Page 1

KENA KEVADET!

KEVADISED MIINIVÄLJAD Nüüd, kui lumi hakkab ära sulama, ilmuvad välja ka koerajunnid, mida paljud koeraomanikud talvel lume alla peitsid. Nii väga kui me ka ei tahaks, siis reaalses elus koerajunn ei abiellu võilillega ega ela igavesti õnnelikult, nagu Kivirähki lastejutus. / Loe lk 3

SELGUSID TALLINNA PARIMAD RESTAUREERITUD MAJAD Kolmapäeval, 20. märtsil anti üle tänukirjad parimate 2012. aastal restaureeritud mälestiste, miljööalade hoonete ja ajaloolisse keskkonda sobivate uusehitiste eest. Preemiasaajate seas oli taas ka Nõmme maju. / Loe lk 4

Järgmine number ilmub 5. aprillil 2013

22. mär ts 201 3 • Nõmme Sõnumid nr 6 (438)

Linnavalitsus algatas Tallinna positiivse programmi Tallinna linnavalitsus tegi linnasosavanematele ülesandeks moodustada linnaosadesse kaasamiskeskused ja registreerida kõik «Tallinna positiivse programmi» koostamises osalemisest huvitatud mittetulundusühingud. Linna arenguteenistus peab aga viima linnaosade kaupa 1. maiks läbi ulatusliku avaliku arvamuse küsitluse, eesmärgiga selgitada välja linnaelanike sotsiaalsed väärtused ja majanduslikud probleemid. Kaasamiskeskused moodustatakse linnaelanikelt, mittetulundusühingutelt, erakondadelt ja teistelt organisatsioonidelt Tallinna arendamiseks pakutavate ideede kogumiseks. Linnaosavalitsused peavad linnaosades hiljemalt 15. septembriks läbi viima konverentsid, kus arutatakse ja vaieldakse läbi kaasamiskeskuste kaudu kogutud ideed ning koostatakse «Tallinna positiivse programmi 2014–2018» projekt. Konverentse kajastab ka Tallinna Televisioon ning konverentside materjalide baasil koostatakse ja antakse oktoobris välja raamat «Tallinna positiivne programm 2014–2018». «Linnaosadesse loodavais kaasamiskeskustes saab iga linnaelanik välja pakkuda oma ideid linna arendamiseks ning laiapõhjaliste arutelude tulemusena koostatakse nende põhjal pikaajaline Tallinna arenguprogramm,» ütles linnapea Edgar Savisaar. «Arusaadavalt on linnaelanikel õigus kohaliku omavalitsuse teostamisel osaleda ning kohalikel võimuorganitel tuleb oma tegevusest lähtuda linnaelanike vajadustest ja huvidest.» Linnapea tõi näiteks, et kuigi tasuta ühistransport tundus paljudele uskumatu, on see ometi tänu rahva toetushäältele teoks saanud. «Ka näiliselt ulmelisest ideest võib võrsuda tõeline tulevikuplaan, tuleb vaid mõelda raamidest väljapoole,» ütles Savisaar. «Seeläbi saavad eluvõimaluse kõik ideed, mis edendavad inimeste heaolu laiemalt või mis toetavad haavatavaid ühiskonnagruppe ja ühiskondlikku õiglust. Rahva ideed aitavad linnavalitsusel teha paremaid otsuseid.» Tallinna positiivse programmi koostamisse kaasatakse ka ühiskonnaeksperte ja teadlasi, kes aitavad esitatud ideid korrastada ja tegevusplaani sõnastada. Kaasamiskeskused saavad olema kohalikud mõttekojad, mille eesmärgiks on ärgitada rahvast ideid välja käima. Tallinna positiivse programmi koostamisel on linnavalitsusele oluliseks partneriks ka vabaühendused. Nõmme elanikel on võimalik oma arvamust avaldada e-posti aadressil evi. eespere@tallinnlv.ee, Nõmme veebilehel www.tallinn.ee/nomme oleva vormi «Probleemid, ettepanekud, küsimused Nõmme linnaosa kohta» kaudu või posti teel aadressil Vabaduse pst 77, 11616 Tallinn. (Raepress)

Jaan Ehlvest andis Nõmme põhikoolis malesimultaani Jukko Nooni

LÜHIDALT

13. märtsil andis Eesti üks tuntumaid maletajaid, suurmeister Jaan Ehlvest Nõmme põhikoolis malesimultaani, millest võttis osa 18 õpilast Nõmme põhikoolist, Nõmme gümnaasiumist, Pääsküla gümnaasiumist ja Nõmme noortemaja maleringist. Simultaanist said osa võtta õpilased, kes osalevad mõnes maleringis või on käinud malevõistlustel. Kõige kauem pidasid suurmeistrile vastu Nõmme põhikooli õpilased Georg

Pedoson ja Eero-Kristjan Sild, kes osalevad noortemaja maleringi töös. Nõmme põhikool sai male suurmeistri Jaan Ehlvesti eestvõtmisel Nordplus projekti raames malelauad, malendid, malekellad ja õpetaja demonstratsioonlaua. Nõmme põhikoolis algab maleõpe 2. klassidele. Simultaanile eelnes Nõmme koolide ümberlauajooksuvõistlus lauatennises, sellest loe pikemalt lk 4. (NS)

PUNASTE LEHEKOTTIDE KAMPAANIA Ka sel kevadel toimub Nõmmel nn punaste lehekottide kampaania, mille raames viib linnaosavalitsus elanikelt tasuta ära lehti ja okkaid. Lehekotte jagatakse 1.–27. aprillini Nõmme linnaosa valitsuse teenindussaalides Jaama 1 ja Vabaduse pst 77. Jaama 1 teenindussaal on avatud ka laupäeval, 13. aprillil kella 9–17, Vabaduse pst 77 teenindus-

saal on avatud laupäeval, 27. aprillil samuti kella 9–17. Igalt kinnistult viiakse tasuta ära kuni kümme 75-liitrist lehekotti. Lehekottide vedu kestab 29. aprillist 26. maini. Nõmme linnaosa valitsuse linnamajanduse osakonna juhataja Kristjan Kuusik tuletab taas meelde, et lehekotid tuleb hoida kuni äraveo alguseni (29. aprillini)

oma kinnistul. «Esmalt toimub lehekottide vedu suuremate teede ja tänavate äärest (Vabaduse pst, Kadaka pst, Männiku tee, Pärnu mnt) ning seejärel kvartalisiseselt,» lisas ta. Täpsem veopiirkondade graafik ilmub Nõmme Sõnumites 19. aprillil. Lisainfot saab Nõmme linnaosa valitsuse heakorraspetsialistidelt telefonil 645 7312.


2 22. mär ts 2013

LUGEJATE KIRJAD

LINNAOSAVANEMA VEERG

Liiklus, liikumine ja linnapilt

Käisin talgutel

P

äike ja pakane vastakuti kord sulatavad ja külmetavad nii kõnni- kui ka autoteid ning saabunud kevad meid plusskraadidega veel ei rõõmusta. Temperatuuri kõikumine toob kaasa ka ebameeldivusi ning valdavalt on selleks kõnni- ja autoteede libedaks muutumine koos jäiste sõidurööbaste tekkimisega. See toob kaasa vajaduse senisest rohkem arvestada nii kaasliiklejate kui ka tänavatel kõndijatega. Eelmisel nädalal kohtusin Linnalabori esindajaga ja sain ülevaate, kuidas ühe Nõmme kooli, täpsemalt Rahumäe põhikooli õpilased näevad oma kooliteed ning sellel teel olevaid ohtusid ja kitsaskohti. Läbiviidud projekti tulemuste arutelu on koolis veel toimumata. Neid laste mõtteid lugedes ja ka lihtsalt Nõmme vahel laste liiklemist jälgides tekkis mitu mõtet, mis vajaksid laiemat arutelu ning ühel hetkel ka teostamist. Nimelt peaks tõsiselt kaaluma Rahumäe põhikooli ja Pääsküla gümnaasiumi läheduses oleva Nõmme ujula juurde jalakäijatesildade rajamist – mööda neid oleks võimalik Vabaduse puiesteed ületada õhust. Tegemist oleks jalakäijate viaduktiga, mis on suletud ja kaetud läbipaistva pleksiklaasiga. Jalakäijate tunneli ühes otsas oleks lauge trepp ja teises otsas võiks olla lift, et tagada ka erivajadustega inimeste liiklemiseks alternatiivsed tänava ületamise võimalused. Esialgu võivad need viaduktid tunduda kummalistena, kuid arvestades Vabaduse puiestee tihedat liiklust, aitaksid need vältida lastega kooliteel juhtuda võivaid õnnetusi. Teine häiriv asjaolu on Raudtee tänaval kõrguvad hanged, mis päikese ja pakase koostöös on muutunud väikesteks liumägedeks, millest hea alla lasta. Üks selline koht on Hiiu jaamahoone juures, kus kõrged lumevallid piirnevad sõiduteega. Siinkohal peaks kindlasti õpetajad koolis ja lapsevanemad kodus lastele meelde tuletama ohte, mis sellistes kohtades liulaskmisega kaasnevad.

Liikumisel ja liiklemisel Nõmme keskuses on üha häirivam sealse liiklusintensiivsuse kasv.

vat puutreppi. Andsin oma parima. Kas ma oma lõputöö just hiilgavalt täitsin, kuid seepeale küsiti, kas talgusuppi tahan proovida. Kõht nende kolme tööülesandega just tühjaks ei läinud, kuid uudishimu oli suurem ja võtsin pakkumise vastu. Aurava supi kandis Von Glehni pubis lahkelt lauale kena noorik ja pärast kolmetunnist tööd maitses supp hästi. Sellega minu pisuke osavõtt talgutest vanas kinoteatris, mis nüüd on juba Von Glehni nime kandva teatritrupi koduks, lõppes. Tore oli, mõtted nähtu üle aga jälitavad mind siiani. Enne sõda projekteeritud ja varsti saja-aastaseks saava hoonekompleksi on arhitekt lahendanud haruldaselt ilusalt, praktiliselt. Saal võiks olla linnale uhkuseks, laval on isegi dekoratsioonitorn. Kuid inimesed ei ole osanud seda hoida. Hoone on väljast küll korras, kuid seestpoolt räämas, lagunenud iga kandi pealt. Radiaatorid ja kaitsevõred ära varastatud, isegi rauast trepikäsipuudele ei ole armu antud. Nendes ruumides on pärast kino lõpetamist paljud küll oma

üritusi teinud, kuid päris peremeest majal ei ole. Tegelik majaomanik on kaugel merede taga, kuid linnaisad siinsamas, vanasti samas hoones, kuid nüüd teevad näo, et see ei ole enam nende asi. Ja võib-olla ei olegi, meil nüüd paljud asjad teistmoodi. Ja ega noor teatritruppki selle kandi pealt naba paigast venita, tehakse ikka täpselt niipalju kui hädapärast vaja. On lootus, et kui saalis tuli kustub ja laval süttib, ei paista puudujäägid enam silma ja vaataja viiakse teatrikunsti abil mõneks ajaks hoopis uude maailma. Edu trupile ja kannatlikku meelt hoonele! Veel. Vanasti oldi maiad talgutest osa võtma. See oli rõõmus ja isegi oodatud üritus nii noorte kui vanade seas, teha midagi koos. Olin minagi esimest korda talgutel kaheksa-aastasena, kapitalismi tingimustes, sõnnikuveo talgutel. Seal vedasime meie, poisikesed, koormaid hobustega põllule. Tagasisõit – püsti vankril! Põnev oli. Tänapäevane talgutest osavõtt tundus mulle, kaheksakümnesele, loid, kuigi tingimused samad ... TOIVO PAIKRE

Huvitav üritus Vahel tasub sirvida teiste linnaosade ajalehti ja jälgida, mis on seal teoksil. 8. märtsi Nõmme Sõnumitest jäi meelde artikkel klaasi- ja keraamikastuudio teise aastapäeva üritustest. Kuna mul oli kohe saabumas sünnipäev, otsustasin pensionäridest sõbrannadega minna vitraažitöötuppa. Alati ei pea oma külalistega istuma kodus pika laua taga. Sünnipäeva võib sisustada huvitava käelise tegevusega, mis on

L

iikumisel ja liiklemisel Nõmme keskuses on üha häirivam sealse liiklusintensiivintensiivõiki nõmsuse kasv. Siinkohal kutsun kõiki list Nõmmekaid üles avaldama arvamust, millist st peaksime keskust me vajame. Minu meelest ma võime ka siin lahenduste otsimisel leidma maluse seda intensiivset liiklust vähendandada või hoopis keskusest mööda suunata. ta. Kindlasti ei sünni sellised lahenduused üleöö, kuid kui üheskoos võimalike arengute üle arutleda, oleks see Nõmme positiivse programmi üks alustalasid. Kutsun kõiki nõmmekaid üles mõtteid avaldama, kuidas arendada Nõmme keskust, ning sellest linnaosavanemale kirjutama kas e-posti (erki.korp@ tallinnlv.ee) või lihtsalt posti teel (Va-baduse pst 77, 11616 Tallinn). Soovin kõigile kena ja turvalist kevadet!

Olen elu jooksul palju talgutel käinud, küll uudismaa-, kartulivõtu-, rehepeksu-, künnitalgutel, rääkimata sõjajärgsetest. Olen osa võtnud Harju tänava taastamisest, kunagistest leninlikest laupäevakutest. Suletalguid, mis naispere tarbeks, kahjuks näinud ei ole. Nüüd otsustasin, olles põhiliselt nõmmelane ja kuuldes Nõmme Raadio appihüüet, minna kunagise Võidu kino korrastustalgutele. Hoone ise on niisama vana kui mina ja mäletan veel selgesti, kuidas keskkooliõpilasena sai Tarzani-huvilisena kino ukse taga piletikassa järjekorras nii trügitud, et ukseklaas purunes. Ajasin vanemad vammused selga ja läksin, teadmata, mis mind ees ootab. Sain minagi kätte värvirulli. Värv oli hea, kattis hästi ja nüüd võin saali külastades vaadata seinalõike, mida olen värvinud. See töö lõpetatud, sain rõdul koos jutukate noorte neidudega klapptoole puhastada ja poleerida, imetleda külastajate leidlikke närimiskummi jääkide peidukohti. Kui tooliread läbi käidud, anti veel võimalus noorendada värviga seitsmeastmelist teisaldata-

kõigile võimete- ja ütleks, et ka taskukohane. See on üks võimalus pakkuda mõnda erilist kogemust. Meie 12-liikmeline sõpruskond oli vanuses 60–80 eluaastat. Kõigi osavõtjate tööd tulid välja omanäolised ja rõõmsad. Meid juhendas kaks asjalikku õpetajat. Soovitan kõigil pensionäridel veeta aega ja nautida oma kätetööd Nõmme klaasi- ja keraamikastuudios. MAIMU KRÖÖNSTRÖM

Tallinn pakub mäluhäiretega eakatele päevahoiuteenust

Erki Korp, linnaosavanem

Nõmme Sõnumid Väljaandja: Nõmme linnaosa valitsus Toimetaja: Jukko Nooni telefon: 645 7344, faks: 645 7340, e-post: jukko.nooni@tallinnlv.ee online: http://nommesonumid.blogspot.com kodulehekülg: www.tallinn.ee/nommesonumid Vabaduse pst 77, 11616 Tallinn. Levi: AS Eesti Post Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

Tallinn pakub mäluhäiretega eakatele inimestele jätkuvalt päevahoiuteenust. Teenuse sihtgrupiks on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas elavad dementsuse sündroomiga eakad, kes vajavad päevahoidu. See on eelkõige mõeldud nende perede abistamiseks, kes ei saa eakat üksi koju jätta. Pealinnas saab päevahoiuteenust kolmes kohas. Dementsuse sündroomiga eakate päevahoid kuulub eaka inimese perekonda toetavate teenuste hulka, mis aitab säilitada nii eaka kui tema lähedaste elukvaliteeti. See soodustab eakate inimeste kodus elamist, võimaldab tema lähedastel jätkata töötamist ja anda neile puhkust. Päevahoiu teenusel olevatele eakatele tagatakse tööpäeviti päevane hooldus, ühtlasi pakutakse erinevaid arendavaid tegevusi, mälutreeninguid, tegevusi füüsilise seisundi säilitamiseks, võimalust puhkuseks ja suhtlemiseks. Päevased tegevused planeeritakse eakatele individuaalselt, lähtuvalt füüsilisest ja vaimsest seisundist ning eaka ja lähedaste soovist.

Päevahoiuteenusele suunab perearst või psühhiaater suunamiskirjaga. Teenuse osutamiseks on vaja isiku elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna nõusolek. Päevahoidu osutatakse esmaspäevast reedeni Tallinna kesklinna sotsiaalkeskuses (alates 2004. aastast), Mustamäe sotsiaalkeskuses (alates 2005) ja alates selle aasta 1. märtsist AS Lääne-Tallinna Keskhaigla hooldusravikliinikus. Teenus on korraldatud lähtuvalt eaka ja tema perekonna vajadustest ning vastavalt kokkuleppele on teenust võimalik kasutada pikemaajaliselt, üksikutel päevadel või tundidel nädalas. Teenuse osutamise tingimused on sõltuvalt teenuseosutaja võimalustest erinevad. Teenust osutatakse eakale tasuta või väikse tasu eest, millele võivad lisanduda toitlustamiskulud ja hooldusvahendite (mähkmed, ravimid jm) kulud, ülejäänud kulu katab Tallinna linn. Eakad tuuakse ja viiakse päevahoiu teenusele lähedaste või hooldaja transpordiga. (Raepress)

LISATEAVE AS LTKH hooldusravikliinik Ehitajate tee 137, telefon 650 5225, mare.leppik@keskhaigla.ee. Avatud E–R 7.30–18.30 Teenus on kliendile osaliselt tasuline (omaosalus ja toitlustus). Kliendi omaosalus 2,06 eurot päevas. Hind sisaldab viibimise ajal tehtavaid lisakulutusi, nt sidematerjal, uriinipidamatuse puhul hooldusvahendid jm. Eraldi tasu eest on toitlustamine. On vabu kohti. Tallinna kesklinna sotsiaalkeskus Liivalaia 32, telefon 646 6123. Avatud E–R 7–19 Teenus on kliendile osaliselt tasuline (omaosalus ja toitlustus). Kliendi omaosalus Tallinna elanikele 1,30 eurot päevas, teiste omavalitsuste klientidele 6,65 eurot. Eraldi tasu eest on toitlustamine. On vabu kohti. Mustamäe sotsiaalkeskuse päevahoid Akadeemia tee 32, telefon 685 1662. Avatud E–R 7.30–18.30 Teenus on kliendile tasuta. Eraldi tasu eest on toitlustamine. Vabu kohti ei ole.


Tauno Pääslane

22. mär ts 2013

3

LÜHIDALT

Peter von Glehni mälestused ilmuvad peagi eesti keeles Nikolai von Glehni lapselaps, 1899. aastal sündinud Peter von Glehn, kes Eestist lahkudes oli 19-aastane, elas kõrge vanuseni Brasiilias Frutali linnas. 20. märtsil 1996 lahkus ta siit ilmast, olles 96-aastane – vaid üks kuu jäi puudu, et tal oleks täitunud 97. eluaasta. Aprillis hakkavad Nõmme Sõnumites järjeloona ilmuma Peter von Glehni mälestused. Sügiseks on kavas need avaldada ka eesti-, portugali- ja ingliskeelse raamatuna. (NS)

Emakeeleõpetajatele esines Maarja Kangro

Koera järelt tuleb ka koristada Marko Maisa Nõmme Õpilasesinduste Liit

Lugupeetud koeraomanikud, oleks aeg hakata lugema Andrus Kivirähki raamatut «Kaka ja kevad».

Reaalses elus astub mõni inimene selle sisse, halvemal juhul kellegi väike laps, ja päev rikutud. Üsna labane on vaadata, kuidas peened preilid oma mopside ja muude väikeste närilistega jalutavad ning siis, kui koer junni teeb, lükkavad oma 15 cm kõrguste platvormidega sinna väikse lumehunniku peale, sest nemad seda junni ju kilekotti küll ei pane ja teevad

ka näo, et nende lemmikloomad selliseid asju üldse ei tee. Kui soovid võtta omale koera, siis tea, et lisaks sellele, et ta on niisama nunnu ja tore kaaslane, kaasnevad tema võtmisega ka kohustused. Näiteks süüa ja juua anda, armastada teda ja kui teda kakatada avalikus kohas, siis tuleb tema järelt see, mida ta toodab, ka ära koristada.

Kogemusnõustamise teenus puuetega laste vanematele

2x Erki Korp

Nüüd, kui lumi hakkab vaikselt ära sulama, hakkavad vaikselt välja sulama kõik need junnid, mida te peitsite lume alla ja tegite näo,

et teie koer paksemat häda ei teegi, vaid ainult pissib terve see neli-viis talvekuud. Nii-öelda miiniväljad ilutsevad igal pool: tänavatel, majadevahelistel teedel, väikestes pargitukkades, mis on eriti populaarsed. Nii väga kui me ka ei tahaks, reaalses elus koerajunn ei abiellu võilillega ega ela igavesti õnnelikult, nagu Kivirähki lastejutus.

Eelmise nädala kolmapäeval, 13. märtsil toimus Nõmme muuseumis emakeelepäevale pühendatud üritus, kuhu olid kutsutud Nõmme koolide ja lasteaedade õpetajad. Õpetajatele esines kirjanik Maarja Kangro. (NS)

Sindi linnapea Marko Šorin andis linnavolikogu saalis lühikese ülevaate linna ajaloost, juhtimisest ning suurematest probleemidest.

Pärnu linnapea Toomas Kivimägi.

Nõmme linnaosa vahetas kogemusi Pärnu ja Sindi linnavalitsusega 7. ja 8. märtsil käisid Nõmme linnaosa valitsuse ametnikud ja allasutuste juhid kahepäevasel tööja koolitusreisil Pärnus ja Sindis, mille käigus tutvuti sealsete linnavalitsuste tööga. Reisi esimesel päeval külastati Pärnu linnavalitsust. Esmalt andis Pärnu linnapea Toomas Kivimägi ülevaate suvepealinna viimaste aastate arengutest, seejärel jaguneti valdkonniti väikse-

matesse gruppidesse ja vahetati kogemusi. Nõmme linnaosa vanema Erki Korpi sõnul on küsimused, millega tegeletakse, paljuski samad, kuid neid lahendatakse erinevalt. «Näiteks on Pärnu linnal sõlmitud leping kindlustusfirmaga, mis katab kahjud, kui mõni sõiduk löökaugus rehvi katki sõidab. Kas see ka Tallinnas töötaks, on raske kalkuleerimata öelda, kuid kindlasti võiks selle

plusse ja miinuseid analüüsida. Kuna Pärnu peab aasta lõpus korraldama uue jäätmeveohanke, tundsid sealsed kolleegid huvi, kuidas on Nõmmel organiseeritud kevadine lehe- ja okkavedu,» tõi linnaosavanem välja mõned arutatud teemad. Teisel päeval külastati Sindit. Esmalt andis linnapea Marko Šorin linnavolikogu saalis lühikese ülevaate linna ajaloost, juhtimisest ja suurematest probleemidest. Seejä-

rel külastati Sindi noortekeskust, sotsiaalkeskust ja gümnaasiumi. Nõmme linnaosa noortetöö juhi Epp Pruunsi hinnangul üllatas heas mõttes Sindi linna noorsootöö korraldus. «Sindi on elanike arvu poolest Nõmme linnaosast pea kümme korda väiksem ja kindlasti mängib see rolli, kuid selles valdkonnas oleks nii Nõmmel kui ka Tallinnal tervikuna kohti, milles Sindist eeskuju võtta,» arvas Pruuns. (NS)

Tallinna Puuetega Inimeste Koda alustab aprillis kogemusnõustamise teenuse pakkumisega puuetega laste vanematele Tallinnas ja lähivaldades. 2012. aasta märtsis alanud kogemusnõustamise teenuse ettevalmistamine on jõudmas lõpusirgele. Novembris alanud projekti teise etapi käigus toimub teenuse arendamine ja selle pakkumise alustamine. Tänavu jaanuarist märtsini toimuvatel kogemusnõustajate koolitusel osalevad 12 eesti- ja 13 venekeelset vabatahtlikku tulevast nõustajat, kes on ise puudega lapse vanemad ja on valmis oma kogemust jagama. «Puudega lapse vanemat suudab poolelt sõnalt mõista ja toetada see, kes ise on sama kogenud – teine vanem. Puuetega laste vanematel on palju väärtuslikke teadmisi ja oskusi, kuidas välja tulla kriisiolukorrast, kust leida abi, kuidas oma last abistada ja arendada. Sellised teadmised ja oskused on väga väärtuslikud – mõistlik on sellist ressurssi kasutada. Kui vanema enda tugivõrgustik on nõrk või olematu, siis on see hindamatu abi, kui vanem saab suhelda teise vanemaga, kes on kõik selle ise läbi elanud,» selgitab ettevõtmise vajalikkust projektijuht Külli Urb. Kogemusnõustamise teenuse eesmärgiks on ennetada puuetega laste vanemate sotsiaalsete ja vaimse tervise probleemide teket ning samas aidates seeläbi parandada nende perede toimetulekut ja elukvaliteeti ning soodustada laste kasvuks ja arenguks vajaliku perekeskkonna kujunemist. Teenuse sihtgrupiks on Tallinnas ja lähivaldades elavad eesti- ja venekeelsed puudega laste vanemad, kes vajavad nõustamisteenust seoses puudega lapse sünni või muude elukaarest tulenevate muudatustega toimetulekuks. Puuetega laste vanematele on teenus tasuta. Lisainfo tel 655 4161, e-post: koda@ tallinnakoda.ee, www.tallinnakoda.ee. (Raepress)


4 22. mär ts 2013

LÜHIDALT

Võimalus osaleda fotokalendri koostamisel MTÜ Mustvalge koostab koostöös Nõmme muuseumi ja Nõmme inimestega 2014. aasta kalendrit, kus Nõmme oluliste paikade ajaloohõnguliste fotode kõrval on välja toodud praegusaja fotod samadest paikadest. Kalendri tegemist toetab Kohaliku Omaalgatuse Programm. Nõmme muuseumist pärit valik fotosid aastatest 1920–1950 on üleval kodulehel www.vanafoto.ee, kus on võimalik tutvuda olemasolevatega ja lisada uusi fotosid. Koostajad on väga tänulikud, kui Nõmme elanikud vaatavad üle oma fotod ja pakuvad pilte kalendrisse ka oma varamust (info@vanafoto.ee). (NS)

Hiiu-Maleva 56.

Üks pealinna paremini restaureeritud kultuurimälestistest 2012. aastal oli Seene 8 hoone. Seene 8 traditsionalistliku kõrge kivikatusega hoone kavandas arhitekt Ro-

bert Natus iseendale koduks. Hoonet peetakse Natuse loomingus üheks kaunimaks. Muinsusteadlikud omanikud on maja mitme aasta vältel nii väljast kui ka seest kultuurimälestisele vääriliselt korrastanud. Kõik vanad detailid on säilitatud ja traditsioonilisi materjale kasutades restaureeritud. Parimateks majadeks miljööaladel tunnistati Nõmmel Hiiu-Maleva 56 ja Kiige 7.

Kiige 7 on 1936. aastal Robert Natuse projekti järgi ehitatud eramu Nõmme mändide all. Restaureerimismeelsed omanikud taaskasutasid vanu katusekive katusekatte uuendamisel: vanad kivid paigaldati esiküljele ning uued hoovipoolsele viilule. Natuse projekti alusel taastati puuduvad aknaluugid, mis andsid maja üldilmele hoopis uue iseloomu. Kõik uksed ja aknad on säilinud ja restaureeritud.

Endine kinosaal ärkab ellu Erki Korp

Tallinna keskraamatukogu kuulutab välja koomiksite joonistamise võistluse Tallinna koolide 1.–4. klasside lastele. Koomiksivõistlus kestab kuni 15. maini. Võistluse teema «Suur pahandus» on inspireeritud juba 25 aastat lugejaid rõõmustanud Astrid Reinla lasteraamatust «Pätu», kust saame teada, et kuigi pahandusetegijat Pätut ei ole keegi kunagi näinud, on ta siiski olemas. Pahandusi juhtub nii raamatutes kui ka päriselus ja tõenäoliselt on nendega kokku puutunud kõik lapsed. Võistlusele ongi oodatud koomiksilood, mis räägivad mõnest kentsakast pahandusest või äpardusest, mis lastega juhtunud on. Parimad koomiksid ilmuvad sügisel Tallinna keskraamatukogu väljaantavas laste omaloomingukogumikus, millele teevad kaastööd ka koomiksikunstnik Joonas Sildre ning kirjanikud Aino Pervik, Piret Raud, Contra ja Karl Martin Sinijärv. Koomikseid hindab viieliikmeline žürii. Võistlusel osalemise tingimused on Tallinna keskraamatukogu lastelehel aadressil www.keskraamatukogu.ee/ lasteleht. Lisainfo Anneli Kengsepalt telefonil 683 0913 ning aadressil anneli.kengsepp@tln.lib.ee. (Tallinna keskraamatukogu)

Kiige 7.

Selgusid Tallinna kõige paremini restaureeritud majad Kolmapäeval, 20. märtsil anti üle tänukirjad parimate 2012. aastal restaureeritud mälestiste, miljööalade hoonete ja ajaloolisse keskkonda sobivate uusehitiste eest. Preemiasaajate seas oli taas ka Nõmme maju.

Algklassilastele algab koomiksivõistlus «Suur pahandus»

Seene 8.

Noortemajas alustab nüüdistantsu huviring Nõmme noortemaja alustab juba 28. märtsil nüüdistantsu tundidega Triin Lilleoru juhendamisel. Uuest huviringist on oodatud osa võtma kõik tantsuhuvilised lapsed ja noored (10–19-aastased), kes tahavad parandada oma rühti, treenida oma keha ja painduvust, saada positiivseid emotsioone ja lihtsalt tunda rõõmu tantsimisest! Tunnid toimuvad Nurme 40 saalis neljapäeviti algusega kell 18.15. Ringitasu 14 eurot kuus. Lisainfo tel 5331 3644, e-kiri rulikow@gmail.com. (NS)

Eelmisel nädalavahetusel toimus Nõmme keskuses endises kinos Victoria Palace, hilisema nimega Võit, üritus nimega «Teater.Muusika.Kino Nõmme südames», mida korraldas MTÜ Von Glehni Teater. Kolmepäevase ürituse avas Von Glehni teatri spetsiaalselt selleks päevaks esietendunud lavastus «Õhtust, Leon!», osades Eduard Salmistu ja Margus Prangel (pildil). Laupäev oli erinevate muusikute päralt. Pühapäeval katsetati ka kinoprojektori tööd.

Ettevõtmist uudistama tulnud inimestel oli võimalik kohapeal ka teatriseltsiga liituda ja avaldada arvamust selle tuleviku kohta. Mitmete Nõmme kodanikuühenduste kaugemaks eesmärgiks on kunagisele Nõmme esindussaalile taas elu sisse puhuda. Selles saalis on toimunud eelmisest kevadest alates erinevaid kontserte, igal nädalavahetusel korraldatakse kirbuturgu, kord kuus toimub Nõmme mälumäng.

1925. aastal ehitatud Hiiu-Maleva 56 hoone korrastamise puhul on tegemist täieliku restaureerimisega – laudis ja katus värviti, aknad ja uksed restaureeriti. Kogu töö toimus majaomanike valvsa pilgu all ning osa töödest tehti ka ise. Tööde eestvedaja missiooniks oli taastada kunagise kodumaja väärikus. Hoonete omanike kõrval soovitakse esile tõsta arhitekte, restauraatoreid ja arendajaid. (Raepress)

Tervislik ettevõte – meie edu võti Tervise Arengu Instituut kutsub Nõmme ettevõtjaid 28. märtsil kell 12.30 algavale tasuta infopäevale «Tervislik ettevõte – meie edu võti» Tallinna Õpetajate Majas Magistri saalis. Sõbralik õhkkond ja töötajate hea tervis on iga eduka ettevõtte aluseks. Suure osa oma ajast veedavad inimesed tööd tehes, ent kas ja kuidas tööl veedetud aeg ja koht mõjutavad nende tervist? Kuidas olla tööandjana mainekam ja edukam? Mida saab suhteliselt väheste kulutustega oma töötajate tervise heaks teha? Kuidas õnnestub töötajail nii enda tervist kui ka asutuse heaolu parandada? Neile ja paljudele teistele küsimustele lubavad infopäeva korraldajad koostöös ettevõtjatega lahendusi leida. Lisaks tutvustatakse Eesti tervist edendavaid töökohti (TET) ja tervist edendavate töökohtade võrgustiku tegemisi. Infopäev on osalejatele tasuta. Vajalik on eelregistreerimine hiljemalt 25.märtsiks. Lisainfo ja registreerimine e-posti aadressil merike.org@tai.ee. (NS)


22. mär ts 2013

Ümberlauajooksuvõistlus lauatennises Kogu kooliaasta vältel korraldavad Nõmme koolid võistlusi, kus õpilased saavad tutvust teha erinevate spordialadega. 13. märtsil toimus Nõmme põhikoolis ümberlauajooksuvõistlus lauatennises, millest võtsid osa kõik linnaosa munitsipaalkoolid. Üritusse oli kaasatud ka Jaan Ehlvest, kes andis pärast võistlust lastele malesimultaani (vt ka lk 1). Võistluse korraldaja on Nõmme põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja Katrin Marks, kes on 17-kordne Eesti meister lauatennises ja talle kuulub ka üle 40-aastaste naiste maailmameistri tiitel. Katrin Marks rääkis, et selline võistlus toimus juba kolmandat aastat järjest ning on õpilaste seas populaarne. «Iseenesest on tegemist lauatennise soojendusharjutusega. Ühel laual alustab korraga 12 last, võistkonnas on kuus mängijat, igal võistlejal on üks löök, pärast löömist tuleb joosta teisele poole lauda. Suruda ei tohi ning viie veaga kukub mängija välja,» tutvustas ta reegleid. Marksi hinnangul on võistluse juures oluline see, et esmajoones on eesmärgiks spordiharrastu-

LÜHIDALT

Margit Tamm

Jukko Nooni

se propageerimine ning lauatennise tutvustamine, mitte tulemused. «Sellest saavad osa võtta ka need õpilased, kes võib-olla mõnel teisel alal klassi või kooli esindama ei satu. Nõmme koolide õpilaste huvi lauatennise vastu on suurendanud ka see, et mitu kooli on soetanud lauad, kus õpilased saavad vahetunnis nii-öelda pinksi mängida. Samuti käivad paljud Nõmme spordiklubis lauatennisetrennis,» rääkis Katrin Marks.

Nõmme lauatennise ümberlauajooksu tulemused. 1.–5. klasside arvestuses osales kaheksa kuueliikmelist võistkonda. Võitja oli Nõmme põhikooli 5.a, teise koha sai Rahumäe põhikooli 5.c ja kolmanda Nõmme gümnaasiumi 4.b klass. Neile järgnesid Kivimäe põhikooli 5.a, Rahumäe põhikooli 5.b, Nõmme põhikooli 2.a, Kivimäe põhikooli 4.a ja Nõmme gümnaasiumi 5.b. Vanemas astmes (6.–9. klass) osales üheksa võistkonda. Esiko-

ha sai Nõmme põhikooli 9.b, teise koha Nõmme põhikooli 6.a ja kolmas oli Nõmme gümnaasiumi 6.a klass. Neile järgnesid Rahumäe põhikooli 8.b, Pääsküla gümnaasiumi 9. kl, Pääsküla gümnaasiumi 7. kl, Nõmme gümnaasiumi 6.b, Kivimäe põhikooli 6.a ja Rahumäe põhikooli 9. klass. Lauatennise ümberlauajooksuvõistluse korraldajad on toetuse eest tänulikud Tallinna haridusametile ja Nõmme linnaosa valitsusele.

Pühapäeval, 24. märtsil kell 18 algab Nõmme kultuurikeskuses Zorre Zeiger BigBandi kontsert «Mina jään» orkestri veebruaris lahkunud asutaja ja pikaaegse juhi Horre Zeigeri mälestuseks. Kaasa teevad solistid Astra Põder, Sünne Valtri, Hanna Selgis, Enno Erikson ja Madis Lain, külalisena kitarrist Ain Varts. Orkestrit juhib Tiit Varts. Piletid eelmüügist 6 eurot, sooduspilet 4 eurot. Samal päeval kõigile 6 eurot. (NS)

Kivimäe kooli külastasid Läti ja Leedu koolinoored

Tarmo Luugus

re rühmast. Mihkel Rehepapp esitas konkursil Heiki Vilepi luuletuse «Kompuutri-issi». Mihklile meeldis Estonia talveaias väga. «Sai mõnusalt luuletust lugeda. Laval oli äge! Mikrofoni on alati äge lugeda, sest siis on luuletus üle suure saali hästi kuulda. Kahju ainult, et kohe alguses esinesin, sest pärast – teisi kuulates – oleksin tahtnud nii väga veel esineda,» jagas Mihkel oma muljeid. Mihkli ema Piret Madara sõnul oli vaimustust poisist ka näha – Mihklil silm säras. Etlemiskonkurss jättis Mihkel Rehepapile nii toreda mulje, et hea meelega esindaks poiss Nõmmet ka järgmisel aastal. (NS)

Tulenevalt planeerimisseaduse § 12 lg 1 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 15 lg 1 ning Tallinna linnavalitsuse korraldustest avaldame järgmised teated:

Nõmme linnaosa valitsus teatab Mihkel Rehepapp Tallinna Rännaku lasteaiast lõppvõistlusel Estonia talveaias.

Katrin Seppel

Greetel Kala Nõmme põhikooli 9. klassi õpilane

«Elamusaasta» raames käisid Nõmme põhikooli õpilastega kohtumas kirjanik Sass Henno ja džässilaulja Kadri Voorand. kui ka õpilased arvavad, et kirjanduse tunnid võiks muuta huvitavamaks ja elavamaks. Sobiv mõte emakeelepäevaks ja loodetavasti avaneb juba aasta pärast palju rohkemates koolides õpilastel või-

Veebruari viimasel nädalal külastasid Kivimäe põhikooli sügisel alguse saanud Nordplus Junior Mobility projekti raames külalised Lätist ja Leedust. Ühisettevõtmise peamiseks eesmärgiks on naaberriikidele oma kultuuri, rahvakunsti ja kommete tutvustamine. Külalistele tutvustati mitmeid Tallinna vaatamisväärsusi, käidi erinevates muuseumites, teatris, kuid külastati ka Nõmme muuseumi ja Glehni parki. Saadud teadmisi sai rakendada Kivimäe põhikoolis toimunud mälumängus, mille küsimused hõlmasid kolme Balti riiki. Mais külastavad Kivimäe kooli õpilased projekti raames Lätit. (NS)

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

«Elamusaasta» Nõmme põhikoolis Emakeelepäeval, 14. märtsil külastasid Nõmme põhikooli üheksandikke «Elamusaasta» raames kirjanik Sass Henno ja džässilaulja Kadri Voorand. Kokkusaamine toimus Nõmme raamatukogu ruumides, kuhu mahtus ära kaks klassitäit särasilmseid noori. Külalised rääkisid oma elukäiku mõjutanud asjadest ja loomeinimeseks kujunemisest sellise innu ja emotsiooniga, et ka need õpilased, kes olid algul kohale tulnud vaid selleks, et tunnist pääseda, kuulasid noori loojaid silmade särades. Kohtumine oli küll lühike, kuid sellevõrra sisukam, ning arutelu jätkus veel vahetundigi. Tarkuseteri ja mõtteainet jagus nii õpilastele, õpetajatele kui loomeinimestele endale. Emakeeleõpetajad võiksid kõrva taha panna, et nii Sass Henno

Horre Zeigeri mälestuskontsert

1.–5. klasside arvestuses osales kaheksa kuueliikmelist võistkonda.

Emakeelepäeval toimus 10. koolieelikute etlemiskonkurss «Emakeelel ilus kõla» 14. märtsil, emakeelepäeval, toimus Estonia talveaias juba 10. ülelinnaline koolieelikute etlemiskonkurss «Emakeelel ilus kõla». Emakeelepäevale pühendatud konkursi eesmärk on õpetada lapsi luule kaudu oma keelt armastama ja hoidma. Samuti soovitakse konkursiga väärtustada senisest enam neid õpetajaid, kes mudilastele emakeelt õpetavad. Tänavuse konkursi eelvoorudesse registreerus kõigist Tallinna linnaosadest kokku 240 etlejat. Žürii valis lõppvooru 28 tublimatest tublimat. Nõmmet esindas sel aastal linnaosa piirkondliku luulevooru võitja Mihkel Rehepapp Rännaku lasteaiast Mereää-

5

malus kohtuda kirjanikega, kelle loomingut nad kohustusliku kirjanduse raames loevad. Kõigile noortele loomeinimestele kõlas soovitus: ära iial kirjuta sellest, millest sa ei tea midagi.

Inimestega tuleb olla aus ja ehe. Ning kuidas on võimalik teistele anda edasi emotsiooni, kui sa isegi ei oska seda tunda? Nõmme põhikooli kohtumine noorte loomeinimestega oli täis kirjandust, sära ja elu ennast. Loodetavasti sai nii mõnigi õpilane tõuke ise loominguga tegeleda. «Elamusaasta» on Eesti Kultuuri Koja ellukutsutud projekt, mille põhieesmärk on ühendada haridus ja kultuur, lähetades loomeinimesi koolidesse rääkima oma elu ja loomingut mõjutanud elamustest. Eelmise aasta kevadel alustanud «Elamusaasta» on praeguseks külastanud juba 30 kooli üle Eesti. Nõmme koolidest on varem käidud Rahumäe põhikoolis, aprillis on plaanis minna Nõmme gümnaasiumi. Rohkem infot on «Elamusaasta» Facebooki lehel www. facebook.com/Elamusaasta.

1. Nõmme linnaosa valitsus avalikustab Rahumäe tee 9c ja 9d kinnistute detailplaneeringu, millega nähakse ette Rahumäe tee 9c kinnistu ärimaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse määramine ühe kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu ehitamiseks; Rahumäe tee 9d sotsiaalmaa – üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistu jagamine kaheks krundiks – üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks, millele määratakse ehitusõigus ühe kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone rajamiseks, ning üheks äri- ja transpordimaa krundiks. Lisaks moodustatakse üks transpordimaa krunt reformimata riigimaast. 1.1 Detailplaneeringuga saab tutvuda Nõmme linnaosa valitsuse ruumides Vabaduse pst 77 I korrusel ja Tallinna linnavalitsuse I korruse infosaalis (Vabaduse väljak 7) 5.–19. aprillini, samuti Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/.

Info tel 645 7300, Ene Tomson, Nõmme arhitekt Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/


6 22. mär ts 2013 VABA AEG

Nõmme kultuurikeskus 23.03 kl 18 koorimuusika kontsert. Esinevad Rekola segakoor (Vantaa, Soome) ja segakoor Riola. Pilet 2 eurot. 24.03 kl 18 Zorre Zeiger BigBandi kontsert «Mina jään». Kaasategevad solistid Astra Põder, Sünne Valtri, Hanna Selgis, Enno Erikson ja Madis Lain, külalisena kitarrist Ain Varts. Orkestrit juhib Tiit Varts. Piletid eelmüügist 6 eurot, soodus 4 eurot. Samal päeval kõigile 6 eurot. 31.03 kl 12 kultuurikeskuse huviringide laste laulupäev. Tasuta! 6.04 kl 21 «Disko!», plaate keerutab DJ Tõnu Kõrvits. Pilet 5 eurot, soodus 4 eurot. 12.04 kl 18 Nõmme koolide ja stuudiote kontsert. Tasuta! Turu plats 2, tel 6770 891, post@nommekultuur.ee, www.nommekultuur.ee.

Nõmme muuseum Püsiekspositsioon Nõmme ajaloost. Pilet 1 euro; õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele 50 senti; perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 2 last) 2 eurot. Jaama 18, tel 670 0202. T–R 10–17, L 10–16.

Nõmme klaasija keraamikastuudio Ringid 2012/2013. E kl 15.30 laste tarbekunstiring (klaas, keraamika, tekstiil jne), kl 18 täiskasvanute klaasi- ja saviring (ka koos lastega), reg tel 503 3851, Anna-Maria Vaino. T kl 15.30 laste saviring, kl 18 täiskasvanute saviring (ka koos lastega), reg tel 5663 3773, Piret Ellamaa. N kl 11 täiskasvanute klaasi- ja saviring, kl 14 laste tarbekunstiring (klaas, keraamika, tekstiil jne), reg tel 521 3231, Tiia Põldmets. Võsu tn 5 (Nõmme Rahu kiriku kõrval asuvas väikeses majas, buss nr 10 ja 33 peatus Võsu). Info klaasjasavi@gmail.com, www.klaasjasavi.ee.

Nõmme noortemaja Uus huviring – kaasaegne tants. Alustab 28. märtsil, juhendaja Triin Lilleorg. Oodatud kõik tantsuhuvilised lapsed ja noored (10–19a), kes tahavad parandada rühti, treenida keha ja painduvust, saada positiivseid emotsioone ja lihtsalt tunda rõõmu tantsimisest! Tunnid toimuvad Nurme 40 saalis N kl 18.15 Ringitasu: õpilased – 14 eurot/kuu, tel 5331 3644, e-kiri rulikow@gmail.com. Keraamikaring ootab reedeti alates kl 15 enda hulka uusi keraamikahuvilisi vanuses 5–19 aastat. Juhendaja Alma Musting, tel 521 2662. Kutsume kaberingis osalema alates 1. märtsist lasteaialapsi (alates 4. eluaastast) ja 1. klasside õpilasi. Õppetöö toimub Nõmme noortemaja kabeklassis, Mai 23. Tunnid toimuvad T, N ja R kl 17.45–19.15. Juhendaja Heinar Jahu, tel 5568 2500. Nõmme noortemaja rendib välja ruume pidulikeks sündmusteks (kuni 70 inimest). Täpsem info tel 5560 0890. Nurme 40, tel 670 1230, Mai 23, tel 645 7369, nnm@nnm.edu.ee, www.nnm.ee.

Nõmme loodusmaja Igal esmaspäeval (v.a koolivaheajal) kl 17–19 on loodusmaja avatud kõigile külastuseks. Õie 14, tel 658 5881, loodusmaja@nnm.edu.ee.

Nõmme sotsiaalkeskus Peamaja Sihi 26, tel 672 3125 4. aprillist avatud maaliringi tööde näitus. 12.04 pediküür. 19.04 juuksur.

KUULUTUSED 19.04 maniküür. Täpsem info ja eelregistreerimine kohapeal Sihi 26 või telefonil 672 3125. Ootame uusi liikmeid tikkimise, kudumise ja heegeldamise huviringi. Pääsküla filiaal Suvila 1, tel 677 8011 5.04 kl 14 seltskondlik pärastlõuna.

Sihi 26, tel 672 3125 ja 672 3126, www.nommesots.ee.

Rahumäe mängujaam Iga kuu viimasel reedel on mängujaam suletud (koristuspäev). Rahumäe jaamahoones Pärnu mnt 288b, tel 5622 0690

Nõmme Rahu kogudus Nõmme Rahu kirik Võsu 5 24.03 kl 10.30 palmipuudepüha jumalateenistus. 28.03 kl 10 Rahumäe põhikooli jumalateenistus. 28.03 kl 18 suure neljapäeva jumalateenistus. 29.03 kl 10.30 suure reede jumalateenistus. 31.03 kl 10.30 1. ülestõusmispüha jumalateenistus. 1.04 kl 18 2. ülestõusmispüha jumalateenistus. 6.04 kl 11 80-klubi. 7.04 kl 10.30 jumalateenistus. Nõmme Lunastaja kirik 23.03 kl 18 jumalateenistus 30.03 kl 18 vaikse laupäeva jumalateenistus

Õie 10

Lastele pühapäevakool igal pühapäeval jumalateenistuse ajal. «Hingehoiu valve» igal kolmapäeval kl 11–14 Nõmme Rahu kantseleis. AA (Anonüümsed Alkohoolikud) «Rahu rühm» Nõmme Rahu kogudusemajas igal P, K ja R kl 18. Koguduse raamatukogu avatud igal pühapäeval 9–10.15. Koguduse kantselei avatud E 9–14, K 14–18, pühapäeval tund enne ja pärast jumalateenistust. Jumalateenistuse raadioülekanded Nõmme Rahu kirikust igal pühapäeval kl 17 Pereraadios lainepikkusel 89,6 MHz. Koguduse aadress: Võsu 5, tel 670 1679, 509 0011; nomme.rahu@eelk.ee; www.nommerahu.ee

Nõmme baptistikogudus 24.03 kl 11 palmipuudepüha jumalateenistus, jutlustab Anton Tuul. 24.03 kl 18 piiblikool: «Perekond», lektor Mari Vahermägi. 29.03 kl 11 suure reede jumalateenistus, jutlustab Taavo Lige. 29.03 kl 20 hardushetk vioolamuusika ja jumalasõnaga, teenivad Juhan Palm-Peipman ja Taavo Lige. 31.03 kl 11 ülestõusmispüha jumalateenistus, jutlustab Tarmo Lige. 7.04 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Taavo Lige. Laste pühapäevakool igal P kell 11. Noorte tegemiste info asub nüüd www.facebook.com/ennkaks. Palvekoosolek K kell 11 ja 20.30. Kasutatud riiete pood avatud K kell 13–17 ja L 9–13, noorte info www.n2.ee, koguduse televeeb www.tv.nbk.ee. Esita palvesoovid ja vaata lisaks www.nbk.ee. Puuvilja 4, 670 1155, nbk@nbk.ee, www.nbk.ee.

Nõmme «Vabaduse» baptistikogudus Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11, pühapäevakool igal pühapäeval kell 11, kuhu ootame kõiki lapsi. Vikerkaare 10. Tel 672 7554, 5622 0017, leinus@uninet.ee, www.raadio7.ee/nvbk.

6.aprillil kl 21.00 Nõmme kultuurikeskuses (Turu plats 2)

«DISKO!» plaate keerutab DJ Tõnu Kõrvits. Pilet 5 eurot, soodus 4 eurot.

Olmeprügi äravedu: 1 m³ 30 eurot, 4 m³ 100 eurot. Vajadusel aitame prügi kokkutassimisel. Tel 5347 6867. Õmblusmasinate parandus. Parandan kõiki õmblusmasinaid. Tulen Tallinna ja Harjumaa piires kohale. Garantii. Hillar, tel 516 8180. Ostame kasutatud raamatuid (valikuliselt, kõige vanematest uuemateni), vanu postkaarte ja mänguasju, vanemat eesti kunsti (maalid, graafika). Vajadusel tuleme kohale. Raamatukoi, Harju 1. Tel 683 7714, 511 5525.

Müüa lõhutud, kuivad küttepuud (lahtiselt ja kottides) koos kohaletoomisega. Tel 5648 4838, e-post lehtpuukyte@gmail.com. Ohtlike puude ja okste langetamine. Töö kiire ja korralik. Tööde tegemiseks kasutame tõstukeid ja erinevaid ronimisvahendeid. Helista 5824 1922.

Ostan eestiaegset ja talumööblit + tarbeesemeid, nõusid, münte, vanaraha, hõbeja kuldesemeid, hambakulda, lukke, linke, aknakremoone, mänguasju jpm. Võivad vajada restaureerimist. Tulen kohale. Kuulutus ei aegu. RaOstame vanarauda. Pakkuda ha kohe. Vabaduse pst 128. võib kõike. Tel 5347 6867. Jannseni kaubamaja II korrus. Kaardid ennustavad. Tel 900 Tel 5559 9930. 1727. Hind 1,09 eurot/min. Ohtlike puude hooldus, raieKogenud ennustajad 24 h. ja saetööd aasta ringi. Tel Vaata ka sooduspakkumist: 5551 2104, e-post info@puuennustus.ee. Kätelt ennustahooldaja.ee. mine: hiromantia.eu. Viime tasuta jalust ära raamaArvutite müük ja remont. Printud, mida teil vaja pole. Sobiterite müük, remont ja toonevad kõik raamatud, igas seisurite taastamine. Koolitus. Viirukorras ja igas keeles. Tee riiusetõrje. Andmete taastamine. litesse ruumi! Tel 5346 8430. Tel 506 3783, Kalle. Aitame koostada teie majale Aasta ringi müüa lahtiselt ja võrgus kütte- ja kaminapuud, ehitusloa ja kasutusloa saaklotsid, tulehakatus ja saepu- miseks vajalikku dokumentatru kotis (koos veoga). Okste siooni. info@arhipilk.com, tel 5660 0290. äravedu. Tel 501 8594. Korstnapühkimistööd, ummistuste likvideerimine, küttekollete (sh korstnad) ehitus ja remont. Vajadusel akt küttekollete seisukorra kohta. Teen töid ka nädalavahetustel. Kogenud puuhooldajad raiuvad Tel 5372 4993, e-post korstnaohtlikke puid ja teevad puude pyhkija1@gmail.com. hoolduslõikust. Puude tervisliku seisundi hindamine ja kon- Üldehitustööd, nii sise- kui väsultatsioon on tasuta. Sood- litööd. Korterite remont – vansad hinnad! Tel 522 0321, in- nitoad, põrandad, seinad, laed, fo@arbormen.ee, www.arbor- uksed ja aknad. Eramajad vundamendist katuseni. Materjal men.ee soodsalt. Töö kiire ja korraElektritööd soodsate hinda- lik. Kontakt 558 4902, homedega kogenud elektrikult. Lik- rent@hot.ee. videerin ka pisirikkeid. Tel Hiiumaal tegutsev ehitusettevõ5660 9403. te ootab Hiiumaal tööpakkumiKorstnapühkija-pottsepp. Küt- si. E-post best.holding@mail.ee, tekehade remont. info@poti- tel 5399 9706. poiss.ee; tel 5807 2581. Õunapuude lõikus. VõimaluMüüa 2007. aastal valminud sel okste äravedu. Tel 5347 gaasiküttega majas väikesed 1778, Janari. laopinnad Laagris Hortese kõrval Nõlvaku/Sillaku tänaval. Viljapuude kevadine hoolduslõiPindade suurus 13,2–18,6 kus. Riido, tel 526 1716. ruutmeetrit. Hind 100 eurot Kevadine viljapuude hooldusruutmeetri eest + käibemaks. ja noorenduslõikus ning aedaInfo 501 5449 või olev@villar- de koristamine. Tel 554 7278. di8.ee. Hea võimalus ladustada kuivas ja soojal pinnal! Restaureerin puit-antiikmööblit. Tel 5568 3629. Pottsepatööd kutsetunnistusega pottsepalt: glasuurah- Otsin kevadest appi asjalikku jud, plekkahjud, tellisahjud, abilist või kahte aia ja kivisillukaminad, pliidid. Glasuurahju- tise ehitusel Nõmmel, kasuks de kapitaalremont. Koduleht: tuleb juhiluba. Tel 501 4165. www.robert.ee, tel 5648 3792. Lumekoristus Bobcatiga. EhiMüüa lõhutud küttepuud koha- tusprügi jms koristus + vedu. letoomisega lepp (toores) 36 Elektritööd. Kevadest haljaseurot/rm. Tel 509 9598. tus, sillutised, kivitööd, piirdeaedade ja väravate valmistamiFassaadide soojustamine, ne ja paigaldus. Asume Nõmkrohvimine, värvimine. Piirmel, tel 502 6161. deaedade ehitus ja üldehitustööd. www.fassaadimeister.ee, Aednik teeb kevadisi õunapuutel 5196 9314. de ja viljapuude, hekkide hoolduslõikustöid. Tel 5673 3010. Lumekoristus lumepuhuriga. Töö kiire, korralik ja soodne! Firma valmistab ja komplekTel 5620 3126. teerib tellija soovi järgi nahast ja mööbliriidest pehmet mööbArborist II: mootorsaetööd eralit. Samas pehme mööbli pamutele ja teistele objektidele, randus ja riidevahetus. Hinohtlike puude langetamine, nad kliendisõbralikud. Tel 657 samuti puude kujundamine 6614, 5382 4121. ja okste lõikamine. Tel 5561 4664, Ivo. Otsin puidumeest, kes teeb pehmele mööblile uue karLume ja jääpurikate koristus kassi. Tel 509 8872. katustelt ja aedadest. Ohtlike puude ja okste lõikus. Tel Müüme tootjahinnaga mitme525 0633. sugust, ka servamata ja erimõõdus saematerjali ning kütUniversaalne koduabi. Kõikvõimalikud pisitööd nii sees teks saepindu. Osutame saekui väljas, lumekoristus, san- kaatriteenust lintsaega (saeremont, restaureerimine, to- tee 2 mm, väljatulek kuni rutööd, ventilatsioon, elek- 80%, palgi läbimõõt kuni 900 ter, konsultatsioon. Tel 5678 mm), hööveldame paksusmasinaga (laius kuni 1200 mm), 8609. seimerdame. Tasuda saab ka Viime tasuta ära teie vanaraua ümarpuidus. Transport. Sae(vannid, pliidid, pesumasinad, teenused OÜ, tel 5656 2009, radiaatorid jne). Demonteeri- Harjumaa, Saku v, Männiku k, me tasuta! Hoolsad tööme- www.resultes.ee, resultes@ hed. Tel 5593 9504. resultes.ee.

Elektritööd pädevustega elektrikult. Materjalid soodsalt. Ärge tapke ennast elektriga, lubage end aidata spetsialistil. Tel 5665 1156.

Ahjud, pliidid, kaminad, korst- Kevadine viljapuude ja hekkinad, ehitus- ja parandustööd. de lõikus. Viljapuude pritsimiTel 5896 8362, 5897 2477. ne. Tel 672 2402, 5360 3678. Lõikan naiste, laste juukseid Teie enda kodus. Soovi korral ka muud juuksuritööd. Lisainfo ja broneerimine juuksur.koju@ mail.ee või 5897 5477. Pensionäridele soodustus!

Korralik abielupaar (50a mees ja naine) soovib soodsalt üürida korterit, majaosa või maja Nõmmel (Järvelt-Laagrini). Nõus abistama aia- ja remonditöödega. Tel 5817 1746.

Pottsepatööd ja looduski- Ohtlike ja kuivanud okste lõivi paigaldus. Materjal, trans- kus. Hinnad soodsad. Tel port meie poolt. www.ahjudja- 5373 7622. kaminad.ee. Tel 5803 3448, Ain. Noor pere soovib osta otse Puude langetamine ja lõika- omanikult mõistliku hinnaga mine rasketes ja piiratud juur- maja Nõmmel. Kõik pakkumidepääsuga tingimustes. Kva- sed oodatud. Maakleritel mitte liteetne arboristiteenus Mars- tülitada. Tel 5649 2006. hall Puude Hoolduselt. Kändude eemaldamine freesiga. Müüa kaminapuud, küttewww.puudehooldus.ee, 5690 puud ja puitbriketti. Kuberi OÜ, www.kaminapuu.com, tel 600 6772. 6978, 5560 7644. Müüa sanglepahalud. Hind alates 32 eurost/rm. Hind koos Väljaõppinud puudelangetatranspordiga. Tel 5556 0240. ja raiub ohtlikke puid ja oksi. Puude kujunduslõikus. Tööd Lilleärisse Öövilge vajatakse teen tõstuki ja köistehnikaga. lilleseadjat-floristi. Info tel 511 Puude üldseisundi hindamine 2238, e-post info@lilleari.eu. ja konsultatsioon tasuta. Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee. Kõik remonditööd. Tel 509 2715, Matti. Üürin ühe väikese toa Nõmmel (sept 2013 – dets 2013). Võib Pottsepatööd: ahjud, pliidid, olla ahjuküttega. Soovitavalt kaminad. Tel 646 2563, 5665 soe vesi, teisel korrusel, intel2090. ligentsed inimesed, otse omaAlumiiniumkatuseredelid, tel nikult. Tel 5665 3894, Anu. 515 9155. Teen korstnapühkimistöid. Tel Pere soovib üürida pikemaks ajaks majaosa või aiaga korteri. Võib olla vanem, väiksem ja remontivajav. Majas võib elada vanainimene, keda aidata igapäevastes tegemistes ja toimetustes. Aitan ehitus- ja majapidamistöödes. Oodatud on igasugused pakkumised. Tel 5608 3853.

5669 0185, Vahur. Üürin maikuust 1-toalise (köök eraldi, keskküte, kaasüürilisteta, internet, möbleeritud) korteri. Tel tööpäeviti kl 19–21 ja puhkepäevadel päev läbi 5690 8595.

Kiiresti elamispinda vajav kahe lapsega perekond soovib üürida ahjuküttega elamist. SooOstan vanu esemeid: mööblit, vitavalt Nõmme piirkond, aga raamatuid, nõusid, portselani, kõik pakkumised on oodatud. mänguasju, vask- ja pronkse- Tel 513 2894 või 600 4251. semeid, tööriistu, kalanduse ja jahindusega seonduvat, lampe, Korralik naine, suurte kogepostkaarte, kuld- ja hõbemün- mustega siseviimistleja, teeb te, märk, pilte/maale jne. Või- teie korteris või majas ilusa vad olla ka osadena. Pakkuda remondi. Helista ja sa ei kavõib kõike, mis tundub vana. hetse. Konsultatsioon tasuta. Tulen vaatama, raha kohe. Tel Tel 608 4622, 5591 0727, 5198 3307. in.niki@mail.ee.

Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ning teenuse kvaliteedi eest.

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik Kuup. 25.03 26.03 27.03 28.03 1.04 2.04 3.04 4.04 5.04 6.04 7.04

Aeg 9.00–23.59 00.01–23.59 00.01–17.00 8.00–17.00 9.15–23.59 00.01–23.59 00.01–23.59 00.01–23.59 00.01–17.00 9.00–21.00 9.00–15.00

Tegevus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus

Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada transpordivahendeid. NB! Vastavalt vajadusele teeb päästeamet harjutusväljal demineerimistöid. Lisainfo tel 503 4102, manniku@mil.ee Internetis: harjutusvali.mil.ee

• KORSTNAPÜHKIMINE • KORSTNATE EHITAMINE • LÕÕRIUURINGUD • UMMISTUSTE LIKVIDEERIMINE tel 5386 6117 www.korstnaabc.ee


22. mär ts 2013

7

Pärnu mnt. 326 • Nõmme turu vastas Tel: 600 2864 • www.vonglehn.eu

LasTega sööma!

OstES ühe , a o r a Pe

saad prae e t s a L !!! a t u s Ta

VEO- ja KOLIMISTEENUS

E-N: 11-23 • R-L: 11-02 • P: 11-22

PÄÄSKÜLA PÕNNITUBA

meie.tallinn.ee

Pääsküla noortekeskuses (Rännaku pst 1) neljapäeviti kella 10.30–12. Aprillikuu teemad on Munadepühad. Värvime mune! (4.04) Laps ja lemmikloom – sõbrad või vaenlased? (11.04) Liisusalmid (18.04)

Ükskord siin tantsiti

• Küttepuud lahtiselt • Küttepuud konteinerites • Kaminapuud kottides Kohale toomine Tallinnas ja 30km Tallinna piirist tasuta. Kõik pikkused ja puuliigid.

Lisaks meisterdamine ja joonistamine.

Tel: 5333 4347; 501 9454 www.tulepuu.ee

Foto: Gerta Raidma, Männikul

Lisainfo Facebookis Pääsküla Põnnituba

www.kütteladu.ee

☞ Eramute ehitus ja remont ☞ Sise- ja välisviimistlustööd ☞ Korterite kap. remont ☞ Elektritööd ☞ San-tehnilised tööd ☞ Fassaadide ehitus ja ☞ ☞ ☞

remonditööd Katuste ehitus ja remonditööd Aedade ja piirete ehitustööd Vee ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus ja remont Info ja kontakt: Tel. + 372 60 40000 Mob. + 372 555 30 422 WWW.TAVIBERGEHITUS.EE

aveaccount

raamatupidamine

Tel: +3725658686 meelis@haljastuskeskus.ee www.haljastuskeskus.ee

Riiete, vaipade ja pehme mööbli keemiline puhastus. Transport tasuta.

Tel 5591 7562, 551 6821

Majandusaasta aruanded ja igakuine raamatupidamine osaühingutele ja korteriühistutele www.aveaccount.ee

tel 529 3083

PÕHJA-EESTI KÜTTEPUU OÜ

E -R 8.00-18.00 L 10.00-14.00 P SULETUD

66 00 190 51 36 999 info@kytteladu.ee

Puitbrikett Turbabrikett Pelletid Kaminapuud

Pärnu mnt 139E/7 11317 Tallinn

Küttekauplus Männiku tee 106B • Turbabrikett • Puitbrikett • Pellet • Halupuu – lepp • Küttepind

E-R 8-17, L 8-14

Tellimine tel 657 7778, 513 7737

KÜTTEPUUD kuivad ja toored 30, 40, 50cm. PUIT- ja TURBABRIKETT. KÕDUSÕNNIK 30kg/kott. Kviitung. Vedu iga päev. Tel: 6541100, 52 388 52 TAMMARU FARM www.tg.ee Tallinna ladu Nõmmel

HIKKOR PUIT OÜ Kütte- ja kaminapuude tootmine, müük Tellimine: 505 0924 www.hikkor.ee hikkor@hikkor.ee Hageri küla, Kohila vald Raplamaa

Müüa toorest küttepuud: hall lepp, sanglepp, kask, sanglepa ja saare segu. Halgude pikkus vastavalt kliendi soovile. Miinimumkogus 5 m3 ja maksimumkogus 17 m3. Hinnad kokkuleppel ja sisaldavad transporti. Kontakt Halukalur OÜ, www.halukalur.ee, lauri@halukalur.ee, +372 5343 0708, Lauri Lilleoks

Tel 600 6170, GSM 51 45 279 www.canker.ee, e-post: canker@canker.ee

KAMINAPUUD (kask, lepp) TURBABRIKETT PUITLAASTBRIKETT MÄNNIKLOTS (alusel, võrgus) KÜTTEGRAANUL KÜTTEPUUD 30,40,50CM (kask,lepp)

Kalmistu tee 22, Tallinn Tel 655 7760 Mob 5347 1188

Tööpäeval 9-18 Laupäeval 10-14 www.kuttekeskus.ee

Nõmme elanikele transport tasuta!

Fekaalivedu Tel 5625 6258 OÜ Fekalist


8 22. mär ts 2013

KUNI 31. MÄRTSINI LAAGRI MAKSIMARKETIS ERITI HEAD PAKKUMISED! Pärnu mnt. 558a, Saue vald, Harjumaa E–P 9-22

LAAGRI MAKSIMARKETIS SĂ„Ă„STUKAARDIGA ERIPAKKUMINE 14. - 18.03

ERIPAKKUMINE 28. - 31.03

Apelsin Navel, kg Egiptus, I klass

Suhkur 1 kg

-17%

Rakvere Sea välisďŹ lee, kg

-26%

Daisy Lux tualettpaber 24 rulli 3-kihiline /0.23 rull/

-35%

1.08

7.59

8.49

0.75

0.89

5.59

5.49

Pampers Premium Care VP mähkmed Mini 72 tk, Midi 60 tk, Maxi 52 tk -24% /al. 0.15 tk/

Segafredo espresso kapslid 10x6 g Intermezzo, Deca crĂŠm (kofeiinivaba), Emozioni, Espresso casa -27% /44.83 kg/

Segafredo espresso kapslimasin

KĂ•IKIDELE KLIENTIDELE

14.49

3.69

79.90

10.99

2.69

49.90

-37%

Venemaa viin Jamskaja Mjagkaja Vodka 40% 0,5 l /10.38 l/ Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol vþib kahjustada Teie tervist.

5.19

Säästukaardiga laste riided ja laste aluspesu -20% Pakkumised kehtivad Säästukaardi esitamisel 14. - 31.03.2013 vþi kuni kaupa jätkub. Piltidel on illustreeriv tähendus. Toodete tavahinnad on 4.03.2013 seisuga.

7$687$Q}XDQGHG NXLGDV0hh$RPD .,11,69$5$.,,5(0,1, MD3$5,0$+,11$*$ 5(./$$0,0(VLQX.,11,69$5$ND6220(6 /DXUD0DDVLN  ODXUDPDDVLN#UHPD[HH SGISDGFRPIODJV

SGISDGFRPIODJV

SGISDGFRPIODJV

7DUPR/DXU  WDUPRODXU#UHPD[HH HH SGISDGFRPIODJV

SGISDGFRPIODJV

SGISDGFRPIODJV

SGISDGFRPIODJV

.HHJLHLPÂ Â PDDLOPDVURKNHPNLQQLVYDUDNXL5(0$;

ATH TUGIRĂœHMA LOENG LAPSEVANEMATELE ÂŤAktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse unetus vĂľi unisus – kuidas sellega hakkama saada?Âť 27. märtsil kell 17.30 NĂľmme sotsiaalkeskuse laste päevakeskuses (Pihlaka 1) Info ja registreerimine tel 657 7223, 505 0239 e-post epp.pruuns@nommesots.ee Epp Pruuns

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5A, Viimsi Tegevusluba nr 86221 KonsultatsioonivĂľimalused polikliinikus: Registratuur Viimsis, tel 605 9600, 605 9601, 605 9023 GĂźnekoloogia-sĂźnnitusabi Lastehaigused Nina-kĂľrva-kurguhaigused Ăœldkirurgia-proktoloogia Uroloogia Lasteortopeedia Neuroloogia* Kardioloogia* PsĂźhhiaatria Taastusravi* Onkoloogia-mammoloogia Endokrinoloogia

Plastikakirurgia Naha-ja suguhaigused Hambaravi** Psßhholoogia Logopeed Toitumisspetsialist Rasedusaegne jälgimine: ämmaemandate vastuvþtud Perekool Haiglaravivþimalused (valve tel 605 9605, 605 9010) Gßnekoloogia-sßnnitusabi* Plastikakirurgia Sisehaigused* Rehabilitatsiooniteenus***

Taastusravi-järelravi* (vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi, fĂźsio-ja tegevusteraapia, logopeed, psĂźhholoog, ravimassaĹž, paikne kĂźlmaravi) Päevakirurgia: Nina-kĂľrva-kurgukirurgia* Ortopeedia Ăœldkirurgia Uroloogia SĂźnnitusabihaiglaga saab tutvuda iga kuu esimesel neljapäeval kl 16 Diagnostika: RĂśntgen-ja ultraheliuuringud (sh mammograafia), koormus-EKG, rĂźtmihäirete ja vererĂľhu holter-uuringud, spiromeetria, varane nahakasvajate avastamine ehk SIA-skoopia, endoskoopilised uuringud, allergoloogilised ja laboratoorsed testid jm. Vaktsineerimine: lapsed ja emakakaelavähi vastu

Polikliinilised filiaalid Tallinnas Kaupmehe 4 (tel 660 4072, 646 3539) *teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis ja Tammsaare tee 47, III korus **teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Kaupmehe filiaalis (tel 664 6444) ***teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel Lisainfo www. fertilitas.ee

Nõmme Sõnumid nr 6 (2013)  

22. märts 2013

Advertisement