tegen gereduceerde prijzen, deze artikelen kan aanschaffen (iedere overall is voorzien van het Noorderpoortlogo en afdeling).

3.3

Metaaltechniek 

Een gereedschapskistje met de volgende inhoud: 

Schuifmaat (Mitutoyo)

Maatlat (staal, 30 cm)

Kraspen

Veiligheidsbril

Centerpons

Deze wordt via de school besteld en middels de afgifte van een eenmalige machtiging verrekend. 

Iedere leerling dient te beschikken over een zwarte overall en goedgekeurde veiligheidsschoenen! Er is een overeenkomst tussen de school en Kroon te Stadskanaal waar de leerling, tegen gereduceerde prijzen, deze artikelen kan aanschaffen (iedere overall is voorzien van het Noorderpoortlogo en afdeling).

3.4

Voertuigentechniek 

Cirkelmal (ca. € 3,00)

Potlood 0,5 mm 2H

Doosje kleurpotloden

Iedere leerling dient te beschikken over een zwarte overall en goedgekeurde veiligheidsschoenen! Er is een overeenkomst tussen de school en Kroon te Stadskanaal waar de leerling, tegen gereduceerde prijzen, deze artikelen kan aanschaffen (iedere overall is voorzien van het Noorderpoortlogo en afdeling).

11


4.

Sport, dienstverlening en veiligheid (SDV) In leerjaar 3

SDV-Trainingspak*

Passende zwemkleding

Binnen- en buitensportschoenen

SDV-Sportbroek en T-shirts*

Een USB-stick van (minstens) 1G

Het standaardpakket (*) wordt centraal besteld en via Van Dijk Educatie verrekend. De kosten van dit pakket bedragen ca. € 140,00. Over de uitreiking van dit pakket volgt bij de start van het nieuwe schooljaar nader bericht.

Wat heb je nodig per afdeling MBO MBO niveau 2 

Wit T-shirt (ADL lessen)

Schort, werkdoek, handdoek, theedoek (keuken)

Een gevuld etui met pennen, potloden, schaar en lijm

Een goede schoolagenda of een agenda met minimaal een werkoverzicht

Techniek m.u.v. engineering 

Gereedschappen Gereedschappen kunnen de leerlingen bestellen met het bestelformulier “gereedschappen 2010-2011 van BUS Handelmij Groningen b.v., die samen met het machtigingsformulier voor 16 juli 2010 opgestuurd moet worden naar BUS Handelmij.

Kleding Werkkleding en veiligheidsschoenen kunnen de leerlingen voor 16 juli 2010 bestellen bij Kroon Stadskanaal.

Bestellen van boeken Boeken kunnen de leerlingen bestellen via Van Dijk Educatie (www.vandijk.nl)

12


Studieboeken Studieboeken VO De studieboeken voor het komende schooljaar kunnen alleen via internet worden besteld. De boeken worden geleverd door Van Dijk Educatie. De boeken worden bij de leerling thuis bezorgd en vervolgens afgerekend (zie folder van Van Dijk Educatie). Ook leerlingen die later in het schooljaar instromen kunnen de boekenlijst vinden en bestellen op www.vandijk.nl. Bestel je boeken zo spoedig mogelijk! Volgens onderstaande stappen; a.

Surf naar www.vandijk.nl.

b.

Kies de site voor ‘leerlingen’.

c.

Klik op ‘boekenpakket’ onder het kopje bestellen (links boven).

d.

Bestelt u voor het schooljaar 2010-2011 voor de eerste keer of heeft u al eerder besteld? Maak een keuze

e.

Zoek dan bij de juiste school (Stadskanaal, Noorderpoort Frankrijklaan VMBO leerjaar 3 en 4 2010-2011)

f.

Kies de juiste opleiding (deze staat vermeld op de sticker op de folder van Van Dijk Educatie).

g.

Voor een enkele opleiding moet u een keuzevak selecteren. (Het keuzevak is met u besproken tijdens het

g.

Van de ene naar de andere stap klikt u telkens op ‘volgende’. Uiteindelijk heeft u ook uw eigen

en klik op ‘volgende’

intakegesprek). gegevens ingevuld en is er een mogelijkheid een print te maken van de bestelling. Controleer goed of u de juiste school, klas en opleiding heeft gekozen. Een uitgebreide beschrijving, om via internet studieboeken te bestellen, vindt u in de folder die u van ons hebt ontvangen. Heeft u géén mogelijkheid om via internet te bestellen neem dan contact op met onze Front-Office vòòr 16 juli 2010! Of neem contact op met de klantenservice van ‘Van Dijk Educatie’ : 0900-5004010 Lesmateriaal (studieboeken, digitaal lesmateriaal readers etc.) MBO Lesmateriaal kan makkelijk en snel via internet worden besteld bij Van Dijk Educatie. De boeken worden op uw huisadres afgeleverd. Digitaal lesmateriaal en digitale toetsen worden alleen via Van Dijk Educatie verstrekt. Vaak staan ook de kosten voor readers, werkboeken enz. die de school verstrekt en excursie/introductiedagen op de boekenlijst van Van Dijk Educatie. Deze kosten worden samen met de boeken gefactureerd door Van Dijk Educatie. U krijgt dan niet meer een aparte factuur in de vorm van een eenmalige machtiging voor het innen van deze kosten van het Noorderpoort.

13


HOOFDSTUK

2

Regelgeving rondom aan- en afwezigheid Leerplichtwet Op grond van de leerplichtwet bent u als ouder(s) / verzorger(s) verplicht er op toe te zien dat leerplichtige kinderen de school waar ze als leerling staan ingeschreven bezoeken. Jongeren zijn leerplichtig tot en met het schooljaar waarin ze zestien worden daarna gaat de leerplicht naadloos over in de kwalificatieplicht tot hun achttiende verjaardag. De kwalificatieplicht geeft aan dat jongeren tot 23 jaar een traject richting startkwalificatie moeten volgen. Een startkwalificatie is een niveau 2-diploma (of hoger, of een HAVO/VWO -diploma). Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kan vrijstelling van de leerplichtwet of verlof worden verleend. Voorbeelden van deze omstandigheden zijn huwelijksfeesten, ziekte of begrafenis van een familielid. In artikel 21a van de leerplichtwet 1969:

Indien een ingeschreven leerling van een dagschool voor voortgezet onderwijs zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd en dit verzuim gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken in totaal zestien uren les- of praktijktijd bedraagt, geeft het hoofd van de school hiervan onverwijld kennis aan Onze minister, zo mogelijk onder opgave van de reden die naar zijn oordeel ten grondslag ligt aan het verzuim. RMC-wet Na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar valt een jongere onder de RMC-wet, (Regionaal Meld en Coรถrdinatie Centrum voortijdig schoolverlaters) totdat de leerling 23 jaar is geworden. Indien de jongere een uitkering aan wil vragen na het bereiken van de leeftijd van 23 jaar en als de leerling nog steeds geen startkwalificatie heeft behaald dan geldt de wet WIJ. Op de website van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid is hierover nadere informatie te vinden. In artikel 8.1.8a. van de Wet educatie en beroepsonderwijs staat over de Melding van verzuim van nietleerplichtigen Het bevoegd gezag doet onverwijld opgave aan Onze Minister van de gegevens van degene die het onderwijs gedurende een aaneengesloten periode van ten minste een maand of een door het bevoegd gezag te bepalen kortere periode zonder geldige reden niet meer volgt.

14


Voorgaande leidt tot het volgend schoolbeleid: Verzuim De leerlingen zijn verplicht alle op het lesrooster van hun afdeling voorkomende lessen te volgen zoals dit is vastgesteld in de leerplichtwet en voor MBO-leerlingen tevens in de onderwijsovereenkomst. De onderwijsovereenkomst voor MBOleerlingen kent de volgende bepalingen over inspanningsverplichting en aanwezigheidsverplichting: Artikel 4 Algemene inspanningsverplichting van de leerling 1. De leerling heeft een actieve rol in het bereiken van het beoogde doel, zoals vastgesteld in de onderwijsovereenkomst. 2. De leerling spant zich zo in als van hem met het oog op het bereiken van het beoogde doel binnen de gestelde termijn verwacht mag worden. Alle afspraken tussen de leerling en de opleiding met betrekking tot het opleidingstraject zullen worden nagekomen. Artikel 8 Afwezigheid wegens ziekte van de leerling 1. Indien de leerling ten gevolge van ziekte verhinderd is het onderwijs te volgen, dient hij/zij op de eerste ziektedag het Noorderpoort voor het begin van zijn onderwijsactiviteit hierover te informeren. In de locatie-/opleidingsgids is bekend gemaakt bij wie de ziekmelding doorgegeven dient te worden. 2. Bij herhaalde ziektemelding kan het Noorderpoort van de leerling verlangen aannemelijk te maken, dat hij wegens ziekte niet in de gelegenheid was het onderwijs te volgen. Artikel 9 Afwezigheid en verlof van de leerling Indien de leerling, anders dan door ziekte, verhinderd is het onderwijs te volgen dient hij/zij uiterlijk 2 school -of werkdagen voor de desbetreffende onderwijsactiviteit het Noorderpoort, onder opgave van reden(en), te verzoeken hem/haar verlof te verlenen. Het verlof zal slechts worden verleend wegens gewichtige omstandigheden. Bovenstaand artikel over afwezigheid en verlof, geldt ook voor de leerlingen van het Vakcollege. Bij minderjarige leerlingen dient dit te worden aangevraagd door de wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd of voogdijinstelling). Voor het inhalen van gemiste lesstof en toetsen zijn ouders en leerlingen zelf verantwoordelijk. Bij afwezigheid door ziekte dienen de ouder(s) / verzorger(s) dit op de eerste ziektedag, voor aanvang van de lessen maar uiterlijk voor 10.00 uur telefonisch door te geven aan de administratie (0599-692800). De eerste dag dat de leerling weer aanwezig is, moet er een briefje bij de receptie worden ingeleverd, ondertekend door ouder(s) / verzorger(s). Het telefoontje en het briefje zijn beide verplicht, om te weten hoeveel dagen de leerling daadwerkelijk ziek thuis is geweest. De leerling maakt afspraken met de docenten over de gemiste lesstof en toetsen. Bij langdurig of veelvuldig verzuim door ziekte, is een medische verklaring noodzakelijk. Deze verklaring dient door de eigen (huis)arts te worden afgegeven, of door de schoolarts! Onder langdurig of veelvuldig ziekteverzuim verstaan wij dat een leerling in een periode van twee maanden meer dan 8 dagen ziek gemeld staat. Nadat de leerling ziek gemeld is zal de mentor/studieloopbaanbegeleider na twee werkdagen naar het thuisadres bellen om te informeren naar het verloop van de ziekte en de mogelijke hervatting van de lessen. Als er sprake is van langdurig ziekteverzuim, wordt door de mentor/studieloopbaanbegeleider een actieplan opgesteld dat ondertekent wordt door de ouder(s) / verzorger(s), de leerling en de teammanager. Mocht de leerling gedurende de lesdag ziek worden, dan meldt de leerling zich ziek bij de receptie. De medewerker belt vervolgens naar huis of familie. Pas na telefonisch contact mogen minderjarige leerlingen naar huis. In bijzondere gevallen kan extra verlof worden verleend, maar dan uitsluitend vooraf op 15


schriftelijk verzoek bij de teammanager. Bij minderjarige leerlingen dient dit te worden aangevraagd door de wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd of voogdij-instelling). Voor het inhalen van gemiste lesstof en toetsen zijn ouders en leerlingen zelf verantwoordelijk. Ten aanzien van de regels rondom aan- en afwezigheid verwijzen we u naar bijlage 5.

Bezoeken aan tandarts, dokter, enz., worden bij voorkeur buiten

Hallo, uuuuh, ik ben

de schooltijden om geregeld. Kan dit niet, dan moet de

hartstikke ziek ……

leerling vooraf een briefje van ouder(s) / verzorger(s) inleveren bij de mentor/studieloopbaanbegeleider. Dit geldt uiteraard niet voor calamiteiten. Blanco invulformulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij de receptie. Bij ziekte etc. tijdens de stageperiodes belt de leerling direct zijn/haar stageadres. Daarna moet de leerling ook de school in kennis stellen.

Ten aanzien van onwettig verzuim tijdens examens verwijzen we naar de examenregeling. De absentie zal worden bijgehouden door de docenten en de administratie. De docent en mentor/studieloopbaanbegeleider controleren onwettig verzuim tijdens de normale lessen. Bij onwettig verzuim wordt binnen het VMBO elke gemiste les in tijd dubbel ingehaald. Bij herhaling wordt de teammanager, eventueel het Zorgteam en bij leerplichtige leerlingen de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Niet leerplichtige leerlingen worden gemeld bij het Regionaal Meld en Coördinatie Centrum voortijdig schoolverlaters. Indien de leerplichtige leerling (jonger dan 18 jaar) te laat is, wordt hij/zij in principe toegelaten tot de les, de docent registreert het te laat komen in het registratiesysteem. Tussen twee aaneengesloten lessen geldt een wisseltijd van 5 minuten. Bij drie meldingen van 'te laat' moet hij/zij zich drie keer om 8 uur 's ochtends melden op school. Bij zes meldingen van 'te laat' moet hij/zij twee lesuren terugkomen op de eigen afdeling in overleg met de mentor/studieloopbaanbegeleider. De ouder(s) / verzorger(s) worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Bovendien wordt de leerling uitgenodigd op het spreekuur van de leerplichtambtenaar. Bij negen meldingen moet hij/zij vier lesuren terugkomen op de afdeling in overleg met de mentor/studieloopbaanbegeleider. De ouder(s) / verzorger(s) worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Wanneer een leerling 10 x te laat komt wordt dit gemeld aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar bepaalt of er een HALT-afdoening of procesverbaal (= strafrechtelijk!) volgt. Elke volgende keer te laat zal worden gemeld bij de leerplichtambtenaar!

16


Buspas De buspas geeft de leerling toestemming op de aangegeven dagen lessen eerder te verlaten, dan wel later in de les te verschijnen. De buspas geldt in principe alleen voor les 1 en 8/9. De buspas is eveneens geldig indien de wachttijd (incl. overstap) meer dan 40 minuten bedraagt en maximaal 15 minuten van de les verzuimd hoeft te worden. Een buspas kan alleen worden verkregen op vertoon van een geldige buskaart. De buspas wordt verstrekt bij de receptie, nadat hiertoe een verzoek van de ouder(s) / verzorger(s) is gedaan of de leerling zelf (vanaf 18 jaar). In speciale gevallen kan de teammanager een buspas verstrekken voor afwijkende tijden of omstandigheden. De geldigheidsduur is gelijk aan de geldigheidsduur van de buskaart. Dus: nieuwe buskaart/abonnement betekent ďƒ nieuwe buspas. In geval de lessen het niet toestaan (bijvoorbeeld bij toetsen en examens) kan de betreffende docent het gebruik van de buspas ontzeggen. De leerling moet de buspas bij binnenkomst aan de docent tonen. In alle gevallen geldt: geen buspas ďƒ  niet eerder weg.

17


Lesuitval / uit de klas gestuurd / spullen vergeten Lesuitval Roosterwijzigingen staan vermeld op het mededelingenscherm in de hal van de school en op de site www.noorderpoort.nl (kies: A. studenten B. per locatie; C. Stadskanaal; D. Frankrijklaan; E. roosterzaken; F. Roosterwijzigingen). Bij lesuitval zal de roostermaker proberen lessen te laten vervangen of het rooster in te schuiven. Het is in het belang van elke leerling dat de telefoonketen actueel is en blijft! Bij wijziging van een telefoonnummer altijd direct doorgeven aan de mentor/studieloopbaanbegeleider! Van deze keten moeten de docenten die les aan de klas geven en de administratie een kopie hebben. De mentor/studieloopbaanbegeleider regelt dit met de klas. Uit de klas gestuurd Leerlingen worden in principe niet uit de klas gestuurd. Wanneer een leerling niet langer te hanteren is binnen een les, gaat de docent met de leerling naar de teammanager en volgt een time-out naar huis. Een time-out is altijd onderdeel van de schorsing en verwijderingprocedure van school. 

In principe worden de gemiste lessen in tijd dubbel ingehaald.

In de regel volgt er een gesprek met de mentor/studieloopbaanbegeleider, vakdocent en indien nodig

Het Zorgteam zal altijd worden ingeschakeld.

teammanager en leerlingenbegeleiding.

Boeken, kleding, tekenmateriaal, gereedschap of huiswerk vergeten Is een leerling zijn/haar sportkleding of persoonlijke veiligheidsmiddelen (werkkleding, werkschoenen of veiligheidsbril) vergeten, wordt dit voorafgaand aan de les aan de docent gemeld en vervolgens wordt de toegang tot praktijk-/sportles ontzegd. Als een leerling zijn/haar boeken, schriften of huiswerk is vergeten, wordt dit van te voren aan de docent gemeld. Binnen het VMBO gelden de volgende afspraken: 

Bij 2x huiswerk niet af, spullen niet in orde, werkkleding niet mee, boek, schrift of schrijfgerei vergeten, ontvangt de leerling van de docent een oranje kaart.

De leerling moet bij de docent 1 uur terug komen, nadat hij de oranje kaart heeft laten ondertekenen door de ouder(s) / verzorger(s). Als de leerling de oranje kaart niet bij zich heeft, meldt hij/zij dit aan de mentor/studieloopbaanbegeleider. Deze neemt contact op met thuis.

Bovendien telt bij alle praktische en de Algemeen Vormend Onderwijs vakken de werkhouding mee.

Schorsing Bij wangedrag, bijvoorbeeld jegens medeleerlingen of medewerkers, (zie: www.noorderpoort.nl, studenten, algemeen, documenten: leerlingen- en ouderstatuut VO) kan er een time-out of schorsing worden opgelegd door de teammanager. Na bovengenoemde sancties zal er altijd een gesprek met ouder, mentor/studieloopbaanbegeleider, leerlingenbegeleiding en teammanager volgen en zal een maatschappelijke taak, uitgevoerd in de vrije tijd, onderdeel zijn van de straf.

18


Zorg Zorgteam Op de locatie Frankrijklaan zijn een aantal mensen betrokken bij de begeleiding van uw zoon of dochter. Op het Noorderpoort geldt al jaren de regel: de mentor/studieloopbaanbegeleider is de spil van de leerlingbegeleiding. Wat daarmee wordt bedoeld zal duidelijk zijn. De mentor/studieloopbaanbegeleider is voor u het aanspreekpunt als het gaat om begeleidingsactiviteiten van uw kind. Dit kan betrekking hebben op het studeren, op het maken van keuzes en op de sociaal/emotionele sfeer tijdens de schoolloopbaan. De mentor/studieloopbaanbegeleider wordt daarbij geruggensteund door het Zorgteam dat op onze school aanwezig is. Dit Zorgteam bestaat onder andere uit een zorgcoördinator, leerlingenbegeleiders, een schoolmaatschappelijk werker en een orthopedagoge. De mentor/studieloopbaanbegeleider wordt verder ondersteund door de decaan, de heer Rodenburg. De decaan ondersteunt de mentor/studieloopbaanbegeleider, maar ook individuele leerlingen bij de keuze van hun vervolgopleiding. VMBO / MBO Binnen het Zorgteam is de leerlingenbegeleidster, mevrouw Rolfes, het aanspreekpunt voor de leerlingen van het vakcollege. Zij zorgt ook voor:  Eventuele meldingen aan de leerplichtambtenaar  Eventuele meldingen aan de schoolarts  De intake van zorgaanvragen door de mentor/studieloopbaanbegeleider  De bespreking van de leerlingen die voor zorg aangemeld zijn in het Intern Zorgoverleg  Begeleiding bij sociaal-emotionele en gedragsproblematiek  Doorverwijzingen naar de schoolmaatschappelijk werker en/of de derdelijnszorg. De zorgcoördinator, de heer Heeres, is binnen het MBO verantwoordelijk voor de meldingen naar de leerplichtambtenaren en de meldingen naar het Regionaal Meld en Coördinatiepunt voor voortijdig schoolverlaters. Gedurende het schooljaar zijn er diverse ingeroosterde momenten waarop u met de mentor/studieloopbaanbegeleider kunt spreken over de vorderingen van uw kind. Het spreekt echter voor zich dat u ook zelf op ieder gewenst moment in contact kunt treden met deze mentor/studieloopbaanbegeleider. Voor de goede orde: de mentor/studieloopbaanbegeleider houdt zich bezig met de leerlingbegeleiding. Als het gaat om school- organisatorische problemen of klachten moet u bij de teammanager zijn. Daarnaast is er het zorgloket in het schoolgebouw waar leerlingen terecht kunnen met alle vragen. De leerlingenbegeleidster is het aanspreekpunt voor alle vakcollege-leerlingen. Deze zorgt ook voor:  Melding aan leerplichtambtenaar  Melding aan de schoolarts  Intake zorgaanvragen door de mentor/studieloopbaanbegeleider  Begeleiding bij sociaal-emotionele en gedragsproblematiek  Doorverwijzen naar en participeren in het interne zorgteam De Doorstart De doorstart is een samenwerking van het Rsnowg (Regionaal Samenwerkingsverband Noord Oost West Groningen), Noorderpoort, Wedeka Bedrijven en de gemeente Stadskanaal. De doorstart is gevestigd aan de Utrechtselaan in Stadskanaal. De doorstart is bedoeld voor leerlingen die dreigen uit te vallen door spijbelen, gedrags- en motivatieproblemen of twijfel over schoolkeuze. In de reboundvoorziening binnen de doorstart krijgen leerlingen een nietvrijblijvend programma aangeboden om in een afgebakende periode van enkele weken/maanden te komen tot motivatie en gedragsverandering, de leerhouding te verbeteren en eventuele achterstanden weg te werken. Het doel hiervan is dat de leerling terug gaat naar de Frankrijklaan. Met de plaatsing van de leerling in de reboundvoorziening wordt voor de school een positief effect beoogd op de rust en veiligheid.

19


Studie & Handicap: de Noorderpoort-faciliteitenpas Waarom een pas? Het Noorderpoort wil leerlingen met een handicap of specifieke leerbeperking positief stimuleren en ondersteunen tijdens hun schoolloopbaan. Eén van de instrumenten hierbij is de Noorderpoort-faciliteitenpas. Hiermee kan tijdens toepasselijke situaties op school de docent, surveillant, begeleider of coach erop worden gewezen, dat de leerling recht heeft op de pas vermelde ondersteunende maatregelen. Het Noorderpoort hoopt op deze wijze een deel van de leerbelemmeringen van leerlingen met een handicap, specifieke leerbeperking of chronische ziekte te verminderen en zo een gerichte bijdrage te leveren aan een succesvolle schoolloopbaan. Ook leerlingen, die van oorsprong anderstalig zijn en korter dan 6 jaar in Nederland verblijven, kunnen een faciliteitenpas krijgen. Voor wie? Leerlingen, die door middel van een officiële medische of psychologische verklaring kunnen aantonen, dat zij behoefte hebben aan specifieke maatregelen bij lessen, opdrachten en toetsen/examens kunnen de faciliteitenpas krijgen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de leerling dyslectisch is, of door concentratieproblemen als gevolg van adhd of pdd-nos. Ook een lichamelijke beperking of chronische ziekte kan maken, dat de leerling behoefte heeft aan de speciale afspraken of faciliteiten. Dit geldt eveneens voor anderstaligen, korter dan 6 jaar in Nederland. Een voorbeeld van een maatregel is, dat de leerling extra tijd krijgt om toetsen en opdrachten te maken. Hoe komt de leerling eraan? De 2e lijnsbegeleider zal beoordelen of een leerling voor de faciliteitenpas in aanmerking komt. Hij/zij vult in overleg met de leerling het “aanvraagformulier faciliteitenpas” in. Via de mentor/studieloopbaanbegeleider krijgt de leerling vervolgens de faciliteitenpas uitgereikt. De faciliteitenpas is persoonlijk. Met een kopie van een medische of psychologische verklaring of een bewijs van de verblijfsduur in Nederland, wordt alles opgestuurd. Vragen? Heeft u verder nog vragen, dan kunnen de leerlingen terecht bij het Zorgloket, ruimte 516. Via dit loket kunnen de leerlingen, indien nodig, in contact gebracht worden met het Steunpunt Studie & Handicap.

20


Gedrags- en schoolregels Omgangsregels Als de leerlingen met elkaar in één gebouw verblijven, kan het niet anders dan dat de leerlingen rekening met elkaar moeten houden. Onze school is dusdanig gecompliceerd dat wij genoodzaakt zijn om gedragsregels op papier te zetten. De bedoeling hiervan is dat wij proberen op school zo plezierig mogelijk met elkaar om te gaan en samen te werken. Probeer begrip voor elkaar op te brengen, de ander te accepteren zoals deze is. Als de leerlingen een conflict hebben, met wie dan ook, probeer het dan eerst rustig uit te praten. Lukt dat niet of durft de leerling dat niet, ga dan naar de mentor/studieloopbaanbegeleider of de teammanager. Regels zijn er om te worden opgevolgd. Er zal op worden toegezien. In dit verband zijn de leerlingen verplicht om de aanwijzingen van het personeel op te volgen. Indien de regels niet worden nageleefd volgen er sancties. Deze sancties zullen worden getroffen door de daarvoor bevoegde personen van de school waarbij de leerling behoort. Bij het niet houden aan de schoolregels kan de docent een sanctie opleggen. In dat geval vult de docent de oranje kaart in. De oranje kaart dient te worden afgetekend voor gezien door de ouder(s) / verzorger(s) en levert de leerling de volgende schooldag in bij de docent. Voor bepaalde gedragingen hebben wij eensluidende sancties vastgesteld. Dit betreft het volgende: Schorsing of verwijdering van school volgt als wij constateren dat de leerling:  Dreigt met geweld (met woorden of lichamelijk)  In het bezit bent van alcohol / drugs / wapens  Een ander discrimineert  Aanstootgevend gedrag vertoont  Diefstal pleegt  De leerling zich misdraagt of de regels overtreedt

Algemene schoolregels voor de leerlingen    

 

 

 

Op onze locatie geldt een identificatieplicht. Indien een personeelslid hierom vraagt zijn de leerlingen verplicht de identiteitskaart te tonen. Het is de bedoeling dat leerlingen de school binnenkomen via de ingang bij de fietsenstalling. In bijzondere gevallen kan een leerling gebruik maken van de lift. Hiervoor is toestemming nodig van de conciërge. Wij willen graag een prettige leefomgeving voor iedereen. Houd daarom het schoolgebouw en het schoolterrein netjes. Deponeer bekers, blikjes, schillen en kauwgom in de prullenbakken (binnen en buiten)! Er zijn geen kledingvoorschriften, maar we stellen het wel op prijs als de leerling passende kleding draagt. Zowel op het stageadres als op school. Voor de veiligheid is het niet toegestaan vuurwerk in bezit te hebben of met sneeuwballen te gooien. Als de leerling wel vuurwerk afsteekt zal er een melding plaatsvinden bij de politie of indien de leerling minderjarig is bij het bureau HALT. Voor de vak- en praktijklokalen zijn speciale gebruiksvoorschriften. Buiten de lestijden mogen leerlingen niet zonder toestemming in de lokalen verblijven. Laat waardevolle spullen niet onbeheerd achter. Neem geen waardevolle spullen mee naar de bewegingsonderwijslessen. Er zijn in het schoolgebouw kluisjes te huur voor het opbergen van waardevolle artikelen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en vernielingen aan eigendommen, zoals kleding en vervoermiddelen. Breng gevonden voorwerpen naar de conciërge. De kosten als gevolg van beschadigingen aan gebouw, meubilair of leermiddelen zullen worden verhaald op degene die de schade veroorzaakt heeft. Roken is in de school niet toegestaan; onze school is een rookvrije school!

21


Algemene leerling-regels 

Geen jassen aan of petten op in het lokaal.

Eten, snoepen of drinken mag niet in het lokaal of op de gangen, hiervoor is de kantine de juiste plaats.

Tijdens de pauze is de leerling in de kantine of buiten. Het is niet toegestaan om in de gangen of op de trappen te blijven in verband met de brandveiligheid.

Als de bel is gegaan, moeten de leerlingen zich zo spoedig mogelijk naar het andere lokaal begeven. Het onnodig heen en weer geloop op de gangen is niet toegestaan.

Leerlingen mogen het lokaal niet eerder betreden dan dat ze toestemming hebben gekregen van de lesgevende docent.

De computers in de lokalen zijn bestemd voor leerdoeleinden. Het is niet toegestaan om computers voor privédoeleinden zoals bijvoorbeeld MSN-en, Hyves, facebook e.d. te gebruiken. Dit wordt beschouwd als misbruik van het onderwijsnetwerk. Bij misbruik van het onderwijsnetwerk kan de leerling onmiddellijk geblokkeerd worden. Het bezoeken van pornosites levert een onmiddellijke schorsing op.

Toiletbezoek: in principe niet tijdens de les.

Het gebruik van mobiele telefoons (telefoneren, sms-en, e-mailen, internetten, fotograferen, filmen, etc.) is tijdens de les niet toegestaan. Bij overtreding wordt deze ingeleverd bij de docent. Bij een eerste overtreding krijgt de leerling deze terug aan het einde van de lesdag. Bij de volgende overtreding wordt deze een week ingenomen.

 

Gebruik van mobiele telefoons bij calamiteiten. MP3-gebruik is soms toegestaan bij zelfstandig werken, maar slechts na toestemming van de docent. In praktijklokalen is gebruik van MP3 niet toegestaan.

Het maken van film- en geluidsopnames is verboden in school en op het schoolterrein!!

Wijzigingen Veranderingen in persoonsgegevens of adres geeft de leerling schriftelijk door aan de administratie. Leerlingen die een BOL opleiding volgen moeten deze wijzigingen ook doorgeven aan Dienst Uitvoering Onderwijs. Een formulier hiervoor kunt u downloaden via www.ib-groep.nl Verandering van opleiding Het kan zijn dat de leerling tijdens de opleiding twijfelt of hij/zij wel de goede keuze heeft gemaakt. De leerling kan dan via de mentor/studieloopbaanbegeleider in contact komen met de schooldecaan of 2e lijnsbegeleider van de opleiding. Deze kan de leerling informeren en adviseren in de te nemen stappen. Uitschrijving Uitschrijving kan alleen als de leerling een exit gesprek heeft gehad met een 2e lijnsbegeleider en met toestemming van de teammanager. Daarnaast moet een exit-formulier worden ingevuld en ondertekend. Administratie Er zijn dagelijks administratief medewerkers (Front-Office) aanwezig voor o.a. de formulieren voor kinderbijslag, studiefinanciering, ziektekostenverzekering, etc. Voor de formulieren voor ziektekostenverzekering- of kinderbijslagwet, die door of namens de directie moeten worden ingevuld, staat bij de receptie een bus waarin deze formulieren kunnen worden gedeponeerd. Na invulling en ondertekening kunnen de formulieren weer door de leerlingen worden opgehaald bij de receptie.

22


Sociale veiligheid Ongewenst gedrag Veilig en sociaal, wat wil dat eigenlijk zeggen? Het Noorderpoort vindt een sociaal veilige omgeving in en om de school belangrijk. Uitgangspunt is dat mensen alleen kunnen leren in een sfeer van veiligheid en plezier. Veiligheid wordt enerzijds geboden door materiĂŤle omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een schoon en warm gebouw met genoeg voorzieningen en anderzijds door de sociale omstandigheden, de mensen. We weten dat mensen zich veilig voelen als ze zich gezien, geaccepteerd, beschermd en ondersteund voelen. Het Noorderpoort doet van alles om haar leerlingen en medewerkers een veilig gevoel te geven. Vertrouwenspersoon Elk jaar worden nieuwe leerlingen voorgelicht over door het Noorderpoort niet getolereerd gedrag, zoals seksuele intimidatie, discriminatie of agressief optreden. Als de leerling zelf slachtoffer is van ongewenst gedrag dan is het belangrijk dat de leerling onmiddellijk contact opneemt met ĂŠĂŠn van de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn: Dhr. A. Leutscher Mw. M.W. Meinds E-mail: a.leutscher@noorderpoort.nl E-mail: mw.meinds@noorderpoort.nl Telefoon: 06-30180983 Telefoon: 06-51681669 Tot deze vertrouwenspersonen kan iedereen, van medewerker tot leerling, zich wenden. Iedereen die zich op een of andere manier onveilig voelt. Het is de taak van de vertrouwenspersoon te luisteren en samen met degene die zich meldt te kijken wat er aan de ongewenste situatie gedaan kan worden. Soms is dat op een eerdere gebeurtenis terugkomen en soms kan dat betekenen dat voorkomen wordt dat een situatie zich herhaalt. De vertrouwenspersoon behandelt de vraag van degene die zich meldt discreet en onderneemt nooit actie zonder diens toestemming. Hij/zij begeleidt de leerling bij het indienen van de klacht bij de juiste instantie, is getraind om de leerling goed op te vangen na een vervelende ervaring en zorgt dat er adequaat tegen de dader(s) wordt opgetreden. Klachten van leerlingen en medewerkers over ongewenst gedrag worden indien gewenst beoordeeld door personen die geen band hebben met het Noorderpoort. Het Noorderpoort is aangesloten bij de landelijke klachtencommissies BVE en VOS/ABB. Op deze wijze kunnen we ervoor zorgen dat een klacht niet wordt genegeerd of iemand ten onrechte wordt beschuldigd. Het instellen van vertrouwenspersonen is onderdeel van een overkoepelend beleid op het gebied van sociale veiligheid. Meer informatie over sociale veiligheid, is te vinden op de website en onder sociale veiligheid. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht, dus aarzel niet om contact met hem of haar op te nemen. Ook als de leerling onzeker is. Incidenten Het Noorderpoort registreert incidenten zodat er preventieve maatregelen getroffen kunnen worden. Bij de receptie van de locatie zijn formulieren beschikbaar die de leerling kan gebruiken om een incident te melden en in te leveren in de daarvoor bestemde gele box. Anonieme registraties worden niet behandeld. Aarzel niet om te melden wat u ziet of meemaakt als het gaat om agressie, discriminatie, verbaal/fysiek geweld of welke vorm van ongewenst gedrag dan ook in of rondom de school. De vertrouwenspersoon zal zorgvuldig met de registratiegegevens omgaan. Privacyreglement (registratie van gegevens van personeel en leerlingen) Het Noorderpoort registreert persoonsgegevens van bestuursleden, personeelsleden en leerlingen. We registreren alleen gegevens die nodig zijn vanuit onderwijskundig, financieel of organisatorisch oogpunt. Verder zijn we wettelijk verplicht een aantal gegevens te registreren ten behoeve van verslaglegging aan het Ministerie van Onderwijs en andere overheden. De persoonsgegevens worden uiterst vertrouwelijk behandeld en alleen aan instanties buiten het Noorderpoort verstrekt als dit wettelijk verplicht is. Binnen het Noorderpoort kunnen alleen medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor hun werk erover beschikken. Zij kennen een geheimhoudingsplicht. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens in het Noorderpoort vindt u in het Privacyreglement deelnemers, welke staat op onze website www.noorderpoort.nl.

23


Wat te doen bij brandalarm Wanneer het signaal klinkt dient u het volgende te doen. De leerling verlaat het lokaal via de aangegeven vluchtroute, welke is aangegeven aan de binnenzijde van het lokaal naast de deur. De leerling laat al zijn/haar spullen in het lokaal liggen. Aanwijzingen van de BHV`ers, die de leerling tegenkomt volgen de leerlingen op. De verzamelplaats is voor de school op het grasveld. Kijk uit bij het oversteken van de weg. Op het grasveld hangen bordjes met de getallen 100 t/m 800. Dit geeft de serie aan waar de leerling op het moment van ontruimen les had of bevond. Had de leerling les in lokaal 110, dan gaat de leerling naar 100. Was de leerling in de kantine (518), dan gaat de leerling naar 500. Op deze verzamelplaats zoekt de leerling de docent van wie hij/zij les had, om aan te geven dat hij/zij veilig uit het gebouw is gekomen. De docent(e) telt de leerlingen en meldt zijn bevindingen aan een BHV`er. Als het veilig is, dan klinkt er een lang signaal en kunnen de leerlingen weer terug naar het leslokaal of ruimte waar de leerlingen waren. NB: LIFTEN WORDEN GEBLOKKEERD EN KUNNEN TIJDENS EEN ONTRUIMING NIET GEBRUIKT WORDEN!!!!

24


HOOFDSTUK Diensten tegen betaling

3

Als school bieden we een aantal diensten aan waarvan de VMBO-leerling individueel, tegen betaling, gebruik kan maken. Deze diensten zijn: Fiets / Bromfiets / Scooter Er is een bewaakte fietsenstalling. Elke leerling die met de fiets of scooter op school komt moet gebruik maken van de fietsenstalling. Hiervoor moet de leerling een kleine bijdrage betalen. Het formulier hiervoor kan worden afgehaald bij de administratie en worden ingeleverd bij betaling bij de beheerder van de rijwielstalling. De kosten hiervoor zijn: Omschrijving

Kosten

Jaarabonnement (3, 4 of 5 dagen per week)

€ 17,50

Jaarabonnement (1 of 2 dagen per week)

7,50

Halfjaarabonnement (3, 4 of 5 dagen per week)

9,00

0,50

NB. Per september of februari Dagkaart

Leenfiets (structureel) voor vervoer naar en van gymlessen in het Pagecentrum. Het formulier hiervoor kan worden afgehaald bij de administratie en worden ingeleverd bij betaling van € 5.00 bij de beheerder van de rijwielstalling. Bij het lenen van een fiets zijn de volgende zaken van belang: 1.

het is niet toegestaan de fiets aan derden uit te lenen of in gebruik te geven;

2.

het is niet toegestaan om met meerdere personen gebruik te maken van de fiets;

3.

de lener is verplicht om zorgvuldig met de fiets om te gaan;

4.

de lener is verplicht om de fiets in dezelfde staat te retourneren als toen de fiets geleend werd. Wanneer dit niet zo is dan zijn de kosten voor de lener (afgezien van slijtage bij normaal gebruik)!

Auto en parkeren De parkeergelegenheid vóór het hoofdgebouw is bedoeld voor het personeel en bezoekers. Voor leerlingen is de parkeergelegenheid aan de rechterzijde van de fietsenstalling. Let op de geplaatste borden. Er mag alleen stapvoets worden gereden! Er is achter de school een speciale parkeerplaats voor lichamelijk gehandicapte leerlingen of bezoekers. Kluisjes Waarborg en huurbedrag voor een kluisje. Hiervoor kan de leerling zich melden bij de conciërge. De waarborg bedraagt € 10,00 en de huur bedraagt € 10,00 per jaar. Bij inleveren van de sleutel krijgt de leerling € 10,00 retour. Voor sector Techniek is het gebruik van kluisjes over het algemeen verplicht dit in verband met het bewaren van gereedschap, persoonlijke veiligheidsmiddelen en werkstukken. Overige kosten Voor leerlingenactiviteiten waaraan op vrijwillige basis wordt deelgenomen wordt een individuele bijdrage gevraagd.

25


Noorderpoortkaart Iedere leerling dient in het bezit te zijn van de Noorderpoortkaart. Deze kaart dient als legitimatie en biedt tevens mogelijkheden om een tegoed op te waarderen zodat hiermee betaald kan worden in de kantine of voor het gebruik van kopieerwerk. Na betaling geeft deze kaart ook toegang tot de bewaakte fietsenstalling. De kaart wordt gedurende de leerjaren binnen het Noorderpoort eenmalig gratis verstrekt. Bij verlies of beschadiging kost een nieuwe kaart â‚Ź 15,00. De algemene voorwaarden voor het gebruik van de Noorderpoortkaart vindt u in bijlage 6.

26


HOOFDSTUK

4

Jaarrooster / rapportageperiode / nieuwsbrief Alle activiteiten van leerlingen worden vastgelegd in een jaarplanning. Om dit voor leerlingen en ouder(s) / verzorger(s) overzichtelijk te maken, wordt regelmatig een nieuwsbrief uitgegeven. De rapportageperiodes zijn: 1.

30 augustus

2.

15 november tot en met

tot en met

14 november

3.

7 februari

tot en met

25 april

4.

26 april

tot en met

15 juli

6 februari (zomervakantie)

(herfstvak. = determinatieperiode voor het VO klas drie)

Rapportage / mentor/studieloopbaanbegeleideravond Rapportage VMBO Zoals u heeft kunnen zien is het schooljaar verdeeld in vier periodes. Het rapport geeft een overzicht van de behaalde cijfers die meetellen voor het schoolexamen, uitgezonderd de 1e periode leerjaar 3. Deze eerste periode heet de determinatieperiode en is voor het bepalen van het niveau van de leerling van zeer groot belang. Wanneer leerlingen niet voldoen aan de verwachte resultaten kan overplaatsing naar een andere afdeling/leerweg volgen. Ook bij de volgende rapporten worden steeds de eerder behaalde cijfers in de berekening meegenomen, zodat aan het eind van elke periode een tussentijds gemiddelde zichtbaar is. We noemen dit een cumulatief cijfersysteem. Elke periode is er een leerlingenbespreking waarin de behaalde resultaten en de voortgang worden besproken. Daarna wordt u als ouder(s) / verzorger(s) na elke periode door de mentor/studieloopbaanbegeleider uitgenodigd voor een voortgangsgesprek. U ontvangt hierover een brief thuis. Als team stellen we het zeer op prijs wanneer u de mentor/studieloopbaanbegeleideravonden bezoekt. De regelgeving omtrent het MBO verschilt van het VMBO. Een rapportage van het MBO vindt u in de studiewijzer. Oudergesprekken met de mentor of studieloopbaanbegeleider Op onderstaande data hebben de ouder(s) / verzorger(s) de mogelijkheid om met de mentor/studieloopbaanbegeleider te spreken: 

16 november of 23 november 2010

8 februari of 15 februari 2011

26 april of 27 april 2011

5 juli 2011

De gesprekken met de mentor/studieloopbaanbegeleider worden bij 27


voorkeur op de eerst genoemde datum gepland, volgens een tijdschema. Wanneer de eerste avond is vol gepland wordt uitgeweken naar de als tweede genoemde datum. Inzage in de cijferregistratie en de aan- en afwezigheidregistratie voor het VO Als school zijn wij wettelijk verplicht de aan- en afwezigheid van onze leerlingen te registreren. U kunt deze gegevens via internet inzien. U surft hiervoor naar onze site: www.noorderpoort.nl en selecteert de button: ‘Intranet’ en vervolgens ‘Magister’. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief met daarin een korte handleiding en wachtwoord. Indien uw zoon/dochter al langer binnen de Noorderpoort actief is, blijft het wachtwoord geldig. Voor het MBO is dit in ontwikkeling.

Examen / Programma van toetsing en afsluiting VO In het VMBO hebben de leerlingen een schoolexamen en een centraal examen. Het Noorderpoort gebruikt de eerste periode van leerjaar 3 om te bekijken of de leerlingen in de goede leerweg (kader- of basisberoepsgericht) zitten en of de leerlingen in een goede sector (Techniek, Zorg & Welzijn, Sport Dienstverlening & Veiligheid en Zakelijke Dienstverlening) zijn ingedeeld (determinatie). Na deze determinatieperiode start het schoolexamen voor alle vakken, uitgezonderd levensbeschouwelijke vorming (LBV). 

Op de eerste informatieavond van het schooljaar wordt het programma van toetsing en afsluiting aan de ouders uitgereikt. Hierin staat omschreven welke toetsen in het jaar worden afgenomen voor het schoolexamen en welke wegingen aan deze toetsen zitten. Naast toetsen moeten leerlingen ook handelingsopdrachten uitvoeren. Dit zijn opdrachten die meetellen voor het schoolexamen maar niet becijferd worden. Deze opdrachten moeten naar behoren zijn uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is bij het vak Bewegingsonderwijs deelnemen aan een sportdag. Naast het programma van toetsing en afsluiting krijgen de leerlingen bij alle vakken een studiewijzer uitgereikt. Hierin staat uitgebreid omschreven wat de leerlingen elke week voor hun vak moeten doen. Het geeft de planning weer van de zaken die leerlingen voor een bepaald vak lopende het jaar moeten doen. De voortgang van de weekplanning wordt geregistreerd. Daar waar de leerling de planning niet af heeft worden afspraken gemaakt om de achterstand op school en thuis in te halen. Hiervoor zijn bij alle sectoren 2 uur werkplekkenstructuur (WPS) en studielandschap (SLS) ingeroosterd. Wanneer een leerling op het terugkomuur niet verschijnt, zal dit als onwettig afwezig worden geregistreerd. De ouders worden hierover schriftelijk geïnformeerd.

MBO Voortgangsbesluiten / Examen Voortgangsbesluiten Op een aantal momenten neemt het voortgangsoverleg van de opleiding een besluit over de studievoortgang. Tijdens het eerste jaar besluiten we op twee momenten of een leerling de opleiding en het beroep aankan. In de volgende jaren van de opleiding volgen nog twee momenten waarop we besluiten of een leerling voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan een examen. Daarnaast zijn er eventueel individuele momenten waarop we besluiten over studieverlenging of –verkorting als blijkt dat een leerling meer of minder tijd nodig heeft om de opleiding af te ronden. Examinering: beoordeling van het leren Op een gegeven moment in de opleiding zal blijken dat een leerling als het ware is uitgeleerd. Met een examen laat de leerling zien dat dit daadwerkelijk het geval is. Bij een voldoende examenresultaat sluit de leerling (een onderdeel van) de opleiding af en verklaren we de leerling bekwaam. Vandaar dat in plaats van examinering ook gesproken wordt van summatief of kwalificerend beoordelen. Als de leerling via examinering alle kerntaken, werkprocessen en competenties hebt behaald, krijgt de leerling het diploma. Informatie over deze onderdelen treft de leerling aan in het Noorderpoort examenreglement inclusief addendum. Deze 28


staat in de informatieruimte van de school op Noorderpoort elektronische leeromgeving. Het handboek Examinering staat tevens in de informatieruimte van de school op Noorderpoort elektronische leeromgeving.

Stage Tijdens een BOL - opleiding loopt de leerling regelmatig stage. De mentor/studieloopbaanbegeleider van de opleiding kan de leerling van dienst zijn bij het zoeken naar een geschikt stagebedrijf. De leerling kan ook zelf via familie, kennissen, internet, Gouden Gids, etc. op zoek gaan. Bij een BBL - opleiding (werken en leren tegelijk) heeft de leerling een betaalde leerwerkplek nodig voor minimaal 24 uur per week. De leerling heeft dan een arbeidscontract bij een erkend leerbedrijf voor de periode waarin de leerling de opleiding volgt. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een leerbaan. Op het moment dat de leerling de beroepspraktijkvorming/stage (BPV) gaat doen tekent de leerling een praktijkovereenkomst. In deze overeenkomst zijn artikelen opgenomen over:  Duur en omvang van de beroepspraktijkvorming  Begeleiding  Inhoud beroepspraktijkvorming  Beoordeling  Duur overeenkomst  Verzekeringen  Aansprakelijkheid leerbedrijf en onderwijsinstelling  Aanwezigheid en afwezigheid  Vergoedingen  Problemen en conflicten tijdens de beroepspraktijkvorming

Stage buitenland Aan het Noorderpoort krijgen de leerlingen van een aantal opleidingen de mogelijkheid om stage te lopen in het buitenland om ook op deze manier veel ervaring op te doen. Voor velen is dit een geweldige kans. Bovendien maakt de buitenlandse stage de opleidingen erg interessant en uitdagend. De leerlingen zijn over het algemeen zelf verantwoordelijk voor een stageplek, maar het Noorderpoort doet haar best om de stagiaires hierbij zoveel mogelijk te helpen en van zo veel mogelijk informatie te voorzien. Ongevallen Het Noorderpoort heeft voor stagiaires een ongevallenverzekering afgesloten die uitsluitend dekking biedt gedurende de tijd dat de stagiaires aanwezig zijn in de gebouwen c.q. op de terreinen van het stageadres waarheen zij zijn gezonden, alsmede gedurende de reis vanaf het woonadres naar het stageadres en vice versa. Deze verzekering is alleen van belang voor stagiaires (BPV). Het Noorderpoort is alleen verzekerd tegen de feitelijke wettelijke aansprakelijkheid (WA). Er is dus alleen dekking als er sprake is van onzorgvuldig of nalatig handelen. Dat houdt in dat schade als gevolg van ‘ongelukjes’ niet door de verzekering wordt gedekt. Schade te wijten aan het houden, gebruiken of besturen van motorrijtuigen (o.a. auto’s en bromfietsen) wordt niet door de aansprakelijkheidsverzekering gedekt. Deze uitsluiting geldt ook voor leerlingen en stagiaires motorvoertuigentechniek. Deze verzekering is met name van belang ingeval van stage (BPV).

29


HOOFDSTUK

5

De ouder(s) / verzorger(s); rechten en plichten Niet alleen de leerlingen, ook de ouder(s) / verzorger(s) zijn voor een school erg belangrijk. Het Noorderpoort streeft naar een open dialoog met zowel leerlingen als ouder(s) / verzorger(s). Oudercontacten Communicatie met de ouder(s) / verzorger(s) vinden we erg belangrijk. Zo ontvangt u als ouder(s) / verzorger(s) regelmatig een nieuwsbrief. Daarnaast kunt u een paar keer per jaar een brief van school ontvangen met daarin bijvoorbeeld een uitnodiging voor een ouderavond. Voor minderjarige leerlingen geldt dat we u als ouder(s) / verzorger(s) op verschillende manieren op de hoogte zullen houden van de vorderingen van uw kind en het reilen en zeilen op school. Contact op eigen initiatief Uiteraard kunt u ook tussen de reguliere contactmomenten met de mentor/studieloopbaanbegeleider van uw zoon of dochter contact opnemen. Deze gesprekken hoeven niet alleen over leerresultaten te gaan, maar kunnen ook te maken hebben met de persoonlijke omstandigheden van uw kind. 18+ Het bereiken van de meerderjarigheid van leerlingen leidt er toe dat de relatie tussen de school en de ouder(s) / verzorger(s) anders wordt. Als een leerling de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt is hij/zij voor het verrichten van zogenaamde rechtshandelingen niet meer afhankelijk van zijn ouder(s) / verzorger(s). Dit betekent onder andere dat de leerling en de school hun onderwijsovereenkomst opnieuw moeten aangaan, onder dezelfde voorwaarden. Dit zal in de meeste gevallen om praktische redenen stilzwijgend gebeuren. De relatie verandert ten aanzien van de volgende zaken: Informatie en rapportage over studievorderingen De school stuurt uitnodigingen en rapportages aan de meerderjarige leerling. Informatie en rapportage over verzuim Informatie over schoolverzuim wordt aan de meerderjarige leerling verstrekt. Studie, profiel- en pakketkeuze Bij de voortgang van de studie houdt de school de beslissingen van de leerling aan, uiteraard binnen de mogelijkheden die de school heeft. Regelingen in verband met de goede gang van het onderwijs De meerderjarige leerling moet zelf zorgen voor berichtgeving aan de school als hij/zij lessen moet verzuimen (denk bijvoorbeeld aan doktersbezoek en ziekte).

30


Aanbeveling Wij raden leerlingen aan om bovengenoemde zaken met hun ouders te blijven bespreken. Ervaring heeft geleerd dat het belangrijk is dat leerlingen hun ouders betrekken bij de voortgang van de studie, ook als ze meerderjarig zijn geworden. We raden de leerlingen daarom met klem aan om hun ouders op de hoogte te houden over hun studieresultaten. Ook als het minder goed gaat met de studie of als er andere problemen ontstaan, kan de school vaak samen met de leerling en hun ouder(s) / verzorger(s) het best tot een oplossing komen. Studiebeurs en schoolgeld Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is en zich met een onderwijskaart inschrijft aan de voltijds beroepsopleidende leerweg in het middelbaar beroepsonderwijs of aan een opleiding in het voortgezet onderwijs moet lesgeld betalen. De leerling krijgt als deze 18 is zelf de nota van de overheid voor het lesgeld en nota’s voor schoolkosten. Vanaf 18 jaar kunnen leerlingen ook een studiebeurs aanvragen. Dat gebeurt niet automatisch. Ze moeten dat zelf regelen. De school kan leerlingen wel adviseren, maar kan het niet voor ze aanvragen. Het advies is dan ook: Zorg ervoor dat de studiefinanciering op tijd wordt aangevraagd, ten minste drie maanden vóór de leerling 18 wordt. Voor maanden in het verleden is geen studiefinanciering meer mogelijk. Zie voor uitgebreide informatie de site van de Dienst Uitvoering Onderwijs (www.ib-groep.nl) Cursusgeld BBL Iedere student die op 31 juli 18 of ouder is en een BBL-opleiding volgt, betaalt cursusgeld. In het schooljaar 2010-2011 bedraagt het cursusgeld voor een niveau 1- of 2-opleiding € 213,00. Voor een niveau 3- of 4opleiding betaalt u

€ 517,00. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast. BBL-leerlingen komen niet in

aanmerking voor een studiebeurs.

Ouderraad De oprichting van een adviesraad van ouders is in ontwikkeling. De bedoeling is dat ouders mee kunnen denken en advies kunnen geven hoe de school met allerlei zaken kan omgaan. Tevens zijn er leerlingenpanels met hetzelfde doel. Beide zijn bedoeld om beter in te spelen op behoeftes die bij ouders en leerlingen leven. Heeft u interesse en wilt u meedenken? U kunt zich aanmelden via e-mail: beroepsonderwijs-stadskanaal@noorderpoort.nl

Leerlingenstatuut In het leerlingenstatuut staan de verschillende rechten, plichten en procedures beschreven. Elke leerling/ouder/verzorger het leerlingenstatuut raadplegen op de site van het Noorderpoort. Zie: www.noorderpoort.nl → studentenplein → leerlingenstatuut.

Kwaliteitszorg We willen onze opleidingen steeds beter maken. Daarvoor is het belangrijk te weten wat de mening is van leerlingen over de opleiding en het Noorderpoort. Eén keer per jaar wordt daarom een leerlingstevredenheidsonderzoek (december/januari) gehouden. Het resultaat hiervan wordt, naast de informatie uit het contact tussen leerlingen en docenten, gebruikt om verbeteringen te bepalen. Elke leerling kan worden gevraagd om mee te werken. De resultaten worden aan leerlingen bekend gemaakt en met hen besproken. Eens per twee jaar is voor MBO-leerlingen een JOB- enquête (jongerenorganisatie beroepsonderwijs). 31


Tegemoetkoming ouders U kunt een tegemoetkoming ouders aanvragen als uw kind jonger is dan 18 jaar en een opleiding in het voortgezet of beroepsonderwijs volgt. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt u in de folder van Dienst Uitvoering Onderwijs. De tegemoetkoming ouders kan uit twee delen bestaan: de tegemoetkoming schoolkosten en de tegemoetkoming les- of cursusgeld. Alle ouders kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming schoolkosten. Voor een tegemoetkoming in het les- of cursusgeld komt u alleen in aanmerking als uw kind lesgeldplichtig is of als uw kind particulier onderwijs volgt. In de folder van Dienst Uitvoering Onderwijs kunt u daarover meer lezen. De tegemoetkoming ouders is veranderd, tenminste voor ouders met kinderen op het regulier voortgezet onderwijs. De regering heeft het lesmateriaal (schoolboeken) voor het regulier voortgezet onderwijs gratis gemaakt. Vanaf het schooljaar 2009-2010 gaat het geld rechtstreeks naar de scholen. De school betaalt dus het lesmateriaal dat voor de opleiding van uw kind noodzakelijk is. Aanvullende en ondersteunende leermiddelen zijn niet gratis. U moet wel zelf de boeken voor uw kind bij Van Dijk Educatie bestellen. Lees daarom de bijgeleverde informatiefolder van Van Dijk Educatie goed door. U kunt voor het schooljaar 2010-2011 tot en met 31 juli 2010 een aanvraag voor een tegemoetkoming ouders indienen. Als u uw aanvraag later instuurt, wordt deze afgewezen. Met het aanvraagformulier vraagt u voor alle kinderen een tegemoetkoming aan. Stuur het aanvraagformulier zo snel mogelijk in, ook wanneer de keuze van de school nog niet definitief is. Voor het aanvragen van een tegemoetkoming ouders kunt u gebruik maken van de aanvraagapplicatie "Aanvraag tegemoetkoming ouders 2010-2011". De applicatie kunt u vinden op de internetsite http://www.ib-groep.nl onder particulier  ouder van een kind  tegemoetkoming ouders  aanvragen. De tegemoetkoming voor het schooljaar 2010-2011 bestaat uit een tegemoetkoming in de schoolkosten. Afhankelijk van uw inkomen en het aantal schoolgaande kinderen kunt u een maximale, een gedeeltelijke of geen tegemoetkoming krijgen. De tegemoetkoming in de schoolkosten hangt af van het soort onderwijs dat uw kind volgt. Het maximale bedrag voor voortgezet onderwijs onderbouw (VMBO) is € 324,44. Voor verstreken jaren kunt u géén tegemoetkoming ouders aanvragen. U kunt een aanvraag voor een schooljaar (2009/2010) nog indienen tot en met 31 juli 2010 van dat betreffende schooljaar. Voor verdere vragen belt u met Dienst Uitvoering Onderwijs informatielijn: (050) 599 77 55

32


HINDRIK SCHOLLEMAFONDS Bent u student van het Noorderpoortcollege én kunt u een studie om financiële redenen niet volgen? Dan kunt u aanspraak maken op een bijdrage uit het Hindrik Schollemafonds. Hindrik Schollema was lid van het College van Bestuur en is overleden in 2007. Geheel in zijn geest is dit fonds opgericht met de achterliggende gedachte dat iedereen het recht moet hebben om onderwijs te kunnen volgen. Lukt het u niet om uw boeken, het schoolgeld of uw buskaartje te betalen? Het fonds kan u dan door middel van een financieel ruggensteuntje wel de mogelijkheid geven om uw studie met goed resultaat af te ronden. Dat kan een tijdelijke financiële bijdrage zijn maar soms zal langere tijd financiële hulp nodig zijn. Zijn er geen andere mogelijkheden? Altijd wordt gekeken waarom er geen andere mogelijkheid voor u is om in het gevraagde te voorzien. U moet in elk geval nagaan of u ook in aanmerking komt voor financiële hulp van het UAF (voor asielzoekers of vluchtelingen die minimaal een mbo 3/4-opleiding doen en geen recht hebben op studiefinanciering) of het Provinciaal Studiefonds (als je de Nederlandse nationaliteit bezit en niet in aanmerking komt voor studiefinanciering). De volgende websites kunt u hiervoor gebruiken: (http://www.uaf.nl/het_uaf_voor_u/vluchtelingen_en_asielzoekers/aanmelding/) (http://www.provinciegroningen.nl/welzijnencultuur/onderwijs/studiekosten) Is er geen andere mogelijkheid? Dan kunt u een aanvraag indienen bij het Hindrik Schollemafonds. Dat doet u door digitaal het aanmeldingsformulier in te vullen en te verzenden. Uw leerlingbegeleider of decaan zal vervolgens contact met u op te nemen en samen met u het aanvraagformulier invullen.

33


(Klachten) Regeling Het Noorderpoort heeft een klachtenregeling voor leerlingen. Hierin staan de procedures beschreven voor het indienen van een klacht wanneer een leerling vindt dat hij of zij niet goed behandeld is binnen het Noorderpoort. De regeling bestaat uit een interne en een externe klachtenafhandeling. De klachtenregeling ligt op elke locatie ter inzage voor leerlingen en ouders. Het Noorderpoort probeert door een open houding leerlingen zoveel mogelijk te stimuleren klachten rechtstreeks met de betrokkenen op te lossen. Klachten van leerlingen en medewerkers over ongewenst gedrag worden, indien gewenst, beoordeeld door personen die geen band hebben met het Noorderpoort. Het Noorderpoort is aangesloten bij de landelijke klachtencommissies BVE en VOS/ABB. Op deze wijze kunnen we ervoor zorgen dat een klacht niet wordt genegeerd of iemand ten onrechte wordt beschuldigd. Individuele klachtenregeling voor leerlingen Heeft de leerling een klacht, die volgens de leerling in alle redelijkheid niet goed is opgelost, dan kan de leerling dit schriftelijk indienen bij de directeur of de klachtencommissie. Voor meer informatie kan de leerling terecht bij de administratie, waar de klachtenregeling ter inzage ligt. Toezicht / inspectie De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Als er klachten zijn over de kwaliteit van het onderwijs wendt u zich tot de teammanager. Als u samen met de teammanager en eventuele andere betrokkenen niet tot een oplossing komt, is in tweede instantie de schooldirecteur dhr. Bergeman uw aanspreekpunt. Als u ook met de schooldirecteur niet tot een oplossing komt kunt u zich In derde instantie tot het college van bestuur wenden. (Postbus 530 - 9700 AM Groningen) Nadat alle vorige stappen doorlopen zijn kan men bij de inspecteur BVE terecht als er zaken zijn waarover de leerling en de school van mening blijven verschillen. De school staat onder toezicht van:

Inspecteur mr. GJ. Van Eijk Rijksinspectiekantoor Zwolle Postbus 10048 8000 GA Zwolle Tel.nr. 038-4695400

Verzekeringen Aansprakelijkheid Het Noorderpoort is alleen verzekerd tegen de feitelijke wettelijke aansprakelijkheid. Er is dus alleen dekking als er sprake is van onzorgvuldig of nalatig handelen. Dat houdt in dat schade als gevolg van ‘ongelukjes’ niet door de verzekering wordt gedekt. Schade te wijten aan het houden, gebruiken of besturen van motorrijtuigen (o.a. auto’s en bromfietsen) wordt niet door de aansprakelijkheidsverzekering gedekt. Deze uitsluiting geldt ook voor leerlingen en stagiaires motorvoertuigentechniek. Deze verzekering is met name van belang ingeval van stage (BPV).

34


Schoolsoorten Hieronder vindt u een schema van alle schoolsoorten en het vervolgonderwijs.

vervolgstudie leerjaar

WO VWO

HBO HAVO

HAVO TL

MBO-4 GL

MBO-3/4 KL

6

MAVO

5

7 vakken 5 + 1 prakt.

MBO-1/2 BL

VAKCOLLEGE

LOCATIE

4

FRANKRIJKLAAN

3 2 1

Doorlopende leerwegen Binnen het Noorderpoort wordt er hard aan gewerkt om het VMBO en MBO nog beter aan te laten sluiten. De programma’s die het Noorderpoort in het MBO aanbiedt, zijn een goed vervolg op de opleidingen die in het VMBO worden gegeven. Het doorlopen van de zogenaamde beroepskolom, noemen we bij het Noorderpoort de doorlopende leerlijn. Het schema hieronder geeft de aansluiting van VMBO en MBO weer.

mbo Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Assistent

Basisberoeps

Vakspecialist

Middenkader

Techniek

Basisberoepsgerichte leerweg

Zakelijke Dienstverlening

vmbo

Zorg &

Kaderberoepsgerichte leerweg

35


HOOFDSTUK

6

Internationalisering Activiteiten Naast een lerende en zorgzame school, zijn we ook een actieve school. Een van die activiteiten valt onder de noemer “Internationalisering”. Binnen het VMBO onderhouden wij reeds vele jaren goede contacten met de Michael Schule te Papenburg (Duitsland. Daardoor zijn er uitwisselingsprogramma’s met deze school waar de leerlingen aan deel kunnen nemen. Het doel van de uitwisseling is om:  De leerlingen in contact te brengen met leeftijdsgenoten uit een andere onderwijscultuur en met een andere leefcultuur.  De zelfredzaamheid stimuleren en vergroten van leerlingen in het omgaan met leeftijdsgenoten uit een ander taalgebied, waaronder het actief gebruiken van een andere taal.  De leerlingen kennis laten maken met arbeid binnen de bedrijven en instellingen in Duitsland in de vorm van stage.  Bestrijding van stereotypen en vooroordelen. Aan de uitwisseling doen leerlingen mee uit leerjaar drie van het VMBO. De werving is gericht op een zo breed mogelijke deelname, uit alle afdelingen. Dit alles geschiedt op basis van vrijwilligheid. De leerlingen verblijven zowel in Nederland als in Duitsland in gastgezinnen. Er is dagelijks begeleiding van beide scholen bij alle activiteiten aanwezig. Het programma wordt al vele jaren gesubsidieerd door het Europees Platform. Voor het MBO hebben we contacten met een groot aantal scholen in diverse Europese landen, zoals Finland, Slowakije, Tsjechië enz. Het doel van de uitwisseling is hetzelfde als bij het VMBO. Hier komt nog bij dat leerlingen van onze school een stageperiode in het buitenland kunnen doen, dit is op vrijwillige basis. En dat leerlingen van de partnerschool hier in Nederland (een deel) stage lopen.

Activiteitencommissie VO Op de locatie Frankrijklaan is een activiteitencommissie die o.a. een aantal schoolfeesten organiseert zoals; Foxfeest, Examenfeest, bezoek Walibi Flevo (4e jaars).

36


HOOFDSTUK

7

Kwaliteit Kwaliteit is meer dan cijfers Over kwaliteit in het onderwijs wordt zowel in de krant als door het ministerie van onderwijs veel geschreven. Het blijft moeilijk te definiĂŤren wat de kwaliteit van onderwijs of de kwaliteit van een school is. Daarnaast is er de vraag hoe je kwaliteit kunt meten. Het ministerie van onderwijs heeft een aantal instrumenten ontwikkeld om kwaliteit in cijfers uit te drukken, maar kwaliteit is meer dan cijfers van resultaten alleen. Waar een school voor staat, hoe een school vormgeeft aan kwaliteit, is zeker net zo belangrijk. We hebben als Noorderpoort vastgesteld wat voor ons kwaliteit betekent. Zoals eerder al aan bod kwam, is het onderwijs van het Noorderpoort er op gericht dat leerlingen zich persoonlijk kunnen ontplooien tot verantwoordelijke mensen die zelfstandig keuzes kunnen maken in schoolloopbaan en beroep. Dit betekent dat het aanbod van vakken en activiteiten zich richt op de leerling als 'de totale mens'. Op deze manier krijgen leerlingen de gelegenheid om te ontdekken welke talenten ze hebben en hoe ze deze talenten verder kunnen ontwikkelen. Niet alleen het onderwijs zelf, ook de (leer)omgeving is voor het Noorderpoort belangrijk. Uitgangspunt is een zorgzame en veilige omgeving waarbinnen aandacht is voor het individu. Op deze manier voelen zowel leerlingen als medewerkers zich gezien en erkend zowel in als om het schoolgebouw. Tot slot is het Noorderpoort een lerende organisatie die zich constant ontwikkelt, gericht op het elkaar kunnen en willen aanspreken op verantwoordelijkheden. De kwaliteitskaart/toezichtkaart Toelichting: De gegevens van de kwaliteitskaarten lopen altijd een jaar achter, wat nu in de kwaliteitskaart staat vermeld gaat over de eindexamenleerlingen van het jaar ervoor. De kwaliteitskaart van een school (vestiging) bevat algemene informatie, zoals het volledig adres, de signatuur (protestants, openbaar etc.), het aantal leerlingen en de verdeling van de leerlingen over de onderwijssoorten. Daarnaast bevat de kwaliteitskaart actuele gegevens over zitten blijven, doorstroom en examenresultaten. Op de kwaliteitskaart staan getallen en rondjes en kruisjes. De getallen zijn resultaten die leerlingen in voorgaande schooljaren behaald hebben. De rondjes en kruisjes op de kaart geven aan of de school er in is geslaagd de leerlingen de resultaten te laten behalen die van hen verwacht mochten worden. De getallen staan dus voor de prestaties die de leerlingen hebben behaald en de kruisjes zijn een weergave van de prestaties die de school daarmee heeft geleverd. Hoe verder naar rechts de kruisjes staan, hoe beter het resultaat. Staat het kruisje in het midden, dan scoort de school gemiddeld landelijk gezien. U kunt deze kwaliteitskaarten (opbrengstkaart) per locatie opvragen op de site van de Onderwijsinspectie. U surft hiervoor naar: www.onderwijsinspectie.nl

37


Tabel resultaten VO Hieronder vindt u per sector het percentage geslaagde leerlingen van schooljaar 2006-2007 Sector

Percentage geslaagden

Techniek

98%

Zakelijke Dienstverlening

100%

Zorg & Welzijn

93%

Hieronder vindt u per sector het percentage geslaagde leerlingen van schooljaar 2007-2008 Sector

Percentage geslaagden

Techniek

100%

Zakelijke Dienstverlening

100%

Zorg & Welzijn

98%

Hieronder vindt u per sector het percentage geslaagde leerlingen van schooljaar 2008-2009 Sector

Percentage geslaagden

Techniek

99%

Zakelijke Dienstverlening

100%

SDV

100%

Zorg & Welzijn

97%

Hieronder vindt u per sector het percentage geslaagde leerlingen van schooljaar 2009-2010 Sector

Percentage geslaagden

Techniek

99,25%

Zakelijke Dienstverlening

100%

SDV

100%

Zorg & Welzijn

100%

38


Bijlagen 1.

Lessentabellen

2.

Namenlijsten

3.

Studiekosten

4.

Pestprotocol

5.

Informatieve links

6.

Afkortingen

39


Bijlage 1 Lessentabellen 1.

Lessenverdeling 2010/2011 - Techniek Leerjaar 3 3 BBL

Nederlands

Leerjaar 4

3 KBL

3

4

2

3

3 LWT 3

4 BBL

4 KBL

3

4

3

3

4 LWT 3

3

Rekenen/taal Engels

5

Wiskunde

4

3

3

4

Natuurkunde

2

3

2

3

Praktijk

15

12

15

12

12

LBV

1

1

1

1

Maatschappijleer 1

1

1

1

1

Mentor/studieloopbaanbegeleider

1

1

1

1

Bewegingsonderwijs

3

3

2

2

Sociale Vaardigheden Totaal

2.

4 Traject

1

3

32

17

31

12

1

1 2

2 33

12

31

2

2

17

28

Lessenverdeling 2010/2011 – Zakelijke Dienstverlening Leerjaar 3 3 BBL

Leerjaar 4

3 KBL

3 LWT

4 KBL

4 LWT

Nederlands

3

4

3

4

Engels

2

3

3

3

Duits

3*

3*

3*

3*

Wiskunde

3*

3*

3*

4*

Economie

2

3

2

3

Handel

15

12

15

12

LBV

1

1

1

1

Maatschappijleer 1

1

1

1

1

Mentor/studieloopbaanbegeleider

1

1

++

1

1

++

Bewegingsonderwijs

3

3

1

2

2

1

Sociale Vaardigheden Totaal

3

4 BBL

11

2 32

32

17

3

11

2 31

31

17

* keuzevak ++ mentor/studieloopbaanbegeleideruur en sociale vaardigheden vallen samen

40


3.

Lessenverdeling 2010/2011 – Zorg en Welzijn Leerjaar 3

Leerjaar 4

3 BBL

3 KBL

3 LWT

4 BBL

4 KBL

4 LWT

Nederlands

3

4

3

3

4

3

Engels

2

3

3

3

Wiskunde

3*

3*

3*

4*

Biologie

2

3

2

3

Zorg

15

12

15

12

LBV

1

1

1

1

Maatschappijleer 1

1

1

1

1

Maatschappijleer 2

3*

3*

3*

4*

Mentor/studieloopbaanbegeleider

1

1

1

1

Bewegingsonderwijs

3

3

2

2

Sociale Vaardigheden Totaal

4.

11

1 2

32

11

1 2

32

17

31

3 KBL

3 LWT 4 BBL

31

17

Lessenverdeling 2010/2011 - SDV Leerjaar 3 3 BBL

Nederlands

3

Leerjaar 4 3

3

4

4 KBL 4

Engels

3

3

3

3

Biologie

3

3

3

3

Economie

3

3

3

3

Combi beroepsgericht SDV en Economie

1

1

Beroepsgericht SDV

12

12

12

1

1

12

12

LBV

1

1

1

1

Maatschappijleer 1

1

1

1

1

Mentor/studieloopbaanbegeleider

1

1

++

1

1

Bewegingsonderwijs

3

3

3

2

2

Sociale Vaardigheden Totaal

2 32

32

20

4 LWT 4

12

++ 2

31

31

* keuzevak ++ mentor/studieloopbaanbegeleideruur en sociale vaardigheden vallen samen

41


Bijlage 2 Namenlijst Locatie Management dhr. J.J. Bergeman

Locatiedirecteur

dhr. H. de Jong

Teammanager Bedrijfsvoering

dhr. A. de Vries

Teammanager onderwijs (V)MBO Techniek

mw. C. Hulshof-Driehuis

Teammanager onderwijs VMBO + MBO 1+2 Zorg & Welzijn

mw. A.L. Rosema-Hulshof

Teammanager onderwijs MBO Gezondheidszorg en Welzijn en AKA

dhr. M.L.S. Leegte

Teammanager onderwijs (V)MBO Zakelijke Dienstverlening en Sport, Dienstverlening en Veiligheid

Zorgteam Vakcollege dhr. K. Heeres

MBO Zorgcoördinator

dhr. K. Heeres

Zorgcoördinator

dhr. R. Kuipers Schoolmaatschappelijk werker

mw. M. Steinmeijer Leerlingenbegeleidster

mw. M. Oorburg Orthopedagoog

dhr. W. Rozema

Leerlingenbegeleider

mw. K. Rolfes

dhr. R. Kuipers

Schoolmaatschappelijke werker

Leerlingenbegeleidster

Administratie Front-Office/receptie

Administratie en absentie

mw. M.J. Slijngaard

Secretaresse teammanagers

mw. J.R. Leijdsman / mw. G.R. Wieringh - Roelfs

Roostermaker

mw. W.K. Wolf - Korte

Secretaresse teammanagers

Decanaat Voor vragen over vervolgonderwijs, andere opleidingen enz. kun je terecht bij de schooldecaan dhr. L.C.L. Rodenburg, lcl.rodenburg@noorderpoort.nl 06-20544639

Facilitair dhr. J. Vos

Hoofdconciërge

dhr. G. Klamer

Conciërge

dhr. J. Pluis

Conciërge

mw. M. Vaas

Kantine

mw. E. Boorsma

Kantine

mw. M. Kamerling

Kantine

Examenbureau mw. M.J.T. Steinmeijer

MBO

dhr. B.H. Starke

VO

mw. H. Joker

Dienst Onderwijs Kwaliteitszorg Innovatie

42


Namenlijst onderwijzend personeel VO dhr. J.J. Bakker

Economie / Zakelijke Dienstverlening

jj.bakker@noorderpoort.nl

mw. W. Blouw, de

Biologie / AKA

w.deblouw@noorderpoort.nl

dhr. H. Boiten

Wiskunde / Natuurkunde

h.boiten@noorderpoort.nl

mw. M. Bolt-Swart

LWT-onderwijs

m.swart@noorderpoort.nl

dhr. S. Braspenning

Bewegingsonderwijs

s.braspenning@noorderpoort.nl

dhr. R. Dieters

Engels

r.dieters@noorderpoort.nl

dhr. M. Dijkhuizen

Instructeur SDV

mt.dijkhuizen@noorderpoort.nl

mw. G. Dijkstra

Zorg en Welzijn

gi.dijkstra@noorderpoort.nl

dhr. J.T. Dik

Zorg en Welzijn

jt.dik@noorderpoort.nl

mw. G. Dob

Zorg en Welzijn

g.dob@noorderpoort.nl

mw. V. Eleveld

Bewegingsonderwijs / Biologie / SDV

vl.eleveld@noorderpoort.nl

mw. E. Ham

Zorg en Welzijn

ej.ham@noorderpoort.nl

dhr. P. Hazenberg

Wiskunde / Natuurkunde

p.hazenburg@noorderpoort.nl

dhr. T.E. Hofstra

Nederlands

te.hofstra@noorderpoort.nl

dhr. A.B. Jeronimus

Economie / Zakelijke Dienstverlening

ab.jeronimus@noorderpoort.nl

dhr. P. Kalle

Instalektro

p.kalle@noorderpoort.nl

mw. T.W.H. Koning-de Bruijn

Zorg en Welzijn

twh.debruijn@noorderpoort.nl

mw. T. Koops-Wittermans

Zorg en Welzijn

te.wittermans@noorderpoort.nl

dhr. J. Kuiper

Wiskunde/Natuurkunde

j.kuiper@noorderpoort.nl

dhr. A. Leutscher

LBV / Maatschappijleer

a.leutscher@noorderpoort.nl

dhr. R. Made, van der

Studielandschap / Wiskunde

r.vdmade@noorderpoort.nl

dhr. R. Meijer

LBV / Maatschappijleer

rc.meijer@noorderpoort.nl

mw. D. Mรถlder-Zwiers

Zorg en Welzijn

bmg.zwiers@noorderpoort.nl

dhr. E. Nuus

Instructeur bouwtechniek

d.nuus@noorderpoort.nl

mw. H.A. Ploeger

Duits

ha.ploeger@noorderpoort.nl

dhr. K. Postema

Voertuigentechniek

k.postema@noorderpoort.nl

dhr. R.R. Roossien

Bewegingsonderwijs

rr.roossien@noorderpoort

mw. A.E. Spijkerman

Nederlands

e.spijkerman@noorderpoort.nl

dhr. T. Tillema

Nederlands

t.tillema@noorderpoort.nl

dhr. M. Ulenreef

Bewegingsonderwijs, SDV

m.ulenreef@noorderpoort.nl

dhr. K. Venema

Bewegingsonderwijs, SDV

k.venema@noorderpoort.nl

mw. I. Vries, de-Koning

Engels

ineke.koning@noorderpoort.nl

dhr. M. Werff, van der

Voertuigentechniek

m.vdwerff@noorderpoort.nl

dhr. L. Wever

Bouwtechniek

l.wever@noorderpoort.nl

dhr. J. Wever

Metaaltechniek

ja.wever@noorderpoort.nl

43


Namenlijst onderwijzend personeel MBO mw. S.J.S. v. Ankeren-de Nijs Gezondheidszorg en Welzijn

sjs.denijs@noorderpoort.nl

dhr. H. Baptist

Techniek (bouw)

h.baptist@noorderpoort.nl

mw. J. Bruintjes-Veenstra

Zakelijke Dienstverlening

j.veenstra@noorderpoort.nl

dhr. H.E. Bulthuis

Zakelijke Dienstverlening

he.bulthuis@noorderpoort.nl

mw. A. Buursma

Engineering en Werktuigbouw a.buursma@noorderpoort.nl

dhr. J.T. Dik

Zorg en Welzijn

jant.dik@noorderpoort.nl

dhr. G.A. van Duren

Gezondheidszorg en Welzijn

ga.vanduren@noorderpoort.nl

mw. I.R. Hagendoorn

Zorg en Welzijn

ir.hagendoorn@noorderpoort.nl

dhr. H.J. Hilbink

Zakelijke Dienstverlening

hj.hilbink@noorderpoort.nl

dhr. C.G.W. Holman

Gezondheidszorg en Welzijn

cgw.holman@noorderpoort.nl

mw. P.M. de Jong-Walraven

Gezondheidszorg en Welzijn

pm.walraven@noorderpoort.nl

dhr. J. Jongsma

Techniek (bouw)

j.jongsma@noorderpoort.nl

dhr. W. Kamstra

Zakelijke Dienstverlening

w.kamstra@noorderpoort.nl

mw. M.E. Kiewiet

Zorg en Welzijn

me.kiewiet@noorderpoort.nl

dhr. R.M. Kolenberg

Zakelijke Dienstverlening

rm.kolenberg@noorderpoort.nl

mw. M.H.E. MargĂŠs

Gezondheidszorg en Welzijn mhr.margers@noorderpoort.nl

dhr. F.H.W. Meiring

Techniek (bouw)

fhw.meiring@noorderpoort.nl

dhr. J.M. Nieuwenweg

Gezondheidszorg en Welzijn

jm.nieuwenweg@noorderpoort.nl

dhr. H. Paalman

Engineering en Werktuigbouw

h.paalman@noorderpoort.nl

mw. H.A. Ploeger

Algemeen Vormend Onderwijs

ha.ploeger@noorderpoort.nl

dhr. G. Siemens

Engineering en Werktuigbouw

g.siemens@noorderpoort.nl

dhr. J.C. Slagter

Gezondheidszorg en Welzijn

jc.slagter@noorderpoort.nl

mw. J. Smit-Kastelein

Gezondheidszorg en Welzijn

j.kastelein@noorderpoort.n

mw. J. Smits

Gezondheidszorg en Welzijn

j.smits@noorderpoort.nl

mw. M.C. Snel

Zorg en Welzijn

mc.snel@noorderpoort.nl

dhr. B.H. Starke

Zakelijke Dienstverlening

bh.starke@noorderpoort.nl

dhr. P. Tepper

Gezondheidszorg en Welzijn p.tepper@noorderpoort.nl

dhr. C. Tricht,van

Techniek (bouw)

dhr. F.I. Veen

Engineering

fi.veen@noorderpoort.nl

mw. H. Veen, van der

Zakelijke Dienstverlening

oh.vdveen@noorderpoort.nl

mw. S.H. Vonk

Gezondheidszorg en Welzijn sh.vonk@noorderpoort.nl

dhr. J. Westerhof

Voertuigentechniek

j.westerhof@noorderpoort.nl

dhr. M. Werff, van der

Voertuigentechniek

m.vdwerff@noorderpoort.nl

mw. T. Wieringa

Zorg en Welzijn

jk.wieringa-immenga@noorderpoort.nl

dhr. J.W. Witholt

Engineering en Fijnmechanica

jw.witholt@noorderpoort.nl

mw. W.J.G. Wollerich

Zorg en Welzijn

wjg.kole@noorderpoort.nl

dhr. L.B. Zeef

Voertuigentechniek

lean@noorderpoort.nl

mw. L. Zeeuw, van der

Gezondheidszorg en Welzijn l.vanderzeeuw@noorderpoort.nl

c.vantricht@noorderpoort.nl

dhr. A. Zomer

Techniek (bouw)

mw. K.E. Zwaan

Gezondheidszorg en Welzijn ke.zwaan@noorderpoort.nl

a.zomer@noorderpoort.nl

44


Bijlage 3 Studiekosten MBO Leerlingen BOL (18 jaar en ouder) betalen lesgeld (€ 1031,- ) rechtstreeks aan het Ministerie van Onderwijs. Leerlingen BBL betalen cursusgeld aan het Noorderpoort. Voor opleidingen niveau 1 en 2 bedraagt het cursusgeld € 213,- en voor niveau 3 en 4 € 517,-. Bent u op 1 augustus 2010 nog geen 18 jaar of bent u wel 18 en doet u een opleiding in het voorgezet onderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs dan hoeft u geen onderwijskaart in te leveren. Studiefinanciering 18+: basisbeurs en OV-studentenkaart De wet studiefinanciering 18+ is alleen van toepassing als u een BOL opleiding volgt, ouder dan 18 jaar maar jonger dan 30 jaar bent en de Nederlandse nationaliteit bezit. U krijgt dan een basisbeurs, ongeacht het belastbaar inkomen van uw ouder(s) / verzorger(s). Met een basisbeurs komt u ook in aanmerking voor een OV-studentenkaart. Soms is ook een aanvullende beurs mogelijk, afhankelijk van het inkomen van uw ouder(s) / verzorger(s). Ook kunt u een rentedragende lening afsluiten. Wilt u hierover meer weten dan kunt u rechtstreeks bellen met het algemene informatienummer van Dienst Uitvoering Onderwijs: 050-5997755 of kijk op www.ib-groep.nl Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt bijdragen in de schoolkosten, de studiekosten en/of de daarbij behorende reiskosten aan inwoners van de provincie Groningen (uitgezonderd de gemeente Groningen), die een minimum gezinsinkomen hebben en die geen recht hebben op een bijdrage voor een van de genoemde kosten van een andere instantie (bijvoorbeeld Dienst Uitvoering Onderwijs). Voor informatie kunt u bellen met het secretariaat van het Studiefonds: 050-3164152. Informatie en aanvraagformulieren zijn te downloaden via www.provinciegroningen.nl. Onderwijskaart/cursusgeldkaart Het is wettelijk verplicht, dat een leerling BOL, die op 31 juli van het inschrijvingsjaar 18 jaar of ouder is, alleen kan worden ingeschreven als hij/zij een onderwijskaart inlevert. Deze onderwijskaart ontvangt u van Dienst Uitvoering Onderwijs en moet worden ingevuld, ondertekend door de lesgeldplichtige en ingeleverd bij de administratie op de Frankrijklaan. Indien u geen onderwijskaart hebt ontvangen, dan kunt u u laten inschrijven met een zogenaamde blanco onderwijskaart. Op deze kaart moet u alle gegevens invullen. Blanco onderwijskaarten zijn verkrijgbaar bij de administratie. Als u uw onderwijskaart kwijt bent kunt u tot 10 september 2010 een duplicaat aanvragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs. Pas als de onderwijskaart is ingeleverd wordt de leerling definitief ingeschreven. Voor de BBL leerlingen geldt het volgende: Zij zijn niet lesgeldplichtig, maar cursusgeldplichtig. BBL leerlingen leveren geen onderwijskaart in. Zij ontvangen van het Noorderpoort een cursusgeldkaart. Deze cursusgeldkaart moet in elk geval bij het Noorderpoort zijn ingeleverd voordat de lessen beginnen. Wordt de betalingsverplichting overgenomen door een bedrijf/instantie dan moet het overnameformulier op 1 oktober 2010 zijn ingeleverd bij de Administratie. De cursist is en blijft verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld. Onderwijsovereenkomst Als u een opleiding bij ons volgt of wilt gaan volgen dan wordt er een onderwijsovereenkomst met u afgesloten. Een soort contract tussen u en het Noorderpoort waarin de wederzijdse rechten en plichten staan. Zoals afspraken over studiebegeleiding, studie- en beroepskeuze, schoolregels e.d. Ook persoonlijke afspraken kunt u vastleggen, bijvoorbeeld over een sneller of uitgebreider studieprogramma. Praktijkovereenkomst, stage (BPVO) Op het moment dat u de beroepspraktijkvorming gaat doen tekent u een praktijkovereenkomst. Hierin staan afspraken tussen u, het bedrijf of instelling waar u de beroepspraktijkvorming gaat doen en de school. 45


Bijlage 4 Pestprotocol Dit protocol is bedoeld om het gedrag van leerlingen onder elkaar en hun onderlinge verhoudingen in positieve zin te beïnvloeden. Wat de één als plagen bedoelt, ervaart de ander als pesten. ‘Plagen’ lijkt wel leuk om te doen maar gepest worden is vreselijk. Uit onderzoek blijkt dat zo’n 380.000 leerlingen in Nederland slachtoffer zijn (geweest) van pestgedrag. Meer dan de helft van die slachtoffers praat niet over wat hen is overkomen. Niet op school, niet thuis. Ze zijn bang of ze schamen zich. Pestgedrag blijkt schadelijk voor iedere betrokkene. Het leven van de slachtoffers wordt nog jaren lang negatief beïnvloed door hun ‘pestverleden’. De notoire pesters blijken uit onderzoek vier keer zoveel kans te hebben op een of andere manier in het criminele circuit terecht te komen. Het uitgangspunt van dit protocol wordt door Rabbijn Soetendorp in zijn boek over lessen in mededogen, als volgt beschreven: “Het onderwijs moet de gevoeligheid aanmoedigen voor de balans tussen vrijheid om je te kunnen uiten in een democratische samenleving en anderzijds het rekening houden met anderen, die door wat je zegt of doet gekwetst zouden kunnen worden.” Beleid Het beleid tegen pesten op het Noorderpoort school voor beroepsonderwijs Stadskanaal richt zich op vier terreinen: · preventie · signalering · aanpak · nazorg Van deze terreinen ligt de meeste nadruk op preventie: het voorkomen dat er gepest wordt. In dit protocol is een opsomming van acties en activiteiten opgenomen die ten doel hebben pesten te voorkomen en te bestrijden. Met elkaar vormen zij het beleid van de school. Preventie (voorkomen dat er gepest wordt …. ) In een veilige school worden maatregelen genomen om pesten te voorkomen: Op onze school zijn de volgende maatregelen genomen: Duidelijkheid in wat voor school wij willen zijn: de regels en afspraken zoals vermeld in de Schoolgids laten geen ruimte voor pestgedrag. Introductieactiviteiten in de verschillende groepen hebben tot doel het klassengevoel te versterken en de verstandhouding binnen de groep te verbeteren. Surveillance door conciërges in de pauzes Signalering (als u ziet dat er gepest wordt ….) Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan toch sprake zijn van pesten. Elke volwassene binnen de school, van directie tot conciërge, heeft tot taak attent te zijn op het zich voordoen van ongewenste situaties waarin sprake is van een slachtoffer of van ongelijke machtsverhoudingen. Hij of zij heeft de plicht in situaties van pesten handelend op te treden. Pesten kan door iedereen op school worden opgemerkt, maar ook door ouders thuis. Ook van leerlingen verwachten wij dat als zij pestgedrag signaleren dat aan een docent melden. Dit is absoluut geen ‘klikken’! Wie pesten signaleert grijpt onmiddellijk in en meldt het voorval bij de mentor/studieloopbaanbegeleider, de teammanager, het Zorgteam of de schoolleiding. Aanpak (als er toch gepest wordt ….. ) 46


Eerste Week 1.

Mentor/studieloopbaanbegeleider weet leerling wordt gepest.

2.

Mentor/studieloopbaanbegeleider gesprek gepeste leerling.

3.

Mentor/studieloopbaanbegeleider gesprek pester(s): STOP

4.

Mentor/studieloopbaanbegeleider vertelt gepeste leerling over gesprek met pester(s). Mentor/studieloopbaanbegeleider maakt nieuwe afspraak voor een week later met gepeste leerling.

Tweede Week De eerste vier stappen helpen niet. De mentor/studieloopbaanbegeleider schakelt het Zorgteam in. 5.

Het Zorgteam gaat weer praten met (nog steeds) gepeste leerling.

6.

Het Zorgteam heeft gesprek met pester(s) en gepeste leerling. Pester(s) wordt duidelijk gemaakt dat gedrag moet stoppen, anders straf.

7.

Alle docenten weten het en gaan opletten. (opschrijven in het klassenboek of vertellen aan

8.

Het Zorgteam vertelt gepeste leerling wat gedaan wordt.

mentor/studieloopbaanbegeleider). Mentor/studieloopbaanbegeleider maakt nieuwe afspraak voor een week later met gepeste leerling. Derde Week De eerste acht stappen helpen niet. 9.

Ouders van pester(s) worden gebeld. Ook ouders gepeste leerling worden gebeld. Soms gesprek ouders op school of thuis met mentor/studieloopbaanbegeleider.

10. Als gepeste leerling wil, gesprek met de klas of aantal leerlingen met mentor/studieloopbaanbegeleider. Duidelijke afspraken. 11. Mentor/studieloopbaanbegeleider vertelt gepeste leerling wat nu gedaan wordt. Mentor/studieloopbaanbegeleider maakt nieuwe afspraak voor een week later met de gepeste leerling. Vierde Week De eerste elf stappen helpen niet. 12. Directeur en teammanager erbij. 13. Zij geven de pester(s) sancties vaststellen 14. Aanmelding Zorgteam. Van daaruit doorverwijzing naar hulp maatschappelijk werker psycholoog of andere hulpgever. Volgende weken 15. Schorsing 16. Verwijdering Nazorg (blijven volgen ‌..) Na genomen maatregelen wordt gericht contact gehouden met het pestslachtoffer door mentor/studieloopbaanbegeleider en/of andere begeleiders. Tevens wordt de groepssfeer en het naleven van het contract door de mentor/studieloopbaanbegeleider en alle andere betrokken personeelsleden in de gaten gehouden. Bij plaatsing in een volgend leerjaar (en soms een andere groep) wordt de informatie doorgegeven aan de begeleiding. Met de groepsindeling wordt bij voorkeur rekening gehouden met pestsituaties uit het verleden.

47


Bijlage 5 Informatie rondom verzuim (V)MBO van jongeren tot 18 jaar Wanneer de leerling: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ziek is, moet dat dezelfde dag voor 10 uur gemeld worden door de ouder(s)/verzorger(s). De mentor / SLB-er belt de derde ziektedag naar huis om te horen hoe het met de leerling gaat. Als de leerling weer beter is, levert deze op dezelfde dag een door de ouder(s)/verzorger(s) ondertekend briefje in bij de receptie met daarop de reden en tijdsduur van het ziekteverzuim. Een leerling die in twee maanden meer dan 8 dagen ziek gemeld is, kan door de mentor / SLB-er gevraagd worden een advies van de arts te overleggen en/of wordt uitgenodigd voor het spreekuur van de jeugdarts op school. Als er sprake is van langdurig ziekteverzuim, wordt door de mentor / SLBer een actieplan opgesteld dat ondertekend wordt door de ouder(s)/verzorger(s), de leerling en de teammanager. Naar de (huis)arts of specialist moet, dan meldt de ouder(s)/verzorger(s) dit vooraf bij de mentor of SLB-er. Na het bezoek levert de leerling een door de ouder(s)/verzorger(s) ondertekend briefje bij de receptie in. Vrij wil vragen voor “gewichtige omstandigheden” zoals voor een: begrafenis, bruiloft, jubileum of religieuze feestdag; dan vraag de leerling dat schriftelijk aan bij de mentor / SLB-er. De teammanager bepaalt op grond van de leerplichtwet of de leerling wettelijk vrij mag hebben. Zonder verleende toestemming door de teammanager worden deze uren als spijbelen genoteerd en volgt eventueel melding aan de leerplichtambtenaar.

Geschorst wordt, dan ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) hier een brief over van de teammanager.

Om de volgende redenen niet op school is:  reden onbekend of zonder toestemming afwezig;  reden achteraf gemeld.  geen ondertekend briefje van ouder(s)/verzorger(s).  vrije dag(en)/vakantie buiten het rooster.  aan het werk in onderwijstijd (BBL leerling). dan noemen wij dat spijbelen. De docent maakt afspraken over het inhalen van de verzuimde lesuren.

Te laat in de les komt, wordt gevraagd naar de reden. Als de reden niet geaccepteerd wordt dan valt dat onder ongeoorloofd verzuim.

Dit noemen wij

Contact met

Geoorloofd verzuim Ziek

Receptie Mentor / SLB-er

ZI Arts of schoolarts Mentor / SLB-er ouder(s) / verzorger(s) en teammanager Geoorloofd verzuim Bezoek dokter DO

Mentor / SLB-er

Geoorloofd verzuim Schriftelijk akkoord van de teammanager is noodzakelijk AT

Mentor / SLB-er

Ongeoorloofd verzuim GS

Teammanager

Teammanager. Sanctie: in ieder geval 16 uur maatschappelijke stage.

Ongeoorloofd verzuim

Docent

Terugkommaatregel Melding leerplicht SP

Leerplichtambtenaar

Docent

Docent Ongeoorloofd verzuim T

Geoorloofd verzuim LA

7.

Te laat in de les komt met geldige reden.

8.

Verwijderd wordt uit de les, dan is dit ongeoorloofd verzuim. De Ongeoorloofd verzuim docent maakt afspraken over het inhalen van de verzuimde lesuren. Uitgestuurd UI

Mentor / SLB-er Leerplichtambtenaar

Docent Docent Mentor / SLB-er

48


Verplichte meldingen Als de leerlingen de bepalingen rondom aan- en afwezigheid overtreden, moeten wij dit als school wettelijk melden bij de DUO-IB-groep, (het verzuimloket van de overheid). Deze melding wordt gedaan door de zorgcoördinator en kan niet voorkomen worden. De leerling en de ouder(s) / verzorger(s) krijgen hiervan bericht en de mentor/ studieloopbaanbegeleider wordt er altijd bij betrokken.

Soort melding

Wanneer Bij ongeoorloofd schoolverzuim van 16 uur les-

1.

Contact met Leerplichtambtenaar

Gevolg Waarschuwingsgesprek

Leerplicht

of praktijktijd gedurende een periode van vier

Bij herhaling volgt

melding

weken. Voor BBL-ers is dat 1/8 deel van de

Proces Verbaal

onderwijstijd in vier lesweken.

(verschijnen bij de rechtbank).

Bij ongeoorloofde afwezigheid wegens

Leerplichtambtenaar

Waarschuwingsgesprek

deelname aan vakantie buiten de

of Proces Verbaal

schoolvakanties om, (luxeverzuim)

(geldboete)

Bij langdurig ziekteverzuim zonder medische

Leerplichtambtenaar

verklaring / advies

Eerst volgt een waarschuwingsgesprek Bij herhaling volgt Proces verbaal (verschijnen bij de rechtbank).

2.

leerplichtambtenaar

Melding

Bij ± 6 of meer keer te laat of bij ± 6 of meer gemiste lesuren

Dat hangt af van de uitspraak

bureau

Bij 10x te laat

Leerplichtambtenaar

HALT straf bureau HALT

HALT

door

49


Bijlage 6 Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Noorderpoortkaart 1. Begripsbepaling Acceptant Een partij die de Noorderpoortkaart accepteert voor één of meer toepassingen. Toepassing Een functie die met de Noorderpoortkaart gebruikt kan worden. Toepassingsaanbieder Een partij die een toepassing aanbiedt, onderhoudt en / of ondersteunt. Noorderpoortkaart Een multifunctionele plastic kaart op naam gesteld van een natuurlijk persoon of een organisatieonderdeel van het Noorderpoort, waarmee doormiddel van één of meer in de kaart opgenomen chip(s), of met de op de kaart afgedrukte barcode,of door middel van een magneetstrip, informatie kan opslaan en uitwisselen. Servicedesk De door het Noorderpoort ingestelde instantie waar uitsluitend medewerkers met vragen over onder andere de Noorderpoortkaart terecht kunnen. Conciërge De door het Noorderpoort op de locatie verantwoordelijke persoon waar studenten en overige kaarthouders terecht kunnen met vragen over onder andere de Noorderpoortkaart. Kaarthouder De natuurlijke persoon op wiens naam een Noorderpoortkaart is gesteld of, wanneer de Noorderpoortkaart op naam gesteld is van een organisatieonderdeel van het Noorderpoort, dat organisatieonderdeel alsmede de feitelijke gebruiker van de betreffende Noorderpoortkaart. Bezoekerskaart Een al of niet op naam gestelde Noorderpoortkaart met of zonder pasfoto. Deze wordt uitgeleend aan bezoekers.

2 . Toepasselijke regels en verhouding tussen Partijen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verhouding tussen een Kaarthouder en het Noorderpoort met betrekking tot het in ontvangst nemen en het gebruik van een Noorderpoortkaart . 3. Gebruik van de Noorderpoortkaart 3.1 De Noorderpoortkaart is strikt persoonlijk en mag, behoudens het bepaalde in dit artikel, uitsluitend worden gebruikt door de Kaarthouder op wiens naam de Noorderpoortkaart is afgegeven. Onder gebruik wordt mede verstaan het op enig moment bij zich dragen van de Noorderpoortkaart in verband met de daaraan verbonden legitimatie- en Toegangcontrolefuncties. 3.2 Voor zover de Noorderpoortkaart is gesteld op naam van een organisatieonderdeel van het Noorderpoort, mag de betreffende Noorderpoortkaart uitsluitend worden gebruikt door de persoon aan wie de Noorderpoortkaart door dat organisatieonderdeel bevoegd in gebruik is gegeven. 3.3 Het Noorderpoort is gerechtigd de foto, gemaakt ten behoeve van de Noorderpoortkaart, te gebruiken voor doeleinden die de identificatie van de leerling of medewerker bevorderen, zoals bijvoorbeeld ten behoeve van klassenlijsten en intranetoverzichten. 4. Omwisselen van de Noorderpoortkaart Het Noorderpoort kan de Kaarthouder te allen tijde verzoeken de Noorderpoortkaart om te wisselen voor een nieuwe Noorderpoortkaart. De Kaarthouder is verplicht aan dit verzoek te voldoen. Een eventueel tegoed op de betaalfunctie wordt op de nieuwe kaart overgezet. 5. Verlies, diefstal, misbruik, beschadiging 5.1 In geval van beschadiging, defect , verlies, diefstal, inname, oneigenlijk gebruik of het vermoeden van oneigenlijk gebruik van de Noorderpoortkaart of wanneer de Noorderpoortkaart niet de juiste Toepassingen bevat, moet de Kaarthouder dit direct melden aan de Servicedesk / Conciërge.

1


5.2 De Kaarthouder is ten opzichte van het Noorderpoort aansprakelijk voor het gebruik dat van de Noorderpoortkaart wordt gemaakt tot aan het moment van de in het eerste lid bedoelde melding. 6. Vervangende Noorderpoortkaart Bij de in het eerste lid van artikel 5 bedoelde melding aan de Servicedesk / Conciërge kan de Kaarthouder een vervangende Noorderpoortkaart aanvragen. Voor de vervangende Noorderpoortkaart wordt een vergoeding van € 15, - in rekening gebracht, behalve als er aantoonbaar sprake is van overmacht. 7 . Inleveren Noorderpoortkaart 7.1 Voorts moet de Kaarthouder de Noorderpoortkaart bij de Servicedesk / Conciërge inleveren als het Noorderpoort daarom vraagt, en wel binnen de bij dat verzoek genoemde termijn. Indien geen termijn wordt aangegeven geldt een inlevertermijn van twee weken vanaf de datum van het verzoek. 8. Inname 8.1 Het Noorderpoort is gerechtigd om in geval van verlies, oneigenlijk gebruik, diefstal, overschrijding van de inlevertermijn zoals bedoeld in artikel 7.2 , of het vermoeden dat er sprake is van misbruik of diefstal, of de omstandigheid dat de Noorderpoortkaart niet de juiste Toepassingen bevat, de Noorderpoortkaart in te nemen. 8.2 Het Noorderpoort is ten opzichte van de Kaarthouder niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die voor de Kaarthouder ontstaan in verband met de inname en het daarop volgende gemis aan de Noorderpoortkaart.

kaarthouder zelf bekend is, is hij verplicht de cijfercode onmiddellijk te (laten) wijzigen bij de Servicedesk / Conciërge. 9.3 Voor eventueel aan de Toepassing van de Noorderpoortkaart verbonden cijfercodes, geldt het regime van de aanbieder van de Toepassing. 10. Kaartgegevens en privacy De Kaarthouder verklaart zich akkoord met de opname van persoonsgegevens hem aangaande in de persoonsregistratie van het Noorderpoort en die Toepassingsaanbieders van wie op de Noorderpoortkaart een Toepassing beschikbaar is. 11. Aansprakelijkheid 11.1 Noorderpoort is ten opzichte van de Kaarthouder niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, voortvloeiende uit of ontstaande in verband met het gebruik, misbruik, defect, verlies of gemis van de Noorderpoortkaart of de daarmee uit te oefenen functies en daarbij behorende apparatuur, behalve voor zover haar aansprakelijkheid voortvloeit uit de wet en niet kan worden uitgesloten of beperkt. 11.2 Evenmin is het Noorderpoort aansprakelijk voor enig tekortschieten of onrechtmatig handelen door enige Toepassingsaanbieder. 12. Eigendom Iedere Noorderpoortkaart is en blijft eigendom van het Noorderpoort.

8.3 Na inname is de Kaarthouder verplicht zich te melden bij de Servicedesk / Conciërge. 8.4 Het Noorderpoort is gerechtigd om na inname van de Noorderpoortkaart te weigeren een vervangende kaart te (laten) verstrekken of aan de Kaarthouder een vervangende Noorderpoortkaart met verminderde of aangepaste functionaliteit te verstrekken. 9. Cijferslot en andere codes Op termijn kan er voor bepaalde Toepassingen gebruik worden gemaakt van een cijferslot of andere codes . 9.1 De Kaarthouder is verplicht om de code van het cijferslot van de Noorderpoortkaart geheim te houden. 9.2 Zodra de Kaarthouder weet of vermoedt dat de code van het cijferslot bij een ander dan de

3


Bijlage 7 Tips voor huiswerk 

Als alles goed gaat en uw kind wil niet geholpen worden, dan is het voldoende om af en toe blijk van uw belangstelling te geven. Meer hoeft u niet te doen.

Vergelijk het kind niet met andere kinderen uit het gezin. Het stimuleert niet als je regelmatig hoort, dat je broertje of zusje mooiere cijfers haalt of serieuzer bezig is met het huiswerk

Liever stimuleren dan controleren.

Help (zo mogelijk) zonder strijd. Als je altijd ruzie hebt over het huiswerk levert dat niets meer op.

Geef een compliment als het goed gaat. We zijn over het algemeen geneigd iets te zeggen als het niet goed gaat.

Help door het kind zelf na te laten denken. Maak de opdrachten niet zelf, maar help het kind de opdrachten te maken. Ook als je een vak niet beheerst, kun je helpen door te vragen hoe het kind het gaat aanpakken of te helpen zoeken, waar de uitleg/theorie te vinden is.

Zorg dat uw kind voldoende nachtrust en andere ontspanning krijgt. Huiswerk is belangrijk, maar er moet ook tijd zijn voor sport, sociale contacten en gewoon niks doen.

Maak afspraken om storende factoren tijdens het huiswerk te weren.

Overhoor (zo mogelijk) minimaal een uur ná het leren.

Studiebelasting MBO Er wordt een groot beroep gedaan op de studie-inzet buiten de schooltijd. De wettelijk vastgestelde studiebelasting is per leerjaar 1600 klokuren. De school moet hiervan minimaal 850 klokuren begeleide onderwijstijd aanbieden (dit is inclusief stage). De school hanteert een norm van ongeveer 900 klokuren per studiejaar als begeleide onderwijstijd om eventuele lesuitval te kunnen opvangen. We verwachten dat de leerling ongeveer 700 (1600 – 900) klokuren per jaar naast de schooltijd besteed aan zijn of haar studie. Werkwijze studielandschappen MBO Voor de studielandschappen worden door leerlingen weekplanners gebruikt. Van deze weekplanners heeft de leerling een kopie in bezit. In de weekplanner staat wat er per week gedaan moet worden. Als een leerling zijn/haar weektaak niet af heeft, moet hij/zij dit afmaken op de in het rooster geplaatste huiswerkbegeleidingmomenten.

4


Bijlage 8 Informatieve links U vindt allerlei achtergrondinformatie binnen het Noorderpoort via onze site. U surft naar: www.noorderpoort.nl U vindt o.a. de volgende items: 1.

Vertrouwenspersonen – Sociale Veiligheid

2.

Leerlingen- en ouderstatuut VO

3.

Klachtenregelingen

4.

Vakantieregeling 2010/2011

5.

Medezeggenschap

6.

Brochure “het Noorderpoort een veilige school”

7.

Roosters en roosterwijzigingen (ga naar locatie van de school en kies vervolgens voor roosterzaken)

Een kleine selectie uit het grote aanbod van sites over onderwijs: 8.

www.job-site.nl  Job behartigt de belangen van jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs

9.

www.oudersbijdeles.nl  Op deze site staan veel praktijkvoorbeelden, onderzoeken en publicaties over ouderbetrokkenheid in het primair en voortgezet onderwijs.

10. www.onderwijsinspectie.nl  de site van de onderwijsinspectie 11. www.mbo2010.nl  veel informatie over het middelbaar beroepsonderwijs 12. http://vmbo.startpagina.nl 13. www.examenblad.nl

3


Bijlage 9 Afkortingen VO

Voortgezet Onderwijs

MBO

Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO

Voorgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs

GZW

Gezondheidszorg en Welzijn

ZW

Zorg en Welzijn

ZD

Zakelijke Dienstverlening

SDV

Sport Dienstverlening en Veiligheid

PTA

Programma van Toetsing en Afsluiting

OER

Onderwijs en Examenregeling

LPA

Leerplichtambtenaar

NELO

Noorderpoort Elektronisch Leer Omgeving

CDV

Cursisten Dienstverlening

RMC

Regionaal Meld en Coรถrdinatie Centrum voortijdig schoolverlaters

WVO

Wet op het Voortgezet Onderwijs

WEB

Wet Educatie en Beroepsonderwijs

BPV

Beroeps Praktijkvorming/stage

LWT

Leerwerktrajecten

AKA

Arbeids- gekwalificeerd Assistent

AVO

Algemeen Vormend Onderwijs

LBV

Levensbeschouwelijke Vorming

WPS

Werkplekkenstructuur

SLS

Studielandschap

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

BVE

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Rsnowg

Regionaal Samenwerkingsverband Noord Oost West Groningen

4

Schoolgids 2010-2011  

Schoolgids 2010-2011 School voor Beroepsonderwijs Stadskanaal

Advertisement