Page 1

VALMIS MAASTIKUKAITSEALA TEEMAPLANEERING

NÕMME NOORED TUTVUSID MUPO TÖÖGA

Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule vastuvõtmiseks teemaplaneeringu «Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine». Selle tulemusel arendatakse välja puhkevõimalused. / Loe lk 3

Eelmisel reedel oli üle-eestiline töövarjupäev, mille raames käisid neli Nõmme gümnaasiumi 9. klassi noort tutvumas munitsipaalpolitsei tööga. Nõmme noored osalesid bussikontrolli ja patrullteenistuse reididel. / Loe lk 4

Järgmine number ilmub 8. mär tsil 2013

22. veebruar 201 3 • Nõmme Sõnumid nr 4 (436)

LÜHIDALT

Vabariigi aastapäeval esineb Eesti Rahvusmeeskoor Britten Sillaots

Eeloleval pühapäeval, 24. veebruaril tähistatakse Eesti Vabariigi 95. aastapäeva. Traditsiooniliselt toimub selle sündmuse tähistamiseks Nõmme kultuurikeskuses kontsertaktus, mis algab kell 16. Esineb Eesti Rahvusmeeskoor kavaga «Dialektilisi vaatlusi vabariigi asjus», kus kõlavad eesti heliloojate koorilaulud läbi aegade, dirigeerib Mikk Üleoja. Tervitussõnad ütleb Nõmme linnaosa vanem Erki Korp. Üritus on tasuta.

Nõmme kinnistud ootavad uut omanikku Tallinna linnavara amet pani avalikule kirjalikule enampakkumisele kolm Nõmme linnaosas asuvat kinnistut, neist hinnalisim endise Kivimäe sauna kinnistu. Endise Kivimäe sauna, Sihi tn 122 / Voolu tn 15 kinnistu alghind on 345 000 eurot. Ärimaa sihtotstarbega kinnistu pindala on 3052 m2. Kinnistul asub kahe põhikorruse, pööningu ja tehnilise keldrikorrusega ehitis ehitusaluse pindalaga 803 m2. Sihi tn 37a tootmismaa sihtotstarbega kinnistu pindalaga 500 m2 on enampakkumisel alghinnaga 90 000 eurot. Kinnistul asub tähtajatu üürilepinguga koormatud keraamikatöökoda. Mõlema mitteeluhoonega saab kohapeal tutvuda, eelnevalt kokku leppides telefonil 645 7314 või e-posti teel kaja.hints@tallinnlv.ee. Männikul asuv elamumaa sihtotstarbega Remmelga tn 3 kinnistu pindalaga 1071 m2 on enampakkumisel alghinnaga 49 900 eurot. Kinnistul paiknev elamu ei ole kasutusse antud. Eluruumiga saab kohapeal tutvuda eelnevalt kokku leppides telefonil 645 7309 või e-posti teel lilli.sults@tallinnlv. Enampakkumine toimub 5. märtsil. Informatsioon enampakkumise tingimuste kohta Tallinna linna veebilehel www.tallinn.ee/kinnisvara. Informatsiooni müüdava vara kohta saab tööpäeviti Tallinna linnavaraametist (Vabaduse väljak 10, IV korrus) telefonidel 640 4641, 640 4637, 640 4500. (Raepress)

Infopäev 5. märtsil toimub Harju omavalitsusmajas aadressil Sirge 2 infopäev kohaliku omaalgatuse programmist toetuste taotlejatele. Kella 10–13 eesti keeles, kella 14–16.30 vene keeles. Infopäeval tutvustatakse uuenenud programmi nõudeid ning taotluste koostamise ja esitamise protsessi. Registreerimine kuni 1. märtsini www.heak.ee/kop-infopaev. Infopäev on tasuta. Kohtade arv on piiratud! Lisainfo: Lianne Ristikivi, e-post lianne@ heak.ee, tel 656 6522.

Maamaksust 2013. aastal Anne Hõrrak Nõmme linnaosa valitsuse pearegistripidaja Maamaksuseaduse muudatustest tulenevalt ei pea maaomanikud enam maamaksuvabastuse saamiseks avaldust esitama. Maamaksuvabastus määratakse riigi registrite andmete alusel maamaksuseaduses sätestatud tingimustel. Selleks kontrolliti isikute andmeid kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel seisuga 1. jaanuar 2013 ehk teiste sõnadega maamaksust vabastatakse elamumaa omanik või hoonestusõiguse ning kasutusvalduse omanik linnas kuni 1500 m² ulatuses,

kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud andmetele. See tähendab, et isiku rahvastikuregistrisse kantud aadress ja kinnistu aadress peavad ühtima ja isik peab olema registreeritud nimetatud aadressile enne 1. jaanuari 2013. Maamaksuvabastus määratakse riigi registrite andmete alusel maamaksuseaduses sätestatud tingimustel ja seda on võimalik määrata vaid ühe, elukohaks oleva maaüksuse osas vastavalt maamaksuseaduses sätestatud tingimustele. Selgituseks: kui on tegemist kinnistuga, mis on suurem kui 1500

m², siis see osa kinnistust, mis ületab 1500 m², läheb maksustatavaks ehk krundi suurusest lahutatakse maamaksuga vabastatav 1500 m² – ülejäänu läheb jagamisele vastavalt omandiosa suurusele. Maamaksuvabastus on kinnistupõhine. Kaasomandi puhul jagatakse maksustamisele kuuluv osa proportsionaalselt omandi suurusele kaasomanike vahel. Kõigil isikutel, kes saavad maamaksuteate, on sinna märgitud lisaks muudele andmetele ka maksuvabastusega saadava summa suurus ja see summa, mida nad vastavalt maksuteatele peaksid maksma. Maamaksust vabastamise tingimustega saab täpsemalt tutvu-

da Tallinna maamaksuvabastuse kodulehel http://www.tallinn.ee/ est/maamaksuvabastus/. Registrite andmete töötlemisega tegeleb Tallinna linnavaraamet. Maamaksu puudutavate küsimustega saab pöörduda Tallinna linnavaraameti poole (Vabaduse väljak 7 teenindussaali või vastuvõtuaegadel Vabaduse väljak 10, III korrus). Vastuvõtuajad maamaksu küsimustes: esmaspäeval kl 15–18 ja neljapäeval 9–12. Maamaksualase info saamiseks võib helistada ka Tallinna linnavaraameti infotelefonile 640 4454 või saata oma küsimused e-posti aadressile maamaks@tallinnlv.ee.


2 22. veebruar 2013

EESTI VABARIIK 95

Edu ja kordaminekuid meile kõigile Eesti Vabariigi 95. aastapäeva puhul!

T

ähtpäevad ja nende vääriline tähistamine on märk sellest, milliseid väärtusi ja uhkust me endas kanname nii rahvana kui ka kogukonnana. Eelmisel aastal leppisin Lipuvabrik OÜga kokku, et nõmmekad saaksid sealt soovi korral osta Nõmme lipu sama hinnaga kui Eesti lipu. Tavahind on Nõmme lipul lausa kolm korda kõrgem, sest seda kasutatakse ja järelikult ka ostetakse vähe. Lisaks hõlmas pakkumine mastivimpleid ja mastilippe. Uurisin, kuidas Nõmme lippude müük on läinud ja sain vastuse, et nõmmekate huvi oma lipu ja vimpli vastu on olnud peaaegu olematu. Traditsioonid ei teki üleöö ja seetõttu on väga oluline neist asjadest rääkida ja neid teadvustada. Sellel nädalavahetusel peab Eesti Vabariik 95. sünnipäeva. Aasta tagasi, pärast aastapäeva kontserti Nõmme kultuurikeskuses, toimus väike vastuvõtt Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühenduse Nõmme piirkonna liikmetele. Neid väärikaid härrasmehi häiris asjaolu, et riiklikel pühadel ja tähtpäevadel ei näe nad paljudel Nõmme majadel lehvimas meie riigilippu. Jah, tõesti, kahjuks on neil härrasmeestel-vabadusvõitlejatel õigus. Olen jälginud, kuidas kasutatakse lippu erinevatel tähtpäevadel ning tuleb tõdeda, et paljud majaomanikud peaksid olema hoolsamad ja tähelepanelikumad, et riiklikel tähtpäevadel lehviks majal Eesti lipp ja Nõmme tähtpäevadel Nõmme lipp. Sellest järgmine samm on Nõmme identiteedi hoidmine ja esiletoomine. Eelmise aasta 22. märtsil algatasime Nõmme vapi ja lipu päeva tähistamise Nõmmel. Sel aastal möödub 75 aastat Nõmme vapi ja lipu kinnitamisest Nõmme linnavolikogu poolt.

Soovin kõigile head vabariigi sünnipäeva ja seda, et kõike, mida me teeme, teeme siiralt ning omakasu ja enesekesksust vältides.

Tallinna elanikud on Eesti Vabariigi 95. aastapäeva kutsutud tavakohaselt tähistama Jüriöö parki. Linnavolikogu esimees Toomas Vitsut koos Jüriöö pargi rajaja Jüri Uppini ja Lasnamäe linnaosa valitsusega kutsub kaaslinlasi nagu varasematelgi aastatel Jüriöö parki iseseisvuspäeva tähistama. 24. veebruaril kell 15 algavaks pidulikuks tseremooniaks on rivistunud vahipataljoni auvahtkond. Tallinna kõrgeimas punktis süüdatakse vabaduslõke, kõnelevad poliitikud ja sõjaväelased ning asetavad pärja Vabadussõjas langenute mälestusmärgi juurde. Tseremoonia lõppedes pakutakse tavakohaselt kõigile sõdurisuppi ja kuuma teed. Jüriöö park on ajalooline paik, kus tähistatakse lisaks iseseisvuspäevale ka mitmeid riiklikke ja rahvakalendri tähtpäevi. Suure-

matel üritustel mängib sõjaväeorkester ja üles on rivistatud auvahtkond, vabaduslõke süüdatakse aupaukude saatel. Parki rajatud

mälestusmärgid tähistavad erinevaid sündmusi Eesti ajaloost: Jüriöö ülestõusu, Vabadussõda ja Teist maailmasõda.

Tundkem alati uhkust oma kodumaa üle! Jüri Ratas riigikogu aseesimees 24. veebruaril möödub 95 aastat päevast, mil kuulutati välja Eesti Vabariik ning ametisse astus Eesti Ajutine Valitsus. Sel päeval tähistame oma riigi loomise aastapäeva ning tunneme uhkust meie vapra rahva saavutuste üle. Igapäevaste tööde ja tegemiste kõrval pole meil kahjuks alati meeles tunnustada meie esivanemate püüdlusi, mis Eestile vabaduse tõid. Iseseisvat Eesti Vabariiki ei tohi aga kunagi võtta iseenesestmõistetavalt. Maailmas on meist märksa suuremaid rahvaid, kel puudub oma riik ja kelle saatus on teiste määrata. Meil tuleb iga

P

ean oluliseks, et me ei tähista ja ei tähtsusta oma vabariigi sünnipäeva kui aasta suursündmust, vaid oleme eestimaalased iga päev ja iga kuu kogu aasta vältel. Sellest järgmise sammuna peame teadvustama, et oleme nõmmekad, oma ma armsas metsalin metsalinnas. Need traditsioonid, mis siin on loodud, tuleb meeles pidada ning nendest tuleb uleb rääkida. Rääkida tuleb lastele, lastelastele ja ka lastelastelastele, ning nõnda põlvest põlve. Vaid siis püsib mõistmine, miks Nõmme me on eriline. Soovin kõigile head vabariigi iigi sünnipäeva ja seda, et kõike, mida me teeme, teea eneseme siiralt ning omakasu ja me seda kesksust vältides. Me teeme ehomtänase, kuid ka homse ja ülehomse elu nimel. Me näeme asju u laiemalt ja väärikalt. Vaid nii suudauudastest me koos saada üle keerulistest aegadest ja oludest ning säilitada tada oma riigi ja Nõmme identiteedi. edi. Heiskame kõigil tähtpäevavaõmdel, riiklikel pühadel ja Nõmme tähtpäevadel Eesti või Nõmme lipu!

Tallinlased tähistavad riigi sünnipäeva Jüriöö pargis Raepress

LINNAOSAVANEMA VEERG

päev tunda uhkust oma kodumaa üle ning oma tegevuses alati lähtuda Eesti riigi ja rahva huvidest. Tänastele Eesti riigi ja rahva ees seisvatele väljakutsetele mõeldes tuleb samuti meeles pidada meie senist ajalugu – ühiselt pingutades ning üksteist hoides oleme suutnud ületada kõik takistused. Olen veendunud, et Eesti rahva tahe siin kaunil maal püsima jääda on suurem kui mis tahes ajutised probleemid, ning usun Eesti tulevikku. 24. veebruaril õnnitleme üksteist Eesti rahva suurima võidu – iseseisvuse saavutamise – puhul. Soovin kõigile Nõmme inimestele ilusat ja meeleolukat Eesti Vabariigi aastapäeva ning kutsun üles oma kodumaa üle uhkust tundma.

LUGEJA KIRI Selle aasta esimesel Nõmme gümnaasiumi muusikafondi korraldatud kontserdil esines kooli saalis tšellokvartett C-Jam. Aitäh mõnusa kontserdi eest! Kindlasti on muusikuid Nõmmel ja kaugemal, kellel on soov esineda fondi kontsertidel. Publik on tänulik. Kohtumiseni!

MALL LILLEMÄGI, Nõmme gümnaasiumi vilistlane

Erki Korp, linnaosavanem

Nõmme Sõnumid Väljaandja: Nõmme linnaosa valitsus Toimetaja: Jukko Nooni telefon: 645 7344, faks: 645 7340, e-post: jukko.nooni@tallinnlv.ee online: http://nommesonumid.blogspot.com kodulehekülg: www.tallinn.ee/nommesonumid Vabaduse pst 77, 11616 Tallinn. Levi: AS Eesti Post Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

Eelmisel nädalal oli vastlapäev, mida tavapäraselt tähistatakse liulaskmisega. Selline plaan oli ka viiel spordiveteranil – Heldur Tuulemäel, Viive Reesarel, Auri Laasperel, Alma Kullerkupul ja Reet Landil. Siis aga otsustati ühiselt, et liugu laskma siiski ei minda, vaid tehakse üheskoos lumememm. Paraku olid mõned miinuskraadid ja lumi ei hakanud kokku ning traditsioonilise lumememme asemel valmis veidi teistsugune kuju, mis möödujatele rõõmu valmistab. Fotol Heldur Tuulemäe ja Viive Reesar.


22. veebruar 2013

Valmis Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala teemaplaneering

LÜHIDALT

Tauno Pääslane

Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule vastuvõtmiseks teemaplaneeringu «Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine». Teemaplaneeringus määratavate põhimõtete ja tingimuste tulemusel arendatakse välja Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala ja selle lähiümbruse puhkevõimalused arvestades looduskaitselisi tingimusi. Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala on kaitse alla võetud valitsuse 30. aprilli 2004 määrusega. Maastikukaitseala peamised ohustajad on reguleerimata inimtegevus, potentsiaalselt liiga suur kasutuskoormus, ebaseaduslikud rajatised, maastikukahjustused ja prügistamine, aga ka uute tänavate planeerimine ja ehitussurve eramaadel. Samuti on maastikukaitseala osad, eriti nõlvaaluses piirkonnas, omavahel halvasti ühendatud. Planeeringu eesmärgiks on korraldada inimtegevust ning täpsustada ala arengusuundi ja puhkevõimalusi, kaitsta ala maastikuväärtusi, pinnamoodi, taimekooslusi ja elustikku. Planeeritud on uued kergliikluse ühendused, mis oluliselt parandavad ja laiendavad liikumise ja puhkamise võimalusi ning liidavad maastikukaitseala tervikuks. Olulisematest ühendustena võib esile tõsta nõlvaaluses osas Ehitaja-

3

Puusuusapäev Nõmme spordikeskuses

Glehni pargi allikad Rõõmuallika metsas Mustamäe nõlva all Tähetorni ja Lossi tänava vahelisel alal. te tee alla kavandatud kergliiklustunneli ja Trepi tänava juures nõlvale kavandatud laudtee ning nõlva peal olemasoleva kergliiklustee pikendamist Glehni pargini paralleelselt Vana-Mustamäe teega. Lisaks on ette nähtud mitmekesistada ja täiendavalt ühendada nõlvaalune ja nõlvapealne ala. Teemaplaneering määrab tingimused avalike alade ja radade kasutamiseks. Täpsustatud ja tagatud on looduslike ja ajalooliste vaatamisväärsuste eksponeerimine, pa-

randatud on puhkealale juurdepääsu võimalusi. Teemaplaneeringu kohaselt on alale võimalik planeerida vaid puhkeobjekte. Puhkevõimaluste kavandamisel on arvestatud ka liikumispuudega inimeste vajadustega. Tagatud on olemasolevate spordikomplekside arenguvõimalused. Teemaplaneering algatati Tallinna linnavolikogu 1. novembri 2007 otsusega nr 266. Tallinna linnavalitsuse 9. aprilli 2008 korraldusega nr 627-k kinnitati «Nõmme Musta-

mäe maastikukaitseala puhkevõimaluste teemaplaneeringu» lähteülesanne. Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste teemaplaneeringu koostas OÜ E-Konsult koostöös Tallinna linnaplaneerimise ametiga. Pärast teemaplaneeringu vastuvõtmist korraldab Tallinna linnaplaneerimise amet teemaplaneeringu avaliku väljapaneku, mille jooksul on kõigil huvilistel võimalik planeeringuga tutvuda. (Raepress)

Nõmme Vanameeste Klubi eestvõttel toimub laupäeval, 2. märtsil Nõmme spordikeskuses (Külmallika 15a) puusuusapäev. Kell 11 alustatakse lõkke kohal suuskade tõrvamisega. «Nostalgia! Milline tõrvalõhn! Tooge oma puusuusad tõrvamisele. Teenust pakuvad Nõmme Vanameeste Klubi asjatundjad ja see on kõigile tasuta,» selgitas Urmas Lepik vanameeste klubist. Kell 12 sõidetakse puusuuskadel sõidustiili punktidele, mitte ajaga võidu. Võisteldakse kahes kaalukategoorias – üle 100 kg ja alla 100 kg. Naiste ja meeste vahel eriarvestust sellegipoolest ei ole. Kell 13 teeb kohtunike väärikas kogu otsuse, kes kohalolijaist näeb välja eelmise sajandi keskpaiga stiilitruuma suusatajana. Stiiliarvestuses kaalukategooriaid ei ole. Võitja saab preemia. Kogu aeg mängib 1950. aastate muusika, pakutakse teed ja raha eest ka pirukaid. Spordikeskuse majas töötab kohvik. Rohkem infot Nõmme Vanameeste Klubi tegemiste kohta saab nende blogist http://nommevanameesteklubi. blogspot.com/. (NS)

Ilmar Saabas/Delfi

Uus projekt aitab vabaneda alkoholisõltuvusest ja tööle naasta Mari-Liis Mänd MTÜ Eesti Abikeskused Et parandada tööturule naasmise võimalusi, on alkoholiprobleemiga vanemaealised inimesed oodatud osalema nõustamise, koolituse ja tööpraktika projektis. MTÜ Eesti Abikeskused Tallinnas viib läbi projekti, mis on mõeldud alkoholisõltuvusega 50–74-aastastele Tallinna ja Harjumaa inimestele. Projekti programm koosneb erinevatest tegevustest. Alustuseks oodatakse osalejat psühhiaatrilisele nõustamisele, mille tulemusena määratletakse, milline raviviis on kõige sobilikum tööelu segavast sõltuvusest vabanemiseks. Inimese informeeritud nõusoleku korral on võimalik nn ampulli panemine (ehk depoopreparaadi implantatsioon), millele järgneb taas mitmel korral põhjalik personaalne psühhiaatriline nõustamine. Edasi aidatakse projektis osalejatel koostada karjääriplaan. Sõltuvalt inimese konkreetsetest vajadustest saab igaüks lisaks psühholoogilist, sotsiaal-, võla- ja karjäärinõustamist. Projekt jätkub tööklubiga, kus antakse praktilisi näpunäiteid, kuidas tööd otsida, CVd kirjutada, kuidas käituda tööintervjuul jne. Olenevalt projektis osaleja erialaoskustest aidatakse tal oma oskusi ja teadmisi tänapäevastada ning läbides erialakoolituse ja tööpraktika, tööandja soovidega kohane-

SÕLTUVUSNÕUSTAMINE Osalema on oodatud 50–74-aastased Tallinna ja Harjumaa töötud, kellel on alkoholisõltuvus. PROJEKTIS OSALEJALE PAKUTAKSE PROJEKTI RAAMES TASUTA: • psühhiaatrilist nõustamist ja disulfiraami implantatsiooni (ehk ampulli paigaldamist) • karjääriplaani koostamist • psühholoogilist-, sotsiaalset-, võla- ja karjäärinõustamist • tööklubis osalemist – õpetatakse töö otsimist, tööle kandideerimist, tööintervjuul käitumist jms • erialakoolitusel osalemist • tööpraktikal osalemist • info- ja koolitusmaterjale PROJEKTI RAAMES: • on kõik nõustamised, tööklubi ja erialakoolitus osaleja emakeeles (s.o eesti või vene keeles)

da. Nõustamistegevused viiakse läbi Tallinnas, praktikakoht sõltub juba aga tööandja asukohast. Kõik nõustamised, tööklubid ja koolitused toimuvad osaleja emakeeles, kas eesti või vene keeles. Projekti vältel on osalejale võimalik kompenseerida sõidukulud ning maksta koolituse ja praktika ajal stipendiumi. Projekti lõpuks on osalejad vabanenud töö- ja tavaelu segavast alkoholisõltuvusest, omandanud paremad erialased ja sotsiaalsed oskused.

Projektis osalejate vastuvõtt toimub Tallinnas arstlikus perenõuandlas aadressil Suur-Ameerika 18a. Osalemiseks saab end registreerida ning lähemat infot küsida telefonil 699 9691 või e-posti teel mari-liis.mand@1220.ee. Projekti «Tallinna ja Harjumaa vanemaealiste alkoholisõltuvusega töötute tagasitoomine tööturule» rahastus tuleb Euroopa sotsiaalfondist meetme «Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine» kaudu.

• koolituse ja praktika ajal makstakse osalejale stipendiumi 3,84 eurot päevas • kompenseeritakse sõidukulud • erialakoolituse ja tööpraktika läbinutele väljastatakse tunnistused, mis kinnitavad omandatud teadmisi ja praktilisi oskusi Nõustamised toimuvad nii individuaalselt kui grupis, tööklubid viiakse läbi grupitööna. Projekti tegevused toimuvad Tallinnas ning kestavad 31. maini. Projekti rakendaja: MTÜ Eesti Abikeskused, Suur-Ameerika 18a, Tallinn Info ja registreerimine telefonil 699 9691, mari-liis.mand@1220.ee

Kuni 10-aastaste kabemeistri selgitas järelvõistlus Jaanuaris lõppesid Eesti pisikadettide meistrivõistlused rahvusvahelises kabes, kuid meister ei selgunud. Esikohta jäid jagama kaks noort nõmmelast – 7-aastane Siim Ilison ja 9-aastane Karl Richard Esvald. Meistri selgitamiseks toimus laupäeval, 16. veebruaril Nõmme noortemajas nende vahel järelvõistlus. Kõigepealt mängiti kaks partiid põhiturniiri mõtlemisajaga. Esimese partii võitis pikas kabede lõppmängus noorim. Teises partiis suutis kogenum oma oskused maksma panna ja seis viigistus. Nüüd järgnes kaks partiid kiirkabe ajakontrolliga (kummalgi 15 minutit partiile, millele lisandus iga käiguga 5 sekundit). Kolmas partii oligi vast võistluse huvitavaim. Esvald kasutas ära vastase nõrga mängu tsentris ja jõudis kabesse. Paistis, et miski ei takista tal võitmist, kuid noorem vastane leidis võimaluse ootamatu manöövriga kabesse jõudmiseks ja sai enamkiviga mängu. Vastastikuste võimalustega mäng lõppes siiski viigiga. Neljandas partiis sai Ilison enamkiviga kabede lõppmängu, kus Esvald pakkus viiki. Noorem ei võtnud rahulepingut vastu, aga eksis peagi ning Karl Richard Esvald võitis ja tuli Eesti meistriks, nüüd juba kahekordseks. Siim Ilison võitis aga teise hõbemedali oma vanuseklassis. (NS)


4 22. veebruar 2013

Nõmme Õpilasesinduste Liit (NÕEL) töötab järjepidevalt uute ürituste kallal. Järgmine lähenev sündmus on «Filmiõhtu volüüm 2», mis algab 28. veebruaril kell 18 Nõmme põhikoolis. «Kui eelmisel korral oli väike kodutehtud kinosaal jõulumeeleolus, siis seekord võib näha Nõmme põhikoolis linateost «Laenatud aeg». Kinotükk toob vaatajateni maailma, kus aeg on sõna otseses mõttes raha. Kuigi filmiõhtu on mõeldud koolinoortele, ei jäeta ukse taha ka vanemaid huvilisi,» sõnas Lele Luup NÕELast. NÕELa tegemistest saab rohkem infot kodulehelt www.noel.ee. (NS)

Nõmme põhikoolis toimus matemaatikavõistlus 7. veebruaril toimus Nõmme põhikoolis ülelinnaline matemaatikavõistlus «Nuputa». Osales 273 5.–7. klassi õpilast kokku 40 koolist. 5.–6. klasside arvestuses saavutas esikoha GAG ja 7. klassidest inglise kolledž. Pärast võistlust esinesid õpilastele ja õpetajatele Nõmme põhikoli tantsulapsed. (NS)

Tantsuvõistlus Kivimäe koolis 29. jaanuaril toimus vastalanud kalendriaasta hoogsaim üritus – ülekooliline tantsuvõistlus. Nüüdseks juba traditsiooniks kujunenud ettevõtmise juured ulatuvad nelja aasta taha. Ka seekord valmistuti õpilasesinduse ja õpetaja Ly Mälgu juhendamisel õhina ja hoolega. Juba algus oli paljutõotav – rohkearvuline publik häälestati õigele lainele humoorikate videotega. Suure töö tegid ära juhendajad – sammuseadjad vanemast kooliastmest, kes ulatasid oma tantsu- ja sõbrakäe väiksematele kooliõdedele-vendadele. Mõeldi välja ja õpetati selgeks meeleolukad etteasted. Kiidu- ja tänusõnad Merili-Mai Kivimetsale, Laura Jaansenile, Victoria Oolole. Eriti tulemuslikult lõppes üritus Anette Raidnale, kes sai maitsta kaht võidutorti – nii osaleja kui ka tantsuõpetaja oma. Tema eestvedamisel sai rändkarika aastaks hoiule 3.a klass. Nende nõiatants nõidus ära nii žürii kui ka publiku. Esile tuleb tõsta julgeid ja hakkajaid poisse, kes tüdrukute säravatele esitustele oma mehiseid lavasamme lisasid. Võisteldi kahes vanuserühmas: 1.–4. ja 5.–9. klass. Nooremas grupis saavutas teise koha 2.b ja kolmanda 1.a tantsijad. Vanematest olid parimad 7. klassi tüdrukud, kelle tantsuoskused ja -stiilinäited «ületasid igasugu piirid». Pole siis ime, et just nemad lahkusid lavalaudadelt võidukarikaga. Teise koha sai 5.a tantsuduo perfektne esitus 6.b tüdrukute ees. Eesmärk elavdada laste loomingulist initsiatiivi, fantaasiat ja arendada nende esinemisjulgust sai igati täidetud.

LEHTI RAUK Kivimäe põhikooli õppealajuhataja

Roland Sikk /mupo

NÕEL kutsub filmikale

Nõmme gümnaasiumi noored tutvusid munitsipaalpolitsei tööga Meeli Hunt Eelmisel reedel oli üle-eestiline töövarjupäev, mille raames käisid neli Nõmme gümnaasiumi 9. klassi noort tutvumas munitsipaalpolitsei tööga. Nõmme noored osalesid bussikontrolli ja patrullteenistuse reididel. Nõmme gümnaasiumi 9. klassi noored Laura-Liis Tamm, LiisaMaria Kruusenvald, Eliina-Caren Vagner ja Rasmus Punger olid töövarjupäeval seoses koolis alanud kutseõppeprojektiga, mille raames on võimalik külastada erinevaid organisatsioone ning tutvuda nende töökorralduse ja töö sisuga. Päeva sissejuhatuseks tehti tutvust mupo töökorralduse ja -vahenditega. Pärast tööpäeva lõppu saadi aga veel kord kokku mupo peamajas, kus tehti nähtust-kogetust kokkuvõtteid ning kohtuti mupo juhataja Monica Ranna ja osakondade juhatajatega. «Nõmme gümnaasiumi noorte initsiatiiv tulla töövarjupäevale just nimelt munitsipaalpolitsei ametisse tuli meeldiva üllatusena ja andsime kohe oma nõusoleku,» ütles mupo juhataja Monica Rand. «Ennetustöö koolides ja lasteaedades on üks osa meie tegevusest ja mis võiks veel parem olla, kui noorte vahetu kokkupuude mupo inspektorite igapäevatööga.» Pärast tööpäeva lõppu toimunud kokkuvõtval kohtumisel nentisid noored, et tegemist oli äärmiselt põneva päevaga. Kõige rohkem meeldis neile koostöö patrullgrupiga, kes kontrollis kesklinna piirkonnas autode parkimist. «Meie patrullgrupi kaks vene päritolu noormeest olid väga lahedad

Munitsipaalpolitseis käisid töövarjupäeval Laura-Liis Tamm, Eliina-Caren Vagner, Liisa-Maria Kruusenvald ja Rasmus Punger. ja rääkisid oma tööst põnevaid lugusid,» rääkisid noored oma muljetest. «Neil on välja kujunenud oma töökeel ja nad mõistavad teineteist sõnadeta. See meeldis kõige rohkem.» Seletuse leidis ka 2011. aasta väike intsident, mille käigus üks noortest oli saanud väikese karistuse. Registriosakond leidis aastatetaguse protokolli kiiresti ja neiu jättis väljavõtte protokollist endale mälestuseks. Mupo juhataja Monica Ranna sõnul on organisatsioon tema juhti-

misaja jooksul läbi teinud mitmeid muutusi positiivses suunas. «Oleme suutnud luua palju paremini toimivad patrullekipaažid, oleme inimesi koolitanud ja treeninud. Tänane pilt erineb oluliselt aastatetagusest ja noorte tunnustust oli meeldiv kuulda.» Nõmme gümnaasiumi 9. klassi õpilased Laura-Liis Tamm, LiisaMaria Kruusenvald, Eliina-Caren Vagner ja Rasmus Punger olid töövarjupäevaga vägagi rahul. «Kontrolli käigus keegi põgeneda ei üritanud, aga üks noormees

ülbitses päris hoogsalt nii liinibussis kui ka hiljem mupo kontrollbussis,» rääkis Laura-Liisa Tamm. Noortele jäi silma ka see, et bussikontrolli sisenedes hakkasid paljud sõitjad hoogsalt mobiiltelefoniga suhtlema või teesklesid aknast välja vaadates, et ei märka kontrolöri kohalolekut. «Kindlasti vaatame mupo tegemistele ning meediakajastusele hoopis teise pilguga. Igati tore ja kordaläinud tööpäev oli ja väsimust tekkida ei jõudnudki,» tõdesid noored.

Kai Parmas esitab säravaid pärleid ooperi- ja operetimaailmast Andres Hallmägi 2. märtsil kell 17 annab Nõmme kultuurikeskuses sünnipäevakontserdi «Sa tulid nagu päikene» lüüriline sopran Kai Parmas. Sellist pealkirja kannab üks kontserdil esitatav Villem Kapi laul. Kontsert on tasuta. Kai Parmas on sündinud ja kasvanud Pärnus. Tema esimeseks lauluõpetajaks oli Lehte Rinaldo. Suurimaks saavutuseks algkooliajal oli oma vanuserühma kolmas koht Lasteekraani lauluvõistlusel 1968. aastal. Esinemine orkestri ees Estonia kontserdisaalis oli Pärnust pärit tüdrukule suur sündmus ning auhinnaks saadud nukud on alles tänini. 15-aastasena alustas Parmas lauluõpinguid hääleseadja Klaudia Taevi juures. 1976. aastal võitis ta vabariikliku noorte lauljate konkursi. 1976. aastal jätkas õpinguid Tallinna Riiklikus Konservatooriumis, esmalt Viktor Gurjevi, hiljem Ludmilla Issakova lauluklassis. Pärast konservatooriumi lõpetamist asus Kai Parmas tööle rahvusooperisse Estonia kooriartistina, hil-

Mati Põldre

LÜHIDALT

Kai Parmas jem solistina. Juhuse tahtel sai ta orkestriga laulmise kogemuse aga hoopis Riia Ooperi- ja Balletiteatris dirigent Aleksander Vilumanise käe all. Kai sõnul on Riia-kogemus jätnud talle sügava jälje kogu edasisele lauljaks olemisele. «Olin just saabunud Riiga stažeerima Ljudmilla Brauni juurde, kui Riia Ooperi- ja Balletiteatris kõrbes eten-

dus – Donizetti «Armujook». Adina osatäitja oli murdnud rangluu. Kuna tol ajal olid Estonia ja Riia vahel head solistide vahetamise tavad, helistatigi Estoniasse – kas pole kedagi, kes võiks etenduse päästa. Olin end just ühiselamus mõnusalt sisse seadnud, kui helises telefon ja mind kutsuti Riia ooperiteatrisse proovi. Loomulikult ei saanud ma millestki aru, sest polnud mul ei noote kaasas ega olnud ma Adina partiid juba aasta laulnud. Etendused Tallinna Matkamajas olid toimunud ainult klaveri saatel. Kuid julguse poolest olin üsna tuntud «püstollaulja» ja äkiliste olukordade kindel päästja. Tegime tõsise proovi, kus meenutasin nende lätikeelse klaviiri juures oma eestikeelset teksti. Lisaks selgus, et mõned fraasid aarias, mida Estonias ei kasutatud, olid Riias kasutusel. Õppisin öösel uue nooditeksti ja pidin astuma lavale, omamata mingit orkestri ega suure lava kogemust. Järgmisel päeval oli juba etendus. Seletati lihtsalt, et tuleb minna sealt sinna ja partneriks on Juris Rijkuris, sajakilone tenor, kes laulis mulle läti keeles, kuidas

ta mind armastab,» meenutas Parmas. «Tol ajal oli tavaks laulda oopereid tõlgituna, mitte itaalia keeles nagu tänapäeval. Nii avaldaski Rijukuris armastust läti keeles, millele mina vastasin eesti keeles. Ei osanud ma närveerida, sest dirigent Vilumanis ütles, et lisaks ilusale häälele on mul väga ilus pikk blond pats ja lisas, et nendel inimestel, kes kannavad pikki juukseid, on ka head närvid. Nii ka oli. Olin ka ise üllatunud, kui kuulsin etenduse lõpus braavo-hüüdeid. Mängisin veel kaks etendust ja aasta pärast ka külalisetendused. Lätiga oli minu lauljatee olnud mitmel korral meeldivalt ka edaspidi seotud.» Konservatooriumi ajast sai Kai Parmasest nõmmekas. Abikaasa Aalo on sündinud Nõmmel. Nõmmel on kasvanud nende kaks tütart Mari ja Kadri-Ann, kellest Kadri-Ann astub üles ka kontserdil. Samaväärselt edukas kui laulmises ja laulu õpetamises on Kai emalt päritud suures aiandusharrastuses. Küllap on paljud märganud Rõõmu tänavas samanimelist aiandit. Naudinguks endale ja rõõmuks teistele.


22. veebruar 2013

Nõmmelastelt oodatakse näituse tarbeks vanu fotosid

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST Tulenevalt planeerimisseaduse § 12 lg 1 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 15 lg 1 ning Tallinna linnavalitsuse korraldustest avaldame järgmised teated:

Marilin Sikkal

Tallinna linnavolikogu otsustas 7. veebruari 2013 istungil: 1. OTSUSEGA NR 12 kehtestada Ravila tn 20 ja 22a kinnistute detailplaneering. Detailplaneering algatati Tallinna linnavalitsuse 8. juuni 2011 korraldusega nr 982-k «Ravila tn 20 ja 22a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine».

Palume Nõmme elanikelt ja Nõmmega varasemalt seotud perekondadelt abi, et korraldada Nõmme Kevade raames Nõmme muuseumis moeteemaline fotonäitus. Näitusele on oodatud fotomaterjal koos asjakohaste tekstidega oma perekonnast, Nõmme seltsielust ja väljapaistvatest ühiskonnategelastest. Soovitavalt selliseid, millelt oleks võimalik leida infot ajastukohase moestiili kohta. Huvi pakuvad nii enne esimest ilmasõda tehtud kui ka vabariigiaegsed fotod, samuti nõukaaegsed ülesvõtted. Kuna ühtegi selleteemalist foto- ega muud arhiivi Nõmme kohta ei eksisteeri, oleks see praeguste nõmmekate kena kummardus Nõmme kui kunagi Eesti ühe suurema linna mälestuse säilitamiseks. Samas on oodatud info Nõmmel elanud ja siiani elavate või tegutsevate moe- või tekstiilidisainerite ning kuulsamate õmblejannade-rätsepate kohta. Eriti tore, kui näituse tarbeks midagi nende loomingust veel kapis alles on. Fotod ja jutumaterjali palume saata või tuua kinnises ümbrikus 15. aprilliks MTÜ Pööning aadressile Harku 23. Infot saab edastada ka e-posti aadressile mari@mari.ee. Kõiki saadud materjale hoitakse heaperemehelikult, kasutatakse sihtotstarbeliselt ning tagastatakse soovi korral pärast näituse lõppemist. Näitus avatakse 25. mail Nõmme Kevade raames Nõmme muuseumis (Jaama 18) ning näitust korraldab Nõmmelt pärit ja siin elav vabakutseline moedisainer Marilin Sikkal.

Tallinna linnavalitsus otsustas 11. veebruari 2013 istungil: 1. KORRALDUSEGA NR 175-K algatada Männiku tee 51 / Värava tn 10 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on Männiku tee 51 / Värava tn 10 kinnistu jagamine, ehitusõiguse määramine olemasoleva üksikelamu ja abihoone laiendamiseks, kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu ning kahe autovarjualuse ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste ning haljastuse, heakorra, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,39 ha. 1.1 Nõmme linnaosa valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu. 2. KORRALDUSEGA NR 178-K kehtestada Rännaku pst 36 ja 38 kinnistute ning lähiala detailplaneering. Detailplaneering algatati Tallinna linnavalitsuse 16. veebruari 2011 korraldusega nr 211-k «Rännaku pst 36 ja 38 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine».

Nõmmel elava kunstniku Mari Kaarma moeteemaline akvarell.

Nõmme linnaosa valitsus teatab:

MUJAL TALLINNAS

Tallinna botaanikaaed Kevadine orhideenäitus Tallinna botaanikaaias on saanud oodatud sündmuseks lillesõprade, eriti aga orhideehuviliste seas. Vaatamata väljas valitsevale talvele elavad eksootilised orhideed oma kevadises õiterohkuses. Näituse ajaks on nad kulisside tagant välja astunud ning end elegantselt sobitanud kasvuhoonetesse teiste taimede sekka. 2.–10. märtsini pakume botaanikaaia külastajatele suurepärast võimalust muuta tavaline talvepäev põnevaks seikluseks salapärases taimemaailmas. Orhideed on tänapäeval ühed armastatumad toalilled. Selleks et kooselu orhideega kujuneks meeldivaks ja valmistaks rõõmu mõlemale poolele, tuleb leida paljude poodides pakutavate orhideede seast õige taim ja tema eest õigesti hoolitseda. Parim valik, eriti algajale orhideekasvatajale, on kahtlemata kuuking. Ta ei kapriisitse ilma põhjuseta ning õitseb reeglina kaua ja rikkalikult. Kui toad on tal-

Jukko Nooni

Orhideenäitus botaanikaaias Taavi Puuorg

5

vel õhurikkad, valged ja jahedamapoolsed, sobivad sinna kasvama ka paljud teised orhideed – kambria, veenuseking, dendroobium, tsümbiidium, sinikäpp, katleia jpt.

Mida tahab orhidee? Valgust, kuid teda tuleb kaitsta otsese ereda päikese eest kevadel ja suvel. Kastmiseks sobib pehme toasoe vesi, parim on puhas vihmavesi. Kahe kastmise vahel peab potisegu korraks kuivaks tõmbuma. Kuukingale piisab, kui kastetakse üks kord nädalas. Agarast kastmisest hukkub tunduvalt rohkem orhideesid kui liiga vähesest kastmisest. Piserdamine toasooja veega meeldib orhideedele ja aitab ühtlasi suurendada õhuniiskust, kuid pole hädavajalik. Nii kastmist kui ka piserdamist ei tohi jätta hilisele ajale, sest ööseks lehtede vahele jääv vesi soodustab mädanike teket. Orhideed kasvavad looduses suhteliselt toitainetevaestes kohtades, seepärast ei tee liigne väetamine nende puhul head, vaid vastupidi – kahjustab juuri ja tai-

med jäävad põdema. Pimedal ajal, s.o novembrist märtsi alguseni, ja puhkeajal (kellel see on) orhideesid ei väetata. Enamikule tuleb kasuks suvel soojal ajal õues olemine. Talvel tuleb orhidee poest koju viimise ajaks hoolikalt paberisse

pakkida. Pakaselise ilmaga ei tohi orhideed jätta pargitud autosse külmetama ega jalutada temaga pikalt mööda tänavaid. Sageli on just külmetus põhjuseks, miks kodus pungad ja õied peagi õisikuvarrelt maha pudenevad.

1. Nõmme linnaosa valitsus avalikustab Valdeku tn 21 kinnistu detailplaneeringu, millega jagatakse elamumaa sihtotstarbega kinnistu kaheks krundiks ja määratakse ehitusõigus uue kuni 2-korruselise üksikelamu rajamiseks. Detailplaneeringuga saab tutvuda Nõmme linnaosa valitsuse ruumides Vabaduse pst 77 I korrusel ja Tallinna linnavalitsuse I korruse infosaalis Vabaduse väljak 7 alates 28. veebruarist kuni 14. märtsini, samuti Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/ 2. Nõmme linnaosa valitsus avalikustab Viljandi mnt 6 kinnistul asuva elamu kohvik-kontoriks rekonstrueerimise eskiisi, millega muudetakse ka kinnistu sihtotstarve elamumaast ärimaaks. Eskiislahendus on tutvumiseks välja pandud 18. veebruarist kuni 4. märtsini Nõmme linnaosa valitsuse ruumides Vabaduse pst 77 I korruse teenindussaalis.

Info tel 645 7300 Ene Tomson Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/


6 22. veebruar 2013 VABA AEG

KUULUTUSED

Nõmme kultuurikeskus

Nõmme muuseum

22.02 kl 19 tantsuõhtu ansambliga Black & White. Pilet 4 eurot. 24.02 kl 16 Eesti Vabariigi 95. aastapäeva kontsertaktus «Dialektilisi vaatlusi vabariigi asjus». Esineb Eesti Rahvusmeeskoor, dirigent Mikk Üleoja. Kavas V. Tormis, V. ja A. Kapp, A. Läte, K. Türnpu, A. Kunileid, F. Saebelmann. Tasuta! 2.03 kl 17 Kai Parmase kontsert «Sa tulid nagu päikene». Säravaid pärleid ooperi- ja operetimaailmast. Kavas Rossini, Mozarti, Puccini, Šostakovitši, Koha, Arditi, Lehari, Loewe, Bernsteini jt looming. Kontsertmeistrid Piret Randal ja Benno Margus. Kaastegev Kadri-Ann Parmas viiulil. Tasuta! 8.03 kl 14 lõunatantsud ansambliga Peeter ja Are. Esineb tantsutrupp Alhambre. Juhendaja Riina Aro. Kohvilaud. Pilet eelmüügist 3 eurot, samal päeval 4 eurot. 9.03 kl 16 kontsert «Vanaema pildialbum». Esinevad tüdrukutekoor Nõmmelill, neidudekoor, naiskoor Nõmme, ansamblid ja solistid. Dirigendid Maret Alango, Inna Kopli, Elviira Maasalu ja Helene Roolaid. Kontserti juhib Silvi Putk. Pilet 2 eurot. 15.03 kl 19 emakeelepäev: mitmekeelne Andrus Kivirähk. Kirjanikku usutleb Jaanus Vaiksoo. Muusikalist meeleolu pakuvad Vivi Maar ja Viveli Maar (laul) ning Liina Kuill (klaver). Tasuta! 16.03 kl 16 käsikellastuudio KellaRing sünnipäevakontsert. Esinevad stuudio ansamblid, külalisena teeb kaasa Eesti Rahvusvahelise Kooli kellaansambel. Juhendajad Inna Lai ja Karolina Sepp. Tasuta! 17.03 kl 18.30 Kinobuss näitab: Hardi Volmeri uus film «Elavad pildid». Pilet 3,50 eurot, soodus 2,50 eurot. Turu plats 2, tel 6770 891, post@nommekultuur.ee, www.nommekultuur.ee.

Püsiekspositsioon Nõmme ajaloost. Pilet 1 euro; õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele 50 senti; perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 2 last) 2 eurot. Jaama 18, tel 670 0202. T–R 10–17, L 10–16.

Nõmme klaasija keraamikastuudio Ringid 2012/2013. E kl 15.30 laste tarbekunstiring (klaas, keraamika, tekstiil jne), kl 18 täiskasvanute klaasi- ja saviring (ka koos lastega), reg tel 503 3851, Anna-Maria Vaino. T kl 15.30 laste saviring, kl 18 täiskasvanute saviring (ka koos lastega), reg tel 5663 3773, Piret Ellamaa. N kl 11 täiskasvanute klaasi- ja saviring, kl 14 laste tarbekunstiring (klaas, keraamika, tekstiil jne), reg tel 521 3231, Tiia Põldmets. Võsu tn 5 (Nõmme Rahu kiriku kõrval asuvas väikeses majas, buss nr 10 ja 33, Võsu peatus). Info klaasjasavi@gmail.com, www.klaasjasavi.ee.

Noortekeskused Pääsküla noortekeskus Rännaku pst 1, tel 677 5232, 5556 7780, paaskyla@taninfo.ee, www.taninfo.ee/paaskyla. Männiku noortekeskus Männiku tee 96, tel 639 5559, 5556 7781, manniku@taninfo.ee, www.taninfo.ee/manniku.

Nõmme loodusmaja Õie 14, tel 658 5881, loodusmaja@nnm.edu.ee.

Nõmme noortemaja 05.03 ja 07.03 kl 19 (Nurme 40 teatrisaalis) teatritrupi etendus: opereti «Mamselle Nitush» ainetel lavalugu «Babett ja Kadett». Lavastaja Maie Kilgas. Sissepääs etendustele tasuta. Info ja broneerimine tel 5598 7161. Keraamikaring ootab reedeti alates kl 15 enda hulka uusi keraamikahuvilisi vanuses 5–19 aastat. Juhendaja Alma Musting, tel 521 2662. Kutsume kaberingis osalema alates 1. märtsist lasteaialapsi (alates 4. eluaastast) ja 1. klasside õpilasi. Õppetöö toimub Nõmme noortemaja kabeklassis, Mai 23. Tunnid toimuvad T, N ja R kl 17.45–19.15. Juhendaja Heinar Jahu, tel 5568 2500. Nõmme noortemaja rendib välja ruume pidulikeks sündmusteks (kuni 70 inimest). Täpsem info tel5560 0890. Nurme 40, tel 670 1230, Mai 23, tel 645 7369, nnm@nnm.edu.ee, www.nnm.ee.

Nõmme sotsiaalkeskus Peamaja Sihi 26, tel 672 3125 1.03 kosmeetikuteenus: ripsmete ja kulmude värvimine. 15.03 juuksur. 15.03 pediküür. Täpsem info ja eelregistreerimine kohapeal Sihi 26 või telefonil 672 3125. 27.02 kl 12 G. Otsa nim muusikakooli õpilaste kontsert Nõmme kultuurikeskuses. Täpsem info ja eelregistreerimine kohapeal Sihi 26 või telefonil 672 3125. Ootame uusi liikmeid tikkimise, kudumise ja heegeldamise huviringi.

Suvila 1, tel 677 8011 Pääsküla filiaal 1.03 kl 14 seltskondlik pärastlõuna, muusikalist meelelahutust pakub Alibi Duo. Sihi 26, tel 672 3125 ja 672 3126, www.nommesots.ee.

Rahumäe mängujaam Iga kuu viimasel reedel on mängujaam suletud (koristuspäev). Rahumäe jaamahoones Pärnu mnt 288b, tel 5622 0690

Nõmme Rahu kogudus Nõmme Rahu kirik Võsu 5 24.02 kl 10.30 jumalateenistus. 3.03 kl 10.30 jumalateenistus 10.03 kl 10.30 jumalateenistus. Leerikooli algus.

Õie 10 Nõmme Lunastaja kirik Jumalateenistused igal laupäeval algusega kl 18. Lastele pühapäevakool igal pühapäeval jumalateenistuse ajal. «Hingehoiu valve» igal kolmapäeval kl 11–14 Nõmme Rahu kantseleis. AA (Anonüümsed Alkohoolikud) «Rahu rühm» Nõmme Rahu kogudusemajas igal P, K ja R kl 18. Koguduse raamatukogu avatud igal pühapäeval 9–10.15. Koguduse kantselei avatud E 9–14, K 14–18, pühapäeval tund enne ja pärast jumalateenistust. Jumalateenistuse raadioülekanded Nõmme Rahu kirikust igal pühapäeval kl 17 Pereraadios lainepikkusel 89,6 MHz. Koguduse aadress: Võsu 5, tel 670 1679, 509 0011; nomme.rahu@eelk.ee; www.nommerahu.ee

Nõmme baptistikogudus 24.02 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Anton Tuul. 24.02 kl 18 piiblikool: «Perekond», lektor Mari Vahermägi. 3.03 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Taavo Lige. 10.03 kl 11 jumalateenistus. 10.03 kl 18 piiblikool: «Usuelu ABC», lektor Taavo Lige. Laste pühapäevakool igal P kell 11. Noorte tegemiste info asub nüüd www.facebook.com/ennkaks. Palvekoosolek K kell 11 ja 20.30. Kasutatud riiete pood avatud K kell 13–17 ja L 9–13, noorte info www.n2.ee, koguduse televeeb www.tv.nbk.ee. Esita palvesoovid ja vaata lisaks www.nbk.ee. Puuvilja 4, 670 1155, nbk@nbk.ee, www.nbk.ee.

Nõmme «Vabaduse» baptistikogudus Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11, pühapäevakool igal pühapäeval kell 11, kuhu ootame kõiki lapsi. Vikerkaare 10. Tel 672 7554, 5622 0017, leinus@uninet.ee, www.raadio7.ee/nvbk.

Pühapäeval, 24. veebruaril kell 16.00, Nõmme kultuurikeskuses Eesti Vabariigi 95. aastapäeva kontsertaktus. Esineb Eesti Rahvusmeeskoor.

Tasuta!

Olmeprügi äravedu: 1 m³ 30 eurot, 4 m³ 100 eurot. Vajadusel aitame prügi kokkutassimisel. Tel 5347 6867. Õmblusmasinate parandus. Parandan kõiki õmblusmasinaid. Tulen Tallinna ja Harjumaa piires kohale. Garantii. Hillar, tel 516 8180. Ostame kasutatud raamatuid (valikuliselt, kõige vanematest uuemateni), vanu postkaarte ja mänguasju, vanemat eesti kunsti (maalid, graafika). Vajadusel tuleme kohale. Raamatukoi, Harju 1. Tel 683 7714, 511 5525.

Teeme erinevaid ehitustöid (vannitoad, maalri-, parketi-, elektri-, torutööd) ja terviklahendused teie kodudes. Tel 5556 3492. Lume ja jääpurikate koristus katustelt ja aedadest. Ohtlike puude ja okste lõikus. Tel 525 0633. Universaalne koduabi. Kõikvõimalikud pisitööd nii sees kui väljas, lumekoristus, sanremont, restaureerimine, torutööd, ventilatsioon, elekter, konsultatsioon. Tel 5678 8609.

Pottsepatööd ja looduskivi Ostame vanarauda. Pakku- paigaldus. Materjal, transport da võib kõike. Tel 5347 6867. meie poolt. www.ahjudjakaminad.ee. Tel 5803 3448, Ain. Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Hind 1,09 eurot/min. Viime tasuta ära teie vanaKogenud ennustajad 24 h. raua (vannid, pliidid, pesuVaata ka sooduspakkumist: masinad, radiaatorid jne). Deennustus.ee. Kätelt ennusta- monteerime tasuta! Hoolsad mine: hiromantia.eu. töömehed. Tel 5593 9504. Arvutite müük ja remont. Printerite müük, remont ja toonerite taastamine. Koolitus. Viirusetõrje. Andmete taastamine. Tel 506 3783, Kalle.

Firma valmistab ja komplekteerib tellija soovi järgi nahast ja mööbliriidest pehmet mööblit. Samas pehme mööbli parandus ja remont ning riidevahetus. Tel 657 6614, 5382 Aasta ringi müüa lahtiselt ja 4121. võrgus kütte- ja kaminapuud, klotsid, tulehakatus ja saepu- Müüa lõhutud, kuivad kütteru kotis (koos veoga) ning oks- puud (lahtiselt ja kottides) te äravedu. Tel 501 8594. koos kohaletoomisega. Tel 5648 4838, e-post lehtpuukyElektritööd pädevustega elektte@gmail.com. rikult. Materjalid soodsalt. Ärge tapke ennast elektriga, lu- Külmunud veetorude sulatus bage end aidata spetsialistil. trafo ja auruga, ka plasttorud. Tel 5665 1156. Vajadusel toruabi ja remonditööd. Tel 5678 8609. Ostan teie vana või seismajäänud auto. Sobiva pakku- Ahjud, pliidid, kaminad, korstmise korral raha kohe kätte nad, ehitus- ja parandustööd. ja vajadusel registrist kustu- Tel 5896 8362, 5897 2477. tamine. Tel 5660 7775. Ohtlike puude ja okste lanElektritööd soodsate hindade- getamine. Töö kiire ja korraga kogenud elektrikult. Likvi- lik. Tööde tegemiseks kasudeerin ka pisirikkeid. Tel 5660 tame tõstukeid ja erinevaid 9403. ronimisvahendeid. Helista 5824 1922. Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont. info@poti- Lastega pere soovib osta väipoiss.ee, tel 5807 2581. kest maja või majaosa NõmMüüa 2007. aastal valminud, mel. Kristiina, tel 5566 4754. gaasiküttega majas väikesed laopinnad Laagris Hortese kõrval Nõlvaku/Sillaku tänaval. Pindade suurus 13,2– 18,6 ruutmeetrit. Hind 100 eurot ruutmeetri eest + käibemaks. Info 501 5449 või olev@villardi8.ee. Hea võimalus ladustada kuivas ja soojal pinnal!

Ostan eestiaegset ja talumööblit + tarbeesemeid, nõusid, münte, vanaraha, hõbe- ja kuldesemeid, hambakulda, lukke, linke, aknakremoone, mänguasju jpm. Võivad vajada restaureerimist. Tulen kohale. Kuulutus ei aegu. Raha kohe. Vabaduse pst 128. Jannseni kaubamaja II korrus. Pottsepatööd kutsetunnistu- Tel 5559 9930. sega pottsepalt: glasuurahjud, Müüa kandiline puitbrikett al plekkahjud, tellisahjud, kami- 150 eurost alus, kütteklots, nad, pliidid. Glasuurahjude ka- pellet, tel 5902 3485. pitaalremont. Koduleht: www. Ohtlike puude hooldus, raierobert.ee, tel 5648 3792. ja saetööd aastaringselt. Tel Worldwide Building OÜ pai- 5551 2104, e-post info@puugaldab ühisveevärgi- ja ka- hooldaja.ee. nalisatsioonitorustikke. Vastavalt projektile paigaldame Valmistan köögi- ja igasugust teie kinnistule vee- ja kana- muud puidust mööblit nii tuplisatsioonitorustiku ja liitume pa kui ka aeda. Teen ka muid ühisveevärgiga. Majasisene remonttöid. Tel 521 9147, veemõõdusõlmede väljaehi- meelis@kingiaega.ee. tamine ja majasisesed sanViime tasuta jalust ära raamatehnilised tööd. Keskküttetotud, mida teil vaja pole. Sobirustike väljaehitamine, radiaavad kõik raamatud, igas seisutorite ja püstikute paigaldus. korras ja igas keeles. Tee riiuKaevetööd, haljastutööd, tälitesse ruumi! Tel 5346 8430. navakivide paigaldus. Teeme ka klaasimis- ja keevitustöid. Otsin hoidjat (vahvat pensioTel 5656 7690. näri) 1 a 8 k tüdrukule. E–R 8.30 – maks 17.00 (vahel Müüa lõhutud küttepuud kolühemalt) Hommiku- ja lõuhaletoomisega lepp (toores) nasöök lapse juures kodus 36 eurot/rm. Tel 509 9598. + tasu 200–250 eurot. Tel Fassaadide soojustamine, 518 7730. krohvimine, värvimine. Piirdeaedade ehitus ja üldehi- Kogemustega kunstnik pakub tustööd. www.fassaadimeis- loovuse arendamiseks individuaalõpet joonistamises ja ter.ee, tel 5196 9314. maalimises alates 6. eluaasAhjud, pliidid, kaminad ja soe- tast. Soovi korral on võimalik müürid. Ehitus, puhastus, re- juhendada lapsi lasteaia- või kooliülesannete täitmisel. Tel mont. Ivar, tel 5665 1812. 551 6089, www.molbert.net. Kogenud puuhooldajad raiu- ee/eena. vad ohtlikke puid ja teevad puude hoolduslõikust. Puu- Teen hoonesiseseid ja-välide tervisliku seisundi hinda- seid vee- ja kanalisatsioonimine ja konsultatsioon on töid. Probleemid vee survetasuta. Soodsad hinnad. Tel ga – helista! Olemas 15-aas522 0321, info@arbormen. tane kogemus. Andro, tel ee, www.arbormen.ee. 5196 5962.

Alpinist eemaldab lume ja jää kõikvõimalikelt katustelt. Muud kõrgtööd. Tel 5390 3811.

Müüa kuiva küttepuud (vaher, saar, jalakas), hind kohaletoomisega 50 eurot/rm. Halu pikkus 40 cm. Tel 5656 1001.

Raamatupidamisteenused otse Nõmme südames. Jooksvate toimingute arvestusest aastaaruannete koostamiseni alustavatele ja juba tegutsevatele ettevõtjatele. Kontakt tel 523 0540, ene@labus.ee.

Üldehitustööd, nii sise- kui välitööd. Korterite remont – vannitoad, põrandad, seinad, laed, uksed ja aknad. Eramajad, vundamendist katuseni. Materjal soodsalt. Töö kiire ja korralik. Kontakt 558 4902, homerent@hot.ee.

Ostan Nõmmel 3–4-toalise ahiküttega korteri (min 70 m²). Korter võib olla remonti vajav. Hind kuni 120 000 eurot. Kontakt: 5669 3803, Alar.

Kas leidub kedagi, kes mäletab Tähe tänava poodi? Andke palun märku, tel 679 7170, 5340 0009 või tarvi@ ermatiko.ee. Tänulik Tähe 11Vahetada väike maja Haap5 elanik. salu vanalinnas väiksema maja või korteri vastu Nõmme Hiiumaal tegutsev ehitusettepiirkonnas. Tel 5623 1499. võte ootab Hiiumaal tööpakMüüa peegel koos kolmesaht- kumisi. E-post best.holding@ lilise kapiga. Tel 672 2728. mail.ee, tel 5399 9706. Pere soovib üürida pikemaks ajaks majaosa või aiaga korteri. Võib olla vanem, väiksem ja remonti vajav. Majas võib elada vanainimene, keda aidata igapäevastes tegemistes ja toimetustes. Aitan ehitus- ja majapidamistöödes. Oodatud on kõiksugused pakkumised. Tel 5608 3853. Korstnapühkimistööd, ummistuste likvideerimine, küttekollete (sh korstnad) ehitus ja remont. Vajadusel akt küttekollete seisukorra kohta. Teen töid ka nädalavahetustel. Tel 5372 4993, e-post korstnapyhkija1@gmail.com.

Lumekoristus lumepuhuriga. Töö kiire, korralik ja soodne! Tel 5620 3126. Arborist II: mootorsaetööd eramutele ja teistele objektidele, ohtlike puude langetamine, samuti puude kujundamine ja okste lõikamine. Tel 5561 4664, Ivo. Pehme mööbli parandus. Katteriide, vedrude ja porolooni vahetus. Tel 5670 2911. Ehitusplekksepatööd. Korstnakatete (korstnamütside) valmistamine ja paigaldus. Praegu hinnad soodsad. Lumekoristus katustelt. Tel 507 2145

Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ning teenuse kvaliteedi eest.

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik Kuup. 25.02 26.02 27.02 28.02 1.03 2.03 3.03 4.03 5.03 6.03 7.03 8.03

Aeg Tegevus 9.30–23.59 Väliharjutus 00.01–23.59 Väliharjutus 00.01–23.59 Väliharjutus 00.01–23.59 Väliharjutus 9–17 Väliharjutus 9–21 Väliharjutus 9–15 Väliharjutus 9–23.59 Väliharjutus 00.01–23.59 Väliharjutus 00.01–23.59 Väliharjutus 00.01–23.59 Väliharjutus 9–18Käsigranaadi viskeharjutus 00.01–17 Väliharjutus

Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada transpordivahendeid. NB! Vastavalt vajadusele teeb päästeamet harjutusväljal demineerimistöid. Lisainfo tel 503 4102, manniku@mil.ee Internetis: harjutusvali.mil.ee

Nõmme Vanameeste Klubi jätkab eakate kodanike personaalse arvutikoolitusega Kivimäe jaamahoones. Koolitus igal kolmapäeval alates kella 10.00. Asjast huvitatud saavad täpsemat teavet telefonil 514 2589, Tiit Luiga. 


22. veebruar 2013

Ajalehe Nõmme Sõnumid kuulutuste ja reklaamide hinnakiri

7

V TALLINNA TARBIJAÕIGUSTE PÄEV

alates 1. märtsist 2013

Rahvusraamatukogus 20. märtsil 2013 algusega kell 11.00

Ühik

Hind käibemaksuta

Lõpphind

Kasulikke nõuandeid jagatakse: ¨ Laenud läbi pärimisõiguse – kuidas toimida, kui kinnisvara pärimisega kaasneb pangalaen, maksevõlg või laenu käendamise kohustus

KUULUTUSED reakuulutus füüsilisele isikule (kuni 50 tähemärki)

kord

2,92 €

3,50 €

reakuulutus juriidilisele isikule (kuni 50 tähemärki)

kord

5,83 €

7,00 €

raamitud õnnitlus, tänuavaldus, leinateade (kuni 40 sõna)

kord

11,67 €

14,00 €

REKLAAM* (LAIUS X KÕRGUS MM) reklaamimoodul 1/32 lk (68 x 44)

kord

25,83 €

31,00 €

reklaamimoodul 1/16 lk (68 x 92)

kord

51,67 €

62,00 €

reklaamimoodul 1/16 lk (140 x 44)

kord

51,67 €

62,00 €

reklaamimoodul 1/8 lk (140 x 92)

kord

128,33 €

154,00 €

reklaamimoodul 1/8 lk (284 x 44)

kord

128,33 €

154,00 €

reklaamimoodul 1/8 lk (68 x 188)

kord

128,33 €

154,00 €

reklaamimoodul 1/4 lk (140 x 188)

kord

224,17 €

269,00 €

reklaamimoodul 1/4 lk (68 x 380)

kord

224,17 €

269,00 €

reklaamimoodul 1/4 lk (284 x 92)

kord

224,17 €

269,00 €

reklaamimoodul 1/2 lk (284 x 188)

kord

511,67 €

614,00 €

reklaamimoodul 1/2 lk (140 x 380)

kord

511,67 €

614,00 €

1 022,50 €

1 227,00 €

¨ Säästame keskkonda, energiat ja raha – kokkuhoiuvõimalused koduses majapidamises ja uuendused pealinna prügimajanduses ¨ Soovimatust postisaadetisest keeldumine ja tarbijakaebuste komisjoni abi – kuidas toimida kui näiteks toidulisandite saatjad ei arvesta tarbija teatatud „ei soovi“ otsust ja millise murega pöörduda tarbijakaebuste komisjoni ¨ Äriühingud kortermajas – majaelanike ning korteriühistu õigused ja võimalused oma huvide kaitsmiseks Teie küsimustele vastavad Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse teenistuse spetsialistid. Sünkroontõlge vene keelde

reklaamimoodul 1/1 lk (284 x 380)

kord

Osavõtt tasuta

meie.tallinn.ee ☞ Eramute ehitus ja remont ☞ Sise- ja välisviimistlustööd ☞ Korterite kap. remont ☞ Elektritööd ☞ San-tehnilised tööd ☞ Fassaadide ehitus ja ☞ ☞ ☞

Ükskord siin tantsiti

remonditööd Katuste ehitus ja remonditööd Aedade ja piirete ehitustööd Vee ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus ja remont Info ja kontakt: Tel. + 372 60 40000 Mob. + 372 555 30 422 WWW.TAVIBERGEHITUS.EE

Foto: Gerta Raidma, Männikul

* Isikureklaamile kohaldatakse koefitsienti 3,0.

Peolauad,salatid,suupisted,vvaagnad!

Selle reklaamiga hinnakirjast -1 10% Järvevana tee 3

www.arko.ee

rauno@arko.ee

Tel. 5300 5530

Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa võtab vastu täisealisi (alates 18. eluaastast) narkosõltuvuse probleemiga mehi. Elamine ja toit tasuta. Tallinna kabinetis nõustame muu sõltuvuste puhul (alkohool, arvutimängud) ealiste piiranguteta: Psüholoogiline ja sotsiaalnõustamine; Tugigrupid ja seminarid sõltlaste sugulastele; Teenused on tasuta. Registreerimine ja lisainfo tööpäevadel kell 11.00 – 16.00 tel 625 9784, 5693 4165

HIKKOR PUIT OÜ Kütte- ja kaminapuude tootmine, müük Tellimine: 505 0924 www.hikkor.ee hikkor@hikkor.ee

Tel: +3725658686 meelis@haljastuskeskus.ee www.haljastuskeskus.ee

Hageri küla, Kohila vald Raplamaa

ATH tugirühma loeng lapsevanematele «Planeerimine ja organiseerimine – edu võti aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapsele» 27. veebruaril kell 17.30 Nõmme sotsiaalkeskuse laste päevakeskuses (Pihlaka 1) Info ja registreerimine tel 657 7223, 505 0239 e-post epp.pruuns@nommesots.ee Epp Pruuns

KAMINAPUUD (kask, lepp) TURBABRIKETT PUITLAASTBRIKETT MÄNNIKLOTS (alusel, võrgus) KÜTTEGRAANUL KÜTTEPUUD 30,40,50CM (kask,lepp)

Kalmistu tee 22, Tallinn Tel 655 7760 Mob 5347 1188

Lauri Laats lauri.laats@tallinnlv.ee 694 3222

Teie Tallinna Linnavolikogu liige

Tööpäeval 9-18 Laupäeval 10-14 www.kuttekeskus.ee

Nõmme elanikele transport tasuta!

KÜTTEPUUD kuivad ja toored 30, 40, 50cm. PUIT- ja TURBABRIKETT. KÕDUSÕNNIK 30kg/kott.

Riiete, vaipade ja pehme mööbli keemiline puhastus. Transport tasuta.

Tel 5591 7562, 551 6821

Fekaalivedu

Tel 600 6170, GSM 51 45 279 www.canker.ee, e-post: canker@canker.ee

Kviitung. Vedu iga päev. Tel: 6541100, 52 388 52 TAMMARU FARM www.tg.ee Tallinna ladu Nõmmel

Küttekauplus Männiku tee 106B • Turbabrikett • Puitbrikett • Pellet • Halupuu – lepp • Küttepind

E-R 8-17, L 8-14

Tellimine tel 657 7778, 513 7737

www.kütteladu.ee

E -R 8.00-18.00 L 10.00-14.00 P SULETUD

66 00 190 51 36 999 info@kytteladu.ee

Puitbrikett Turbabrikett Pelletid Kaminapuud

Pärnu mnt 139E/7 11317 Tallinn

Tel 5625 6258 OÜ Fekalist

PÕHJA-EESTI KÜTTEPUU OÜ • Küttepuud lahtiselt • Küttepuud konteinerites • Kaminapuud kottides Kohale toomine Tallinnas ja 30km Tallinna piirist tasuta. Kõik pikkused ja puuliigid. Tel: 5333 4347; 501 9454 www.tulepuu.ee


8 22. veebruar 2013 Taastusravi-järelravi* (vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi, fĂźsio-ja tegevusteraapia, logopeed, psĂźhholoog, ravimassaĹž, paikne kĂźlmaravi) Päevakirurgia: Nina-kĂľrva-kurgukirurgia* Ortopeedia Ăœldkirurgia Uroloogia SĂźnnitusabihaiglaga saab tutvuda iga kuu esimesel neljapäeval kl 16 Diagnostika: RĂśntgen-ja ultraheliuuringud (sh mammograafia), koormus-EKG, rĂźtmihäirete ja vererĂľhu holter-uuringud, spiromeetria, varane nahakasvajate avastamine ehk SIA-skoopia, endoskoopilised uuringud, allergoloogilised ja laboratoorsed testid jm. Vaktsineerimine: lapsed ja emakakaelavähi vastu

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5A, Viimsi Tegevusluba nr 86221 KonsultatsioonivĂľimalused polikliinikus: Registratuur Viimsis, tel 605 9600, 605 9601, 605 9023 GĂźnekoloogia-sĂźnnitusabi Lastehaigused Nina-kĂľrva-kurguhaigused Ăœldkirurgia-proktoloogia Uroloogia Lasteortopeedia Neuroloogia* Kardioloogia* PsĂźhhiaatria Taastusravi* Onkoloogia-mammoloogia Endokrinoloogia

Plastikakirurgia Naha-ja suguhaigused Hambaravi** Psßhholoogia Logopeed Toitumisspetsialist Rasedusaegne jälgimine: ämmaemandate vastuvþtud Perekool Haiglaravivþimalused (valve tel 605 9605, 605 9010) Gßnekoloogia-sßnnitusabi* Plastikakirurgia Sisehaigused* Rehabilitatsiooniteenus***

Polikliinilised filiaalid Tallinnas Kaupmehe 4 (tel 660 4072, 646 3539) *teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis ja Tammsaare tee 47, III korus **teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Kaupmehe filiaalis (tel 664 6444) ***teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel Lisainfo www. fertilitas.ee

7$687$Q}XDQGHG NXLGDV0hh$RPD .,11,69$5$.,,5(0,1, MD3$5,0$+,11$*$ 5(./$$0,0(VLQX.,11,69$5$ND6220(6 /DXUD0DDVLN  ODXUDPDDVLN#UHPD[HH SGISDGFRPIODJV

SGISDGFRPIODJV

SGISDGFRPIODJV

7DUPR/DXU  HH WDUPRODXU#UHPD[HH SGISDGFRPIODJV

SGISDGFRPIODJV

SGISDGFRPIODJV

SGISDGFRPIODJV

.HHJLHLP  PDDLOPDVURKNHPNLQQLVYDUDNXL5(0$; Pärnu mnt. 326 • Nþmme turu vastas Tel: 600 2864 • www.vonglehn.eu

LasTega sÜÜma! Tallinna Pääskßla Gßmnaasiumi 2013/2014. þ-a 10. klassidesse saab eelregistreeruda alates 4. märtsist kooli kodulehel www.paaskyla.tln.edu.ee. Kool vþtab vastu þpilasi järgmistele þppesuundadele: • reaalsuund • humanitaarsuund • sotsiaalsuund Dokumente (pþhikooli lþputunnistus ja hinneteleht) vþtame vastu kooli kantseleis 02. juunist kuni 25. juunini kella 10–14.

OstES Ăźhe , a o r a Pe

saad prae e t s a L !!! a t u s Ta

E-N: 11-23 • R-L: 11-02 • P: 11-22

Nþmme Sþþrikukohvikus on ka

PEOSAAL, kus on vĂľimalik korraldada erinevaid Ăźritusi! Jaama12 Tallinn ,tel 670 0006 www.soorikukohvik.ee

VEO- ja KOLIMISTEENUS

Nþmme Erakoolis toimub 27.02 kell 15.00-16.30 lahtiste uste päev: 15.00 ringkäik koolimajas 15.20 infotund 15.50 vestlused þpetajatega; vajadusel 2. ringkäik

Nþmme Erakoolis jätkub þpilaste registreerimine 2013/2014 þ-a I klassi.

Info ja registreerimine tel 6701 797, info@nek.ee

Info ja registreerimine tel 6701 797, info@nek.ee

Nõmme Sõnumid nr 4 (2013)  

22. veebruar 2013

Nõmme Sõnumid nr 4 (2013)  

22. veebruar 2013

Advertisement