__MAIN_TEXT__

Page 4

4 12. oktoober 2018 FOTO: JUKKO NOONI

LÜHIDALT

Korstnat ja lõõre tuleb pühkida igal aastal

Nõmmekannikese lasteaias valmis hoovi­ala näidis­lahendus Tallinna keskkonnaameti eestvedamisel rajati Nõmmekannikese lasteaia Ilmarise maja hoovialale näidislahendus, mille eesmärk on näidata, kuidas praeguste väikeste lasteaedade õuealasid paremini ja loodust säästvamalt kasutada. Nõmmekannikese lasteaed on üks paljudest 1960. aastatel rajatud lasteaedadest, kus viimastel aastakümnetel on tähelepanu saanud hoone, kuid hooviala on kujunenud üksikelementide paigutamisega, leiab seetõttu vähe kasutust ja on raskesti hooldatav. Näidisalal on ühendatud tervikuks erinevad mängualad, kasutatud looduslikke iseärasusi ja lisatud kasvukohale sobivaid taimi. Seeläbi on loodud paremad võimalused laste mänguja õppekeskkonna kasutamiseks. Neid põhimõtteid saab järgida kõigis lasteaedades. (Raepress)

Pääskülla rajatakse Teemeistri tänav Tallinna linnavalitsuse korraldusega nimetatakse Nõmme linnaossa Pääsküla asumisse Pärnu mnt 463 kinnistu detailplaneeringuga kavandatud Teelise tänavalt algav uus tänav Teemeistri tänavaks. Pärnu mnt 463 kinnistu detailplaneeringuga kavandatakse praeguse teeehitusettevõtte krundile äri- ja tootmishooned. Planeeringualale on juurdepääs kavandatud Teelise tänavalt algava uue tänava kaudu. Nimekomisjon lähtus detailplaneeringuga kavandatud uuele tänavale nime valimisel seal asuvatest asutustest: maanteeametist ja tee-ehitusettevõttest. (Raepress)

Nõmme linnaosa Facebookis facebook.com/ nommelinnaosa

Kõik me soovime jõuda õhtuks koju! PRIIDU VAIKSAAR Nõmme piirkonnapolitseinik

 aas on kätte jõudnud sügis T ning sellega kaasnev pime aeg. Lisaks pimedusele on palju vihmaseid päevi ja oht liikluses kasvab kõigi jaoks. Tähelepanelikud peavad olema nii jalakäijad kui ka sõidukijuhid. Pimedal ja sombusel ajal tuleb jalakäijal liikluses eeskätt olla hästi nähtav. Võimalusel võiks kanda heledamat riietust ning kindlasti on kohustuslik kanda helkurit või mõnda muud valgusallikat. Helkur peab asetsema paremal pool ja põlve kõrgusel. Lastel võiksid helkurid olla nii riietel kui ka koolikotil ja mida rohkem, seda paremini on jalakäija nähtav sõidukijuhtidele. Täiskasvanutel tuleb nii endale kui ka lastele üle kor-

Nii reguleeritud kui ka reguleerimata ülekäigurajal tuleb enne sõiduteele astumist veenduda, et sõidukijuhid on teid märganud ja peatunud, ning alles seejärel alustada tee ületamist. See kehtib ka juhul, kui fooris põleb jalakäijale lubav roheline tuli, kuna hooletult käituva sõidukijuhi eest foorituli kaitset ei paku. Pimedal ajal peavad veelgi suuremat kohusetundlikkust ja tähelepanelikkust liikluses üles näitama aga sõidukijuhid. Nende kätes on suuresti kogu meie liiklusturvalisus. Kinni tuleb pidada lubatud piirkiirusest ning hoida pikivahet. Lähenedes ülekäigurajale, tuleb silmas pidada, et sinna võib ootamatult ilmuda jalakäija. Alati tuleks arvestada ilmaoludega ning mitte ülehinnata oma sõiduoskusi. Arvestagem liikluses üksteisega, siis jõuame kõik ka õnnelikult õhtuks koju.

 elkuri kandmine on H kõigile kohustuslik Tallinna transpordiamet tuletab meelde, et pimedal ajal ei ole helkurita jalakäijad sõidukijuhtidele enam hästi nähtavad. Liiklusseadus lausa kohustab jalakäijaid halva nähtavuse korral või pimeda ajal teel liikudes helkurit või valgusallikat kasutama. Transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa selgitas, et sõiduki peatamiseks on vajalik asula sõidukiirusel kuiva teekatte korral vähemalt 25 meetrit ja asulavälisel teel 90-120 meetrit (oleneb lubatud sõidukiirusest) pidurdusmaad. Must ja märg asfalt ning vastutulevate sõidukite tuled teevad jalakäija märkamise veel raskemaks. Lisaks on varastel hommikutundidel ja õhtuti musta jää tekkimise võimalus. Mida varem mootorsõidukijuht jalakäijat märkab, seda parem. Helkur teeb jalakäija lähitulede valgusvihus nähtavaks vähemalt 150 meetri ja kaugtulede valgusvihus vähemalt 300 meetri kauguselt, mis võimaldab ohutult liigelda või vajadusel peatuda. Helkuri puudumisel ja pimedas võib juht näha jalakäijat liiga hilja ning ohutu peatumine ei ole enam võimalik. Seega ärgem unustagem väikest ja lihtsat helkurit, millest on pimedal ajal ohutuse tagamisel palju abi. Lisaks kinnitavad liikluse monitooringud, et helkuriga jalakäijale antakse sagedamini teed sõidutee ületamiseks kui ilma helkurita jalakäijale. (Raepress) rata kõik ohutusreeglid ning vastavalt neile liikluses käituda. Kõige ohtlikum on jalakäijatele sõidutee ületa-

mine. Kindlasti ei tohi seda teha selleks mitte ettenähtud kohas ega kohas, kus sõidutee ei ole hästi nähtav.

Kettagolfiväljak võib kolida Nõmmelt kesklinna Nõmmel väga populaarseks muutunud kettagolfi võib uuel aastal saada mängida kesklinna piiresse jääva Ülemiste järve äärses metsas. Riigi keskkonnaamet otsustas looduskaitse huvides NõmmeMustamäe maastikukaitsealal Hüppemäe metsas asuva kettagolfiraja sulgeda, kuid selle ala harrastajatele jääb võimalus mängida edaspidi üsna lähedale rajataval väljakul Viljandi maantee ja Ülemiste järve vahelises metsas. Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul oli ühe võimaliku asukohana kaalumisel ka Raudallu karjääride ja Viljandi maantee vahele jääv ala, kuid ametkondadega konsulteerides leiti rajale sobivam võimalik asukoht. «Mõistagi peame uute spordialade arendamisel lähtuma ka nende keskkonnamõ-

FOTO: JUKKO NOONI

Päästeamet tuletab meelde, et korstnat ja lõõre tuleb puhastada iga aasta vähemalt korra, kuid tihedama kasutamise korral ka tihemini. Enne kütteperioodi algust on mõistlik kutsuda kutsetunnistusega korstnapühkija, kes teeb puhtaks suitsulõõrid, soemüüri, korstna ja ahju. Peale küttesüsteemi puhastamise märkab korstnapühkija asjatundlik silm ka selle võimalikke puudusi ja juhib pere tähelepanu võimalikele ohtudele. Tehtud töö kohta annab korstnapühkija akti. Eramus tohib korstnat ise puhastada, kuid üks kord viie aasta jooksul tuleb kutsuda seda tegema kutsetunnistusega korstnapühkija. Ridaelamus ja korteris peab seda tööd igal aastal tegema kutseline korstnapühkija. Kutsetunnistusega korstnapühkijate kontaktid saab päästeala infotelefonilt numbril 1524. (NS)

judest ning tagama meie looduskeskkonna puutumatuse. Uus koht disc-golfi väljakule, mis on saanud ka Tallinna keskkonnaameti heakskiidu, ei jää ka nõmmekatele kaugele,» lisas Šillis. «Disc-golf on arenev ja populaarsust koguv spordiala ning meil on hea meel, et seda saab hakata harrastama just kohas, kus on olemas nii sobivad keskkonnatingimused, puhas õhk kui ka muud sportimisvõimalused Järve terviseraja näol. Uuele spordiväljakule tagatakse ka mugav ligipääs, sest praegu on rajamisel Viljandi maantee kergliiklustee,» ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet. Järgmise sammuna hakkavad linnaosavalitsused kavandama Viljandi maantee äärde kettagolfiradasid koostöös Eesti Discgolfi Liiduga. (NS)

Profile for Nõmme linnaosa

Nõmme Sõnumid nr 18 (2018)  

12. oktoober 2018

Nõmme Sõnumid nr 18 (2018)  

12. oktoober 2018

Advertisement