Page 1

AJUTINE VABATURU OLUKORD JÄÄTMEVEOS

NÕMME MÄLUMÄNG OLI POPULAARNE

Seoses 30. juunil korraldatud jäätmeveo lepingute lõppemisega jäätmeveo piirkondades tekib ajutiselt vabaturu olukord. Kuni 30. juunini kehtiv leping on sõlmitud Tallinna linna ja Ragn-Sells ASi vahel. Korraldatud jäätmeveo uuesti rakendamiseks on keskkonnaamet välja kuulutanud jäätmete käitlusteenuse hanke. / Loe lk 2

14. mail toimus I Nõmme mälumängu finaal. Eelvoorud toimusid korra kuus oktoobrist aprillini endise Võidu kino saalis. Kokku osales Nõmme mälumängu eelvoorudes 25 kolmeliikmelist võistkonda, kellest finaali pääses 12 paremat. Esimese hooaja edust innustatuna on kavas Nõmme mälumängu sügisel jätkata. / Loe lk 3

Järgmine number ilmub 21. juunil 2013

7. juuni 201 3 • Nõmme Sõnumid nr 1 2 (4 4 4)

Alar Rästa

Rekonstrueeritud Männiku tee rõõmustab nii Tallinna kui ka Saku valla inimesi 30. mail avati liikluseks põhjalikult rekonstrueeritud Männiku tee lõik Valdeku tänavast linna piirini, kus lisaks autode sõiduteele rajati mõlemale poole sõiduteed eraldi kergliiklusteed.

Üle linna jaanituli Jaanilaupäeval, 23. juunil toimub Nõmme spordikeskuses (Külmallika 15a) suur jaanituli. Esinevad Karavan, Koit Toome, Tanel Padar & The Sun. Kirss n'Garden trummishow. Lapsi lõbustab mängude ja võistlustega Peanõid ja lasteteater Trumm etendusega «Nii ja Naa». Väravad avatakse kell 18. Jaanituli süüdatakse kell 22. Piletid müügil Piletilevis. (NS)

Jaama tn 1 teenindussaal on suvel suletud Nõmme linnaosa valitsuse Jaama tn 1 asuv teenindussaal on 24. juunist kuni 19. juulini suletud. Vabaduse pst 77 teenindussaal töötab tavapärastel aegadel: E kl 8.15–18, T–N kl 8.15–17 ja R kl 8.15–16. Info tel 645 7333. (NS)

AVALIK ARUTELU Teemaplaneeringu «Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine» avalik arutelu toimub 17. juunil algusega kell 17 Vabaduse pst 77 Nõmme halduskogu saalis. Teemaplaneeringu tulemusel arendatakse välja Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala ja selle lähiümbruse puhkevõimalused ja reguleeritakse inimtegevust, et tagada maastikukaitsealal linnametsade, sh looduslike ja poollooduslike koosluste säilimine ja kaitse. Teemaplaneeringu avalikul arutelul tutvustatakse veel kord teemaplaneeringu lahendust, samuti toimunud avaliku väljapaneku käigus esitatud seisukohtadega arvestamisest tulenenud muudatusi. Teemaplaneering oli avalikul väljapanekul 19. aprillist kuni 20. maini ning mille toimumise ajal esitati kolm ettepanekut ja vastuväidet. Ettepanekute ja vastuväidetega on arvestatud ning teemaplaneeringut on vastavalt täpsustatud. Avalikul arutelul on viimane võimalus küsida täiendavaid selgitusi ning väljendada oma arvamust teemaplaneeringu suhtes enne teemaplaneeringu esitamist kehtestamiseks.

Pidulikul avamisüritusel osalesid Tallinna linnapea Edgar Savisaar, Nõmme linnaosa vanem Erki Korp, Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf, Saku vallavanem Kuno Rooba ning ehitajate ja projekteerijate esindajad. Nõmme linnaosa vanema sõnul sai Nõmme suurepärase värava nii sõidukitele kui jalgratturitele. «Kindlasti tunnevad sellest rõõmu nii tallinlased kui ka Saku valla elanikud ja kõik, kes siitkaudu suvilasse või seenemetsa sõidavad,» märkis Korp. «See teelõik on olnud paljude Saku elanike unistus. Siitkaudu ju liigutakse Sakust linna tööle ja koju tagasi. Võib öelda, et see teelõik toob kaht head naabrit teineteisele lähemale,» lausus Saku vallavanem Kuno Rooba. Männiku tee rekonstrueerimine lõigus Pihlaka tänavast kuni linna piirini algas 2012. aastal, kuid sü-

Lindi lõikasid läbi (vasakult) Nõmme linnaosa vanem Erki Korp, Tallinna linnapea Edgar Savisaar, Lemminkäinen Eesti ASi juhatuse esimees Sven Pertens ja Saku vallavanem Kuno Rooba. gisel valitsenud ilmastikutingimused ei võimaldanud ehitustöid lõpetada. Paigaldamata jäid teekatte pealmised kihid ja liikluskorraldusvahendid ning taastamata haljastus. Männiku tee rekonstrueerimise viimases etapis ehitati kummas-

ki suunas üks sõidurada, mahasõidualad ning mõlemale poole teed rajati kergliiklustee. Tööde käigus uuendati vee- ja kanalisatsioonitorustikud, rajati sademevee kanalisatsioon, rekonstrueeriti soojustorustik, paigaldati uued sidekaablid ja renoveeriti tänavavalgustus, kor-

Liivametsa tee sai valmis 31. mail avati liikluseks Liivametsa tee, mille valmimist olid pikalt oodanud Liiva asumi, aga ennekõike Kalmistu tee elanikud. Liivametsa tee väljaehitamine on olnud ka üks Liiva Külaseltsi tegevuse peamisi eesmärke. Nõmme linnaosa vanema Erki Korpi sõnul lahendab Liivametsa tee valmimine kõigi Kalmistu tee piirkonna elanike probleemid, mis olid seotud senisest tihedast liiklusvoost tekkiva müra ja saastega.

«Nüüd hakkab Kalmistu tee ladude juurde kulgev raskeveokite liiklus toimuma uue tee kaudu. Veokite liiklus läbi Liiva asumi keelatakse,» ütles Korp. Viljandi maantee ja Kalmistu tee vahelise Liivametsa tee ehitamine algas 2012. aasta novembris. Ehitustööde peatöövõtja oli Lemminkäinen Eesti AS ja projekteerija SKA Inseneribüroo OÜ. Tööde maksumus oli 456 730 eurot. (NS)

KÜÜDITAMISE MÄLESTUSPÄEV Reedel, 14. juunil algusega kell 18 toimub Pääsküla küüditatute mälestusmärgi juures mälestustseremoonia. Esineb kaitseväe orkester.

rastati haljastus ja paigaldati liikluskorraldusvahendid. Männiku tee rekonstrueerimise peatöövõtja oli Lemminkäinen Eesti AS ja projekteerija OÜ Tinter Projekt. Ehitustööd läksid maksma 2,4 miljonit eurot. Remonditava lõigu pikkus oli 1,2 km. (Raepress) Erki Korp

Tanel Meos / Delfi / Eesti Ajalehed

LÜHIDALT


2 7. juuni 2013

LINNAOSAVANEMA VEERG

Saabumas on üks aasta ilusamaid aegu

L

asteaedades on lõpupidude aeg ja kohe on saabumas see ka Nõmme koolides. See on väga ilus ja emotsiooniderohke aeg. On palju õpitud ja tehtud ning nüüd saadakse tehtud töö eest vääriline tunnustus. Kõik, kes kunagi on kooli lõpetanud, mäletavad, kui palju ärevust üks lõpetamine kaasa toob, lisaks ilusad lõpuriided ja palju lõhnavaid lilli. Hea uudis on see, et haridusvaldkonda kureeriv abilinnapea lubas kuu aja eest Nõmmet külastades, et 2014. aastal läheb remonti Pääsküla gümnaasium. Samuti loodan, et Nõmme saab uuel aastal juurde ühe lasteaia, et kõigil Nõmme lastel oleks võimalik lasteaias käia. Siinkohal soovin kõigile lõpetajatele õnne ning edu õppetöö järgmistel astetel, olgu selleks siis lasteaed, kool või hoopis ülikool, ning enne seda muidugi päikselist suvevaheaega. Kohe pärast koolide lõpuaktusi on saabumas jaanipäev ning eks selle traditsioonilise ürituse korraldamiseks või pidamiseks on ka meil, nõmmekatel, erinevaid võimalusi ja arvamusi. Sellel aastal toimub traditsiooniline jaanituli koos uhkete esinejatega jälle Nõmme spordikeskuse basseinide juures. Kellel soovi minna ajas tagasi ning nautida mereäärset õhku ja vana taluidülli, nende jaanipäev võiks mööduda Eesti Vabaõhumuuseumis. Kindlasti on mõlemas kohas 23. juunil põnev programm ja loodan, et igaüks leiab endale toreda võimaluse teha seda koos sõprade või oma perega.

Siinkohal soovin kõigile lõpetajatele õnne ning edu õppetöö järgmistel astetel, olgu selleks siis lasteaed, kool või hoopis ülikool, ning enne seda muidugi päikselist suvevaheaega.

N

õmme positiivse programmi koosolekul kerkis üles ettepanek, kas võiks ja saaks korraldada jaanituld ka Nõmme Glehni pargis, nagu olevat see olnud 1960ndatel. Uurisin natuke meie lähiajalugu ja selgus, et tõesti on seal kunagi suurt jaanituld tehtud, kuid on olnud ka väiksemaid lõkkeid, mille ümber erinevad seltskonnad siis istusid ja seda päeva tähistasid. Uurisime koos kolleegidega dega linnaosavalitsusest, kas tänapäeval oleks üldse võimalik teha jaanituld Glehni pargis, nagu u on olnud nii mitmegi nõmmeka ettepanek. Riigi igi keskkonnaamet vastas meile, et tegu on looduskaitsealaduskaitsealaga, täpsemalt Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealaga ning teadupärast looduskaitsealal on lõkke tegemine rangelt keelatud. mSiinkohal on mul üleskutse Nõmusme seltsidele ja kodanikuühendustele, kes võiksid vaadata Nõmme ala la üle kui terviku ja leida selle koha, a, ks kus kodanikualgatuse korras võiks n toimuda Nõmme jaanituli, mis on ekõigile tasuta ning kus lisaks lõkkeanile oleks meil traditsioonilised jaaniegepäevalaulud, -mängud ja muud tegemised. Tuleva aasta juunini on piisavalt savalt aega, et see asi hästi läbi mõelda ja ka ära almis seda teha ning kindlasti on linnaosa valmis üritust rahaliselt toetama, et Nõmmele mele võiksid tekkida uued traditsioonid.

1. juulil lõpeb Nõmme korraldatud jäätmeveo piirkonnas leping Janne Kallakmaa

Jäätmeliik

Mahuti tüüp

Tallinna keskkonnaamet

Seoses 30. juunil korraldatud jäätmeveo lepingute lõppemisega jäätmeveo piirkondades tekib ajutiselt vabaturu olukord. Kuni 30. juunini kehtiv leping on sõlmitud Tallinna linna ja Ragn-Sells ASi vahel. Korraldatud jäätmeveo uuesti rakendamiseks on keskkonnaamet välja kuulutanud jäätmete käitlusteenuse hanke. Ajutine vabaturu olukord on olukord, kus piirkonnas võivad jäätmeid vedada ettevõtted, kes omavad jäätmeluba olmejäätmete veoks majandus ja kutsetegevuses. 1. juulil lõpeb jäätmete vedamiseks sõlmitud tähtajaline leping jäätmevedaja ja Tallinna linna (keda esindab keskkonnaamet) vahel, st et lõpeb korraldatud jäätmevedu Nõmmel. Hetkest, mil lõpeb jäätmeveo leping vedaja ja linna vahel, lõpevad ka jäätmeveo lepingud jäätmevaldajatega, v.a juhul, kui klient ja vedaja seda kokkuleppel ei pikenda. Vabaturg on ajutine, kuna vastavalt jäätmeseadusele peab kohaliku omavalitsuse üksus oma haldusterritooriumil korraldama olmejäätmete, eelkõige prügi ehk segaolmejäätmete, nende sortimisjääkide ja olmejäätmete tekkekohas liigiti kogumisel tekkinud jäätmeliikide kogumise ja veo. Kui kaua vabaturg kestab, pole teada, kuna praegu on pooleli jäätmete käitlemise riigihange. Kui saadakse tulemus, siis korraldatakse teine hange jäätmete vedaja leidmiseks. Vaba turg kehtib Nõmmel kindlasti vähemalt selle aasta lõpuni. Vabaturu tingimustes sõlmitud jäätmeveolepingu lõpevad päeval, mil korraldatud jäätmevedu piirkonnas uuesti rakendatakse. Ragn-Sells AS on kliente teavitanud, et jätkab jäätmevedu seni kehtinud tingimustel ning praeguste hindadega. Tallinna keskkonnaamet on küsinud jäätmevedajatelt jäätmeveo teenustasusid, millega nad on valmis pakkuma teenust Nõmmel vabaturu tingimustes

Segaolmejäätmed

Paber ja kartong

Graafikujärgne Jäätmeveo teenuse hinnad tühjendus (km 20%) Ragn-Sells AS Adelan Prügi- Eesti Keskkonveod OÜ nateenused AS

Jäätmekott < 20 l

0,72 eurot

Jäätmekott 40–150 l

1,17 eurot

80 l

1,87 eurot

140 l

2,01 eurot

1,28 eurot

1,94 eurot

240 l

2,17 eurot

2,20 eurot

2,09 eurot

370 l

2,95 eurot

3,39 eurot

2,84 eurot

600 l

3,83 eurot

660 l

4,00 eurot

4,58 eurot

4,07 eurot

800 l

4,25 eurot

6,10 eurot

4,10 eurot

1100 l

5,62 eurot

2500 l

10,63 eurot

17,17 eurot

10,26 eurot

4500 l

19,14 eurot

30,91 eurot

18,47 eurot

240 l

0,77 eurot

600 l

0,77 eurot

660 l

0,70 eurot 1,14 eurot

1,81 eurot

3,70 eurot

5,65 eurot

0,77 eurot

2,99 eurot

800 l

1,02 eurot

3,99 eurot

2500 l

0,77 eurot

7,31 eurot

Biolagunevad 80 l jäätmed

2,75 eurot

140 l 240 l

3,22 eurot

0,77 eurot

0,77 eurot 2,76 eurot

2,60 eurot

2,92 eurot

3,05 eurot

3,22 eurot

Süvamahuti 1 m3 Suurjäätmed 1 m3

1,13 eurot

5,14 eurot 7,98 eurot

15,24 eurot

7,69 eurot

(vt tabelit). Hinnad sisaldavad käibemaksu ning on informatiivsed, hinnale võib lisanduda lisateenuste hind, kui selles lepitakse eraldi kokku. Tallinna keskkonnaamet soovitab jäätmevaldajatel edaspidiseks jäätmeveoks sõlmida tähtajatu jäätmeveoleping endise vedajaga või jäätmevaldaja endi valitud jäätmevedajaga. Selleks küsige vedajalt personaalset pakkumist. Eesti Keskkonnateenused AS, info@keskkonnateenused.ee, telefon 1919 AS Ragn-Sells, info@ragnsells. ee, telefon 15155 Adelan Prügiveod OÜ, info@apveod.ee, telefon 605 3869

Vabaturu tingimustes puudub linnal õigus jäätmevedajate osutatava teenuse hinda ja kvaliteeti ohjata rohkemal määral, kui see on sätestatud Tallinna jäätmehoolduseeskirjas ning jäätmevaldaja õigused ei ole enam selliselt kaitstud, nagu see on korraldatud jäätmeveo tingimustes. Kui ülaltoodud nõuannetest ei piisa, küsige julgesti lisateavet linnaosast või Tallinna keskkonnaameti jäätmehoolde osakonnast. Paljud probleemid ja lahendused on sarnased, kuid on ka erandjuhtumeid, mis vajavad pikemat arutelu. Lisainfo: Janne Kallakmaa, tel 616 4042, janne.kallakmaa@ tallinnlv.ee

sele nõlvale, on vast märganud linnale avanevat suurepärast vaadet. See koht saaks öise valgustuse ja linna poolt vaadetes jääks paistma nii, nagu paistab välja üks korralik maamärk ehk Nõmme linnaosa keskus. Ju-

hul kui elektrit jagub. Siit ka pakkumine avalikuks aruteluks. Nii, et – pead tööle! Kes veel kahtleb, võib kohapeale vaadet kaema tulla. Kevad käes.

LUGEJA KIRI

Nõmmelt avaneb panoraamvaade Erki Korp, linnaosavanem

Nõmme Sõnumid Väljaandja: Nõmme linnaosa valitsus Toimetaja: Jukko Nooni telefon: 645 7344, faks: 645 7340, e-post: jukko.nooni@tallinnlv.ee online: http://nommesonumid.blogspot.com kodulehekülg: www.tallinn.ee/nommesonumid Vabaduse pst 77, 11616 Tallinn. Levi: AS Eesti Post Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

Juhtusin istuma koos kolleeg arhitekt Kristjan Krevaldiga ühel ajal ühel pingil. Selgus: nimelt «MENTE ET MANU» jalakäijate silla kõrval asub looduslik kõrgendik koos kahe pingi ja prügikastiga. Pikaajalised vaatlused näitasid, et pingid ja prügikast eksisteerivad vahelduva eduga – kord pole prügikasti, kord pingil lauad puudu. Prügikast – kord täis, kord tühi. Liiklusmaal liiklejate kirevus sõltub kellaajast ja aastaajast. Need, kes on sattunud, olenemata põhjusest, mõni meeter praegusest mäepealsest istumiskohast allapoole ehk Mustamäe-pool-

MART ADER


7. juuni 2013

Nõmme mälumäng osutus üllatavalt populaarseks

3

Jukko Nooni

Nõmme rattur sai noore sportlase preemia

14. mail toimus Von Glehni pubis I Nõmme mälumängu finaal. Eelvoorud toimusid korra kuus oktoobrist aprillini endise Võidu kino saalis. Kokku osales Nõmme mälumängu eelvoorudes 25 kolmeliikmelist võistkonda, kellest finaali pääses 12 paremat. Nõmme mälumängu esikolmik oli järgmine: 1. Parila klubi – Indrek Salis, Mati Rali ja Alar Heinaste; 2. Vallatud kurvid – Allar Viivik, Alvar Niglas ja Jaak Ojakäär ja 3. Nõmme Koda II – Marko Kadanik, Lembit Onton ja Otto Vaarmann. Nõmme mälumängu küsimuste koostajad ja mängu läbiviijad olid Kivimäe põhikooli ajalooõpetaja Margus Pillau, Kuku raadio saatejuht Timo Tarve ja Nõmme Sõnumite toimetaja Jukko Nooni. Nõmme-teemaliste küsimustega varustas korraldajaid peamiselt ajaloolane Leho Lõhmus. Timo Tarve sõnul oli meeldivaim üllatus ehk see, et vaatamata võrdlemisi tagasihoidlikule teavitustööle tuli esimesel hooajal mängima nii palju võistkondi. «Veel mõni päev enne avaetappi vaagisime üsna tõsiselt võimalust, kas sarjaga ikka alustada või mitte, kuna osavõtust teada andnuid oli mõni üksik. Avaetapile tuli aga 21 võistkonda ning ter-

ve hooaja vältel oli neid kokku 25. Kuna võistkondade koosseisud mõnikord ka muutusid, siis arvan, et hooaja vältel käis meil mängimas sadakond inimest, mis on täiesti arvestatav näitaja,» selgitas ta. Mängijatelt kuuldud tagasiside põhjal tundub, et formaadilt mäng osalejatele sobis, oli paraja pikkusega (30 küsimust) ja samas piisavalt tempokas. Tarve hinnangul õigustas end Nõmme-teemaliste küsimuste plokk, mis tegi mängu erinäolisemaks. «Isiklikult meeldis mulle väga, et koostasime küsimusi just sellise kooslusena nagu me olime. Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau küsimused olid lühikesed ja huvitavad. Mina

rõhusin mahukamatele, faktirohkematele küsimustele. Omanäolised olid ka Jukko Nooni ja Leho Lõhmuse küsimused. Kirev komplekt andiski sellise mõnusa kompoti, mida mängijatel hea järada. Seda märkisid ka nii mõnedki mängijad,» sõnas Timo Tarve. «Arvan, et palju andis juurde ka Margus Pillau mängujuhina. Muhedad vastuste kommentaarid, mida ta kui ajaloolane koos asjakohaste viidete ja lisadena andis, lõid väga hea meeleolu ning minu hinnangul vähendasid ka sõjakamate mängijate vaidlemishimu, mis kipub muudel mängudel teinekord valitsema.» Esimese hooaja edust innustatuna on kavas Nõmme mälumän-

gu sügisel jätkata. «Uueks hooajaks suuri muudatusi töötavasse formaati me sisse ei vii, kosmeetilisemaid aga kindlasti. Oluliselt rohkem tahaks näha noori mängimas, eks nuputame nende motiveerimiseks midagi välja,» ütles Tarve. Korraldajad tänavad Nõmme Õpilasesinduste Liidu noori, kes aitasid küsimuste ja vastuste lehti jagada ja kokku korjata, Von Glehni pubi inimesi, kes aitasid kinosaali enne iga mängu laudu ja toole panna. Nii eelvoorude kui ka finaali auhinnad pani välja Nõmme linnaosa valitsus. Lisaks oli Von Glehni pubi poolt eelvoorude võitjatele auhinnaks õhtusöök.

Nõmme! Hooli, märka, reageeri! Alar Rästa

Vivian Valkma projekti koordinaator Eesti Naabrivalve on algatanud ettevõtmise turvalisuse tagamiseks Nõmme linnaosas. Projekti alustamisel pöörduti nõu saamiseks ka munitsipaalpolitsei ameti poole ning pärast mitmeid arupidamisi ja mõttevahetusi jõuti üksmeelele, et kõige efektiivsema tulemuse tagab koostöö vabatahtlikult töötavate elanikest moodustatud tugigrupi ja mupo patrullteenistuse vahel. Sellel suvel saavad oma panuse anda Nõmme elanikud vabatahtlikena, kelle ülesandeks on aidata kaasa heakorra tagamisel, korrarikkumiste tuvastamisel ja ennetamisel terves Nõmme linnaosas: sealsetel haljasaladel, parkides ja teistes avalikuks kasutamiseks mõeldud kohtades. Tihtipeale ei jõua info väikestest korrarikkumistest õiguskaitseorganiteni, kuna elanikud ei pea neid piisavalt tõsisteks ja olulisteks, et neist politseid teavitada. Siiski on oluline, et ka esialgu vähetähtsana tunduvad juhtumid saaks politseile edastatud, sest tihti on mitmed kuriteod omavahel seotud. Info edastamine ja fikseerimine on tähtsad ka seepärast, et korrarikkujatel ei tekiks karistamatuse tunnet ning ei avaneks võimalust toime panna veelgi raskemaid korrarikkumisi või pahategusid. Samuti on oluline teavitada Nõmme linnaosa valitsust heakorra rik-

kumistest, näiteks lõhutud pargipinkidest või grafititest mittesobivates kohtades. Nõmme piirkond muutub seega puhtamaks ja meeldivamaks kohaks, kus vaba aega veeta. Rikkumiste tuvastamisel, võimalike väärtegude ennetamisel ja heakorra tagamisel saavad kaasa aidata just Nõmme linnaosa elanikud ise. Selleks koolitab naabrivalveühing koostöös Nõmme linnaosa valitsuse, Tallinna munitsipaalpolitsei ja politseiga välja vabatahtlikud, kes armastavad igapäevaselt vabal ajal palju väljas liikuda: harrastavad tervisesporti või teevad jalutuskäike. Samal ajal saavad vabatahtlikud oma tähelepanu senisest enam suunata ka ennast ümbritsevale. Korrarikkumise või heakorraprobleemi märka-

misel on neil võimalik sellest teavitada munitsipaalpolitseid või politseid. Seega saab ühendada endale meeldiva tegevuse kogu naabruskonnale kasu toovaga. Koolituste eesmärk ongi inimesi informeerida erinevatest võimalustest edastada oma tähelepanekuid korrarikkumistest või heakorraga seonduvatest probleemidest. Kõik need, kes oma vabaõhuharrastusi tehes on valmis ümbruskonnal parema turvalisuse eesmärgil silma peal hoidma, saavad naabrivalveühingult vajaduse korral taskulambi, pipragaasi või muu abistava vahendi. Naabrivalve algatuse eesmärk on muuta Nõmme turvalisemaks ja kaunimaks elupaigaks ning ko-

haks, kus oma vaba aega meeldivalt veeta. Sellele kõigele aitabki kaasa korrarikkumiste ennetamiseks tehtav vabatahtlike ja linnapolitsei koostöö. Elanike hoolivus ja tähelepanelikkus on toeks ka kogukonna ühtsuse suurenemisele, kuna vabatahtlikud saavad teha koostööd nii üksteisega kui ka naabrivalve sektorite vanematega. Kokkuvõttena on koostöö kasulik nii Nõmme elanikele, selle külalistele, linnaosavalitsusele kui ka korrakaitse eest vastutajatele. Projekti käigus on vabatahtlike väljakutsetele plaanis appi suunata munitsipaalpolitsei ameti patrull. Mupo 24 tundi töötav valvetelefon abi kutsumiseks on 14410. Naabrivalve infotelefon on 652 2522. Mupo loodab omalt poolt, et koostöö kohalike elanike, vabatahtlike ja naabrivalve vahel muudab elukeskkonna Nõmmel paremaks ning koostöösuhted kasvatavad usaldust linnapolitsei vastu. Algav koostöö toob aga välja ka suuremad valupunktid ning vajaduskohad, kuhu senisest rohkem tähelepanu juhtida. Nõmmekate initsiatiiv ja tahe oma kodu paremini kaitsta ning ümbruskonda turvalisemaks ja meeldivamaks muuta on väärt ettevõtmine, mida mupo igati tunnustab ja mille õnnestumisele meeleldi kaasa aitab. Lisainfo: vivian.valkma@naabrivalve.ee

Vabariigi presidendi kultuurirahastu noore sportlase preemia pälvis teiste seas ka Nõmme rattaklubis treeniv jalgrattasportlane Erik Kangilaski. Preemiad anti üle 31. mail. Erik Kangilaski on sündinud 1998. aastal, ta õpib Tallinna muusikakeskkooli 7. klassis. Ta on saavutanud Eestis häid kohti rattamaratonidel ja karikasarjades, sellest aastast on ta Eesti jalgrattakoondise kandidaat. Lisaks spordile jõuab Erik aktiivselt tegeleda ka muusikaga, mängib keelpilliorkestris tšellot, laulab kooris ja mängib ka klaverit. Fotol Evelin Ilves ja Erik Kangilaski. (NS)

56. Uno Palu KV mitmevõistluses 29.–30. mail toimusid Kadrioru staadionil 56. Uno Palu mitmevõistluse karikavõistlused. Võistlusi korraldab Nõmme kergejõustikuklubi. Erinevate vanusegruppide kolm paremat. Tüdrukud 11–12-a. 7-v: 1. Katre Sofia Palm 3693 p, 2. Laura Häling 3651 p, 3. Tuuli Vooglaid 3649 p. Poisid 11–12-a 10-v: 1. Igor Andrejev 4016 p, 2. Martin Kivimaa 3354 p, 3. Oliver Laaspere 3320 p. Tüdrukud 13–14-a 7-v: 1. Pärl Eema 4062 p, 2. Liina Valk 3596 p, 3. Zarina Netsiporuk 3455 p. Poisid 13–14-a 10-v: 1. Jaan Kaasik 4396 p, 2. Emil Ojaperv 4383 p, 3. Jan Hartvig Ruben 4343 p. Fotol nooremate poiste autasustamine. (Nõmme kergejõustikuklubi)

Tenniseturniiride tulemused Mai lõpus toimus Nõmme tennisekeskuses mitu võistlust. 17.–19. maini toimus Eesti GP-sarja kuuluv turniir Nõmme Kevad. Meeste parimad: 1. Markus Kerner, 2. Armand Levandi, 3.–4. Morten Ristlaid ja Priit Pihl. Naiste parimad: 1. Eva Paalma, 2. Erika Hendsel, 3.–4. Julia Matojan ja Birgit Burk. 28. maist 2. juunini toimusid aga Nõmme tennisekeskuses kuni 18-aastastele noortele Estonain Junior Open. Poiste parimad: 1. Adam Glyann (Suurbritannia), 2. M. Bugailiskis (Leedu), 3.– 4. Mikael Ymer (Rootsi) ja G. Griekspoor (Holland). Tüdrukute parimad: 1. Olivia Hanger (USA), 2. Marina Antonova (Venemaa), 3.–4. E. Voronova ja Ksenia Dmitrieva (mõlemad Venemaalt). Poiste paarismängus tulid esimeseks Tades Bablis ja Almatas Ozelis (Leedu) ning teiseks Adam Glyann ja Samuel Taylor (Suurbritannia). Tüdrukutest olid esimesed Ksenia Dmitrieva ja Alina Zukova (Venemaa), teiseks jäid Olivia Hanger ja Rebecca Smaller (USA). Nõmme linnaosa valitsus toetas turniire 1800 euroga. (Nõmme tenniseklubi)

Rene Suurkaev/www.president.ee

LÜHIDALT


4 7. juuni 2013

Lahkus Nõmme Kalju endine jalgpallur Evald Tupits 21. mail lahkus meie hulgast 91 aasta vanuselt nõmmelane Evald Tupits. Mees, kes kirjutas end Eesti spordilukku mäesuusatajana ja suusahüppajana, aga ka tõsise jalgpallurina. Evald Tupits sündis 5. aprillil 1922. aastal. 1940. ja 1941. aastasse jäi esikoht slaalomis Eesti esimestel mäesuusatamise meistrivõistlustel ja 1941. aastasse võit Mustamäe hüppemäe avavõistlustel. Nõmme Kalju jalgpallimeeskonna I koosseisus mängis Evald Tupits 1939. ja 1940. aastal. Nii edukalt alanud sportlaskarjääri lõpetas aga kahjuks Teine maailmasõda. Evald Tupits osales Soome sõjas, mis tõi talle paraku kaasa aastatepikkuse vangipõlve. Algul viibis ta 1,5 aastat Tallinna Patarei vanglas ja 1946. aastal küüditati parimates aastates spordimees Venemaale Vorkuta vangilaagrisse. Kodumaale naasis Evald Tupits alles 1956. aastal. Juba sõjaeelseil aastail oli Evald Tupits seotud spordiseltsiga Nõmme Kalju. Ta mängis aastaid spordiseltsi jalgpallimeeskonnas. Evald Tupits oli teadaolevalt viimane elusolev mees, kes kuulus sõjaeelse Nõmme Kalju jalgpallimeeskonna I koosseisu ridadesse. Ta oli õnnelikult abielus 38 aastat. Viimased 14 aastat elas erudeeritud ja vitaalne vanahärra Nõmme sotsiaalmaja 1-toalises mugavustega korteris. Evald Tupits elas igati kaasa praeguse Nõmme Kalju mängudele ja viimati külastas endine spordimees Nõmme Kalju mängu mullu sügisel Kadrioru staadionil, osaledes pidulikul austamistseremoonial, kui Nõmme Kalju mängijaile riputati kaela kuldmedalid meistritiitli võidu puhul. Nõmme sotsiaalmaja direktor Ülle Kasepalu meenutab Evald Tupitsat: «Ta oli üdini džentelmen, härrasmees, soe ja südamlik inimene. Teiste suhtes oli ta alati väga tähelepanelik. Ei upitanud end esiplaanile, oli teistega igati arvestav ja väga tagasihoidlik. Kõik sotsiaalmaja elanikud hindasid teda kõrgelt. Väljaspool maja oli tema suhtlus paraku väike, vaid paar-kolm inimest, kes teda külastamas käisid. Kahjuks polnud lahkunud härrasmehel järeltulijaid. Küll külastas vanahärra aga sagedasti Pääsküla terviserada, ammutades loodusest elujõudu ja optimismi.» Evald Tupitsat jäävad mäletama praegune Nõmme Kalju liikmeskond, endised naabrid Nõmme sotsiaalmajast ja Nõmme linnaosa valitsus.

Paul Keres on endiselt au sees ja inimeste südames Jüri Ratas

erakogu

IN MEMORIAM

Paul Kerese tänava maleturniiri korraldaja

Laupäeval, 25. mail toimus Nõmmel kolmandat aastat järjest Paul Kerese tänava maleturniir, mis on üheks ürituseks Nõmme Kevade raames. Sain idee Paul Kerese tänava ja Lootuse puiestee nurgal asuvas pargis maleturniiri korraldama hakata Eesti lähiajaloost. Täpsemalt toimus 25 aastat tagasi samas kohas meie malekuulsusele Paul Keresele pühendatud vabaõhuturniir. Toona, 21. septembril 1988. aastal oli üheks simultaani andjaks male suurmeister Lembit Oll. Tänavu kolmandat korda toimunud kevadine Paul Kerese tänava maleturniir on aga välkmaleturniir, kus ajakontrolliks 20 minutit partii kohta. Nii sel kui ka eelmisel aastal toimus turniir Šveitsi süsteemi järgi, mängiti seitse vooru. Eriti põnevaks muutis seekordse turniiri asjaolu, et võitja väljaselgitamiseks oli vaja kahte lisamatši, sest kaks parimat kogusid esialgu võrdse arvu punkte. Pingeliste lisamängude tulemusena saavutas esikoha Georg

Tänavu võttis turniirist osa 83 mängijat, mida on samapalju kui kahel eelmisel korral kokku. Abozenko, kes kuulub Tõnu Truusi malekoolkonda. Teise koha sai Sander Kukk (SK Reval-Sport) ja kolmandaks tuli Kaimar Puusepp (Võru MK). Kuni 12-aastaste arvestuses osutus parimaks Liina Tõnso (MA Vabaettur), teise koha pälvis Taniel Tokar (SK Reval-Sport) ning kolmanda tulemuse saavutas Markus Vallaste. Kolm parimat üldar-

vestuses ja kolm parimat last said auhinnaks karika ning kõik kohaletulnud malesõbrad tubli osavõtu eest medali. Mul on siiralt hea meel, et male on Eestis endiselt populaarne ja tugevalt esindatud spordiala, mille harrastajate arv loodetavasti ainult kasvab. Kolmandal Paul Kerese tänava maleturniiril osales rekordi-

liselt palju lapsi ja täiskasvanuid, nii harrastajaid kui ka reitinguga mängijad. Osavõtjaid oli koguni 83, mida on sama palju kui kahel eelmisel korral kokku. Nii mängijate kui ka pealtvaatajate üha kasvav arv näitab, et Paul Keres on endiselt au sees ja inimeste südames. Turniiri alguses kõneles Paul Kerese suurest isiksusest ja kustumatust mälestusest spordiajakirjanik Paavo Kivine. Mullu rääkis Paul Kerese eeskujust ja kordumatusest ajaloolane ja haridustegelane Andres Adamson. Tunamullu pidas maleturniiril sissejuhatava sõnavõtu kirjanik Ülo Tuulik. Ma tänan kõiki osalejaid, kohtunikku Tarmo Tuult, hariva ja põneva sõnavõtuga esinenud Paavo Kivinet, vabatahtlikku korraldusmeeskonda ja toetajaid. Maleturniiri korraldamisele aitasid kaasa Nõmme linnaosa valitsus, Järve kaubanduskeskus, AS Teede REV-2, Sõõrikukohvik ja Eesti Maleliit. Maleturniiri tulemused leiab siit: http://www.maleliit.ee/mk/tallinn/2013/Kerese_t2nava_turniir_2013.html

Uus keraamikapõletusahi aitab loovustunde mitmekesistada Leena Arras Pääsküla gümnaasiumi direktor Juba viis aastat on Pääsküla gümnaasiumis toimunud loovustunnid algklasside õpilastele, kus kunstil ja käsitööl on suur osa. Unistuseks oli keraamikapõletusahju soetamine, mis aitaks läbivii-

davaid tunde mitmekesistada. Samas annaks see ka võimaluse avada saviringe nii õpilastele, õpetajatele kui ka Nõmme elanikele. Tänu Nõmme linnaosa valitsuse abile sai unistus sellel aastal teoks. Juba mitmel neljapäeval käib kooli käsitööklassis meisterdamine – toimub keraamikaring. Esimesed

katsetused on õnnestunud sada protsenti. Õpilasi ja õpetajaid juhendavad kunsti- ja käsitööõpetajad Hille Randveer ja Ave Härmsalu, kes on oma teadmised ja oskused saanud Meistrite Kooli keraamikaringis. Juhendajate sõnul osalevad sellel õppeaastal keraamikaringis

kunstiringi õpilased ning asjast huvitatud Pääsküla gümnaasiumi töötajad. Järgmisel õppeaastal on kavas keraamikatunde läbi viia algklasside loovustundides, põhikooli käsitöö- ja tööõpetuse projektiõppe raames ning pakkuda keraamika tegemise võimalusi ka teistele Nõmme elanikele.

NÕMME RAJAJA LAPSELAPSE PETER VON GLEHNI LUGU, 4 (Algus Nõmme Sõnumites nr 7, 5.04.2013) 1912. aasta juunis-juulis, koolivaheajal, otsustas vanaisa meiega koos Saksamaale reisida, olime vaimustuses. Sõitsime Rootsi laevaga, marsruudil Reval-Stettin. Laev oli valge ja väga ilus. Mul on siiani meeles pardal pakutud söök, see oli imemaitsev ja rootsipärane. Kella kuue ja kaheksa vahel oli hommikukohvi aeg, piim, kakao, tee, erinevat sorti leivad, või, mesi, tarretis, koogid jne. Kell üheksa oli toekam hommikusöök, soolased asjad, suitsuliha ja -kala, karuja linnulihast sink, juustud ja veel lõputu hulk imemaitsvaid suupisteid. Söögisaali keskel seisis pikk laud, hõrgutistest lookas, inimesed tõstsid taldriku täis ja läksid siis väiksemate laudade taha, et seal rahulikult ja omasoodu süüa. Keskpäevane lõuna algas taas keskmisel laual olevate soolaste suupistetega, need olid eelroaks, inimesed tõstsid taldrikud täis ja sõid seda niikaua, kuni kelnerid päris lõunasöö-

ki serveerima hakkasid, mis eranditult iga kord algas liha-köögiviljasupiga, lisaks erinevad küpsetised ja pirukad. Edasi tuli pearoog liha ja kartulitega, siis magustoit, ja soovi korral võis kõige lõpuks likööri võtta. Minu meelest pärast sööki kohvi polnud. Kell viis oli «kella viie tee», enam-vähem nagu hommikune eine, võib-olla natuke rohkem asju, koogid ja saiakesed, mesi ja tarretis. Kell kaheksa tuli õhtusöök, samasugune või veel külluslikum kui lõunasöök, ja õhtul hilja, enne magamaminekut, et kõht tühjaks ei läheks, võis juua teed, piima või kakaod, lisaks leiba ja koogikesi. Praegu seda rääkides tundub, et käis suur liialdamine, kuid tegelikult ootasid inimesed lausa kannatamatult gang’i, mis rahvast sööma kutsus, värske õhk ja soolane kliima tegid kõhu tühjaks. Unustasin mainida, et söögiaegade vahepeal võis vabalt võtta puuvilju, mis kogu aeg korvidega laual olid: õunad, pirnid, maasikad, kirsid ja palju muud. Lahkusime Revali sadamast õhtul ja reis

Peter von Glehn 22-aastasena sõjajärgsel Saksamaal. kestis umbes kolm päeva. Järgmisel päeval maad enam näha polnud, meri oli smaragdsinine, kord saime kokku teise laevaga, kaptenisillal oli meremees, ta andis kahe lipuga märku, tervitades morse abil teist laeva. Mingil hetkel kohtusime sõsarlaevaga, mis möödus väga lähedalt, madrused viskasid ühe pardalt teisele köie ja vahetasid kottides posti. Meie laeva ni-

mi oli Linea ja teisel Primola. Öösel olime tunnistajaks väga imelisele ja haruldasele nähtusele. Miljonid imepisikesed jaaniussid süttisid helendavas vetevahus. Me jäime tekile mitmeks tunniks, imetlesime lummatult valgeid, säravaid laevaservi, mis musta vett lõikasid, ja kuldset vahtu. Järgmisel päeval nägime laeva lähedal hülgeparve, nad muudkui sulpsasid veest välja ja sukeldusid siis taas, ja pea kogu reisi vältel saatsid laeva sajad kajakad, me viskasime vette leiba või midagi muud söödavat, et näha, kuidas nad lainetesse sööstavad. Nõnda oli, vaatamata ümbruse üksluisusele, pidevalt midagi huvitavat vaadata ja meri ise muutis ka värvi, oli roheline või sinine, siis hall, öösel aga must. Kolmandal päeval silmasime maad ja õhtul jõudsime Stettini sadamasse. Sealt sõitsime rongiga Berliini, kus elas vanaema. Portugali keelest tõlkinud Anneli Tuulik (Järgneb)


7. juuni 2013

NÕMME KEVAD 2013 24.–26. maini toimus traditsiooniline Nõmme linnaosa kevadfestival Nõmme Kevad. Tänavuse Nõmme Kevade sündmused olid seekord koondunud Nõmme keskusesse, kuid põnevat toimus mujalgi.

Fotod: Jukko Nooni, Tiina Lättemäe ja Karl Kerdt

5

Nõmme haridusasutused pälvisid tunnustuse 30. mail toimus Lillepaviljonis traditsiooniline õppeaasta lõpu pidulik vastuvõtt Tallinna haridusasutuste juhtidele, kus anti üle autasud teenekatele haridustöötajatele ning auhinnad konkursside võitjatele. Teiste seas olid silmapaistvad ka Nõmme haridusasutused. Tallinna linnavalitsuse ning Tallinna haridusameti autasu ja meenega tunnustati Männimudila lasteaia direktorit Malle Sookruusi. Kvaliteediauhinna konkursi tänukirja eduka osalemise eest pälvis õpetaja Monika Piil Rahumäe põhikoolist. Sõbraliku koolisöökla konkursil saavutasid II koha Pääsküla gümnaasium (toitlustaja OÜ Orfeum) ja III koha Rahumäe põhikool (OÜ Orfeum). Parima kooli kodulehekülje eripreemia sai Rahumäe põhikool. Parima lõimumisprojekti tunnustuse II koha vääriliseks tunnistati lasteaed Nõmmekannike. Esimest korda toimunud konkursi «Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas» eest pälvis teiste seas SA Keskkonnakogu tänukirja Rahumäe põhikool. (NS)

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST Tulenevalt planeerimisseaduse § 12 lg 1 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 15 lg 1 ning Tallinna linnavalitsuse korraldustest avaldame järgmised teated: Tallinna linnavalitsus otsustas 29. mai 2013 istungil: 1. KORRALDUSEGA NR 746-K: algatada Valdeku tn 8a kinnistu detailplaneeringu koostamine. Nõmme linnaosas asuva planeeritava maaala suurus on 0,05 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta elamumaa sihtotstarbega Valdeku tn 8a kinnistu sihtotstarve 100% ärimaaks ning määrata ehitusõigus kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. 1.1 Nõmme linnaosa valitsuses Vabaduse pst 77 I korruse teenindussaalis saab 10.–17. juunini tutvuda Valdeku tn 8a kinnistu detailplaneeringu eskiisiga.

Nõmme linnaosa valitsus teatab: 1. Nõmme linnaosa valitsus avalikustab Nelgi tn 9 kinnistu detailplaneeringu, millega määratakse ehitusõigus kuni 2 maapealse ja 1 maaaluse korrusega üksikelamu ning 1-korruselise abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga saab tutvuda Nõmme linnaosa valitsuse ruumides Vabaduse pst 77 I korrusel ja Tallinna linnavalitsuse I korruse infosaalis Vabaduse väljak 7 alates 17. juunist 1. juulini. 2. Nõmme linnaosa valitsus avalikustab Lauliku 16a kinnistu detailplaneeringu, millega määratakse ehitusõigus olemasoleva abihoone laiendamiseks, mille tulemusel võib abihoone olla kuni 2-korruseline (sh katusekorrus). Detailplaneeringuga saab tutvuda Nõmme linnaosa valitsuse ruumides Vabaduse pst 77 I korrusel ja Tallinna linnavalitsuse I korruse infosaalis Vabaduse väljak 7 alates 17. juunist kuni 1. juulini.

Info tel 645 7300, Ene Tomson, Nõmme arhitekt Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/


6 7. juuni 2013 VABA AEG

KUULUTUSED

Nõmme kultuurikeskus Kuni 17. juunini avatud kunstiringide kevadnäitus. Juhendajad Illu Erma ja Tiiu Mölder. Turu plats 2, tel 6770 891, post@nommekultuur.ee, www.nommekultuur.ee.

Nõmme muuseum

Nõmme loodusmaja Õie 14, tel 658 5881, loodusmaja@nnm.edu.ee.

Nõmme sotsiaalkeskus 12.06 pediküür, 19.06 pediküür. Täpsem info ja eelregistreeriminekohapeal Sihi 26 või telefonil 672 3125.

Kuni 20. juunini avatud näitus «Moevaksal», kus näeb eri põlvkondade Nõmme moe- ja tekstiilikunstnike loomingut. Püsiekspositsioon Nõmme ajaloost. Pilet 1 euro; õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele 50 senti; perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 2 last) 2 eurot. Jaama 18, tel 670 0202. K–N 10–17, R 10–16.

Suvila 1, tel 677 8011 Pääsküla filiaal Päevakeskus on suvepuhkusel 17. juunist 1. septembrini.

Nõmme klaasija keraamikastuudio

Nõmme Rahu kirik Võsu 5 9.06 kl 10.30 jumalateenistus. Leeriõnnistamine. 16.06 kl 10.30 jumalateenistus.

Ringid 2012/2013. E kl 15.30 laste tarbekunstiring (klaas, keraamika, tekstiil jne), kl 18 täiskasvanute klaasi- ja saviring (ka koos lastega), reg tel 503 3851, Anna-Maria Vaino. T kl 15.30 laste saviring, kl 18 täiskasvanute saviring (ka koos lastega), reg tel 5663 3773, Piret Ellamaa. N kl 11 täiskasvanute klaasi- ja saviring, kl 14 laste tarbekunstiring (klaas, keraamika, tekstiil jne), reg tel 521 3231, Tiia Põldmets. Võsu tn 5 (Nõmme Rahu kiriku kõrval asuvas väikeses majas, buss nr 10 ja 33, Võsu peatus). Info klaasjasavi@gmail.com, www.klaasjasavi.ee.

Noortekeskused Pääsküla noortekeskus Rännaku pst 1, tel 677 5232, 5556 7780, paaskyla@taninfo.ee, www.taninfo.ee/paaskyla. Männiku noortekeskus Männiku tee 96, tel 639 5559, 5556 7781, manniku@taninfo.ee, www.taninfo.ee/manniku.

Rahumäe mängujaam Rahumäe mängujaam on avatud 21. juunini. E kl 12–19, T–R kl 10–19. Kuu viimasel reedel suletud (koristuspäev). Rahumäe jaamahoones Pärnu mnt 288b, tel 5622 0690

Nõmme noortemaja Noortemaja vanamuusikaansambel õp Maire Tamme juhendusel esineb keskaja- ja renessansimuusikaga vanalinna päevadel avatud koduõuede päeval 8.juunil kl 11 Kohtu tn 2 ja kl 14 Rataskaevu 22. Nõmme noortemaja rendib välja ruume pidulikeks sündmusteks (kuni 70 inimest). Täpsem info tel 5560 0890. Nurme 40, tel 670 1230, Mai 23, tel 645 7369, nnm@nnm.edu.ee, www.nnm.ee.

Sihi 26, tel 672 3125 ja 672 3126, www.nommesots.ee.

Nõmme Rahu kogudus

Nõmme Lunastaja kirik Jumalateenistus igal laupäeval kell 18.

Õie 10

Lastele pühapäevakool igal pühapäeval jumalateenistuse ajal. «Hingehoiu valve» igal kolmapäeval kl 11–14 Nõmme Rahu kantseleis. AA (Anonüümsed Alkohoolikud) «Rahu rühm» Nõmme Rahu kogudusemajas igal P, K ja R kl 18. Koguduse raamatukogu avatud igal pühapäeval 9–10.15. Koguduse kantselei avatud E 9–14, K 14–18, pühapäeval tund enne ja pärast jumalateenistust. Jumalateenistuse raadioülekanded Nõmme Rahu kirikust igal pühapäeval kl 17 Pereraadios lainepikkusel 89,6 MHz. Koguduse aadress: Võsu 5, tel 670 1679, 509 0011; nomme.rahu@eelk.ee; www.nommerahu.ee

Nõmme baptistikogudus 9.06 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Taavo Lige. 16.06 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Indrek-Eliel Tambek. 15.06 kl 9–13 suur suvemüük kasutatud riiete poes. Noorte tegemiste info asub nüüd www.facebook.com/ennkaks. Palvekoosolek K kell 11 ja 20.30. Kasutatud riiete pood avatud K kell 13–17 ja L 9–13, noorte info www.n2.ee, koguduse televeeb www.tv.nbk.ee. Esita palvesoovid ja vaata lisaks www.nbk.ee. Puuvilja 4, 670 1155, nbk@nbk.ee, www.nbk.ee.

Nõmme «Vabaduse» baptistikogudus Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11, pühapäevakool igal pühapäeval kell 11, kuhu ootame kõiki lapsi. Vikerkaare 10. Tel 672 7554, 5622 0017, leinus@uninet.ee, www.raadio7.ee/nvbk.

KEVAD- NING SUVERIIETE JA JALATSITE ODAV SUURMÜÜK!

SOODSAD HINNAD! NÕMME VALGE RIST SILLA 8 E, N, L KL 10-15

Olmeprügi äravedu: 1 m³ 30 eurot, 4 m³ 100 eurot. Vajadusel aitame prügi kokkutassimisel. Tel 5347 6867.

Puitfassaadid, akende ja uste vahetus, puitaiad, haljastustööd, iluaiad, hoovide koristus, tänavakivide paigaldus, trepid, terrassid, katuste ehiToon toitu koju ja teen muid tus, lammutustööd. Küsi lisa koduabitöid seitsmel päe- tel 551 7825, evaron@hot.ee, val nädalas. Tel 5343 9483, www.evaron.ee. Andri. Ohtlike puude langetamine, Õmblusmasinate parandus. kruntide puhastamine võsast Parandan kõiki õmblusmasija puidujääkidest, raietööd, naid. Tulen Tallinna ja Harjuküttepuude müük. Tel 525 maa piires kohale. Garantii. 0893, 5626 0344, e-post Hillar, tel 516 8180. info@vahergrupp.ee, www. Ostame vanarauda. Pakku- raietööd.ee. da võib kõike. Tel 5347 6867. Kogujale Eesti, Vene, Saksa Kaardid ennustavad. Tel 900 jm postmargikogud, märgid, 1727. Hind 1,09 eurot/min. esemed enne 1950. aastat. Kogenud ennustajad 24 h. Huvitavatest hea hind, raha Vaata ka sooduspakkumist: kohe. Kuulutus ei aegu. Tel ennustus.ee. Kätelt ennusta- 5595 5996, 657 0263. mine: hiromantia.eu. Kogujale Eesti ja Vene mündid, Must muld koos transpordiga paberraha, postkaardid, autakuni 6 tonni. Sobib ideaalselt sud, vanemad esemed, trükihaljastuse rajamiseks, kasvu- sed. Huvitavatest hea hind, rahoonesse, kiviktaimlale, aia- ha kohe. Kuulutus ei aegu. Tel maa värskenduseks ning lil- 5595 5996, 657 0263. lepeenrasse. Kasvumuld on suure huumusesisaldusega, Üürin omanikult korteri. Tel turba ja sõnnikuga komposti- 508 9052. tud, väga hea toiteväärtusega Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleja ilma kivideta. Hinnaga 120 toomisega müüa liiva, mulda, eurot. mullavedu@hot.ee, tel killustikku, asfaldipuru, kruu525 2632. sa, sõnnikut ja täitepinnast. Aasta ringi müüa kütte- ja ka- Tel 509 2936. minapuid, lahtiselt ja võrgus, Viime tasuta ära vanametalli klotsid 40 l võrgus, tulehaka- ja puidu (v.a oksad). Tel 5662 tus, saepuru kotis, vedu ta- 1344. suta, al 1,8 eurot/võrk, okste äravedu kuni 10 m³ 38 eu- Massaaž (16 eurot/tund, 0,5 tundi 9 eurot), rasvaimu (mitrot. Tel 501 8594. tekirurgiline) 30 eurot, geelKogenud puuhooldajad raiu- küüned, püsilakk, maniküür, vad ohtlikke puid ja teevad pediküür, juuksur. Lisainfo puude hoolduslõikust. Puu- www.nommejuuksur.ee, Pärde tervisliku seisundi hinda- nu mnt 303 (Võsu bussipeamine ja konsultatsioon on tus), tel 655 5327. tasuta. Soodsad hinnad! Tel 522 0321, info@arbormen. Nõmmehaldjad tulevad appi: ee, www.arbormen.ee. puude langetamine, lehtede vedu (1 kott 1,5 eurot), oksElektritööd soodsate hindadete vedu (4 m³ 20 eurot), muru ga kogenud elektrikult. Likviniitmine, hekkide pügamine, deerin ka pisirikkeid. Tel 5660 aedade koristus, vihmavee9403. rennide puhastus, väikerajatiFassaadide soojustamine, sed ja piirdeaiad. Kõik tööd sikrohvimine, värvimine. Piir- nu koduaias. Tel 5569 8908, deaedade ehitus ja üldehi- haldjad@nommehaldjad.ee, tustööd. www.fassaadimeis- www.nommehaldjad.ee. ter.ee, tel 5196 9314. Puulehtede äravedu (1 kott Arborist II: mootorsaetööd 1,5 eurot), puuokste äravedu eramutele ja teistele objek- ja igasuguse olmeprügi äravetidele, ohtlike puude lange- du. Tel 5347 6867. tamine, puude kujundamine ja okste lõikamine. Tel 5561 Arvutite müük ja remont. Printerite müük, remont ja tooneri4664, Ivo. te taastamine. Koolitus. ViiruOhtlike puude hooldus, raie- setõrje. Andmete taastamine. ja saetööd aasta ringi. Tel Tel 506 3783, Kalle. 5551 2104, e-post info@puuSuveks rannavormi! Olimpi hooldaja.ee. tippkvaliteetsed rasvapõletaPiirdeaedade ja väravate val- jad, massilisajad, proteiinid ja mistamine ja paigaldus, sil- muud profitooted saate nüüd lutised, kivitööd, haljastus; osta mugavalt ja soodsalt Bobcati-, kalluri- ja pakibus- Olimpi e-poest www.olimp.ee. siteenus; muld, liiv, killustik; mootorsaetööd, okste ja prü- Alustame registreerimist veegi laadimine ja vedu. Asume ja kanalisatsioonitorustiku paigaldustöödele. Vastavalt Nõmmel, tel 501 4165. projektile paigaldame teie Firma valmistab ja komplek- kinnistule vee- ja kanalisatteerib tellija soovi järgi nahast sioonitorustiku ja ühendame ja mööbliriidest pehmet mööb- ühistrassiga. Teeme ka majalit. Samas pehme mööbli pa- siseseid santehnilisi töid. Pairandus ja remont ning riide- galdame veemõõdukonsooli. vahetus. Hinnad kliendisõb- Konsultatsioon tasuta. Tänaralikud. Tel 5382 4121, 657 vakivide paigaldus, mullatööd, 6614. haljastustööd, ka kaevetööd. Keevitustööd. Tel 5656 7690, Lammutustööd koos ehitusprahi äraveoga. Tel 5347 worldwidebuilding@gmail.com. 6867.

Valitsev jalgpallimeister Nõmme Kalju avab juunis Kalju Mängude Maja mänguplatsi Järve Keskuse II korrusel. Lisaks huvitavatele atraktsioonidele ja lastehoiule on võimalus soetada meistrite fännitooteid.

Puude langetamine ja lõikamine rasketes ja piiratud juurdepääsuga tingimustes. Kvaliteetne arboristiteenus Marshall Puude Hoolduselt. Kändude eemaldamine freesiga. www.puudehooldus.ee 5690 6772. Ostan vanu esemeid: mööblit, raamatuid, nõusid, portselani, mänguasju, vask- ja pronksesemeid, tööriistu, kalanduse ja jahindusega seonduvat, lampe, postkaarte, kuld- ja hõbemünte, märk, pilte/maale jne. Võivad olla ka osadena. Pakkuda võib kõike, mis tundub vana. Tulen vaatama, raha kohe. Tel 5198 3307.

Liiv, ehitusliiv, täiteliiv, killustik, freesasfalt, täitematerjalid kohaleveoga Tallinnas ja lähiümbruses kuni 40 km. Tel 507 9362. Veod väikese kalluriga: killustik, kompost, erinevad mullad, segud, liiv jpm. Tel 501 5992. Müüa küttepuud kohaletoomisega: lepp 37 eurot/rm, kask 45 eurot/rm, metsakuiv okaspuu 37 eurot/rm, haab 37eurot/rm. Tel 509 9598. Ostan teie vana, avariilise või lihtsalt seisma jäänud auto. Vormistamine kohapeal, soovi korral ARKist kustutamine. Tel 5660 7775. Pakkuda võib erinevat sõidutehnikat.

Restaureerin puit-antiikmööb- Korralik naisterahvas soovib lit. Tel 5568 3629. üürida väiksema korteri või majaosa (võib olla ahjukütAhjud, pliidid, kaminad, korst- tega). Kiire! Oodatud on kõik nad, ehitus- ja parandustööd. pakkumised. Tel 5623 1499. Tel 5896 8362, 5897 2477. Niidan muru, trimmerdan pikeAlumiiniumkatuseredelid, tel mat rohtu ja heina, heki püga515 9155. mine, võsalõikus, saetööd TalMüüa seisnud sõnnikut, ki- linnas ja Harjumaal. Tel 5554 lekottides, kohaletoomisega. 7291. Tel 525 1742. Olen 34-aastane kokandusPere ostab nõukogudeaeg- tunnistusega naine ja otsin seid lauanõusid ja lillevaase. tööd E–R kella 16ni. Pakkuda võib kõike. Tel 5645 8008. Tel 5859 9737. Korstnapühkimistööd, ummistuste likvideerimine, küttekollete (sh korstnad) ehitus ja remont. Vajadusel akt küttekollete seisukorra kohta. Töötan ka nädalavahetustel. Tel 5372 4993, e-post: korstnapyhkija1@gmail.com.

Soovime osta armsa päikselise ja sooja tundega kodu Nõmmele. Suurus: 50–100 m². Hind: kuni 120 000 eurot. Tel 513 1871 ja 524 2757.

Vahetada 2-toaline renoveeritud korter Tallinnas Tedre tänaval maja vastu. Kontakt LinPiirdeaedade ehitus immu- nar Puusepp, 5621 9762. tatud puidust. 1200 mm aia Soovin osta hubase kodu (lipivahega 50 mm) jm hind Nõmme aedlinnas. Jana, tel alates 25 eurost. Valmista5354 0075. me ka nelikanttorust tiibväravaraame nii auto- kui jalgvära- Ahjud, pliidid, kaminad, kõik vatele. Konsultatsioon koha- pottsepatööd. Töödel garantii. peal tasuta! Tel 5678 8609. Pottsepp Ivar, tel 5665 1812, ivarkabi@yahoo.com. Puhastan ja värvin teie hoone katuse, seina ja vajadusel aia. Firma pakub Nõmme keskuTel 5679 6176. ses kohusetundlikule meesterahvale igapäevast tööd Majade, kuuride, aedade värennelõunasel ajal. Väljaõpe vimine. Hind soodne! Tel 515 kohapeal. Võib sobida ka ea9286. kamale tugevale mehele. Tel Haljastustööd, umbrohutõrje, 518 7914. muru niitmine jne. OkaspuuOstame kasutatud raamatuid ja lehtpuuhekkide pügami(valikuliselt, kõige vanematest ne, hooldus. Tel 5360 3678, uuemateni), vanu postkaarte 672 2402. ja mänguasju, vanemat eesti Korralik naine, suurte koge- kunsti (maalid, graafika). Vajamustega, õppinud siseviimist- dusel tuleme kohale. Raamaleja teeb teie korteris või ma- tukoi, Harju 1. Tel 683 7714, jas ilusa remondi. Kuulutus 511 5525. lõika välja ja hoia alles, sest Pottsepatööd ja looduskivi seda võib varsti vaja minna. paigaldus. Materjal, transport Konsultatsioon tasuta. Kohtumeie poolt. www.ahjudjakamimiseni. Tel 608 4622, 5591 nad.ee. Tel 5803 3448, Ain. 0727 või in.niki@mail.ee. Müüa terrassilauda 38 x 120 Ostan eestiaegset ja talux 500 = 47 tk, samas müüa mööblit + tarbeesemeid, nõurestaureeritud tigudiivan ja sid, münte, vanaraha, hõbe- ja kaks tugitooli. Tel 501 4167. kuldesemeid, hambakulda, lukke, linke, aknakremoone, Katuste, varikatuste, terras- mänguasju jpm. Võivad vajaside, rõdude, aedade, kuuri- da restaureerimist. Tulen kode remont ja ehitus. Soodsalt hale. Kuulutus ei aegu. Raja garantiiga. Tel 5308 7777. ha kohe. Vabaduse pst 128. Jannseni kaubamaja II korrus. Viime tasuta ära teie vana- Tel 5559 9930. raua (pliidid, pesumasinad, radiaatorid, vannid torud jne). Vajan ajutiselt Rahumäele abiDemonteerime. Hoolsad töö- liseks naispensionäri, kes osmehed. Kuulutus ei aegu. Tel kab aiatöid. Tel 672 2872, 5552 9613. 5593 9504.

Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ning teenuse kvaliteedi eest.

Nõmme raamatukogu (Raudtee 68) on suvel avatud (kuni 30. augustini) T, K, R kl 11-18, N kl 12-19 ja L kl 10-17

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik 8.06

9.00–22.00

Väliharjutus

9.06

9.00–22.00

Väliharjutus

10.06

8.00–17.00

Väliharjutus

11.06 12.06 13.06

8.00–17.00 8.00–17.00 8.00–17.00

Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus

14.06 15.06 16.06

8.00–17.00 9.00–21.00 9.00–15.00

Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus

Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada transpordivahendeid. NB! Vastavalt vajadusele teeb päästeamet harjutusväljal demineerimistöid. Lisainfo tel 503 4102, manniku@mil.ee Internetis: harjutusvali.mil.ee


7. juuni 2013

Kkübarakohvik

☞ Eramute ehitus ja remont ☞ Sise- ja välisviimistlustööd ☞ Korterite kap. remont ☞ Elektritööd ☞ San-tehnilised tööd ☞ Fassaadide ehitus ja

Klassikalises stiilis kohvik ootab teid! Mai tn 2

VEO- ja KOLIMISTEENUS

☞ ☞ ☞

remonditööd Katuste ehitus ja remonditööd Aedade ja piirete ehitustööd Vee ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus ja remont Info ja kontakt: Tel. + 372 60 40000 Mob. + 372 555 30 422 WWW.TAVIBERGEHITUS.EE

Loe meist www.kübarakohvik.ee

Tallinna Lasteaed Nõmmekannike otsib oma kollektiivi

RÜHMA ÕPETAJAT

Nõmme Erakool ootab õpilasi 2013-2014 õ-a kooliks ettevalmistavasse ringi. Õppetöö toimub september 2013 – mai 2014, kaks korda nädalas.

Info ja registreerimine tel 6701 797, info@nek.ee

7

Nõmme Erakoolis kestab vastuvõtt vabade kohtade olemasolul vaheklassidesse (2.–8. klass).

Info ja registreerimine tel 6701 797, info@nek.ee

alates august 2013.a Sooviavalduse koos CV-ga palume saata Vabaduse pst 135a, Tallinn või e-mailile nommekannike@la.tln.edu.ee lisainfo: 651 4765

• KORSTNAPÜHKIMINE • KORSTNATE EHITAMINE • LÕÕRIUURINGUD • UMMISTUSTE LIKVIDEERIMINE

PÕHJA-EESTI KÜTTEPUU OÜ • Küttepuud lahtiselt • Küttepuud konteinerites • Kaminapuud kottides Kohale toomine Tallinnas ja 30km Tallinna piirist tasuta. Kõik pikkused ja puuliigid. Tel: 5333 4347; 501 9454 www.tulepuu.ee

tel 5386 6117 www.korstnaabc.ee

Küttekauplus Männiku tee 106B

SÄÄSTA KUNI 70% KÜTTEKULUDELT!

• Turbabrikett • Puitbrikett • Pellet • Halupuu – lepp • Küttepind

MITSUBISHI ÕHKSOOJUSPUMBAD KOOS PAIGALDUSEGA ALATES 850 eurot

Tellimine tel 657 7778, 513 7737

lisainfo tel 666 1355 www.kodukliima.ee

Silva Baar Pakume mõnusaid lõunaid ja katame Sinu peolaua Toit maitsev ja hinnad soodsad Võimalik gruppide toitlustamine Oleme avatud E-R 10.00-22 P 11.00-18.00 Kohtume RAUDTEE TÄNAV 64. Kõnet ootame telefonil 5584152 Parkimine tasuta.

www.kütteladu.ee

Riiete, vaipade ja pehme mööbli keemiline puhastus. Transport tasuta.

Tel 5591 7562, 551 6821

E -R 8.00-18.00 L 10.00-14.00 P SULETUD

Tel 600 6170, GSM 51 45 279 www.canker.ee, e-post: canker@canker.ee

KÜTTEPUUD kuivad ja toored 30, 40, 50cm. PUIT- ja TURBABRIKETT. KÕDUSÕNNIK 30kg/kott.

Tänavakivide paigaldus, aedade ehitus, haljastus ja ehitustööd. Tel: +3725658686 meelis@haljastuskeskus.ee www.haljastuskeskus.ee

KEVAD-SUVISED SOODUSTUSED

tel 58152803. e-mail: saluehitus@hot.ee

Müüa toorest küttepuud: hall lepp, sanglepp, kask, sanglepa ja saare segu. Halgude pikkus vastavalt kliendi soovile. Miinimumkogus 5 m3 ja maksimumkogus 17 m3. Hinnad kokkuleppel ja sisaldavad transporti. Kontakt Halukalur OÜ, www.halukalur.ee, lauri@halukalur.ee, +372 5343 0708, Lauri Lilleoks

Kviitung. Vedu iga päev. Tel: 6541100, 52 388 52 TAMMARU FARM www.tg.ee Tallinna ladu Nõmmel

KAMINAPUUD (kask, lepp) TURBABRIKETT PUITLAASTBRIKETT MÄNNIKLOTS (alusel, võrgus) KÜTTEGRAANUL KÜTTEPUUD 30,40,50CM (kask,lepp)

Kalmistu tee 22, Tallinn Tel 655 7760 Mob 5347 1188

Tööpäeval 9-18 Laupäeval 10-14 www.kuttekeskus.ee

Nõmme elanikele transport tasuta!

66 00 190 51 36 999 info@kytteladu.ee

Puitbrikett Turbabrikett Pelletid Kaminapuud

Pärnu mnt 139E/7 11317 Tallinn

HIKKOR PUIT OÜ Kütte- ja kaminapuude tootmine, müük Tellimine: 505 0924 www.hikkor.ee hikkor@hikkor.ee Hageri küla, Kohila vald Raplamaa

Fekaalivedu Tel 5625 6258 OÜ Fekalist


8 7. juuni 2013

Taastusravi-järelravi* (vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi, füsio-ja tegevusteraapia, logopeed, psühholoog, ravimassaž, paikne külmaravi) Päevakirurgia: Nina-kõrva-kurgukirurgia* Ortopeedia Üldkirurgia Uroloogia Diagnostika: Röntgen-ja ultraheliuuringud (sh mammograafia), koormus-EKG, rütmihäirete ja vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, varane nahakasvajate avastamine ehk SIA-skoopia, endoskoopilised uuringud, allergoloogilised ja laboratoorsed testid jm. Vaktsineerimine: lapsed ja emakakaelavähi vastu

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5A, Viimsi Tegevusluba nr 86221 Konsultatsioonivõimalused polikliinikus: Registratuur Viimsis, tel 605 9600, 605 9601, 605 9023 Günekoloogia-sünnitusabi Lastehaigused Nina-kõrva-kurguhaigused Üldkirurgia-proktoloogia Uroloogia Lasteortopeedia Neuroloogia* Kardioloogia* Üldarst Psühhiaatria Taastusravi* Onkoloogia-mammoloogia Endokrinoloogia

Plastikakirurgia-rasvtõvekirurgia Naha-ja suguhaigused Hambaravi** Psühholoogia Logopeed Toitumisspetsialist Rasedusaegne jälgimine: ämmaemandate vastuvõtud Perekool Terviseaudit Haiglaravivõimalused (valve tel 605 9605, 605 9010) Günekoloogia* Plastikakirurgia Sisehaigused* Rehabilitatsiooniteenus***

Polikliinilised filiaalid Tallinnas Kaupmehe 4 (tel 660 4072, 646 3539) *teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis ja Tammsaare tee 47, III korus **teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Kaupmehe filiaalis (tel 664 6444) ***teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel Lisainfo www. fertilitas.ee

Nõmme Koduekstra õuel

Müügil laias valikus suvelilletaimi, ampleid, lilli ja kõike seda , mis kuulub lillede juurde – lillemullad, lillepotid ja ümbrised, lillekosmeetika, lilleseadeabivahendid jne.

SUPERHINDADEGA

Iste 130 x 48 x 48 cm

-28%

SU V E LA A T! Kohv Lyx, 500g

90

49.

NURMIKO AIANDIPOOD  pood otse aiandis! Nurmiko on Eesti suurim lillekasvataja ja Nurmiko Aiandipoes on parim valik suvelilletaimi ja ampleid. Kõik ikka otse kasvuhoonest.

15. juunil 15

Aiakiik, 170 x 110 x 153 cm, max180 kg, 1 tk

Taimedeta õu on tühi, lilledeta pole pühi!

69.90

Avatud E-R 8-18, L-P 10-18

Info tel 6737530, aiandipood@nurmiko.ee WWW.NURMIKO.EE

-33%

99

1.

NURMIKO AIANDIPOOD Juuliku tee 3, Saku vald, 75512 Harjumaa

2.99

1kg/3.98

Pärnu mnt. 356 Laat avatud 9-16

SUURIM VALIK. KODUSEM TUNNE.

Tallinna Lastekodu pakub tööd

SOTSIAALTÖÖTAJATELE imikute ja puuetega laste keskusesse, kelle ülesandeks on peres soodsa kasvukeskkonna loomine, lapse igakülgne toetamine, hooldamine ja arendamine ning ettevalmistamine iseseisvaks eluks. Tegemist on sügava puudega erihooldust vajavate lastega vanuses 0–18 eluaastat Lisainformatsioon tel 677 6484

SOTSIAALTÖÖTAJALE laste turvakodusse,

PERE ASENDUSTÖÖTAJATELE ajutiselt perest eemal viibiva töötaja asendamiseks,

kelle ülesandeks on vanemate hoole ja tähelepanuta jäänud lastele/ noortele ajutise kodu pakkumine, nende igakülgne toetamine, nende arenemisele ja peresse tagasipöördumisele kaasaaitamine

kelle ülesandeks on peres soodsa kasvukeskkonna loomine, lapse igakülgne toetamine, hooldamine ja arendamine ning ettevalmistamine iseseisvaks eluks

Lisainformatsioon tel 677 6484

Lisainformatsioon tel 677 6484

Nõmme Sõnumid nr 12 (2013)  

7. juuni 2013

Nõmme Sõnumid nr 12 (2013)  

7. juuni 2013

Advertisement