Page 1

NONSTOP Rádio - Cenník jednotlivých produktov a služieb Alternatív media o.z., Antona Bernoláka 7, 034 01 Ružomberok info@nonstopradio.sk, www.nonstopradio.sk SMART lišta na webstránke

Klasický banner štvorec 250x250px

Veľký banner obdĺžnik 590x100px

Rozhlasová spotová reklama (30 sek. spot)

30 €

50 €

50 €

2€

Cena za jedno okno / mesiac (môzete meniť produkty napr. každý týždeň niečo iné)

Cena za mesiac (môzete meniť produkty napr. každý týždeň niečo iné)

Cena za mesiac (môzete meniť produkty napr. každý týždeň niečo iné)

Cena za jeden spot.

Pri zakúpení na 6 mesiacov, každý mesiac reklamný článok na webe grátis

Pri zakúpení na 6 mesiacov, každý mesiac reklamný článok na webe grátis + počas trvania kampane umiestnenie na partner. lište s prelinkom na web partnera zadarmo

Pri zakúpení na 6 mesiacov, každý mesiac reklamný článok na webe grátis + počas trvania kampane umiestnenie na partner. lište s prelinkom na web partnera zadarmo

Výroba spotu 60 eur /1 hlas (ak sa spot umiestňuje do iného rádia / média, vysporiadanie copyrightu 100 eur)

Reklamná súťaž

PR články na podujatia komerčného charakteru

Banner pri webprehrávači 398x250px

Banner v hlavnom rotatore 935x271px

20 €

5€

100 €

150 €

Cena za jednu súťaž. Výherný produkt do súťaže dodáva reklamný partner.

Cena za jeden PR článok.

Cena za mesiac (môzete meniť produkty napr. každý týždeň niečo iné)

Cena za mesiac (môzete meniť produkty napr. každý týždeň niečo iné)

(pri objednaní 10 súťaží dostanete jednu súťaž zadarmo + reklamný článok na webe grátis)

Pri objednaní 6 PR článkov, 2 PR články zadarmo

Pri zakúpení na 6 mesiacov, každý mesiac reklamný článok na webe grátis + počas trvania kampane umiestnenie na partner. lište s prelinkom na web partnera zadarmo

Pri zakúpení na 6 mesiacov, každý mesiac reklamný článok na webe grátis + počas trvania kampane umiestnenie na partner. lište s prelinkom na web partnera zadarmo

Cenník podľa objemu zakúpeneho reklamného času a priestoru + bonus: nad 500 € = výroba reklamného spotu + PR článok grátis 1000 € = reklamný priestor v hodnote 50 € gratis = 5% 3000 € = reklamný priestor v hodnote 300 € grátis = 10% 5000 € = reklamný priestor v hodnote 750 € grátis = 15% 10 000 € = reklamný priestor v hodnote 2000 € grátis = 20% 30 000 € = reklamný priestor v hodnote 7 500 € grátis = 25% Nad 30 000 € individuálne

NONSTOP Rádio - Cenník jednotlivých produktov a služieb  

NONSTOP Rádio - Cenník jednotlivých produktov a služieb. info@nonstopradio.sk; www.nonstopradio.sk

NONSTOP Rádio - Cenník jednotlivých produktov a služieb  

NONSTOP Rádio - Cenník jednotlivých produktov a služieb. info@nonstopradio.sk; www.nonstopradio.sk

Advertisement