Page 1

Ilmus raamat Nõmme kirikute ja koguduste ajaloost LK 3

Nõmme ratturitel oli edukas hooaeg LK 4

Järgmine number ilmub 1. novembril 2013

FOTOD: 3X JUKKO NOONI

18. oktoober 2013 • Nõmme Sõnumid nr 20 (452)

LÜHIDALT

Pühapäeval toimuvad valimised Pühapäeval, 20. oktoobril toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogu valimised. Valimispäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas. Jaoskonnad on avatud kella 9–20. Terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse korral on võimalik taotleda hääletamist ka kodus. Kodus hääletamise taotlust saab esitada nii kirjaliku avaldusena kui ka telefoni teel. Telefoni teel saab hääletamiskasti koju tellida ainult valimispäeval kella 9–14. Valimisjaoskondade telefoninumbrid on kirjas valijakaardil. NB! Valimisjaoskondade piirid on muutunud, hääletama minnes kontrollige kindlasti valijakaardilt valimisjaoskonna asukohta. Valimisjaoskonna asukoha kohta saab infot ka telefonil 631 6633. (NS)

Tule õpilasseminarile «Kuidas maailmas ellu jääda?» 29. oktoobril toimub Nõmme gümnaasiumis (Raudtee 73) kella 13–17 õpilasseminar «Kuidas maailmas ellu jääda?». Seminari keskne teema on tervis. Seminaril räägitakse, kuidas kujuneb inimese tervis, kuidas märgata kiusamist ja sellesse sekkuda, mida ette võtta hädaolukordade puhul, mis on pommiohutus ning palju muud põnevat. Seminari esimese poole loengutele järgneb võimalus osaleda praktilistes töötubades. Oodatud on kõik Nõmme 8.–12. klassi õpilased. Vajalik on eelregistreerimine hiljemalt 23. oktoobriks! Päevakava, lisainfo ja registreerimisvormi leiate veebilehel www.noel.ee/opilaskonverents. Õpilasseminari toetavad haigekassa ja Nõmme gümnaasium ning korraldab Nõmme Õpilasesinduste Liit koostöös Nõmme linnaosa valitsusega. (NS)

Nõmme linnaosa Facebookis facebook.com/ nommelinnaosa

Valdeku tänaval avati lastepark Teisipäeval avasid Nõmme linnaosa vanem Erki Korp ja UNICEF Eesti juht Toomas Palu Valdeku 13 krundil Valdeku lastepargi. Valdeku 13 krundil valminud skatepark, lasteaedade ja koolide kujundatud pingid ning Nõmme loodusmaja õuesõppepaviljon läksid kokku maksma ligi 39 000 eurot. Korpi kinnitusel on lastepargi rajamine üks osa lastele, noortele ja peredele suunatud tegevustest, mille eesmärk on jätkuvalt Nõmme linnaosale UNICEFi lapsesõbraliku linna tiitli taotlemine. «Idee, et igal lasteaial oleks võimalik oma pink kujundada, sain Ameerikast. Linnaosa poolt olid pingid ja vajalikud värvid. Ettevõtmises osalesid kõik 16 linnaosa lasteaeda, nende seas ka kolm eralasteaeda.

Koolid palusid pinkide kujundamiseks lisaaega ning need tuuakse parki järgmisel nädalal,» rääkis linnaosavanem. «Üllatav oli see, et nii mitmedki pargi avamisel osalenud Nõmme lasteaiad ei teadnud loodusmajas lastele pakutavatest võimalustest,» sõnas Korp. Nõmme loodusmaja juhataja Rainer Põldeots avaldas lootust, et peagi võib uues õuesõppepaviljonis ka Nõmme lasteaedade vanemate rühmade lapsi näha.

Uue sauna ja lastepargi valmimine Valdeku 13 kinnistule on endise koolimaja asemele multifunktsionaalse hoonetekompleksi rajamise esimene etapp. «Ehitustööde teise etapiga on kavas jätkata järgmisel aastal, kui alustatakse nii-öelda põlvkondade maja rajamist vanasse koolihoonesse,» lisas linnaosavanem. Korpi sõnul kaeti sauna ehitamise kulud linnaosale kuuluvate varade

müügist saadud tuluga. «Kuna müüdud objektide hind kujunes enampakkumise käigus, õnnestus meil rohkem raha saada, kui läks sauna ehituseks vaja. Seetõttu tekkiski plaan, et Valdeku 13 krundil võiks olla erinevaid võimalusi vaba aja veetmiseks. Lisaks skatepargile, õuesõppepaviljonile ja pargipinkidele on krundil ka tänavakorvpalliplats,» rääkis Korp. (NS)


2 18. oktoober 2013 FOTO: ANNIKA JÜRS

LINNAOSAVANEMA VEERG

Uue tegusa tööperioodi algus alimiste eel ja ajal on igas omavalitsuses justkui mõne suurpoe hullud päevad, mõnes kohas tagasihoidlikumad, mõnes jälle tormilisemad. Jääb mulje, et enneolematud raha- ja lubadustelaevad on saabunud ja kohe-kohe hakatakse tegema imesid. Linnaosavanemana pean oma senist 2,5-aastast tööperioodi tegusaks, selgeks on saanud piirkonna mured ja kitsaskohad, ka rõõmud. Nõmme inimeste jaoks on juba mitu olulist asja õnnestunud ära teha ning linnaosavalitsus oma igapäevategemistega on toodud elanikele lähemale ja see on õige suund. Valimised toovad kaasa ka igasuguseid spekulatsioone selle kohta, kas jätkan linnaosavanemana oma tööd või mitte. Seetõttu olen kõigil kohtumistel Nõmme elanikega rõhutanud, et palju häid asju on ära tehtud ning järgmiste tööde tegemiseks on juba hea hoog sees. Seetõttu rõhutan veel kord, et plaanin jätkata Nõmme linnaosa vanemana tööd järgmised neli aastat. Linnaosavanemana pean seniseks suurimaks õnnestumiseks Nõmme sauna-spordihoone ehitamist Valdeku 13 krundile. See, et septembris külastas sauna 1200 nõmmekat, näitab, et avalikku sauna oli väga vaja. Sauna-spordihoone juures sai sellel nädalal avatud omanäoline Valdeku lastepark. Noortele pakub kindlasti kasutamisrõõmu vastavatud skatepark ja Nõmme loodusmaja unistuseks olnud õuesõppepaviljoni avamine kinnistab Nõmmet veelgi enam Tallinna rohelise pealinnana.

V

Usun, et Nõmme on kodukohana Tallinna parim linnaosa ning selle nimel tuleb tööd jätkata.

Rännaku lasteaeda istutati viljapuud

õmme elu ja ajalugu on seotud tihedalt Nõmme rajaja Nikolai von Glehni looga ning mul on hea meel, et koostöös skulptor Simson von Seakyliga sai rajatud Nikolai von Glehni pronkskuju Nõmme linnaõiguste 85. aastapäevaks. Koostöös Nõmme Koduloohuviliste Kojaga panime tagasi Glehni lossi torni seal kunagi olnud pronkskotka. Usun, et Nõmme on kodukohana Tallinna parim linnaosa ning selle nimel tuleb tööd jätkata, et nii kõnniteed ja tänavad kui ka sadeveevõrgustikud saaks korda. Samuti tuleb enam tähelepanu pöörata lemmikloomade pidamisele. Teha on palju. Kui teile on korda läinud minu senised tegemised ja kui toetate mind, siis teeme koos Nõmme jaoks olulisi asju ka järgmised neli aastat. Soovin edu kõigile kandidaatidele ning loodan, et kõik leiavad inimese, kelle poolt valimistel hääletada ja kogukonnaelus seeläbi kaasa rääkida!

N

3. oktoobril istutati Rännaku lasteaias viljapuid ja marjapõõsaid. Tegemist oli MTÜ Heade Mõtete Sõpruskonna ja programmi Euroopa Noored projektiga «Viljapuuaed lasteaedadesse». Projekti autorite eesmärk on tutvustada lastele tervislikumaid eluviise ja

ERKI KORP, linnaosavanem

Väljaandja: Nõmme linnaosa valitsus Toimetaja: Jukko Nooni telefon: 645 7344, faks: 645 7340, e-post: jukko.nooni@tallinnlv.ee online: http://nommesonumid.blogspot.com kodulehekülg: www.tallinn.ee/nommesonumid Vabaduse pst 77, 11616 Tallinn. Levi: AS Eesti Post Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

maitsti mahla. Edaspidi saavad Rännaku lasteaia mudilased puude-põõsaste eest ise hoolt kanda ning järgmisel sügisel loodetavasti ka juba esimesi vilju maitsta. Viljapuuaia projekt saab sel sügisel teoks viies Tallinna lasteaias. Ainus eeltingimus on, et lasteaial oleks oma aed, kuhu istutada lasteaia enda valitud marjapõõsad või viljapuud. (NS)

Üleskutse mänguplatsidel käivatele lapsevanematele ja ka teistele aktiivsetele inimestele! Just sina, kes sa ilusate ja võib-olla ka veidi kehvemate ilmadega oma aega õues veedad! Kui tahaksid end rakendada ka kuidagi teisel viisil ja panustada oma kogukonna heaolusse, siis on see üleskutse mõeldud just sulle! Mobiilse noorsootöö juures hindame iga tähelepanekut noorte kogune-

Nõmme Sõnumid

toitumist. Et laps näeks reaalselt, kuidas toit lauale jõuab, õpiks hindama ja armastama mahetoitu, huvituks enam eestimaistest puuviljadest ja marjadest. Rännaku lasteaias said istutustööd tehtud laste abiga ning sinna juurde rääkisid projekti autorid viljade kasulikkusest. Pärast peeti üheskoos meeleolukas piknik, kus söödi puuvilju ja

misaegade ja -kohtade osas. Ehk siis niiöelda dünaamikat, kus ja millal noored kogunevad, millised noored kogunevad ja mida nad teevad. See kõik on kergesti vaadeldav ja hinnatav, ilma suuremat lisaaega nõudmata. Kui arvad, et oleksid nõus andma oma panuse, siis kirjuta: annegrete@ ruacrew.ee.

Me ise kujundame kogukonna enda ja oma laste ümber. Praegused noored on meie kõigi noored ja tänased pisikesed beebid-titad on homsed noored! ANNEGRETE JOHANSON MTÜ RuaCrew

Tasuta õhtukoolitused Nõmme koolides Kõik Nõmme lapsevanemad ja õpetajad on oodatud osalema psühholoogiateemalistel õhtukoolitustel, mille käigus lektor Tiina Naarits-Linn räägib lapse, vanema ja õpetaja omavahelistest suhetest, õpetab praktilisel viisil probleeme lahendama ning käsitleb muid olulisi teemasid. Tiina Naarits-Linn on psühholoogiline nõustaja ja õppejõud, kel on suur erialane töökogemust õpilaste, lapsevanemate ja pedagoogidega.

Oodatud on kõik huvilised vanemad, vanavanemad, klassijuhatajad, huviringide juhid ja aineõpetajad. Vajalik on eelregistreerimine vähemalt kolm päeva enne koolitust e-posti aadressil tiina.lattemae@tallinnlv.ee või tel 645 7338. Kohtumised toimuvad veel kolmes Nõmme koolis: 30. oktoobril kella 18–19.30 Pääsküla gümnaasiumis «Laps ja tempera-

ment – lihtsad kasvatusnipid mõistmise abil» 6. novembril kella 18–19.30 Rahumäe põhikoolis «Rahulolev lapsevanem – kas ja kuidas?» 21. novembril kella 18.30–20 Kivimäe põhikoolis «Kiusamine ehk suhtevägivald – seda saab ennetada ja lõpetada» Õhtukoolitusi rahastab Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuamet.


18. oktoober 2013 3

Avalda arvamust!

LÜHIDALT

EKSPLIKATSIOON

Eh it a ja te e te

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Memoriaal Vaateplatvorm Korrastatavad teed Uus tee parkla servas Laste mänguplats Parkla

61.3

2

Klassika ja tänapäev Pääsküla raamatukogus

3

1 3 3

Neljapäeval, 24. oktoobril kell 17.30 toimub Pääsküla raamatukogus (Pärnu mnt 480a) sarja «Klassika ja tänapäev – ikka kõrvuti ja koos» teine kohtumine. Katkendeid eesti kirjandusklassikute ja nüüdisaegsete autorite loomingust esitab näitleja Liina Orlova. 2013. aasta septembrist 2014. aasta maini erinevates raamatukogudes toimuva sarja eesmärk on pöörata tähelepanu eesti kirjanike loomingule, tuletada meelde möödunud aegade tähtteoseid ning tutvustada tänapäeva eesti kirjandust. Sarja korraldamisega soovib Tallinna keskraamatukogu anda oma panuse kultuuripärandi aasta tähistamisse. Pääsküla raamatukogus toimuval kohtumisel tutvustatakse Hando Runneli, Paul-Eerik Rummo, Betti Alveri, Heiti Talviku, Aleksander Suumani, Meelis Friedenthali ja Indrek Hargla loomingut. Autorite ja katkendite valik sünnib sarjas osalevate näitlejate ja raamatukogu koostööna. (NS)

60

3

57

4 WWW.KUU.EE / EEP002097 (10.03.11)

s bus

4 52

5

6

TÖÖ

MEMORIAAL

TÖÖ NR.

KUU 1325

AADRESS

STAADIUM

EHITAJATE TEE T17

ESKIIS

JOONIS

KUUPÄEV

ASENDISKEEM

10.09.2013

KLIENT

MÕÕTKAVA

NÕMME LOV

M 1:500

ARHITEKT

LEHT

KOIT OJALIIV

AP-07

Mõned aastad tagasi ilmus Nõmme Sõnumites ühenduse Tallinna Memento teade, kus tutvustati plaani jäädvustada kuritegeliku sovetivõimu poolt Eestist ära viidud nõmmelaste nimed kivis. Kõigil nõmmelastel oli siis võimalik kuu aja jooksul muuseumis nimekirjadega tutvuda ning vajadusel andmeid täiendada ja täpsustada. Mastaapset plaani pole vahepeal kõrvale heidetud ning endiselt on kavas püstitada Nõmmele umbes 2700 nimega tahvelsammastest memoriaal. Koostöös linnaosavalitsuse ja arhitektuuribürooga Kuu on valminud eskiisprojekt, et Nõmmelt viidute memoriaal võiks paikneda Nõmme keskuses jalakäijate silla Glehni lossi poolses otsas. Ootame teie arvamusi kavandatava memoriaali ehitamise osas e-kirja teel aadressile nomme@tallinnlv.ee või tooge see kirjalikult Nõmme linnaosa valitsuse teenindussaali Vabaduse pst 77 või Jaama 1.

Ilmus raamat Nõmme kirikute ja koguduste ajaloost Nõmme baptistikoguduse 120. aastapäevaks ilmus raamat «Nõmme kirikud ja kogudused». Tegemist on Eesti lipuvärvi kaantega triloogia kolmanda raamatuga. Nõmme ettevõtlust kajastav raamat on siniste, Nikolai von Glehnist rääkiv raamat mustade ning kirikute ja koguduste raamat valgete kaantega. Kirikud ja usuelu on olnud väga tihedalt seotud Nõmme rajamise ja ajalooga. Oli ju Manfred von Glehn Nõmme baptistikoguduse rajaja ja esimene pastor. Baptistid, luterlased ja

õigeusklikud olidki esisimesed Nõmmel kanda kinnitanud konfessioonid. Raamatu «Nõmme kirikud ja kogudused» andis välja Nõmme linnaosa valititsus, kuid see valmis erinevate autorite koostööstööna. Nõmmel tegutsenud enud luterlikest kogudustest st (Rahukogudus ja Saksa L Lunastaja t j kogudus) annab raamatus ülevaate Le-

h Lõhmus, põneva arho ttikli Ristija Johannese õigeusu kirikust ja koõ gudusest kirjutas Toog mas Schvak. Kahte Nõmm mel tegutsevat baptistim kogudust tutvustavad k pastorid Taavo Lige, Ants pa Rebane, Ruudi Leinus ja R veel mitmed teised nenv de kogudustega seotud inimesed. Lühidalt tutvusini ttatakse t k k ka k katoliiklaste t plaani peatselt Nõmmele oma pühakoda rajada.

FOTO: ERKI KORP

Mälestuskivi Manfred von Glehnile

13. oktoobril tähistas Nõmme baptistikogudus 120. aastapäeva. Nõmme baptistide ajalugu on tihedalt seotud Nõmme asutajate, parun Nikolai von Glehni ja tema poja Manfred von Glehniga. Nõmme rajaja poeg leidis kutsumuse siinse usuelu edendamisel. 1893. aastal asutas ta Jälgimäel baptistikoguduse. Kümme aastat hiljem, 1903 jätkati tegevust Nõmmel praegusel Puuvilja tänaval. Aastapäeva puhul avas Nõmme baptistikogudus oma palvela hoovis mälestuskivi koguduse rajajale ja esimesele pastorile Manfred von Glehnile.

Sel teisipäeval Nõmme muuseumis toimunud esitlusel avaldas ajaloolane Leho Lõhmus kahetsust, et vennastekoguduste ja adventistide kohta raamatusse rohkem ei jõudnud kui mõned laused tema kirjutatud sissejuhatavas peatükis, kuigi mõlema usuvoolu esindajatega oli ka pikema artikli kirjutamise osas eelnevalt mitmel korral juttu. Kindlasti annab raamatule lisaväärtust rohke ajalooline fotomaterjal. Huvilistel on võimalik raamatut osta Rahva Raamatu kauplustest. (NS)

Noortekeskused pakuvad koolivaheajaks tegevust Pääsküla ja Männiku noortekeskus pakuvad 21.–25. oktoobrini koolivaheajaks noortele erinevaid tegevusi. Männiku noortekeskuses tegeletakse kunstiga, külastatakse Adamson-Ericu, Mikkeli ja Kadrioru lossi muuseumi. Neljapäeval, 24. oktoobril toimub noortekeskuse ateljees kunstipäev. Vaheajanädala lõpetab filmiõhtu noorte enda valikul. Lisainfot saab www.tainfo.ee/manniku või tel 639 5559, 5556 7781. Männiku noortekeskus asub aadressil Männiku tee 96. Pääsküla noortekeskuse tegevused on seotud rohkem muusika ja ekstreemspordiga. Noortekeskust külastab ansambel Sounds of September, on võimalus õppida salsat, toimub elektroonilise muusika töötuba. Reedel, 25. oktoobril toimub aga ekstreemsportlaste kirbukas. Boonusena on kõigil võimalus pärast noortekeskuse ekstreemhallis sõita (kõik alad koos – tõukeratas/ uisk/rula/bmx). Lisainfo www.tainfo.ee/paaskyla või tel 677 5232, 5556 7780. Pääsküla noortekeskus asub aadressil Rännaku pst 1. (NS)

Restoran-kabaree Maxim ärkab üheks õhtuks taas ellu Hingedepäeva õhtul leiab Nõmmel aset ajaloolise tähendusega sündmus, kus sümboolselt taaselustatakse kunagise legendaarse kinoteatri Victoria-Palace ja restoran-kabaree Maxim vaim. Avaüritusena toimub 2. novembril kell 19 heategevuslik neljakäiguline õhtusöök sajale inimesele. Toimub showprogramm ja mängib ajastukohane bänd. Ürituse raames on võimalus jäädvustada meeleolukas õhtu 30ndate stiilis perepildile. Üles on seatud fotonurk, kus juba tund enne algust ootavad huvilisi fotograaf ja vintage-stilist, poseerimiseks on kaasas ajastu stiilis aksessuaarid. Õhtusöök on avalöögiks üritusteseeriale, mille eesmärgiks on leida Nõmmele vääriline restoranipidaja. Osa õhtusöögi tulust annetatakse ruumide korrastamiseks. Info ja registreerimine victoria.palace@hot.ee või tel 514 4412. (NS)

Nõmme Majas algavad tegelusõhtud Muuseumihõngulises Nõmme Majas (Jaama 18) alustavad tegevust iganädalased tegelusõhtud. Tegelusõhtutel saab teadmisi mitmete tehnoloogiate kohta, kuidas luua lihtsast esemest väärtuslik kingitus lähedastele või iseendale. Laupäeval, 19.oktoobril kella 11– 14 on uksed avatud kõikidele uudistajatele, mil pikaajalise kogemusega tegelusõhtute asjatundja Tiina OjassonVõsa huvilistele uusi võimalusi ja ideid tutvustab. Oodatud on kõik käsitöö ja meisterdamise huvilised. (NS)


4 18. oktoober 2013

LÜHIDALT

Rabajooksul sündis naiste uus rajarekord

Wäggevad Tantsusarvikud juubeldavad Nõmmel MARI ÖÖ SARV (endine) tantsusarvik, laupäevaleht LP

Nõmmel sündinud ja elav rahvatantsurühm Tantsusarvikud tähistab peatselt 20. sünnipäeva ning lubab oma juubeli eelõhtul, et vägi neis pole kusagile kadunud. Väge selles pundis on. Kui pärast 2007. aasta noorte tantsupidu läks rahvatants massidesse ja sai kogu Eestis trendikaks hobiks, siis Tantsusarvikute ajalugu, nagu näha, on oluliselt pikem

Noortemajas toimusid minikadettide meistrivõistlused kabes Pühapäeval, 6. oktoobril toimusid Nõmme noortemajas Nõmme kadettide (kuni 16-aastased) meistrivõistlused 64-ruudulises kabes. Tütarlastest jagasid esikohta Karmen Kuusik ja Karmen Vagula. Esikoha selgitamiseks peeti järelvõistlus, kus alles neljas partii selgitas võitja. Tulemusega 5:3 tuli meistriks Karmen Vagula. Pronksmedal kuulus Kirke Rebasele. Poistest võitis esikoha Karl Richard Esvald 11 punktiga 12st. Kogenud konkurent Andreas Jürgenson jäi maha punktiga. Pronksmedali võitis alles 8-aastane Robert Antoi. Sügisperioodil on Nõmme noortest kabetajatest olnud edukamad Pääsküla gümnaasiumi õpilased Karmen Vagula ja Karl Richard Esvald (pildil). (Nõmme kabeklubi)

ega küsi moodidest ega trendidest. Nemad tantsivad kogu aeg. Sarvikud on kohal olnud ka kõigil suurematel ühistantsimistel, olgu suvel või talvel, Eestis või Soomes, kõigile või ainult meestele. Meeste tantsupidude tõttu on rühmal repertuaaris suur ports meestetantse, mis nende väiksematesse ja suurematesse esinemistesse oma doosi wägge lisavad. Wäest, armastusest ja jätkuvatest traditsioonidest räägib ka see, kui palju sarvikutel kamba peale lapsi on. Kõik nad teavad nii mõndagi pasteldest ja polkast. Osa neist on esimesest eluaas-

tast saati trennis kaasas olnud ja kõik eesti rahvamuusika rütmid oma unenägude taustaks alateadvusse salvestanud. Osa neist käib kaasas esinemistel ja teeb rahva hulgas oma lemmiksamme kaasa. Osa neist käib juba oma rühmaga tantsupidudel. Selge on, et selline wäggi ei tule tantsust, vaid ikka inimestest. Tants laseb sellel wäel lihtsalt välja tulla. Aga mitte ainult tants, Tantsusarvikuid võib üheskoos tihtipeale näha suusamäel või seenemetsas, talgupäeval või sushi’t rullimas, teatrisaalis või jalgrattamatkal.

Hoolimata pikast ajaloost ja pikast esinemiste nimekirjast saab ikka ja jälle nalja sarvikute nimega. Ilmselt seepärast, et keegi lihtsalt ei usu, et üks kamp võib nii väge täis olla, et võtab endale sarvilise nime. Küll on loetud tantsutarvikuteks, tantsukarvikuteks või lihtsalt jääbki nimi välja hääldamata. Aga siiski, daamid ja härrad – nad on Tantsusarvikud, ja uhked selle üle! Rühma on juhendanud läbi aegade Kati Pedanik, Hele Pomerants, Urmas Laigna. Alates 2006. aastast on juhendajaks Kristi Aitsam.

Nõmme ratturite edukas hooaeg KALEV NÕMM Nõmme rattaklubi

Rattahooaeg hakkab läbi saama ja see on olnud Nõmme rattaklubile edukas. Nõmme rattaklubi noorratturid said sel hooajal Eesti meistrivõistlustel kaheksa medalit. Karel Georg Nõmm sõitis sel hooajal ennast kuldmedalile maanteeratta grupisõidus, mida peetakse jalgrattaspordi kuninglikuks alaks. Samuti sõitis Karel ennast talikrossi, maastiku olümpiakrossi ja temposõidu Eesti meistrivõistlustel hõbemedalile. Kriteeriumisõidu Eesti meistrivõistlustel saavutas Karel kokkuvõttes pronksi. Reigo Roosimets on teinud jõulise arengu, mis realiseerus grupisõidu Eesti meistrivõistluste 4. kohaga, ja maastiku olümpiakrossi

Eesti meistrivõistluste pronksiga. Samuti on Sander Kempi sel aastal võtnud pronksi maanteesõidu grupisõdu Eesti meistrivõistlustelt ja Kaarel Tomson pronksmedali trekisõidu Eesti meistrivõistlustelt. Samuti on Nõmme ratturid olnud edukad ka teistel Eesti võistlustel. Eesti suurima, Samsungi rattamaratonide sarja üldvõidu saavutas Karel Georg Nõmm M14 vanuses ja 2. kohale tuli hooaja kokkuvõttes Reigo Roosimets. Seega võib öelda, et Nõmmel on kasvamas uus ja andekas ratturite põlvkond. Nõmme rattaklubis treenib 80 last ja noorukit vanuses 7–20+ aastat, kellega töötavad kuus treenerit. Rohkem infot Nõmme rattaklubi ja treeninggruppidega liitumise kohta koduleheküljel www.nommerattaklubi.ee.

FOTO: NÕMME RATTAKLUBI

Möödunud pühapäeval, 13. oktoobril toimus 80. Rabajooks. Nõmme linnaosa traditsioonilisel rahvaspordiüritusel osales 1513 registreerimiskaardi täitnud spordisõpra. Purustati ka senine naiste Rabajooksu rekord – Jekaterina Patjuk läbis 6,3-kilomeetrise raja ajaga 20.37. Esimese ühisstardi kiireimad. Mehed: 1. Kaupo Sasmin (19.11), 2. Allan Männi (20.25), Heinrich Sillang (20.48). Naised: 1. Jekaterina Patjuk (20.37), 2. Evelin Talts (22.21), 3. Olga Andrejeva (22.56). 2001. aastal ja hiljem sündinud poisid: 1. Igor Andrejev (25.30), 2. Karl Mell (25.55), 3. Erik Hermaküla (26.47). 2001. aastal ja hiljem sündinud tüdrukud: 1. Christelle Voll (26.01), 2. Brita Peerna (26.54), 3. Stella Reinumägi (26.55). (NS)

Grupisõidu Eesti meistrivõistluste esikolmik.

Nõmme rajaja lapselapse Peter von Glehni lugu, 13 (Algus Nõmme Sõnumites nr 7, 5.04.2013) Järgmisel päeval jõudsime külasse, räpased ja läbivettinud, olime õnnelikud, et saame öö majas veeta. Kuid rõõm oli üürike, poole tunni pärast avastasime, et kõik kohad olid lutikaid täis – tegime, et minema saime. Tuld ei saanud süüdata ja nüüd, lisaks sellele, et olime mustad ja märjad, imesid need õudsed mutukad meie verd ja me ei saanud neid pimedas tappa, lisaks veel talumatu hais. Siis saadeti meie pataljon veel kuhugi järelevalvet tegema ning järgmised viis kuud möödusid suuremate sündmusteta Kuramaal. Ühel hommikul sain seersandilt noomituse, et polnud kodustele kirjutanud, nagu eeskirjad ette nägid; olin hämmingus ega saanud midagi aru. Ta ütles, et Schwedtist saabus telegramm, milles küsitakse minu kohta infot, perekond tahtvat teada, kas ma olen veel elus. Komandör

Berliinis 22-aastasena.

kutsus mu välja, näitas telegrammi ja ma sain teada, et Eestist saabunud teate kohaselt tabas mind Vene kapteni kuul ja et on tunnistajaid, kes kinnitavad mu surma. Komandör ja teised kohalviibinud ametnikud kallistasid mind kõvasti ja õnnitlesid, kinnitades, et selline uudis tähendab

head õnne. Komandör oli arusaaja mees ja et kompenseerida perekonnale ehmatus, sain loa kuuks ajaks koju minna. Ühtegi raudteejaama polnud läheduses ja sinnajõudmine oli paras probleem, õnneks sain ühe lähimasse linna sõitva talumehe neljarattalise hobusevankri peale. Kuidagivii-

si õnnestus mul rongi peale jõuda ja koju minna – see oli kaugel. Enne Bambergi läksin rongilt maha ja et kiiremini jõuda, otsustasin ülejäänud maa jalgsi käia. Ei tea, kas jõudsin kiiremini. Jaam, kus maha tulin, oli Staffelstein Maini jõe kaldal. Ronisin üles mäe otsa, kus elas tuttav perekond, kellel me vahel külas olime käinud: väga sümpaatne vanem abielupaar ja nende lahutatud tütar, kaunis naisterahvas, ja tema paariaastane tütreke. Koht oli kaunis, vapustava vaatega Itzi jõe orule. Mõtlesin, et kui väga ära väsin, siis saan seal end rahulikult välja puhata. Niisiis hakkasin ülespoole ronima, oma viiesaja meetri kõrguse mäe otsa, ja suur oli mu ehmatus, kui üles jõudes avastasin eest teise oru ja teise mäe, mille otsas paistis valge maja, vahemaa võis olla umbes kaheksa kilomeetrit. Gleusdorf jäi kahe ljöö kaugusele, ehk isegi kaugemale. (Ljöö on vana pikkusühik, sellise vahe-

maa pidi inimene ühe tunni jooksul jalgsi läbima. Ljöö varieerub 4 ja 7 kilomeetri vahel – tõlkija märkus). Kahetseda polnud midagi, tuli edasi minna ja silme ees hoida müütilist tegelaskuju Till Eulenspiegelit, kes alla minnes nuttis eesootava tõusu pärast, üles ronis aga naerdes-lauldes, nähes ette saabuvat allaminekut. Sõduri vormiriietus ja saapad on rasked, lisaks seljakott, olin ikka väga läbi, kui lõpuks teisel pool orgu meie maja silmasin. Läksin otseteed mööda sissetallatud rada. Tädi Elisabeth oli see, kes mind esimesena märkas. Kuna ikka veel polnud minust ühtegi teadet tulnud, ei uskunud ta esiti oma silmi, olles aga mu kindlalt ära tundnud, hõikas teisi, mind võeti vastu suure rõõmu ja rohkete kallistustega. Portugali keelest tõlkinud ANNELI TUULIK.

(Järgneb)


18. oktoober 2013 5

LÜHIDALT

FOTO: NÕMME KULTUURIKESKUSE FOTOKOGU

24 tundi Eestimaa rahvamajas MAIE TARMA-KIBIN Nõmme kultuurikeskuse direktor

2013. aasta on Eestis kuulutatud kultuuripärandi aastaks. Mis on kultuuripärand? Kultuuripärand on meie esivanemate loodud materiaalsed ja vaimsed väärtused, oskused ja teadmised, mida me kasutame ja edasi arendame. Pärandi säilimine on ühest küljest loomulik protsess, sest igapäevaelus me ju seda kõike kasutame, mida eelkäijad on loonud. Teisest küljest on see vägagi teadlik tegevus, oskus hinnata varemloodu väärtust, ilu ja omapära. Pärandi hoidmisel on oluline mõelda ka sellele, kellele me seda hoiame – aasta juhtmõtteks on «Pärijata pole pärandit». Kultuuripärandi materiaalne osa – arhitektuuri-, arheoloogia- ja loodusmälestised – on muinsuskaitse hoole all. Mõiste «vaimne kultuuripärand» võeti esimest korda kasutusele 1982. aastal UNESCO liikmesriikide kultuuripoliitika maailmakonverentsil ja 2003. aastal võeti vastu UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioon. Konventsioon käsitleb vaimse kultuuripärandina kombeid, tavasid, teadmisi ja oskusi, mis on erinevatele inimrühmadele nende igapäevaelu ja identiteedi

Lausa lust on keerutada vana eesti labajalga.

osana omased ja olulised. Need põlvest põlve edasi antud kultuurinähtused muutuvad koos aja ja oludega. Vaimse kultuuripärandi tähtsus ei seisne niivõrd üksikutes kultuuriilmingutes, kuivõrd nendega koos põlvest põlve edasi antavate teadmiste ja oskuste kogumis. Vaimse kultuuripärandi edasikestmise eelduseks on tegus ja tugev

kogukond, kes on huvitatud oma kultuuri hoidmisest. Rahvamajadel, kultuurimajadel ja kultuurikeskustel on vaimse kultuuripärandi hoidmisel väga oluline roll. Meie esivanemate laulu-, tantsu-, pillimängutraditsioonid on olulisel määral just nende kanda. Samuti säilivad nende toel rahvariiete valmistamise os-

kused ja nipid ning nii mõnedki haruldased käsitööalad. Tänu rahvamajadele saavad toimuda iga nelja aasta järel meie suured üldlaulu- ja tantsupeod. Laulu- ja tantsupidude traditsioon kanti 2003. aastal UNESCO inimkonna suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirja ja 2008. aastal liideti see inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja. Eesti Rahvamajade Ühingu ettevõtmisel toimub kultuuripärandi aasta tähistamiseks 26. oktoobril üle-eestiline üritus «24 tundi Eestimaa rahvamajas». Kaasa lööb enam kui 130 rahvamaja väga erinevate programmidega ja nii pikalt, kui kellelgi jaksu on. Nõmme kultuurikeskuses algab üritus hommikul kell 10 seltskonnatantsu avatud tunniga, millele järgneb vestlusring eakatele ja suulise pärimuse jututuba lastele. Pealelõuna pühendame pärimusele, meie esivanemate loomingule. Laulame koos regilaule, mängime vanu laulumänge ning tantsime pärimuslikke rahvatantse ja möödunud sajandi alguse seltskonnatantse. Eestvedajad on Leigarite seeniorrühm Ürgleigarid, rahvatantsurühm Känd ja Käbid ning Nõmme pillikoor. Kuna samal päeval peame ka kultuurikeskuse sünnipäeva, jätkub pidu õhtul laulu, tantsu, kalja ja koogiga.

Väike Luuleteater Nõmme kultuurikeskuses

Eesti keraamika grand old lady Ellinor Piipuu (18.10.1913 – 5.04.2006) tegi oma esimesed iseseisvad keraamilised tööd 1930. aastate keskel. Tema viimane töö on dateeritud aastaga 1999. Üle 60 aasta intensiivset loomingulist tegevust. Sellele eelnesid õpiaastad Võru õpetajate seminaris, Riigi Kunsttööstuskoolis keraamika ja skulptuuri erialal ning stažeerimine Soomes Arabia portselanitehases. Aastatel 1939–1941 juhatas ta O/Ü Kodukäsitöö keraamika õppetöökoda, 1939. aastal oli ka ta esimene esinemine kunstinäitustel. Sõjajärgsetel aastatel oli ta üks juhtivaid kunstnikke keraamikute hulgas. Ellinor Piipule on omistatud Eesti teenelise kunstniku ja Eesti rahvakunstniku aunimetus. Teda on tunnustatud Kristjan Raua nimelise aastapreemiaga ja Rahvusvahelise Keraamikaakadeemia hõbemedaliga 1960. aastal korraldatud näitusel Prahas.

Kuid kõige olulisemad pole autasud. Saabudes sõjapaost Saaremaalt, lülitus ta aktiivselt meie keraamikute tegutsemistesse. Ta tõi oma loominguga, mis oli vaba nõukogudeaegse sotsrealistlike õpetuse stampidest, uusi arusaamisi keraamika võimalustest ka järgneva põlvkonna nägemustesse. Ta esines pidevalt tarbekunstinäitustel ja kavandas samaaegselt palju ka Kunstitoodete Kombinaadi keraamikaateljeele. Kannud, vaasid, väike- ja dekoratiivplastika, aiaskulptuur. Ellinor Piipuu elas pea terve sõjajärgse aja, kuni oma surmani, Nõmmel. Tema koduaeda kogunes aastate jooksul terve kollektsioon mitmesugustest skulptuuridest – linnud, loomad, lapsed –, nende hulgas ka selliseid, milliseid paljundati Kunstitoodete Kombinaadis ja mis ka praegu võivad kaunistada mitmeidki kodusid.

Vali muutus! Urmas Reinsalu nr 247

AJAME EESTI ASJA

Signe Paalandi +372 501 9013 signe.paalandi@nordproperty.ee W W W.NORDPROPERT Y.EE

Näitus noortemaja maalilaagri suvedest Reedel, 25. oktoobril kell 17 avatakse Nõmme raamatukogus (Raudtee 68) Kaisa Pärnpuu näitus «Pilk maalilaagri suvedesse». Kaisa Pärnpuu on Arte gümnaasiumi 9. klassi õpilane. Ta on aastaid osalenud Nõmme noortemaja siidimaali stuudios ja kunstilise eneseväljenduse ringis. Maalilaagrites on ta kätt harjutanud alates 2009. aastast – Neemel, Pranglil, Muhus ja Kihnus. Näitus jääb avatuks 11. novembrini. (NS)

Kergejõustikutrennid uues spordihoones

JUTTA MATVEI Eesti Keraamikute Liidu auliige

OTSIN KLIENDILE KUNI 100 m² AIAGA MAJA VÕI SOBIVAT KORTERIT NÕMMEL. VAATAME ÜLE KÕIK PAKKUMISED. SOBIVUSEL KIIRE TEHING. Tel: +3725658686 meelis@haljastuskeskus.ee www.haljastuskeskus.ee

FOTO: ERAKOGU

Meenutame eesti keraamika grand old lady’t tema 100. sünniaastapäeval

Pühapäeval, 3. novembril kell 17 võib Nõmme kultuurikeskuse kammersaalis näha luuleteatri etendust «Pildid astusid raamidest välja». See on kirjanik Aime Hanseni loomingul põhinev etendus tema enda esituses, kaastegev on muusik Tõnis Kark. Aime Hansen vahendab oma müstilise iseloomuga pildilist luulet läbi näitlemise, liikumise ja tantsu. Mitmesugused tegelased astuvad raamatu lehekülgedelt välja ja muutuvad kolmemõõtmeliseks. Hansen nimetab oma etendust Väikeseks Luuleteatriks, sest teda on alati paelunud idee vanaaegsest rändteatrist, mida saab kohvrisse pakkida ja taas laiali laotada kuskil, kus leidub tühi ruum. Luuleteater on välja kasvanud visuaalse luule kirjutamisest. Samuti ütleb autor, et tegelased sageli langevad talle pähe nagu sügisesed vahtralehed, või siis haaravad küünarnukist ja nõuavad, et nendega tegeldaks. Aime Hansen on avaldanud viis luuleraamatut ja kolm proosaraamatut ning luuleteatri-etendusi teeb ta nii Eestis kui mujal, kui leidub sobiv aeg ja koht. Piletid hinnaga 3 eurot (sooduspilet 2 eurot) müügil kultuurikeskuse valvelauas. (NS)

Ellinor Piipuu oma juubelinäitusel 1993. aastal Tammsaare muuseumis.

Raamatupidamisteenused Kogu aruandlus Suhtlemine Maksuameti ja Haigekassaga Hinnad soodsad OÜ Everain Büroo e-post everain@hot.ee tel 506 6349, 670 1655 www.everain.ee

Nõmme spordiklubi spordikooli kergejõustiku osakond võtab vastu 6–12-aastaseid lapsi treeningutele. Treeningud toimuvad neljapäeviti kella 14.30–15.30 Nõmme uues spordihoones aadressil Valdeku tn 13. Huvilistel palutakse registreeruda e-kirja teel nommekjk@hot. ee. Info tel 517 8310. (NS)


6

18. oktoober 2013

VABA AEG

ERAKUULUTUSED

Nõmme kultuurikeskus 19.10 kl 17 Horre Zeiger BigBandi 59. sünnipäeva kontsert «Laul südamest». Orkestri juhendaja Tiit Varts. Pilet 6 eurot, soodus 4 eurot.

duskeskus, kiri ja kunstiline eneseväljendus, siidimaal, moe-, disaini- ja maalistuudio. Nõmme noortemaja rendib välja ruume pidulikeks sündmusteks (kuni 70 inimest). Täpsem info tel 5560 0890.

25.10 kl 19 kontsert «Taas kui kohtume». Laulab Maarja-Liis Ilus, kitarril Peeter Rebane. Pilet eelmüügist 14 eurot. Kontserdi päeval pilet 16 eurot.

Nurme 40, tel 670 1230, Mai 23, tel 645 7369, nnm@nnm.edu.ee, www.nnm.ee.

26.10 kl 10 kultuuripärandi aasta 2013 projekt «Rahvamaja 24 tundi» – hobitantsuklubi Ritmo avatud tunnid, lõunatund eakatele, pärimuspäev. Vaba sissepääs.

Nõmme loodusmaja

27.10 kl 19 tantsuõhtu ansambliga For You. pilet 4 eurot. 2.11 kl 19 Kaitseliidu bigbändi kontsert. Jälgi reklaami! 3.11 kl 17 kammersaalis väike luuleteater «Pildid astusid raamidest välja». Põhineb Aime Hanseni visuaalsel luulel, kaastegev Tõnis Kark. Pilet 3 eurot, soodus 2 eurot.

Õie 14, tel 658 5881, loodusmaja@nnm.edu.ee.

Nõmme sotsiaalkeskus 18.10 juuksur. 23.10 pediküür. Täpsem info ja eelregistreerimine kohapeal Sihi 26 või telefonil 672 3125.

3.11 kl 18.30 Kinobuss näitab – uus eesti film «Free Range». Pilet 3,50 eurot, soodus 2,50 eurot.

Ootame uusi liikmeid tikkimise, kudumise, heegeldamise huviringi, inglise keele huviringi ja lauluringi.

Turu plats 2, tel 6770 891, post@nommekultuur.ee, www.nommekultuur.ee.

4.11 ootame uusi liikmeid jooga algajate rühma.

Nõmme muuseum

Pääsküla filiaal, Suvila 1, tel 677 8011

Sihi 26, tel 672 3125 ja 672 3126, www.nommesots.ee.

Rahumäe jaamahoones Pärnu mnt 288b, tel 5622 0690

Kuni 15.11 on avatud Underi ja Tuglase kirjanduskeskuse üles pandud näitus, millega tähistatakse Marie Underi 130. sünniaastapäeva.

Nõmme Rahu kogudus Nõmme Rahu kirik, Võsu 5

Jumalateenistus igal pühapäeval kl 10.30.

Püsiekspositsioon Nõmme ajaloost. Nõmme Lunastaja kirik, Õie 10

Jumalateenistus igal laupäeval kl 18.

Jaama 18, tel 670 0202. K–N 10–17, R–L10–16.

Täiskasvanud: E kl 18–20 klaasi- ja keraamikakursus (juhendaja Anna-Maria Vaino, tel 503 3851), T kl 18–20 keraamikakursus (juhendaja Piret Ellamaa, tel 5663 3773), N kl 11–13 klaasi- ja keraamikakursus (juhendaja Tiia Põldmets, tel 521 3231).

«Hingehoiu valve» igal kolmapäeval kl 11–14 Nõmme Rahu kantseleis. AA (Anonüümsed Alkohoolikud) «Rahu rühm» Nõmme Rahu kogudusemajas igal P, K ja R kl 18. Koguduse raamatukogu avatud igal pühapäeval 9–10.15. Koguduse kantselei avatud E 9–14, K 14–18, pühapäeval tund enne ja pärast jumalateenistust.

Lapsed: E kl 15.30–17 tarbekunstikursus (juhendaja Anna-Maria Vaino, tel 503 3851), N kl 15–16.30 tarbekunstikursus (juhendaja, Tiia Põldmets tel 521 3231).

Jumalateenistuse raadioülekanded Nõmme Rahu kirikust igal pühapäeval kl 17 Pereraadios lainepikkusel 89,6 MHz.

Võsu tn 5 (Nõmme Rahu kiriku kõrval asuvas väikeses majas, buss nr 10 ja 33 Võsu peatus, buss nr 36 ja 23 Nõmme peatus). Info klaasjasavi@gmail.com, www.klaasjasavi.ee.

Koguduse aadress: Võsu 5, tel 670 1679, 509 0011; nomme.rahu@eelk.ee; www.nommerahu.ee

Nõmme baptistikogudus

Noortekeskused Pääsküla noortekeskus

Rännaku pst 1, tel 677 5232, 5556 7780, paaskyla@taninfo.ee, www.taninfo.ee/paaskyla.

20.10 kl 11 noorte sisustatav jumalateenistus, jutlustab Indrek-Eliel Tambek. 27.10 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Taavo Lige.

Männiku noortekeskus

27.10 kl 18 piiblikool: «Usuelu ABC», lektor Taavo Lige.

Männiku tee 96, tel 639 5559, 5556 7781, manniku@taninfo.ee, www.taninfo.ee/manniku.

3.11 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Mari Vahermägi. Laste pühapäevakool P kl 11.

Nõmme noortemaja

Palvekoosolek K kell 11 ja 19.

Huvilistel on võimalik liituda järgnevatesse huviringidesse:

Kasutatud riiete pood K 13–17, L 9–13; noorte info www.facebook.com/ennkaks, koguduse televeeb www.tv.nbk.ee. Esita palvesoovid ja vaata lisaks www.nbk.ee.

keraamikaring, klaasiring, kunsti- ja ehtering, puidu meisterdamine, elektrikitarr, klaveriõpetus, legoring, fotoklubi, juhtrajaautomudelism, malering, laste aren-

Puuvilja 4, 670 1155, nbk@nbk.ee, www.nbk.ee.

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik

Tulenevalt planeerimisseaduse § 12 lg 1 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 15 lg 1 ning Tallinna linnavalitsuse korraldustest avaldame järgmised teated:

21.10

8.00–17.00

Väliharjutus

Tallinna linnavolikogu otsustas 3. oktoobri 2013 istungil:

22.10

9.00–17.00

Väliharjutus

23.10

9.00–16.00

Laskeharjutus

9.00–17.00

Väliharjutus

28.10

10.00–23.59

Väliharjutus

29.10

00.01–23.59

Väliharjutus

30.10

00.01–23.59

Väliharjutus

31.10

00.01–23.59

Väliharjutus

1.11

00.01–16.00

Väliharjutus

Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada transpordivahendeid. NB! Vastavalt vajadusele teeb päästeamet harjutusväljal demineerimistöid. Harjutused toimuvad kooskõlas Saku valla avaliku korra eeskirjaga. Lisainfo tel 503 4102, manniku@mil.ee Internetis: harjutusvali.mil.ee

Kogenud puuhooldajad raiuvad ohtlikke puid ja teevad puude hoolduslõikust. Puude tervisliku seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Soodsad hinnad! Tel 522 0321, info@arbormen.ee, www.arbormen.ee

Puulehtede äravedu 1,5 eurot kott. Tel 520 1325.

19.10 kl 14 Tallinna muusikakeskkooli viiuliõpilaste kontsert.

Nõmme klaasija keraamikastuudio

Õmblusmasinate parandus. Parandan kõiki õmblusmasinaid. Tulen Tallinna ja Harjumaa piires kohale. Garantii. Hillar, tel 516 8180.

Ringides osalustasu kuus 1–2 eurot.

Rahumäe mängujaam

Pilet 1 euro; õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele 50 senti; perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 2 last) 2 eurot.

Olmeprügi äravedu: 1 m³ 35 eurot, 4 m³ 100 eurot. Vajadusel aitame prügi kokkutassimisel. Tel 5347 6867.

Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.

Nõmme Maja Nõmme Maja, Jaama 18, on võimalik üürida koosolekuteks, loenguteks, seminarideks. Kontakt synne.valtri@tallinnlv.ee, tel 5884 6110.

Teenused

Teated detailplaneeringutest

1. otsusega nr 164: kehtestada Lauliku tn 16a kinnistu detailplaneering. Detailplaneering algatati Tallinna linnavalitsuse 2. novembri 2011 korraldusega nr 1706-k «Lauliku tn 16a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine».

Nõmme linnaosa valitsus teatab: 1. Valdeku 109, 109a ja 109b kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekus Tallinna linnaplaneerimise ametile proteste, mille lahendamiseks korraldab linnaosavalitsus 22. oktoobril kell 14 Nõmme linnaosa valitsuse ruumes Vabaduse pst 77 avaliku arutelu. 2. Viljandi mnt, Pärnu mnt, Rulli tn ja raudtee vahelise maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekus Tallinna linnaplaneerimise ametile ettepanekuid, mille lahendamiseks korraldab linnaosavalitsus 22. oktoobril kell 15 Nõmme linnaosa valitsuse ruumes Vabaduse pst 77 avaliku arutelu. Info tel 645 7300, Ene Tomson Detailplaneeringutega saab tutvuda ka Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/

Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa liiva, mulda, killustikku, asfaldipuru, kruusa, sõnnikut ja täitepinnast. Tel 509 2936. Nõmmehaldjad tulevad appi: puude langetamine, lehtede vedu (1 kott 1,5 eurot), okste vedu (4 m³ 20 eurot), muru niitmine, hekkide pügamine, aedade koristus, vihmaveerennide puhastus, väikerajatised ja piirdeaiad. Kõik tööd sinu koduaias. Tel 5569 8908, haldjad@nommehaldjad.ee, www.nommehaldjad.ee. Puulehtede äravedu (1 kott 1,5 eurot), puuokste äravedu ja igasuguse olmeprügi äravedu. Tel 5347 6867. Väljaõppinud puudelangetaja raiub ohtlikke puid ja oksi. Puude kujunduslõikus. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. www.ohtlikpuu.ee, tel 513 3458. Liiv, ehitusliiv, täiteliiv, killustik, freesasfalt, täitematerjalid kohaleveoga Tallinnas ja lähiümbruses kuni 40 km. Tel 507 9362. Must muld koos transpordiga kuni 6 tonni. Sobib ideaalselt haljastuse rajamiseks, kasvuhoonesse, kiviktaimlale, aiamaa värskenduseks ja lillepeenrasse. Kasvumuld on suure huumusesisaldusega, turba ja sõnnikuga kompostitud, väga hea toiteväärtusega ja ilma kivideta. Sooduspakkumine suve lõpuni 80 eurot. mullavedu@ hot.ee, tel 525 2632.

Viljapuude sügisene lõikus. Muru niitmine, trimmimine, lehtede riisumine. Tel 5360 3678, 672 2402. Elektritööd soodsate hindadega kogenud elektrikult. Likvideerin ka pisirikkeid. Tel 5660 9403. Elektritööd litsentsiga elektrikult. Materjalid soodsalt. Ärge tapke ennast elektriga, lubage end aidata spetsialistil. Tel 5665 1156. Alpinist teeb kõrgtöid: rennide puhastus ja parandus, murdunud oksad, antennide eemaldus jm. Tel 5390 3811. Ahjud, pliidid, soemüürid, kaminad. Ehitamine, remont, lammutamine, puhastamine. Ivar, 5665 1812. Vahetan teie katuse või ostan Nõmmel renoveerimist vajava katusealuse vm majaosa. Vee ja elektriga liitumise võimalus vajalik! Helista 554 4644, Liivi. Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie poolt. www.ahjudjakaminad.ee. Tel 5803 3448, Ain. Viime tasuta ära vanametalli ja puidu. Tel 5662 1344. Massaaž 1 tund 16 eurot, geelküüne hooldus 20 eurot, geellakk 15 eurot, maniküür 10 eurot, pediküür 16 eurot, juukselõikus 7–9 eurot. Pärnu mnt 303, Võsu bussipeatus. Tel 655 5327. Lisainfo www.nommejuuksur.ee. Abistan toidu kojutoomisel ja osutan ka muid koduabi teenuseid. On olemas auto. Töötan tervisekeskuses. Tel 5918 5128, Rita. Teen maalri- ja siseviimistlustöid. Hinnad kokkuleppel. Tel 5674 7610. Pediküür probleemsetele jalgadele (seenhaigused, paksendid jne) Pärnu mnt 67a, kab 247 (vana ajakirjandusmaja). Tulen ka koju oma aparatuuriga. FIE 11678389, eelregistreerimine tel 5811 8229. Noor pensionär pakub soodsat juuksuriteenust teie kodus. Tel 5645 2420.

Ostan eestiaegset ja talumööblit + tarbeesemeid, nõusid, münte, vanaraha, hõbe- ja kuldesemeid, hambakulda, lukke, linke, aknakremoone, mänguasju jpm. Võivad vajada restaureerimist. Tulen kohale. Kuulutus ei aegu. Raha kohe. Vabaduse pst 128. Jannseni kaubamaja II korrus. Tel 5559 9930.

Müüa Nõmmel ValdekuLootuse nurgal kaasomandis olev majaosa 52 m², krundi suurus 1146 m² otse omanikult. Hind 79 000 eurot. Kiire! Võimalik ka kogu maja 150 m², krunt kokku 3460 m²! Ei vahendajatele! Tel 501 8376, 5553 7718.

Josera – lemmiklooma kuivtoit koertele ja kassidele (ilma kunstlike värvi-, lõhna- ja säilitusaineteta, maitsev ja kergesti seeditav). www.alve.ee, Pärnu mnt 388a,Tallinn. Tel 670 1141, 5349 5170.

Tulikuivad kuusehalud 50 cm, laotuna kastis, 40 eurot rm. Kuiv kask, 30 cm, 40-liitrises võrgus, 2,5 eurot võrk. Tel 5373 7294.

Noor pere otsib korterit või majaosa Nõmmel. Soovitavalt min 65 m². Võib vajada sanremonti. Tel 515 9155. Kogujale Eesti, Vene postmargikogud, ka muud riigid. Vanemad esemed – pakkuda võib kõike. Hea hind, raha kohe. Tel 5595 5996, 657 0263. Kogujale Eesti, Vene mündid-paberraha, postkaardid, fotod, märgid-autasud. Valikuliselt ka muud riigid. Hea hind, raha kohe. Tel 5595 5996, 657 0263, iga päev. Ostan vanu esemeid: mööblit, raamatuid, nõusid, portselani, mänguasju, vask- ja pronksesemeid, tööriistu, kalanduse ja jahindusega seonduvat, lampe, postkaarte, kuld- ja hõbemünte, märk, pilte/maale jne. Võivad olla ka osadena. Pakkuda võib kõike, mis tundub vana. Tulen vaatama, raha kohe. Tel 5198 3307. Müüa kõdusõnnikut, kilekottides, kohaletoomisega. Tel 5330 5174. Müüa kartulit ’Laura’, ’Vineta’, ’Folva’ koos veoga. Info ja tellimine 5598 7622.

Lõikan hekki ja võsa, saetööd. Tel 5554 7291.

Ost/müük

Ostan kokku erinevaid vanaaegseid mootorrattaid. Tel 5698 3903.

Ostame vanarauda otse teie kodust. Pakkuda võib kõike. Tel 5347 6867. Ostame kasutatud raamatuid (valikuliselt, kõige vanematest uuemateni), vanu postkaarte ja mänguasju, vanemat eesti kunsti (maalid, graafika). Vajadusel tuleme kohale. Raamatukoi, Harju 1. Tel 683 7714, 511 5525.

Pottsepatööd, tel 5896 8362.

Ostan teie vana, avariilise või lihtsalt seisma jäänud auto. Vormistamine kohapeal, soovi korral ARKist kustutamine. Tel 5660 7775. Pakkuda võib erinevat liiklustehnikat.

Plekkkatuste (valts, profiil) ehitus ja remont. Vihmaveesüsteemide, katuse lisatarvikute, kõikvõimalike lisaplekkide paigaldus. Korstnate katmine plekiga. Plekksepatööd. Tel 5685 8222, 515 1457, arytberg@hotmail.com.

Ettevõte müüb haljastusmulda ja männikooremultši erinevaid fraktsioone. Tel 5853 2450.

Soovin osta maja Nõmmel otse omanikult. Krundi suurus võiks olla al 1200 m². Kontakt 5817 1746.

Korstnapühkimistööd, ummistuste likvideerimine, küttekollete (sh korstnad) ehitus- ja remont. Vajadusel akt küttekollete seisukorra kohta. Teen tööd ka nädalavahetustel. Tel 5372 4993, e-post korstnapyhkija1@ gmail.com.

Arborist II: mootorsaetööd eramutele ja teistele objektidele, ohtlike puude langetamine, samuti puude kujundamine ja okste lõikamine. Tel 5561 4664, Ivo.

Keha trimmi! Olimpi tippkvaliteetsed rasvapõletajad, massilisajad, proteiinid ja muud profitooted saate nüüd osta mugavalt ja soodsalt Olimpi e-poest www.olimp.ee.

Arvutite müük ja remont. Printerite müük, remont ja toonerite täitmine. Koolitus, viirusetõrje, andmete taastamine. Tel 506 3783, Kalle. Ostame kinnisvara Tallinna piires. Korter või maja. Võib olla võlgadega või halvas seisukorras. Abi kolimisel. Tel 5820 0800.

Ostan aastatel 1920.–1940. dokumentidel kasutatud rohelist värvi Nõmme linna kantseleimaksu marke. Samuti erinevaid Haapsalu kuurorti hooajamaksu marke. Tel 516 6325 ja e-post coleopterous@hotmail.com.

Alumiiniumkatuseredelid, tel 515 9155.

Küttepuud

Aasta ringi müüa kütte- ja kaminapuid, lahtiselt ja võrgus, klotsid 40 l võrgus, tulehakatus, saepuru kotis. Vedu tasuta, al 1,8 eurot võrk. Okste äravedu kuni 10 m³ 38 eurot. Tel 501 8594. Müügil soodsa hinnaga puitbrikett 165 eurot tonn koos kohaletoomisega Tallinnas. Pakendatud 13,3 kg pakkidesse. Tel 5669 0811 ja www.puitbrikett.com. Halupuu Firewood Products OÜ – 15 a metsandusalast kogemust! Küttepuude tootmine ja müük: halupuud konteineris, kaminapuud, kuivad halud võrkkotis, suitsulaast, süütepulgad. Tel 5333 2284, info@ halupuu.ee. Metsamaade haldus: metsamajanduslikud tööd, raieõiguse ost, metsamaade ost. Tel 5556 0240, janis@halupuu.ee. Vaata ka www.halupuu.ee.

Muu Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Hind 1,09 eurot min. Kogenud ennustajad 24 h. Vaata ka sooduspakkumist: ennustus.ee. Kätelt ennustamine: hiromantia.eu. Töötav naine üürib 1-2-toalise elamispinna otse omanikult Nõmme ujula piirkonnas. Eelistatult renoveeritud, keskküttega, vähemalt osaliselt möbleeritud ja pesumasina kasutusvõimalusega. Tel 5391 2542. Sihi/Seene tänavate piirkonnas kadus 3.10 õhtul hall vöödiline kass (väiksemat kasvu kastreeritud noor isane). Kiisu saatusest palume teatada 514 6768. Info eest, mis viib elusa kassi kojujõudmiseni, leiutasu 100 eurot. Loodame väga heade inimeste abile!

Studio La Ronda alustab uue KRIJA HATHA JOOGA rühmaga algajatele 22. oktoobrist TEISIPÄEVITI 19–20.30 Kivimäel Liiviku 4. Oktoobri lõpuni saab liituda veel kõhutantsu ja flamenko rühmadega www.laronda.ee annika@laronda.ee Tallinna Rännaku Lasteaed, Rännaku pst 28 otsib meeskonda särasilmset, positiivset ja tarka ÕPETAJAT. Sul on võimalus kasvada erilises keskkonnas, sul on parimad õpetajad, lapsed ja hoolivad  meeskonnakaaslased. Ootame Sinu motivatsioonikirja ja CV-d 25. oktoobriks 2013 Täpsem info pille.siimpoeg@rannaku.ee, telefon 528 2831

Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ning teenuse kvaliteedi eest.


18. oktoober 2013 7 Pärnu mnt. 326 • Nõmme turu vastas Tel: 600 2864 • www.vonglehn.eu

PUBI • PEORUUMIDE RENT ENT NT • SAUN SAUN

ad v e ä p i n n ü S d Firmapeo d Jõulupeo d Saunapeo d

kutul Kooli kok

Olete oodatud Nõmme legendaarse kinoteatri VICTORIA-PALACE & kabareerestorani MAXIM taaselustamise heategevuslikule avaüritusele 2. novembril kell 19:00!

PÕHJA-EESTI KÜTTEPUU OÜ • Küttepuud lahtiselt • Küttepuud konteinerites • Kaminapuud kottides

Õhtusöök GURMEEMAAGIA annab edasi eestiaegsete toidupärlite maitseelamusi, mis twistivad tänapäevase kokakunsti rütmis... Osalustasu 49 eur sisaldab 4-käigulist õhtusööki, keelekastet ja meelelahutust Info ja registreerimine victoria.palace@hot.ee või 51-44412

VEO- ja KOLIMISTEENUS

eku

Peielauad

Kohale toomine Tallinnas ja 30km Tallinna piirist tasuta. Kõik pikkused ja puuliigid. Tel: 5333 4347; 501 9454 www.tulepuu.ee

E-N: N 11 11-23 23 • R R-L: L 11 11-02 02 • P P: 11 11-22 2

Fekaalivedu

–80%

–60%

Tel 5625 6258 OÜ Fekalist

VARRAKU

SUUR

KIVISÖEMÜÜGIKOHT

SÜGISMÜÜK

ootab oma vanu ja uusi kliente aadressil Paljassaare 28 KITARRIL PEETER REBANE

Info tel 5346 2505

–70%

–50%

16. OKTOOBRIL KELL 19 VIIMSI PÜHA JAAKOBI KIRIKUS 25. OKTOOBRIL KELL19 NÕMME KULTUURIKESKUSES

PILETID EELMÜÜGIST PILETILEVI JA PILETIMAAILMA MÜÜGIPUNKTIDES. ?D<E+&+/,(+šMMMAEDJI;HJAEHH7B:KI$;;

Riiete, vaipade ja pehme mööbli keemiline puhastus. Transport tasuta. Tel 5591 7562, 551 6821

Varraku poodides ning e-poes www.varrak.ee 1.–31. oktoobrini. Rahva Raamatu ja Apollo poodides 7.–21. oktoobrini.

• KORSTNAPÜHKIMINE • KORSTNATE EHITAMINE • LÕÕRIUURINGUD • UMMISTUSTE LIKVIDEERIMINE tel 5386 6117 www.korstnaabc.ee

Müüa toorest küttepuud: hall lepp, sanglepp, kask, sanglepa ja saare segu. Halgude pikkus vastavalt kliendi soovile. Miinimumkogus 5 m3 ja maksimumkogus 17 m3. Hinnad kokkuleppel ja sisaldavad transporti.

Tel 600 6170, GSM 51 45 279 www.canker.ee, e-post: canker@canker.ee

Kontakt Halukalur OÜ, www.halukalur.ee, lauri@halukalur.ee, +372 5343 0708, Lauri Lilleoks

KAMINAPUUD (kask, lepp) TURBABRIKETT PUITLAASTBRIKETT MÄNNIKLOTS (alusel, võrgus) KÜTTEGRAANUL KÜTTEPUUD 30,40,50CM (kask,lepp)

Kalmistu tee 22, Tallinn Tel 655 7760 Mob 5347 1188

Tööpäeval 9-18 Laupäeval 10-14 www.kuttekeskus.ee

Nõmme elanikele transport tasuta!

KÜTTEPUUD kuivad ja toored 30, 40, 50cm. PUIT- ja TURBABRIKETT. KÕDUSÕNNIK 30kg/kott. Kviitung. Vedu iga päev. Tel: 6541100, 52 388 52 TAMMARU FARM www.tg.ee Tallinna ladu Nõmmel

18. oktoobril kliendipäev Suur valik pliite ja katelpliite

www.kütteladu.ee

E -R 8.00-18.00 L 10.00-14.00 P SULETUD

66 00 190 51 36 999 info@kytteladu.ee

Puitbrikett Turbabrikett Pelletid Kaminapuud

Pärnu mnt 139E/7 11317 Tallinn

HIKKOR PUIT OÜ Kütte- ja kaminapuude tootmine, müük Tellimine: 505 0924 www.hikkor.ee hikkor@hikkor.ee Hageri küla, Kohila vald Raplamaa

Korstnata kaminate esitlus

Pelletikatlad ja põletid

Pelletikaminad, mis ei vaja korstent

Tallinn, Pärnu mnt 238 Korstnatõmbe (Järve keskuse hoovis) parandajad Tel:614 0334; 5346 2307


8

18. oktoober 2013

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5A, Viimsi Tegevusluba nr 86221 Konsultatsioonivõimalused polikliinikus: Registratuur Viimsis, tel 605 9600, 605 9601, 605 9023 Günekoloogia-sünnitusabi Lastehaigused Nina-kõrva-kurguhaigused Üldkirurgia-proktoloogia Uroloogia Lasteortopeedia Neuroloogia* Kardioloogia* Üldarst Psühhiaatria Taastusravi* Onkoloogia-mammoloogia Endokrinoloogia

Plastikakirurgia-rasvtõvekirurgia Naha-ja suguhaigused Hambaravi** Psühholoogia Logopeed Toitumisspetsialist Rasedusaegne jälgimine: ämmaemandate vastuvõtud Perekool Terviseaudit Haiglaravivõimalused (valve tel 605 9605, 605 9010) Günekoloogia* Plastikakirurgia Sisehaigused* Rehabilitatsiooniteenus***

Taastusravi-järelravi* (vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi, füsio-ja tegevusteraapia, logopeed, psühholoog, ravimassaž, paikne külmaravi) Päevakirurgia: Nina-kõrva-kurgukirurgia* Ortopeedia Üldkirurgia Uroloogia Diagnostika: Röntgen-ja ultraheliuuringud (sh mammograafia), koormus-EKG, rütmihäirete ja vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, varane nahakasvajate avastamine ehk SIA-skoopia, endoskoopilised uuringud, allergoloogilised ja laboratoorsed testid jm. Vaktsineerimine: lapsed ja emakakaelavähi vastu

Polikliinilised filiaalid Tallinnas Kaupmehe 4 (tel 660 4072, 646 3539) *teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis ja Tammsaare tee 47, III korus **teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Kaupmehe filiaalis (tel 664 6444) ***teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel Lisainfo www. fertilitas.ee

Graniidist ja kvartsist köögi töötasapinnad OTSE TOOTJALT!

Mõõdistame, toome kohale ja paigaldame! Näidiste saal Kasesalu 10, 76 505 Saue Diapol Granite Tel 6051178 või 6051130

info@diapol.ee www.diapol.ee

Kõrge kvaliteet

hea hinnaga!

Nõmme Sõnumid nr 20 (2013)  

18. oktoober 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you