Page 1

NÕMMEL PEETAKSE EUROOPA MEISTRIVÕISTLUSI Eeloleval suvel, 29.–31. juulini toimuvad Nõmme noortemaja hoovis asuval kordodroomil kiirusautomudelite Euroopa meistrivõistlused, kuhu on oodata võistlejaid 15 riigist. / Loe lk 2

VABATAHTLIK SIBERIST Sel suvel täitub 22-aastasel Julia Nabieval üheksa kuud vabatahtlikuna Tallinna lastekodu ema ja lapse turvakodus töötamisest. Julia on pärit Venemaalt Altai regioonist Barnauli linnast ja tulnud Eestisse programmi Euroopa Noored kaudu. / Loe lk 3

FOTOKONKURSI PARIMAD PALAD 4. aprillist 23. maini toimus Facebookis Nõmme Õpilasesinduste Liidu eestvedamisel Nõmme koolinoorte fotokonkurss «Kuidas kevad Nõmmele tuleb?». Võitjad selgitati välja žüriiliikmete valikute põhjal. Parimaid töid vaata lk 4.

Järgmine number ilmub 5. augustil 2011

Tiina Lättemäe

27. juuni 201 1 • Nõmme Sõnumid nr 1 3 (397)

LÜHIDALT

Valmis esimene lastekodulaste perekodu 17. juunil avati Männikul aadressil Pihlaka 1b esimene lastekodulastele mõeldud peremaja. Pihlaka tänava paariselamusse kolib 12 last vanuses 6–18 aastat, kes seni elasid Tallinna lastekodu Mustamäe keskuses. Peremaja valmis Euroopa regionaalarengu fondist rahastatava linnaliste piirkondade arendamise projekti «Lastele perelähedane elukeskkond» raames. Asenduskodu aitab lastekodulastel iseseisvaks eluks ja tavaellu integreerumiseks parema ettevalmistuse saada. Laste majutamine väikestesse linnas hajutatult paiknevatesse majadesse vähendab anonüümsust, suurendab perede vastutust igapäevaelu korraldamisel, aitab vähendada laste probleemkäitumist, tekitab kodutunde ja aitab neil paremini ühiskonda sulanduda. Projekti raames valmib üle Tallinna viis kaheperemaja ja kaks üheperemaja. Projekti rahastatakse 85% ehk ligi 2,4 miljoni euro ulatuses Euroopa Liidu struktuuriabist, linna omafinantseering on üle 400 000 euro. (NS)

Jäätmejaamades saab tasuta ära anda aia- ja haljastujäätmeid Juunist alates võetakse kõigis Tallinna jäätmejaamades elanikelt ühelt toojalt päevas tasuta vastu kuni neli 100-liitrist kotti aia- ja haljastujäätmeid ning kasutatud riideid. Haljastujäätmete puhul on 400 liitrit tasuta, ent ülejäänu eest tuleb maksta 10 eurot ühe kuupmeetri jäätmete kohta. Kasutatud riiete puhul on see vastavalt 3 eurot ühe kilo jäätmete kohta. Tallinna kalmistute territooriumil, sh Rahumäe 5a, lõpetati juunist väljastpoolt kalmistuid toodavate aia- ja haljastujäätmete vastuvõtmine. Jäätmejaamad Artelli 15, Suur-Sõjamäe 31a ja Paljassaare põik 9a on avatud K, N, R kl 14–19, L–P kl 10–15, välja arvatud riigipühadel ja pühade-eelsetel tööpäevadel. Pääsküla jäätmejaam (Raba 40) on avatud E, R kl 14–19; K, L, P kl 10–15. (NS)

Tallinn kaotab maamaksu kodualuselt maalt Tallinna linnavolikogu otsustas kodualuse maa maksust vabastada. Kodualuse maa maksust vabastamise eesmärk on leevendada tallinlaste maksukoormust ja vähendada kulutusi eluasemele. Kodualune maa vabastatakse maamaksust kuni 1500 m² ulatuses, seega saab maamaksuvabastust taotleda kuni 180 000 Tallinna koduomanikku. «Elamumaa või selle mõttelise osa omanikud vabastatakse maamaksu tasumisest juba järgmisest aastast,» ütles abilinnapea Eha Võrk. «Seaduse järgi tuleb maksust vabastamiseks esitada taotlus.» Võrgu sõnul tingis kodualuse maa maksust vabastamise asjaolu, et leibkondade sundkulutused – toidu- ja eluasemekulud – on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud, samas on reaalpalk aga langenud. «Statistikaameti andmetel on 2007. aastaga võrreldes kulutused eluasemele suurenenud koguni 26 protsenti, sh on võrreldes 2007. aastaga tõusnud soojusenergia hind 40 prot-

senti, elektrienergia hind 24 protsenti ja maagaasi hind 33 protsenti,» lisas Võrk. «Seetõttu ei jäänud me kodualuse maa maksust vabastamisest lõputult rääkima, vaid otsustasime selle teoks teha juba 2012. aastast,» rõhutas Võrk.

Ühtlasi otsustas linnavolikogu muuta Tallinnas kehtivat maamaksumäära, mis järgmisest aastast moodustab senise 1,5 protsendi asemel 2,5 protsenti maa maksustamise hinnast aastas. Sellist maksudest laekuvat lisatulu on soovitanud ka rahandusministeerium.

MAAMAKSUVABASTUS

KOMMENTAAR

Rainer Vakra Nõmme halduskogu liige, riigikogu liige Nõmmelasena olen alati seisnud selle eest, et maamaks tuleb pärast kanaliseerimise lõpetamist üle vaadata ja seda oluliselt vähendada. Eelmise aasta lõpus jõudsime üheskoos tulemuseni, mille viis aastat tagasi püstitasime. Kõikidele majapidamistele on tagatud tänapäeval nii iseenesest mõistetav kanalisatsioon ja puhas vesi. Nüüd on käes aeg astuda järgmine samm. Linnavolikogu otsusega on nõmmelaste elamumaa alates 2012. aasta 1. jaanuarist 1500 m2 osas maamaksuvaba ja see tähendab ka suuremate kruntide puhul suurt maksulangust. Meenutan, et ju-

Maksimaalse ehk 2,5-protsendilise määra on Harjumaa omavalitsustest kas osale või kogu territooriumile kehtestanud Harku, Jõelähtme, Kernu, Kiili, Kose, Kuusalu, Kõue, Nissi, Padise, Rae, Saue ja Viimsi vald ning Maardu ja Paldiski linn. (Raepress)

ba kolm aastat tagasi toetasin linnaosavanemana ideed, et Nõmme suured metsaga kaetud krundid, mis on Tallinna kopsudeks, tuleb maamaksust vabastada või seda vähemalt vähendada. Muret teeb olukord aga Eesti maapiirkondade omavalitsustes. Kahjuks väikeste valdade ja linnade eelarved sellist luksust lubada ei saa. Tundub, et praeguses suvekuumuses ollakse unustanud, et alles mõni kuu tagasi palusid väikevallad ja -linnad riigilt tulemuseta abi, et tagada teede lumest puhastamine. Üle-eestiliselt jääb maamaksu osalise kaotamise tõttu omavalitsustel saamata kokku 17 miljonit eurot. Kerkib küsimus, kelle arvelt see raha võetakse ning millised maksud seetõttu tõusevad? Loodan, et see ei tule kultuuri, hariduse ega tervisehoiu arvelt. Raha ei kasva puu otsas.

Kuidas toimub maamaksust vabastamine? • Maamaksust vabastatakse taotluse alusel. Taotleja vabastatakse maamaksust juhul, kui taotleja elukoht asub rahvastikuregistri andmeil sellel maatükil, mille maksust vabastamist taotletakse ning taotleja ei teeni maa eest rendi- või üüritulu. • Tallinna linnavalitsus töötab avalduse vormi välja augusti lõpuks. Avaldusi saab esitada Tallinna linnavaraametile alates 1. septembrist. Maksuvabastuse avaldus tuleb esitada maksustamisaasta 10. jaanuariks. • Avalduse peavad esitama ka isikud, kellele on määratud pensionisaaja maksuvabastus kuni 44,74 euro ulatuses, kuna eelnõuga muudetakse neile seni rakendunud maksuvabastuse liiki ja tingimusi. Seni maksuvabastust saanud represseeritud ei pea uut avaldust esitama, nende suhtes ei muutu midagi.


2 27. juuni 2011

Jukko Nooni

70 aastat juuniküüditamisest

LINNAOSAVANEMA VEERG

Kas Nõmme vajaks koerte treenimisväljakuid?

E

S

iinkohal peame aga kindlasti esmatähtsaks meie linnaosa koeraomanike arvamusi ja ettepanekuid, kuhu nimelt oleks kõige otstarbekam lemmikute jalutusplatse rajada. Koostöös linnaosa spetsialistidega oleme välja selgitanud järgmised alad, kuhu oleks võimalik koerte jalutusplatse rajada: Nelgi-Pihlaka-Võidu tänava piirkond Männikul, Risti tänava kant, Vabaduse puiestee 215 ja Rännaku puiestee noortekeskuse ümbrus või Ilmarise ja Hiiu tänava paikkond. Kuid enne veel, kui tegutsema asume, paluksin jällegi, head lugejad ja koeraomanikud, teie arvamust, kas loetletud kohad on sobilikud ja vastuvõetavad või on teil selle suhtes eriarvamusi ja ettepanekuid. Soovin kõigile linnaosa elanikele mõnusat suve ning aega nii enda kui ka teile oluliste lähedaste inimeste jaoks! Erki Korp, linnaosavanem

Nõmme Sõnumid Väljaandja: Nõmme linnaosa valitsus Toimetaja: Jukko Nooni telefon: 645 7344, faks: 645 7340, e-post: jukko.nooni@tallinnlv.ee online: http://nommesonumid.blogspot.com kodulehekülg: www.tallinn.ee/nommesonumid Vabaduse pst 65, Tallinn 11211 Levi: AS Eesti Post Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

14. juunil möödus 70 aastat juuniküüditamisest. Seda traagilist sündmust meenutati üle Eesti. Ka Pääsküla küüditatute mälestusmärgi juures toimus mälestustseremoonia. Sõnavõttudega esinesid ajaloolane Leho Lõhmus, Nõmme Rahu koguduse õpetaja Ove Sander, Nõmme linnaosa vanem Erki Korp, välisminister Urmas Paet ja riigikogu liige Rainer Vakra. Leho Lõhmus meenutas oma sõnavõtus, et Nõmmelt küüditati 470 inimest, kes koos Lääne-Harjumaa inimestega alustasid Pääskülast teekonda külmale maale. Pääsküla jaamas ootas kaks rongi, ühes 14 ja teises 17 vagunit. (NS)

SUVEL NÕMMEL

Nõmmel peetakse Euroopa meistrivõistlusi Eeloleval suvel, 29.–31. juulini toimuvad Nõmme noortemaja hoovis asuval kordodroomil kiirusautomudelite Euroopa meistrivõistlused, kuhu on oodata võistlejaid 15 riigist. Stardid algavad kõigil päevadel kell 9.30. Nõmmel on kiirusautomudelite rahvusvahelisi võistlusi peetud ka varem: 1999. aastal toimus siin samuti EM, 2004. aastal korraldati Nõmmel maailmameistrivõistlusi. Kiirusautomudelite 2010. aasta kahekordse Euroopa meistri ja maailmameistri Lembit Vaheri sõnul paneb Eesti välja reeglitega lubatud täisvõistkonna – 20 meest 24 mudeliga. «Mullu võideti viies masinaklassis neli kuldmedalit, seega Eestist lähevad tiitlit kaitsma ne-

Mart Sepa erakogu

Tuleb välja, et kuigi parke ja rohealasid on siin külluses, on Nõmme linnaosa koeraomanikud sunnitud läbi ajama vaid ühe spetsiaalselt lemmikloomadele mõeldud jalutuskohaga.

Eesti koondise raudvara, kes läbi aegade kõige rohkem medaleid võitnud: Lembit Vaher, Mart Sepp, Priit Hoyer ja Tõnu Sepp. li eelmise aasta meistrit,» sõnas Vaher. Vaheri kinnitusel on publikul võistlustest parema ülevaate saamiseks sel aastal võimalik nende käiku jälgida paralleelselt ka suu-

relt ekraanilt, samuti saab võistlusi vaadata veebikaamera vahendusel üle maailma. Lisainfot kiirusautomudelite kohta saab veebilehelt www.speedmodelcar.com. (NS)

Nõmme Jazzi suvefestivali peaesineja on Pepe Ahlqvist 6. augustil toimub Nõmme spordikeskuses Tallinn 2011 Euroopa kultuuripealinna raames Nõmme Jazzi suvefestival. Ühepäevasel festivalil saab nautida mitmesugust muusikat – bluusi, džässi, maailmamuusikat. Prantsuse trio Melosolex on tuntud kui kaasahaarav publikuhullutaja, kes ületab harjumuspäraseid piire nii muusika kui artistlikkuse poole pealt. Lätist tuleb esinema kuuest torupillist, trummidest ja kontrabassist koosnev ansambel Auli. Võimsalt kõlavale ansamblile,

Jani Mahkonen

elmises lehes käsitletud teemade taustal on olnud suur rõõm tõdeda, et Nõmme linnaosa elanikud on valmis kaasa rääkima, oma arvamust avaldama ja aktiivselt tegutsema. Minu silmis on linnaosa aktiivsed inimesed suurim väärtus ja samm edasi selles suunas, et kõik, mis siin on toimunud või toimumas, leiaks laiemat kajastust. Minuni jõudnud erinevate arvamuste ja ettepanekute kaudu on olnud võimalik näha asju ja probleeme, millele ise ei olekski osanud kohe tähelepanu pöörata. Seetõttu soovin tänada nõmmelasi aktiivse kaasarääkimise ja rohkete arvamusavalduste eest. Eelmisel nädalal käis Raepressi uudistest läbi koerte teema, täpsemalt see, et keskkonnaamet rekonstrueeris meie naaberlinnaosas Kristiines koerte jalutusaia. See info ärgitas mind üle vaatama koerte jalutusplatside olukorda meie, Nõmme linnaosas. Tuleb välja, et kuigi parke ja rohealasid on siin külluses, on Nõmme linnaosa koeraomanikud sunnitud läbi ajama vaid ühe spetsiaalselt lemmikloomadele mõeldud jalutuskohaga, kus oma koeri treenida. Seda tundub meie rohelise, pindalalt Tallinna pea suurima linnaosa jaoks vähevõitu. Vestluses koeraomanikega selgus ka, et oma koeraga koerteaedikusse jalutama pääsemiseks tuleb pahatihti neil lausa järjekorras oodata. Samas on Nõmmel veel külluses kasutult seisvaid rohealasid, mis võiks leida rakendust hooldatud ja aiaga piiratud jalutusväljakutena. Nii linnaosa spetsialistid, kellest paljud on ka ise koeraomanikud, kui ka paljud Nõmme elanikud on olnud arutelude käigus ühte meelt, et korrastatud, aiaga ümbritsetud, spetsiaalselt koertele mõeldud jalutus- ja treeningalad lisaksid linnaosale turvalisust ja looksid lisaväärtust. Vajadus nende järele on suur.

Pepe Ahlqvist

kelle muusika on segu Läti ja maailmamuusikast, lisab džässi saksofonist Villu Veski. Eesti ansamblid esinevad nii suurel laval kui vaheaegadel väikesel laval. Päeva kulminatsioon on 40-aastase lavakarjääriga Soome bluusilaulja ja kitarrist Pepe Ahlqvist koos Estonian Dream Big Bandiga. Piletilevist saab pileteid juuli keskpaigani osta vaid 6 euro eest. Rohkem infot Nõmme Jazzi kodulehel www.nommejazz.ee. (Nõmme Jazz)


27. juuni 2011

Vabatahtlik Siberist Sel suvel täitub 22-aastasel Julia Nabieval üheksa kuud vabatahtlikuna Tallinna lastekodu ema ja lapse turvakodus töötamisest. Julia on pärit Venemaalt Altai regioonist Barnauli linnast ja tulnud Eestisse MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühingu EstYES vahendusel programmi Euroopa Noored kaudu. Ülikoolis küll inglise ja vene keele ning kirjanduse eriala lõpetanud Julial oli EstYESi poole pöördudes kindel soov töötada just lastega. «Juhtus aga nii, et sain lapsed koos emadega,» naerab Julia tagantjärele. Kuigi töö lastega on ema ja lapse turvakeskuses olnud väga rikastav ja huvitav, tunnistab hakkaja tütarlaps siiski, et see on olnud ka emotsionaalselt väga raske. «Selleks tööks ei saa kunagi lõpuni valmis olla. Iga lapsega tekib omamoodi side. Väga valusana meenub juhtum, kus ühe pere väikelapsed tuli olude sunnil isiklikult laste varjupaigale üle anda,» räägib Julia töö varjukülgedest. Samas valmistab talle suurt rõõmu, kui koos emaga turvakeskusesse saabunud laps ühtäkki avaneb, töötaja omaks võtab. Kogu sealne töö põhineb usaldusel, ent selle võitmine nõuab alati omajagu aega ja kannatust. On tõsi, et tuleb olla järjekindel korda nõudes ja käitumisreegleid õpetades. Lapsed vajavad Julia sõnul ka järeleaitamist koolitöödes, suhtlemist ja julgustust. Julia sõnul on hämmastav jälgida turvakeskusesse saabunute arengut, nende muutumist. «Võtan mingil moel osa iga siinviibija saatusest. Püüan nende kõrval lihtsalt elada, aidata neid nende muredest ja vajadustest lähtuvalt. Nagu me siin omavahel räägime, et töö iseloom sõltub sellest, kes parasjagu kodus on,» räägib neiu. Ka ema ja lapse turvakeskuse vanemsotsiaaltöötaja Helgi Lepa kinnitab, et paik on muudetud asukate jaoks nii koduseks kui võimalik. Koos tähistatakse Eesti riiklik-

LÜHIDALT

Tiina Lättemäe

Tiina Lättemäe

ke ja rahvalikke pühi: jõule, vabariigi aastapäeva, vastlaid. Alati peetakse laste sünnipäevi. Eriti läks Juliale südamesse üks sünnipäev, mille järel turvakeskuses viibinud laps tunnistas, et see oli olnud tema elu esimene päris sünnipäev. Julia peab väga toredaks, et Eestis järgitakse rahvalikke traditsioone enam kui tema kodukandis Siberis. Ta nautis tuledesärast jõuluaega, siinseid rahvusroogi, vastlamelu ja vabariigi aastapäeva pidustusi. Samuti on talle muljet avaldanud meri. «Meri on minu jaoks midagi erilist. Loodus on küll üldjoontes meie omaga sarnane, ent meil on rohkem mägesid ja jõgesid, siin aga saan minna mere äärde, millal vaid soovin,» jutustab Julia.

Inglased käisid Nõmme oreleid uudistamas

Siberist pärit Julia Nabieva on vabatahtlikuna Eestis töötanud üheksa kuud.

Meeli Kerdt

Maie Tarma-Kibin Nõmme kultuurikeskuse direktor

Paunvere polka. on noorema rahva koor ja kõlas laulukaare all hästi. Meeldejäävaks kujunesid kooride ühislaulud kontserdi lõpus. Simman meie kultuurikeskuse pillikoori saatel keris hoo üles ja sooja õh-

4. juulist kehtestab transpordiamet Pärnu mnt – Vääna tn ja Vana-Mustamäe vahelises piirkonnas mootorsõidukitele alaliseks piirkiiruseks 30 km/h. Samuti muudetakse kõik ristmikud samaliigilisteks ristmikeks. Ümberkorralduse mõte on rahustada liiklust ja sundida autojuhte ettevaatlikumalt liiklema, et suurendada jalakäijate ohutust. (NS)

Tallinna linnavalitsuse teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7) saab teisipäeviti ja neljapäeviti kella 8.15–17 esitada taotlusi Tallinna kalmistute matmiskohtade kasutamislepingute sõlmimiseks. Kalmistute kontorites taotlusi hauaplatside kasutuslepingute sõlmiseks vastu ei võeta! 1. jaanuarist, kui jõustus uus Tallinna kalmistute kasutamise eeskiri, on igal senisel matmiskoha kasutajal, st isikul, kelle nimele on Tallinna kalmistute registris vormistatud matmiskoha kasutamise õigus, kohustus esitada kalmistuid haldavale linna asutusele Tallinna Kalmistud kolme aasta jooksul taotlus matmispaiga kasutuslepingu sõlmimiseks. Esimesel kahel aastal (ajavahemikul 01.01.2011–01.01.2013) saab taotlusi esitada ja lepinguid sõlmida kas elektroonselt Tallinna kalmistute portaalis www.kalmistud.ee/Tallinn või Tallinna linnavalitsuse teenindusbüroos. (Raepress)

Kultuurikeskuse ühiskontsert Palamuse rahvaga Nõmme kultuurikeskuse suvine kontsertmatk viis seekord Palamusele – Tootsi-Teele-Kiire radadele. Kaunil vabaõhulaval andsime koos kohalike isetegevuslastega kahetunnise kontserdi. Kultuurikeskuselt olid väljas segakoor Riola, naiskoor Nõmme ja rahvapillikoor ning tantsijatest segarahvatantsurühm Känd ja Käbid ning folkloorigrupp Ürgleigarid. Palamuse rahvas paistis silma erakordse rahvatantsulembusega. Noorte segarahvatantsurühm Segased ja neidude tantsurühm Sirtsulised olid hoogsad ja säravad, seevastu Paunvere Maalid väga väärikad ja mõõdetud. Segarühm Tootsid-Teeled vastasid hästi oma nimele ja tegid heal tasemel tantsu. Muusikalist poolt kandsid ansambel Palamuse Piigad ja segakoor Kuus Õuna, mis

Liikluskorralduse muudatus

Linnavalitsuse teenindussaalis sõlmitakse matmiskohtade kasutamislepinguid

Lahkub Eestist ilusate mälestustega Eesti elu on jätnud Juliale hea mulje. Siin tundub talle rahulik ja harmooniline. Nende üheksa kuu jooksul on tütarlaps oma sõnul kohtunud vapustavate inimestega, kes teda on abistanud ja innustanud. Julia kiidab ka siinset asjaajamiskorda, mis on inimese jaoks väga mugavaks tehtud: kõike on võimalik kiirelt ja lihtsalt interneti teel korraldada. Reisida on imelihtne, selleks ei pea alati vormistama viisat nagu Venemaal. Julia on rännanud läbi kogu Eestimaa, käinud siinoldud aja jooksul ära juba Leedus, Lätis ja Rootsis. Järgmiseks seisab ees väike väljasõit Peipsi-äärsetesse küladesse. Helgi Lepa ei jõua Julia töökust, heasüdamlikkust, vastutulelikkust ja käsitööannet ära kiita: «Meil on olnud Juliaga algusest peale vapustavalt hea koostöö. Ta on võitnud kõigi meie töötajate ja keskuse abivajajate südamed. Me hakkame temast kindlasti puudust tundma.» Juliagi lahkub sügisel Eestist vaid ilusate mälestustega. Isegi kui ta tulevikus end sotsiaaltööga siduda ei kavatse, on ta ometi saanud rikkaliku kogemustepagasi, et tulla toime mis tahes elusituatsiooniga.

3

tu sääseparved ei suutnud head tuju rikkuda. Igal kontsertmatkal külastame ka põnevaid kultuuri- ja ajaloolisi paiku. Muidugi kujunes üheks huvitavamaks koolitund õpetaja Lau-

riga ja ringkäik Palamuse muuseumis, kirikus ja kooliaias. Mälestuseks jäi gooti kirjas tunnistus «väga hääde» ja «nõrgapoolsete» hinnetega. Hommikune kohv ja puder kohvikus Lible Juures andis jõudu pühapäevaseks matkaks. Juhan Liivi muuseumis, kus aastaid on korraldatud Liivi luule lugemise konkursse, olid paljud esimest korda. Erakordse elamuse jättis Alatskivi loss, mis on väga suures mahus ja väga heal tasemel restaureeritud ja mida noored ajastukohaselt riietatud giidid väga huvitavalt tutvustasid. Tööd seal muidugi veel jätkuvad, aga see on väga hea näide, mida on võimalik teha, kui suudetakse Euroopa Liidu, riigi ja valla raha ühise eesmärgi nimel kokku panna. Väga hea mulje jätsid Elistvere loomapark ja väike Põltsamaa linn oma korrastatud parkide ja lossihooviga. Seekordne väljasõit oli juba kümnes ja on kultuurikeskuse paljudest traditsioonidest üks hinnatumaid.

14. juunil külastas inglise asjaarmastajatest orelimängijate 17-liikmeline delegatsioon Philip Carter’s Organ Tour Nõmmet, et tutvuda Nõmme Rahu kiriku ja Nõmme Lunastaja kiriku haruldaste orelitega. Ühtlasi võisid kõik soovijad ka ise orelitel kätt proovida, nii et kirikukülastused kujunesid kaheks väikeseks kontserdiks. Lisaks rääkisid kirikuõpetaja Ove Sander, linnaosa vanem Erki Korp ning grupi saatja Daisy Järva organistidele lähemalt meie linnaosast ja siinsest ajaloost. (NS)

Suvine suusahüppevõistlus «Nõmme kunn 2011» 16. ja 17. juulil korraldab Nõmme suusaklubi Mustamäe hüppetornidel suvised suusahüppevõistlused «Nõmme kunn». 16. juulil toimub täiskasvanute klassi võistlus algusega kl 19 ning 17. juulil juntsude klassi võistlus algusega kl 10. (Nõmme suusaklubi)

NÕMME TURUL Igal laupäeval kell 13 suvekontserdid Nõmme turul. 25. juunil esineb Joel Steinfeldt, 2. juulil Laura Põldvere ja Jürmo Eespere, 9. juulil Enrik Visla ja Kail Visla, 16. juulil Arctic Madness 2, 23. juulil folklooriansambel Ürgleigarid, 30. juulil Joel Steinfeldt ning 6. augustil Siim Aimla ja Jürmo Eespere.


4 27. juuni 2011

Nõmme koolinoorte fotokonkursi parimad palad

TEATED DETAIL PLANEERINGUTEST Tulenevalt planeerimisseaduse § 12 lg 1 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 15 lg 1 ning Tallinna linnavalitsuse korraldustest avaldame järgmised teated: Tallinna linnavalitsus otsustas 8. juuni 2011 istungil: 1. KORRALDUSEGA NR 982-K: algatada Ravila tn 20 ja 22a kinnistute detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,20 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata kruntide kasutamise tingimused ning ehitusõigus Ravila tn 20 krundile 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu rajamiseks ja abihoone ehitamiseks. 1.1 Nõmme linnaosa valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või -teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 3. 2. KORRALDUSEGA NR 983-K: algatada Valdeku tn 21 kinnistu detailplaneeringu koostamine Nõmme linnaosas. Planeeritava maa-ala suurus on 0,27 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada elamumaa sihtotstarbega Valdeku tn 21 kinnistu kaheks krundiks, määrata kruntide kasutamise tingimused ning ehitusõigus moodustatavale krundile 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu rajamiseks. 2.1 Nõmme linnaosa valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või -teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 3 . 3. KORRALDUSEGA NR 985-K: algatada Kalmistu tee 11 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 1,58 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada riigikaitsemaa sihtotstarbega Kalmistu tee 11 kinnistu kaheks krundiks, määrata moodustatavatele kruntidele elamumaa sihtotstarve, kruntide kasutamise tingimused ning ehitusõigus kolme kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ning kolme abihoone rajamiseks. 3.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna linnaplaneerimise amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja on Linnaruumi OÜ (aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn). 3.2 Mitte algatada Kalmistu tee 11 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. 3.3 Nõmme linnaosa valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või -teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 3.

3.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14–18 ja neljapäeviti kella 9–12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/. NÕMME LINNAOSA VALITSUS TEATAB 1. Nõmme linnaosa valitsus avalikustab Männiku tee, Kraavi tn ja Remmelga tn vahelise kvartaliosa detailplaneeringu, millega nähakse ette korrigeerida kruntide piire, mille tulemusena moodustatakse 13 krunti (1 tootmismaa, 1 transpordimaa, 2 elamumaa, 6 ärimaa ning 3 äri- ja tootmismaa krunti), määratakse moodustatud kruntide kasutamise tingimused ning ehitusõigus kaheksa kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone, ühe kuni 4 maapealse ja 3 maa-aluse korrusega ärihoone ning ühe abihoone ehitamiseks ning kuue olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. Detailplaneeringuga saab tutvuda Nõmme linnaosa valitsuse ruumides Vabaduse pst 77 I korrusel tuba 4 ja Tallinna linnavalitsuse I korruse infosaalis Vabaduse väljak 7 kuni 11. juulini, samuti Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/. 2. Nõmme linnaosa valitsuses Vabaduse pst 77 I korruse teenindussaalis saab kuni 28. juunini tutvuda Kalmistu tee 11 kinnistu detailplaneeringu eskiisiga, mille eesmärgiks on jagada riigikaitsemaa sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja anda ehitusõigus kolme kuni kolmekorruselise korterelamu ja kolme abihoone rajamiseks. Detailplaneeringu eskiisi autor tutvustab planeeringu lähteseisukohti ja vastab huviliste küsimustele Vabaduse pst 77 (tuba 4) 28. juunil kell 14. 3. Nõmme linnaosa valitsuses Vabaduse pst 77 I korruse teenindussaalis saab kuni 1. juulini tutvuda Ravila tn 20 ja 22a kinnistute detailplaneeringu eskiisiga, mille eesmärgiks on määrata elamumaa sihtotstarbega kinnistule ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu ja abihoone rajamiseks. Detailplaneeringu eskiisi autor tutvustab planeeringu lähteseisukohti ja vastab huviliste küsimustele Vabaduse pst 77 (tuba 4) 1. juulil kell 10. 4. Nõmme linnaosa valitsuses Vabaduse pst 77 I korruse teenindussaalis saab kuni 28. juunini tutvuda Valdeku tn 21 kinnistu detailplaneeringu eskiisiga, mille eesmärgiks on jagada elamumaa sihtotstarbega kinnistu kaheks krundiks ja määrata moodustatavale krundile ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu rajamiseks. Detailplaneeringu eskiisi autor tutvustab planeeringu lähteseisukohti ja vastab huviliste küsimustele Vabaduse pst 77 (tuba 4) 28. juunil kell 11.

INFO: ENE TOMSON, NÕMME LINNAOSA ARHITEKT, TEL 645 7300 Detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjadega saab tutvuda ka Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/

4. aprillist 23. maini toimus Facebookis Nõmme Õpilasesinduste Liidu eestvedamisel Nõmme koolinoorte fotokonkurss «Kuidas kevad Nõmmele tuleb?». Võitjad selgitati välja žüriiliikmete valikute põhjal. Žürii koosseis: Nõmme Sõnumite toimetaja Jukko Nooni, fotograaf Heikki Avent, fotograaf Daisy Lappard ja Nõmme linnaosa vanem Erki Korp. Auhindadeks olid Rocca al Mare kaubanduskeskuse kinkekaardid.

I koht: «Märtsi habras harmoonia», Mari Armei, Nõmme gümnaasium, 12. klass.

Publiku lemmik (kõige rohkem like’isid): «Sinililled», Hele Mai Hipp Müller, Rahumäe põhikool, 6. klass.

II koht: «Liblikad on kohal», Signe Kadak, Nõmme gümnaasium, 11. klass.

III koht: «Maiustamas», Melinda Salu, Rahumäe põhikool, 6. klass.

UNUSTATUD MAJAD

Hilisjuugendlik puumaja Oliver Orro Tallinna kultuuriväärtuste ameti muinsuskaitsespetsialist Kunagi oli Nõmme ennekõike suvituslinn. 20. sajandi algul hakkas siia järjest enam tulema ka alalist elanikkonda, kes jäi Nõmmele aasta ringi. Toona vaimustuti kõikjal aedlinnaideest. Kuigi meil, erinevalt LääneEuroopa miljonilinnadest, ei olnud isegi kesklinnas välja kujunenud sellist ahistavalt tihedate kvartalitega kivist linnadžunglit, kust pidanuks kindlasti põgenema, läks ka Eestis keskklassi hulgas üsna laialt moodi kolida linna lähedale rohelusse. Eriti populaarseks kujunes Nõmmele kolimine siis, kui 1924 hakkas sõitma kiire elektrirong, mis võimaldas kergesti linnas tööl või äriasju ajamas käia. Sellega seoses kerkis mändide alla seniste väiksemate suvilate kõrvale üha rohkem ka kopsakamaid kahekorruselisi, kahe kuni nelja korteriga puumaju. Ühetoalisi tööliskortereid oli Nõmmel vähe, siin olid pigem suuremad kodanlikud elamispin-

VESI JA KANALISATSIOON Projekteerime/ehitame vee- ja kanalisatsioonitorustikke tänava liitumispunktist elamuni MINIEKSKAVAATOR Veemõõdusõlmede ja vesiklosettide ehitus. Ummistuste ja lekete kõrvaldamine. Torude sulatamine, vahetamine ja soojustamine. HINNAD MÕÕDUKAD! Kadaka tee 48-308, Tallinn; plus.element@mail.ee Tel/fax 6 724 044, 50 55 989

nad, 3–6-toalised korterid, mille juurde kuulusid eraldi paraad- ja tagatrepikoda, teenijatoad või koguni omaette teenijatemaja hoovis, üsna pidulikud interjöörid, mõnel pool ka (toona puitelamutes haruldaseks luksuseks olnud) vannitoad. Üks selliseid esinduslikumaid maju on ka Idakaare 6, suur väärikas hilisjuugendlik puumaja, mille täpne ehitusaeg ei ole teada. 1925 on koostatud hoone kohta ehitusprojekt, kuid tundub, et tegemist võis olla juba olemas olnud, tsaariaja viimastel aastatel või 1920. aastate algul valminud maja ülesmõõtmisega. Hoonet ilmes-

Fekaalivedu Tel: +3725658686 meelis@haljastuskeskus.ee www.haljastuskeskus.ee

Tel 5625 6258 OÜ Fekalist

tavad erineva suurusega peeneruudulise ülaosaga aknad. Ehitise otstes on verandataolised väljaehitised, mille eriline katusekuju annab majale uusbarokset joont. Esimese ehk esindustrepikoja uhkus on peen aaderdatud trepivõre ja samasuguse viimistlusega korteriuksed, tagumisele trepikojale annavad ajastuomast joont siiani säilinud nn kojakapid. Suurel poolloodusliku iluaiana kujundatud krundil on alles elegantne paviljon-kaevumaja, missuguseid oli Nõmmel omal ajal palju, aga alles vaid üksikuid. Kahjuks läks see mõne aasta eest õnnetult põlema ja on siiani restaureerimata. Kõik selle maja juures meenutab Eesti Vabariigi esimese, sõjaeelse iseseisvusaja algupoole väärikaid kodanikke, vahel hilisõhtuti isegi justkui viirastuks aias mõni jalutuskepiga uljas kikkis vurrudega härrasmees või toona nii moodsa poisipeaga hurmav lavendlilõhnane daam… Artiklisari ilmub kord kuus koostöös kultuuriväärtuste ametiga.

Fekaalivedu Tel 5625 1678, 677 8705 Hinnad alates 20 eurost. OÜ Magicstyle


27. juuni 2011

5

Nõmme põhikoolide ja gümnaasiumide lõpetajad Nõmme gümnaasium 9.a KLASS Mari-Liis Aru Melissa Eelma Birgit Grünbaum Mari-Lin Jagomäe Helena Jõers Magnus Jürgens Erlend Kanarbik Randel Kool Eetel Moistus Mariliis Poopuu Doris Kristina Raave Kaisa Rahu Rasmus Rikkas Gert Rõmmelgas Katrin Silm Kevin Clovis Sõsa Pille-Riin Tamsalu Liisbet Tomingas Sergo Vaas Kelly Vainlo Cindy Valler Rene Vanaveski Eva-Liisa Vardja Riin Verlin

Klassijuhataja Asta Jänese 9.b KLASS Hendrik Ekke Altnurme Evelin Kaing Erik Kaldma Kristjan Kalle Triin Kalmu Liisa Kern Kristo Leesmann Ida Lepparu Andrys Lublo Deivi Mäekalle Sandra Pallo Olaf Põldoja Oliver Rohumäe Reelika Rähesoo Sebastian Sepp Laura Eliise Siirak Liisa Sildmaa Agve Urm Fred Verbitski

Klassijuhataja Kersti Sepper 12.a KLASS Hõbemedaliga Aleksandra Griffel Gerdi Klaas Erika Peterson Helen Aavel Werner Allik Alfred Baskin Liis-Marii Hõbemets Karl Johanson Mattias Jürgens Harold Kaha Karolin Kalbus Erkki Keller Mailiis Komissarov Kerttu Kuul Kaire Kõluvere Liisa Liksor Mart Linnas Anni-Anete Mõisamaa

Rico Veskiväli Emily Veskus

Anete Palmik Marek Peeba Jaan-Johannes Pihelgas Henry Puusepp Karel Raudmann Joonas Russak Alar Salupuu Peeter Seppel Frank Sumberg Anders Tamm Mario Tromp Kirsika Viiksten

Klassijuhataja Anne Metsis 12.d KLASS Kuldmedaliga Andres Sander Uibomäe

Klassijuhataja Ivi Eiche 12.b KLASS Kuldmedaliga Annika Kruus Ketti Alep Werner Armulik Hele-Mai Viiksaar Fredi Jaaska Emma-Kristiina Kandima Janet Kask Kadri Kilp Birgit Kivimets Siim Källo Robert Loigom Sander Matsina Kaspar Mones Kristiin Neiman Riine Paimets Juhan Puusaag Mirjam Raag Siret Saame Kri Marie Vaik Ott Vainola

Klassijuhataja Anu Sotter 12.c KLASS Kuldmedaliga Liisa Rahu Erena Reilent Ketlin Tali Hõbemedaliga Mari Armei Sanders Agu Triin Alliksoo Raili Allos Villu Eller Merilyn Eslas Silvia Kebbinau Keiri Kuldma Liisa Kurissoo Gendi Laht Indrek Lepik Marilin Marjo Laura Mikomägi Mädleen Mustonen Taavi Mänd Rihard Niinberg Joonas Pranstibel Susanna Raiend Priit Riisman Silver Sass Madli Sepp Kalev Tarma Jakob-Anhtu Tran Susanne Vare

Alari Allik Arpo Ensling Getriin Hermlin Jürgen Jõgeva Martin Kaldoja Priit Kõrgmaa Anna Laaneväli Sten-Anders Lauri Siret Leoke Mauri Molvõgin Matthias Mõttus Henry Mägi Mari Naudi Hanna Odras Kristen Pill Mikk Plaado Maaja Puurmann Fredy Reila Reene Sammpere Heidi Taperson Peeter Vahar Jaan Vihalemm Margit Viirma Anna-Kaisa Vita Mikk Õun Joonas Ärmpalu

Klassijuhataja Jaanus Kann

Pääsküla gümnaasium 9. KLASS Kiitusega Liina Lonn Merilyn Renser Keili Veinberg Herman Õunapuu Annabell Õunväärt Pille Allvee Karin-Merilin Ervin Stella Grepp Janek Jaanimäe Kati Joakit Steven Kalda Heinrich Kasser Mihkel Keert Robert Kikas Getter Lehtmaa Sven Lillimägi Jaana Luik Liina-Mai Makson Eliisabet Ojar Cärol Ott Kadi Paldre Karina Piir Riin Päll Ramil Šihalijev Üllar Taidur Karl-Erik Tasuja Maria Teiter Risto Viisileht

Klassijuhataja Hille Randveer

12.a KLASS Christine Alus Madis Kaasik Chärolin Klaos Marleen Kriisa Carolin Kuiv Rainer Lill Priit Läänesaar Romet Mildov Renno Niglas Marii Noor Maiu Põldaru Kristjan Reinvee Trude Taevere Tõnn Toomsalu Maiken Vapper Rauno Varik Laura Vilbaste

Klassijuhataja Kaja Kõiv 12.b KLASS Kuldmedaliga Elion Sõber Hõbemedaliga Ardo Asperk Janika Alliksaar Roland Jõesalu Karl Kuusiku Stina Maria Kärt Joosep Lind Maarja Maar Kaupo Mang Maiken Nõmpere Kristiine Raag Grete Radvilavićius Artur Raud Danel Soon

Triin Sarap Robert Traksmann Johannes Richard Voltri Liisa Välja Karolina Žukova

Kristin Soo Ketely Teinveld Anette Vaab Liis Vahur Sandra Maria Villido

9.b KLASS Kiitusega Meril Beilmann Eliisa Epro

Klassijuhataja Iren Voites

Klassijuhataja Ülle Siirman

Gert Adamson Heleri Aitsam Uku Eller Gert Elmik Eliisa Epro Ragnar Jaaniste Johanna Kalle Kertu-Kadi Kikas Kati-Kulla Koger Kristjan Kull Mikk Joonas Käbin Maria Laanpere Henry Laasalu Eliisa Liias Karolina Lõhmus Meryliis Agnes Mõistlik Oskar Nõmm Paula Liis Ojarand Angela Oravas Amanda Palmik Kerli Rohtmets Monika Soodla Meleene-Liis Zelmin Anni Tungel Richard Valickis Oliver Vinkel Kristo Vont Valner Väino

12. KLASS Julia Gromova Jakob Juhkam Marike Kruup Hans-Jürgen Kruus Gert-Ott Kuldpärg Kerstin Kullerkupp Kaisa Lõhmus Holger Marjamaa Mattias Mäestu Doris Mägi Mari Möldre Susanna Paabumets Judith Parts Veljo Poom Juri Potštar Tarja-Stina Rausma Ingrid Roose Lea Saame Grett Semidor Theodor Sink Valter Soosalu Konstantin Suhhovski Elle-Riin Volmer Erik Õunapuu

Klassijuhataja Monica-Linde Klemet

Nõmme erakool Kiitusega Reet Kuznetsova Agnetha Claudya Roosimaa

9.b KLASS Kiitusega Signe Saarmets Anne Schults Christian-Alex Holzmann Anita Juškanene Roland Kesküla Khen King Isabel Kivisaar Kristjan Harri Laur Mariann Maar Harri Oder Mirelle Purre Kert Pütsepp Jan Püvi Kristian Aleksander Riisenberg Kristjan Salvet Aleksander Tsõganov Jagnar Ugandi Ragnar Viinapuu Rando Viisma

Klassijuhataja Ülle Siirman 9.c KLASS Carl-Cristofer Hook Karl Kolesov Oliver Ronk

Klassijuhataja Hele Sepp

Kivimäe põhikool

Klassijuhataja Leonid Snitko

9. KLASS Kiitusega Kaspar Admann Ingrid Müürisepp Margot Vahtra

Klassijuhataja Viive Karp

Tallinna muusikakeskkool 9. KLASS Kiitusega Tanel Praakli Karoliina Rebane Lisanne Altrov Christopher James Vallintine Carr Aleksandr Dubitsa Markus Anthony Eermann Mariin Gill Elisabeth Härmand Jakop Kaarma Katariina Maria Kits Marcel Johannes Kits Natalia Kononchuk Laura Kuusma Arti Kõhelik Ats-Mati Laes Jüri Leek Angela Lehtpuu Merily Leotoots Ingrit Malleus Raimond Merila Märt Metsla Kristin Müürsepp Liisa Margit Paats Ioanna Peterimova Rasmus Andreas Raide

Tallinna Lasteaed Kaseke asukohaga Kaskede pst 22 ( Laagri) ootab oma rõõmsasse ja töökasse kollektiivi KVALIFITSEERITUD ÕPETAJAT ning ÜLDKORISTAJAT alates augustist 2011. Sooviavaldus koos CV-ga palume saata e-posti aadressil kaseke@la.tln.edu.ee või käsiposti aadressil Kaskede pst.22, Tallinn 10915 märgusõnaga «Konkurss». Avaldusi ootame kuni 1. juulini 2011.

Kelly Arnemann Astrid Mai Barsegjan Karl-Peeter Junk Mariel Karu Marta Kurvits Signe Orgse Marta Liisa Suitslepp Uku Markus Tammet

Klassijuhataja Tea Pähklamägi

Rahumäe põhikool 9.a KLASS Marianne Mai Arrak Cornelia Kangur Karmel Kurvits Loora Linde Katri Lotamõis Lele Luup Silvia Metsallik Kristina Minski Marie Merete Mäeots Lilian Männikust Nele-Brit Nummu Triin Pihel Brenda Püüa Lilian Rebane Kärol Kristin Rätsep Siret Saaremägi Marii Selberg Hanna Triin Sipos

Nõmme põhikool 9.a KLASS Kiitusega Kristi-Liis Volkov Laura-Liisa Abel Ivika Eha Hanna Maria Gabor Otto-Karl Grünberg Jan-Erik Ilves Eleri Kliimask Merly Kuivkaev Carmen Leet Kristofer Luht Ats Palk Liis Perman Peeter Pinka Siim Poolak Renate Prees Kristjan-Robert Rebane Kaur Rohumäe Sten Anders Rätsnik Tanel Sillaots Rikard Särg Lidia Štšedrina Aleks Tatter Fred Tähiste Kristel Treimann Gerli Võting

Andres Abrams Stefan-Alfred Hiienurm Carl-Martin Jõgeda Alfred Košljak Joanna Kotkas Alari Liima Sirli Maidre Külliki Matt Enn-Erik Mirt Liis Mällo Reelika Mänd Heinrich Nakkurt Carmen Paabu Kaspar Raidmaa Ado-Pert Soonmann Gätri Tammeleht Ulla Vaine Gretel Veersalu Gert Veitmaa Andres Imre Veski Kaarel Voogre Maria Vähi Brigitta Õunmaa

Klassijuhatajad Maarika Rannamägi ja Margus Pillau

Klassijuhataja Gerly Saga

HAMBARAVI JA PROTEESIMINE Lastele kuni 19.a. TASUTA Avatud : E-R 9.00-18.00 Asume: A.H.Tammsaare tee 137 Tel 679 8599 / 5560 5898 E.Vilde tee 73 – Tel 652 5899 / 5668 9819

www.jadent.ee


6 27. juuni 2011 VABA AEG

KUULUTUSED

NĂľmme kultuurikeskus Kultuurikeskus on suvepuhkusel. Turu plats 2, tel 6770 891, post@nommekultuur.ee, www.nommekultuur.ee.

Nþmme muuseum Muuseum on suvepuhkusel, avatakse taas 23. augustil Pilet 1,28 eurot; þpilased, ßliþpilased ja pensionärid 0,64 eurot; perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 2 last) 2,24 eurot. Jaama 18, tel 670 0202. T–R 10–17, L 10–16.

Jannseni Galeriis Juunis Raul Vþsandi maalinäitus. Avatud T–L 11–19 Vabaduse pst 128 (Jannseni kaubamaja 2. korrus), tel 618 8001

Noortekeskused Noortekeskuste lahtiolekuajad suvel. Juuni: E–R kl 12–18; juuli: ilusa ilma korral on noortekeskus suletud ning tegevus toimub Stroomi rannas. Vihma korral on noortekeskus avatud kl 12–18. August: E–R kl 12–18. Pääskßla noortekeskus Rännaku pst 1, tel 677 5232, 5556 7780, paaskyla@taninfo.ee, www.taninfo.ee/paaskyla. Männiku noortekeskus Männiku tee 96, tel 639 5559, 5556 7781, manniku@taninfo.ee, www.taninfo.ee/manniku.

NĂľmme noortemaja Noortemaja ringid on suvepuhkusel. Nurme 40, tel 670 1230, Mai 23, tel 645 7369, nnm@nnm.edu.ee, www.nnm.ee

Nþmme sotsiaalkeskus Peamaja Sihi 26, tel 672 3125 4.–31.07 päevakeskus puhkab Pääskßla filiaal Suvila 1, tel 677 8011 Kuni 21.08 on Pääskßla filiaal suvepuhkusel. Sihi 26, tel 672 3125 ja 672 3126, www.nommesots.ee

NĂľmme loodusmaja Loodusmaja ringid on suvepuhkusel. Ă•ie 14, tel 658 5881, loodusmaja@nnm.edu.ee

NĂľmme Rahu kogudus NĂľmme Rahu kirik 3.07 kl 10.30 jumalateenistus. 10.07 kl 10.30 jumalateenistus. 10.07 kl 16 surnuaiapĂźha Liiva kalmistul.

VĂľsu 5

17.07 kl 10.30 jumalateenistus. 24.07 kl 10.30 jumalateenistus. 31.07 kl 10.30 jumalateenistus. 7.08 kl 10.30 jumalateenistus.

Õie 10 Nþmme Lunastaja kirik 28.06 kl 19 hingemuusika kontsert. Karolis Kaljuste (sopran), Aule Urb (metsosopran), Piia Paemurru (klaver). Tasuta! 12.07 kl 19 hingemuusika kontsert. Marten Altrov (klarnet), Tiiu Maasing (klaver). Kavas: W. A. Mozart, C. Debussy, P. Uusberg. Tasuta! 26.07 kl 19 hingemuusika kontsert. Kersti Ala-Murr (sopran), Tþnu Jþesaar (tťello), Lilian Jþesaar (klavessiin), Jaak Lutsoja (akordion). Kavas: H. Purcell, J. S. Bach, Sommerfeldt jt. Tasuta! Hingehoiu valve igal kolmapäeval kl 11–14 Nþmme Rahu kantseleis. AA (Anonßßmsed Alkohoolikud) Rahu rßhm Nþmme Rahu kogudusemajas igal P, K ja R kl 18. Koguduse raamatukogu avatud igal pßhapäeval 9–10.15. Koguduse kantselei avatud E, R 9–14, K 14–18, pßhapäeval tund enne ja pärast jumalateenistust. Jumalateenistuse raadioßlekanded Nþmme Rahu kirikust igal pßhapäeval kl 17 Pereraadios lainepikkusel 89,6 MHz. Koguduse aadress: Vþsu 5, tel 670 1679, 509 0011; nomme.rahu@eelk.ee; www.nommerahu.ee

Rahumäe mängujaam Mängujaam on suvepuhkusel. Rahumäe jaamahoones Pärnu mnt 288b, tel 615 7157

Nþmme baptistikogudus 3.07 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Mari Vahermägi. 10.07 seoses vendluse suvefestivaliga Mustvees (8.–10.07) Nþmmel teenistust ei toimu. 17.07 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Anton Tuul. 24.07 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Ants Rebane. 31.07 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Indrek-Eliel Tambek. 7.08 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Taavo Lige. Noorte tegemiste info asub nßßd www.facebook.com/ennkaks. Palvekoosolek K kl 11 ja 20.30. Kasutatud riiete pood avatud K kl 13–17 ja L 9–13, noorte info www.n2.ee, koguduse televeeb www.tv.nbk.ee. Esita palvesoovid ja vaata lisaks www.nbk.ee. Puuvilja 4, 670 1155, nbk@nbk.ee, www.nbk.ee.

Nþmme Vabaduse baptistikogudus Jumalateenistus pßhapäeviti kell 11 Vabaduse pst 156. Mþtuse 21, Tallinn 10620, tel 672 7554 (þhtuti), leinus@uninet.ee

KORSTNAPĂœHKIMINE KIVIKORSTNATE EHITUS LĂ•Ă•RI UURINGUD UMMISTUSTE LIKVIDEERIMINE tel.: 5386 6117

Silva Baar Pakume vþimalusi sßnnipäevade, perekondlike ja kollektiivsete pidude, juubelite ja pulmade pidamiseks.

Raudtee 64 Tel 5817 3979

6XOHLROHYHHORPD PDDNOHULWDJDRQVRRY RPDYDUDPÂ Â PD KDNDWDVLLVY}WDMXOJHOW Â KHQGXVW 2EMHNWLKLQGDPLQHMD Â OHYDDWXV7$687$

Riiete, vaipade ja pehme mÜÜbli keemiline puhastus. Transport tasuta.

6LQXPDDNOHU/LLYL/LOOLPlJL

7HO

OLLYLOLOOLPDJL#UHPD[HH

Tel 5591 7562, 551 6821

Teostame fassaadide, aedade, katuste, rþdude jne värvimistÜid ning

SURVEPESU. Reipol OĂœ +37253739783 reipol@hot.ee

Rþþmu aiandis suur valik suvelilli ja ampleid soodsate hindadega. Lisaallahindlus hulgiostjale. Oleme avatud iga päev kl 8–21 Rännaku pst 44. Tel 5332 3053, www.aiand.eu. Nþmmehaldjad tulevad appi: puude langetamine, lehtede vedu (1 kott 1.80), okste vedu, aedade kevadkoristus, piirdeaiad ja väikerajatised, aastaringne majahaldjateenus. Kevadised tÜÜd Nþmme aedades! Tel 5569 8908, haldjad@nommehaldjad.ee, www.nommehaldjad.ee.

ElektritÜÜd soodsate hindadega kogenud elektrikult. Likvideerin ka pisirikkeid. Tel 5660 9403. Korstnate parandus, korstnapitside ehitus. Tel 5679 6176. Koguja huvitub vanarahast, autasudest, postkaartidest, fotodest. Huvitava eseme eest hea hind. Iga päev. Raha kohe. Kuulutus ei aegu. Vþimalusel vahetus kogujatega. Tel 5595 5996, 657 0263. Vanaraua äravedu tasuta. Aiaprahi äravedu 1,3 eurot kott. Puuokste äravedu 20 eurot. MÜÜbli äravedu 20 eurot. LammutustÜÜd koos ehitusprahi äraveoga (hind kokkuleppel). Tel 5347 6867.

PottsepatÜÜd, klassikalised kaminad ja looduskivi paigaldus. TÜÜdest pildid. Materjal, transport meie poolt. Tel 5803 3448, Ain. Muld, liiv, killustik + transport Kþik ehitus- ja remonditÜÜd. + bobcat. Koristus + prßgiveAiad, väravad, terrassid. Tel du. Kallur + kraana. Haljastus, sillutised, kivitÜÜd, piirdeaeda5626 7970. de ja väravate valmistamine ja Mßßme kasvuhoone- ja haljas- paigaldus. Asume Nþmmel, tel tusmulda. Veame ka ehitus- 502 6161. prahti ja toome killustikku betooniks, graniitkillustikku haljas- Liiv, killustik, muud materjalid kohaleveoga. Tel 507 9362. tuseks. Tel 504 3125. Vaipade ja pþrandakatete peArvutite mßßk ja remont. Prinsu. Mittemehaaniline! Pehme terite mßßk, remont ja toonerimÜÜbli ja autosalongide pute täitmine. Koolitus. Viirusetþrhastus, plekkide eemaldamije. Andmete taastamine. Transne. Min 13 eurot, 2 x 3 m alaporditeenus väikekaubikuga. Tel tes 26 eurost, 3 x 4 m alates 506 3783, Kalle. 55 eurost. Nþmmel vaipade Puit-, turba-, päevalillebrikett, transport tasuta! Tallinna piigraanul (hele), kivisßsi, lepp/ res transport alates 7 eurost. kask 40 l kotis, Vana-Narva Tel 5595 8871. mnt 9, tel 5692 4924, 637 Piirdeaedade ehitus immutatud 9411, www.leilibrikett.ee. puidust. Jm. maksumus aiale ElektritÜÜd pädevusega elekt- 1200 mm, lipivahega 50 mm rikult. Materjalid soodsalt. Är- alates 25 eurot. Valmistame ka ge tapke ennast elektriga, lu- nelikanttorust tiibväravaraame bage end aidata spetsialistil. nii auto- kui jalgväravatele. Konsultatsioon kohapeal tasuta! Tel Tel 5665 1156. 5678 8609. Liuguksed ja riidekapid. Abi riidekapi vþi garderoobi projek- Teen pottsepatÜÜd (kaminad, teerimisel tasuta. Parimad hin- ahjud, soojamßßrid, välikaminad. Tel 522 1151, www.na- nad), ehitus- ja remonditÜÜd (sise-, fassaadi- ja katusegusul.ee. tÜÜd). www.ehitustelk.com, tel Ostan eestiaegset ja talumÜÜb- 5551 8426. lit + tarbeesemed, maalid, nþud, mßndid, hþbe- ja kuldesemed, Välja ßßrida ßhele mittesuitsehambakuld, lukud, lingid, ak- tavale mehele ßks tuba eraldi nakremoonid jpm. Vþivad vaja- sissepääsuga majaosas Nþmda restaureerimist. Ostan maja mel (eraldi kÜÜk, wc, duťť, aed). vþi korteri tßhjaks enne 1950. Tel 672 6379. a valmistatud esemetest. KuuVee- ja kanalisatsioonitÜÜd, silutus ei aegu! Vabaduse pst 28, se- ja väliterrassid. Tel 5453 Jannseni kaubamaja II korrus. 5251. Tel 5559 9930. 50ndates perekond (mittesuitOstame kasutatud raamatuid setajad, mees praktilise ehitus(valikuliselt, kþige vanematest oskusega, naine þmbleja) soouuemateni), vanu postkaarte vivad ßßrida pikemaks ajaks ja mänguasju, vanemat eesti elamispinna koos kþrvalhookunsti (maalid, graafika). Vajane kasutuse vþimalusega. Tel dusel tuleme kohale. Raama5396 9545. tukoi, Harju 1. Tel 683 7714, 511 5525. Vanaraua äravedu tasuta; monteerime, tßkeldame ja koristaOstan vanu esemeid: mÜÜblit, me. Sþidame ka linnast välraamatuid, nþusid, portselani, ja. Puitmaterjali äravedu tasumänguasju, vask- ja pronkseta. Okste äravedu tasuline. Tel semeid, tÜÜriistu, kalanduse ja 5347 6867. jahindusega seonduvat, lampe, postkaarte, kuld- ja hþbemßn- Inglise ja hispaania keele erate, pilte/maale jne. Vþivad ol- tunnid. Õpetaja suure praktikala ka osadena. Pakkuda vþib ga, mþlemas keskkonnas elakþike, mis tundub vana. Tulen nud. Tel 5629 9822, e-post elvaatama, raha kohe. Tel 5198 satonia@gmail.com. 3307. Otsin kuldsete kätega meistriMootorsaetÜÜd: eramutele ja meest, kes oskab paekivi laduteistele objektidele ohtu valmis- da ja aitaks Nþmmel aiaehitustavate puude langetamine, sa- tÜÜdel. Tel 509 4854, Triinu. muti puude kujundamine, oksAlpinist teeb kþrgtÜid: murdute lþikus. Tel 5561 4664. nud männiokste eemaldus Pþrandate lihvimine. Tel 5398 (~43 m); eterniit-, plekk- ja kivi9300. katuste, vihmaveerennide, tuulekastide parandus; ohtlike puuOstan teie vana vþi seismajää- de lþikus, sidumine; antennide nud auto. Vajadusel arvelt kus- eemaldus. Tel 5390 3811. tutamine. Raha kohe kätte. Tel 5698 1497. Pakun kodukoristus- ja triikimisteenust. Tasu vastavalt kokVäljaþppinud puudelangetaja kuleppele. Monika, tel 5609 teostab ohtlike puude- ja oks- 4885. teraiet. Teostan puude kujunduslþikust. TÜÜd teen tþstuki Pakume tÜÜd koristajale Laagris. ja kÜistehnikaga. Puude ßldsei- H2O Hooldus. Tel 5818 9566. sundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 5616 9864. Viime tasuta jalust ära raamatud, mida teil vaja pole. SobiOstan tßhjalt seisva ßhe- vþi vad kþik raamatud, igas seisukahetoalise korteri Tallinnas. korras. Helista ja tee riiulitele Korter vþib vajada remonti. Tel ruumi. Tel 5346 8430. 5820 0800. Pottsepp – ahjud, pliidid, kaViime tasuta ära igasuguse va- minad, korstnad. Ka parannametalli ja puidu. Kuulutus ei dustÜÜd. Tel 646 2563, 5665 aegu. Tel 5662 1344. 2090.

Pakun veo- ja kolimisteenust Ford Transitiga. Abi laadimisel. Hind kokkuleppel. Kaubaruumi mþþtmed: pikkus 3 m, laius 1,7 m, kþrgus 1,5 m. Helistage ja kßsige lisa. Tel 5398 9996.

ĂœĂźrile anda renoveeritud eramajas puu- ja elektrikĂźttega 2-toaline korter, I korrus, heas korras, mÜÜbel, duĹĄĹĄ, auto parkimine aias. 190 eurot, lisandub elekter, Koristan tasuta vanarauda: plii- vesi, prĂźgi, internet. Tel 513 did, pesumasinad, vannid, ra- 4434. diaatorid, autoakud, mootorid, 73-aastane kristlasest naine torud jne. Tulen ka väikesele ko- soovib tulla seltsiks-abiliseks gusele järele. Tel 5346 8430. Ăźksiku meeskristlase juurde, Kohusetundlik meesterah- kellel on oma kodu NĂľmmel vas vĂľib abistada majapida- vĂľi linna lähistel ja kellel on mise, aiakoristuse ja ka muu- auto. Meeldib loodus. Ootan del tÜÜdel. VĂľimalik transpordi- kĂľnesid. Tel 5561 6398. teenus. Tasu kokkuleppel. Tel Kauplus PääskĂźla, asukoha5301 8644. ga Pärnu mnt 421, vĂľtab Soovime ßßrida 3-toalist ahju- tÜÜle mßßja. Lisainfo kauplukĂźttega korterit vĂľi väikest ma- ses vĂľi telefonidel 675 5031; ja, soovitavalt NĂľmme vĂľi Män- 658 0804. niku piirkonnas. Tel 513 2894 Ostan Eesti Vabariigi rahatähti, vĂľi 685 2893. mĂźnte, esitlusvihikuid ja meeLĂľhutud kĂźttepuud. Lepp 37 nemĂźnte 1918–2010. Raha eur/rm, must lepp 40 eur/rm. kohe kätte. Tel 5344 3011. Kuiv lehtpuu 42 eur/rm.(30cm2eurot kallim). Hind koos veo- KorstnapĂźhkimine. KĂźttekollete ga. Tel 5648 6058. remont. Tel 5372 4993.

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik 28.06 29.06 1.07 4.07 5.07 6.07 7.07 8.07 12.07 13.07 14.07 15.07 18.07 19.07 20.07 21.07 22.07 25.07 26.07 27.07 28.07 29.07 1.08 2.08 3.08 4.08 5.08

11–21 11–21.06 10–17 8.15–14 10–00 11–17 00–00 10–17 00–00 9–18 00–17 10–17 8.15–14 11–17 9–17 9–18 10–17.30 8.15–14 8.30–18 9–00 8.30–18 00–16 9–17 9–16 9–16 9–17 9–12 8.30–17 12–00 8.30–17 00–00 9.30–17 00–12 8.15–20.30 9–17.30 9–18 8.15–20.30 9–18 9–18 9–18 9–18

Laskeharjutus Laskeharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Laskeharjutus Laskeharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Laskeharjutus Laskeharjutus Laskeharjutus

Laskeharjutus: kasutatakse tulirelvasid. Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid. Vþidakse kasutada transpordivahendeid. NB! Vastavalt vajadusele teeb päästeamet harjutusväljal demineerimistÜid. Lisainfo tel 503 4102, manniku@mil.ee Internetis: harjutusvali.mil.ee

TALLINNA LASTEAED NĂ•MMEKANNIKE

ootab uuest þppeaastast (alates august 2011) oma lapsesþbralikku ja tÜÜkasse kollektiivi 0,5 kohaga MAJAHOIDJAT ja 1,0 kohaga ÕPETAJA ABI. Kontakt: nommekannike@la.tln.edu.ee; telefon: 6514765. AIA- JA HALJASTUSTÖÖD Teeme aedades soodsalt tÜid

AIATĂ–Ă–D: vanade ja noorte puude

kujundlĂľikus, hoolduslĂľikus, noorenduslĂľikus; vĂľra kujundamine. HALJASTUS: puude ja taimede istutamine, pinna planeerimine, muruplatside rajamine, sillutisteede rajamine. Tel: +372 56 243 297

Otse ja omadega ßle nädala pßhapäeviti kell 11.15 Nþmme Raadios 99,3 MHz Arutelus osalevad Nþmme linnaosa vanem Erki Korp , Riigikogu liige Rainer Vakra ja Riigikogu aseesimees Jßri Ratas.

Järgmine saade on eetris 3. juulil.


27. juuni 2011

7

PÕHJA-EESTI KÜTTEPUU OÜ • Küttepuud lahtiselt • Küttepuud konteinerites • Kaminapuud kottides Kohale toomine Tallinnas ja 30km Tallinna piirist tasuta. Kõik pikkused ja puuliigid. Tel: 5333 4347; 501 9454 www.tulepuu.ee

KÜTTEPUUD PUITBRIKET PELLETID

KORTERID

NÕMME AJALOOLISES KESKUSES

Kohalevedu üle Eesti.

Raudtee 56

www.polarheat.ee 56 499 499

• Kaminapuud 40L või 60L võrgus (25, 30, 40 või 50cm) SOODSAMALT on mitte kuiv puu võrgus. • Lahtine lõhutud halupuu. • Halupuu klotsid, tulehakatus. (ilma küttelao juurdehindluseta ning tasuta vedu). KONTAKT: Tel. 50 18 594

KAMINAPUUD (kask, lepp) TURBABRIKETT PUITLAASTBRIKETT MÄNNIKLOTS (alusel, võrgus) KÜTTEGRAANUL KÜTTEPUUD 30,40,50CM (kask,lepp)

Kalmistu tee 22, Tallinn Tel 655 7760 Mob 5347 1188

Tööpäeval 9-18 Laupäeval 10-14 www.kuttekeskus.ee

Nõmme elanikele transport tasuta!

Ajaloolise hoone renoveerimine algab juunis 2011 Avarad korterid hakkavad paiknema läbi kahe korruse Müügiinfo: 51 102 91, Carmen carmen@endover.ee

Küttekauplus Männiku tee 106B • Turbabrikett • Puitbrikett • Pellet • Halupuu – lepp • Küttepind

KEVAD-SUVINE SOODUSMÜÜK!

Tellimine tel 657 7778, 513 7737

Kütteturustus pakub

TOOTSI BRIKETTI Tellimine telefonil 614 1671 E-R 9-17, L 9-13. Kalmistu tee 30 Vedu tasuta!

Tel 600 6170, GSM 51 45 279 www.canker.ee, e-post: canker@canker.ee

HIKKOR PUIT OÜ Kütte- ja kaminapuude tootmine, müük Tellimine: 505 0924 www.hikkor.ee hikkor@hikkor.ee Hageri küla, Kohila vald Raplamaa

SÄÄSTA KUNI 70% KÜTTEKULUDELT! MITSUBISHI ÕHKSOOJUSPUMBAD KOOS PAIGALDUSEGA ALATES 850 eurot lisainfo tel 666 1355 www.kodukliima.ee

KÜTTEPUUD kuivad ja toored 30, 40, 50cm. PUIT- ja TURBABRIKETT. KÕDUSÕNNIK 30kg/kott. Kviitung. Vedu iga päev. Tel: 6541100, 52 388 52 TAMMARU FARM www.tg.ee Tallinna ladu Nõmmel


8 27. juuni 2011

15. - 17. JUULI

9. juulil Nõmme Koduekstra õuel

SUPERHINDADEGA SUVELAAT! Pärnu mnt 356

Laupäeval avatud 9-17

SUURIM VALIK. KODUSEM TUNNE.

Reumatoloogia Rehabilitatsiooniteenus*** Taastusravi - järelravi * (vesi-, elektri-, liikumis-,tegevus-, muda-, parafiinravi, ravimassaaz, paikne AS Fertilitas ja AS Viimsi Haigla aadressil külmaravi) Kaluri tee 5a Viimsi Päevakirurgia: Nina-kõrva- kurgukirurgia * Üldkirurgia Konsultatsiooni võimalused Endokrinoloogia Uroloogia polikliinikus Plastikakirurgia Ortopeedia Registratuur Viimsis 6059600, Naha - ja suguhaigused Sünnitusabi – haiglaga on võimalik tut6059601, 6059023 * vuda iga kuu esimesel neljapäeval kell Hambaravi** Günekoloogia – sünnitusabi 16.00 Psühholoogia Lastehaigused Diagnostika: Logopeed Nina-kõrva – kurgu haigused * Röntgen –ja ultraheliuuringud, koorÜldkirurgia - proktoloogia Rasedusaegne jälgimine – mus Uroloogia ämmaemandate vastuvõtud EKG, rütmihäirete ja vererõhu holterOrtopeedia uuringud, spiromeetria, varane nahaPerekool Neuroloogia * kasvajate avastamine e. SIA –skooHaiglaravivõimalused Kardioloogia * pia, erinevad endoskoopilised uurinKopsuhaigused – allergoloogia * (valvetelefon 6059605, 6059010) gud, allergoloogilised, laboratoorsed Günekoloogia – sünnitusabi * Psühhiaatria testid jm Taastusravi * Plastikakirurgia Vaktsineerimine – lapsed ja emakaOnkoloogia - mammoloogia Sisehaigused * kaela vähi vastu * teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis Polikliinilised filiaalid Tallinnas Kaupmehe 4 **teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel (tel 660 4072, 646 3539) ja Viimsis ja Kaupmehe filiaalis. A. H. Tammsaare tee 47 III korrus (tel 664 6444) *** teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel Täiendav info www.fertilitas.ee

MEIE LEIAME OSTJA!

☞ Eramute ehitus ja remont ☞ Sise- ja välisviimistlustööd ☞ Korterite kap. remont ☞ Elektritööd ☞ San-tehnilised tööd ☞ Fassaadide ehitus ja ☞ ☞ ☞

Vaata parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

Nõmme Sõõrikukohvikus on ka

PEOSAAL,

remonditööd Katuste ehitus ja remonditööd Aedade ja piirete ehitustööd Vee ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus ja remont

kus on võimalik korraldada erinevaid üritusi!

Info ja kontakt: Tel. + 372 60 40000 Mob. + 372 555 30 422 WWW.TAVIBERGEHITUS.EE

Jaama12 Tallinn ,tel 670 0006 www.soorikukohvik.ee

Angela Virak

Olmer Õigus

56 640 991 66 84 700

56 560 460 66 84 700

OST MÜÜK ÜÜR HINDAMINE INVESTEERIMINE

Nõmme Sõnumid nr 13  

27. juuni 2011

Nõmme Sõnumid nr 13  

27. juuni 2011

Advertisement