Page 1

TALLINNAS RAKENDUS E-PILETI SÜSTEEM

TARBEKUNSTIKONKURSI HÄÄLETUS ALANUD

NÕMME PATRIOOT RIINA SILDOS

21. septembril alustas tööd e-pileti süsteem. Ühistranspordikasutajal tekkis võimalus soetada endale ühiskaart. Paberpileteid ja -kuukaarte saab edasi kasutada aasta lõpuni, ID-piletit aga 31. märtsini 2013. / Loe lk 3

Kevadel kuulutas Nõmme klaasi- ja keraamikastuudio välja tarbekunstikonkursi, kus osalevad nende kursuste raames valminud klaasi- ja keraamikatööd. Nüüdseks on kunstiteoste loomise aeg ümber saanud. / Loe lk 4

Juba 1980ndate algusest Nõmmel elanud filmiprodutsent Riina Sildos elab küll seoses kiire töögraafikuga kohvrite otsas, kuid filmipealinnadest Cannesist ja Locarnost kodusemalt tunneb ta ennast ikka Nõmmel. / Loe lk 5

Järgmine number ilmub 19. oktoobril 2012

5. oktoober 201 2 • Nõmme Sõnumid nr 20 (427)

Endisest Valdeku koolist saab põlvkondade maja 2x BOA OÜ ja Innopolis Insenerid OÜ

LÜHIDALT

Erki Korp

Nõmme põhikool 90 Aadressil Raudtee 68 on Nõmme lastele haridust antud 1922. aastast. Reedel, 5. oktoobril tähistab seal asuv Nõmme põhikool 90. sünnipäeva. Kell 16.30 avatakse koolihoovil skulptor Toomas Altnurme skulptuur, mis on linnaosavalitsuse kingitus kooli juubeliks. Pärast järgneb kontsertaktus vilistlastele ja külalistele. (NS)

Ajutiselt muutub Pihkala peatuse asukoht Tallinna transpordiamet teatab, et seoses Valdeku tänava ristmiku ja linna piiri vahelise Männiku tee lõigu rekonstrueerimistöödega asub 7. oktoobrist kuni 18. novembrini autobussiliinide nr 5, 32 ja 33 kesklinna liiklussuunal paiknev Pihlaka peatus ligi 100 meetrit Valdeku tänava ristmiku poole. (NS)

Tallinn tunnustas parimaid õpetajaid 3. oktoobril toimus Tallinna raekojas õpetajate päeva pidulik tähistamine, kus ühtlasi tunnustati aasta parimaid õpetajaid ja haridusjuhte. Nõmme koolidest pälvisid Tallinna aasta õpetaja 2012 tunnustuse Nõmme põhikooli õpetajad Rita Anton ja Reet Petermann. Innovaatilise õpetaja tiitli pälvis Ranno Nurmsaar Nõmme muusikakoolist. Tallinn tänab tööjuubeli puhul Männimudila lasteaia direktorit Malle Sookruusi, kel täitus 35 aastat linna teenistuses. (NS)

MÄLUMÄNG OOTAB OSALEJAID Oktoobris algab kuni kevadeni kestev mälumänguturniir. Esimene mälumäng toimub 23. oktoobril, alates novembrist aga iga kuu teisel teisipäeval kella 18–20 endises kinosaalis aadressil Pärnu mnt 326. Mälumängust on oodatud osa võtma kolmeliikmelised võistkonnad nii Nõmmelt kui mujalt. Mängus osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine (nii võistkonna kui mängijate nimed) kuni 16. oktoobrini e-kirja teel aadressil jukko.nooni@tallinnlv.ee.

Sel nädalal anti linnaosavalitsusele üle Valdeku tänava saun-spordihoone, sotsiaalkeskuse ja uue linnosa valitsuse hoone projekt ja ehitusluba. Valdeku 13 krundil paikneva kahe hoone projekti autoriteks on BOA OÜ ja Innopolis Insenerid OÜ arhitektid Anto Savi ja Margus Soonets. Praegu toimub riigihange ehitaja leidmiseks, et töödega saaks alustada juba novembris. Kunagisest koolimaja uuest osast jäid alles eraldi hoonena spordisaali ja söökla tiib. Selle hoone esimesele korrusele on projekteeritud Nõmme uus saun, teisele korrusele aga spordisaal. Saun on kavandatud 60-kohaline, millest 30 kohta naistele ja teine 30 meestele. Lisaks saab saunahoone fuajees olema hubane kohvik, kus pärast sauna karastusjooke ja suupisteid maitsta. Saunahoone ehitamist alustame juba novembris, et see tuleva aasta septembris avada. Saunakompleksi peale jääv spordisaal koos paari väiksema võimlemisruumiga jääb esmajärjekorras Nõmme lasteaia- ja koolilaste kasutada, kuid sinna on oodatud kõik Nõmmel sporti harrastavad inimesed. Järgmise aasta sügiseks saab valmis ka hoone ümbruses olev park, lisaks parkimiskohad, kõnniteed ning nii sauna kui ka spordihoone toimimiseks vajalikud kommunikatsioonid. Valmib ka Nõmme loodusmaja jaoks kauaoodatud õuesõppe paviljon, millest on rõõmu kindlasti kõigile Nõmme lasteasutuste lastele. Valdeku 13 kompleksi rahastatakse linnaeelarvest saunade programmi raames. Kuna kogu kompleks oleks sauna jaoks olnud liiga suur, siis laiendati funktsioone, et

Kahe aasta pärast näeb Valdeku 13 hoone selline välja. Hoovi poole tuleb ka sissepääs linnaosavalitsuse ruumidesse. sellest saaks ka kaasaegne sotsiaalkeskus ehk moodsamas tähenduses põlvkondade maja.

Endine kool saab uue otstarbe Järgmisel aastal alustame vana koolihoone renoveerimist, seal leiavad uue sihtotstarbe kõik neli korrust. Kuigi suurem osa majast läheb Nõmme sotsiaalkeskuse käsutusse, leian, et meeldivam on uut ja ümberehitatavat maja nimetada põlvkondade majaks, sest sinna majja on oodatud kõik inimesed, sõltumata oma vanusest või mõnest eri- või omapärast. Maja keldrikorrus, esimene korrus ja pool teisest korrusest saavad olema põlvkondade maja ruumid. Nendel korrustel on ruumi nii puutöökoja, kangastelgede, massaaži, juuksuri, õppeköögi-kohviku kui ka suure tegelussaali jaoks nii sotsiaalkeskuses käijate kui ka puuetega inimeste jaoks. Esimene korrus hõlmab erinevaid ruume kõikvõimalikeks tegevusteks.

Lisaks jääb esimesele korrusele sissepääs linnaosavalitsuse haldushoonesse, mille fuajees paiknevad kahe infosaalitöötaja töökohad ja arhitekti kabinet. Poole teisest korrusest hõlmab lasteja noortekeskus, mis arvestab ka puuetega laste ja noortega. Korrusel on ka multifunktsionaalne saal, mis mahutab umbes 130 inimest, et korraldada erinevaid linnaosa üritusi. Saalis hakkab koos käima ka linnaosa halduskogu.

Pool korrusest läheb sotsiaalhoolekande osakonna käsutusse, mis näeb ette, et osakonna 19 spetsialisti hakkavad kliendi huvidest lähtuvalt tööle üksikkabinettides, nagu seda kaasaegsed sotsiaaltöö nõuded ette näevad. Kolmandale korrusele tulevad linnaosavalitsuse ülejäänud 19 ametniku tööruumid, millest enamiku moodustab 11 inimesega linnamajanduse osakond. Hoone koos haljastusega valmib 2014. aasta jõuludeks.

NÕMME LINNAOSA VALITSUS TÄNAB ÕPETAJATE PÄEVA PUHUL KÕIKI LINNAOSA KOOLIDE JA LASTEAEDADE ÕPETAJAID HEA TÖÖ EEST!


Alar Rästa

2 5 . o k to o b e r 2 01 2

LINNAOSAVANEMA VEERG

Kallid õpetajad – head õpetajate päeva!

Õ

ppeaasta algusest on juba kuu möödas ning kooliaasta kõige esimesele ja tähtsamale koolipäevale on järgnemas kooliaasta teine väga tähtis päev – õpetajate päev. Selle päeva puhul õnnitlen ja tunnustan Nõmme koolide ja lasteaedade, aga ka kõigi teiste lasteasutuste õpetajaid. Õpetajate päeva on Nõmmel tähistatud erinevalt – eelmisel aastal oli uhke kontsert ja kohvilaud Nõmme kultuurikeskuses. Tänavu otsustasime selle tähistamise lükata novembrisse, sest just siis toimub lavastuse «Kahesaja-aastane mees» esietendus. Novembris möödub Nõmmele linnaõiguste andmisest 86 aastat ja see näidend räägib Nõmme rajajast Nikolai von Glehnist. Oleme palunud kooli- ja lasteaiajuhtidel edastada kutsed oma asutuse parimatele õpetajatele, et seekordset õpetajate päeva tähistada Glehni lossis ja nautida etendust. Linnaosa koolides või lasteaedades käies teeb alati rõõmu, et meil Nõmmel on väga head õpetajad, samuti kooli- ja lasteaiajuhid. Nõmme lapsevanemad võivad olla kindlad, et nende lapsed on väga heades kätes. Tunnustamist väärivad kõigi Nõmme koolide ja lasteaedade traditsioonid ning see, et neid traditsioone on mõnes haridusasutuses hoitud lausa sadakond aastat. Nädalapäevad tagasi olin Tallinna haridusameti koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programmi 2013–2021 «Lasteaiakoht igale lapsele» avalikul tutvustamisel Õpetajate Majas. Nõmme osas näeb programm ette lasteaiakohtade kasvu ligi 650 võrra ning see annab omakorda märku sellest, et olemasolev koolide võrgustik säilib ja vajadus koolikohtade järele kasvab. Mulle meeldis haridusameti tehtud analüüsi puhul see, et programmi koostamisel oli arvestatud erinevate linnaosade rahvastikukasvu trende, samuti ei keskendutud vaid uute kohtade loomisele, vaid korrastatakse ka olemasolev lasteaedade võrgustik.

Linnaosa koolides või lasteaedades käies teeb alati rõõmu, et meil Nõmmel on väga head õpetajad, samuti kooli- ja lasteaiajuhid.

Linn avas uue sotsiaalmajutusüksuse Eha Võrk abilinnapea

Kodust ilmajäämine, koduõigus või koduga seotud mured on üks põhilisemaid probleeme kaasaegses ühiskonnas. Maailmas on loodud strateegiaid, kuidas neid olulisi heaolu küsimusi lahendada. Näiteks Pariisis on rajatud üle 480 elamu inimestele, kes ühel või teisel põhjusel ei suutnud peavarju leida või ei ole neil raha endale peavarju lubada. Oslo ja Kopenhaagen omavad suhteliselt hästi toimivaid teenuseid, kus lisaks on ka kinnisemaid ja spetsiifiliste lisateenustega kaetud eluasemevõimalusi. Tallinnas on viimastel aastatel loodud üsna laialdane sotsiaalmajutusüksuste süsteem. Eelmisel nädalal aadressil Männiku tee 92 avatud hoone on juba viies seesugune asenduseluaset pakkuv majutuskoht. Teatavasti on iga süsteem just nii tugev, kui tugev on selle nõrgim lüli. Aastaid tagasi olid nõrgimaks lüliks ootused, et seni ko-

K

indlasti on siin juba praegust koolikohtade täitumust ja osa koolide ülerahvastatust arvestades vajalik järgmise paari aasta jooksul renoveerida Pääsküla gümnaasium, et võimaldada lastele kaasaegne õpikeskkond. Loodan, et juba 1,5 aastat Nõmme halduskogu menetluses olev Nõmme üldplaneering võtab neid trende arvesse ning halduskogu seisab üldplaneeringu vastuvõtmise eest, mis küll haridusasutuste võrgustikku puudutab põgusalt, kuid kus prognoositakse Nõmme elanikkonna suurenemist 40 000 inimeseni. Seekordne õpetajate päev saab olema eriti väärikas Nõmme põhikoolis, sest tähistatakse kooli 90. sünnipäeva. Palju õnne kõikidele õpetajatele!

Lindi lõikasid läbi (vasakult) Nõmme linnaosa vanem Erki Korp, abilinnapea Eha Võrk, linnapea Edgar Savisaar ja abilinnapea Merike Martinson.

duta, sissetulekuta ja tihtipeale ka enesedistsipliinita elanud inimesed muutuvad sotsiaalmajutusüksustes korralikuks, st maksavad õigeaegselt ettenähtud tasu, ei riku korda, lähevad kas tööle või otsivad tööd ning saavad justkui imeväel hoopis teistsugusteks inimesteks. Ootuste asemel on praegu head tugiteenused, mida sotsiaalmajutusüksustes inimestele pakutakse. Tänu sotsiaal- ja võlanõustamisele, samuti teistele tugiteenustele, sh liikumispuudega inimestele võimaluste loomisele, ja tänu hoolivatele töötajatele on väga paljud perekonnad oma elus edasi jõudnud ega ole olnud tagasikukkumist. Vahepealne elu sotsiaalmajutusüksuses aga võimaldas aktiivse osaluse ühiskondlikus elus. Me ei ela siin ilmas üksi. Paraku juba on nii, et kõigil pole ilma toetuseta võimalik toime tulla. Kui me vähem kritiseeriks tagajärgi ja huvituks rohkem põhjustest, siis me tõenäoliselt ei hõõruks sotsiaalmajades elavatele inimestele nina alla kõike seda, mis toimunud on. Küsimus ei ole ju lihtsalt vaid ini-

meste äramajutamises neile voodikoha võimaldamisega, vaid ligimese rehabiliteerimises tervikuna. Paljud nendest inimestest, kes sotsüksustesse elama asuvad, ei tule siia mitte üldsegi omal süül. Need on meie kaasmaalased, keda on kohati julmalt koheldud, petetud, nende heasüdamlikkust ära kasutatud. Ma mõtlen, kas meis peaks olema kaastunne nende inimeste vastu. Loomulikult peaks, kuid vesteldes nendega, on enamik ka selgitanud, et pigem ootavad nad mõistmist kui kaastunnet. Ja abi, kuidas edasi minna. Nii nagu sellel ilusal uuel majal on oma lugu, on ka inimestel oma lugu. Loodame, et ka inimeste lugu läheb sellest hetkest, kui nad siin elama hakkavad, ilusamaks. Teame ütlust, et Tallinn on arenev linn ja ta ei saa kunagi valmis. Väga oluline on samas, et Tallinn on ka hooliv linn, ja veelgi olulisem oleks, et hoolivus kunagi ei lõpe. Oluline see, et kui inimene astub selle uue maja uksest sisse, tunneb ta, et ta astub koju, mis siis, et ajutisse, kuid ikkagi koju.

Sinu oskustest võib saada sinu äri Anu Lõhmus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, juhatuse liige

Erki Korp, linnaosavanem

Nõmme Sõnumid Väljaandja: Nõmme linnaosa valitsus Toimetaja: Jukko Nooni telefon: 645 7344, faks: 645 7340, e-post: jukko.nooni@tallinnlv.ee online: http://nommesonumid.blogspot.com kodulehekülg: www.tallinn.ee/nommesonumid Vabaduse pst 65, Tallinn 11211 Levi: AS Eesti Post Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

Sellest on nüüd pisut rohkem kui kaks aastat, kui massaažikooli õppealajuhatajana töötanud Neonilla Vellend tundis, et lisaks meditsiinioskustele oleks vaja ka paremat arusaamist majandusest. Teadmisi asus ta täiendama Tallinna Ettevõtlusinkubaatorites, kus õpitu viis järgmise loogilise sammuni – oma ettevõtte asutamiseni. «Mõtlesin, et kui teen ettevõtte, siis kindlasti selles valdkonnas, mida oskan ja armastan, ning nii jõudsingi massaažisalongi ideeni. Inkubaatoris olid väga asjalikud loengud turundusest, riskide hindamisest ja oma võimaluste leidmisest. Arvutasime koos ärivõimalused läbi ja koostasime äriplaani. Inkubaatorist sain kaasa soovituse pöörduda stardiabi saamiseks EASi ning selle toel sain hankida endale põhilise vajaliku varustuse,» rääkis Vellend. Praeguseks on ta jõudnud ka omanime-

lise, kõikide vajalike litsentsidega massaažikooli avamiseni. Neonilla Vellendi lugu on hea näide, kuidas oma oskused äriks pöörata. Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid ootavadki selliseid ettevõtlikke inimesi, kellel on mõni konkreetne oskus, millest võiks tulevikus saada päris oma sissetulekuallikas. Kui seni oli inkubaatorisse sisenemisel vaja ettevõtluse algteadmisi ja olemasolevat noort ettevõtet, siis nüüd ei ole ettevõtte vanus enam oluline, vastavalt ettevõtte arengustaadiumile saame pakkuda vajalikku nõu ja tuge. Vastust küsimusele, kas sinu ideest võiks saada ettevõte, soovitame tulla otsima Kopli inkubaatorisse (Tallinn, Kopli 98), kus teisipäeviti kella 13–17 ja neljapäeviti kella 10–14 on tasuta nõustamispäevad. Ootame alustavaid ettevõtjaid kogu Eestist. Inkubaatori teenused oleme praegu jaganud kolme moodulisse. Ärialustusmoodulis aitab perso-

naalne konsultant leida vastuseid küsimustele nagu «mis probleemi ma lahendan?», «kellele ma seda teen?», «kuidas ma seda müün?» – ühesõnaga äriplaani läbi mõelda. Mooduli jooksul toimuvad praktilised koolitused ja töötoad ning nõu saab erialaspetsialistidelt. Kui need teemad on selged, siis on õige aeg siseneda äriarendusmoodulisse, kus inkubaator pakub lisaks tuge turu-uuringute läbiviimisel, tootearenduses, vajadusel ekspordiplaanide koostamisel ning täiendusõppes. Head mõtted tulevad ikka toetavas keskkonnas. Nii on loomeettevõtted koondunud Veerenni tänaval asuvasse Loomeinkubaatorisse ja tehnoloogiaettevõtted Ülemiste inkubaatorisse. Kui oma tööruumist välja astudes saad kohe sarnase valdkonna inimestega juttu puhuda, on koostööprojektid kerged sündima. Vaata lisa: www.inkubaator.tallinn.ee


5 . o k to o b e r 2 01 2

Tanel Meos / Delfi

Tallinnas rakendus ühtne e-pileti süsteem Jukko Nooni 21. septembril alustas tööd Tallinna ja Harjumaa ühtne e-pileti süsteem. Ühistranspordikasutajal tekkis võimalus, kuid mitte veel kohustus endale ühiskaart ehk e-kaart soetada. Paberpileteid ja -kuukaarte saab edasi kasutada aasta lõpuni, ID-piletit aga vähemalt 31. märtsini 2013. Nii Tallinnas kui Harjumaal jääb alles võimalus osta üksikpilet bussijuhi käest.

3

LÜHIDALT

Omastehooldajate tugirühm Lähedase inimese hooldajatele korraldatakse Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse (Endla 59) saalis iga kuu kolmandal kolmapäeval kokkusaamisi, kus saab täiendada oma hooldusalaseid teadmisi ning suhelda teiste omastehooldajatega. Kokkusaamistel osalemine on tasuta. Lisateavet on võimalik küsida telefonil 5550 0290 või e-posti aadressil pirjo@inkotuba.ee. Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmisega seotud küsimuste puhul on võimalik ühendust võtta Nõmme linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna vanemspetsialisti Anna-Maria Mirskajaga telefonil 645 7392 või e-posti aadressil Anna-Maria.Mirskaja@ tallinnlv.ee. (NS)

ÜHISKAART Ühiskaart maksab 2 eurot. Isikustamine maksab müügikohas 1 euro, kuid koduleheküljel www.pilet.ee ja Tallinna linnaosavalitsuste teenindusbüroodes saab seda teha tasuta. TASUTA KAART: • Puudega lapsed • Sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikud • Hoolekandeasutuses viibivad lapsed • Vanemliku hoolitsuseta jäetud lapsed • 3 ja enama lapsega pere lapsed • Represseeritud ja temaga võrdsustatud isikud • Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnud

Ühiskaardi kasutamisel tuleb kaart aktiveerida ja iga sõit ühissõidukeisse paigaldatud validaatori ehk sõiduõiguse tuvastajaga registreerida. Vastavalt Tallinna linnavalitsuse otsusele saavad tallinlased alates 2013. aasta jaanuarist sõita ühistranspordiga tasuta. «Tasuta sõiduõiguse annab isikustatud ühiskaart, mis tuleb ühistransporti sisenedes validaatoris aktiveerida. Kui ühiskaardil olevat tasuta sõidu õigust ei aktiveerita, siis on õigus

sõitjat trahvida,» selgitas Ühendatud Piletid ASi tegevjuht Kristjan Konks. Isikustatud ühiskaardi puhul säilivad kaardile laetud raha ja piletid ka selle kadumise korral. Kadunud kaardi asemele tuleb osta uus kaart ning see isikustada, uue kaardi isikustamisel kanduvad isiku soo-

Tasuta ühiskaarte eeltoodud sihtrühmadele jagavad Nõmmel tasuta sotsiaalhoolekande osakond aadressil Nõmmekase 12b, teenindussaal aadressil Jaama 1 ning rahvastikuregistri ja klienditeeninduse osakond aadressil Vabaduse pst 77.

Lumepark valmistub hooajaks Nõmme lumepark soetas eelolevaks hooajaks mäetraktori, mis on igapäevaselt heade sõidutingimuste tagamiseks äärmiselt tähtis. «Sel hooajal saame tagada igapäevase mäe hooldamise ning põnevamad ja vaheldusrikkamad sõiduvõimalused. Väikesem lumetraktor annab laiemaid võimalusi hooldada hüppeid ning teha põnevaid radu ka puudega kaetud nõlvale,» rääkis Vahur Teder Nõmme seikluspargist. (NS) politsei foto

ettekanne valmib. Osalejatel oli võimalus luua näiteks näidend, muinasjutt, simulatsioonimäng või ajaleht,» rääkis Alaküla. «Kuna projektid pidid valmima alles viimaseks päevaks, alustati simulatsioonimängu ettevalmistamisega. Mängu eesmärk oli leida lahendus väljamõeldud olukorrale, kus linna tahetakse rajada mošee, kuid erinevad elanikkonnagrupid on selle vastu. Mängus olid esindatud konservatiivide, populistide, uuendusmeelsete ja rahvameelsete parteid. Samuti olid protsessi jälgimas ja kaasa rääkimas moslemite organisatsiooni liikmed, rahva esindajad, naisõiguslased ning inimõiguslased,» lisas ta. (NS)

Portselani maalimise töötuba Helina Tilga ateljees.

Nõmme jättis vahetusõpilastele rahuliku mulje Emma Tilk

eustory.wordpress.com

Simulatsioonimäng, mille eesmärk oli leida lahendus väljamõeldud situatsioonile.

Nõmme kirbuturg toimub igal laupäeval ja pühapäeval kella 10–15 Von Glehni pubi hoovis Pärnu mnt 326, Nõmme turu vastas. Lisainfo ja broneerimine tel 5551 2119, nommekirbuturg@ gmail.com või facebook.com/nommekirbuturg. (NS)

dustused ja kontol olev raha automaatselt uuele kaardile. Need, kes pole rahvastikuregistri andmetel Tallinna elanikud, saavad kanda ühiskaardile piletiostuks raha või osta sobiva pileti. Kuna tegemist on ühtse süsteemiga, kehtib ühiskaart nii Tallinnas kui Harjumaal.

Eustory noortelaagri päev Nõmme gümnaasiumis 22.–29. septembrini toimus Tallinnas (ja kaks päeva Tartus) rahvusvaheline noorteakadeemia teemal «Miski pole tasuta: väljakutsed demokraatiale Euroopas». Ürituse korraldas Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts koostöös Eustory ja Avatud Eesti Fondiga. 25. septembril olid kaheteistkümne riigi noored terve päeva Nõmme gümnaasiumis. 12.a klassi õpilase Gregor Alaküla sõnul toimus Nõmme gümnaasiumis projektide koostamine, mille eesmärgiks oli valmistada projekti lõpupäevaks ettekanne endale meeldivaimast aspektist demokraatia kohta. «Osalejad jagati gruppidesse ning iga grupp sai valida, millises vormis nende

Kirbuturg nüüd igal nädalavahetusel

Emma Tilk

Ühiskaardi kasutamisel tuleb kaart aktiveerida ja iga sõit ühissõidukeisse paigaldatud validaatori ehk sõiduõiguse tuvastajaga registreerida. Isikustatud kaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga. Ühiskaart maksab 2 eurot. Isikustamine maksab müügikohas 1 euro, kuid koduleheküljel www.pilet.ee ja Tallinna linnaosavalitsuste teenindusbüroodes saab seda teha tasuta. Tallinna transpordiameti juhataja Andres Harjo sõnul pole kellelgi kohustust uut kaarti kasutada, sest endiselt jääb ka võimalus osta üksikpilet juhi käest, kuid kõik ettenähtud sõidusoodustused kehtivad vaid neile, kel on isikustatud ühiskaart ning see on sõidukis valideeritud.

Tallinna saksa gümnaasiumi 8. klasside õpilastel on tore traditsioon – õppeaasta lõpus sõidavad Eesti õpilased Saksamaale ning järgmise õppeaasta alguses tulevad külalised siia. Sel aastal toimunud vahetuse käigus jõudsid Tallinna õpilased Saksamaalt Unnast. Paljud vahetusõpilased elasid Nõmme peredes ning eelmise nädala teisipäeval võeti osa töötoast kunstnik Helina Tilga ateljees Kaevu tänaval. Saksa noortele meeldis Eesti väga, eriti Tallinna vanalinn ja siinsed vaatamisväärsused. Nõmme jättis vahetusõpilastele vaikse ja rahuliku mulje, kuna on linna-

mürast veidi eemal. Nõmme erines nende koduümbrusest, sest siin on märgatavalt rohkem metsa. Siinsed majad on heledamad, neil on rohkem aknaid ning need erinevalt arhitektuuriliselt Saksa majadest. Kuna eelmisel nädalal enamasti sadas, jäid jalutuskäigud Nõmmel kahjuks lühikeseks. Lisaks külastati vahetusnädala jooksul Tallinna vanalinna, Kadriorgu, Lahemaa rahvusparki ja ka Tartut. Kõige enam tuli õpilastele üllatuseks pea kõikjal leviv wifi. Saksa külalised elasid eestipärast elu nädal aega, mille jooksul õppisid tundma eesti kultuuri ja traditsioone. Juba praegu võeti plaani Eestisse tagasi tulla.

Politsei tabas arvatava seksuaalkurjategija Septembri alguses pidas Põhja prefektuuri lastekaitsetalitus kinni 42-aastase eesti keelt kõneleva mehe, keda kahtlustatakse selles, et ta on aastate vältel Tallinna eri piirkondades rahuldanud sugulist kirge alla 10-aastaste laste ees. Kurjategija ohvrite vanus jäi vahemikku 7–40 eluaastat ja enda sõnul tegutses ta kaheksa aastat. Politseile teadaolevalt mees ohvrite suhtes otseselt vägivalda siiski ei kasutanud. Mees sõitis Nõmme, Kristiine, Mustamäe piirkonnas erinevat marki sõidukitega ning ei ole välistatud, et ta tegutses ka mujal. Kuna on alust arvata, et võimalikke ohvreid võib olla rohkem, palub politsei fotol kujutatud mehega seotud seksuaalsüütegude juhtumitest teavitada Põhja prefektuuri kriminaalbüroo lastekaitsetalitust telefonidel 612 5913, 612 5922, 5301 9938 või politsei lühinumbril 110. (NS)


4 5 . o k to o b e r 2 01 2

Tulenevalt planeerimisseaduse § 12 lg 1 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 15 lg 1 ning Tallinna linnavalitsuse korraldustest avaldame järgmised teated: Tallinna linnavalitsus otsustas 26. septembri 2012 istungil: 1. KORRALDUSEGA NR 1312-K: võtta vastu Nõmme linnaosas asuva 6,92 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Kalmistu tee 26e ja 26f kinnistute ning külgneva maa-ala detailplaneering, Kootplaan OÜ töö nr H-117-04. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on piiritleda kaks transpordimaa maakasutuse sihtotstarbega krunti olemasolevatele raudteeharudele ja moodustada tootmismaa maakasutuse sihtotstarbega krunt trafoalajaamale ning määrata ehitusõigus Kalmistu tee 26e kinnistule kahe kuni 2-korruselise, millel on lisaks maa-alune korrus, laoja logistikahoone rajamiseks ning Kalmistu tee 26f kinnistule ühe 2-korruselise ärija toomishoone rajamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringuga üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted. 1.1 Tallinna linnaplaneerimise ametil ja Nõmme linnaosa valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek. 1.2 Detailplaneering algatati Tallinna linnavalitsuse 13. oktoobri 2004 korraldusega nr 1985-k «Kalmistu tee 26e ja 26f kinnistute ning külgneva maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine». 2. KORRALDUSEGA NR 1313-K: võtta vastu Nõmme linnaosas asuva 0,23 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Kivimäe tn 20 kinnistu detailplaneering, Osaühing Rein Murula Arhitektuuribüroo töö nr 1005. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kivimäe tn 20 ja Kivimäe tn 20a kinnistute liitmine, moodustatavale krundile elamumaa sihtotstarbe ning ehitusõiguse määramine kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kolme korteriga elamu rajamiseks. 2.1 Tallinna linnaplaneerimise ametil ja Nõmme linnaosa valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek. 2.2 Detailplaneering algatati Tallinna linnavalitsuse 17. augusti 2011 korraldusega nr 1270-k «Kivimäe tn 20 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine». 3. KORRALDUSEGA NR 1314-K: võtta vastu Nõmme linnaosas asuva 0,39 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Lootuse pst 19 kinnistu detailplaneering, Osaühing R. Valk Arhitektuuribüroo töö nr 1014. Detailplaneeringus on ette nähtud jagada elamumaa maakasutuse sihtotstarbega Lootuse pst 19 kinnistu kaheks krundiks, määrata kruntide kasutamise tingimused ning ehitusõigus olemasoleva elamu laiendamiseks, kolme olemasoleva abihoone säilitamiseks, uue kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu ning ühe abihoone rajamiseks. 4.1 Tallinna linnaplaneerimise ametil ja Nõmme linnaosa valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek. 4.2 Detailplaneering algatati Tallinna linnavalitsuse 22. juuni 2011 korraldusega nr 1187-k «Lootuse pst 19 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine».

Nõmme linnaosa valitsus teatab Nõmme linnaosa valitsus avalikustab Ravila tn 20 ja 22a kinnistute detailplaneeringu, millega määratakse kruntide kasutustingimused ja ehitusõigus Ravila tn 20 krundile kuni kahekorruselise üksikelamu ning ühekorruselise abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga saab tutvuda Nõmme linnaosa valitsuse ruumides (Vabaduse pst 77, I korrus, tuba 4) ja Tallinna linnavalitsuse I korruse infosaalis (Vabaduse väljak 7) 10.–24. oktoobrini.

Info tel 645 7300, Ene Tomson Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/

Peamine on liikuda ja naeratada Tiina Lättemäe

ja tulema ning annab põhjuse ka trennivälisel ajal suhelda.» Võimlemisrühmal on välja kujunenud oma traditsioonid: väikesed jõulupeod, lihavõtete ajal munaveeretamise võistlus, ning oksjon, mille tuludest peetakse kevadel hooaja lõpupidu. Hilja Järve moto – liikumise – vajalikkuses ei kahtle keegi. Usaldust äratab tema teadlik suhtumine treenijatesse. Võimlemisrühm on jagatud igaühe tervise seisukohast nõrga koha järgi gruppidesse: kellel on probleeme vererõhuga, kellel südamega, kellel liigestega. Vastavalt sellele annab treener ka juhiseid harjutuste õigeks sooritamiseks. Hilja esimene töökoht aastaid tagasi oli seotud just

ravikehakultuuriga ning huvi selle vastu ja pidev enesetäiendamine on lisanud tema treeneritööle väärtust. «Kui tervisehädade vastu üldse midagi aitab, siis on see võimlemine. Võimlemine parandab verevarustust, arendab koordinatsiooni ja loob õige meeleolu. Kui liigud ja naeratad, on kõik korras! Isegi valu puhul tuleb end kõigepealt liigutama hakata, mitte passiivseks jääda. Pead olema ise oma elu peremees ega tohi lasta valul enda üle võimust võtta,» on Hilja Järv veendunud. Tema sõnade kinnituseks on saalitäis kauneid ja graatsilisi daame, kes keerukaimagi võimlemiskavaga hätta ei jää. Kalevi võimlemispidudel on osaletud juba neljal korral. Viimase võimlemispeo kava oli – tõsi küll – äärmiselt nõudlik. Mitte niivõrd harjutuste, vaid pikkade, kella 8–23 kestvate treeningpäevade tõttu Kalevi staadionil lauspäikese käes. Tanel Padari muusikale ülesehitatud kavaga aga tuldi vaatamata kõigele edukalt toime. Hilja Järve liikumistunnid toimuvad Sõbra spordihallis teisipäeviti ja reedeti kella 8.45st. Lisaks Nõmme treeningutele leiab Hilja Järv eneses tahtmist ja jõudu juhendada kaks korda nädalas ka üht Viimsi võimlemisrühma ning korra nädalas korvpalliveteranidest sõpruskonna võimlejaid.

Lisaks oma iganädalastele väljakujunenud kursustele on meil sügisel-talvel plaanis viia läbi temaatilisi lühikursusi, mis tutvustavad natuke keerulisemaid tehnikaid. 15. ja 22. oktoobril kella 18–21 viib Anna-Maria Vaino läbi vitraažikursuse, kus ühe õhtuga valmib väike tiffany-tehnikas vitraaž. Kursuse osalustasu 13 eurot. Vajalik

eelregisteerimine klaasjasavi@ gmail.com või helistada 503 3851. 24. oktoobril alustab vahavalu tutvustav kursus täiskasvanutele, mida juhendab Piret Ellamaa. Kursuse raames saadakse kokku kolmel korral ja selles tehnikas valmib väikene klaasskulptuur. Novembris ja detsembris tulevad aga jõuluteemalised kursused. Täpsem info jooksvalt koduleheküljel www.klaasjasavi.ee.

Tiina Lättemäe

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Viimased kuusteist aastat Sõbra spordihallis liikumisrühma juhendanud eakas Hilja Järv särab ja pakatab energiast, kui järjekordset hommikust treeningtundi sisse juhatab. Tema energilisus ja hea tuju on imetlusväärsed. Liikumisrühma liikmed kinnitavad nagu ühest suust, et nii on see olnud alati ja iga kord. Et Hilja treeninguid kõrgelt hinnatakse, annab tunnistust osavõtjate rohkus – alati on kohal 30–40 naist ning rühm on väga püsiv. Hilja Järve võimlejate keskmine vanus on 77,4 aastat. Kuni 75-aastaseid daame kutsutakse isekeskis «tüdrukuteks», 75. eluaasta täitudes pälvitakse tiitel «proua». Trupi vanim proua on 88-aastane, ent üks sportlikumaid, ning Hilja naljatab, et peab teda treeningutel teinekord lausa tagasi hoidma. «Rõõm on sellest, et kõik meie treeningrühma liikmed on tõesti terved ja elurõõmsad inimesed. Kui ka vahel trennist puudutakse, siis enamasti ikka seetõttu, et on vaja lapselapsi hoida. See on ka loomulik, sest liikumine hoiab suuremad tervisehädad hästi eemal,» kinnitab Hilja Järv. Võimlejad ise peavad oma tervise ja vormi võtmeks head treenerit. Rühma staažikaim liige Urve Otsep kiidab treenerit taevani: «Hilja on väga tark ja delikaatne

Hilja Järv Sõbra spordihallis. treener. Tema tunnid on läbimõeldud ja innustavad. Hilja tegeleb sõna otseses mõttes kehakultuuriga, pidades silmas kõigi treenijate individuaalseid iseärasusi. Ta suudab meid liikuma panna nii, et lihasvalu või muid treeningujärgseid vaevusi pole me kunagi pidanud tundma.» Teisedki ei ole kiidusõnadega kitsid. Üksmeelselt antakse Hiljale hindeks viis pluss. Aleida Remmelga sõnul oodatakse hommikusi trenne väga: «Võimlemine on meile elustiil. See annab päevale ja elule õige rütmi, tahte olla järjekindel. Muidu poleks ju trennil õiget mõtet. Hea on päeva liikumise ja rõõmsa tujuga alustada. Hommikune trenn kohustab kodust väl-

Tarbekunstikonkursi hääletus alanud Tiia Põldmets Kevadel kuulutas Nõmme klaasi- ja keraamikastuudio välja tarbekunstikonkursi, kus osalevad meie kursuste raames valminud klaasi- ja keraamikatööd. Nüüdseks on kunstiteoste loomise aeg ümber saanud ja 1.–21. oktoobrini saab meie kodulehe www.klaasjasavi.ee kaudu anda hääle oma lemmikutele.

Hääletada saab neljas kategoorias: laste klaasitöö, laste keraamika, täiskasvanute klaasitöö, täiskasvanute keraamika. Auhinnafondiks on lastele kuuajaline tarbekunstikursuse külastus ja täiskasvanutele kas klaasi- või keraamikakursuse kahe korra külastus. Võitjate nimed paneme kodulehele üles 29. oktoobril.

ARVAMUS

Lapsetoetus ja palgatõus on selle sügise põhiteemad Jüri Ratas riigikogu aseesimees 10. septembril algas XII riigikogu IV istungjärk. Teemasid, mis sügisel arutusele tulevad, on palju, näiteks tuleb vastu võtta 2013. aasta riigieelarve, jõuda kokkuleppele lastetoetuste tõstmises ning leida lisaraha ESMi teiseks sissemakseks. Lastetoetuste süsteemi muutmine on opositsiooni- ja koalitsioonierakondade vahel üks põhimõttelisemaid vaidluskohti. Ka mina ei saa nõustuda Reformierakonna pakutava variandiga, mis muudaks lapsetoetuse vajaduspõhiseks. Leian sarnaselt Lastekaitse Liiduga, et lapsetoetus ei ole vaesustoetus, vaid iga lapse ja perekon-

na väärtustamine võrdsetel alustel. Lapsetoetus peab kindlasti tõusma, ja seda kõigi laste jaoks. Kindlasti ei tohi lapsetoetust arvestada perekonna tulude hulka toimetulekutoetuse määramisel, sest sellisel juhul jäävad reaalselt abi vajavad perekonnad riigi toest ilma. Endiselt vajab lahendamist õpetajate palgatõusu küsimus. Märtsi algul toimunud õpetajate streigist võttis osa üle 17 000 inimese, mis näitab, et haridustöötajate olukord on tõesti raske. Viimane palgatõus oli õpetajatel 2008. aastal, samas on vahepeal toidu hinnad ja eluasemekulud märkimisväärselt tõusnud. Lisaks õpetajatele ootavad õigustatult palgatõusu ka meditsiinitöötajad, politseinikud, päästjad ning kultuuri- ja sotsiaaltöötajad. Kindlasti peab säilima tasuta koolilõuna kõigile põhikooliõpi-

lastele ning selle tagamiseks tuleb suurendada riigi toetust omavalitsustele. Riik maksab omavalitsustele praegu 78 senti ühe põhikooliõpilase kohta päevas, kuid koolilõuna maksumus on reaalselt suurem ja puuduv osa tuleb katta omavalitsuse eelarvest. Lahendamata on ka kohalike omavalitsuste tulubaasi vähendamise küsimus. 2009. aasta teise lisaeelarvega vähendati üksikisiku makstavast tulumaksust kohalikele omavalitsustele laekuvat osa 11,93%-lt 11,4%-le ehk võeti kohalikelt omavalitsustelt sadu miljoneid kroone (umbes 440 miljonit). Selle otsuse ning kodualuse maa maamaksuvabastuse tagajärjel on suur osa omavalitsustest rahalistes raskustes. Riigil tuleb esimesel võimalusel tõsta omavalitsustele laekuva tulumaksu osa tagasi 11,93%-le ja li-

saks sellele kompenseerida maamaksu kaotamist. Sügise jooksul tuleb leida ka täiendavalt 30 miljonit eurot ESMi teiseks sissemakseks. Oluline on, et see raha ei tuleks majanduslikult vähemkindlustatud ühiskonnakihtide arvelt. Riigieelarvet otseselt mittepuudutavatest küsimustest tooksin välja erakondade rahastamise, mis peab muutuma selgemaks ja läbipaistvamaks. Lisaks tuleb seada ülempiir valimiskampaaniate maksumusele, sest rahvas ei soovi näha majaseinasuurusi hiigelplakateid, valimispropagandat täis postkaste ega üksteist ründavaid valimisreklaame televisioonis ja raadios. Valimiskampaania tuleb muuta inimkesksemaks ja sisulisemaks. Konkureerima peavad erakondade maailmavaatelised seisukohad, mitte rahakotid.


5 . o k to o b e r 2 01 2

Filmiprodutsent Riina Sildos on Nõmme patrioot erakogu

Kati Remmelkoor Juba 1980ndate algusest Nõmmel elanud filmiprodutsent Riina Sildos elab küll seoses kiire töögraafiku ja sagedaste reisidega pidevalt kohvrite otsas, kuid filmipealinnadest Cannesist ja Locarnost kodusemalt tunneb ta ennast ikka pereringis Nõmmel viibides. «Ma olen tõeline Nõmme patrioot. Kuigi omandivaidluste pärast pidime vahepeal kodumaja vahetama, ei raatsiks ma iial siit ära kolida,» kinnitab produtsent. Praegu on Riina päevad varahommikust hilisõhtuni tööd täis, sest 12. oktoobrist jõuab kinodesse üle Eesti tema produtseeritud ning tunnustatud režissööri Ilmar Raagi («Klass») kirjutatud-lavastatud uus romantiline mängufilm «Eestlanna Pariisis». Lisaks said just läbi Riina ja Ilmari koostöös valmiva draamafilmi «Kertu» võtted, mis peaks valmis saama kevadeks. Riina seni tuntuimaks projektiks nii Eestis kui rahvusvaheliselt võib aga pidada koeratüdruk Lotte täispikki animafilme, mille autoriteks on Janno Põldma ja Heiki Ernits. «Praegu koosnevad mu päevad «Eestlanna Pariisis» väljatoomist korraldades, sest ega produtsendi töö pärast võtteid läbi ei saa. Praegu korraldame reklaamikampaaniat, esilinastust ja muud vajalikku, et inimesed selle filmi kinodest

Riina Sildos, Ilmar Raag ja Miléna Poylo tänavu augustis Locarno filmifestivalil. ikka üles leiaksid ja et kodumaine väärtfilm Hollywoodi massitoodangu varju ei jääks,» kinnitab Sildos. Kauaoodatud «Eestlanna Pariisis» on draama kahest eesti naisest Pariisis. Eesti väikelinnas elaval Annel avaneb võimalus asuda tööle Pariisi, hooldades seal nõudlikku

väliseesti vanaprouat Fridat. Üksildase suurilmadaami ja provintsist pärit lihtsa naise suhe muutub aga keerukaks ja peatselt ootavad neid ees sündmused, mis muudavad mõlema elu igaveseks. Filmi maailmaesilinastus toimus augustis Šveitsis A-klassi festivalide hul-

LÜHIDALT

ka kuuluva prestiižika 65. Locarno filmifestivali põhivõistlusprogrammis, kus linateos võitis oikumeenilise žürii auhinna. Film võeti üles Eesti väikelinnades ja Pariisis ning filmi peaosades mängivad Eesti Draamateatri näitlejanna Laine Mägi ja legendaarne prantsuse filmidiiva Jeanne Moreau, kes on tuntud mitmete maailma tipprežissööride teostest. Lisaks näeb linateoses Patrick Pineau’d, Ita Everit, Ago Andersoni jt tuntud näitlejaid. Kuigi «Eestlanna Pariisis» on juba valmis ja kohe-kohe kinodesse jõudmas, pole produtsendil aega puhkama jääda, sest juba on käsil uued tööd. Lisaks Ilmar Raagi «Kertule» on Riinal käsil veel üks Raagi projekt «Ma ei tule tagasi», mille võtted toimuvad Venemaal ja Valgevenes. Samuti peaks uue aasta alguseks valmis saama põnev dokumentaalfilm «Oratoorium Viru hotellile», mille Eesti-poolse tootmise eest vastutab Riina Sildos. «See on erakordselt huvitav projekt, mis käsitleb Viru hotelli ajalugu ja räägib loo ühe maja ehitamisotsusest kuni tänapäevani. Samas räägib film hotelli 40-aastase ajaloo taustal loo ka Eestist ja Soomest alates II maailmasõjast kuni tänaseni. Keskendudes Viru hotellile, kerib film lahti teisi suuri ja väikseid lugusid, läbi mille võtab kuju ka Euroopa poliitiline ajalugu laiemalt,» selgitab Riina Sildos.

Vanaduspäevad Mulgimaa südames Eakatekodu Mulgi Häärber alustas tegevust 2009. aastal. Praeguseks on siin endale kodu leidnud üle 30 elaniku. Häärberi näol on tegemist sajandivanuse linakaupmehe majaga Mulgimaa südames Hallistes. Hoone on renoveeritud arvestades just selle ajastu ehituslikku omapära ja ilu. Lisaks häärberile kuulub mõisakompleksi hulk erinevaid abihooneid. Silmailu pakub sajandivanune mõisapark oma põlispuude, lehtlate ja jalutusradadega. Eakatekodu sisustamisel oleme tähtsustanud kodust miljööd ja veidi luksuslikku olustikku, et iga meie eakatepere liige võiks oma kodu üle uhkust tunda. Eakate kasutuses on lisaks mugavatele tubadele imekaunis juugendstiilis saal, kus korraldatakse erinevatel tähtpäevadel üritusi ja kontserte.

Erki Korp

Marina Veskilt

Eakatekodu tegutseb sajandivanuses linakaupmehe majas Hallistes. Sel kevadel valmis hoovimaja. Kahe maja peale kokku on kompleksis 56 kohta. Maakivist omanäolise hoone tubades on suured aknad, puitpõrandad ja seintel hele tapeet. Maja on sisustatud kaasaegsete vooditega, mille asendit saab lihtsa näpuvaju-

tusega puldist muuta. Samuti on iga tuba varustatud alarminupuga, mille abil saab vajadusel põetaja ruttu enda juurde kutsuda. Toad on sobilikud elamiseks nii üksi, kahekesi kui ka kolmekesi. Igas toas asetseb mõistagi tualett ja duširuum.

MÜÜA VÄIKESED LAOPINNAD (13,2–18,6 M2) 2007. a valminud gaasiküttega majas Laagris Hortese kõrval Nõlvaku/Sillaku tänaval Hind 100 eurot + km/m2. Info 501 5449 või olev@villardi8.ee

Tel: +3725658686 meelis@haljastuskeskus.ee www.haljastuskeskus.ee

5

Eakatepere neljajalgseteks sõpradeks on küülikud ning peagi kass ja koer, kelle eest võidakse soovi korral hoolitseda, nende tegemisi jälgida. Kevadest sügiseni on eakatel võimalik askeldada peenramaal või kasvuhoones erinevate taimede eest hoolitsedes. Kompleksi aias sirguvad noored viljapuud, mis sel sügisel juba esimest saaki kannavad. Äsja valmis otse häärberi väravast mööduv uhiuus valgustatud kergliiklustee, millel on võimalik teha turvalisi jalutuskäike kuni kauni Halliste kirikuni välja. Jõulude ajal on kirik väga rahvarohke. Eakatekodu Mulgi Häärber asub Halliste asulakeskuses, Viljandisse on siit linnulennult 20 kilomeetrit. Veidi kaugemas naabruses asuvad Pärnu ja Tartu. Vaata lisa www.mulgihaarber.ee

Nõmme sügisjooksu tulemused Kolmapäeval, 19. septembril toimus Nõmme metsas juba 22. Nõmme sügisjooks, mis tõi kohale hulgaliselt jooksuhuvilisi poisse ja tüdrukuid, mehi ja naisi. Peale Nõmme koolide laste osales jooksul palju teiste Tallinna koolide lapsi ning kohale olid sõitnud isegi Raplamaa, Taebla, Ääsmäe ja Saue valla koolide õpilased. Kõige enam lapsi oli jooksule tulnud 2004. aastal sündinud tüdrukute vanusegrupis. Nõmme koolidest oli kõige enam lapsi võistlemas Nõmme gümnaasiumist. Vanusegruppide võitjad. Tüdrukud 500 m: 2005 Säde Kollo, 2.11; 2004 Annamaria Millend, 1.51; 2003 Maiken Lipp, 1.55; 2002 Stella Reinumägi, 1.46; 2001 Jennifer Pavlov, 1.34; 2000 Tuuli Vooglaid, 1.33; 1999 Liina Valk, 1.35. Poisid 500 m: 2005 Aksel Luhavee, 2.00; 2004 Valter Viisel, 1.52; 2003 Robin Mikiver, 1.43; 2002 Allan Raudsepp, 1.46; 2001 Oliver Laaspere, 1.34; 2000 Hans Kristian Laur, 1.31; 1999 Henri-Sten Vainola, 1.35. Tüdrukud 1000 m: 1998 Hannagret Luks, 3.37; 1997-96 Elis-Helen Starkopf, 3.23; 1995-94 Mari-Liis Murula, 3.26. Poisid 1000 m: 1998 Robert Klen Mõistus, 3.08; 1997-96 Janno Joala, 2.54; 1995-94 Mark Mendel, 2.56. Naised 2000 m: Annika Rihma, 6.47. Mehed 3000 m: Sergei Tserepannikov 9.13. Pildil 2004. aastal sündinud tüdrukute start. (NS)

Kultuuriloolised jalutuskäigud 13. oktoobril Laupäeval, 13. oktoobril toimub Männiku raamatukogu ja Nõmme muuseumi traditsiooniline kultuurilooline sügismatk. Kogunemine kl 11 Rahumäe raudteejaama juures. Seekordne retk kulgeb piki raudteed Pääskülani. Matkajuht on Nõmme muuseumi juhataja Piret Loide, kes meenutab lugusid, mis seotud ümbruskonna ajaloo ja kultuuritegelastega. Kell 15 algab aga Pääsküla raamatukogu korraldatav jalutuskäik «Enne ja nüüd», kus meenutatakse Pääsküla tänavate ja hoonete minevikku. Kogunemine Pääsküla raamatukogus. Infot saab Männiku raamatukogust (tel 655 9718) ja Pääsküla raamatukogust (tel 680 3495). (NS)

LEXLINE

ÕIGUSABI Sinu personaalne partner tsiviilõiguses nõustamisest kohtuni!

büroo: Turu plats 5/7-12, Tallinn (Nõmme keskuses, Swedbanki majas) tel 51 54 534, ott@lexline.ee Vaata ka kodulehte: www.lexline.ee

ILUKROON ilusalong Hotellis Dzingel Männiku tee 89, Tallinn Avatud E-R 9-20, L 9-18, P suletud Tel 5889 6626 www.ilukroon.eu Reklaami ettenäitajale kõik tooted ja teenused -20%


6 5 . o k to o b e r 2 01 2 VABA AEG

Nõmme kultuurikeskus 5.10 kl 19 MTÜ Paroodiateateri kontsert-etendus «Joogid minu poolt». Pilet eelmüügist 10 eurot, samal päeval kohapeal 12 eurot. 6.10 kl 19 tantsuõhtu ansambliga For You. Pilet 4 eurot. 14.10 kl 19 Tallinna Tehnikaülikooli BigBand «Sügis Jazz». Dirigent Teet Raik, solist Mirjam Dede. Tasuta! 19.–21.10 Nõmme kultuurikeskus 67, kava vt lk 8 Turu plats 2, tel 6770 891, post@nommekultuur.ee, www.nommekultuur.ee.

Nõmme muuseum Püsiekspositsioon Nõmme ajaloost. Pilet 1 euro; õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele 50 senti; perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 2 last) 2 eurot. Jaama 18, tel 670 0202. T–R 10–17, L 10–16.

Nõmme klaasija keraamikastuudio Ringid 2012/2013. E kl 15.30 laste tarbekunstiring (klaas, keraamika, tekstiil jne), kl 18 täiskasvanute klaasi- ja saviring (ka koos lastega), reg tel 503 3851, Anna-Maria Vaino. T kl 15.30 laste saviring, kl 18 täiskasvanute saviring (ka koos lastega), reg tel 5663 3773, Piret Ellamaa. N kl 11 täiskasvanute klaasi- ja saviring, kl 14 laste tarbekunstiring (klaas, keraamika, tekstiil jne), reg tel 521 3231, Tiia Põldmets. Võsu tn 5 (Nõmme Rahu kiriku kõrval asuvas väikeses majas, buss nr 10 ja 33, Võsu peatus). Info klaasjasavi@gmail.com, www.klaasjasavi.ee.

Nõmme noortemaja 13.10 kl 13 õp Maire Tamme plokkflöödi õpilaste kontsert Nurme 40. Jätkub vastuvõtt huviringidesse. Täpsem info www.nnm.ee või tel 670 1230. Nurme 40, tel 670 1230, Mai 23, tel 645 7369, nnm@nnm.edu.ee, www.nnm.ee.

Nõmme loodusmaja Õie 14, tel 658 5881, loodusmaja@nnm.edu.ee.

Nõmme sotsiaalkeskus Peamaja Sihi 26, tel 672 3125 Avatud on Leida Ahven-Artjušina maalide näitus. Teenused: interneti kasutamine, ajalehtede ja ajakirjade lugemine, vererõhu mõõtmine. Massaaž, pesupesemine, dušš ja juuksur – eelregistreerimisega. Vajame pediküüriteenuse osutajat ja seeniortantsu huviringile juhendajat. Lauluansambel ootab uusi liikmeid vabadele kohtadele. 17.10 toimub ekskursioon Tallinna linnamuuseumi. Täpsem info tel 672 3125.

KUULUTUSED Suvila 1, tel 677 8011 Pääsküla filiaal Avatud on maaliringi tööde näitus. 16.10 kl 14 laulame koos Ede Markusega. 2.11 ootame keskuse liikmeid seltskondlikule pärastlõunale. Sihi 26, tel 672 3125 ja 672 3126, www.nommesots.ee.

Rahumäe mängujaam Iga kuu viimasel reedel on mängujaam suletud (koristuspäev). Rahumäe jaamahoones Pärnu mnt 288b, tel 5622 0690

Nõmme Rahu kogudus Nõmme Rahu kirik Võsu 5 Jumalateenistused igal pühapäeval kell 10.30. 20.10 kl 18 kontsert «Muinaslugu muusikas», esinevad kellamängustuudio KellaRing kontsertansambel ja käsikellade ansambel Campanelli. Juhendaja Inna Lai.

Õie 10 Nõmme Lunastaja kirik Jumalateenistused igal laupäeval algusega kl 18. 19.10 kl 18 esinevad tüdrukutekoor Nõmmelill, neidudekoor ja neidude ansamblid. Juhendajad Maret Alango, Inna Kopli, Elviira Maasalu. «Hingehoiu valve» igal kolmapäeval kl 11–14 Nõmme Rahu kantseleis. AA (Anonüümsed Alkohoolikud) «Rahu rühm» Nõmme Rahu kogudusemajas igal P, K ja R kl 18. Koguduse raamatukogu avatud igal pühapäeval 9–10.15. Koguduse kantselei avatud E 9–14, K 14–18, pühapäeval tund enne ja pärast jumalateenistust. Jumalateenistuse raadioülekanded Nõmme Rahu kirikust igal pühapäeval kl 17 Pereraadios lainepikkusel 89,6 MHz. Koguduse aadress: Võsu 5, tel 670 1679, 509 0011; nomme.rahu@eelk.ee; www.nommerahu.ee

Nõmme baptistikogudus 7.10 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Taavo Lige. 14.10 kl 11 koguduse 119. aastapäeva jumalateenistus, jutlustab Peeter Tamm. 14.10 kl 18 piiblikool: «Usuelu ABC», lektor Taavo Lige. 21.10 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Taavo Lige. Laste pühapäevakool igal P kell 11. Noorte tegemiste info asub nüüd www.facebook.com/ennkaks. Palvekoosolek K kell 11 ja 20.30. Kasutatud riiete pood avatud K kell 13–17 ja L 9–13, noorte info www.n2.ee, koguduse televeeb www.tv.nbk.ee. Esita palvesoovid ja vaata lisaks www.nbk.ee. Puuvilja 4, 670 1155, nbk@nbk.ee, www.nbk.ee.

Nõmme «Vabaduse» baptistikogudus Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11, pühapäevakool igal pühapäeval kell 11, kuhu ootame kõiki lapsi. Vikerkaare 10. Tel 672 7554, 5622 0017, leinus@uninet.ee, www.raadio7.ee/nvbk.

Silva Baar Pakume mõnusaid lõunaid ja katame Sinu peolaua Toit maitsev ja hinnad soodsad Võimalik gruppide toitlustamine Oleme avatud E-R 10.00-22 P 11.00-18.00 Kohtume RAUDTEE TÄNAV 64. Kõnet ootame telefonil 5584152 Parkimine tasuta.

Kasutatud, kaasaegsed Itaalia rõivad, suur valik kasukaid. Akadeemia tee 33, PTA/Klementi hoone. E-R 10.30-17.30 L 10.30-17.00 Tel.nr 5569 5943 BEL CANTO LASTE LAULUSTUUDIO 14. hooaeg Nõmme Kultuurikeskus (Turu plats 2) Teisipäev, 16.oktoober kl 11.00-11.45 PÄEVANE LASTE LAULU -JA LOOVUSRING (3-4a.) (laulu- ja loovusring neile mudilastele, kelle päevad on vabad, kes ei käi lasteaias) Info ja reg 5645 5477 ja belcanto@hot.ee.

A-kat. mootorrattajuhi kursused B-kat. autojuhtide kursused Asume Nõmmel Hiiu raudteeülesõidu lähedal!

Info: www.motokaru.ee tel. +372 557 1000

SÄÄSTA KUNI 70% KÜTTEKULUDELT! MITSUBISHI ÕHKSOOJUSPUMBAD KOOS PAIGALDUSEGA ALATES 850 eurot lisainfo tel 666 1355 www.kodukliima.ee

Puulehtede äravedu – 100 l kott 1,5 eurot (miinimum 10 kotti), puuokste äravedu – 5 m³ 40 eurot, vana mööbli äravedu 5 m³ 50 eurot, kodumasinate äravedu (külmikud, televiisorid, elektriboilerid, elektripliidid, gaasipliidid jne) – 1 tk 5 eurot (miinimum kogus 2 tk), autoakude äravedu tasuta, vanaraua äravedu tasuta. Tel 5347 6867. Toon toidu koju ja osutan ka muid koduabiteenuseid seitsmel päeval nädalas. Tel 5343 9483, Andri, www.facebook. com/koduabi24. Õmblusmasinate parandus. Parandan kõiki õmblusmasinaid. Tulen Tallinna ja Harjumaa piires kohale. Garantii. Hillar, tel 516 8180. Ostame kasutatud raamatuid (valikuliselt, kõige vanematest uuemateni), vanu postkaarte ja mänguasju, vanemat eesti kunsti (maalid, graafika). Vajadusel tuleme kohale. Raamatukoi, Harju 1. Tel 683 7714, 511 5525.

Ostame vanarauda. Pakkuda võib kõike, mis tundub olevat rauast. Raha kohe kätte! Tel 5347 6867. Müügil soodsa hinnaga puitbrikett 160 eurot/tonn koos kohaletoomisega Tallinnas. Pakendatud 10 kg pakkidesse. Tel 5620 2325 ja www.puitbrikett.com. Müüme küttepuid Tallinnas ja selle lähiümbruses. Tel 5688 6868. Ehitus- ja remonditööd. Tel 509 2715, Matti. Teeme väiksemaid remonditöid korterites, eramutes, asutustes. Ka aiapiirete remontimine ja värvimine. Tellimine tel 514 5126. Aasta ringi müüa lahtiselt ja võrgus kütte- ja kaminapuud, klotsid, tulehakatus ja saepuru kotis, koos veoga, ning okste äravedu. Tel 501 8594.

Ostan raamatuid (nii vanu kui uusi), heliplaate, kunsti, märke, fotosid ja postkaarte. Pakkuda võib kõiki vanu asju. Tel Prügi äravedu. Paku ükskõik 504 0999. mida – teeme hinnapakkumiMüüa jalgratas Universal Fiesse. Tel 5347 6867. ta, 2-kohaline ahjuga elektripliit, Nõmmehaldjad tulevad appi: pesumasin Ardo, mikrolaineahi, puude langetamine, lehtede 1 kõrge seljatoega tugitool, 2 vedu (1 kott 1.50), okste ve- tugitooli. Tel 5626 3928. du (4 m³ 20 eurot), aedade koristus, vihmaveerennide pu- Kaseklotsid 40 l / 3 eurot, hastus, väikerajatised ja piirde- männiklotsid 40 l / 1,8 eurot. aiad. Tel 5569 8908, haldjad@ Täiskuivad kasehalud 40 l / 3 nommehaldjad.ee, www.nom- eurot, 60 l / 3,8 eurot. Transport tasuta! Julgelt ühendust mehaldjad.ee. võtta tel 5197 9258, www.koMootorsaetööd: eramutele ja dukytja.eu. teistele objektidele ohtu valmistavate puude langetamine, Pottsepatööd, looduskivi paipuude kujundamine ja okste galdus. Töödest pildid. Materjal, transport meie poolt. www. lõikamine. Tel 5561 4664. ahjudjakaminad.ee, tel 5803 Ostan teie seisva või mittetöö- 3448, Ain. tava auto, võib ka ülevaatusePediküür probleemsetele jalta. Mart, tel 5674 0940. gadele (küüneseen, paksenKaardid ennustavad. Tel 900 did jne) Pärnu mnt 67a II kor1727. Hind 1,09 eurot/min. rus, kab 247. eelregistreerimiKogenud ennustajad 24 h. ne tel 5645 3317. Vaata ka sooduspakkumist: ennustus.ee. Kätelt ennusta- Ostan eestiaegset ja talumööblit + tarbeesemeid, nõusid, mine: hiromantia.eu. münte, vanaraha ,hõbe- ja kulVäikeveod kuni 2,5 t. Kohale- desemeid, hambakulda, lukke, toomisega müüa liiva, mulda, linke, aknakremoone, mängukillustikku, asfaldipuru, kruu- asju jpm. Võivad vajada restausa, sõnnikut ja täitepinnast. reerimist. Tulen kohale. KuuluTel 509 2936. tus ei aegu. Raha kohe. Vabaduse pst 128. Jannseni kaubaElektritööd soodsate hindademaja II korrus. Tel 5559 9930. ga kogenud elektrikult. Likvideerin ka pisirikkeid. Tel 5660 Segapuu 34 eurot/rm, lepp 35 9403. eurot/rm, must lepp 37 eurot/ rm, saare ja musta lepa segu Arvutite müük ja remont. Prin- 38 eurot/rm, saar 38 eurot/ terite müük, remont ja tooneri- rm, poolkuiv kask 42 eurot/rm. te taastamine. Koolitus. Viiru- Kuiv puu: segapuu 41 eurot/ setõrje. Andmete taastamine. rm, lepp 42 eurot/rm, must Tel 506 3783, Kalle. lepp 47 eurot/rm. Vedu hinna Korstnapühkimistööd, ummis- sees. Tel 5683 5329. tuste likvideerimine, küttekolle- Viime tasuta ära igasuguse te (sh korstnad) ehitus ja re- vanametalli ja puidu. Tel 5662 mont. Vajadusel akt küttekolle- 1344. te seisukorra kohta. Teen töid ka nädalavahetustel. Tel 5372 Piirdeaedade ja väravate val4993, e-post korstnapyhkija1@ mistamine ja paigaldus. Haljastustööd, sillutised, kivitööd, gmail.com. koristus + prügivedu. Kallur + Fassaadide soojustamine, kraana. Muld, liiv, killustik + krohvimine, värvimine. Piirde- transport + Bobcat. Asume aedade ehitus ja üldehitustööd. Nõmmel. Tel 502 6161. www.fassaadimeister.ee, tel Pere soovib üürida majaosa 5196 9314. või aiaga korteri. Võib olla nii Liiv, ehitusliiv, täiteliiv, killustik, suur, väike kui ka remontivafreesasfalt, muud täitematerja- jav. Nõus aitama kõikides ehilid kohaleveoga. Tel 507 9362. tus- ja majapidamistöödes. OoOstan korteri Tallinnas, vaa- datud kõik pakkumised. Kontan läbi kõik pakkumised. Sil- takt 5351 5506. ver, 5820 0800.

Kvaliteetsed pottsepatööd meistrilt. www.tulesoojus.ee. Elektritööd pädevustega elektTel 5554 0864, Urmas. rikult. Materjalid soodsalt. Ärge tapke ennast elektriga. Luba- Kogenud puuhooldajad teevad ge end aidata spetsialistil. Tel ohtlike puude raiet ja puude 5665 1156. hoolduslõikust. Puude tervisliku seisundi hindamine ja konOstan vanu esemeid: mööblit, sultatsioon on tasuta. Soodraamatuid, nõusid, portselani, sad hinnad. Tel 5626 3857, mänguasju, vask- ja pronkseinfo@arbormen.ee. semeid, tööriistu, kalanduse ja jahindusega seonduvat, lampe, Koguja soovib münte, paberpostkaarte, kuld- ja hõbemün- raha, postkaarte-fotosid, postte, pilte/maale jne. Võivad ol- margikogusid, autasusid-medala ka osadena. Pakkuda võib leid, ordeneid. Vanemaid esekõike, mis tundub vana. Tulen meid valikuliselt. Iga päev. Ravaatama, raha kohe. Tel 5198 ha kohe. Kuulutus ei aegu. Tel 3307. 5595 5996, 657 0263.

Firma valmistab ja komplekteerib tellija soovi järgi nahast ja mööbliriidest pehmet mööblit. Samas pehme mööbli parandus ja riidevahetus. Info tel 5382 4121, 657 6614.

Santehnilised välis- ja sisetööd (kinnistute liitmine ühisveevärgisüsteemiga, veemõõdusõlmede rekonstrueerimine). Geodeetilised mõõtmised, ekskavaatori (1,6 t) teenused. Puistematerjalide (liiv, muld, killusTasuta ära anda peeneteralist tik) vedu. Tel 5850 4300. liiva kokku umbes 30 m³, asuKogemustega maaler-viimistlekoht Hiiul. Tel 527 8001. ja (kipsi-, parketi-, plaatimis-, toSõbralik ja kordaarmastav ru- ja muud remonditööd) oonaine koos 14-aastase poja- tab pakkumisi. Tel 527 5516. ga soovib üürida soodsatel tingimustel 1–2-toalise korte- Müüa 2007. aastal valminud ri või toad eramajas. Kontakt gaasiküttega majas väikesed laopinnad Laagris Horte5559 3634. se kõrval Nõlvaku/Sillaku täViime kogunenud prahi, toome naval. Pindade suurus 13,2– killustikku, liiva ja haljastusmul- 18,6 ruutmeetrit. Hind 100 euda. Tel 504 3125. rot ruutmeeter + käibemaks. Info 501 5449 või olev@villarAlpinist teeb kõrgtöid: murdu- di8.ee. Hea võimalus ladustanud männiokste eemaldus (ku- da kuivas ja soojas ruumis! ni 43 m), katuste, vihmaveerennide, tuulekastide, korstna- Aitame koostada teie majale te parandus, rennide puhastus, ehitusloa ja kasutusloa saavanade antennide eemaldus miseks vajalikku dokumentatjm kõrgtööd. Tel 5390 3811. siooni. info@arhipilk.com, tel 5660 0290. Puude langetamine ja hoolduslõikus korvtõstukilt ja roni- Müüa kuivi lehtpuu ja metsakuimisvarustusega. Olemas vaja- vi lõhutud puid, hind al 35 eulik tehnika, väljaõpe, pikaajali- rot/rm. Tooreid lõhutud küttene töökogemus. Jääkide ära- puid, hind al 30 eurot/rm. Tarne veo võimalus. Tel 5645 7166, al 10 rm, mõõdud tellija soovil, www.pantiit.ee, Tiit Kesküla. transport hinnas, 3 m lehtpuu küttepuid, tarne al 30 rm, hind Ilusalong Jasmiin pakub tööd kokkuleppel. Tel 502 4895. kogemustega juuksurile, maniküürijale ja küünetehnikule. Kohusetundlik meesterahvas Soovitatav oma klientuur. CV abistab majapidamis-, aiakosaata aadressil ilusalongjas- ristus- ja ka muudel töödel. Võimiin@gmail.com. Lisainfo tel malik transporditeenus. Tasu kokkuleppel. Tel 5301 8644. 5668 1210, Valli. Ootame oma meeskonda kohusetundlikku kojameest, kelle tööülesanneteks on territooriumi koristus, lume- ja libedusetõrje Nõmme piirkonnas. Lisainfo tel 564 1300, e-post info@hkp.ee.

Müüa loomasõnnikut 7 t – 140 eurot, 15 t – 210 eurot, mulda 15 t – 130 eurot, killustikku ja liiva. Tel 5457 5873, 670 1290, e-post taluaed@hot.ee.

Viljapuude lõikamine. Hekkide lõikus ja korrastamine. Aedade korrastamine. Lehtede riisumiSoovin osta elamumaad või ne. Tel 672 2402, 5360 3678. kapitaalremonti vajava eramu Nõmmel otse omanikult. De- Talukartul otse treppi. Kartutailplaneeringu olemasolu soo- lisordid «Laura», «Printsess», vitatav. Lea, 504 7131; Kristii- «Gala», «Läti kollane». Tel 5194 na, 515 3004. 7718, 486 2602.

Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ning teenuse kvaliteedi eest.

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik Kuup. 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10

Aeg 9.15–16 10–17 8–23.59 9–16 00.01–23.59 8–18 00.01–23.59 10–13 00.01–22 9.15–16 8.30–18 9–17 8–14 9–17 8–18 10–20 9–17 8–17 9–17

Tegevus Laskeharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus

Laskeharjutus: kasutatakse tulirelvasid. Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada transpordivahendeid. NB! Vastavalt vajadusele teeb päästeamet harjutusväljal demineerimistöid. Lisainfo tel 503 4102, manniku@mil.ee Internetis: harjutusvali.mil.ee

NÕMME SPORDIKLUBI SPORDIKOOLIS Külmallika 15a

Saavad kooliealised lapsed tegeleda järgmiste aladega: X Kergejõustik - info tel 677 0908 X Tennis - info tel 657 2488 X Korvpall(poisid) - info tel 671 8544 X Suusatamine - info tel 671 8544 X Laskesuusatamine - info tel 671 8544 X Kahevõistlus - info tel 501 5110 X Ujumine – info tel 657 4654 X Lauatennis - info tel 5557 9902 Klubi liikmeskonda kuulub üle tuhande Tallinna noore kes tahavad tegelda spordiga. Suvel ootab klubi liikmeid spordilaager Haanjas Kurgjärvel TULE KA SINA MEIE KLUBISSE, NOOR SPORDIHUVILINE!


5 . o k to o b e r 2 01 2

Endiste Poliitvangide Nõmme Grupi koosviibimine toimub 21. oktoobril kell 11 Nõmme noortemajas (Nurme 40).

SOE JA SOODNE!

Puitbrikett 10 kg 1,69 € 1 alus = 93 x 10 kg 1,55 € TIIBETI JANTRAJOOGA algajatele Rahumäe Põhikoolis neljapäeviti 19–20.15 Info ja registreerimine tel 5349 0556 või maaja.zelmin@ gmail.com Lisainfo www.yantrayoga.org

Kütteklots 40 L 1,20 € NAKKAB IGALE VANUSELE KUI LÄHED KURSUSTELE TAHAD SÜNNIPÄEVA PIDADA TELLID TUNNI OMA FIRMASSE

Puidu graanul 15 kg 3,49 € 1 alus = 67 x 15 kg 3,29 €

7

Raimond Irjas 51 18 337 raimond.irjas@ monier.com

Hea hinnaga kivikatused ja tasuta nõu! Kui teil on plaanis vahetada maja katus, aga vajate spetsialisti abi katusekontrolli läbiviimisel, siis võtke minuga julgelt ühendust. Katuse mõõdistan ja kontrollin tasuta. Kauba peale annan head nõu. www.monier.ee

www.nukufilmilastestuudio.ee

TERASKATUS - kindel valik põhjamaises kliimas „ teraskatuste müük ja paigaldus (Classic, teraskivi, trapets- ja valtsprofiil) „ vihmaveesüsteemide müük ja paigaldus „ lisaplekid ja tarvikud (aknavee- ja sokliplekid, korstnamütsid,lumetõkked jm)

☞ Eramute ehitus ja remont ☞ Sise- ja välisviimistlustööd ☞ Korterite kap. remont ☞ Elektritööd ☞ San-tehnilised tööd ☞ Fassaadide ehitus ja ☞ ☞ ☞

remonditööd Katuste ehitus ja remonditööd Aedade ja piirete ehitustööd Vee ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus ja remont

15 aastat kogemust!

VEO- ja KOLIMISTEENUS

Info ja kontakt: Tel. + 372 60 40000 Mob. + 372 555 30 422 WWW.TAVIBERGEHITUS.EE

Menpluss Eesti OÜ Kalmistu tee 28B Tallinn (Liiva Keskus) menpluss@menpluss.ee

Küttekauplus Männiku tee 106B • Turbabrikett • Puitbrikett • Pellet • Halupuu – lepp • Küttepind

E-R 8-17, L 8-14

Tellimine tel 657 7778, 513 7737

AVE KLASER

PEOSAAL, kus on võimalik korraldada erinevaid üritusi! Jaama12 Tallinn ,tel 670 0006 www.soorikukohvik.ee

Tel 614 1602 Mob 5565 5528 Mob 5342 6267

MINA OLEN SINU MAAKLER NÕMMEL!

Nõmme Sõõrikukohvikus on ka

KONSULTANT

PÕHJA-EESTI KÜTTEPUU OÜ • Küttepuud lahtiselt • Küttepuud konteinerites • Kaminapuud kottides Kohale toomine Tallinnas ja 30km Tallinna piirist tasuta. Kõik pikkused ja puuliigid.

5557 0055

Tel: 5333 4347; 501 9454 www.tulepuu.ee

Lauri Laats lauri.laats@tallinnlv.ee 694 3222

Pakume riskivaba tööd maailma mastaabiga ettevõttes!

HIKKOR PUIT OÜ Kütte- ja kaminapuude tootmine, müük Tellimine: 505 0924 www.hikkor.ee hikkor@hikkor.ee

Lisainfo saamiseks ja intervjuuks palun helista tel 5656 1213

Hageri küla, Kohila vald Raplamaa

Teie Tallinna Linnavolikogu liige

Riiete, vaipade ja pehme mööbli keemiline puhastus. Transport tasuta.

Tel 5591 7562, 551 6821

Fekaalivedu Tel 5625 6258 OÜ Fekalist

KAMINAPUUD (kask, lepp) TURBABRIKETT PUITLAASTBRIKETT MÄNNIKLOTS (alusel, võrgus) KÜTTEGRAANUL KÜTTEPUUD 30,40,50CM (kask,lepp)

Kalmistu tee 22, Tallinn Tel 655 7760 Mob 5347 1188

Tööpäeval 9-18 Laupäeval 10-14 www.kuttekeskus.ee

Nõmme elanikele transport tasuta!

Tel 600 6170, GSM 51 45 279 www.canker.ee, e-post: canker@canker.ee

KÜTTEPUUD kuivad ja toored 30, 40, 50cm. PUIT- ja TURBABRIKETT. KÕDUSÕNNIK 30kg/kott. Kviitung. Vedu iga päev. Tel: 6541100, 52 388 52 TAMMARU FARM www.tg.ee Tallinna ladu Nõmmel


8 5 . o k to o b e r 2 01 2

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5A, Viimsi Tegevusluba nr 86221 Konsultatsioonivõimalused polikliinikus: (registratuur Viimsis tel 605 9600, 605 9601, 605 9023) Günekoloogia-sünnitusabi Lastehaigused Nina-kõrva-kurguhaigused Üldkirurgia-proktoloogia Uroloogia Ortopeedia Neuroloogia* Kardioloogia* Kopsuhaigused-allergoloogia Psühhiaatria Taastusravi* Onkoloogia-mammoloogia

Endokrinoloogia Plastikakirurgia Naha-ja suguhaigused Hambaravi** Psühholoogia Logopeed Manuaalteraapia Rasedusaegne jälgimine: ämmaemandate vastuvõtud Perekool Haiglaravivõimalused: (valve tel 605 9605, 605 9010) Günekoloogia-sünnitusabi* Plastikakirurgia Sisehaigused* Rehabilitatsiooniteenus***

Taastusravi-järelravi* (vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi, füsio-ja tegevusteraapia, logopeed, psühholoog, ravimassaaž, paikne külmaravi) Päevakirurgia: Nina-kõrva-kurgukirurgia* Ortopeedia Üldkirurgia Uroloogia Sünnitusabihaiglaga saab tutvuda iga kuu esimesel neljapäeval kl 16 Diagnostika: Röntgen-ja ultraheliuuringud (sh mammograafia), koormus-EKG, rütmihäirete ja vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, varane nahakasvajate avastamine e SIA-skoopia, endoskoopilised uuringud, allergoloogilised ja laboratoorsed testid jm Vaktsineerimine: lapsed ja emakakaelavähi vastu

*teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis ** teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis ja Kaupmehe filiaalis ***teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel

Polikliinilised filiaalid Tallinnas Kaupmehe 4 (tel 660 4072, 646 3539) ja Tammsaare tee 47, III korrus (tel 664 6444, 664 6445) Lisainfo www.fertilitas.ee

Graniidist ja kvartsist köögi töötasapinnad OTSE TOOTJALT!

Mõõdistame, toome kohale ja paigaldame! Näidiste saal Kasesalu 10, 76 505 Saue Diapol Granite Tel 6051178 või 6051130

info@diapol.ee www.diapol.ee

Kõrge kvaliteet

hea hinnaga!

PABERIVABADUS E-TEENINDUSEGA! WWW.TALLINNAVESI.EE MUGAVAKS ARVELDAMISEKS ETEENINDUSES LOOSIME KÕIGI KASUTAJATE VAHEL VÄLJA 3 IPAD TAHVELARVUTIT JA SAMSUNGI NUTITELERI.

KASUTA ETEENINDUST JA VÕIDA AUHINDU

KAS TEADSID, ET ÜHE A4 SUURUSES PABERI TOOTMISEKS KULUB 10 LIITRIT PUHAST JOOGIVETT?

Nõmme Sõnumid nr 20 (2012)  

5. oktoober 2012