Page 1

LET THE

W RLD KNOW YOU


CONTENT

COMPANY IMAGINE


LỊ CH SỬ HÌ

A N H B OU TH T U ÀN S H


QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU

TRI ÂN KHÁCH HÀNG

QuÀ TẶNG SẾP \NHÂN VIÊN NỘI BỘ CÔNG TY

LÀM MỚI THƯƠNG HIỆU

BẠN CẦN

RA MẮT SẢN PHẨM MỚI

DÀNH THỊ PHẦN

TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHUYÊN NGHIỆP


LÊN Ý TƯỞNG VẬT PHẨM MARKETING ĐỘC QUYỀN VÀ KHÁC BIỆT LÊN Ý TƯỞNG THIẾT KẾ NỘI DUNG QUẢNG CÁO, TVC

THỰC HIỆN E-MARKETING TRỰC TUYẾN

TƯ VẤN, LÊN Ý TƯỞNG, LẬP KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH & SỰ KIỆN

LẬP KẾ HOẠCH MARKETING & TRUYỀN THÔNG MARKETING

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC MARKETING PHÂN TÍCH VÀ KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG

THIẾT KẾ MAQQETTE QUÀ TẶNG CHUYÊN NGHIỆP THIẾT KẾ QUẢNG CÁO

TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MARKETING

LẬP TRÌNH WEBSITE, TRÒ CHƠI VÀ PHẦN MỀM TRỰC TUYẾN CHO EMARKETING

THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG

SẢN XUẤT TVC

NÂNG CẤP VÀ CHUẨN HÓA NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU THIẾT KẾ SẢN PHẨM ĐỘC QUYỀN

THIẾT KẾ

TRIỂN KHAI

SẼ GIÚP BẠN

SẢN XUẤT VẬT PHẨM MARKETING

TƯ VẤN

HT GROUP

GIA CÔNG, IN ẤN

THIẾT KẾ WEBSITE, EMAIL MARKETING, TRANG FACEBOOK GIỚI THIỆU CÔNG TY SẢN PHẨM

THIẾT KẾ BAO BÌ KHÁC BIỆT VÀ NỔI BẬT

XÂY DỰNG VIDEO CLIP VÀ TVC QUẢNG CÁO


DESIGN

Lựa chọn tên doanh nghiệp, tên thương hiệu và slogan Khảo sát thị trường và đối thủ cạnh tranh Lên chiến lược marketing và phát triển thương hiệu Lập kế hoạch truyền thông Select a company's name, brand name and slogan Carry out market survey & competitor research Plan Marketing strategy and raise brand's awareness Media Planning

T H I Ế T K Ế

T Ư V Ấ N

D Ị HT C H &E V Ụ COM H T SE & E RV C O ICE M

CONSULTANCY

Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu Thiết kế bao bì Thiết kế sản phẩm Thiết kế quảng cáo Thiết kế website, giao diện phần mềm, email marketing Select a company's name, brand name and slogan. Carry out market survey & competitor research Plan Marketing strategy and raise brand's awareness Media Planning

T R I Ể N K H A I

IMPLEMENTATION

- In ấn - Sản xuất bao bì - Lập trình website - Email marketing - Marketing mạng xã hội - Marketing công cụ tìm kiếm - Quảng cáo trực tuyến - Sản xuất video quảng cáo (TVC) - Tổ chức sự kiện

Ra mắt sản phẩm, thương hiệu Thúc đẩy thương hiệu (triển lãm, hội chợ, road show, cuộc thi tìm hiểu sản phẩm, hội thảo) Thăm dò thị trường

PrintingPackage productionWebsite developmentE-MarketingSocial mediaSEO, SEMOnline MarketingTV Commercial ProductionEvent-

Brand name, Product Launch Branding development ( exhibition,fair, roadshow, contest, conference ) Market research

- Chuẩn bị nội dung - Thực hiện chương trình (PR, Quảng cáo) - Quản lý nội dung, đảm bảo tính thống nhất, phát hiện và loại trừ các nội dung tiêu cực về doanh nghiệp ) - Tổng kết và đánh giá về hiệu quả truyền thông, những động thái và phản hồi từ khách hàng - Content preparation - Program Implementation ( PR, Advertisement ) - Content management, to ensure the consistency, find out and exclude company's negative content - Conclude and evaluate the effectiveness of media methods, customer's reaction and feedback


BỘ NHẬN DIỆN


BRAND

CEDS


CEDS


H Ệ T H Ố N G

ĐỒNG PHỤC TRƯỜNG OLYMPIA


BROCHURE

CEDS


CEDS


POSTER

CEDS

Cataloge3  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you