Page 1

a in vita ci贸n dunh a fr echa


(en)dudar

a invitación dunha frecha  
a invitación dunha frecha  

Obxecto independente ou Publicación que acompaña a performance: "a invitación dunha frecha", no "I Festival de Danza e Artes do Corpo na Rúa...