Page 1

c.c. SVT/Uppdrag granskning Patientnämnden Läkarförbundet

Socialstyrelsen Enskildas klagomål 106 30 Stockholm

Anmälan om överträdelse av etiskt utövande samt påtryckningar på patient under psykiatrisk behandling för att ansluta sig till en religiös sekt Anmälan avser: Psykiatriker verksam i Stockholm Den drabbade patienten: X Anmälare: Y Relation till den drabbade, pappa. Bakgrund & sakomständigheter: Min dotter fick, vid tiden för sin 18-årsdag (mars 2011) kontakt med N som är son till den aktuelle psykiatrikern. I samband med skolstarten augusti 2011 klagade X på sömnproblem/stress/depression. Jag bokade en tid hos läkare som utförde en test och rekommenderade X till behandling hos ”Unga Vuxna”, Danderyds sjukhus. Snart fick jag veta att även hennes pojkvän N, sedan en tid led av psykiska besvär och var sjukskriven från sin gymnasieutbildning ht 2011/vt2012. Även X bestämde sig för att sjukskriva sig och skjuta upp gymnasieutbildningen. X har inte tidigare visat några psykiska besvär eller svaga beteenden, tvärtom har hon lämnat skolan år efter år med betyg över medel samt har haft en god kamratkrets och många intressen. Jag blev djupt oroade över hennes totala personlighetsförändring. Hon övergav, efter några få besök, behandlingen på Danderyds sjukhus ”Unga Vuxna” (psykiatriker samt KBT behandling) och meddelade oss att hennes pojkväns pappa, som var psykiatriker nu skulle överta behandlingen. X fick följande mediciner utskrivna: Seroquel 25 mg, Imovane 5mg, Citalopram Orifarm 20 mg, Atarax 25 mg och Fluanxol 0,5 mg. Jag talade med X och ifrågasatte att hennes pojkväns pappa skulle vara hennes behandlande läkare med hänsyn till deras relation men fick inget gehör. Efterhand blev X mer och mer involverad i Mormonsekten och jag förstod att Psykiatrikerns familj var djupt rotade i sekten och infödda i denna efter Psykiatrikerns pappa. Under februari/mars 2012 berättade X att hon ville döpa sig i Mormon sekten. Min familjs uppfattning hade fram tills dess varit att Mormonsekten var att likställa med en kristen frikyrka eftersom deras officiella namn är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga,


mormonerna. Detta visade sig vara en felbedömning. Mormonsekten uppvisar flera manipulativa och destruktiva drag med hemliga riter med syfte att sätta stark mental press på medlemmarna i syfte att nå frälsning. Medlemmarna får inte ifrågasätta sekten eller dess ledare och lärs snabbt av med att ifrågasätta. Medlemmarna uppmanas att inte ta del av information som kritiserar rörelsen. Genom s.k.”värdighetsintervjuer” styrs medlemmarna att tänka rätt. Ingående och kränkande frågor ställs, bl.a. läggs stor vikt vid att medlemmen har betalat ”ett ärligt tionde” samt inte umgåtts med ”avfällningar” (avhoppade mormoner eller personer som ”skadar” rörelsen). Medlemmarna ingår mycket långtgående, livslånga löften där medlemmarna förbinder sig att ägna all sin begåvning, all sin tid, kraft och resurser som man idag har eller i framtiden kan komma att få till rörelsen. Kvinnor beordras att lyssna på sin makes råd såsom han lyssnar på gud. Vidare bär mormoner rituella underkläder, en särskild kroppsstrumpa (garnments) som ska skydda från det onda. Såväl avhoppade mormoner som psykologer verksamma i föreningar som hjälper medlemmar att hoppa av från mormonsekten har vittnat om den starka psykologiska låsning som dessa ritualer medför med risk för att ”avhoppare” känner sig stukade för livet. Jag har varit i kontakt med: -FRI, föreningen rädda individen -Hjälpkällan -avhoppare från Mormonsekten -kontakter i USA som bekräftar detta förhållande. Jag har gjort en granskning av mormonerna på deras svenska och amerikanska hemsida och även besökt deras gudstjänst i deras samlingslokal i Gubbängen. Jag har även granskat annan information på internet samt varit i kontakt med flera ledande religionssociologer . För att få en uppfattning om vilka etiska regler som gäller för psykiatriskt utövande läkare har jag varit i kontakt med Patientnämnden och leg. läkare. För att få svar på ytterligare frågor bokade jag möte med Psykiatrikern på mitt kontor i Stockholm fredagen den 20 april 2012. När jag ställde honom inför känslig information om Mormonernas ritualer, som jag framförallt fått fram genom avhoppande medlemmar och religionsforskare, undvek han att svara eller svarade svävande vilket stärkte min uppfattning att de rituella aktiviteterna inte tål att granskas. På frågan om Psykiatrikern ansåg att han bröt mot etiska regler vid behandling av sin sons flickväns psykiska besvär kunde han inte svara på den frågan. Jag bad honom därför att själv undersöka saken men han vägrade. Jag ställde också frågan om hur många av hans patienter som han rekommenderat att gå med som medlem i Mormonsekten men jag fick inget tillfredställande svar. Jag bad honom att be X att, eftersom hon står under psykiatrisk behandling, rekommendera henne att avstå från kontakt och aktivitet med Mormonerna till dess att hon blivit frisk och avslutat sin skolgång för att hon skulle ha förmåga att själv fatta ett rationellt beslut om ev. medlemskap. Detta vägrade Psykiatrikern. Att en ung flicka, i en skör livssituation som står under psykiatrisk behandling, utsätts för stark religiös manipulation som ovan beskrivits, och som hon idag inte har möjlighet att validera måste


på alla sätt vara djupt ovärdigt. Med hänsyn till ovanstående anmäler jag Psykiatrikern för att överträtt etiska regler vid behandling av min dotter med hänsyn till relationen mellan henne och Psykiatrikerns son samt att han, under sitt patientinflytande av min dotter under hennes psykiska tillstånd har utövat påtryckningar för ett engagemang i sekten Mormonerna.

Ort 2012-05-02

Y Adress Telefon

Anmälan till Socialstyrelsen  

Anmälan om överträdelse av etiskt utövande samt påtryckningar på patientunder psykiatrisk behandling för att ansluta sig till en reli...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you