Page 1

VO Stadskanaal

Vakcollege 2014-2015

Noorderpoort versterkt je toekomst


Inhoud

Wie zijn wij

•3

Wat bieden wij

•5

Hoe werken wij

•6

Werkplekkenstructuur

•7

Onze zorgzame school

•8

Richting Zorg en Welzijn breed

•9

Richting Zakelijke Dienstverlening

• 10

Richting Sport, Dienstverlening en Veiligheid

• 11

Hoewel deze brochure met de

Richting Techniek

• 12

grootste zorgvuldigheid is samengesteld kunnen aan de tekst geen rechten

Actief, cultureel en maatschappelijk betrokken Adressen / telefoonnummers

worden ontleend.

Aanmeldingsformulier

2

• 15

• 14

• 14


Wie zijn wij? Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal is een school waar wij je opleiden voor een beroep binnen het Vakcollege (VMBO) of het MBO niveau. Beroepsonderwijs betekent dat vanaf dag één alles wat je bij ons doet in het teken staat van jouw toekomstige beroep. Dit betekent bijvoorbeeld dat je beroepsvaardigheden gaat aanleren. Meestal eerst op school en daarna bij bedrijven of instellingen, maar soms ga je meteen al op stage. Natuurlijk krijg je ook theorie: - ieder beroep vereist immers kennis van zaken. We bekijken hoe je je in verschillende beroepssituaties opstelt. Bijvoorbeeld of je goed samenwerkt, respect voor anderen toont, op een goede manier met collega’s, klanten of patiënten omgaat, et cetera. Ook laatst genoemde vaardigheden leer je zowel op school als tijdens je stage. Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal gaat graag met jou op weg naar een diploma waarmee je, na een goede en plezierige opleiding, je studie kunt vervolgen in het MBO

In ons gebouw aan de Sportparklaan is niet alleen het Vakcollege gevestigd, maar ook het daarop aansluitende MBO. Er zijn heel veel studierichtingen en de leerlingen die de school nu bezoeken zijn enthousiast over de gezellige sfeer. Voor ons, leraren en mentoren, is het belangrijk dat je je straks bij ons op school thuis voelt en lekker in je vel zit. Daarom zijn de eerste negen weken voor jou een periode van gewenning. Wij noemen dat de determinatieperiode. Wij bekijken dan of je op het juiste niveau bent ingedeeld en jij hebt tijd om erachter te komen of je de goede vakrichting hebt gekozen. Mocht dat laatste niet zo zijn dan kun je in deze periode nog overstappen. In januari hebben we Open Huis. We nodigen je uit om daar naar toe te komen, ook al ben je op de basisschool misschien al eens naar onze snuffelstages geweest. Een tweede bezoek kan geen kwaad! Je bent nu ouder, hebt andere vragen en het kan je helpen een keuze te maken. Voor ons, maar zéker voor jou is het belangrijk, dat je je over een paar jaar gelukkig voelt in het werk dat je dan doet.

3


Het gebouw Het schoolgebouw aan de Sportparklaan is een nieuw en modern gebouw. Het schoolgebouw bestaat uit een aantal ruimtes waarin zich zowel de praktijk- als theorielokalen bevinden. Veder is er een grote kantine (met dakterras), waar je in de pauzes je meegebrachte broodjes kunt opeten. Ook kun je er allerlei drinken en etenswaren kopen. Meer informatie over onze opleidingen op noorderpoort.nl

4

Het atrium is het hart van de school. Het atrium heeft meerdere functies. Via de ruime trap bereik je snel de 1ste en 2e etage. Het atrium is ook de centrale plaats voor grote bijeenkomsten. De trap wordt dan namelijk als ‘tribune’ gebruikt.

Tijdens de pauzes zijn deze zitplaatsen bedoeld als hangplek waarop je kunt plaatsnemen en gezellig kunt bijkletsen met je vrienden of vriendinnen. Binnen de school zijn ook bedrijven actief. Wij werken met hen samen op het terrein van leren en produceren. Daarnaast maken verschillende sportverenigingen de hele week gebruik van de kantine en kleedkamers. Onze school wordt op deze manier een ontmoetingsplek voor onderwijs, sportverenigingen en het bedrijfsleven.


Wat bieden wij? Vakcollege Er is in onze maatschappij behoefte aan mensen die een vak hebben geleerd en echt kunnen werken met hun handen. Als dit je aanspreekt dan is het Vakcollege iets voor jou! Het Vakcollege is een opleiding waarbinnen VMBO en MBO op elkaar aansluiten door middel van een doorlopende leerlijn. Binnen het Vakcollege worden jongens en meiden opgeleid tot vakman of vakvrouw. Je werkt aan beroepsgerichte opdrachten en projecten en komt in aanraking met het bedrijfsleven door middel van excursies en stages. Het Vakcollege gaat uit van de talenten van leerlingen! Je stroomt in in de onderbouw van het VMBO in de basis- of kader beroepsgerichte leerweg op onze locatie aan de Engelandlaan in Stadskanaal. Na 2 jaar ga je verder met je studie in de bovenbouw bij ons aan de Sportparklaan. Je kunt kiezen uit de volgende beroepsgerichte richtingen: • Techniek • Zakelijke Dienstverlening • Zorg en Welzijn • Sport Dienstverlening en Veiligheid Na het afronden van je 2-jarige opleiding in de bovenbouw van het VMBO krijg je het bijbehorende diploma.

Tijdens deze opleiding heb je stage gelopen bij bedrijven en heb je workshops gevolgd in het MBO. Vervolgens maak je een keuze met welke beroepsgerichte opleiding in het MBO jij je studie wilt afronden. Afhankelijk van je leerprestaties verlaat je het Vakcollege met een MBO diploma niveau 2 of 3. Heb je een theoretische leerstijl dan kun je zelfs na het behalen van je VMBO diploma instromen in een niveau 4 opleiding. Omdat je veel beroepsgericht bezig bent geweest binnen de school en op je stage, kun je makkelijker instromen en aansluiten in het bedrijfsleven. Deze regionale bedrijven hebben nauwe contacten met onze school en voorzien ons van adviezen die worden opgenomen in de lesprogramma’s. De bedrijven zijn aangesloten bij de stichting ‘Vrienden van het Vakcollege’ (zie ook: www.hetvakcollege.nl). Alle opleidingen kun je volgen op het niveau dat het best bij jou past. Er is de Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL) met meer theorielessen, de Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL) met meer praktijklessen. Gaat het ‘schoolse leren’ jou minder goed af én heb je een duidelijk beroepsbeeld, dan kun je een meer praktisch programma volgen via het Leerwerktraject (LWT). Het LWT is een variant op de basisberoepsgerichte leerweg. Je kunt een VMBO diploma halen en doorstromen naar een niveau 2 opleiding van het MBO die aansluit bij je praktijkervaring.

Goed iten aanslu st! n is de ku

5


Hoe werken wij?

Open dag 24 januari 2014 16.00 - 21.00 uur

l ik Wat za ag vanda eens ? ken aanpak 6

Werken in het studielandschap

Voordelen van het studielandschap

Werken in het studielandschap betekent dat in een grote open ruimte meerdere klassen tegelijk werken aan de vakken Nederlands, Engels, Economie, Biologie, Wiskunde, Natuurkunde en Maatschappijleer. Aan het begin van elke week krijg je een weekplanner die voor die week geldt. Er staan opdrachten in van de genoemde vakken. Deze moeten aan het eind van de week af zijn. Er is altijd 1 uur instructie per vak. Je mag zelf weten aan welk vak je gaat werken. Je wordt begeleid door meerdere docenten en/of een onderwijsassistent. Als je een bepaald vak af hebt, mag je het werk zelf nakijken. Daarna krijg je een handtekening van ĂŠĂŠn van je leraren, als teken dat het gemaakte werk in orde is. In het studielandschap zijn ook momenten van stilte om even rustig te kunnen studeren. Ook de toetsen worden in het studielandschap gemaakt.

In het studielandschap wordt serieus gewerkt. Je mag zelf weten met welke opdracht je begint als je maar zorgt dat aan het einde van de week alle weekplanners af zijn. De bedoeling is dat je leert om dit te organiseren en te plannen. Je hebt intensief contact met de docenten die je coachen en begeleiden. In het studielandschap leer je meer dan alleen de lesstof. Bijvoorbeeld zelfstandigheid en verantwoordelijkheid In het studielandschap kun je op eigen niveau en tempo aandacht besteden aan de verschillende vakken. Daarnaast zijn er klassikale lessen. Voor de vakken waar je moeite mee hebt zijn er huiswerkbegeleidingsuren en worden er extra bijlessen aangeboden. Het uiteindelijke doel van het studielandschap is dat je in je eigen tempo kunt werken. Kun je echt niet meekomen, dan zoekt de school een ander traject voor jou. Maar ben je een snelle en serieuze leerling, dan kun je al na bijvoorbeeld anderhalf jaar de leerstof van het VMBO hebben doorgewerkt. Dan is het mogelijk om met de leerstof van het MBO te beginnen. Dat noemen we doorlopende leerlijnen binnen het Vakcollege.


t Jij kun ag d voor de n! e m ko

Meer informatie

Werkplekkenstructuur

over onze opleidingen op noorderpoort.nl

Meer praktijk in werkplekkenstructuur

WPS haalt de praktijk in het lokaal

Behalve het studielandschap is er bij alle afdelingen werkplekkenstructuur (WPS).

De WPS wordt niet alleen toegepast bij de afdeling Zorg en Welzijn. Álle leerlingen werken met dit systeem. Overigens zijn de ‘monteurs’ al enkele jaren met WPS bezig. Bij autotechniek werken soms zelfs leerlingen van het Vakcollege en het MBO in dezelfde lokalen. En leerlingen die snel en serieus zijn, oefenen soms al met lesstof van het MBO.

Ook in de WPS werkt een aantal klassen tegelijk onder de verantwoordelijkheid van meerdere docenten die jullie voortdurend coachen en begeleiden. De WPS van Zorg en Welzijn bevindt zich in een grote ruimte waar allerlei werkhoeken zijn ingericht. Zo is er een babyhoek, een ziekenhoek, een hoek waar je iets over gehandicapte mensen leert, een kappershoek (uiterlijke verzorging), een peuter/kleuterhoek en er zijn een paar hoeken waar je aan je theorie kunt werken. Net als in het studielandschap zijn ook hier computers die je als het nodig is zelfstandig mag gebruiken. Ook in de WPS krijg je opdrachten die je individueel of met een groepje moet oplossen.

7


een Samen tje planne n opstelle

Onze zorgzame school

8

Mét elkaar verantwoordelijk

Mentor

Je zult onze school ook leren kennen als een “zorgzame school”. Dat wil zeggen een school waar we mét elkaar verantwoordelijk zijn voor elkaar, als mensen onder elkaar. Dat geldt voor iedereen in de school, of je nu leerling bent of medewerker. We moeten er samen voor zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt op onze school. Dat betekent ook dat iedereen zich veilig en geborgen moet kunnen voelen.

Iedere leerling heeft een mentor. Deze is voor jou de belangrijkste schakel tussen school en thuis. Dit betekent dat je bij hem of haar terecht kunt voor advies, met vragen en ook voor andere zaken.

Begeleidings- en Adviesteam (BAT) Soms is er iets waar je met de mentor niet goed uit komt, of waar je liever met iemand anders over praat. Je hebt bijvoorbeeld niet de goede opleiding gekozen of je hebt bepaalde problemen waar speciale hulp bij nodig is of extra onderzoek. Het komt soms voor dat het leren niet zo gaat zoals het zou moeten gaan. Een voorbeeld daarvan is een leerling die moeite heeft met begrijpend lezen vanwege dyslexie. In dergelijke gevallen vraagt de mentor ondersteuning bij het Begeleiding- en Adviesteam. Hier wordt uitgebreide hulp gegeven aan leerlingen die tijdelijk extra deskundige begeleiding nodig hebben. In het Begeleidings- en Adviesteam werken diverse specialisten samen zoals een orthopedagoog, een decaan, een schoolmaatschappelijk werker en verschillende leerlingbegeleiders. Dankzij het Begeleidings- en Adviesteam kunnen wij, als dat nodig is, snel en efficiënt deskundige hulp bieden of je de weg wijzen naar instellingen die je de juiste begeleiding kunnen geven.


Richting Zorg en Welzijn breed

Open dag 24 januari 2014 16.00 - 21.00 uur

Zie jij jezelf bijvoorbeeld als ziekenverzorg(st)er, peuterleid(st)er, als kok of als kapper? Dan is het een goed idee om bij ons voor de afdeling Zorg en Welzijn Breed te kiezen. Het woord ‘breed’ staat er niet voor niets bij, je kunt hier heel veel kanten mee op. Het belangrijkste waar het hierom gaat is dat je van mensen houdt. In de basisopleiding die wij je aanbieden krijg je te maken met de zorg rond ouderen, peuters en kleuters, maar je krijgt ook les hoe je met bijvoorbeeld gehandicapte mensen moet omgaan. Verder maak je kennis met facilitaire diensten, zoals helpen in de catering, schoonmaaken linnendienst en receptiewerkzaamheden. Kies jij voor Zorg en Welzijn, dan ga je later in je beroep altijd met mensen om. Of je nu kelner wordt of leidster van een crèche, je zult zien dat de mens in jouw werk altijd centraal staat.

Leren in de praktijk Als leerling van de afdeling Zorg en Welzijn word je op verschillende manieren met de praktijk in aanraking gebracht.

Stage Al in klas 3 ga je op stage. Ook jij mag in dit leerjaar voor een onafgebroken periode van vier weken de praktijk in. In overleg met de praktijkdocent mag je zelf een stageplek zoeken. Lukt dit niet dan helpen wij je erbij. Er is van alles mogelijk. Werk je graag met kleine kinderen, dan ga je bijvoorbeeld naar een kinderdagverblijf of een crèche. Of naar

een instelling voor gehandicapte kinderen. Ook is het mogelijk in een zorginstelling voor ouderen te werken. Of wat dacht je van een stage in de horeca. Bijvoorbeeld in een grand café, in een hotel, een restaurant of een snackbar. Er gaan ook vaak leerlingen naar basisscholen, naar de groepen één en twee. En een paar leerlingen mogen een week meedraaien in het ziekenhuis van Stadskanaal.

Bediening en catering Als leerling van Zorg en Welzijn kun je gevraagd worden om mee te helpen in de bediening en catering als er op school belangrijke bijeenkomsten zijn. Bijvoorbeeld een landelijke wedstrijd voor leerlingen in de techniek, cursussen voor bepaalde groepen volwassenen, buffetten voor ouders en grote vergaderingen. In veel gevallen help je, onder leiding van een docent, met de bereiding van de maaltijden voor de gasten en bedien je aan tafel. In de keuken en in de zalen loop je er dan piekfijn bij. Van school heb je een echt kostuum aan met natuurlijk het logo van Noorderpoort. Een paar keer per jaar wordt buiten school bediend. Tijdens feesten of kerstdiners kun je in de voorbereiding en bediening assisteren in bijvoorbeeld de Zorgcentra Maarsheerd en de Heggerank.

en ...morg oor v e j t spelle ke e i r Ma en! meenem

9


Richting Zakelijke Dienstverlening Eigen bedrijf beginnen? Lees meer op noorderpoort.nl

Jij wilt later graag een eigen bedrijf? Verkoper worden lijkt je wel wat of bijvoorbeeld magazijnbeheerder? Je zou graag werken op een reclamebureau of lijkt een administratieve baan je interessant? Dan kun je bij ons aan de Sportparklaan uitstekend terecht bij de afdeling Zakelijke Dienstverlening.

Je krijgt veel praktische opdrachten. Er wordt je bijvoorbeeld gevraagd een nieuw product te ontwikkelen dat je vervolgens zo goed mogelijk moet zien te verkopen. Ook ga je in het derde jaar al op stage. ICT is bij Zakelijke Dienstverlening een belangrijk onderdeel, je werkt dus ook in je lessen veel met de computer.

In deze opleiding vinden we het belangrijk dat je veel met de praktijk in aanraking komt. Daarom krijg je bij ons les in een omgeving die zo veel mogelijk praktische situaties nabootst. Zo moet bijvoorbeeld iedereen die de lokalen binnenkomt zich melden bij de receptie aan een heuse balie, waarna de bezoeker verder wordt verwezen.

d Komen d n e week n! e k wer

Handel en verkoop Schuilt er een handelaar in je, droom je van een eigen winkel of heb je misschien al een bijbaantje in een leuke zaak? Als jij er nu al van overtuigd bent dat jij later een eigen bedrijf wilt, dan kunnen we je de leerweg Handel en verkoop aanraden. Deze wordt sinds enige tijd binnen Zakelijke Dienstverlening aangeboden. Een prima mogelijkheid om jouw wens werkelijkheid te laten worden. De onderdelen van het leerprogramma zijn sterk op de praktijk gericht. Ook zijn er stages in opgenomen.

10

Wil je later verder leren in MBO (in het zelfde gebouw) dan heb je met Handel en verkoop een uitstekende aansluiting op de middelbare beroepsopleiding Detailhandel.


Richting Sport, Dienstverlening en Veiligheid Open dag 24 januari 2014 16.00 - 21.00 uur

Als leerling van de opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV) doe je ongeveer 6 uur in de week aan sport (waarvan 1 uur zwemmen in klas 3). In de sportlessen leer je ook aan elkaar les en leiding te geven. Deze ervaring ga je daarna gebruiken op basisscholen en in het voorgezet onderwijs. Je helpt dan bij (sport) activiteiten. Je leert vaardigheden te ontwikkelen doordat je werkt met grote opdrachten. Dit zijn echte opdrachten uit de praktijk. Zoals het organiseren van een sportdag, het geven van een voorlichting over voeding en nog veel meer! De AVOvakken (biologie, economie, Nederlands, Engels en maatschappijleer) worden steeds meer geĂŻntegreerd in de SDV-opdrachten. Je verlaat de opleiding met een goed gevuld portfolio. Hierin staan al je ervaringen en kun je laten zien hoe je je ontwikkeld hebt. Soms kun je hierdoor in het MBO een versneld programma doen.

Denk bijvoorbeeld aan de opleiding Leisure, Sports & Wellness in de Euroborg in Groningen, Sport & Bewegen, Helpende Welzijn, Facilitaire Dienstverlening, Sociaal Pedagogisch Werk (SPW), Horeca, Toerisme, Recreatie, Beveiligingsmedewerker, Brugjaar Politie of Marechaussee, OriĂŤntatie Landmacht en Medewerker Veiligheid en Vakmanschap. Alle genoemde opleidingen zijn op MBO niveau en met jouw diploma SDV binnen handbereik.

Doorstuderen na SDV? Heb je op het VMBO de studierichting SDV afgerond, en heb je de smaak te pakken, dan begint voor jou de volgende mooie fase. Je kunt er zoveel kanten mee op! We zullen eens even opsommen welke leuke MBO-opleidingen er dan voor jou mogelijk zijn.

ag Vanda rituur geen f ezond maar g

11


Richting Techniek Bedrijven zitten te springen om technisch personeel Meer informatie over onze opleidingen op noorderpoort.nl

Timmerlieden, metselaars, stukadoors, tegelzetters, lassers, elektromonteurs, tekenaars, installateurs, garagepersoneel, vrachtwagenchauffeurs en noem maar op. Je kunt op dit moment overal aan de slag met een goede technische opleiding. Bof jij even als hier je interesse ligt! Er is op het ogenblik een groot tekort aan goed opgeleid technisch personeel. Onze school heeft veel technische opleidingen in huis. Door onze goede contacten met het bedrijfsleven in Stadskanaal en in de regio, zijn er veel stageplaatsen beschikbaar. Wij werken samen met zo’n 60 bedrijven in de regio.

Metaal- en motorvoertuigentechniek Bij ons op school werk je dagelijks in de praktijklokalen voor metaalbewerking en autotechniek. In je overall ben je aan het lassen, boren, vijlen, snijden, construeren, sleutelen, meten, regelen en aan het computeren. Daarbij komt natuurlijk ook de nodige theorie om de hoek kijken. Je hebt in je lessen regelmatig de computer nodig, bijvoorbeeld voor het maken van een ontwerp of het opsporen van mankementen.

12

Pietje ! Precies

Als student(e) autotechniek leer je de laatste jaren steeds meer over de elektronica die in nieuwe auto’s is ingebouwd. Bij storingen kun je die met de computer opsporen. Of je nu metaaltechniek doet of autotechniek, je gaat zowel in leerjaar 3 als 4 minimaal 3 weken op stage.


3 In 201se diver n prijze en n gewon Steeds meer samenwerking tussen school en praktijk Open dag 24 januari 2014 16.00 - 21.00 uur

Het kennismaken met de praktijk vinden we een van de belangrijkste dingen voor jou. Daarom organiseren we bijvoorbeeld inspirerende demonstraties, technische wedstrijden of tentoonstellingen en niet te vergeten de Open Dagen. Ook vinden bij ons op school steeds vaker bijeenkomsten plaats tussen bedrijfsleiders van technische bedrijven, de docenten en de leiding van de school. Om te bekijken of we jullie nog meer de praktijk kunnen laten ervaren. Op dit moment doen alle leerlingen minimaal drie weken per jaar ervaring op bij een bedrijf.

Bouw- en instalektrotechniek Is bij de metaal- en de motorvoertuigentechniek de laatste tijd grote behoefte aan nieuw en meer personeel, ook bij de bouw- en instalektrotechniek is de vraag groot. Deskundigen zeggen dat dit ook nog wel een lange tijd zal duren. Dus waar wacht je nog op? Ben jij er een liefhebber van om over bouwplaatsen te slenteren, geboeid door die activiteit die daar heerst? Dat langzaam die grote stapels stenen, buizen, betonplaten en kozijnen veranderen in prachtige huizen waar veel mensen comfortabel en met plezier in zullen wonen? Dan ben je welkom bij ons! Door het huidige tekort aan goede woningen moet er steeds meer worden gebouwd. “Goede Nederlandse installateurs, timmerlieden en metselaars zijn bijna niet meer te krijgen”, zo vertelde onlangs een directeur van een groot regionaal bouwbedrijf. “En dat terwijl er veel werk is, er prima salarissen zijn te verdienen en de bedrijven goed zorgen voor hun medewerkers.”

13


ele CulturstKun ge zinniing Vorm

Actief, cultureel en maatschappelijk betrokken

Open dag 24 januari 2014 16.00 - 21.00 uur

Actief

Maatschappelijk betrokken

Wij zijn een school waar we sport en bewegen, in het kader van een gezonde leefstijl, erg belangrijk vinden. Daarom nemen we deel aan het project “VMBO in beweging” waarbij het er om gaat leerlingen actief te krijgen. We doen dit vooral in de lessen bewegingsonderwijs. Daarnaast organiseren we sportdagen en sport- en beweegclinics om het bewegen nog meer te stimuleren.

We zijn als school “maatschappelijk betrokken”. Dit betekent dat we als school meedoen aan verschillende evenementen in onze omgeving zoals Verrassend Stadskanaal, Go Sports, catering bij evenementen, het opruimen van de buurt, het opknappen van speeltuinen, enzovoort. Leerlingen nemen hieraan deel als onderdeel van hun maatschappelijke stage. Natuurlijk zien we ook graag dat leerlingen dit gaan doen in hun eigen buurt of vereniging. We leiden dus niet alleen op tot goede vakmensen, maar ook tot betrokken burgers!

Cultureel Bij het vak Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) laten we leerlingen meedoen aan verschillende culturele activiteiten. Een film in de bioscoop met een bepaald thema, een theaterbezoek, maar ook het volgen van bijvoorbeeld een workshop streetdance of Afrikaans trommelen. Dit doen we in schooltijd in de zogenaamde locatieweken. Hierbij is ook ons MBO betrokken. We vinden het op onze school namelijk belangrijk dat we samen dingen doen.

Adressen / telefoonnummers Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal Frankrijklaan 2 M.i.v. 1-08-2014 Sportparklaan 5 Postbus 101 9500 AC Stadskanaal T (0599) 69 28 00

14


AANMELDINGSFORMULIER VAKCOLLEGE 2014-2015

Gegevens leerling Moeten we rekening houden met omstandigheden van medische en/of sociale aard i.v.m. de studie dan kunt u dit hieronder aangeven. Tijdens het intakegesprek kunt u nader ingaan op bijzondere omstandigheden van medisch en/of sociale aard.

Achternaam officieel Voorna(a)m(en) voluit Achternaam voorkeur Roepnaam Straat + Nr Postcode + Woonplaats

Bezochte basisschool

Telefoonnummer

Naam van de school

Burgerservicenr

Adres

Geboortedatum

Postcode + Plaats

Geboorteland

Telefoonnummer

Nationaliteit

Advies basisschool

In Nederland sinds: dag

Citoscore basisschool

Gegevens moeder/verzorger

* niet invullen indien gelijk aan adres van de leerling

Huidige school

Naam + voorletter(s)

Naam van de school

Straat + Nr *

Adres

Postcode + Woonplaats *

Postcode + Plaats

Telefoonnummer

Telefoonnummer

Geboorteland

Naam mentor/decaan

Nationaliteit

Advies huidige school

E-mailadres

Aanmelding voor

Aanvullende gegevens

VMBO Bovenbouw Stadskanaal, Frankrijklaan 2 Leerjaar ■ 3 ■ 4 Leerwegondersteuning (LWOO) ■ Ja ■ Nee Leerweg ■ Basisberoepsgerichte leerweg (BL) ■ Kaderberoepsgerichte leerweg (KL) Afdelingskeuze Techniek ■ Bouwtechniek ■ Instalelektro ■ Metaaltechniek ■ Voertuigentechniek Zakelijke Dienstverlening ■ Handel en Administratie (alleen KL) ■ Handel en Verkoop Sport, Dienstverlening en Veiligheid ■ Sport, Dienstverlening en Veiligheid Zorg en Welzijn breed ■ Zorg en Welzijn

Naam huisarts

Verzending

Gegevens vader/verzorger

* niet invullen indien gelijk aan adres van de leerling

Naam + voorletter(s) Straat + Nr * Postcode + Woonplaats * Telefoonnummer Geboorteland Nationaliteit E-mailadres

Dit formulier kan worden ingeleverd op de huidige school of worden gezonden aan: Noorderpoort, t.a.v. Backoffice Antwoordnummer 9 9500 VB STADSKANAAL

Plaats Telefoonnummer In bezit van dyslexie verklaring In bezit van leerlinggebonden financiering (rugzakje) Gehandicapt Topsport (indicatie) Verminderd gezichtsvermogen Verminderd gehoor Gedragsproblemen Faalangst Autisme In bezit van dyscalculie verklaring PDD-nos ADHD Is uw kind onderzocht of begeleid door: Het zorgteam van de school GGZ Jeugdhulpverlening Maatschappelijk werk Remedial teacher Anders, namelijk

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Meesturen

■ ■ ■ ■ ■

Ja Ja Ja Ja Ja

■ ■ ■ ■ ■

Nee Nee Nee Nee Nee

Handtekening ouder/verzorger*:

a. kopie identiteitsbewijs b. kopie laatste rapport c. kopie Cito-score (indien van toepassing) d. kopie dyslexie- of dyscalculieverklaring (indien van toepassing) e. kopie LWOO-beschikking (indien van toepassing) f. onderwijskundig rapport huidige school

Ondertekening Datum / Plaats

*) Met het plaatsen van uw handtekening gaat u er mee akkoord dat er van uw zoon/dochter een leerlingdossier aangelegd wordt; hierin worden naast persoonsgegevens ook gegevens opgenomen die nodig zijn voor het bijhouden van de schoolloopbaan en de leerlingenzorg. Onderstaande niet invullen Datum ontvangst

Naam contactpersoon

/

Leerlingennummer

Telefoonnummer Datum bevestiging


Trots, echt Gronings, met elan.

OPEN DAG 24 JANUARI 2014 16.00- 21.00 uur

Actuele informatie vind je op noorderpoort.nl

noorderpoort.nl

©Noorderpoort M&C 2013 Vormgeving en productie: Canon Business Services: Klaas de Vries, Grafisch ontwerper BNO, Druk VanLiereMedia. Fotografie binnenwerk: Rudmer Nijman, Judith van der Meulen e.a.

Noorderpoort versterkt je toekomst

VO Stadskanaal

Vakcollege2014 2015  

Brochure Vakcollege VO Stadskanaal

Advertisement