Page 1

PLASTIC CHAIR   Thitiwut Nantibhakhirund ID210 Peemawat Chaiyo ID227


To Chair.   เก้าอี้อาจถูกกล่าวได้ว่ามีความสําคัญมากเป็นอันดับต้นๆภายในบ้าน มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการที่สําหรับนั่ง ซึ่งเก้าอี้ก็ได้เกิดขึ้นมาเพื่อสิ่งนั้น เก้าอี้นั้น เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่หากมีการวิวัฒนาการอยู่อย่างเรื่อยๆ เมื่อลองมองและพิจารณาไปที่เก้าอี้ตัวใดตัวหนึ่ง เราจะเห็นว่าเก้าอี้นั้น สามารถเล่าเรื่องราวได้มากมาย ไม่ว่าจะเกี่ยวกับยุคสมัย ความเจริญทาง อุตสาหกรรม ยุคสมัยกับการใช้ชีวิตต่างๆ ความชอบส่วนตัวของผู้ใช้งาน ทุกๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีเงื่อนงําที่ถูกซ่อนอยู่ในเก้าอี้ตัวหนึ่ง ซึ่งสิ่งที่ผู้จัดทําจะนําเสนอใน รายงานฉบับนี้เป็นเรื่องของ วิวัฒนาการของเก้าอี้พลาสติก เก้าอี้พลาสติกนั้นเริ่มต้นผลิตขึ้นตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 โดยเริ่มแรกเก้าอี้นั้น จะทํามาจากพลาสติกที่มีการเสริมแรง หรือ fiberglass reinforced plastic เนื่องจากในสมัยเริ่มแรกยังไม่ได้วิจัยและสร้างพลาสติกที่มีความแข็งแรงและ รับแรงได้ดี ดังนั้นในสมัยแรกเริ่มของเก้าอี้พลาสติกนั้นจึงเป็นเพียงการผลิต แบบกึ่งอุตสาหกรรม และเมื่อต่อมาได้มีการพัฒนาพลาสติกจนสามารถใช้เพียง พลาสติกสร้างเก้าอี้ตัวหนึ่งขึ้นมาได้ ซึ่งเก้าอี้ Universale ของ Joe Colombo เป็นเก้าอี้ตัวแรกที่ถูกสร้างจากเพียงพลาสติกทั้งชิ้น จากนั้นจึงเกิดการปฏิวัติ วงการอุตสาหกรรม mass production ขึ้นอย่างมาก ซึ่งส่งผลมากมายต่อ สังคมโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ต่อมาเก้าอี้พลาสติกอีกหลาย ล้านตัวก็ได้ถูกผลิตขึ้นมาบนโลก และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิง วัสดุ และการขึ้นรูปใหม่ๆ ก็ได้ถูกวิจัยและคิดค้นขึ้น ซึ่งทั้งหมดล้วนถูกพัฒนา ขึ้นเพื่อตอบปัญหาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


1950 Eames Plastic Side Chair

ทศวรรษที่ 1940 Charles และ Ray Eames พยายามค้นหาแนวทางการออกแบบโดยใช้ วัสดุ และรูปทรวใหม่ๆ ซึ่งพวกเค้าให้ความ สนใจไปที่พลาสติกด้วยแนวคิดที่ว่าพลาสติก เป็นวัสดุที่น่าสนใจและสามารถทําอะไรได้มาก ซึ่ง Charles และ Ray Eames ได้เล็งเห็นว่า พลาสติกสามารถขึ้นรูปเป็น organic form ได้ ซึ่งรับกับสรีระร่างกายมนุษย์ได้ดี

Designer : Charles and Ray Eames Materials : Glass fiber-reinforced plastic How it made : Fiberglass molding


Fiberglass-reinforce plastic ไฟเบอร์กลาส" หรือ “เส้นใยแก้ว” เป็นวัสดุช่วยเสริมแรงให้กับ พลาสติกเรซิ่น และขึ้นรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น หลังคารถกระบะ อ่างอาบน้ํา เรือ ชิ้นส่วนเครื่องบินเล็ก ถังน้ําขนาด ใหญ่ ชิ้นส่วนรถแข่ง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว (Glass Reinforced Concrete, GRC ) เป็นต้น นอกจากสมบัติความแข็งแรง ทนแรงดึงได้สูงมากแล้ว เส้นใยแก้วยังเป็น ฉนวนความร้อน ถูกใช้เป็นฉนวนในเตา ตู้เย็น หรือวัสดุก่อสร้าง นอกจาก นั้น เส้นใยแก้วสามารถทอเป็นผืนผ้า เย็บเป็นชิ้น และด้วยโครงสร้างที่ ทําให้ ผลิตภัณฑ์ทําจาก เส้นใยแก้วมีช่องว่างภายใน ที่ถูกดักเก็บไว้ทําให้มีความ สามารถในการป้องกันความร้อนได้ดีเหมาะที่จะทําผ้าหนุนด้านใน เพื่อเป็น ฉนวนที่ดีเช่นเดียวกับที่ใช้กับตู้เย็นหรือเสื้อหนาว ผ้าจากเส้นใยแก้วไม่มี การดูดซึมน้ํา ใช้เป็นผ้ากันน้ํา ไม่เกิดการหดตัวและไม่เกิดผลเสียจากน้ํา เส้นใยแก้วมีขนาดและความยาวหลากหลายขนาด เส้นใยอาจยาวเหมือน เส้นด้าย ยาวมากไปจนถึงเส้นใยที่สั้นมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เส้นใยแก้วผลิตจากส่วนประกอบ ของทรายแก้ว หินปูน หินฟันม้า เติมกรด บอริกและสารเติมแต่งอื่นๆ ถูกหลอมเหลวภายใน เตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูง มากถึง 1370 องศาเซลเซียส หลังจากนั้น จะเข้าสู่กระบวนการรีดเป็น เส้นใยยาว โดยเส้นใยถูกดึงออกจากหัวรีด และถูกม้วนเก็บด้วยความเร็วที่ สูงกว่าความเร็วของใยแก้ว ที่ถูกอัดออกจากหัวรีด ซึ่งเท่ากับเป็นการยืดดึง ในขณะที่เส้นใยยังอ่อนตัว ได้เส้นใยขนาด เล็กลงก่อน การแข็งตัว เส้นใยยาวนี้มักนิยมใช้ทําผ้าม่าน หากต้องการทําเป็นเส้นใย สั้น ก็จะถูกตัดด้วยแรงลมให้มีความยาวแตกต่างกันออกไป ซึ่งนิยมนําไป ทําผลิตภัณฑ์เทปหรือผ้า ในงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันเสียง อุณหภูมิ และไฟ


"ไฟเบอร์กลาส" ในภาษาของวัสดุเสริมแรงที่รู้จักทั่วไป ใน การทําหลังคารถกระบะ หรือชิ้นส่วนที่ต้องการความแข็งแรงนั้น ผลิตจากการนําชิ้นส่วนต้นแบบมาขัดผิวด้านนอกด้วย ขี้ผึ้งถอดแบบ วางผ้าใยแก้วบนชิ้นส่วนต้นแบบ ทาด้วยเรซินที่ผสมตัวทําให้แข็งให้ มีความหนา ตามต้องการ เมื่อเรซิ่นแข็งตัวแล้วดึงชิ้นส่วนไฟเบอร์ กลาสออกจากชิ้นส่วนต้นแบบ นํามาขัด แต่งผิวด้านนอกให้ เรียบร้อย การสร้างชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาส จากวิธีนี้จะขาดรายละเอียดและ ความสวยงาม แตกต่างจากวิธีที่ใช้ แม่พิมพ์ ซึ่งเหมาะสําหรับชิ้นส่วนจํานวนมาก แต่มีขั้นตอน ยุ่งยาก กว่าวิธีแรก โดยเราต้องสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาจากชิ้นส่วนต้นแบบเสีย ก่อน เมื่อได้แม่พิมพ์ แล้วจึงนํามาสร้างชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสที่ ต้องการ ชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นมามีความสวยงามเหมือนกับ ต้นแบบทุก ประการ และสามารถเสริมความแข็งแรงในบริเวณที่ต้องการโดย เพิ่มความหนา ของใยแก้วหลายๆ ชั้น ไฟเบอร์กลาสผลิตขึ้นจากสารเคมีและวัสดุหลายชนิด ซึ่งเป็น อันตรายต่อสุขภาพ เช่น ดวงตา ผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังและใช้อุปกรณ์ป้องกัน ในขณะที่ทํา ชิ้นส่วนจากไฟเบอร์กลาส


1956 Tulip Chair Tulip chair เป็นเก้าอี้สไตล์ Modernism ที่ถูกออกแบบมาให้เข้าชุดกับโต๊ะรับประทาน อาหาร โดยมีการขึ้นรูปด้วย fiberglass ซึ่งเป็น วัสดุยอดนิยมในสมัยนั้น นอกจากนี้ Tulip chair ยังแสดงให้เห็นถึง ภาพของ Space age ด้วยการออกแบบรูปทรง ที่ดู futuristic ในสมัยนั้น และได้มีการนําไประ กอบในภาพยนต์เรื่อง Star Trex ด้วย

Designer : Eero Saarinen Materials : Seat shell – Fiberglass-reinforced plastic Base – Plastic coated cast-Aluminum How it made : Fiberglass molding


Part


1963 Ball Chair Ball Chair เป็นเก้าอี้ที่มีชื่อเสียง ด้วยเหตุที่ ในช่วงแรกที่มีการออกแบบ และผลิตเก้าอี้ตัวนี้ Ball Chair ได้แสดงจุดยืนที่แตกต่างจากเก้าอี้ ตัวอื่นๆอย่างมาก ทั้งด้วยรูปทรงที่แปลกตา ขนาดที่ใหญ่ ซึ่งในเวลาต่อมา Ball Chair ได้ ถูกผลิตซ้ําออกมาในหลายๆเวอร์ชั่น เช่น มีการ ปรับไซส์ หรือ มีการใส่ฟังค์ชั่นให้สามารถฟัง เพลงได้อีกด้วย

Designer : Eero Aarnio Materials : Frame – Fiberglass-reinforced plastic Base – Plastic coated Stainless steel How it made : Fiberglass molding


Process


1965 ‘Universale’ Chair

‘Universale’ Chair ถือเป็นเก้าอี้ตัวแรกที่ ถูกผลิตด้วยวัสดุพลาสติกทั้งชิ้น ซึ่งถือเป็นจุด เริ่มต้นของการผลิตแบบ mass production ในด้านการออกแบบ ‘Universale’ Chair ถูกออกแบบให้เป็นเก้าอี้ซึ่งสามารถปรับระดับ ความสูงให้เหมาะสมต่อการใช้งานได้ อีกทั้งยัง สามารถนํามาวางเก็บซ้อนกันได้

Designer : Joe Colombo Materials : Polypropylene How it made :Injection molding


1967 Floris Chair เก้าอี้รูปทรงแปลกตานี้ถูกออกแบบโดย Gunther Beltzig ดีไซน์เนอร์ออกแบบสนาม เด็กเล่นชาวเยอร์มัน โดยการออกแบบได้คํานึง ถึงเรื่อง Ergonomic เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเก้าอี้ตัวนี้ ได้มีการใช้ organic shape มาเล่นเพื่อให้รับ กับสรึระของมนุษย์ และมีการออกแบบให้เก้าอี้ สัมพันธ์กับส่วนต่างๆในร่างกายน้อย เพื่อ ป้องกันการเกิดจุดอับซึ่งทําให้ผู้ใช้ร้อนและนั่ง ไม่สบาย นอกจากนี้การใช้วัสดุประเภทไฟเบอร์ กลาสช่วยลดต้นทุนทางการผลิตได้ดีอีกด้วย

Designer : Gunther Beltzig Materials : Fiberglass-reinforced polyester How it made :Fiberglass molding


1967 Selene Chair

Selene Chair เป็นเก้าอี้ Monobloc กล่าวคือ เป็นเก้าอี้พลาสติกชิ้นเดียวทั้ง ตัว ซึ่งทําให้เก้าอี้มีน้ําหนักเบา และราคา ต้นทุนต่ํา ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการ ผลิตออกมาในจํานวนมากได้อย่างมาก โดยเก้าอี้ 1 ตัวใช้เวลาเพียง 70 วินาที

Designer : Vico Magistretti Materials : Fiberglass-reinforced polyester How it made : Injection molding


Injection Moulding

Plastic Injection Moulding คือกระบวนการขึ้นรูป พลาสติกวิธีหนึ่ง ทําโดยการฉีดพลาสติกผ่านทางท่อ injectionด้วยแรงดันสูงเข้าไปยังแม่พิมพ์ สามารถผลิตพลาสติกรูปร่างต่างๆได้เช่น มีรู งอได้ มี เกลียว ผิวเรียบ ซับซ้อน เนื้อแข็ง เนื้อโฟม เล็ก ใหญ่ หนา บาง ยืดหยุ่น และ ทําผิวได้อีกด้วย เช่น ผิวมัน ลวดลาย มีสี ใส


Process Plastic Injection Moulding คือกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกวิธีหนึ่ง ทําโดยการฉีด พลาสติกผ่านทางท่อ injectionด้วยแรงดันสูงเข้าไปยังแม่พิมพ์ สามารถผลิตพลาสติกรูปร่างต่างๆได้เช่น มีรู งอได้ มีเกลียว ผิวเรียบ ซับซ้อน เนื้อแข็ง เนื้อ โฟม เล็ก ใหญ่ หนา บาง ยืดหยุ่น และ ทําผิวได้อีกด้วย เช่น ผิวมัน ลวดลาย มีสี ใส โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ Injection system และ Clamping system ใน Injec(on system  วัตถุดิบถูกลําเลียงเข้าเครื่องผ่านทางกระบอกด้านบนซึ่งเรียกว่า Hopper  ซึ่งเป็นตัวกําจัดความชื้นออกจากวัตถุดิบ ภายในท่อinjectionวัตถุดิยจะเคลื่อนที่ ไปโดยอาศัยการหมุนของสกรู ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ Feed zone อยู่ช่วงท้ายของสกรู ทําหน้าที่ผสมวัตถุดิบเข้าด้วยกันและกําจัดอากาศออก Melt zone อยู่ช่วงกลางซึ่งจะหลอมวัตถุดิบเข้าด้วยกัน และMetering zone ช่วงปลาย ดันให้วัตถุดิบไหลผ่านไปยังหัวdie เมื่อพร้อมที่จะฉีดวัตถุดิบเข้าแม่พิมพ์แล้วสกรูจะหยุด หมุนและดันวัตถุดิบออกทางหัวdie ผ่านไปยังแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ รอให้เย็นตัวลงสกรูจะ เลื่อนกลับที่เดิมและทํางานต่อจึงสามารถแกะชิ้นงานออกได้  


Plastic Mold


1967 Blow Chair

Blow Chair เป็นเก้าอี้เป่าลมที่มีชื่อ เสียงและเป็นที่นิยมมากในPop Culture ด้วยเก้าอี้ที่มีหน้าตาแปลก ดูสนุกตรงใจ คนยุคใหม่ อีกทั้งยังพกพาสะดวก ด้วยที่ น้ําหนักเบา พับเก็บได้ซึ่งเอื้อต่อกิจกรรม พักผ่อน outdoor เป็นอย่างดี

Designer : Jonathan De Pas, Donato DUrbino, Paolo Lamazzi and Carlo Scolari Materials : Transparent PVC


High frequency welding High frequency  welding  เป็นการใช้ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความถี่สูง กระตุ้นขั้วไฟฟ้า ในพลาสติกซึ่งทําให้เกิดความร้อน และอาศัย แรงดันดันพลาสติกให้ต่อกันวิธีนี้ใช้ได้กับ พลาสติกที่มีขั้วไฟฟ้าเท่านั้นเช่น PVC PA  


1988 Miss Blanche Chair

Miss Blanche Chair ได้รับแรงบรรดาล ใจมาจากช่อดอกไม้ที่ถูกประดับสวมใส่โดย Vivien leigh ในหนัง เรื่อง “a streetcar named desire” ซึ่งถูกทําขึ้นเพื่อแสดงในงาน Kagu Tokyo Designer’s week’1988 ซึ่งตัวเก้าอีกถูกทําขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีก เพื่อให้มั่นใจ ว่าดอกไม้เหมือนดูลอย

Designer : Shiro Kuramata Materials : Paper flowers cast in acrylic resin with tubular aluminum legs How it made :Acrylic casting


Manufacturing Process  

นําดอกไม้เทียมมาใส่ใน acrylic resin โดยพยายามควบคุม ให้ดอกไม้กระจายกัน และไม่จมลงไปที่ก้น


1992 Pepe Chair

Pepe Chair เป็นเก้าอี้ที่มีหน้าตาดูน่ารัก สนุกสนาน และเป็นมิตร โดยการผลิตภัณฑ์มี การนํา polyurethane foam มาฉีดขึ้นรูปใน mold ที่ถูกออกแบบเป็นรูปทรง organic ซึ่ง ฉีดหุ้มโครง Support อยู่ภายใน

Designer : Christopher Connell Materials : flexible polyurethane foam wool and steel How it made :Injection molding (ฉีด Foam หุ้มโครงโดยมี mold ประกบรอบ นอกเพื่อสร้างForm ที่ต้องการ และควบคุม ความดัน,)


1999 .03 Chair .03 Chair เป็นเก้าอี้ที่มีรูปทรงดูทั่วไป สามารถใช้ได้ในหลายๆสเปซ โดยความน่า สนใจของเก้าอี้หน้าตาธรรมดาตัวนี้อยู่ที่วัสดุ ซึ่งมีลักษณะยืดหยุ่น ทําให้ผู้ใช้รู้สึกนั่งสบาย อย่างไม่น่าเชื่อ

Designer : Maarten Van Severen Materials : Flexible Polyurethane foam How it made :Injection mold (ฉีด Foam หุ้มโครงโดยมี mold ประกบรอบ นอกเพื่อสร้างForm ที่ต้องการ และควบคุม ความดัน,)


< ภาพตัวอย่างโครงสร้างภายในของ .03 chair ซึ่งภายนอกเป็น Polyurethane ชนิดที่มีคุณสมบัติคตวามยืดหยุ่น และ สปริงตัวสูง

< Flexible Polyurethane foam


2000 Rainbow Chair

เก้าอี้สไคล์ Contemporary ที่ถูกออกแบบ มาให้ดูน่ารัดสดใส ด้วยการเล่นสีสันของแผ่นอ คริลิคโปร่งแสงหลายสีนํามารวมกัน และด้วย ความโปร่งแสงทําให้เมื่อแสงส่องผ่านจะทําให้ เกิดแถบสีที่เหมือนสายรุ้งไปพาดผ่านสิ่งที่แสง ตกกระทบ

Designer : Patrick Norguet Materials : Acrylic How it made :Acrylic plate mounting with Ultrasonic welding


Ultrasonic welding   Ultrasonic  welding คือการเชื่อมพลาสติกวิธีหนึ่งโดยการใช้คลื่น ความถี่สูงสร้างความร้อนเพื่อเชื่อมพลาสติกเช้าด้วยกัน วิธีนี้สาม รถเชื่อมพลาสติกได้เกือบทุกชนิดทั้งยังสะดวกและรวดเร็ว  


2002 Fresh Fat Easy Chair

Tom Dixon ต้องการสร้างเก้าอี้ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อ ยอนแยงกับแนวคิดของสังคมที่มีต่อวัสดุ พลาสติกว่าเป็นวัสดุไม่มีค่า ราคาถูก โดยการ เล่นกับวิธีการขึ้นรูปที่เป็นกึ่งหัตถกรรม โดย การนําเส้นพลาสติกร้อนๆมาขดสดๆให้เกิดเป็น เฟอนิเจอร์ ทั้งนี้ Tom Dixon กล่าวว่าเค้า ต้องการเปลี่ยนแนวคิดของผู้บริโภคที่มีต่อวัสดุ ประเภทพลาสติกว่าเป็นของไม่มีคุณค่าให้กลับ มาดูมีคุณค่ามากขึ้น

Designer : Tom Dixon Materials : Polyethylene terephtalate (PET) copolyester by Eastman Provista How it made :Extrusion plastic and setting on mold


Process

เส้นพลาสติกที่ถูกExtrudeออกมาร้อนๆถูกนํามา ขดเป็น Pa?ern  ตามรูปทรง  mould  


2002 Louis Ghost Chair Louis Ghost Chair เป็นเก้าอี้ที่ นําdesign จากเก้าอี้ในสมัย Baroque มาทําใหม่ โดยใช้วัสดุใหม่ คือ Polycarbonate ซึ่งทําให้เกิดหน้าตาที่ แปลกตา น่าสนใจ และมีคุณสมบัติที่ คงทน และใช้ได้ในหลายพื้นที่ ทั้งindoor และ outdoor อีกด้วย

Designer : Phillippe Starck Materials : Polycarbonate How it made :Injection molding (เหมือน Selene Chair)


2004 Gehry Easy Chair

Gehry Easy Chair เป็นเก้าอี้ที่ถูกออกแบบ มาเป็นส่วนหนึ่งใน collection ของ Frank O. Gehry ซึ่งความโดดเด่นของเก้าอี้ตัวนี้ คือ การ ออกแบบรูปทรง และการ finishing เป็นผิว พลาสติกสีเงิน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในผลงานของ Frank O. Gehry โดย Gehry Easy Chair ถูก ออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้งานทั้ง indoor และ outdoor ดังนั้นวัสดุที่ใช้จึงต้องมี ความคงทน

Designer : Frank O. Gehry Materials : Polypropylene How it made :Roto-molding


Rota(onal Molding Polypropyleneเหลวถูกนํามาเหวี่ยงในmold สร้างให้เกิดพื้นผิวพลาสติกรอบmold  จาก นั้นพักให้เซทตัวแล้วจึงแกะ mold     *ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีความกลวง      


2011 Mogu Fit Chair

Mogu Fit Chair เป็นเก้าอี้นั่งเล่นที่ถูก ออกแบบมาโดยเน้นไปที่วัสดุที่เลือกใช้ เพื่อให้ เกิดความสบาย และเข้ากับท่านั่งของผู้ใช้ทุกๆ คน ตามconcept : fit ของผลิตภัณฑ์เอง โดย หันไปใช้วัสดุที่นิ่มและนืดหยุ่นนํามาประกอบกัน ให้เกิดสิ่งที่สามารถยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้ ตามลักษณะท่าทางการนั่งและสรีระของผู้ใช้ แต่ละคน

Designer : Japanese designer Materials :Powder Styrofoam bead inside The main body: 82% of polyester, polyurethane 18% A cover: 82% of nylon, polyurethane 18%


Manufacturing Process   Reference  

-  -  -  -  - 

Designboom.com/history/monobloc Youtube.com Wikipedia.org Vitra.com nest.co.uk/product/adelta-ball-chair

THANK YOU

Plastic chair  

plastic project

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you