Page 1

Bert Verstapen en theater.

Bert Verstappen Het schoolwerk

Geslaagde opdrachten van media design en communicatie theorie.

Voorstellingen

Enkele memorabele voorstellingen waar ik aan heb mee gewerkt.

De inschrijving Zal ik het doen, zal ik het niet doen?

2012 zomereditie Verkoopprijs: â‚Ź 5,95


Om te beginnen

Van het verleden, naar het heden en door naar de toekomst Bedankt voor de interesse in het magazine over Bert Verstappen. Ik heb veel moeite gestoken in het ontwerpen, schrijven en maken van het blad en hoop dan ook

dat het blad u zal bevallen! U zult vertellen dat het veelal gaat over veel interessante en zeer diverse theater en een stukje over mij en onderwerpen tegen gaan komen, over mijn school(werk). maar wat precies dat blijft uiteraard een verrassing. Ik kan u wel

Wie ben ik eigenlijk? Ik ben Bert Verstappen, ik ben 22 jaar en ben woonachtig in Asten. Ik ben een eerstejaars fontys ACI student en heb ben mijn eerste jaar erop zitten. De rede voor mij om deze studie te gaan volgen bestaat

eigenlijk uit 3 reden. Allereerst wil ik graag hogerop komen en daarvoor heb je natuurlijk een diploma nodig. Ten tweede, ik wilde graag een tweede aanvullende studie op mijn MBO studie volgen. En de

laatste reden is eigenlijk dat ik aan iedereen die ooit heeft geroepen: “Bert die gaat niks presteren� het tegendeel bewijzen.

Inhoudsopgave IEMES intro!

Het schoolwerk

Het theater

Voorstellingen

Puzzelpagina

De inschrijving

Pagina 5 Pagina 6 Pagina 9

2.

Pagina 10 Pagina 12 Pagina 15

Backstage Pagina 17


“Wil je meer weten� Check dan deze code!

Foto van Bert Verstappen. Foto: Cor Verstappen 2012

3.


IEMES intro! Waar het allemaal is begonnen!

Een uiterst gezellige intro met alle mensen uit de klas. En je weet wat ze zeggen: “Gelukkig hebben we de foto’s nog!”

5.


Het theater

Van het verleden, naar het heden en door naar de toekomst Wanneer we denken aan theater, dan denken we allemaal aan een grote zaal, groot podium en stoelen met rode pluche. Chique en stijlvol! De meeste mensen denken dat theater nep is en dat alles door een regisseur bedacht is. Echter is theater meer dan schijn.

Bij theater wil je mensen allerlei emoties laten voelen en waar mogelijk mensen iets proberen bij te brengen of aan het denken zetten. Het verhaal, de grap, de wijsheid, de muziek, de acteur. Dit zijn allemaal onderdelen die theater samenbrengt en maakt wat theater is.

Maar hoe is theater nou ontstaan? Waar is het mee begonnen, welke ontwikkelingen heeft theater in de loop der jaren ondergaan en wat voor ontwikkelingen staan er op het punt te gebeuren?

Het ontstaan van theater De oude Grieken Theater is rond het jaar 500 voor christus ontstaan in het oude Griekenland. Daar werden de eerste theaters gebouwd in heuvelachtig gebied in de buurt van de zee.

ren de theaters tegen heuvels aangebouwd om tribunes te kunnen maken. In die tijd was er nog geen beton en was het dus onmogelijk om hoog te bouwen. Een andere reden was de ligging van de heu-

Theater was voor iedereen. Vele denken dat theater voor de elite was, maar dat is niet waar. Iedereen had recht op vermaak, zo ook het werkende volk. Echter

“Er komt tegenwoordig zeer veel techniek kijken bij theater� Maar waarom nou precies daar? Het antwoord is redelijk eenvoudig. Er komt tegenwoordig zeer veel techniek kijken bij theater: lichtapparatuur, geluidsapparatuur, beeld, computergestuurde trekkenwanden, ingewikkeld decor en ga zo maar door. De oude Grieken hadden dit uiteraard niet. De technieken Ze beschikten echter wel over technieken! Om te beginnen wa-

6.

vels ten opzichte van de zee. Door winderosie lagen de heuvels ideaal voor geluidsversterking. Geluidsversterking? Ja, geluidsversterking. De redelijk constante wind van de zee zorgde ervoor dat de stemmen van de acteur werden meegenomen richting de tribune. Aangekomen bij de tribunes werd het geluid verder versterkt door de vormgeving van de tribunes. De vormgeving zorgde ervoor dat het geluid dat anders door de oren van het publiek werd gemist, werd teruggekaatst richting de oren van het publiek.

waren er toentertijd ook al rangen. De elite zat samen met de hooggeplaatste mensen vooraan op de eerste rang, daarachter zaten de geschoolde mensen en daarachter zat weer de arbeidsklasse. Deze rangen waren ook vastgesteld, als de rang voor de elite vol was dan was het vol. Zei konden dan ook geen plaats nemen op een lagere rang. Dit staat in rechtstreeks verband met het feit dat iedereen recht had op vermaak, iets wat de oude Grieken heel belangrijk vonden.


Foto van het griekse theater van Herodes Atticus, nabij Athene Foto: © De Griekse gids

De ontwikkelingen van theater Het mogen duidelijk zijn dat theater sinds de oude Grieken een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Theaters zijn niet meer te vergelijken met vroeger. Echter zijn er nog steeds termen uit het verleden terug te vinden in het hedendaagse theater. Denk bijvoorbeeld aan de term proscenium, het voorste gedeelte van het toneel. Dit heten vroeger proskènion en bevond zich voor de skène. De term scène komt dus ook uit die tijd, het is namelijk een andere naam voor het toneel en de hedendaagse term voor een onder deel van een bedrijf.

het huidige Griekenland rond 200 voor christus veroverde. Zij namen veel technische en culturele dingen over van de Grieken. De ontwikkeling kwam doordat de Romeinen beton hadden ontdekt. Hierdoor waren de Romeinen niet gelimiteerd tot het bouwen tegen een heuvel, zei konden een theater bouwen waar ze ook maar wilde. Dit moest ook wel, want het Romeinse rijk telde niet zoveel heuvelachtig gebied als Griekenland.

En toen... Sinds het begin van het christendom zijn veel theaters in verval geraakt. Dit kwam doordat de De Romeinen christenen uit die tijd theater als De volgende belangrijke stap in onzedelijk beschouwden. De theatheater kwam toen de Romeinen ters die nog wel werden gebruikt,

werden voornamelijk gebruikt om verhalen uit het Christendom te vertellen. Dit is eigenlijk zo gebleven tot de tijd van Shakespeare. Echter was theater toen ook nog illegaal! Dit bleek mede uit het feit dat iedereen in die tijd moest werken. Probleem daarbij was echter dat acteur geen beroep was en bij voorbaat illegaal. Hier kwam verandering in toen koningin Elizabeth I de wetten hierop aanpasten en vanaf dat moment acteur ook een beroep was.

7.


Theater in de hedendaagse tijd en de toekomst Theater heeft een enorme ontwikkeling gemaakt! Waar het bij de Grieken begon met een groot theater tegen een bergwand, zijn er nu veelal kleine theaters met donkere zalen. Dit laatste was in het verleden natuurlijk ondenkbaar. Vroeger was er immers geen kunstmatig licht en om nou een groot kampvuur in een gebouw te maken was ook verre van praktisch.

een vaste profielspot. Ander bijkomend voordeel van een movinghead, is dat je er in het geval van een CMY kleurenwiel alle kleuren van de regenboog mee kunt maken. Hierdoor vervalt de statische kleur van een kleurenfilter en ben je wederom flexibeler als met een vaste profielspot. Een theater is tegenwoordig ook meer dan een gebouw waar alleen voorstellingen worden gegeven. Het komt steeds vaker voor dat bedrijven een theater afhuren voor lezingen en recepties. Daarnaast gebeurd het ook steeds vaker dat er huwelijken worden voltrokken in een theater. Dit zijn dingen die vroeger gewoon niet gebeurden!

Het hedendaagse theater Het theater heeft in de laatste 2 eeuwen dus op technologisch gebied een enorme sprong gemaakt. Het begon met gaslampen, dit ging nog wel eens fout en er zijn dus ook veel theaters in vlammen op gegaan. Toen de ontwikkeling van de elektrische gloeilamp begon, is het theater hier eigenlijk direct ge- Hoe theater in de toekomst bruik van gaan maken. Er zullen nog enorme ontwikkelingen komen op het gebied van Er ontstond een enorme tech- theater technologie. Denk alleen nologische ontwikkeling in het al aan ethernet netwerken waartheater en tegenwoordig zijn din- mee alles in een keer aan te sturen gen als een computergestuurde is. Licht, geluid en beeld worden trekkenwand, speakerprocessors daarmee aanstuurbaar via 1 kabel, voor het geluid en lichtcomputers de netwerkkabel! standaard in een normaal theater. De movingheads beginnen steeds Over enkele jaren verdwijnt de meer de overhand te krijgen in een binnen het theater alom gewaartheater. Waar er vroeger 40 vaste deerde gloeilamp en gaat iederprofielspots in de zaalbrug hingen, een overschakelen naar andere zie je steeds vaker dat daar com- lichtbronnen. Hoewel iedereen putergestuurde profielspots han- (buiten het theaterleven) het congen. Een mooi voorbeeld hiervan tinue over LED verlichting heeft, is de Vari-Lite VL1100. Dit is eigen- denken de theatertechnici toch lijk niks meer dan een bewegende eerder aan discharge lampen (gasprofielspot, een speciale moving- ontladings lampen) voor de hoofdhead en is dus veel flexibeler dan verlichting. Dit komt omdat LED lampen binnen een theater enkele grote nadelen heeft. Het voornaamste probleem is het beperkte lichtspectrum van een LED! Waar

8.

een gloeilamp alle kleuren uit het lichtspectrum laat zien, laat een LED slechts een enkele lichtgolf zien. Hierdoor komen kleuren van een decor of een kostuum grauw over, omdat deze veelal niet exact dezelfde kleur heeft als de LED. En zoals iedereen die met licht werkt weet: het licht wordt alleen teruggekaatst wanneer de kleur van het licht en de kleur van het object overeen komen! Wanneer deze niet exact overeenkomen dan wordt het licht minder of gewoon niet teruggekaatst! Ik hoef natuurlijk niet uit te leggen dat dit een enorm probleem is voor mensen die willen belichten. Het theater zal nog vaker gebruikt gaan worden voor andere doeleinden dan voorstellingen. Het theater gaat een ontmoetingsplek worden waar allerlei activiteiten plaats gaan vinden. Uiteraard blijven de voorstellingen op de eerste plaats staan, maar het theater komt bekend te staan als een cultureel hart van een stad! Het zal steeds vaker gebeuren dat er openbare en besloten evenementen plaats gaan vinden zoals bruiloften en lezingen. Daarnaast gaan er steeds vaker exposities in een theater plaatsvinden. Hierdoor is het theater steeds vaker buiten de regulieren voorstellingen open en dit zal van het theater een ontmoetingsplek maken. Er komen dus nog grote ontwikkelingen aan! Wat er exact zal gaan gebeuren is koffiedik kijken, echter weten we 1 ding zeker: “De ontwikkeling is nog niet op zijn einde!�


Puzzelpagina Woordzoeker: In en om het theater Puzzelwoorden

Administratie Bedrijf Beeld Catering Chique Computer Dans Decor Digitaal Directie Friezen Garderobe Geluid Gereedschap Gezelschap Horizon Kaartjes Kabels Koffie Krachtstroom Kunst Lampen Licht Lichttafel Manteau Mengtafel Pluche Podium Poten Portaalbrug PR Proscenium Publiek Theater Toneel Trekkenwand Tribune Rideaux Roedeboei Schouwburg Speakers Steels

C I T C D H F I O E F H C E P I V U V C E I O P G D E R A P

T W R L L D P M Y T U E L L E R S O D Y J E M A T Z P C S D

Stoelen Suppost

J R L C A L N S O O C K A D D O I M O A E I F F O K P K I D

L H O E O C O N S S F M U I N E C S O R P D Z F R I E Z E N

V S D S N E E N L D P I G R A D M I N I S T R A T I E U I K

R Y Y D E E M R O E F I E E T A O A B C T T C D L L Q H N U

O S N J L E B B N C T D X C O P I P H P H H E B D I D R P N

J N U L E T U E S A E E U T R A O O V O T O U L H E N P A S

S A O E O S G E A P S C A I E T U R J S J P I C L G A O H T

E E C E T O I L O K O O E E E W A O T D F C R O E I W E C U

Voorstellingen Vrachtwagen

D S T C S P A D S E A R D N B C C R A A H R S Z N G N M S A

E H I R E P I B C B C A I U H R O A M T A T E O T L E G D E

R X E N G U E L F V D B R T E O E T T N E L Z C R E K A E T

S E G Z M S E A J I B G W T M E O A O E S I B B I F K H E N

R T E H E A E I K E D A N S J D F E L C R Y R R B A E E R A

E R E G E L U I D E G T W L S E N S H O S I P E U T R P E M

V V S S E G A R D E R O B E L B S A H S I D N Y N G T M G J

E A S S R F I S N L E S T B B O P L U C H E E G E N E P W I

D V L N L J G E E H U P E A J E E T T E T H E A T E R F Y E

C T S T F T R T F R B F E K J I L S M C R E T U P M O C Q L

9.


Het schoolwerk

Geslaagde producten van media design en communicatie theorie. Media design en communicatie the- aard diverse producten voor moe- gaan doen en heb daarom besloten orie, het zijn beide vakken die ik leuk ten maken. Ik vond het echter jam- deze pagina’s aan mijn schoolwerk vind om te doen. Ik heb hier uiter- mer om hier in het blad niks mee te besteed.

Communicatie theorie Ik heb voor communicatie theorie een infographic gemaakt. De infographic moet vertellen wie Bert is en wat Bert wil gaan doen. Het was een leuke ervaring om eens echt over jezelf na te denken. Ik durf te zeggen dat ik veel van mezelf weet, echter had ik nog nooit over mezelf nagedacht alsof ik een merk was. Dat was een erg leuke en interessante ervaring en ik heb er ook erg veel van geleerd. Infographic Ik heb in de infographic gekozen voor een gloeilamp die mijn persoonlijkheidskenmerken uitstraalt. Waarom een gloeilamp? Een van mijn hobby’s is lichttechniek en vandaar de gloeilamp.

Media design Voor media design heb ik 2 posters met mijn eigen lijspreuken gemaakt. Het was het eerste dat ik ooit met Illustrator heb gemaakt en ben dan ook erg trots op het resultaat!

10.


Niks is onmogelijk, gewoon doen. Dit is niet alleen een lijfspreuk, het is echt een levenswijze voor mij. Ik heb autisme en loop daardoor vaak tegen problemen aan, echter heb ik me hierdoor nooit tegen laten houden. Zodra ik een berg op mijn pad tegenkom, dan klim ik eroverheen in plaats van er langs af te lopen. Dit is niet altijd even makkelijk, maar het is wel de manier om dingen te leren!

Bert Verstappen, een verlichtende persoonlijkheid. Deze lijfspreuk is een beetje dubbelzinnig bedoeld. Zoals ik bij de infographic al had verteld, een van mijn hobby’s is lichttechniek. Ik heb voor mijn HBO studie een MBO studie tot podiumtechnicus gevolgd. Ik heb voor deze opleiding meerdere stages gelopen bij diverse theaters. Het zal u niet verbazen dat ik me tijdens deze studie heb gespecialiseerd als lichttechnicus. Vandaar dus: Bert Verstappen, een verlichtende persoonlijkheid.

11.


Voorstellingen

Enkele memorabele voorstellingen waar ik aan heb meegewerkt. Iedere technicus heeft voorstellingen of opdrachten gehad die hem zijn bijgebleven. Hoewel ik nog niet zo lang meedraai, heb ik ook al aardig wat (voor mij) bijzondere voorstellingen meegemaakt. Enkele zijn me bijgebleven door het eindresultaat, andere door de nieuwe ervaringen die ik heb opgedaan. Er zijn ook diverse voorstellingen bij geweest die niet zo vlekkeloos zijn verlopen, maar dat heeft iedereen wel eens. Ik zeg altijd: “Iemand die nooit fouten maakt, maakt de grootste fout want die doet namelijk niets!”. Ook daar zal ik een voorbeeld van noemen, want ik ben namelijk niet bang om mijn fouten te erkennen!

Sinterklaas De eerste “echte” voorstelling waar ik het licht bij deed is mij nog steeds bij gebleven. Tijdens mijn stage bij theater ‘t Speelhuis in Helmond, kreeg ik ineens de opdracht om een keer licht te gaan schuiven. Ondanks dat het een sinterklaar voorstelling was, heb ik die kans met beide handen aangegrepen. Ik zag er eerst een tegenop om het helemaal zelf te moeten doen, maar ik had al snel een instelling van: “tijdens de lessen van Rick Molenaar lukte het ook, dus waarom nu niet?” Rick Molenaar is een medewerker van theater ‘t Speelhuis en hij was diegene die de stagiaires altijd les gaf. Tijdens de loze uren ging ik vaak met Rick aan de slag met licht- en geluidtafels. Ik heb van deze lessen veel geleerd en ik wist dat ik hier voldoende aan had, om deze voorstelling tot een goed einde te brengen. Het was zover: “Attentie! De deuren sluiten en we hebben aanvang. Succes Bert!” hoorde ik

12.

Wim Jansen zeggen. Toen de eerste voorstelling van de drie was afgelopen, ging ik nog even met de hoofdtechniek van het gezelschap praten omdat ik namelijk nog enkele ideeën had. Tijdens de voorstelling kwamen er namelijk pieten via de zaaldeuren naar binnen, echter waren zei pas te zien zodra zei zich op het podium bevonden. Ik had hier een oplossing voor bedacht, want ik had nog vier profielen over! Ik vroeg toen aan de hoofdtechniek, of ik deze spots niet eventueel op de gangpaden kon zetten zodat de pieten dan wel zichtbaar zouden zijn. Hij vond dit een goed idee en hij vroeg zich af waarom hij dat nog niet zelf had bedacht. Ik vond dit natuurlijk wel mooi, omdat ik toen pas voor de eerste keer echt het licht voor een voorstelling deed. Buiten het feit dat dat mijn eerste echte voorstelling was, is die voorstelling ook door die ervaring blijven hangen.

Ik zeg “Iemand fouten maa de grootste die doet niet


Van fouten moet je leren Maar alle pieken kennen een dal en het duurde niet lang voordat het dal er was. De hoofdtech-

altijd: die nooit akt, maakt e fout want namelijk ts!”

niek van theater ‘t Speelhuis: Theo Pluijm, was zo enthousiast dat hij me iets teveel hooi op mijn vork gooiden. Enkele weken na mijn eerste lichtshow, wilde hij namelijk dat ik een keer de leiding nam over een voorstelling. Vol moed van de vorige keer, ging ik meteen ijverig aan de gang. Ik wist exact wat er moest gebeuren en in welke volgorde, echter raakte ik snel het overzicht kwijt en toen begonnen de problemen. Ik moest en zou het toch zonder hulp van andere, tot een goed einde zien te brengen. “Had ik nou maar direct hulp gevraagd” denk ik achteraf. Ik was namelijk de enige die de technische rider had gezien en de rest wist dus bijgod niet wat nou precies de bedoeling was. De dag vorderde en rond een uur of half zes, kwam ik tot de conclusie dat ik een gigantisch probleem had. Ik

wist dat ik het niet voor aanvang van de voorstelling zou gaan redden om de boel op te bouwen. Doordat ik zolang had gewacht met hulp zoeken, wist ik ook dat ik het op dat moment ook niet meer met hulp ging redden. Desondanks was ik Theo Pluijm toch maar gaan halen en hij heeft er voor gezorgd dat de voorstelling “slechts” 10 minuten vertraging had opgelopen. Normaal zou ik het nooit zo ver hebben laten komen! Maar doordat ik me wilde bewijzen, liet ik me niet kennen en dat was fout. Nadat Theo Pluijm een tijdje had “gemopperd”, kwamen we tot de conclusie dat we allebij wat hadden geleerd. Theo wist dat hij duidelijker moest zijn over het onderwerp: hulp vragen en ik wist dat ik niet bang hoefde te zijn om hulp te gaan vragen.

Het sponsorendiner Een ander speciale opdracht was het diner voor sponsoren in de schouwburg van Venray. Dit is een jaarlijks diner voor de sponsoren van het theater. Het was interessant om te doen, omdat dit een ander gebruik van een theater is dan gewoonlijk. Omdat een beeld meer zegt als 100 woorden, laat ik jullie een kleine fotocollage zien

13.


14.

Foto´s van het sponsorendiner bij schouwurg Venray Foto: Bert Verstappen 2011


De inschrijving Zal ik het doen, zal ik het niet doen...

Zal ik me inschrijven of niet? Vol twijfel zit ik achter de computer te dubben. Kan ik het HBO wel aan, is het niet te hoog gegrepen voor mij? Jarenlang hebben mensen tegen mij gezegd dat ik nooit zou kunnen gaan studeren en dit brengt me voor de eerste keer aan het twijfelen. Sinds dat ik in 1998 naar het speciaal onderwijs ben gegaan riep “men” dat ik wel in de sociale werkplaats terecht zou komen. Ik was het domme en drukke jongentje met ADHD, ik was volgens veel andere ouders alleen maar tot last. Ze waren me liever kwijt dan rijk. Toch, vanaf de eerste dag op “De Hilt” zat voelde ik me op mijn plaats. Hier wist men hoe ze me konden helpen. 8 jaar lang hebben ze Bert op zijn eigen benen leren staan en met succes. Ik heb op De Hilt mijn VMBO theorie gehaald en had voor de eerste keer bewezen dat het domme jongentje toch zeker wel iets kon bereiken. Hierna dacht ik bij mezelf: “Ik ga me aan al die sceptische mensen bewijzen en laten zien dat ik het wel kan! Ik ga ze overreden en ga het onmogelijke mogelijk maken!” Naar aanleiding van deze gedachten ben ik gaan doen wat ik altijd al heb willen doen: me gaan specialiseren als theatertechnicus. Wat een gigantische stap was dat zeg, van het speciaal onderwijs terug naar regulier onderwijs. Nieuwe mensen en een nieuwe manier van leren. Weg structuur en weg vangnet, plons! Zwemmen of verzuipen. Na het eerste schooljaar had ik eindelijk de kade bereikt en had ik een adempauze, hierna was het gewoon een kwestie van doen. drie jaar van school, stages en opdrachten volgden. Naar mijn gevoel ging het met het jaar makkelijker. Na vier jaar eindelijk mijn felbegeerde diploma in handen. “Zien jullie wel dat ik het kan!” dacht ik bij mezelf. Waarom ben ik nu dan aan het twijfelen? Waarom denk ik nu dan ineens, “kan ik dit wel?” “Bert je gaat het gewoon doen”, zei ik tegen mezelf. Klik! Opgelucht haal ik adem en de angsten voor het falen druipen van mij af. De aanmelding is de deur uit en nu is het alleen nog wachten op de bevestiging. Wat er daarna allemaal gaat gebeuren is nog een verassing, maar de volgende stap naar mijn doel is gezet. Een succesvolle en zelfverzekerde theatertechnicus worden is mijn doel en dat doel ga ik halen!

15.


Backstage

Een dagje achter de schermen van schouwburg Venray! “Welkom Bert! Hoe is het ermee jongen?”. Dit zijn de eerste woorden die ik van mijn oude stagebegeleider Hans Graumans te horen krijg. Ik ben naar Schouwburg Venray gekomen om eens vanuit een ander perspectief naar een bouwdag te komen kijken. Terwijl de jongens bezig zijn met het uitladen van de vrachtwagen sta ik enkele foto’s te maken van het geheel.

Kistjes duwen Zoals gewoonlijk kan ik het niet laten om toch een paar kisten naar het toneel te rijden. Terwijl ik dit doe heb ik mooi even de tijd om even een woordje met de hoofdtechniek van het gezelschap te wisselen. “Wat is het eigenlijk voor een voorstelling?” vraag ik hem. “Het is een afscheidsconcert van Rock ‘d Opera, een kleine coverband die muziek uit diverse genres speelt.” verteld hij mij. Het blijkt wel dat het een grote finale wordt, want terwijl de vrachtwagen van Rock ‘d Opera bijna leeg is komt de volgende vrachtwagen aan zetten. Een grote zwarte dubbeldeks trailer van Ampco Flashlight komt richting de laad en los deuren van de schouwburg. De deuren van de trailer gaan open en het enige dat ik zie, is het zwart en zilver van de flightcase’s. Tegelijkertijd hoor ik Ted Willems roepen: “Hèhè iedereen is er, eindelijk tijd voor koffie!”. Ted Willems is een geluidsman uit Helmond en was vandaag de geluidsman van het gezelschap. Ik ken Ted Willems nog van mijn 2 stages bij theater ‘t Speelhuis in Helmond en kom geregeld bij hem in de winkel om spullen te halen. Het is een

Foto van het snarenbed van een yamaha C7 vleugel Foto: Bert Verstappen 2012

typische Helmonder en dat maakt hem toch wel een beetje bijzonder. Zonder schaamte dingen kunnen roepen en toch niet asociaal overkomen, dat vind ik dan ook wel weer wat hebben. Buiten geluidstechnicus is hij ook een ontzettend goede piano- en vleugelstemmer.Ted is een van de weinige mensen die ik ken, die een vleugel

nog zonder digitaal gereedschap kan stemmen. Geef hem een stemvork en een spanner en hij stemt zonder enig probleem je vleugel, erg knap!

17.


Foto van een “stalogic” trekkenwandsysteem, van het inmiddels failliete Stakebrand BV. Foto: Bert Verstappen 2012

En toen gingen we verder Eenmaal boven aangekomen haal ik maar de vlaaien tevoorschijn die ik speciaal had gehaald voor vandaag. “Wa hèdde ge nou wir mè gebracht?” vraagt Dirk Wijnen in plat Limburgs. “Tja ik denk ik neem maar een vlaai mee, want iedereen heeft hier toch altijd honger!”. “Hillemoal goe jong, gij mug

zoals ik vorig jaar afgestudeerd als specialist lichttechniek. Dirk heeft de plaats van de inmiddels gepensioneerde Sjef Vullings ingevuld. Na een korte pauze en een kort overleg gingen de mannen weer snel aan de slag. Razendsnel werden de kisten uit de trailer van Ampco Flashlight ge-

“Wa hèdde ge nou wir mè gebracht?” voaker kômme!” zegt Dirk met een lach van oor tot oor. Ik had Dirk al een tijdje niet meer gezien, maar ik kon gelijk zien dat hij zijn plekje als technicus in schouwburg Venray had gevonden. Dirk is een oud-klasgenoot van mij en is net

18.

trokken en binnen no-time was de trailer leeg. “Mag ik LX een, twee en drie naar beneden hebben?” roept de hoofdtechniek van Rock ‘d Opera. LX is binnen de theaterwereld een andere naam voor “lichttrek”. Een trekkenwand is eigenlijk niks meer dan een groot takelveld van buizen, waar men licht, geluid en decor in kan hangen. “Klunk!” klinkt het vanuit de

kap en de trekken komen met een rotgang naar beneden gedenderd! Een meter of drie boven de grond komen de trekken nagenoeg tot stilstand en dalen nog rustig af tot een meter of anderhalf. Vlug worden de flightcase’s eronder gezet en de movingheads in gehangen. Tegelijkertijd komt er iemand anders met de multikabel aanlopen en wordt eveneens in de trek gehangen en aangesloten. Eigenlijk nog voordat je maar in de gaten hebt wat er gebeurd, is LX een alweer onderweg naar boven om op een meter of zeven tot definitief tot stilstand te komen. Zo gaat het ook met de overige twee lichttrekken en binnen vijftien minuten komen LX vier, vijf en zes alweer naar beneden.


Storing en gedoe! Terwijl de jongens verdergaan, ging ik nog eens een kijken nemen bij Ted Willems. Ted was druk in de weer met zijn geluidsmulti en wederom kon ik het niet laten om toch nog even mee te helpen. “G#dv#rd#mm#, hoe krijg ik die Multi nou door deze kabelgoot?” riep hij. Ik kon het niet laten om toch een beetje te lachen en hielp hem toch maar even mee, ik had immers al een keer of honderd multi’s door die kabelgoot gehaald. “Bedankt dat je even meehielp.” zei Ted. “Tja, je kent het of je kent het niet hé!” Zei ik met een lach en snel ging ik weer verder waar ik voor kwam: Foto’s maken! Een uur of anderhalf later was alles zover om geprogrammeerd of ingesteld te worden. De movingheads werden ontstoken en de lichtman ging zijn ding doen, het programmeren van het licht. Terwijl ik verlekkerd naar een “GrandMA2 Full-size” sta te kijken kom ik tot de conclusie dat er ineens zenuwachtig over het podium wordt gewandeld, er blijkt een storing te zijn. “Hé, deze six-bar werkt niet meer!” roept iemand van het gezelschap. Een six-

Foto van LX een, twee en drie. Foto: Bert Verstappen 2012

Bedankt en tot ziens bar is een lichtbalk met 6 lampen eraan, vandaar de naam “SIX” bar. Al snel komen ze tot de conclusie dat de plug niet gezekerd was en deze was loskomen van zijn terminal. Snel wordt LX vier naar beneden gehaald en wordt het “euvel” verholpen.

Foto van Rock ‘d Opera tijdens een voorstelling. Foto: © Peter Maas

Terwijl ik me klaar aan het maken ben om weer te vertrekken, komt Hans nog even vragen of ik nog snel een bak koffie kom pakken. Daar had ik wel zin in, want ik had Hans tijdens de andere pauze niet gezien. Na nog een minuut of twintig met elkaar te hebben gepraat, ging ik echt weer naar huis. “Bedankt dat ik even wat foto’s mocht komen maken!” riep ik, terwijl ik wegliep. Rechtsaf, rechtdoor en daarna linksaf en ik was bij de uitgang. Daar hield mijn avontuur voor die dag op en ik ging weer lekker naar huis.

19.


Bert Verstappen, 2012 zomereditie  

Ik heb dit magazine gemaakt naar aanleiding van een schoolopdracht.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you