Page 1

Premie 2017 MBO Raad Collectiviteitsnummer: 100695

VGZ Zorgverzekering De premies zijn onder voorbehoud van eventuele premiewijzigingen. Het eigen risico is niet van toepassing op kinderen tot 18 jaar. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd op de hoogste aanvullende verzekering die één van de ouders heeft, tenzij anders vermeld. Basisverzekering € € € €

Verplicht eigen risico VGZ Goede Keuze VGZ Ruime Keuze VGZ Eigen Keuze

0,00 99,70 101,65 107,05

€ € € €

€ € € €

100,00 96,70 98,65 104,05

200,00 93,70 95,65 101,05

€ € € €

300,00 90,70 92,65 98,05

€ € € €

400,00 87,70 89,65 95,05

€ € € €

500,00 84,70 86,65 92,05

Eigen risico Het verplicht eigen risico bedraagt voor 2017 € 385. Het verplicht en vrijwillig eigen risico gelden niet voor huisartsenzorg, zorgprogramma's die VGZ heef t gecontracteerd bij zorggroepen op basis van de beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit, verloskundige zorg en kraamzorg, de aangewezen voorkeursgeneesmiddelen zoals genoemd in het Reglement farmaceutische zorg VGZ, hulpmiddelen in bruikleen, nac ontroles van een nier- of leverdonor en eventuele eigen bijdragen en/of eigen betalingen.

18 t/m 29 jaar

Werknemer 30 t/m 44 45 t/m 64 jaar jaar

€ € €

4,94 9,80 21,05

€ € €

5,35 10,30 21,50 €

€ € €

5,53 10,75 22,18 12,59

€ € €

5,71 11,24 23,39

€ € €

4,94 9,80 21,05

€ € €

5,35 10,30 21,50 €

€ € €

5,53 10,75 22,18 12,59

€ € €

5,71 11,24 23,39

€ € €

9,80 15,92 31,81

€ € €

11,69 17,32 35,54

€ € €

12,14 17,59 36,49

€ € €

12,64 18,26 37,43

€ € €

9,80 15,92 31,81

€ € €

11,69 17,32 35,54

€ € €

12,14 17,59 36,49

€ € €

12,64 18,26 37,43

65 + jaar

18 t/m 29 jaar

Gezinsleden en inactieven 30 t/m 44 45 t/m 64 65 + jaar jaar jaar

Aanvullende Verzekering VGZ Aanvullend Goed VGZ Aanvullend Beter VGZ Aanvullend Best MiX Aanvullende Verzekering

Aanvullende Tandartsverzekering VGZ Tand Goed VGZ Tand Beter VGZ Tand Best

Werknemer Totaalpakketten Zorg Basis vanaf 18 jaar Jong Basis Single/Duo Basis Gezin Basis Vitaal Basis MiX Aanvullende Verzekering

€ € € € €

11,09 12,54 14,29 11,29 12,59

Gezinsleden en inactieven Totaalpakketten Zorg Basis vanaf 18 jaar

Totaalpakketten Zorg Uitgebreid vanaf 18 jaar Jong Uitgebreid Single/Duo Uitgebreid Gezin Uitgebreid Vitaal Uitgebreid MiX Aanvullende Verzekering

€ € € € €

22,14 30,29 44,99 41,09 12,59

Jong Basis Single/Duo Basis Gezin Basis Vitaal Basis MiX Aanvullende Verzekering

€ € € € €

11,09 12,54 14,29 11,29 12,59

Totaalpakketten Zorg Uitgebreid vanaf 18 jaar Jong Uitgebreid Single/Duo Uitgebreid Gezin Uitgebreid Vitaal Uitgebreid MiX Aanvullende Verzekering

€ € € € €

22,14 30,29 44,99 41,09 12,59

Collectieve overeenkomst van ziektekostenverzekering Aan de VGZ Zorgverzekering wordt, volgens de collectieve overeenkomst, de MiX Aanvullende Verzekering toegevoegd.

Selectie Aanvullende Tandartsverzekering Voor de pakketten VGZ Tand Beter en VGZ Tand Best geldt een tandheelkundige selectie.

Betaling van premie De vermelde premies zijn maandpremies. De verzekeringnemer betaalt de premie vooruit op de bij de aanmelding overeengekomen wijze. Als de verzekeringnemer kiest voor premiebetaling per jaar dan bestaat aanspraak op een rentekorting van 1%. Als u woonachtig bent in België, bent u op basis van de Belgische wetgeving een verzekeringstaks verschuldigd van 9,25%, geheven over alle aanvullende verzekeringen. Deze taks wordt door Zorgverzekeraar VGZ geïnd en afgedragen aan de Belgische fiscus.

VGZ Premietabel 2017  
VGZ Premietabel 2017  
Advertisement