Page 1

STRUKOVNO UDRU@EWE PRAVNIKA „NOMOKANON“

organizuje

TRIBINU

SRPSKO PRAVOSU\E I ADVOKATURA DANAS U~estvuju: - Zora

Dobri~anin-Nikodinovi}, адвокат - Goran Petronijevi}, адвокат - prof. dr Branimir Aleksandri}, специјалиста судске медицине

u~esnici }e govoriti o stawu u advokatskoj profesiji kao i o prakti~nim slu~ajevima iz bogatog li~nog iskustva Предавање ће се одржати у амфитеатру II Правног факултета, у петак 07. марта 2014. године, са почетком у 18 часова.

Српско правосуђе и адвокатура данас