Page 1

AK elK KIBLAT NYA ARAH MANA? TANYA SHUIB KETlKA PERTAMA KALI MENZIARAHI IBU SAUDARANYA SETELAH BERPINDAH KE RU-

MAR BARD. "SERONG SEDIKIT KE KANAN." TANPA BANYAK SOAL, SHUIB MENERUSKAN SOLATNYA. Usai sahaja solat baru Shuib terfikir, "Bukankah tadi aku solat menghadap

tandas? Persoalan itu mula bermain di otaknya. Adakah mak ciknya sendiri tidak sedar pembinaan rumah tersebut kiblat­ nya menghadap tandas? Suatu ketika dahulu, tatkala Tanah

Melayu dibanjiri pedagang-pedagang

Tip-tip rumah yang disarankan Islam Jiran Tetangga yang Baik.

1

Pilihlah tempat tinggal yang jiran tetangganya baik. Tanpa jiran yang baik, kehidupan harian kita juga turut terganggu dan kurang senang. Dengan adanya jiran yang baik, sedikit sebanyak melegakan hati tatkala ingin meninggalkan iumah. Setidak-tidaknya rnereka akan turut memerhatikan rumah kita agar sen­ tisa dalam keadaan baik. Oleh itu, sebaiknya pantau dahulu persekitaran rumah sebelum membuat keputusan. Jiran tetangga merupakan jiran yang kedudukannya 40 bush rumah di sekeliling rumah anda sebagaimana hadis riwayat Ibnu "Asakir yang bermaksud,'Tiap empat puluh rumah adalah tetangga-tetungga, yang di de­ pan, di belakang, di sebelah kanan dan eli sebelah kin (rumahnya)."

26

2

Bersederhana pembinaannya.

Islam tidak menggalakkan umatnya membina rumah se­ hingga boleh menimbulkan rasa riak pada din sendiri dan mendatangkan prasangka dan fitnah danpada jiran teta.ngga. Malah Islam mcnyarankan supaya pembinaan rumah yang baik adalah bersederhana sahaja. Sekiranya semua orang membina rurnah banglo yang terlampau besar, secara tidak Iangsung akan mewujudkan jiran tetangga yang tidak kenaI di antara satu sarna lain kerana terlalu selesa di rumah sehingga tidak mahu keluar bergaul dengan jiran tetangga. Sebaliknya rumah yang terlalu kecil dan sempit juga tidak elok ke­ rana akan cenderu.ng membuat peng­ huninya tidak selesadi rumah sehingga akhirnya banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Islam menekankan

rumah yang paling baik dalam Is­ lam adalah rumah yang sederhana besarnya. Buatlah rumah yang cantik, Allah senang kepada kecantikan.

3

Rumah keeil tidak bennakna tidak cantik. Walau sebesar mana ruang yang dimiliki, hiaslah rumah anda supaya sentiasa kelihatan cantik. Rumah yang indah akan melegakan otak dan filoran. Tapi ingat, mempamerkan kecantikan dan keindahan tidak sarna dengan mempamerkan kemewahan atau kemegahan.

4

Bina,ah paip air.

Usahakan di rumah ada paip air dan paip hujan, supaya anda boleh mandi wajib dan wuduk dengan Iebih sempurna dengan air MEl 2012

llrISl.@,


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UMUM Islam, aspek pembinaan rumah meng­ adap kiblal amat dilitik beralkan. Bah­ kan, kebanyakan landas rumah dibina di luar rumah agar rumah lebih bersih dan suci dari najis. Apatah lagi apabila landas dikailkan sebagai rumah yang dihuni oleh para syaitan. Justeru, ia perlu dibina di luar dan bukannya di dalam. Ditambah pula, rumah yang dibina disifatkan oleh Rasulullah sebagai sebuah masjid bagi kaum perempuan menunaikan solat fardu dan kaum lelaki menunaikan solat-solat sunat seperti solat hajat, tahajud, witir dan jenazah, maka bertepatanlah pembi­ naannya mengambil kira arah kib,lat. Hari ~ni, kebanyakan rumah yang dibeli berdasarkan konsep bina dan juaL Pemaju perumahan bina dan kita membelinya. Lantas penentuan arah rumah bukan men­ jadi milik mutlak pengguna untuk menen­ tukannya. Dan tidak hairanlah jika, ada rumah yang berkiblatkan 'tandas'. Isunya, perlukah setiap rumah itu per­ lu dibina mengadap kiblat? Dan jika tidak baga'imana pula hukumnya? Atau jika berkiblatkan tandas, bagaimana keadaannya?

Senario mengadap kiblal dalam ma­ syarakat Melayu Islam mahupun Islam secara keseluruhannya antara yang men­ jadi keutamaan. Bahkan apa jua hal yang dilakukan disunalkan mengadap kiblal. Misalnya minum air zamzam, hukum­ nya sunat mengadap kiblat. Begitu juga ketika mengazankan dan iqamah bayi yang baru lahir, disarankan mengadap kiblat. Jenazah yang terkujur kaku juga, diminta untuk diletakkan mengadap kib­ lat. Hakikatnya, arah kiblat bukan sahaja untuk solat sebaliknya menjadi keuta­ maan untuk mendapatkan, keberkatan. Apa pun berbicara soal mendapatkan keberkatan da,lam membina kebahagiaan rumahtangga, Rasulullah s.a.w. menegas­ kan ada empat perkara yang perlu diam­ bil kira iaitu isteril yang baik, rumah yang selesa, jiran yang baik dan kenderaan yang selesa. Dan ternyata, aspek rumah, tumt menjadi salah satu fokus Rasulullah untuk umat Islam. Apa yang dimaksudkan dengan rumah selesa oleh Rasulullah s.a.w. bukanlah terletak pada nilai mate­ rial dan hiasan mewah, sebaliknya lebih menerapkan, elemen mahupun nilai ke­

yang mengalir. Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda, "J811ganlah seseorang di antara kamu mandi dalam hekils air yang tidak mengalir ketik8 daJam kead8811 junub. "(Hadis riwayat Muslim).

bergaduh suami isteri, bergaduh anak­ beranak, sakit yang tidak tahu punca nya, rumah tangga dan keluarga yang kuear kaeir. Dikatakan di imtara sebabnya berpunca dan datang dari syaitan yang sering mengganggu yang kita sendiri pelihara di tandas bilik tidur. Mungkin kerana itu, orang dulu­ dulu, membina tandas di luar rumah!

Pisahkan tempat wuduk dengan tandas.

5

Sebaiknya tempat wuduk dipisahlum dari tandas supaya kita boleh membaca doa sebelum atau sesudah wuduk. (Dilarang membaca doa di dalam tandas). Kalau baea doa keluar/masuk tandas sekali pun kena baca di luar tandas. Seboleh-bolehnya jangan buat tandas dalam bilik tidur. 'Thndas adalah sarang tempat tinggal syaitan. Kalau ada tandas dalam bilik tidur bererti kita sentiasa berada bersama syaitan ketika tidur. Ramai yang terkena gangguan syaitan saperti histeria, bosan dan rungsing apabila balik ke rumah,

AJ:oISX@L MEl 2012

Jagalah kebersihan rumah.

6

Rumah yang kotor men­ datangkan suasana yang tidak sihat. Ini akan mengundang berbagai penyakit. Oleh kerana itu, rumah perlu bersih dan mudah untuk dibersihkan. Jangan letak patung sebagai hiasan di dalam rumah.

7

Jauhi rumah anda dari perhiasan berbentuk patung kerana ia mengundang syaitan untuk dijadikan tempat kediaman mereka. Malah, ia menghalang maIaikat rahmat untuk

imanan dan ketakwaan pada penghuni rumah. Rumah yang sempurna ialah rumah yang penghuninya sellalu mendirikan iba­ dah kepada Allah s.w.t., dan sentiasa menjadikannya sebagai lempat pemben­ tukan nilai-nilai qudwah hasanah seba­ gaimana yang disyariatkan ole'h Islam. Malah bermulalah dari rumahlah, pern­ bentukan sahsiah generasi akan datang dapat ditentukan. Umumnya konsep rumah kediaman sempurna ialah rumah yang mencer­ minkan tiga hal pokok yang utama, iaitu hubungan manusia dengan Allah S.W.t. (hablum minallah), hubungan manusia sesama manusia (hablum minannas) dan hubungan manusia dengan alam (hablum minal alamin). Berbalik pada persoalan rmah, per­ lukah mengadap kiblat, Penolong Arki­ tek di Bulatan Mekar Sdn. Bhd., Syafiq Suhaimi, tatkala diajukan persoalan ini menjelaskan, hari ini, dalam pembinaan sesebuah rumah, ia tidak melalui arkitek sahaja. Sebaliknya arkitek merupakan pihak yang kedua terlibat selepas pe­

datang bertandang ke rumah anda.

8

Peliharalah Anak Yatim.

Jika anda berkemampuan, asuhlah anak yatim dan didik­ lah dengan baik sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah yang bermakBud, "Sebaik-baik rumah kaUll1 MusJimin ialah rumah yang terdapat di da­ Jamnya anak yatim yang diasuh de­ nlf8l1 baik, dan seburok-buruk rumah kaum Muslimin iaJah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim tapi anak itu diperlakukan denlf8l1 buruk. " (HR. Ibnu Majah)

g

Tanamlah Pokok.

Tanamlah pokok-pokok se­ bagai hiasan di sekeliling rumab bagi mendapatkan rumah yang teduh dan mendapat udara segar dari oksigen yang dikeluarkan dari pohon tersebut.

27


UMUM.

_

rancang bandar dalam memilih kriteria berkaitan pemilihan bentuk rumah dan sebagainya. Ujarnya, memang arkitek turut me­ mainkan peranan dalam menentukan arah kiblat, tetapi ia tidak pernah tertulis dalam garis panduan yang telah ditetap­ kan oleh Lembaga Arkitek Malaysia. Biasanya arkitek dan perancang ban­ dar yang beragama Islam akan menitik beratkan hal ini. Selebihnya terpulang kepada individu sama ada untuk melak­ sanakannya atau sebaliknya. "Melainkan untuk pembinaan rumah persendirian, seseorang arkilek yang ditugaskan perlu mengikut peraneangan dan susun atur yang telah ditetapkan oleh empunya rumah. Apa yang mampu kami lakukan hanyalah memberi cadangan jika arah tersebul berlenlangan atau tidak sesuai dengan arah kiblat. !tu pun jika tuan rumah setuju untuk menukar pelan asalnya. "Ada beberapa perkara yang menjadi asas kepada perancang bandar dan arki­ tek. Antaranya, kami akan melihat arah turun naik matahari di kawasan tersebut bagi mendapatkan susun atur peruma­ han yang selesa tanpa gangguan sinaran matahari yang terlampau. Lebih-Iebih lagi ruang tamu dan bilik," katanya. Ujar Syafiq, tugas sebagai arkitek menitikberatkan keselesaan kepada peng­ huni. Arkitek juga akan melihat arah angin kawasan tersebut untuk memberi ruang udara kepada pemilik rumah dan penen­ tuan arah kiblat secara tidak langsung. "Sebagai arkitek, penyelidikan ter­ lebih dahulu dilakukan sebelum meletak­ kan kedudukan tandas dalam rumah bagi memastikan ia bukan sahaja baik untuk kesihatan bahkan pengudaraan dalam rumah juga dapat memberikan kesele­ saan kepada penghuni rumah tersebut. "Jika tandas diletakkan di bahagian tengah rumah ia, akan menyebabkan bau yang tidak enak pada seluruh kawasan dalam rumah sebelum bau itu keluar ke bahagian hujung rumah," katanya.

SOLAT TETAP SAH Sementara itu Mohammed Farid Masri,

28

--

.-

Perunding Hartanah, Pakar Motivasi Islamik dan Pengurus Pentadbiran di Learning Curve Training and Consultan­ cy, menyatakan, kiblat menghadap tan­ das dalam pembinaan rumah, tidak ada salahnya. Nabi s.a.w. pernah mengatakan, "Apabila engkau ke tandas, janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang air kecil atau buang air besa;; tetapi menghadaplah ke timur aiau ke barat./1 Sahih Muslim No. 388). Ternyata dalam hal ini, Rasulullah berpesan agar seseorang tidak mem­ belakangi dan mengadap kiblat ketika membuang air keeil mahupun besar. Jus­ teru, arah kiblat yang mengadap ke tan­ das bukan isunya. Apa pun ujar Mohammed Farid, usa­ hakan seboleh-bolehnya agar rumah mengarah ke kiblat. Jika tidak,sebaiknya tempat solat tidak mengarah ke tandas. Tetapi jika tempat solat itu menghadap tandas, sediakanlah penghadang (pintu) bagi membezakan ia ruang untuk landas dan ruang untuk solat.

LETAK CERMIN

UNTUK STABILKAN

TENAGA?

Selain penganut Islam, bagi pengamal feng shui, kedudukan tandas dalam ru­ mah memainkan peranan penting dalam mebina kesejahteraan dan keharmonian penghuni rumah. Justeru, dalam pem­ binaa sesebuah rumah, kedudukan bilik mandi dan tandas di dalam rumah men­ jadi salah satu faktor penting yang perlu diambil kira. Pengamal Feng shui pereaya, ada empat tempat di dalam rumah, yang tidak

dibenarkan bilik air atau tandas dibina. Empat lokasi tersebut ialah di sebelah pintu utama, di atas pintu utama, atas dapur dan juga di tengah-tengan rumah. Hal ini dipercayai akan mengakibat­ kan pelbagai kemungkinan seperti ke­ dudukan di sebelah pintu utama akan mengakibatkan penghambatan pereda­ ran aliran tenaga yang berada di dalam rumah. Manakala bagi yang mendiami rumah dua tingkat, bilik air di atas pintu utama tidak dibenarkan kerana diper­ eayai akan menghasilkan tenaga yang negatif kepada ahli keluarga. Begitu juga dengan bilik air di atas dapur. Kebanyakan pengamal feng shui mengelak dari membina bilik air di atas dapur kerana ia akan menghasilkan tena­ ga air yang mampu memadamkan tenaga api. Secara tidak langsung pemadaman tenaga api akan menyebabkan terhasil· nya tenaga negatif. Kedudukan bilik air di tengah-tengah rumah paling ditegah. Mereka percaya ia akan mengaeau seluruh tenaga yang terhasil di dalam rumah. la juga akan menjejaskan kesihatan dan kesejahtera­ an penghuni. Mereka juga percaya, setiap keter­ lanjuran pembinaan tersebut mempunyai jalan penyelesaiannya dengan meletak­ kan eermin besar di luar pintu bilik mandi untuk membantu mengalihkan tenaga supaya tidak akan terkurang. Manakala untuk bilik mandi di te­ ngah rumah, dinasihatkan supaya din­ dingnya dicat dengan warna merah atau­ pun meletakkan kristal besar. Mereka pereaya ia mampu menstabilkan tenaga di dalam rumah. 0 MEl 2012

lU:'ISl..@!.

Tip Bina Rumah Konsep Islam  

Sumber: Nur Hasyimah Othaman (2012), Majalah Al-Islam.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you