Page 1

Noorderlink- 24 april 2007

Presentatie 26 april 2006 Organisatieontwikkeling door strategische recruiting Chris Juta Creative Director Symfoia bv


Dé vraag

Good Results

What’s Inside the Black Box?

Great Results


What’s Inside the Black Box? Great Results

Mensen Good Results


What’s Inside the Black Box? Great Results

‘de goede’ mensen Good Results


Strategische recruiting = aan ‘de goede’ mensen komen om daarmee rechtstreeks impact te hebben op de ontwikkeling van de performance Great Results Good Results

‘de goede’ mensen


Dé vragen

 Wat is ‘goed’? Waneer is een mens ‘goed’?  Hoe bereik ik dat ‘de goede’ mensen samen een winning team vormen? 

Met als gevolg dat je de ‘goede’ mensen behoud

 Hoe kom ik aan deze ‘goede’ mensen?  Hoe raak ik op ‘de goede’ manier ‘nietgoede’ mensen kwijt?


Wanneer is een mens ‘goed’?

 Afgeleid van ‘toegevoegde waarde’ in de productie (omzet minus inkoopkosten) 

Hardskills: kennis en vaardigheden

 Afgeleid van ‘toegevoegde waarde’ in de beleving van de klant (klantwaarde)  

cultuur/identiteit die daarvoor nodig is Softskills: houding, niveau van gedrag en denken


Hoe sneller de wereld verandert, hoe nauwer deze afstemming luistert! De kunst van de dialoog

€ De organisatie als prestatie systeem

De organisatie als sociaal systeem

Effectief klantwaarde creëren

De kunde van (integraal) meten

Efficiënt productiewaarde creëren


Het wordt steeds belangrijker dat we begrijpen hoe de organisatie als sociaal systeem ‘werkt’

De kunst van de dialoog

€ De organisatie als prestatie systeem

De organisatie als sociaal systeem

Human Capital Accounting

De kunde van (integraal) meten

Financial en Management Accounting


Het wordt steeds belangrijker dat we begrijpen hoe de organisatie als sociaal systeem ‘werkt’ Communicatie

Verzuim Kennis Identiteit

Cultuur

Intelligentie

Passie

Motivatie

€ De organisatie als prestatie systeem

De organisatie als sociaal systeem

Human Capital Accounting

De kunde van (integraal) meten

Financial en Management Accounting


Hoe passen de puzzelstukjes bij elkaar? Wat is ‘het geheel’? Wat maakt een winning team? Intelligentie

Gedrag

Kennis Cultuur

Management

Identiteit

Leiderschap Voelen

Denken

Waarde

Motivatie

Passie

Zingeving

Willen Houding Ambitie

ideologie


De blinde man en de olifant John Godfrey Saxe (1816 – 1887) (Overgenomen uit ‘Op Strategiesafarie’; Mintzberg; 1999)

Er waren eens zes man uit Hindoestan Het opdoen van kennis zeer gezind Zij gingen op zoek naar de olifant (En ook al waren zij allen blind) Met onderzoek zouden zij Oordelen naar bevind. ……Een wal, een speer, een slang, een boom, een waaier, een touw ……… Maar al te vaak in godsdienststrijd Varen allen, denk ik, alledag Hun eigen koers, volkomen onwetend Over wat de ander denken mag. En spreken zij allen van een olifant Die geen van hen ooit zag


De ‘geest’ van de menselijke machine

 ‘Spirit’ heeft zich meer verborgen dan ooit  ‘Spirit’ is meer nodig dan ooit voor overleven  

In een wereld die sneller verandert dan ooit Wordt van iedere organisatie meer intelligentie en creativiteit gevraagd dan ooit

 ‘Spirit’ is de sleutel tot winning teams, excellente performance en aandeelhouderswaarde   

Lage kosten, hoge opbrengsten Klanten zijn bereid (meer) te betalen voor ‘waarde’ De marges op standaardproducten dalen


‘geest’ … ‘spirit’ ….dat wat teams tot winning teams maakt ….

 De organisatie als sociaal systeem ontwikkelt zich omdat mensen individueel én collectief bewustzijn ontwikkelen

 Dé vraag is hoe ‘grip’ te krijgen op dit proces

van individuele en collectieve bewustwording


'Grip' krijgen op het geheel Intelligentie

Gedrag

Kennis

Cultuur

Management

Identiteit

Leiderschap

Voelen

Passie

Houding

Denken

Waarde

Motivatie

Willen

Ambitie

Zingeving

ideologie


Een intellectuele verkenning van dat geheel  van ‘bewustwording’  van ‘groei’ van de organisatie als sociaal systeem  van ’what makes it tick’ Daarna: concrete toepassingen / technologie


De boodschap:

Klantwaarde

 Symfoia-model  Human Capital Accounting  Diagnostiek op individueel,  

 Recruiting op softskills  Internet based

In-, door en uitstroom

team- en organisatieniveau Cultuurmonitor Inzicht in oorzaak

Cultuur & identiteit

Visie & beleid Strategisch HRM

Normeren ‘wat is ‘goed’

Diagnostiek

 Softskills profielen  Voor reeksen functies


Het Symfoia-model


De basis van het Symfoia-model

Contextbewustzijn

Tijdbewustzijn Houding

Identiteit (zelf) bewustzijn


Drie ‘bewustzijnen’ die onze houding bepalen

Tijdbewustzijn

Contextbewustzijn

Bewust zijn van wat er speelt

Bewust zijn van hoe het werkt Houding

Identiteitbewustzijn Bewust zijn van je zelf en je eigen bijdrage


Een kennisconcept: drie fundamentele vragen

Tijdbewustzijn

Contextbewustzijn

Waarom nu?

Waarom hier? Begrijp ik het?

Identiteitbewustzijn Waarom ik?


Een concept van ‘ownership’

Tijdbewustzijn

Contextbewustzijn

Wat weet ik ervan?

Heb ik er invloed op?

Voel ik mij betrokken?

Identiteitbewustzijn Wat koop ‘ik’ ervoor?


Elk van de 3 bewustzijnen kunnen we verder ‘open vouwen’

 3 matrices  3 x 4 = 12 subdomeinen Verticaal (‘y-as’)

1

2 Horizontaal (‘x-as’)

4

3


Elk van de 3 bewustzijnen kunnen we verder ‘open vouwen’

 3 matrices  3 x 4 = 12 subdomeinen Verticaal

Wat we kunnen ‘zien’ Horizontaal

Wat we kunnen ‘voelen’


Materieel bewustzijn (wat we kunnen waarnemen met onze 5 zintuigen en ‘objectief’ kunnen overdragen)  ‘logos’

Existentieel bewustzijn (wat we ‘intuïtief’ kunnen aanvoelen en ‘subjectief’ kunnen doorvertellen)  ‘mythos’


Slimmer worden met elkaar

Integral e Functionele communicatie

ExistentiĂŤle communicatie


Tijdbewustzijn Feitelijke werkelijkheid Wat we weten Verleden

12 domeinen

Wat we verwachten Toekomst

Omgevingsbewustzijn Fysieke werkelijkheid

Hoe geordend we zijn Intern

De positie die we hebben Extern

Hoe open en De belevenis Hoe eerlijk we De waarden moedig we zijn die we delen terugkijken die we delen Ideële Intuïtieve werkelijkheid werkelijkheid Identiteitbewustzijn Functionele werkelijkheid De klantwaarde die we creëren

De ambitie die ik heb

Collectiviteit

Individualiteit

De verbondenheid die we voelen

De passie die ik voel

Intentionele werkelijkheid


‘What makes it tick’: luiken verder open ‘Luik’ openen

‘Luik’ openen

Wat we ‘zien’

Bewustzijn Wat we ‘voelen’

‘Luik’ openen

‘Luik’ openen


12 (team)rollen van Symfoia Ambitieuze mens Ideoloog / ideeĂŤnmens

Rolbewuste mens

De zelfbewuste mens

Politicus / commercieel invoelend

Gemeenschapsmens

De inrichtende mens Dealmaker / Marketeer

Structureerder / manager

Bezielde mens

De waarnemende mens

Feitenmens / analist

Planner/strateeg

Padvinder / wijsgeer Wegbereider / vernieuwer


Zo ontstaat een diagnostisch kader ….. Ambitieuze mens Ideoloog / ideeën mens

Rolbewuste mens 16% Gemeenschapsmens

15%

Politicus / commercieel invoelend mens 3% 3% 3% 5%

Dealmaker / marketeer

8%

Structureerder / manager Padvinder / wijsgeer

2%

8% 9%

15% Bezielde mens 13% Feitenmens / analist Planner / strateeg

Wegberijder / vernieuwer

Verhouding tussen ratio (materieel bewustzijn) en gevoel (existentieel bewustzijn) De rationele 26 waarnemer (norm = 20) De rationele regisseur

De intuïtieve waarnemer (norm = 20 20) De ideële regisseur


Meetpunten ontstaan door gedrag en denken – manifestaties van bewustwording – in beeld te brengen Situationeel

3 niveaus waarop denken betekenis krijgt 3 niveaus waarop gedrag betekenis krijgt

Vanuit overzicht Gericht op verbinden

Ondernemend gedrag Functioneel gedrag Organisch gedrag

3 domeinen van bewustzijn  houding Tijdbewustzijn Contextbewustzijn ‘Zelf’bewustzijn


Verticaal 1: niveaus waarop gedrag betekenis krijgt Instrumentele ontwikkeling (wat / hoe?)

Performance ontwikkeling (= instrument. ontw. x gedragsm. ontw.) Organisch gedrag (organisatie als levend systeem)

Waarde gedreven

Productie gedreven

Product gedreven

Functioneel gedrag (organisatie als machine)

Ondernemend gedrag Markt bepaalt gedrag

Systeem bepaalt gedrag

Identiteit bepaalt gedrag

Gedragsmatige ontwikkeling (wie / waarom?)


Ook een concept voor het onderscheid ondernemerschap – management - leiderschap Instrumentele ontwikkeling (wat / hoe?)

Performance ontwikkeling (= instrument. ontw. x gedragsm. ontw.)

De leider

Waarde gedreven

Productie gedreven

De manager

Product gedreven

De ondernemer

Markt bepaalt gedrag

Systeem bepaalt gedrag

Identiteit bepaalt gedrag

Gedragsmatige ontwikkeling (wie / waarom?)


Verticaal 2: niveaus waarop denken betekenis krijgt Instrumentele ontwikkeling (wat / hoe?)

Waarde gedreven

Productie gedreven

Product gedreven

Performance ontwikkeling (= instrument. ontw. x denk ontw.) Denken gericht op gemeenschappelijk maken van ‘gedachtegoed’

Denken gericht op het verkrijgen van inhoudelijke samenhang

Situationeel, op concrete uitvoering gericht denken Omstandigheden bepalen het denken

Overzicht bepaalt het denken

Harmonie bepaalt het denken

Denkontwikkeling (Waarom / wat?)


Ook een concept voor het onderscheid uitvoerder – architect - dirigent

Instrumentele ontwikkeling (wat / hoe?)

Performance ontwikkeling (= instrument. ontw. x denk ontw.) De dirigent / orchestreerder

Waarde gedreven

Productie gedreven

Product gedreven

De architect

De uitvoerder

Omstandigheden bepalen het denken

Overzicht bepaalt het denken

Harmonie bepaalt het denken

Denkontwikkeling (Waarom / wat?)


Concrete toepassingen & Technologie


Symfoia-scan is de basis

 Voor alle domeinen zijn stellingen gemaakt  108 stellingen  Die in 15-20 min via Internet gescoord 

worden De output: softskillsprofiel – ‘sociaalgenetisch profiel’ - van 147 variabelen die gedetailleerd houding, gedrag en denken in kaart brengen 

Standaard formaat: spinnenwebgrafieken, staafdiagrammen, tabellen, ……


Voorbeeld van te scoren stellingen Van elk moment leer ik weer Hoe meer vertrouwen je hebt in jezelf, hoe meer je kunt betekenen voor de klant Als we als team geloven in wat we samen doen, hebben we meer succes Een goede administratieve organisatie helpt om overzicht te houden Mijn eerste reactie is vaak dat ik de klant wil helpen Je moet op je intu誰tie kunnen vertrouwen Ik beslis nooit alleen hoe we de dingen organiseren, dat doen we samen Voor een succesvolle toekomst moeten planningen op elkaar afgestemd zijn Ik vind dat iedereen de baan moet zoeken die bij hem/haar past


Concrete toepassingen     

Strategische recruiting: recruiting op softskills / omkering werving- & selectieproces Competentiemanagement Coaching Teamdiagnostiek Continue gedragsverbetering (zelflerend kwaliteitssysteem)  Creëren winning teams  Leiderschapontwikkeling  Cultuurontwikkeling  Oorzaken mentaal ziekteverzuim  Monitoring diversiteitbeleid


Strategische recruiting

 Verbreding arbeidsmarktcommunicatie  kandidaten de gelegenheid geven zich op 

softskills te matchen met wat de organisatie te bieden heeft ongeacht leeftijd, sekse, huidskleur, … en ongeacht de hardskills (diploma’s en ervaring) 

Over deze ‘harde’ wordt óók beschikt


Hoe gaat recruiting op softskills praktisch in z’n werk:

 Normprofiel(en) maken  

Vanuit visie & beleid (wat de leiding noodzakelijk vindt) D.m.v. statistiek of rolmodellen meten welke softskills karakteristiek zijn voor een goede functievervulling  Simpel, snel en standaard / eenvoudig herhaalbaar

 Kandidaten maken via website Symfoia-scan 

Sofskillsprofiel van kandidaat wordt simultaan gematcht met alle functies waarvoor normprofielen zijn gemaakt

 Resultaten worden real time zichtbaar bij recruiting (en kandidaat)


Outputscherm 1: resultaat matching Voorbeeld: contactcenter. Maar kan iedere functie zijn: dealingroom, beveiliging, retail, zorg, onderwijs, installatie‌

In bou nd

Out bou nd

ABN Ame Amr UPC x o

Agis

HP

Philips

N. I.

50%

66%

50%

43%

10%

53%

67%

58%

K. L.

53%

51%

57%

50%

40%

53%

67%

38%

T. van T.

47%

70%

43%

29%

20%

71%

67%

67%

I. T.

50%

53%

36%

64%

40%

47%

33%

25%

K. B.

44%

70%

36%

43%

20%

35%

67%

50%

L. van M.

59%

55%

29%

68%

10%

41%

67%

38%

B. J.

66%

45%

50%

54%

30%

29%

67%

33%


Outputscherm 2: 54 (van 147) aspecten van houding, gedrag en denken van de individuele kandidaat


Competentiemanagement 

Competenties zijn de organisatiespecifieke som van hardskills en softskills  

  

Hardskills = ervaring, kennis en vaardigheden Softskills = houding, gedrag, denken

Symfoia softskillsprofiel van 147 variabelen is een generiek profiel: alle denkbare softskills zijn daarmee op een unieke manier te coderen Van elke functie kun je met Symfoia het gewenste softskillsprofiel vaststellen En je kunt meten in hoeverre een kandidaat aan dat profiel voldoet  objectivering


Coaching Snelheid, laagdrempeligheid en compleetheid van de informatie uit de Symfoia-scan maken het mogelijk om coaching uit z’n ‘niche’ te halen en er veel meer commodity-achtig mee om te gaan


Snelle en effectieve coaching

 Door te beschikken over ‘de goede’

informatie in één gesprek al resultaat 

Kan – met de analyse als gesprekskader - ook via telefoon of e-mail

 Toepassingen voor organisaties zijn legio:   

Opsporen oorzaken (mentaal) ziekteverzuim Persoonlijke feedback na eerst een teamanalyse Loopbaanbegeleiding / out- en replacement, functioneringsgesprekken,….


Ambitieuze mens Ideeën mens Rolbewuste mens

50%

Politicus 25%

42%

37%

Gemeenschapsmens Bezielde mens

Dealmaker

22% 0%

Zelfbewuste mens

Waarnemer

Contextschepper

manager

Analist

Wijsgeer Vernieuwer

50%

25%

46%

38% 16%

0%

Strateeg

Ondernemende mens Functionele mens

De rationele waarnemer (norm = 20)

24

De rationele regisseur (norm = 20)

27

Het rationele zelf (norm = 20)

14

Organische mens

Overall rationeel 50%

25%

De intuïtieve waarnemer (norm = 20)

26

De ideële regisseur (norm = 20)

17

Het emotionele zelf (norm = 20)

12

44% 33% 23%

0%

54%

Overall gevoelsmatig Uitvoerder

Architect

Dirigent

46%


Ambitieuze mens Ideoloog / ideeĂŤn mens

Rolbewuste mens

Politicus / commercieel invoelend mens

Gemeenschapsmens

Dealmaker / marketeer

Bezielde mens

Structureerder / manager

Je kan snel een stap dieper gaan

Feitenmens / analist

Padvinder / wijsgeer

Planner / strateeg

Wegbereider / vernieuwer

Ambitieuze mens Ideoloog / ideeĂŤn mens

Rolbewuste mens

Politicus / commercieel invoelend mens

Gemeenschapsmens

Dealmaker / marketeer

Bezielde mens

Structureerder / manager

Feitenmens / analist

Padvinder / wijsgeer

Planner / strateeg

Wegbereider / vernieuwer


Snelle en effectieve teamanalyse


Snelle en effectieve teamanalyse

 Teamleden maken Symfoia-scan via Internet  Twee standaard rapportages:  

Individueel Softkillsprofiel Teamanalyse / analyse teamrollen

 Facilitator bespreekt eerst één-op-één  Afronden met teamsessie:   

presentatie resultaten diagnostiek Dialoog Gedragsafspraken gericht op vergroting effectiviteit / teamperformance

Bewustwording werkt onmiddellijk!


Een gedeelte van de Symfoia-teamdiagnostiek (arcering op 1,5 maal standaarddeviatie: p≤0.18)


Een gedeelte van de Symfoia-teamdiagnostiek (arcering op 1,5 maal standaarddeviatie: p≤0.18)


Continue gedragsverbetering gericht op excellente performance als goed geleid integraal proces Integraal: niet geïsoleerd kijken naar personeelsverloop, ziekteverzuim, diversiteit, leiderschapsontwikkeling, ‌.


Continue gedragsverbetering in het sociale systeem t.b.v. het prestatiesysteem Symfoia-diagnostiek: effectmeting

Symfoia-diagnostiek: nulmeting

Symfoia-diagnostiek: effectmeting

Ondersteuning bij gedragsontwikkeling

Ondersteuning bij gedragsontwikkeling

Gedrag

Gedrag

Doen

Beslissen

Leer vergadering

Denken

Voelen

Leer vergadering

Tijd

Leer vergadering


Opbrengsten

 In het proces leren leidinggevenden hoe het

sociale systeem als geheel zich ontwikkelt en wat management daaraan bijdraagt 

Leiderschapsontwikkeling (geen dure / externe

leiderschapstrajecten nodig)    

Mentaliteit / ‘normen & waarden’ / cultuur & identiteit Welk gedrag – van welk team - is succesvol? Diversiteit: welke verschillen leiden tot excellente prestaties en wanneer zijn verschillen te groot? Wat veroorzaakt mentaal verzuim


Nog een keer de boodschap


 Recruiting  Teamanalyse  Coaching  Cultuurmonitor  leiderschapontwikkeling  …………

Steeds beter in staat zijn ‘de goede’ mensen samen ‘de goede’ dingen te laten doen

Het verschil maken in de markt

Winning teams

Één ‘integraal’ werkend diagnose systeem

Bijstellen beleid in-, door- en uitstroom

Monitoren effect van beleid


Einde Ik dank u voor uw aandacht, Chris Juta Meer informatie via

www.symfoia.com

Presentatie Symfoia  
Presentatie Symfoia  

In het kader van de Qua vadis bijeenkomst over het werven en vasthouden van medewerkers in een krapper wordende arbeidsmarkt.

Advertisement