Issuu on Google+

NÕMMEL ON KURITEGEVUS VÄHENENUD

ÕDUS KOHVIK LAAGRI ASUMIS

KIUSAMISEST VABA LASTEAED

2012. aasta novembri seisuga oli võrreldes 2011. aastaga kogu kuritegevus vähenenud 16 protsenti, mis on Tallinna teiste linnaosadega võrreldes suurim langus. Nõmme konstaablijaoskonna juhi Margus Treesi ülevaadet loe lk 2

12. novembril tunnustas linnaosavalitsus tublisid tegijaid, kes Nõmme arengusse oma panuse on andnud. Üks tunnustatutest oli tänavu Vello Koosma, kes avas eelmisel suvel Laagri asumis õdusa kohviku TiPo. / Loe lk 3

Kolmapäeval esitlesid Rännaku lasteaia õpetajad kõigile Nõmme lasteaedadele koostööprojekti «Kiusamisest vaba lasteaed» sooviga teadvustada, et paljuräägitud koolikiusamise juured peituvad palju varasemas eas. / Loe lk 4

Järgmine number ilmub 14. detsembril 2012

30. november 201 2 • Nõmme Sõnumid nr 24 (431)

Kodanikupäeva vastuvõtt Tallinna raekojas Vadim Antsupov.

Aire Rantanen

LÜHIDALT

Pühapäeval süüdatakse advendiküünal Sel pühapäeval, 2. detsembril kell 17 süüdatakse Glehni ausamba juures advendiküünal. Jõulumeeleolu aitavad luua väikeste tüdrukute koor Nõmmelill ja Eesti Meestelaulu Seltsi Tallinna meeskoor, dirigendid Jüri Rent ja Maret Alango. Jõulurahu kuulutavad välja Nõmme Rahu koguduse õpetaja Ove Sander ja linnaosavanem Erki Korp. Seoses Nikolai von Glehni ausamba püstitamisega ja Nõmme lipuväljaku rajamisega selle juurde hakkab ka iga-aastane advendiküünla süütamine toimuma nüüd seal. (NS)

Tallinn nõustab elektritarbijaid Tallinna linnavalitsuse teenindusbüroos ja linnaosavalitsuste infopunktides nõustatakse jätkuvalt elektrimüüja valimisega kimpus olevaid linlasi. Teenindusbüroo infopunktis (Vabaduse väljak 7) selgitab konsultant pöördujatele, millised elektrimüüjad on oma hinnapaketid avalikustanud ja kust on võimalik selle kohta infot leida. Praeguseks on kasutada ka kolm internetiportaali – www.energiaturg.ee, www.elektrihind.ee ja www.minuelekter.ee –, kus saab võrrelda erinevate elektrimüüjate pakette, konsultant tutvustab portaalide kasutamist ja selgitab, millele veel lisaks hindade võrdlemisele tähelepanu pöörata. Nõmme linnaosa valitsuse teenindussaalides Vabaduse pst 77 ja Jaama 1 on kättesaadav ka linnavalitsuse infovoldik «Elektrituru avanemine 1. jaanuar 2013». Infot on võimalik leida ka linna veebilehe tarbijaportaalist, kuhu on koondatud kõik olulisemad internetilingid, mille kaudu elektrituru avanemise teavet saab – http://www.tallinn.ee/est/tarbija/Elektrituru-avanemine. Seoses elektrituru avanemisega 1. jaanuarist 2013 on kodutarbijatel võimalus elektrimüüjat vabalt valida. Need, kes seda võimalust soovivad kohe turu avanemise hetkest kasutada, peavad lepingu sõlmima enne 10. detsembrit. Tarbija saab elektrimüüjaga sõlmida tähtajatu lepingu (börsihinnast sõltuv pakett) või tähtajalise lepingu (fikseeritud hinnaga pakett). (Raepress)

Esmaspäeval, 26. novembril tähistati kodanikupäeva. Neli Tallinna linnaosa korraldasid sel puhul Tallinna raekojas vastuvõtu. Nõmme linnaosa oli raekotta palunud erinevate seltside, spordiklubide ja mittetulundusühingute esindajaid ning teisi aktiivseid inimesi, et avaldada neile tunnustust tehtu eest. Ürituse muusikalise osa sisustas Tallinna muusikakeskkooli neidude vokaalansambel Donzelle. (NS)

Nõmme arhitektide arv suureneb Erki Korp Nädala alguses Eesti Päevalehes ilmunud artikkel «Nõmme linnaosavanem Erki Korp tahab koondada Nõmme arhitekti» on eksitav. Kuigi päev hiljem ilmus lehes linnaosa kommentaar, selgitan ka Nõmme Sõnumite lugejatele tausta. Ajaleht tundis muret, et seoses arhitekti koondamisega linnaosast pääsevad ahned kinnisvaraarendajad kõrgeid küprokist kuute püstitama. Siinkohal rõhutan seda, et Nõmme kui miljööväärtusliku piirkonna jaoks saab olema Tallinna linnaplaneerimise ametis eraldi arhitekt, keda Nõmme osakonnas assisteerivad veel kolmneli arhitekti.

Ka ei olnud õige ajakirjaniku arusaam, et ainult Nõmme linnaosa arhitekt personaalselt ja ainuisikuliselt seisab Nõmme ja nn küprokmajade vahel, sest linnaosavalitsuse arhitektil on protsessis siiski nõuandev roll. Nõmme linnaosa valitsus on teinud tõepoolest ettepaneku viia Nõmme linnaosa arhitekt üle linnaplaneerimise ameti koosseisu, koondades linnaosas arhitekti koha. Üks põhjendusi on see, et praegu saab Nõmme elanik linnaosa arhitektilt vastuse või abi väiksele osale oma küsimustest. Üldjuhul suunatakse inimene nagunii edasi linnaplaneerimise ametisse, kus menetletakse nii planeeringuid kui väljastatakse ehituslube.

Uue ametikoha sisuks on tegeleda ainult Nõmme kui miljööväärtusliku alaga. Kindlasti ei ole plaanis hakata Nõmme asju kõrgelt ja kaugelt juhtima. Kui nõmmekas kavatseb praegu hakata midagi ehitama või renoveerima, on tal võimalik linnaosa arhitektilt vaid nõu küsida. Et astuda juba reaalseid samme oma plaanide elluviimiseks, peab nii või teisiti pöörduma linnaplaneerimise ametisse. Uue kava kohaselt viibib Nõmme linnaosaga tegelev arhitekt ka tulevikus kahel vastuvõtupäeval oma tööajast endiselt Nõmmel, et nõustada kohalikke inimesi. Seetõttu saavad inimesed teavet lõppotsustajale oluliselt lähemalt, mis vähendab ka puudulikust informatsioonist tin-

gitud ekslike nõuannete andmise võimalusi. Jätkuvalt abistab arhitekt Nõmme halduskogu ja selle planeeringutega tegelevat komisjoni, et komisjon tugineks oma otsustes professionaalsele arhitektile. Ka linnaplaneerimise amet väärtustab ja kaitseb miljööalasid, muu hulgas Nõmme eripära. Uuest aastast lisanduvad linnaplaneerimise ameti koosseisu kaks miljööaladega tegelevat spetsialisti, täiendades nii selle valdkonna kompetentsi. Uuele Nõmme arhitekti ametikohale asuv inimene ei ole üksi ning saab kasutada lisaks kogu ameti tugistruktuuridele ka kolleegide teadmisi ja kogemusi, et tegeleda jõulisemalt kohalike küsimustega.

Seoses kolimisega muutub alates 1. detsembrist Nõmme linnaosa valitsuse aadress. Uus aadress on Vabaduse pst 77, 11616 Tallinn. Telefoninumbrid ei muutu.


Tanel Meos / Delfi

2 3 0 . n ove m b e r 2 01 2

LINNAOSAVANEMA VEERG

Rõõmudest ja muredest

M

õtlesin, kas kirjutada sellest, et linnaosavalitsus kolib ja on vähendanud ametkonda pea kümne ametniku võrra, et teha sisulist tööd ning see töö oleks ka tulemuslik ja lihtsale Nõmme elanikule nähtav. Või kas kirjutada sellest, et alustame Liivametsa tee ehitust, mille eest on võidelnud ja õigustatult seisnud Liiva külaselts? Iga inimene, kes Nõmmel ringi liigub, näeb muutusi, mis meie raudteega on toimunud ning mulle on eriti oluline see, et koostöös nii linnaplaneerimise ametiga kui ka Eesti Raudteega oleme suutnud tagada Nõmme koolilaste jaoks ühe väga suure ja olulise turvalisust tagava projekti – nimelt on valmimas turvaaiad raudteega piirnevates tsoonides. Raudtee renoveerimise ja ümberehitamise projekt käis nii meie linnaosa arhitekti kui ka halduskogu käest läbi juba paar aastat tagasi, kuid sellel suvel avastasin, et turvaaiad on projektist puudu ja tänu linnaosavalitsuse pingutusele sai Nõmme raudtee vahetus läheduses olevate koolide tõstatatud turvalisuse probleem edukalt lahendatud. Eelmise aasta novembris oli Nõmme keskuses aadressil Raudtee tänav 56 asuv maja veel nii hullus olukorras, et sellest oleks võinud kodutute kogunemiskoht ja võib-olla ka tulekolle saada. Vähem kui aastaga on hoone saanud uue ilme, mis teeb kõigile keskuses jalutajatele rõõmu. Eelmisel laupäeval tähistas Nõmme muusikakool 60. aastapäeva. Veel kord tahan õnnitleda selle kooli õpilasi, õpetajaid ja teisi töötajaid. Samuti õnnitlen selles koolis muusikat õppivate laste vanemaid ja vanavanemaid.

Head saabuvat jõulukuud, esimest adventi ning kõike head Nõmme rahvale!

Politsei kokkuvõte Nõmme linnaosa üheksa kuu kuritegevusest Margus Trees Nõmme konstaablijaoskonna juht

Nõmme linnaosa 2012. aasta üheksa kuu õiguskorra seisundit analüüsides võib võrreldes möödunud aasta üheksa kuuga täheldada langust. 2012. aasta novembri seisuga oli võrreldes 2011. aastaga kogu kuritegevus vähenenud 16 protsenti, mis on Tallinna teiste linnaosadega võrreldes suurim langus. Samas on negatiivne, et sagenenud on isikuvastased süüteod, samuti narkokuriteod. Vähenenud on varavastased süüteod: kui 2011. aastal registreeriti üheksa kuuga 458 juhtumit, siis 2012. aastal sama ajaga 353 juhtumit ehk 23 protsendi võrra vähem. Kasvanud on varguste arv kaubandusettevõtetest – 12 vargust –, mis on tingitud majanduse madalseisust: enamasti püütakse varastada toidukraami ja väiksemaid esmatarbeesemeid. Tõusuteel on ka avaliku korra rasked rikkumised: kui 2011. aasta üheksa kuuga registreeriti kaks juhtumit, siis 2012. aastal sama ajaga juba 16. Murettekitav on sõidukite joobes juhtimise sagenemine, sh sellises joobeastmes, mis toob kaasa kriminaalkaristuse. Viimastel aastatel on Nõmme linnaosa suuremaid probleeme

M

õni asi ka kurvastab. Uisuplatsi avamine Harjumäel tõi kohe ka mõtted eelmise linnaosavanema poolt Nõmme turul avatud liuväljale, mille esimene aasta ehk 93 päeva uisutamist läks Nõmme maksumaksjale maksma 2,6 miljonit krooni ja iga järgnev aasta kaks miljonit krooni ehk 117 000 eurot. Selle lepingu sõlmis Rainer Vakra 2010. aastal viieks aastaks. Kindlasti on ülikallis ka 40-eurone uisuplatsi pilet, millest Nõmme maksumaksja maksab kinni 36 eurot ja uisutajal endal tuleb tasuda 4 eurot. Kurb on see, et see 117 000 miva turu eeleurot tuleb Nõmme edukalt toimiva urust miinuses arvest, mis on teinud Nõmme turust oleva turu võrreldes Mustamäe, Lasnamäe või isegi Põhja-Tallinna kalaturuga. Jõulud viivad mõtted ka neile 50 inimeseleperele, kes olid detsembris 2010 Nõmme õmme abivajajate nimekirjas ja kellest ma kirjutasin irjutasin septembris. Samuti esitasin nende de petetud ja endiselt linnaosavanemalt Vakralt toetust mitte saanud inimeste ja a perede nimed Nõmme halduskogule,, kuid seal nõmmekaid esindavad liikmed med ei ole pidanud oluliseks lahendada a seatud da küsimust, kuidas Vakra tekitatud tust 60 000-kroonine kahju neile toetust mittesaanud peredele hüvitada. Head saabuvat jõulukuud, esimest adventi ning kõike head Nõmme rahvale!

olnud rahvakeeli öeldes liputajad, seda just parkides ja koolide ümbruses. Kuigi politsei on neid tabanud ja ka vastutusele võtnud, kutsume elanikke üles tähelepanelikkusele. Kohe, kui märkate midagi kahtlast, teavitage sellest politseid lühinumbril 110. Samuti võib informeerida telefoni või e-kirja teel oma piirkonna politseinikke. Meeldetuletuseks kordame, et enim varastatakse just seda, mis on kergelt ja kiirelt kättesaadav ning mille on omanik hooletusse või valveta jätnud. Sama kehtib sõidukitest varguste puhul – sõidukitesse jäetud kergelt kättesaadavad ja lihtsasti realiseeritavad asjad on ka sagenenud varguste põhjuseks. Siinkohal kutsume veel kord Nõmme elanikke üles, et nad ei jätaks hinnalisi asju sõidukisse nähtavale kohale. Hea on tõdeda, et suur abi turvalisema elukeskkonna loomisel on tulnud Nõmme elanikelt endilt, kes on hakanud rohkem oma vara õigusvastaste rünnete eest kaitsma ja ka politseid kahtlastest liikumistest teavitama. Palume endiselt tähelepanu pöörata ümbruskonnas liikuvatele kahtlastele isikutele või toimepandud rikkumistele ning teavitada sellest politseid lühinumbril 110.

KONTAKTID Oma mure ja probleemidega saate pöörduda piirkonnapolitseinike poole Nõmme konstaablijaoskonna juht politseileitnant Margus Trees margus.trees@politsei.ee tel 612 5836 Nõmme keskuse piirkond vanemkomissar Priidu Vaiksaar tel 612 5833 priidu.vaiksaar@politsei.ee ülemkonstaabel Janika Pilv vastuvõtt Lõuna politseijaoskonnas (Rahumäe tee 6) N kella 10–11 tel 612 5734 janika.pilv@politsei.ee Pääsküla ja Männiku piirkond konstaabel Esko Vaatmann vastuvõtt Lõuna politseijaoskonnas (Rahumäe tee 6) T 10–11 tel 612 5831 esko.vaatmann@politsei.ee Männiku piirkond konstaabel Jaanus Murakas vastuvõtt Lõuna politseijaoskonnas (Rahumäe tee 6) K 10–11 tel 612 5732 jaanus.murakas@politsei.ee Pääsküla piirkond vanemkonstaabel Valeri Bogatõr vastuvõtt Lõuna politseijaoskonnas (Rahumäe tee 6) T 10–11 tel 612 5831 valeri.bogator@politsei.ee

LUGEJA KIRI

Triinu-Liis taas kodus

Erki Korp, linnaosavanem

Nõmme Sõnumid Väljaandja: Nõmme linnaosa valitsus Toimetaja: Jukko Nooni telefon: 645 7344, faks: 645 7340, e-post: jukko.nooni@tallinnlv.ee online: http://nommesonumid.blogspot.com kodulehekülg: www.tallinn.ee/nommesonumid Vabaduse pst 77, 11616 Tallinn. Levi: AS Eesti Post Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

19. oktoobril teatasin Nõmme Sõnumites oma armsa pereliikme, kassikese, kadumisest. Palju häid inimesi reageeris selle kuulutuse peale ja tundis huvi, kas Triinu-Liis on leidnud kodutee, seda enam, et mitmel neist on olnud sama mure. Tegin kõik, et teda leida: käisin mitu korda läbi lähiümbruse tänavad ja küsitlesin elanikke, kes juhtusid aias olema, printisin sada kuulutust tema kadumise kohta ja viisin eramute postkastidesse ja teatasin nelja Nõmme piirkonnas töötavale loomakliiniku tohtritele, panin teate internetti ja jälgisin pidevalt varjupaikadesse viidud loomi.

Elasin väga raskelt oma armsa kassikese kadumist üle, oli palju pisaraid ja unetuid öid. Ei võinud ma uneski aimata, et ta asub mulle nii lähedal. Teda peeti 1. oktoobrist kuni 3. novembrini kinni ja hoiti näljas ühes naabruses olevas garaažis. Juhuse tõttu, et garaažist oli vaja midagi autoga ära viia ja avati uksed, pääses mu kassike välja. Olukord oli masendav. Kassi jalad värisesid nõrkusest, vaevaliselt suutis ta edasi tulla. Temast oli järel luu ja nahk, häälitsemine oli vaevaline ja nõrk. Konsulteerisin arstiga, kellelt sain nõu ja abi. Helistasin sellele (ma ei suuda nimetada sõna «inimene»), kes sel-

lega hakkama sai. Temal jäi õigust ülegi, minul olevat mõrtsukkass, kes tema aias on linde ja oravaid jahtinud. Muidugi on mul kahju oravatest, olen ise ka ühe päris väikese oravapoja, kes oli orvuks jäänud, üles kasvatanud, teda alul pipetiga toites. Loomadel on instinktid ja sõna «mõrtsukas» nende puhul ei kehti, aga kahejalgsete puhul küll. Praeguseks on kiisu tänu kodusele hoolitsusele kosunud ja iga päevaga läheb tublimaks. Tänan südamest kõiki, kes mu murele kaasa tundsid! MAIE TARVIS


3 0 . n ove m b e r 2 01 2

Õdus kohvik Laagri asumis

LÜHIDALT

Jukko Nooni

Jukko Nooni 12. novembril tunnustas linnaosavalitsus tublisid tegijaid, kes viimase aasta jooksul on Nõmme arengusse oma panuse andnud. Üks tunnustatutest oli Vello Koosma, kes avas eelmisel suvel Laagri asumis õdusa TiPo kohviku. Tegelikult on Vello Koosma aastakümneid kommipoodi juhtinud. Ta alustas kolmkümmend viis aastat tagasi Kalevis, 1991. aastal avas ta Kalevi vabriku kommipoe ja 2002. aastal juurutas käsitöökompvekkide valmistamise kaupluses. Tema loodud komme on maitsnud nii mitmedki Euroopa kroonitud pead ja riigijuhid, sest kommipoe klientide seas on nii riigiasutusi, saatkondi kui erafirmasid. Laagri asumisse kohviku rajamine oli üsna juhuslik. «Ostsime mõne aasta eest tühjalt ja kurvalt seisnud kunagise poemaja, et sinna teha kommitöökoda ja šokolaadiköök, sest ruumid, kus seni olime toimetanud, hakkasid kitsaks jääma. Lennukatele ideedele tõmbas kriipsu peale rõõmustav sündmus meie peres – poeg Kristjan lõpetas õpingud ja sai kokapaberid, temalt pärinebki kohviku idee,» rääkis Vello. Vana Laagri kauplus oli nukras seisus, maja ehitati põhjalikult ümber ning Paplite ja Pärnade puiestee ristmikul avati endises poehoones kohvik 2011. aasta suvel. Asu-

3

Algas Liivametsa tee rajamine Esmaspäeval algas Liivametsa tee rajamine. Tööd kestavad tuleva aasta 14. juunini. Liivametsa tee välja ehitamine lahendab kõigi Kalmistu tee piirkonna elanike probleemid, mis on seotud praegusest tihedast liiklusvoost tekkiva müra ja saastega, sest Kalmistu tee ladude juurde kulgev raskeveokite liiklus hakkab toimuma selle tee kaudu. Liivametsa tee ehitamine on ka üks Liiva Külaseltsi tegevuse peamisi eesmärke. (NS)

Killuke TiPo kollektiivist koos Vello Koosmaga. koha järgi on kohvik ka oma nime saanud – TiPo tuleb nende puude ladinakeelsete nimetuste esitähtedest. Vello Koosma sõnul oli kohvikuga alustamisel kõige keerukam spetsialistide leidmine. «Näiteks pagarit otsisime kaks kuud. Nüüd on meil prantslaste käe all koolituse saanud inimene, kes kasutab pagaritoodete valmistamiseks ehedat kodumaist toorainet. Toitlustuse poole eest vastutab poeg Kristjan oma professionaalse meeskonnaga.»

Kogukond on omaks võtnud Vello Koosmale teeb rõõmu, et nii Laagri kui Nõmme elanikud on kohviku üles leidnud ning selle omaks võtnud nii söögikoha kui peopaigana. Hubast söögikohta

külastab rohkelt kliente. «Päevas müüme erinevaid saiakesi ja pirukaid paarisaja ringis ning lõunat käib tööpäevadel söömas üle poolesaja inimese,» räägib ta. «Oleme soovinud saavutada naabruskonna elanikega aktiivseid suhteid. Tore on tunda naabrite toetavat kätt ettevõtmistes, mis ilma nende entusiasmita oleks jäänudki ainult mõtetesse. Kohvikul on aastaga välja kujunenud oma kindel klientuur ja mõned nendest on meile nagu peretuttavad, kelle abivalmidus ja heatahtlikkus hämmastab. Südame tegi soojaks, kui tähistasime juulis oma esimest sünnipäeva ning meie peolauda ehtisid kohalike laste valmistatud kaardid ja ümbruskonna aedades kasvatatud lilled,» sõnas Vello.

Vello Koosma päev algab pool viis hommikul. Esmalt kiirustab ta kommipoe šokolaadikööki, et valmistada ette päevane tööpõld. Seejärel võtab suuna TiPosse, et veenduda kohviku valmisolekus algavaks päevaks. Hulgaliselt igapäevaseid toimetusi mahub 15-tunnisesse tööpäeva. Vello sõnul on tal veidi idapärane arusaam ettevõtlusest. «Lojaalsed töötajad on edukalt toimivale ettevõttele väärtuseks, mida ei saa ületähtsustada, kuid siis peab ka ettevõte pingutama, et tasuda ja tunnustada seda tööd, mida iga töötaja teeb olenemata tema ametikohast. Meie firmas on aastaid olnud humoorikas arusaam: lahkutakse kahel juhul – kas lapsehoolduspuhkusele või pensionile,» rääkis Vello.

«Aasta kodu» tiitli sai Nõmme eramu Esmaspäeval, 26. novembril toimus Tallinna Õpetajate Majas võistluse «Kodu kauniks 2012» pidulik lõpetamine. Kuulutati välja «Aasta kodu» ja «Aasta aed» ning anti välja 18 muud preemiat. Võistlust korraldab juba kaheteistkümnendat aastat kuukiri Kodu & Aed. «Aasta kodu» tiitli sai tänavu perekond Sikkali eramu Tallinnas Nõmmel. Kodu on rajatud neljandat põlve pere valduses olevale krundile. Valgusküllases ja avaras eramus on ühendatud looming ja pereelu, traditsioonid ja tänapäev. (NS)

JÕULUD NÕMMEL

Tio Tepandi

Luutsipäev (luutsinapäev, luutsnapäev, luutsi) – 13. detsember. 13. detsembril Santa Lucia ehk Püha Lucia päeva tähistamine on väga populaarne eeskätt Rootsis, mõnel pool Soomes ja ka Itaalias. Alates luutsipäevast koristatakse ja kaunistatakse kodusid, et jõulupühadeks valmis olla. Selle päeva juurde kuulub veel kuuma glögi joomine ja laulmine. Kaitsepühak Lucia, kes kannab peas igihaljast küünaldega pärga, toob pimedal ajal meie päevadesse valgust ja heledust. Meil on tuntud luutsipäev, mil algab tegelik jõuluaeg.

Nõmme jõulud

Päkapikuralli

Nõmme jõulupäevad «Nõmme jõulud», mis toimuvad kolmel järjestikusel päeval ehk 7.– 9. detsembrini arhitektuurselt suursuguse olemisega endise Võidu kino ruumides, toovad nõmmelastele jõuluaja koju. Aastaid suletuna seisnud hoone osa on lõpuks vaikselt hingama hakanud, kutsudes inimesi siinset kogukonda ühendama. «Nõmme jõulud» saavad alguse 7. detsembril kell 15 ja kutsuvad kõiki jõulueelset aega oma linnaosas nautima. Endise kino ruumides on võimalus võtta osa töötubadest, tehes kingituse ise, või siis leida see pakutava jõulukauba hulgast. Laadal müügil olev kaup ja teenused on enamasti kohalike väiketootjate ja käsitööliste looming. Lavategevust jagub neile kohalikele muusika- või liikumisharrastajatele, kel on olnud soov oma esinemist külastajatega jagada. Ürituse märksõnaks on perekesksus, üllatusena on jõuluvana näpistanud nõmmekate jaoks aega oma kiirest jõulueelsest graafikust ja lubanud lastele külastada üritust kõigil kolmel päeval, et kuulata ära kõikide jõulusoovid! Reede õhtul avaneb ehk ka võimalus Nõmme kinohuviliste abiga jälgida kinolinalt Nõmmele omaseid ajaloohõngulisi kaadreid.

8. ja 9. detsembril kella 12st on Helina Tilga stuudios Sihi tänav 37 avatud välikohvik koos lõkketule ja väligrilliga. Repertuaaris on jällegi hõrgutav kaukaasia köök koos kuuma glögiga. Kuum jook on päkapikuriietuses külastajatele tasuta. Kui päkapikkude kokkusaamine toimub välitingimustes, siis majas sees saab Helina Tilga juhendamisel kingikotti midagi põnevat valmistada. On võimalik ka valmis tooteid osta. Lisaks toidule pakume muusikalist meelelahutust. Kell 14 esineneb Kristjan-Robert Rebase trio, noored džässmuusikud Georg Otsa nim Tallinna muusikakoolist esitavad džässistandardeid, Raimond Valgret ja omaloomingut. Ka sellel aastal on meil kavas Päkapikuralli. Päkapikumütsi ja päkapikuhingega igas vanuses huvilised on oodatud orienteeruma Nõmme tänavatele. Rallikaardi leiab iga huviline Nõmme kinost laupäeval, 8. detsembril kella 12st alates. Kaardile tuleb koguda mõned päkapikutemplid. Lõpp-punkt on Sihi 37, kus kõik osavõtjad saavad tasuta glögi ja kingituse. Sellel aastal korraldame esmakordselt konkursi kõige vahvama jõuluehte leidmiseks. Oodatud on kõik originaalsed, soovitavalt omatehtud jõuluehted. Loomulikult võib tuua ka lihtsalt aastatega armsaks saanud jõulukaunistusi, kõike, millel on oma nägu või oma lugu. Palume pakkida eksponaat pappkarpi, millel ka omaniku nimi. Ka ehte küljes võiks olla nimi, et ei tekis asjatut segadust. Ehted tuleks tuua Sihi 37a, Helina Tilga galeriisse alates 3. detsembrist kella 9–17 kuni laupäeva hommikul kella 11ni. Parima valivad välja päkapikud ja autasu on pannud välja nuku- ja noorsooteater – perepääsme muusikalile «Shrek». HELINA TILK

Jõulurahu kõigile! ÜHENDUS LOOV NÕMME

www.loovnomme.ee

TASUTA ÜHISTRANSPORDIKAARTIDE VÄLJASTAMINE 3. detsembrist hakatakse väljastama tasuta ühiskaarte 65-aastastele ja vanematele inimestele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Eesti Vabariik. Nõmme elanikud saavad tasuta ühiskaardi kätte Nõmme linnaosa valitsuse teenindussaalidest aadressidel Jaama 1 ja Vabaduse pst 77. TASUTA ÜHISKAARDI TAOTLEJA MEELESPEA: • Kaart on kasutatav üksnes siis, kui see on väljastuse käigus eraldi süsteemis isikustatud. • Isikule väljastatakse tasuta ühiskaart Eestis välja antud isikut tõendava dokumendi alusel. • Isikukoodi sisestamisel kontrollib süsteem, kas isik on 65-aastane või vanem. Süsteem ei luba alla 65-aastasele tasuta kaarti väljastada. Kui inimene on vähemalt 65-aastane, väljastatakse talle tasuta kaart. • Tasuta ühiskaardi võib väljastada ka kolmandale isikule suulise volituse alusel, kui kolmandal isikul on esitada 65-aastase või vanema inimese Eestis välja antud isikut tõendav dokument. NÕMME LINNAOSA VALITSUSE TEENINDUSSAALIDE LAHTIOLEKUAJAD: Vabaduse pst 77 teenindussaal on avatud E 8.15–18, T, K, N 8.15–17 ja R 8.15–16. Info tel 645 7305 ja 645 7333. Jaama 1 teenindussaal on avatud E, T, K, N 9–18 ja R 9–16. Info tel 677 0182, 677 0183. (NS)


4 3 0 . n ove m b e r 2 01 2

Enn Sutting

LÜHIDALT

Kiusamisest vaba lasteaed

Pühapäeval, 2. detsembril kell 18.30 algab Glehni lossis rahvamuusikaplaadi «Mõisnik ja lambrine» esitluskontsert, kus esinevad lüüriliste rahvalauludega Astrid Böning-Nõlvak (laul, kandled, karmoška, mandoliin) ja Eike Vellend (viiul, laul). Eesti pärimusmuusikas leiduvatest põnevatest tekstidest inspireeritud plaat viitab sellele, et kuigi mõisa ja talurahva suhteid nähakse reeglina vastuoluliste ja mitte eriti sõbralikena, on mündil ka teine külg. Oli neidki mõisnikke, kes talurahva arengut ja haridust toetasid. Lisaks oli ka tollal võlusõna – armastus –, mis ei küsinud aega ega kohta, seisusest rääkimata. Paraku küll seetõttu ka sageli õnnetult lõppes... Piletid hinnaga 6 eurot ja 4 eurot on müügil Piletilevis ning ka tund enne kontserdi algust kohapeal. (NS)

Nõmme keskuses tehti taas üks ajalooline maja korda Nõmme keskuses aadressil Raudtee 56 asuv kunagi räämas hoone on nüüd renoveeritud. Linnaosavanem Erki Korpi sõnul on Nõmme keskuses asuv põneva ja pika ajalooga hoone tehtud korda ajastutruult ja muinsuskaitse rangeid nõudeid järgides. Renoveerimist korraldanud Endover Kinnisvara tegevjuhi Robert Laudi sõnul oli üleeelmisest sajandist pärinev maja täielikult amortiseerunud, kuid taastamistöödel säilitati algupärased detailid ning värvi- ja ehituslahendused ning Nõmme keskus saab nüüd juurde ühe ilusa ajastutruu elumaja, mis ootab hubase kodu otsijaid. 19. sajandi lõpus ehitatud Raudtee 56 aadressil asuvas majas tegutses kunagi Nõmme elanikele voolu andnud Krauti jõujaam. Edasi oli hoone kasutusel raudteelaste majana, mida iseloomustavad tänaseni säilinud raudteearhitektuurile omased detailid. Esimese vabariigi ajal elas majas baltisaksa päritolu etnograaf ja kirjanik Peter Zoege von Manteuffel, kes ühtlasi kogus ja pildistas Nõmmest suure hulga fotosid ja materjale. (NS)

Liiva kalmistu heakord paraneb Kolmapäeval avati MTÜ Keskkonnateenused ühisprojekti «Ümberlaadimis- ja jäätmejaamade rajamine ning tehniline varustamine» raames valminud Liiva kalmistu ümberlaadimisjaam. Nõuetekohase jäätmete sorteerimisplatsi avamine annab võimaluse alustada Liiva kalmistul asuva ebaseadusliku prügimäe likvideerimistöödega. Jäätmed sorteeritakse liigiti ja kasutatakse osaliselt komposti valmistamiseks, mida kasutatakse linna parkide ja haljasalade rajamisel. Projekt «Ümberlaadimis- ja jäätmejaamade rajamine ning tehniline varustamine» viiakse ellu SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaasrahastamisel, projekti kogueelarvega 2 839 038 eurot, millest KIK rahastab 2 313193 eurot. Projekti lõppeesmärgiks on jäätmete liigiti kogumise ja käitlemise korraldamine Tallinna kalmistutel ning Loksa linnas. (Raepress)

28. novembril esitlesid Rännaku lasteaia õpetajad kõigile Nõmme lasteaedadele ja linnaosa koostööpartneritele, sh lastekaitsetöötajatele, koostööprojekti «Kiusamisest vaba lasteaed» sooviga teadvustada, et paljuräägitud koolikiusamise juured peituvad palju varasemas eas ning ennetustööga tuleks alustada juba lasteaias. MTÜ Lastekaitse Liit alustas projektiga «Kiusamisest vaba lasteaed» 2010. aastal. Selle eesmärk on kujundada laste sotsiaalseid käitumismudeleid, tõsta õpetajate, lapsevanemate ja laste teadlikkust väärtushinnangute kujunemisel ning aidata rakendada praktilisi oskusi ja teadmisi. Praeguseks on projektiga liitunud 74 lasteaeda üle Eesti. Kõik liituvad lasteaiad saavad kaasa metoodilised vahendid ja õpetajatele korraldatakse koolitused. Koolitusi alustatakse kiusamise lahtimõtestamisest: mis on kiusamine ning millest see on tingitud. Kiusamine on laste hulgas ühe lapse süstemaatiline tagakiusamine või tegevusest väljajätmine kohas, kus see laps peab aega veetma. Selle tulemuseks on üksikud ja õnnetud lapsed, kes hakkavad ekslikult arvama, et neil on midagi viga. Selliste olukordade vältimiseks lastegruppides keskendub kiusamisest vaba lasteaia projekt lastegrupile tervikuna ning projekti keskseks väärtuseks on koosolemise rõõm. Kiusamises on süüdi grupis valitsev madal sallivus ning seda iseloomustab õhuke piir õige ja vale vahel. Niisuguses grupis hoiavad paljud lapsed end oma mõtteavaldustes tagasi, et kiusajad neid ei ründaks. Samas ei tähenda kiusamise esinemine seda, et lapsed on halvad – halvad on laste käitumismudelid, mida saab muuta.

Sallivuse, austuse, julguse ja hoolivuse ideed rõhutab ka projekti veidi tavapäratut värvi maskott – lilla mängukaru. Olukorra lahenduseks on õpetada lastele ja juurutada nende seas selliseid käitumismudeleid, mille tulemusena laste ühtekuuluvustunne suureneb. Esikohal on siinjuures neli inimlikku väärtust: sallivus, hoolivus, austus ja julgus. Laste ühtsustunnet tugevdavad käitumismudelid on üksiku lapse toetamine ning laste innustamine heade tavade ja rituaalide kaudu, see tähendab üksteisest hoolivate suhete loomist. Projekti alustala on laste endi kaasamine otsustusprotsessidesse, kus lapsed ise otsustavad ja selle kaudu ka kujundavad omavahelisi suhteid. Laste ideed ja kogemused on lasteaiarühmades positiiv-

sete väärtushinnangute kujunemisel ülitähtsad. Lapsi kaasatakse laste koosolekute abil, kus nad saavad pingevabalt arutleda sallivuse, austuse, julguse ja hoolivuse teemadel, näiteks «millal mu kaaslased mu meele rõõmsaks teevad» või «mis tunne on end üksikuna tunda». Sallivuse, austuse, julguse ja hoolivuse ideed rõhutab ka projekti veidi tavapäratut värvi maskott – lilla mängukaru, mis tuletab meile meelde, et me kõik oleme omal moel erilised ning peamegi selle tõttu üksteise vastu tolerantsust üles näitama. Samas sümboliseerib mängukaru turvalisuse ja sõpruse tunnet ning see seos-

tub hoolivusega. Viimane aga tagab ühtekuuluvustunde, mis annab vaiksematele lastele võimaluse sõna sekka öelda nendel teemadel, millest muidu ei julgeta kõnelda. Kiusamisvaba lasteaia projekti võtmesõna on tugev ja teadlik koostöö. Selles projektis peavad osalema kõik – nii õpetajad, lapsed kui lapsevanemad. Sest lapsed ei tee kunagi seda, mida me neile ütleme – nad teevad alati seda, mida meie teeme! * Artikkel on valminud MTÜ Lastekaitse Liit projektijuhi Liivia Tuvikese materjalide põhjal.

Kooliharidus rahvusvahelises kontekstis Anne Aidma

Anne Aidma

Põnev rahvamuusikakontsert Glehni lossis

Tiina Lättemäe

Tiina Lättemäe

Nõmme erakooli huvijuht ja kunstiõpetaja Aasta tagasi uut rahvusvahelise koostööprojekti taotlust esitades mõtlesime, et üks kool peaks olema avatud asutus. Märkama enda ümber toimuvat ja suhestama end Euroopa ja miks mitte terve maailmaga. Tänapäeval reisivad õpilased palju ja tutvuvad kohalike vaatamisväärsustega. Rahvusvahelist projekti ellu viies loodame meie aga enamat. Kui palju saame teada mõne maa kohta, käies seal turistina, teatud mõttes eemaltvaatajana? Teine asi on tutvuda kohalike elanikega ja saada teada enamat. Kuulda nende keelt, mõista, millest nad mõtlevad ja mis on neile oluline. Kas meil on erinevusi rohkem kui sarnasusi või vastupidi? Meie projektis osaleb kuus kooli kuuest riigist: Bulgaariast, Itaaliast, Türgist, Poolast, Saksamaalt ja Eestist. Oleme seni kohtunud oma kolleegidega ja õpilastega esimesel vi-

Seni on kohtutud kolleegide ja õpilastega esimesel visiidil Türgis, linnas nimega Sivas. siidil Türgis, linnas nimega Sivas. Sõbralik vastuvõtt ja avatud inimesed jätsid sooja mulje. Me oleme alati tagasi oodatud. Kohtudes linnapea ja maavanemaga saime kaasa palju häid sõnu

ja tervitused kodulinlastele, mille siinkohal hea meelega ka edastame. Vaadake kaardilt järele, kus asub selline linn. Tegemist ei ole laialt tuntud turismilinnaga, kuid oma põnev kultuur on tal siiski,

asudes kunagise Siiditee ääres kirju ajalooga piirkonnas. Niisamuti on meie partnerid põnevil kevadel eesseisva Eesti visiidi tõttu. Me oleme nende jaoks pisut võõras, samas uus ja huvitav maa. Ka neid huvitab, millest me mõtleme, millega tegeleme ja kuidas elame. Saame uhkusega näidata neile oma ajaloolist pealinna ning rohelist ja südamlikku Nõmme linnaosa. Oleme valinud koostöö teemaks «Hea haridus võrdub hea töö». Need on ju tihedalt teineteisega seotud. Hea haridus ei tähenda ainult faktiteadmisi, palju olulisem on, kuidas sa oskad teadmisi elus rakendada. See projekt annabki õpilastele praktilise võimaluse arendada nii võõrkeele- ja meeskonnatööoskust kui ka loovust tervikuna. Need on aga iga ameti juures olulised. Projekt saab teoks tänu Euroopa Liidu haridus- ja teaduskoostöö arendaja SA Archimedese üldharidusprogrammile «Comenius».


3 0 . n ove m b e r 2 01 2

Pääsküla – 100

jaam. Nimelt kulges mööda praegust Vabaduse puiesteed kindlusraudtee üks haru, nn Pääsküla jaoskonna 5,8 kilomeetri pikkune tee, ja sellel oli samuti peatus Petrovskaja. Kunagine jaamahoone on aadressil Vabaduse pst 183 alles praegugi ja kasutusel elumajana. 1917. aasta sündmused lõpetasid tööd merekindluses, ühtlasi soikus ka aedlinna rajamise plaan. Mõle-

mad Peetri-nimelised raudteepeatused nimetati aga 1919. aastal ümber Pääskülaks. Neist teine suleti 1920. aastal seoses raudteeharu likvideerimisega. I maailmasõja ja Vabadussõja päevil oli Pääskülas sõjavangide laager. Nimetus Laagri laienes hiljem osaliselt ka Pääsküla külale (Vana-Pääskülale) ning põlistati 1932. aastal, kui avati samanimeline raudteepeatus. Seetõttu tunnemegi Pääskülana tänapäeval selle Nõmme-poolset osa ja Peetri aedlinna maa-ala. Piltlikult öeldes: Pääsküla oleks nagu aegade jooksul paar kilomeetrit Nõmmele vastu nihkunud. Siseministri määrusega 26. aprillist 1923 liideti Pääsküla Peetri aedlinna ala Nõmme aleviga. Sellega lõppesid mitme aasta pikkused vaidlused. Nimelt pidas Nõmme Pääsküla «omaks» juba pärast aleviõiguste saamist 1917. aastal. Pääsküla mehed ei tahtnud sellest aga midagi kuulda ega alevile makse maksta. 1925. aasta 13. novembril korrastati ka Pääsküla tänavanimed, senised võõrapärased asendati aga uutega. Nii sai Petrovski prospektist Päikese puiestee, Lermontovskajast Toome puiestee, Nemmeskajast (Nõmme) Hommiku, Sudebnajast Õitse tänav ... Huvitav nimi oli praegusel Suvila tänaval – Portovaja (Sadama). Nii et ... kuigi Glehnil ei läinud korda Nõmmele sadamat ehitada, oli vähemalt sellenimeline tänav siin olemas. Ja lõppes ta ka sadamas. Tõsi küll – raudteesadamas. 1925. aastal muudeti see «sadam», Pääsküla peatus, jaamaks ning sama aasta 3. septembril avati siin ka postkontor. 1934. aastal ehitati jaamahoone ümber, ühele tiivale lisati teine korrus. 1920.–1930. aastatel alanud intensiivne elamuehitus sulatas Pääsküla peagi orgaaniliselt kokku ülejäänud Nõmmega.

des. Suure puudusena toodi välja aga info liikumine. Sama probleem ilmnes ka mitteformaalse hariduse lauas. Noortel pole infot toimuvate ürituste, noorteühenduste ja neid rahastavate fondide kohta. Praegu on ainsateks infoallikateks oma kooli õpilasesindus ja Facebook. Selle parandamiseks soovitati luua eraldi veebileht, kuhu koondada kogu noori puudutav informatsioon. Ideena pakuti välja nn infominuteid koolis. Seal tutvustaksid kooli aktiivsemad õpilased või NÕELa liikmed eelseisvaid üritusi nii õpilastele kui ka õpetajatele. Nii ei jää informatsioon takerduma ning kõik saaksid vahetut teavet. Noored avaldasid mitteformaalse hariduse lauas arvamust, et praegu on puudu harivatest, kuid samas lõbusatest üritustest. Paljudes koolides ei hinnata mitteformaalset haridust, sest tihti langevad üritused kokku koolitundidega ning õpetajad ei taha õpila-

si ära lasta. Eesmärgiks seati suurem koostöö koolidega. Pärast kolme 15-minutilist arutelu said noored Pääsküla noortekeskuse ekstreemhallis omavahel vestelda. Seejärel riputas iga grupp üles oma plakati ning esitles ja seletas lahti sellel olevad ideed. Esitati küsimusi ja ettepanekuid. Kohal oli ka linnaosavanem Erki Korp, kes kommenteeris samuti noorte ideid. Pärast huvitavat ettekannete vooru kleebiti kõik plakatid seinale ning toimus hääletus – kõik kohalviibijad said ühe lipiku ehk hääle, mille nad siis kleepisid selle ettepaneku juurde, mis tundus neile kõige päevakohasem ja vajalikum. Enim hääli said infolehe arendamine, infominutid, alkoholi kättesaadavuse vähendamine ja tänavavalgustus. See informatsioon on väga suure tähtsusega Tallinna noortevolikogule, linnaosavalitsusele ja koolidele. Kogu ürituse kokkuvõtteks võib öelda: Nõmmel on hea olla noor!

See pealkiri vajab väikest selgitust. Osa Pääskülast – Vana-Pääsküla – on tegelikult Nõmme vanim asustus, mis leiab mainimist juba Taani hindamisraamatus 13. sajandil. Siinkohal tuleb jutuks Pääsküla see osa, mis jääb Pärnu maantee ja Harku raba vahele ning mille teljeks (peatänavaks) on Kadaka puiestee. Vahetult enne I maailmasõda, 1912. aastal, ostsid Peeter Suure merekindluse ametnikud Harku mõisnikult Hermann von Harpelt maatüki Glehni valduste piiril (praeguse Särje ja Sisaski tänava ning Harku kallaku vahel). Maatükk jagati kruntideks, mis omanike vahel loositi. Osanikke oli 1915. aasta aruande järgi 162, moodustatav asundus nimetati Peetri aedlinnaks – Petrovskaja Sloboda. Seda loomulikult imperaator Peeter I auks, kelle nime kandis ka merekindlus. Uute elanike esimeseks probleemiks oli, kuidas oma teenistuskohta Tallinna pääseda. Lähim rongipeatus Nõmmel asus siit ju mitu head versta eemal. Nii pandigi raha kokku ja asutati uus peatus – «platvorm Petrovskaja Sloboda», rahvakeeles lühidalt Petrovka. Uus peatus avati liikluseks 1. mail 1915 ning läks maksma 602 rubla 86 kopikat. Selle eest tehti madal platvorm ja ehitati jaamahoonegi. Samal ajal sõlmiti raudteevalitsusega leping: peatust peetakse aedlinna kulul ülal seni, kuni selle aastakäive on alla 1000 rubla. Vaatamata sõjaaegsele kitsikusele jõuti selle käibeni juba esimese kolme kuuga ning 1915. aasta lõpus oli käive juba üle kolme ja poole tuhande. Nii pöördutigi Looderaudtee juhtkonna poole palvega peatus 1. jaanuarist 1916 oma bilanssi võtta. Paraku venitas tsaariaegne bürokraatia protsessi. Kuid ega vastaski olnud papist poisid – ikkagi merekindluse ametnikud,

Nõmme noorte jalgpallurite edukas hooaeg Leho Lõhmuse erakogu

Leho Lõhmus

Kadaka tee (praegune Kadaka puiestee) 1920. aastate alguses. kellele kroonuvärk hästi selge. Abipalve saadeti endisele Eestimaa kubernerile ning tolleaegsele senaatorile Izmail Korostovetsile. Vanad tutvused aitasid ning 1916. aasta suvel sai küsimus loogilise lahenduse. Taotlus harutee rajamiseks aga läbi ei läinud, see küsimus lahendati alles Eesti Vabariigi päevil. Vahemärkusena võib lisada, et Pääskülas oli veel teinegi raudtee-

Nõmmel on hea olla noor! Ele Loonde Tallinna muusikakeskkooli 9. klassi õpilane 7. novembril kogunes Pääsküla noortekeskusesse tosin noort, et arutleda Nõmme noori puudutavatel teemadel. Tegemist oli Nõmme noorte ümarlauaga ning sarnased sündmused toimusid samal ajal ka teistes linnaosades. Kõik selle organiseeris Tallinna linna noortevolikogu koos linnaosavalitsuse, Nõmme Õpilasesinduste Liidu (NÕEL) ja Pääsküla noortekeskusega. Üritus toimus Tallinna spordi- ja noorsoo ameti organiseeritud «Noortenädala» raames. Ümarlaual oli kolm põhiteemat: Nõmme linnaruum, noortealgatuse kitsaskohad ja mitteformaalne haridus. Osalejad jagunesid kolme gruppi ning eraldi oli moodustatud nn ekspertide laud, kuhu kuulusid noorte- ja päevakeskuste töötajad, kodanikuühenduse esindaja ja linnaosavalitsuse töötajad.

Peamised probleemid Nõmme linnaruumis on noorte arvates seotud tänavavalgustusega ja koolide ümbruses liikumisega. Kuna Eesti asub geograafiliselt sellises kohas, kus suur osa aastast on pime, siis leiti, et äärmiselt oluline on korras tänavavalgustus. Tehti ettepanek muuta Nõmme valgemaks ning kontrollida üle kõik juba olemasolevad tänavavalgustid ja vajadusel neid juurde paigaldada. Noored ütlesid linnaosavalitsusele edasi ka kohad, kuhu õpilaste meelest oleks vajalik rajada ülekäigurajad, et kõigi laste ja noorte koolitee oleks turvalisem. Noortealgatus Nõmmel on üsnagi eesrindlik ning noortel, kellel on tahtmist midagi ühiskonna heaks ära teha, on seda võimalik teha nii NÕELa koosseisus kui ka iseseisvalt. Enamiku ümarlaual osalenud noorte hinnangul on Nõmmel noorteühendusi ja noorte korraldatud sündmusi rohkem, kui on teistes linnades või linnaosa-

5

Sarnaselt Nõmme Kalju esindusmeeskonnaga võisid võiduka hooaja järel Eesti meistri särgid uhkusega selga panna ka Kalju U-17 koondise pallurid, kes võidutsesid omavanuste Eliitliigas. FC Nõmme Unitedi võistkond jäi neljandaks. Eesti noorte meistrivõistluste B2klassis saavutas aga Nõmme United 42 punktiga kindla esikoha. See oli FC Nõmme United 97 grupi poistele treener Erki Kesküla juhendamisel kolmas kord järjest tulla oma vanuseklassi Eesti meistriks, kusjuures võideti kõik 14 mängu ning väravate vahe oli 86:11. Parimad väravalööjad olid Mark Oliver Roosnupp 20 ja Mart Paul Preiman 19 väravaga. (NS)

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST Tulenevalt planeerimisseaduse § 12 lg 1 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 15 lg 1 ning Tallinna linnavalitsuse korraldustest avaldame järgmised teated: Tallinna linnavalitsus otsustas 14. novembri 2012 istungil: 1. KORRALDUSEGA NR 1567-K: võtta vastu osaliselt Nõmme linnaosas ja osaliselt Haabersti linnaosas 0,94 ha suurusel maa-alal asuva Lauka tn 10 kinnistu detailplaneering, OÜ Media LAB töö nr DP2007/010. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada elamumaa maakasutuse sihtotstarbega Lauka tn 10 kinnistu kolmeks elamumaa ja üheks transpordimaa maakasutuse sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustatavatele elamumaa maakasutuse sihtotstarbega kruntidele ehitusõigus ühe kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu ning 1-korruselise abihoone ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. 1.1 Tallinna linnaplaneerimise ametil ning Nõmme linnaosa valitsusel ja Haabersti linnaosa valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek. 1.2 Detailplaneering algatati Tallinna linnavalitsuse 8. septembri 2010 korraldusega nr 1320-k «Lauka tn 10 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine». 2. KORRALDUSEGA NR 1572-K: kehtestada Vabaduse pst 199e kinnistu detailplaneering. Detailplaneering algatati Tallinna linnavalitsuse 28. oktoobri 2009 korraldusega nr 1780-k «Vabaduse pst 199e kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine».

Nõmme linnaosa valitsus teatab Nõmme linnaosa valitsuses Vabaduse pst 77 saab I korruse teenindussaalis kuni 6. detsembrini tutvuda Sisaski tn 17 / Kaasiku tn 2 ja Sisaski tn 17a kinnistute detailplaneeringu eskiisiga, mille eesmärk on Sisaski tn 17 / Kaasiku tn 2 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu eskiisi autor tutvustab planeeringu lähteseisukohti ja vastab huviliste küsimustele 6. detsembril kell 14 Vabaduse pst 77.

Info tel 645 7300 Ene Tomson, Nõmme arhitekt Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/


6 3 0 . n ove m b e r 2 01 2 VABA AEG

Nõmme kultuurikeskus 2.12 kl 19 TTÜ bigbändi kontsert «Advendisving». Solistid Mirjam Dede, Liina Rätsep ja Kristjan Karmo. Dirigent Teet Raik. Tasuta! 15.12 kl 12 jõuluetendus lastele «Sild». Rõõmus muinasjutt laulude ja tantsudega. Inspireeritud J. W. Goethe muinasjutust rohelisest maost ja liiliast. Osatäitjad kultuurikeskuse muusika- ja tantsuringidest. Pilet 4 eurot / koos pakiga 7 eurot. 16.12 kl 16 Nõmme Rahu kirikus (Võsu 5) advendikontsert. Esinevad ansamblid Fiore ja Nore, tüdrukutekoor Nõmmelill, neidudekoor, naiskoor Nõmme, EMLSi Tallinna meeskoor, segakoor Riola. Juhendajad Maret Alango, Kristel Marand, Elviira Maasalu, Helene Roolaid, Inna Kopli, Ene Uibo, Anu Liho ja Jüri Rent. Tasuta! 26.12 kl 17 teise jõulupüha kontsert. Pühademeeleolu loob Paul Ruudi Kergemuusikakoor. Tasuta! 31.12 kl 20 aastavahetuse pidu. Õhtujuht Allan Kress. Tantsuks mängib ansambel Kukk & Tammeorg. Erikülaline Henrik Normann. Idamaatantsu ilu pakuvad Epp ja Heli. Piletid müügil kultuurikeskuse valvelauas, hinna sees karastusjook ja puuvili. Suupisted ja joogid kohvikult KuKo, ettetellimise võimalus tel 672 1128, kukokohvik@gmail.com. Piletid kuni 14. dets 22 eurot, 15.–26. dets 25 eurot, 27.–31. dets 30 eurot, pärast südaööd tantsupilet 5 eurot. Turu plats 2, tel 6770 891, post@nommekultuur.ee, www.nommekultuur.ee.

Nõmme muuseum 8.12 kl 12 talveootuse lõunatund muusika ja sõnakunstiga. Kõlab klaveri- ja klarnetimuusika ning sõnakunst. Sissepääs muuseumi piletiga. Püsiekspositsioon Nõmme ajaloost. Pilet 1 euro; õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele 50 senti; perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 2 last) 2 eurot. Jaama 18, tel 670 0202. T–R 10–17, L 10–16.

Nõmme klaasija keraamikastuudio Ringid 2012/2013. E kl 15.30 laste tarbekunstiring (klaas, keraamika, tekstiil jne), kl 18 täiskasvanute klaasi- ja saviring (ka koos lastega), reg tel 503 3851, Anna-Maria Vaino. T kl 15.30 laste saviring, kl 18 täiskasvanute saviring (ka koos lastega), reg tel 5663 3773, Piret Ellamaa. N kl 11 täiskasvanute klaasi- ja saviring, kl 14 laste tarbekunstiring (klaas, keraamika, tekstiil jne), reg tel 521 3231, Tiia Põldmets. Võsu tn 5 (Nõmme Rahu kiriku kõrval asuvas väikeses majas, buss nr 10 ja 33, Võsu peatus). Info klaasjasavi@gmail.com, www.klaasjasavi.ee.

Noortekeskused Pääsküla noortekeskus Rännaku pst 1, tel 677 5232, 5556 7780, paaskyla@taninfo.ee, www.taninfo.ee/paaskyla. Männiku noortekeskus Männiku tee 96, tel 639 5559, 5556 7781, manniku@taninfo.ee, www.taninfo.ee/manniku.

Nõmme sotsiaalkeskus Peamaja Sihi 26, tel 672 3125 Avatud on Leida Ahvena jõulukaartide näitusmüük. Teenused: interneti kasutamine, ajalehtede ja ajakirjade lugemine, vererõhu mõõtmine. Massaaž, pesupesemine, dušiteenus eelregistreerimisega. Juuksur 14. detsembril – eelregistreerimine telefonil 672 3125.

KUULUTUSED 3.–7.12 päevakeskuse käsitöömeistrite kootud villaste sokkide müük. 17.12 kl 12.30 kohtume Jüri Ratasega. Üritusest osavõtt palume eelnevalt registreerida päevakeskuses. Vajame pediküüriteenuse osutajat. Lauluansambel ootab uusi liikmeid vabadele kohtadele. Pääsküla filiaal Suvila 1, tel 677 8011 Avatud on maaliringi tööde näitus. 18.12 kl 15 kohtume Jüri Ratasega. Üritusest osavõtt palume eelnevalt registreerida päevakeskuses. Järgmine seltskondlik pärastlõuna toimub 4. jaanuaril 2013. Sihi 26, tel 672 3125 ja 672 3126, www.nommesots.ee.

Nõmme noortemaja Nurme 40, tel 670 1230, Mai 23, tel 645 7369, nnm@nnm.edu.ee, www.nnm.ee.

Nõmme loodusmaja Õie 14, tel 658 5881, loodusmaja@nnm.edu.ee.

Rahumäe mängujaam Iga kuu viimane reede on mängujaam suletud (koristuspäev). Rahumäe jaamahoones Pärnu mnt 288b, tel 5622 0690

Nõmme Rahu kogudus Nõmme Rahu kirik Võsu 5 Jumalateenistused igal pühapäeval kell 10.30. 1.12 kl 11 80-klubi 2.12 kl 13 advendikontsert: segakoor Videvik ja naisansambel Miraaž Nõmme Lunastaja kirik Õie 10 Jumalateenistused igal laupäeval algusega kl 18. «Hingehoiu valve» igal kolmapäeval kl 11–14 Nõmme Rahu kantseleis. AA (Anonüümsed Alkohoolikud) «Rahu rühm» Nõmme Rahu kogudusemajas igal P, K ja R kl 18. Koguduse raamatukogu avatud igal pühapäeval 9–10.15. Koguduse kantselei avatud E 9–14, K 14–18, pühapäeval tund enne ja pärast jumalateenistust. Jumalateenistuse raadioülekanded Nõmme Rahu kirikust igal pühapäeval kl 17 Pereraadios lainepikkusel 89,6 MHz. Koguduse aadress: Võsu 5, tel 670 1679, 509 0011; nomme.rahu@eelk.ee; www.nommerahu.ee

Nõmme baptistikogudus 2.12 kl 11 1. advendi jumalateenistus, jutlustab Taavo Lige, laulab segakoor. 9.12 kl 11 2. advendi jumalateenistus, jutlustab Mari Vahermägi. 9.12 kl 17–19 laste jõulupidu «Täiega lahe» – näidend, mängud, meisterdused, üllatused. 16.12 kl 11 3. advendi jumalateenistus, sisustavad noored. Laste pühapäevakool igal P kell 11. Noorte tegemiste info asub nüüd www.facebook.com/ennkaks. Palvekoosolek K kell 11 ja 20.30. Kasutatud riiete pood avatud K kell 13–17 ja L 9–13, noorte info www.n2.ee, koguduse televeeb www.tv.nbk.ee. Esita palvesoovid ja vaata lisaks www.nbk.ee. Puuvilja 4, 670 1155, nbk@nbk.ee, www.nbk.ee.

Nõmme «Vabaduse» baptistikogudus Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11, pühapäevakool igal pühapäeval kell 11, kuhu ootame kõiki lapsi. Vikerkaare 10. Tel 672 7554, 5622 0017, leinus@uninet.ee, www.raadio7.ee/nvbk.

Nõmme Linnaosa Valitsus ja MTÜ Meie kodu Nõmme kutsub nõmmelasi JÕULUOOTUSE KONTSERDILE Nõmme Rahu kirikusse 5.12.2012 kell 12.00. Esinevad Nõmme Muusikakooli õpetajad Kaie Hommuk – laul, Valdo Subi - viiul ja Maris Lend- orel. Kontserdi lõpul laulame ühislaule.

NÕMME TEE SELTS korraldab Nõmme kultuurikeskuses, Turu plats 2 reedel, 14. detsembril kell 18 seminar-rahvakoosoleku

MIS NÕMMEL TEOKSIL? 1. Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine. Margarita Lykke (linnaplaneerija), Andres Levald (maastikuarhitekt). 2. Arengutest Nõmmel: Kui kaugele on kümne aastaga jõutud Nõmme üldplaneeringuga?

Endiste Poliitvangide Nõmme Grupi jõulukoosviibimine toimub 9. detsembril kell 11.00 Nõmme noortemajas (Nurme 40)

Teatame kurbusega, et lahkus Jannseni Kaubamaja looja LEMBIT KÕLLAMÄGI Avaldame kaastunnet lähedastele. Nõmme Linnaosa Valitsus Nõmme Ettevõtjate Mõttekoda

Mida kavatsevad Sanatooriumi pargi arendajad? Nõmme Tee Seltsi ettepanekutest Kultuuripärandiaasta 2012 programmi. Kadi Alatalu (ajakirjanik, Nõmme Tee Seltsi juhatuse liige). 3. Raamatute „Pioneeripataljon“ ja „Ettevõtlik Nõmme“ tutvustus Leho Lõhmus (ajaloolane, Nõmme Heakorra Seltsi juhatuse liige). 4. Pirita ja Merivälja probleemidest räägivad asumiseltside esindajad. Kõik huvilised on oodatud, osavõtt tasuta.

Teatame kurbusega, et lahkus Sõõrikukohviku looja RAIVO REISENBUK Avaldame kaastunnet lähedastele. Nõmme Linnaosa Valitsus Nõmme Ettevõtjate Mõttekoda

Puulehtede äravedu – 100 l kott 1,5 eurot (miinimum 10 kotti), puuokste äravedu – 5 m³ 40 eurot, vana mööbli äravedu 5 m³ 50 eurot, kodumasinate äravedu (külmikud, televiisorid, elektriboilerid, elektripliidid, gaasipliidid jne) – 1 tk 5 eurot (miinimum kogus 2 tk), autoakude ja vanaraua äravedu tasuta. Tel 5347 6867.

Elektritööd pädevustega elektrikult. Materjalid soodsalt- Ärge tapke ennast elektriga, lubage end aidata spetsialistil. Tel 5665 1159. Ostan teie vana või seismajäänud auto. Sobiva pakkumise korral raha kohe kätte ja vajadusel registrist kustutamine. Tel 5660 7775.

Õmblusmasinate parandus. Parandan kõiki õmblusmasinaid. Tulen Tallinna ja Harjumaa piires kohale. Garantii. Hillar, tel 516 8180.

Josera – esmaklassiline lemmiklooma kuivtoit, igaks elujuhtumiks, koertele ja kassidele. www.alve.ee, Pärnu mnt 388a, Tallinn. Tel 670 1141, 5349 5170.

Ostame kasutatud raamatuid (valikuliselt, kõige vanematest uuemateni), vanu postkaarte ja mänguasju, vanemat eesti kunsti (maalid, graafika). Vajadusel tuleme kohale. Raamatukoi, Harju 1. Tel 683 7714, 511 5525.

Massaaž 16 eurot tund, 0,5 tundi 9 eurot. Juukselõikus 7–9 eurot, geelküüned 20 eurot. Pensionäridele maniküür 5 eurot, pediküür 8 eurot. Vt www.nommejuuksur.ee, Pärnu mnt 303, tel 655 5327.

Prügi äravedu. Paku ükskõik Müüme puitbriketti (ümar, mida – teeme hinnapakkumi- kandiline), küttegraanulit premium 16 kg. Transpordi võise. Tel 5347 6867. malus. www.alve.ee, Pärnu Nõmmehaldjad tulevad appi: mnt 388a, Tallinn. Tel 670 puude langetamine, lehtede 1141, 5349 5170. vedu (1 kott 1.50), okste vedu (4 m³ 20 eurot), aedade Pere ostab nõukogudeaegseid koristus, vihmaveerennide pu- lauanõusid, tel 5597 5657. hastus, väikerajatised ja piirde- Ohtlike puude ja okste lõikus, aiad. Tel 5569 8908, haldjad@ aedade ehitus ja parandus, aenommehaldjad.ee, www.nom- dadest lehtede-okste koristus, mehaldjad.ee. katustelt ja aedadest lumekoMootorsaetööd: eramutele ja teistele objektidele ohtu valmistavate puude langetamine, samuti puude kujundamine ja okste lõikamine. Tel 5561 4664.

ristus, jääpurikate eemaldus. Tel 525 0633.

Ohtlike puude turvaline langetamine, võsaraie ja raietööd. Tel 525 0893, 5626 0344, epost info@vahergrupp.ee, www. Kaardid ennustavad. Tel 900 raietööd.ee. 1727. Hind 1,09 eurot min. KoMüügil soodsa hinnaga puitbgenud ennustajad 24 h. Vaarikett 160 eurot tonn koos kota ka sooduspakkumist: enhaletoomisega Tallinnas. Panustus.ee. Kätelt ennustamikendatud 13,3 kg pakkidesne: hiromantia.eu. se. Tel 5620 2325, www.puitbArvutite müük ja remont. Prin- rikett.com. terite müük, remont ja tooneriKüttepuude sooduspakkumine! te taastamine. Koolitus. ViiruMüüa konteinerisse laotuna setõrje. Andmete taastamine. kuiva küttepuud alates 49 euTel 506 3783, Kalle. rost rm. Hinnad koos transporKorstnapühkimistööd, ummis- diga! Tellimine tel 5818 9618. tuste likvideerimine, küttekolleFirma valmistab ja komplekteete (sh korstnad) ehitus ja rerib tellija soovi järgi nahast ja mont. Vajadusel akt küttekollemööbliriidest pehmet mööblit. te seisukorra kohta. Teen töid Samas pehme mööbli paranka nädalavahetustel. Tel 5372 dus ja riidevahetus. Tel 5382 4993, e-post korstnapyhkija1@ 4121, 657 6614. gmail.com. Kogenud puuhooldajad raiuvad Ostan korteri Tallinnas, vaaohtlikke puid ja teevad puude tan läbi kõik pakkumised. Silhoolduslõikust. Puude tervisliver, 5820 0800. ku seisundi hindamine ja konOstan vanu esemeid: mööblit, sultatsioon on tasuta. Soodraamatuid, nõusid, portselani, sad hinnad. Tel 5626 3857, mänguasju, vask- ja pronkse- info@arbormen.ee. semeid, tööriistu, kalanduse ja jahindusega seonduvat, lampe, Restaureerin puit-antiikmööblit. postkaarte, kuld- ja hõbemün- Tel 5568 3629. te, pilte/maale jne. Võivad ol- Korstnapühkija-pottsepp. Küttela ka osadena. Pakkuda võib kehade remont. info@potipoiss. kõike, mis tundub vana. Tulen ee, tel 5807 2581. vaatama, raha kohe. Tel 5198 Korralik eesti pere (autoga), ot3307. sib elamist Nõmmel. Maja võib Ostame vanarauda. Pakkuda vajada remonti ja olla vanem. võib kõike, mis tundub olevat Majas võib olla vanainimene, rauast. Raha kohe kätte! Tel keda aidata igapäevastes toi5347 6867. metustes ja tegemistes. Aitan ehitusja majapidamistöödes. Aasta ringi müüa lahtiselt ja võrgus kütte- ja kaminapuud, Jään teie pakkumist ootama. klotsid, tulehakatus ja saepu- Tel 5351 5506. ru kotis (koos veoga) ning oks- Väljaõppinud puudelangetate äravedu. Tel 501 8594. ja raiub ohtlikke puid ja oksi. Ostan eestiaegset ja talumööb- Puude kujunduslõikus. Tööd lit + tarbeesemeid, nõusid, teen tõstuki ja köistehnikaga. münte, vanaraha, hõbe- ja kul- Puude üldseisundi hindamine desemeid, hambakulda, lukke, ja konsultatsioon tasuta. Tel linke, aknakremoone, mängu- 513 3458. asju jpm. Võivad vajada restaureerimist. Tulen kohale. Kuulutus ei aegu. Raha kohe. Vabaduse pst 128. Jannseni kaubamaja II korrus. Tel 5559 9930. Koguja soovib münte, paberraha, postkaarte-fotosid, postmargikogusid, autasusid-medaleid, ordeneid. Vanemaid esemeid valikuliselt. Iga päev. Raha kohe. Kuulutus ei aegu. Tel 5595 5996, 657 0263. Aitame koostada teie majale ehitusloa ja kasutusloa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni. info@arhipilk.com tel 5660 0290.

Soovime osta hästi hoitud maja Nõmmele. Krundi suurus alates 1000 m². Tel 509 6135. Matemaatika abiõppe tunnid 5.–9. klassi õpilastele. Tel 501 8381, Anne. Müüa kütteklotsid, 40 l võrk – 1,8 eurot. Transport Tallinnas ja Viimsis tasuta! www.kodukytja.eu, tel 5197 9258. Ostan kasutatud raamatuid, heliplaate, kunsti, märke, fotosid, postkaarte, münte. Kõike, mis tundub vana. Küsige parimat pakkumist! Tel 504 0999, Urmas.

Lumekoristus lumepuhuriga. Oleme kahe lapsega noor Töö kiire, korralik ja soodne! eesti pere, tervislike eluviisiTel 5620 3126. dega. Otsime elamiseks maja Nõmmel. Kui vaja, hooldame Noor pere otsib Nõmmel mavanainimest ja võtame kõik ja või krunti. Nõmmel asuva korteriga vahetuse võimalus. tema olme- ja söögikulud enda kanda. Aitame ka maja ja Liis, 512 4334. aia korda teha. Helistada paAkende pesu ja eramajade ko- lume 672 2232 või mobiilile ristus, tel 5809 8230. 558 4902. Seoses töömahu suurenemisega võtab õmblusettevõte AS Protten F.S.C. asukohaga Keilas tööle kogemusega õmblejaid ja triikija. Kontakt tel 674 7567.

Koguja ostab vanavara ja kogusid. Pakkuda võib kõike. Leiate oma asjadele hea omaniku. Raha kohe kätte ja hind hea. Helistage julgesti. Tel 558 4902, Kardo. KuuluOotame oma meeskonda ko- tus ei aegu. husetundlikku kojameest, kelÜldehitustööd, nii sise- kui le tööülesandeks on territoovälitööd. Korterite remont – riumi koristus, lume- ja libedusetõrje Nõmme piirkonnas. Li- vannitoad, põrandad, seinad, sainfo tel 564 1300, e-post laed, uksed ja aknad. Eramajad, vundamendist katuseni. info@hkp.ee. Materjal soodsalt. Töö kiire Maalri- ja siseviimistlustööd, ja korralik. Tel 558 4902, hoehitustööd, parketi paigal- merent@hot.ee dus, WC ja vannitoa remont, sanitaarruumide ehitus. Tel Müüa 2-toaline möbleeritud korter Pääskülas otse oma5681 8098. nikult. Tel 506 5962. Bobcatiga lumetõrje ja kalluriga äravedu + ladustamine. Müüa gaasiküttega, 2007. Samas murdunud okste ja aastal valminud majas väikepuude lõikamine ja äravedu. sed laopinnad Laagris HorteAedade-väravate remont ja val- se kõrval Nõlvaku/Sillaku tämistamine. Elektritööd. Asu- naval. Pindade suurus 13,2– me Nõmmel, tel 502 6161. 18,6 ruutmeetrit. Hind 100 Alpinist teeb kõrgtöid: mur- eurot ruutmeetri eest + käidunud okste eemaldus (-43 bemaks. Info 501 5449 või m), katuste, vihmaveerenni- olev@villardi8.ee. Hea võimade, tuulekastide, korstnate lus ladustada kuivas ja sooparandus, rennide puhastus, jal pinnal! vanade antennide eemaldus, Saetööd, võsalõikus aias ja lume, jää eemaldus jm kõrgmetsas. Tel 5554 7291. tööd. Tel 5390 3811. Ostan teie seisva või mittetöö- Pottsepatööd, looduskivi paitava auto, võib ka ülevaatuse- galdus. Materjal, transport meie poolt. www.ahjudjakata. Mart, tel 5674 0940. minad.ee, tel 5803 3448, Ain. Vajatakse lapsehoidjat Tallinnas Tondil 4-aastasele poisile Lumetõrje tänavalt või aiast. lasteaiavabadeks päevadeks. Tel 5360 3678, 672 2402. Ootame hoidjaks aktiivset ja Kogemustega maaler-viimistrõõmsameelset pensionäri, leja (kipsi-, parketi-, plaatikellel on aega ja tahtmist lapsega tegeleda. Tel 513 5280. mis-, toru- ja muud remonditööd) ootab pakkumisi. Tel Tulen koduabiliseks vanema- 527 5516. le inimesele 1x nädalas. Tel Müüa kartulit – «Ando», «Lau5392 7921. ra», «Folva». 0,35 eurot kg, veTeen hoonesiseseid ja -väli- du. Tel 5598 7622. seid vee- ja kanalisatsioonitöid. Probleemid vee surve- Elektritööd soodsate hindadega – helista! Olemas 15-aas- ga kogenud elektrikult. Likvitane kogemus. Andro, tel deerin ka pisirikkeid. Tel 5660 5196 5962. 9403.

Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ning teenuse kvaliteedi eest.

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik Kuup. 3.12 4.12 5.12 6.12 7.12 8.12 17.12 23.12

Aeg 11–23.59 00.01–23.59 00.01–23.59 00.01–23.59 00.01–17 10–17 8.30–17 10.30–14

Tegevus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus

Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada transpordivahendeid. NB! Vastavalt vajadusele teeb päästeamet harjutusväljal demineerimistöid. Info tel 503 4102, manniku@mil.ee Internetis: harjutusvali.mil.ee

Laupäeval, 8. detsembril toimub kõigile tasuta südamlik jõulukontsert Jaani kirikus algusega kell 14.00.  Esineb tütarlastekoor

Ellerhein ja jõulutervituse ütleb Tallinna praost Jaan Tammsalu.


3 0 . n ove m b e r 2 01 2

7

Elbe Prants Lauliku lasteaia muusikaõpetaja

13. novembri hommikul valdas Lauliku lasteaia lapsi rõõmus elevus – ootas neid ju ees lasteaia seitsmes sünnipäevapidu. On kujunenud iga-aastaseks traditsiooniks, et sünnipäeva puhul kingivad õpetajad oma kasvandikele ühe vahva isetehtud etenduse. Seekord valminud nukunäidend «Tipp ja Täpp teevad sporti» kandis tervistedendava lasteaia aasta motot «Terves kehas terve laps!». Nukuetendus pakkus nalja ja naeru ning kokkuvõtteks ka haraka lausutud vanasõna «Kes teisele auku kaevab, see ise sisse langeb», väärtustades märkamist ja üksteisest hoolimist. Laste näol säras lõbus üllatus, kui sirmi tagant tulid kummardama ja medaleid vastu võtma oma õpetajadnäitlejad Kristi Uudeväli, Eike Abel, Kristi Ambermann, Inga Järvevee, Helgi Palm ja Elbe Prants. Sellega aga üllatused ei lõppenud. Soovinud kõikidele õnne, uuris direktor Margit Hiiet lastelt, kas nad tea-

vad, millised lipud täna saali kaunistavad. Eesti lipp tunti kohe ära, aga teine lipp tegi kuidagi nõutuks. «See on nüüd meie oma lipp, Lauliku lasteaed sai tänasest päris oma lipu,» selgitas direktor, millelt koos avastati lapsevanem Urmas Nemvaltsi kujundatud lasteaia logo lauliku ja nootide ning motoga «Kasvame koos mängu, laulu ja rõõmuga». «Sellega võib rongkäiku ka minna,» oli lastel hea meel. «Ühe seitsmeaastase koolieeliku, kelle vanuseks meie lasteaed just sai, peol võiks kõlada ka sünnipäevalaul ja hõljuda seitse vahvat õhupalli,» märkis direktor ning juba ta ulataski laste ette kogunenud õpetajateansamblile õhupallid. Nukunäitlejate ja õpetajate Evelin Birnbaumi, Merlin Allemanni ja õpetaja abi Piret Keitongi laulukaare vastu seadsid end valmis ka vanemate rühmade tublid poisid ja tüdrukud ning ühiselt kanti ette armastatud helilooja R. Pajusaare südamlik «Sünnipäevalaul». Pisar silmanurgas vaadati, kuidas helide lõppedes tõusid saali lae alla tulevikuunistustega täidetud õhupallid.

Lauliku lasteaia kogu

Lauliku lasteaiale saabus 7. sünnipäev nukunäidendi ja oma lipuga

Lauliku lasteaia direktor Margit Hiiet näitab lasteaia uut lippu, millel lasteaia logo ja moto.

GURMANSI SUUR LAOMÜÜK Kasutatud, kaasaegsed Itaalia rõivad, suur valik kasukaid. Akadeemia tee 33, PTA/Klementi hoone. E-R 10.30-17.30 L 10.30-17.00 Tel.nr 5569 5943

TEE, KOHV, NÕUD JA PALJU MUUD 30.novembril, 7. ja 14. detsember kl 9-18 Männiku tee 104, Ärimaja A-korpus -2 k Bussid 5, 33 või 32, peatus Männiku Tasumine sularahas ja pangakaardiga! www.gurmans.ee, 675 5490

TULE SOODSALT MÜÜMA JA OSTMA!

Nõmmel Jannseni kaubamajas (Vabaduse pst 128) on avatud uus kirbukas-komisjonikauplus Müügiboks 15 eurot nädal T–R kella 11–18, L kella 11–15 tel 5684 9466 e-post muugimarket@hot.ee

PALDISKI MNT 19, KEILA E-R 9.00-19.00 L 10.00-16.00 P-SULETUD TEL 674 7575 www.protten.ee

29.11–1.12.2012 KOGU KAUP -20%.

NAISTERÕIVAD, MEESTERÕIVAD

Silva Baar GRANIITLIIV LIBEDUSE TÕRJEKS Hind koos kojutoomisega 9 €/kott (30kg) Info ja tellimine: 53 889 558 nomme@tap.ee

Lauri Laats lauri.laats@tallinnlv.ee 694 3222

A-kat. mootorrattajuhi kursused B-kat. autojuhtide kursused

Teie Tallinna Linnavolikogu liige

Info: www.motokaru.ee tel. +372 557 1000

Asume Nõmmel Hiiu raudteeülesõidu lähedal!

Realiseerimiskeskus OÜ müüb väga kvaliteetset RUF KÜTTEBRIKETTI hinnaga 160 eurot tonn. Hind Kalda tn laos ilma transpordita Pakitud 10 kg kaupa kilepakenditesse. ladu Kalda 7C Info kella 9.00 - 18.00 tel 55535090

Küttekauplus Männiku tee 106B • Turbabrikett • Puitbrikett • Pellet • Halupuu – lepp • Küttepind

KÜTTEPUUD kuivad ja toored 30, 40, 50cm. PUIT- ja TURBABRIKETT. KÕDUSÕNNIK 30kg/kott.

E-R 8-17, L 8-14

Tellimine tel 657 7778, 513 7737

Tel 600 6170, GSM 51 45 279 www.canker.ee, e-post: canker@canker.ee

HIKKOR PUIT OÜ Kütte- ja kaminapuude tootmine, müük Tellimine: 505 0924 www.hikkor.ee hikkor@hikkor.ee Hageri küla, Kohila vald Raplamaa

Kviitung. Vedu iga päev. Tel: 6541100, 52 388 52 TAMMARU FARM www.tg.ee Tallinna ladu Nõmmel

KAMINAPUUD (kask, lepp) TURBABRIKETT PUITLAASTBRIKETT MÄNNIKLOTS (alusel, võrgus) KÜTTEGRAANUL KÜTTEPUUD 30,40,50CM (kask,lepp)

Kalmistu tee 22, Tallinn Tel 655 7760 Mob 5347 1188

Tööpäeval 9-18 Laupäeval 10-14 www.kuttekeskus.ee

Nõmme elanikele transport tasuta!

Pakume mõnusaid lõunaid ja katame Sinu peolaua Toit maitsev ja hinnad soodsad Võimalik gruppide toitlustamine Oleme avatud E-R 10.00-22 P 11.00-18.00 Kohtume RAUDTEE TÄNAV 64. Kõnet ootame telefonil 5584152 Parkimine tasuta.

Riiete, vaipade ja pehme mööbli keemiline puhastus. Transport tasuta.

Tel 5591 7562, 551 6821

Fekaalivedu Tel 5625 6258 OÜ Fekalist


8 3 0 . n ove m b e r 2 01 2

Graniidist ja kvartsist kÜÜgi tÜÜtasapinnad

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5A, Viimsi Tegevusluba nr 86221

OTSE TOOTJALT!

Mþþdistame, toome kohale ja paigaldame! Näidiste saal Kasesalu 10, 76 505 Saue Diapol Granite Tel 6051178 vþi 6051130

info@diapol.ee www.diapol.ee

KĂľrge kvaliteet

hea hinnaga!

0Â Â RPDNLQQLVYDUD3$5,0$ +,11$*$3$5,0$$-$ MRRNVXOPLVY}LPDOLN 5HNODDPLQ6LQXNLQQLVYDUDND6RRPHV 7DUPR/DXU 7HO  7HO  WDUPRODXU#UHPD[HH ZZZUHPD[FHQWUDOHH

KonsultatsioonivĂľimalused polikliinikus: (registratuur Viimsis tel 605 9600, 605 9601, 605 9023) GĂźnekoloogia-sĂźnnitusabi Lastehaigused Nina-kĂľrva-kurguhaigused Ăœldkirurgia-proktoloogia Uroloogia Ortopeedia Neuroloogia* Kardioloogia* Kopsuhaigused-allergoloogia PsĂźhhiaatria Taastusravi* Onkoloogia-mammoloogia

*teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis ** teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Kaupmehe filiaalis ***teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel

NĂ•MME-MUSTAMĂ„E MAASTIKUKAITSEALA KAITSEKORRALDUSKAVA AVALIKKUSE KAASAMISE KOOSOLEK Keskkonnaamet teatab, et on algatanud NĂľmme-Mustamäe kaitsekorralduskava koostamise. Kaitsekorralduskavaga kirjeldatakse ala eesmärgiks olevaid loodusväärtuseid, nende mĂľjutegureid ja kaitsemeetmeid ning koostatakse tegevuste tabel, kus vajalikud tegevused on määratletud koos tĂľenäolise läbiviimise ajaga ning maksumusega. Kaitsekorralduskava koostaja on Hendrikson&Ko OĂœ. Kaitsekorralduskava koostamisprotsessi raames toimub avalikkuse kaasamise koosolek 5. detsembril 2012 kell 14.00 Tallinnas, Keskkonnaameti Harju kontori I korruse saalis (Viljandi mnt 16).

INFO: Hendrikson&Ko OĂœ Ăœlle JĂľgar ylle@hendrikson.ee 7409804

Hea kultuurija spordisĂľber!

Helista ja kĂźsi lisa telefonil 6 596 611 Meil on Harjumaa soodsaimad hinnad!

Saue Linnavarahaldus Nurmesalu tn 9, Saue 76506

Polikliinilised filiaalid Tallinnas Kaupmehe 4 (tel 660 4072, 646 3539) ja Tammsaare tee 47, III korrus (tel 664 6444, 664 6445) Lisainfo www.fertilitas.ee

Kohale on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevĂľtjad ja teised asjast huvitatud.

.HHJLHLPÂ Â PDDLOPDVURKNHPNLQQLVYDUDNXL5(0$;

Saue Linnavarahaldus annab ßßrile erinevateks kultuuri- ja spordißritusteks, individuaalseks treenimiseks, sßnnipäevade pidamiseks - kontsertsaali kuni 250 inimesele - vþimla (korvpall, jalgpall, tennis) - ujula, lastebasseini - erinevad ringitoad - käsitÜÜ- ja kunstiklassid - staadioni - kunstmuruga jalgpalliväljak - jþusaal

Endokrinoloogia Plastikakirurgia Naha-ja suguhaigused Hambaravi** Psßhholoogia Logopeed Manuaalteraapia Rasedusaegne jälgimine: ämmaemandate vastuvþtud Perekool Haiglaravivþimalused: (valve tel 605 9605, 605 9010) Gßnekoloogia-sßnnitusabi* Plastikakirurgia Sisehaigused* Rehabilitatsiooniteenus***

Taastusravi-järelravi* (vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi, fĂźsio-ja tegevusteraapia, logopeed, psĂźhholoog, ravimassaaĹž, paikne kĂźlmaravi) Päevakirurgia: Nina-kĂľrva-kurgukirurgia* Ortopeedia Ăœldkirurgia Uroloogia SĂźnnitusabihaiglaga saab tutvuda iga kuu esimesel neljapäeval kl 16 Diagnostika: RĂśntgen-ja ultraheliuuringud (sh mammograafia), koormus-EKG, rĂźtmihäirete ja vererĂľhu holter-uuringud, spiromeetria, varane nahakasvajate avastamine e SIA-skoopia, endoskoopilised uuringud, allergoloogilised ja laboratoorsed testid jm Vaktsineerimine: lapsed ja emakakaelavähi vastu

Keskkonnaamet Meelis Mägi meelis.magi@keskkonnaamet.ee 484 1174

PĂ•HJA-EESTI KĂœTTEPUU OĂœ

Nþmme Sþþrikukohvikus on ka

PEOSAAL, kus on vĂľimalik korraldada erinevaid Ăźritusi!

• Kßttepuud lahtiselt • Kßttepuud konteinerites • Kaminapuud kottides Kohale toomine Tallinnas ja 30km Tallinna piirist tasuta. Kþik pikkused ja puuliigid. Tel: 5333 4347; 501 9454 www.tulepuu.ee

Jaama12 Tallinn ,tel 670 0006 www.soorikukohvik.ee

☞ Eramute ehitus ja remont ☞ Sise- ja välisviimistlustÜÜd ☞ Korterite kap. remont ☞ ElektritÜÜd ☞ San-tehnilised tÜÜd ☞ Fassaadide ehitus ja ☞ ☞ ☞

remonditÜÜd Katuste ehitus ja remonditÜÜd Aedade ja piirete ehitustÜÜd Vee ja kanalisatsioonisßsteemide ehitus ja remont Info ja kontakt: Tel. + 372 60 40000 Mob. + 372 555 30 422 WWW.TAVIBERGEHITUS.EE

VEO- ja KOLIMISTEENUS


Nõmme Sõnumid nr 24 (2012)