Page 1

Nõmme üldplaneering pandi avalikule väljapanekule

Kas Nikolai von Glehn oli jõgede pööraja?

LK 3

LK 4

Järgmine number ilmub 16. juunil 2017

2. juuni 2017 • Nõmme Sõnumid nr 11 (533)

Remont PääskülaKeila raudteelõigul toob muudatusi sõiduplaanidesse

Nõmme Kevad pakkus nii rabakontserti kui tänavafestivali  öödunud nädalavahetusel tähistas Nõmme linnaosa taas kevadpäevi. M 28. korda toimunud Nõmme Kevadel korraldati traditsiooniliselt põnevaid üritusi linnaosa eri paigus, esinejaid oli nii lähedalt kui kaugelt. FOTOD: JUKKO NOONI, MEELI KERDT

LÜHIDALT

Seoses Pääsküla-Keila raudteelõigu remondiga sõidavad rongid 5.–30. juunini Pääsküla, Keila, Kloogaranna, Riisipere ja Paldiski suunal tööpäevadel ajutise sõiduplaani järgi. Juunikuine remont rongiliikluses katkestusi ei põhjusta. Reisijaid teenindatakse täies ulatuses rongidega, asendusbusse kasutusele ei võeta. Kuni kella kümneni hommikul jääb kehtima tavapärane sõiduplaan. Hiljem on enim mõjutatud Riisipere suuna sõitjad, kel tuleb kohati Keilas teisele rongile ümber istuda. Pääsküla-Keila raudteelõigu remondi aegse ajutise sõiduplaani võib leida Elroni kodulehelt sõiduplaaniotsingust ja ooteplatvormide infostendidelt. (NS)

Teade 16–17-aastaste noorte valimisõiguse piiramise kohta Selle aasta 15. oktoobril toimuvatel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on seadusemuudatustega esimest korda antud valimisõigus 16–17-aastastele noortele. Nagu täiskasvanudki, peab ka alaealine valija saama aru hääletamise tähendusest ja mõistma oma teo tagajärgi. Kui noor ei ole oma vaimse arengu tõttu selleks suuteline, tuleb tema vanemal või eestkostjal taotleda niisuguse noore valimisõiguse piiramist (s.o teovõimetuks tunnistamist). Selleks tuleb lapsevanemal või eestkostjal esitada noore elukohajärgsele kohtule vastav avaldus.  Kui kohus otsustab alaealise valimisõigust piirata, ei kanta teda valijate nimekirja ja ta ei saa kohaliku omavalitsuse volikogu valimisel 15. oktoobril 2017 hääletada. Nendes küsimustes saab nõu linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhatajalt Viire Saarelt (telefon 527 1946, e-post viire. saar@tallinnlv.ee). Kohtu kontaktandmed: Harju Maakohus, Kentmanni 13, 15158 Tallinn, tel 620 0122; e-post menetlusdokumentide saatmiseks: hmkkentmanni.menetlus@kohus.ee. (NS)

Nõmme linnaosa Facebookis facebook.com/ nommelinnaosa

Näiteks Pääsküla rabas esines ansambel Estonian Voices, esimest korda toimus MTÜ Avatud Mõtteviis eestvedamisel hobipäev, taas olid avatud kunstnike hoovid ning kohalikud elanikud korraldasid kevadlaada Lauliku tänaval. Nõmme linnaosa vanema Tiia-Liis Jürgensoni sõnul kujuneski Nõmme Kevade tuumakaimaks ettevõtmiseks Lauliku tänava laat. «Laada peamine innustav kogemus oli see, kuidas naabrid ühise asja nimel koos pingutasid. Avatud olid kaunid koduhoovid, kus jätkus mitmekülgset tegevust. Lisaks hoovikont-

sertidele toimusid improviseeritud ülesastumised otse tänaval. Keegi ei jäänud kõrvaltvaatajaks, kõik, kes laadale tulid, said osatäitjateks soojal kevadpäeval toimunud etendusel, kus polnud kõrvalisi rolle. Paljud laadal käinutest tunnistasid hiljem, et sellist ühisolemise tunnet nagu Lauliku tänaval pole nad kusagil mujal tundnud,» rääkis Jürgenson. Pildigaleriid Nõmme Kevade üritustest saab näha Nõmme linnaosa Facebooki lehel www.facebook.com/nommelinnaosa (vaatamiseks ei pea olema Facebooki kontot). (NS)

KÜÜDITAMISE MÄLESTUSPÄEV Kolmapäeval, 14. juunil algusega kell 17 toimub Pääsküla küüditatute mälestusmärgi juures mälestustseremoonia. Esineb kaitseväe orkester.


2 2. juuni 2017

1.

FOTO: JUKKO NOONI

LINNAOSAVANEMA VEERG

Lapsed vajavad tähelepanu

juunil tähistasime lastekaitsepäeva. Nii Nõmmel kui mujalgi toimub kuni nädala lõpuni arvukalt toredaid lastele mõeldud ettevõtmisi. Näiteks laupäeval, 3. juunil, korraldab linnaosavalitsus Vabaduse pargis koolieelikute lastekaitsepäeva. Mudilastega kohtub hambaharjaga krokodill ning lasteteater esitab õpetliku etenduse «Kaks päeva maal». Aga kõige tähtsam, lastega tulevad kohtuma selliste põnevate elukutsete esindajad nagu tuletõrjujad ja politseinikud, kes õpetavad, mismoodi tulega seotud ohtude eest hoiduda ja kuidas jalgrattaga liigelda. Kuid lastele ei tule mõelda üksnes juuni esimestel päevadel, vaid kõigil 365 päeval aastas, ja mitte seepärast, et tänavune aasta on kuulutatud laste ja noorte kultuuriaastaks, vaid lastest sõltub meie peagi saja aasta juubelit tähistava riigi tulevik. Tallinn hoolitseb laste eest. Lasteaiajärjekorrad on peaaegu kadunud, meie koolid annavad parimat haridust, linn ja riik toetavad lastega peresid mitmesuguste meetmete abil. Ometi võib liialt palju näha tänaval sihitult hulkuvaid lapsi ning teismelisi, kohata vanemlikust hoolest ilma jäetud lapsi, kes ei tea midagi kodusoojusest ja omandavad elutarkused mitte just kõige kombekamate kaaslaste käest, sattudes pahuksisse seaduste ning ühiselureeglitega. Nii libisevad käest võimalused elada tulevikus vaimselt rikast ja materiaalselt kindlustatud elu. Seda kinnitab kurjakuulutav statistika, et Eestis on 30 000 last ja noort, kes ei õpi ega tööta.

M

Kuid lastele ei tule mõelda üksnes juuni esimestel päevadel, vaid kõigil 365 päeval aastas, ja mitte seepärast, et tänavune aasta on kuulutatud laste ja noorte kultuuriaastaks, vaid lastest sõltub meie peagi saja aasta juubelit tähistava riigi tulevik.

e võime tegeleda probleemsete noortega nii koolis kui ka avatud noortekeskuste programmides, kuid see ei suuda asendada kodu osa isiksuse vormimisel. Mida tugevamad ja lapsele tõelisi väärtusi pakkuvamad on kodud, seda lihtsam on lastel teha elus õigeid valikuid. Koostöö peredega on tähtis nii kooli kui ka omavalitsuse tasemel. Me peame hindama pereväärtusi, looma peredele avaramad võimalused, kindlustama parema toimetuleku – see on omavalitsuse ja riigi peamine eesmärk. Elame ajal, mil infotulv, sotsiaalvõrkudes toimuv kontrollimatu suhtlus ning müstiline virtuaalreaalsus võivad lapse vaimset tasakaalu kõvasti rikkuda. Netikiusamine, ohtlike internetimängude levik, lapsi seksuaalselt ära kasutavad suhtluskeskkonnad – see on reaalsus, millega kohtumiseks pole lapsed, vanemate ja pedagoogide pingutustest hoolimata, kunagi valmis. Meil tuleb ohtudega arvestada, neist rohkem ja valjemalt rääkida, et kahjud oleksid võimalikult väikesed. Olen rääkinud tõsistest probleemidest, mis lastekaitsepäeval muret teevad. Ent pidupäeval on ehk õigem mured unustada ja tunda rõõmu, et on lapsed, pered ja armastus. Uskuge, neid ei saa meilt keegi võtta! Lõbusat läbi aasta kestvat lasteTIIA-LIIS JÜRGENSON kaitsepäeva! Nõmme linnaosa vanem

Nõmme Sõnumid

Väljaandja: Nõmme linnaosa valitsus Toimetaja: Jukko Nooni telefon: 645 7344 e-post: jukko.nooni@tallinnlv.ee online: http://nommesonumid.blogspot.com kodulehekülg: www.tallinn.ee/nommesonumid Vabaduse pst 77, 11616 Tallinn. Levi: Express Post Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

Seitsmenda Paul Kerese tänava maleturniiri võitsid Tarvo Seeman ja Nikita Slavinski  7. mail toimus Jüri Ratase eest2 vedamisel seitsmendat korda Paul Kerese tänava maleturniir, mille käigus võtsid Nõmme mändide all vabas õhus mõõtu 186 malesõpra. Võistlus toimus eraldi täiskasvanute ja kuni 12-aastaste laste arvestuses. Avasõnad ütles Eesti Maleliidu president Ken Koort.

«Ma tänan siiralt kõiki võistlusest osa võtnud malehuvilisi ning head korraldusmeeskonda, tänu kellele kujunes tänavune võistlus taas väga rahvarohkeks ja huvitavaks. Mul on hea meel, et ilus ilm andis kõigile noorematele ja vanematele malesõpradele võimaluse ennast hästi tunda ja omavahel sõbralikult mõõtu võtta. Loodan, et kõik osavõtnud jäid rahule ning taas sai kinni-

tust, et Paul Kerese mälestus on jätkuvalt au sees,» ütles Jüri Ratas. Täiskasvanute arvestuses saavutas esikoha Tarvo Seeman, talle järgnes ülitihedas konkurentsis Andrei Šiškov ning kolmanda koha pälvis Sergei Neff. Kuni 12-aastaste turniiri võitis Nikita Slavinski, teise koha saavutas Artur Mihhailov ning kolmanda Marko Taro. (NS)

Kevadlaada korraldajad tänavad Nõmme kevadlaada tiim soovib kõigile nõmmekatele vahvat suve algust ja tänab abi, sponsorluse ja toe eest! Aitäh teile, Lauliku tänava elanikud, Nõmme linnaosa valitsus, Allan Kress & Lauliku Lava, Horticom, Mobec, Eckerö­ line, Sõbra Lilled, Vintro Chalk Paint, Benu apteek, Tivoli tuur, Hobuteenused, Kivimäe põhikool ja õpilased ja Lauliku lasteaed, maanteeamet, Alek-

sei Turovski ja Mia Turovski, Mia-Simona Kaivo, Laura Adele Siitan, Tallinna muusikakeskkool, Henriette Ausmaa, Lasteekraani Muusikastuudio, Lea Liitmaa, Ingrid Sembach-Hõbemägi, Kaire Vilgats, Heidi Kann, Kristo Veinberg, Kaupo Kaljumäe, Jukko Nooni, Estonia Brass, Kaitseliidu Männiku malevkond ja naiskodukaitse Männiku jaoskond, Nõmme eakad, Nõmme noortemaja,

Osale 30. juunini konkursil

Aita leida Nõmme maskott! Žürii valib välja viis paremat, mille seast selgub võitja rahvahääletusel.

Paku välja maskoti nimi ning joonista vaba käega või arvutis visand ning saada see aadressile nomme@tallinnlv.ee või too Nõmme linnaosa valitsusse (Vabaduse pst 77). Konkursi tingimused www.tallinn.ee/nommemaskott

NÕELa noored, Nõmme Seikluspark, Hiiu Lounge, Pääsküla raamatukogu, Loomus, Amulett ja Tantsugeen. Neid, kes vähemal ja rohkemal määral sellele kogukonnaüritusele kaasa aitasid, oli veel väga palju ja täname teid kõiki südamest! Nõmme kevadlaada korraldustiim:

EVE-VIKTORIA LASBERG, HELIN AUSMAA-KAIVO, AGNE UNN

Milline võiks olla Nõmme tunnuslaul? Osale Nõmme tunnuslaulu konkursil! Selleks, et tõsta esile Nõmme omapära kutsume nõmmekaid ja tallinlasi üles esitama ideid Nõmmele väärilise tunnuslaulu leidmiseks. Hea tunnuslaul on Nõmmest lähtuv, Nõmme väärtusi kandev ja tulevikku vaatav. Aega tunnuslaulu seadmiseks ja esitamiseks on 1. augustini.

Lisainfo www.tallinn.ee/ nommetunnuslaul


2. juuni 2017 3

Nõmme üldplaneering pandi avalikule väljapanekule  allinna linnavolikogu võttis T 4. mail vastu Nõmme linnaosa üldplaneeringu. Alates esmaspäevast, 29. maist kuni 31. juulini toimub üldplaneeringu avalik väljapanek. Nõmme linnaosa vanema Tiia-Liis Jürgensoni sõnul on üldplaneeringut koostatud juba päris pikalt ning selle valmimist on kaua oodatud. «Linnaosa üldplaneering on aluseks linnaosa territooriumi edasisele kasutamisele ja elukeskkonna kujundamisele. Üldplaneering määrab suure osa Nõmme asumitest miljööväärtuslikuks hoonestusalaks, kus on miljöö säilitamiseks ja tugevdamiseks välja töötatud lisatingimused,» lisas ta. Planeeringuga täiendatakse ja täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut, määratakse kindlaks linnaosa ruumilise arengu põhisuunad, teede ja taristu asukohad ning üldised maakasutusja ehitustingimused. Üldplaneeringus täpsustatakse elamualade, ettevõtlus- ja tootmisalade, avalikult kasutatavate ja sotsiaalobjektide alade, rohealade jms paiknemist, arvestades seadustes kehtestatud piiranguid. Üldplaneeringu tingimused on aluseks detailplaneeringute koostamisel ja projekteerimisel. Eesmärk on suunata linnaosa arengut niimoodi, et säiliks ka edaspidi Nõmmele iseloomulik metsalinna, st loodusliku männimetsaga ümbritsetud hoonetega linnaosa miljöö. Ühtlasi määrab üldplaneering kindlaks kasu-

tuseta jäänud alade hoonestamise tingimused. Eluhoonetena on linnaosas lubatud pereelamud ja väikeelamud ning erandina ka korterelamud, et üksikute olemasolevate korterelamutega alad linnaruumiliselt korrastada. Säilitatud on kõik pargid ja avalikud haljasalad, loodusväärtused on kaitstud ja eksponeeritud. Kuna linnaosa pargid ja rohealad on olulised elanike puhkealad, siis on esitatud tingimused puhkamisvõimaluste edasiseks arendamiseks nendel aladel. Lisaks on üldplaneeringu eesmärk eelisarendada säästvaid liikumisviise. Planeeritud on kergliiklusteede võrk ning uued raudteepeatused, et muuta ühendus linnakeskusega kiiremaks. Planeeritud on seitse hea ühistranspordiühendusega (enamasti raudteega) ja kergliiklusteede võrgustikuga seotud asumikeskust, samuti mitu «Pargi ja reisi» parklat, et vähendada linna liikluskoormust ja ärgitada linna lähiümbruse elanikke ühissõidukeid kasutama. Planeering käsitleb lisaks linnaosa katvat, rohealasid ja kergliiklusteid omavahel ühendavat rohelist võrgustikku, mis moodustab linnaosa ümbruskonnaga ühendava, aasta läbi kasutatava terviseradade süsteemi. See parandab liikumise, puhkamise ja tervisespordiga tegelemise võimalusi. Üldplaneering loob eeldused ja tingimused Nõmme linnaosa elanikele parima võimaliku elukeskkonna tagamiseks ning suurendab veelgi Nõmme atraktiivsust. (NS/Raepress)

LÜHIDALT

Valdeku tänava remont lõppes Mai keskel lõpetati Valdeku tänava rekonstrueerimine. Astri tänava ja Männiku tee vahelises lõigus on mõlemale poole teed sõidutee äärde rajatud kokku 88 parkimiskohta ja Valdeku tn 66 asuva kohviku juurde on rajatud neli parkimiskohta. Tallinna kommunaalameti tellimusel rajati Valdeku tänavale (lõigus Vabaduse pst – Männiku tee) sademeveekollektor, rekonstrueeriti veevarustuse ja kanalisatsioonitorustikud, rekonstrueeriti tänavavalgustus, asfalteeriti uuesti sõidu- ja kõnniteed, vahetati välja äärekivid, korrastati haljastus ning paigaldati liikluskorraldusvahendid. Ülekäiguradadele rajati erivalgustus. Jalakäijate ohutuse tagamiseks ning sõidukite liikumiskiiruse piiramiseks ehitati Lootuse pst, Astri tn ning Võidu tn ristmikud ümber tõstetud ristmikeks. Ülekäiguradadel on vaegnägijate liiklemise hõlbustamiseks rajatud reljeefsetest kõnniteeplaatidest sillutisribad. Ehitustööde kogumaksumus oli 1,3 miljonit eurot, millest 140 000 eurot finantseeris AS Tallinna Vesi. (Raepress)

Eesmärk on suunata linnaosa arengut niimoodi, et säiliks ka edaspidi Nõmmele iseloomulik, loodusliku männimetsaga ümbritsetud hoonetega linnaosa miljöö.

Avalik väljapanek  ldplaneering on tutvumiseks väljas 29. maist kuni 31. juulini 2017 Tallinna linnaÜ planeerimise ametis (Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis) ja Nõmme linnaosa valitsuses (Vabaduse pst 77) igal tööpäeval kogu tööaja jooksul. Ü ldplaneeringuga määratavad põhimõtted ja tingimused on esitatud planeeringu tekstiosas ja kaartidel. Ü ldplaneering on kogu avaliku väljapaneku kättesaadav ka Tallinna linna kodulehel aadressil www.tallinn.ee/est/ehitus/Nomme-linnaosa-uldplaneering. E ttepanekuid või vastuväiteid üldplaneeringule saab esitada kirjalikult kohapeal, postiga või e-postiga.

Männikule rajatakse rongipeatus Tallinna-Rapla raudteelõigule Männiku asumisse kavandatav Valdeku tänava rongipeatus valmib tänavu ilmselt oktoobri lõpuks, teatas uudisteagentuur BNS. Edelaraudtee alustas Valdeku platvormi projekteerimist eelmise aasta märtsis. Valdeku peatuspunkti ooteplatvormi pikkus saab olema 150 meetrit. Tallinna-Rapla rongi peatused linna territooriumil on Balti jaam, Tallinn-Väike ja Liiva. Järgmine peatus on Saku vallas asuv Männiku jaam. (NS)

Lisainfo: Olari Kärmas (olari.karmas@tallinnlv.ee, tel 640 4748) ja Jaak-Adam Looveer (jaak-adam.looveer@tallinnlv.ee, tel 640 4736)

Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad taotleda kodutoetust JOONAS KERGE KredEx

KredEx alustas väikese sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri kehtestatud tingimuste järgi panustatakse lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse tänavu üle kolme miljoni euro. Taotlusi saab KredExile esitada selle aasta 30. juunini. Oma elamistingimusi saavad parandada pered, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning sissetulek ühe leibkonnaliikme kohta oli eelmisel aastal kuni 355 eurot kuus.

Toetust saavad pered, kel eluase kas puudub või ei vasta see elementaarsetele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei pea vett või küttekolded ei taga kodus piisavalt sooja temperatuuri. Maksimaalne toetussumma on 8000 eurot, teist korda taotledes 5000 eurot. KredExi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juhi Triin Reinsalu sõnul on toetuse abil tehtavatel töödel selge mõju lasterikaste perede elamistingimuste paranemisele. «Tuginedes eelmiste aastate kogemusele, saab eraldatud 3,2 mln euro eest ka sel aastal oma elutingimusi parandada ligikau-

Nõmme koolieelikute lastekaitsepäev Hei, Sina, rõõmus ja tragi Nõmme koolieelik! OOTAME SIND KOOS ÕDEDE- VENDADE JA VANEMATEGA

LAUPÄEVAL, 3.JUUNIL VABADUSE PARKI (SIHI 98)

MÕNUSAT LASTEKAITSEPÄEVA VEETMA!

du 350 peret ehk toetuse tulemusel paranevad rohkem kui tuhande lapse olmetingimused. Toetus võimaldab parandada hoonekonstruktsioone ning muuta kodud energiatõhusamaks, mis tõstab perede elukvaliteeti ja võimaldab muuta laste kasvukeskkonna oluliselt paremaks.» Tagastamatut toetust saab kasutada mitmeti. Näiteks eluaseme ehitamise, renoveerimise, ümberehitamise või laiendamisega seotud väljaminekuteks, aga ka eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamise, muutmise või asendamisega seotud kulutusteks. Lisaks võib seda kasutada eluaseme soetamiseks juhul, kui perel ei ole

11.00 – 14.00 ootab Sind batuut „Tornidega takistusrada“ 11.30 tuleb külla Krokodill koos hambaharjaga 11.45 jagavad tarkust onud-tuletõrjujad! 12.00 lasteteatrilt „Sõber“ kogu perele õpetlik etendus „Kaks päeva maal“ 12.45 räägivad onud-politseinikud Sulle, kuidas peab jalgrattaga sõites käituma! 13.00 – 14.00 ootab Sind jälle „Tornidega takistusrada“

päris oma kodu või tema maja või korter ei vasta nüüdisaegsetele elamistingimustele, näiteks on pere jaoks liiga väike. Eelmisel aastal kasutati toetust kõige enam eluaseme soetamiseks ja renoveerimiseks. Taotlusi saab esitada selle aasta 30. juunini. Lisainfot tingimuste ja taotlemise kohta saab KredExi kodulehelt www.kredex.ee või telefonidel 667 4109, 667 4110, 667 4120. Varasematel aastatel toetust saanud pered peavad korduva toetuse taotlemise ajaks olema eelmise toetuse sihtotstarbeliselt ja tähtajaks ära kasutanud ning esitanud ka KredExile seda kinnitava lõpparuande. CMYK 100/80/0/45

 õmme N gümnaasium tänab Suur aitäh vilistlastele ja endistele ning praegustele kolleegidele! Tänu teie toetusele tähistasime Hiiu koolimaja 90 aasta juubelit! Nõmme gümnaasiumi koolipere

Kampaania «Piirdeaiad ja fassaadid korda 2017»

Pantone 877 C Cool Gray 5

CMYK 35% Black

Selle kupongiga Sadolini Värvikeskuses (Kadaka tee 32) SADOLIN; PINOTEX ja HAMMERITE välisvärvide ja puidukaitsevahendite müük jaehinnast -25% Värvitooni valimisel saab nõu küsida Värvikeskuse disaineritelt või Nõmme arhitektilt Ene Tomsonilt. Kampaania kestab 21. aprillist 30. septembrini.


4 2. juuni 2017 FOTO: NÕMME SÕNUMITE ARHIIV

LÜHIDALT

Klaverivirtuoos ja klassikahääled Nõmme kevades Reedel, 2. juunil kell 18 algab Nõmme kultuurikeskuses (Turu plats 2) kontsert «Klaverivirtuoos ja klassikahääled Nõmme kevades». Klassikakontserdid, kus esinevad bariton Harald Weiler ja klaverisaatja Anneli Merelaid, on Nõmme kultuurikeskuses saanud juba traditsiooniks. Kaks korda aastas – jõulude paiku ja kevadel – on nad nõmmekatele klassikaelamusi pakkunud juba mitu aastat. Ja seda ikka tasuta. Tänavu jaanuaris lõi järjekordsel kontserdil esimest korda kaasa ka üks Eesti lootustandvamaid noori pianiste Kirill Lissijenko (pildil). Kuulajad nautisid ja imestasid, kuidas ta Nõmme kultuurikeskuse kammersaali kabinetklaverist helisid välja võlub. Lisaks juba tuttavatele muusikutele on kontsertkoosseisuga liitunud kauni kandva häälega sopran Merje Topnik. Kavas on äratundmisrõõmu pakkuvad klassikapärlid barokiajastust, bel canto’st kuni tuntud Napoli lauludeni välja. Kontsert on tasuta! (NS)

Klaasi- ja keraamikastuudio kutsub lapsi suvistesse kunstilaagritesse Nõmme klaasi- ja keraamikastuudio korraldab ka sel suvel kunstilaagreid 6–13-aastastele lastele. Sellel aastal on laagri teemaks «Kosmos»: vaadeldakse taevast, tähti, tulnukaid ja kõike huvitavat universumis. Laagrivahetused toimuvad 12.–14. juunil, 19.–21. juunil, 7.–9. augustil, 14.–16. augustil ja 21.–23. augustil kella 10–14. «Valmib klaasmosaiik ning klaasimaal. Proovime kätt keraamikas. Savist kujundame planeedi või kosmoselaeva kujulised tarbevormid. Esimest korda saab tutvust teha liivale sulatamise tehnikaga. Valmivad ruumilised fantaasiaskulptuurid. Käeliste tegevuste vahele mängime õuemänge,» rääkis Anna-Maria Vaino Nõmme klaasi- ja keraamikastuudiost. Laagripäev sisaldab lõunaoodet. Laste kunstitööd saab kätte nädal pärast laagri lõppu. Laagri kestus on 16 akadeemilist tundi ning maksumus 58 eurot. Registreerimine aadressil klaasjasavi@gmail.com. Lisainfo tel 521 3231, 503 3851, 5663 3773. (NS)

Vana munakividega sillutatud Pääsküla sild linna piiril Pärnu maantee ääres.

Kas Nikolai von Glehn oli jõgede pööraja? TÕNU PLOOMPUU bioloog ja põlisnõmmelane

 õmme piiril voolav Pääsküla N jõgi on pooleteisesaja aasta eest olnud hoopis suur jõgi. Pääsküla kivisild on õigustatult palju võimsam kui mõni kilomeeter edasi praegusel peajõel – Väänal – asuv Topi sild vanal Pärnu maanteel. Kui vaadata maa-ameti ajalooliste kaartide lehelt 1884. aasta Schmidti kaarti, siis seal on Topi silla alt läbi minev jõgi pisike lühike oja, aga Sakust tulev jõgi jõuab hoopis läbi raba Pääskülla. Hilisematel kaartidel, juba 1899. aasta verstasel kaardil ja kõigil hilisematel läheb Sakust tulev jõgi Jälgimäe alt läbi, seda lausa kahe haruna. Peamine jõgi Topi silla alt. Kunagise Vanatammi talu juurest aga suundus teine haru mõisa kõrvale, et seal hooajati vesiveskit käivitada. Mõisa kaudu läinud haru on uuemal ajal jälle lakanud olemast, seda tähistab vaid tavaline väike maaparanduskraav põldude vahel. Jõe pöördumine polnud loodusele vist mitte uus leiutis. Alal, kuhu kaevati uus jõesäng, oli arvatavasti varasematelgi aegadel suurveega ülevool Jälgimäe poole. 19. sajandi lõpus kaevati sel-

lele madalale maale vaid suurem kraav, millest saigi jõeveele uus säng. See algas paarsada meetrit Saku pool Tallinna ringteed ja on umbes poolteist kilomeetrit pikk. Kunagise suure Pääsküla jõe sängi Tallinna ringteest Nõmme poole tähistavad aga praegugi sealsetel maaparandusega korraldatud heinamaadel madalamad kohad. Märjemal kevadisel ajal tehtud aerofotodel, näiteks viimasel maa-ameti omal, on vaatamata maa hilisemale silumisele kunagise suure jõe looked ja soodid selgelt jälgitavad. Samasuguste lookejälgede puudumine Jälgimäe poole voolava praeguse jõe lähikonnas võimaldab kinnitada, et varem pole seal suuremat jõge olnud. Vastus küsimusele, kes oli jõe ümbersuunamise vedaja, vajab praegu veel arhiividest otsimist. Kanal kaevati ju hoopis Saue mõisale kuulunud Tänassilma küla maadele, aga vesi juhiti otse Jälgimäe mõisa maadele. Ja Schmidti kaardi ilmumise aegu tegutses Nikolai von Glehn juba Nõmmel, oli Jälgimäe majandamise andnud rentnikule. Kas jõe ümbersuunamises oli Glehni isiklikku korraldamist, oli see ainult Glehni unistuste ideega seotud või pole sedagi, on veel selgusetu. Aga on ka võimalik, et Schmidti kaardi välitööd toimusid Jälgimäel hulk aastaid enne selle ilmumist.

Jõe ümbersuunamisest olid huvitatud ka Tänassilma talude omanikud – nende heinamaad olid varem suurveega üle ujutatud. Ja allavoolu polnud midagi teha – raba vahel lookleval jõel polnud langust enne maanteesilda, kust algas omakorda allpool asuva Jälgimäe mõisale kuulunud veski paisutus. Tänassilmas kaevati nendel aegadel lisaks suur Tänassilma peakraav, millega juhiti poolkuivaks jäänud jõesängist viimane vesi otse rabast mööda Pääsküla külani, kunagise Peetri merekindluse raudteesilla kohast veidi ülesvoolu vanasse jõesängi tagasi. Nõukogude aja alguses süvendati nii Tänassilma peakraavi kui ka Vääna jõge selles piirkonnas veelgi. Ja lõpuks süvendati-õgvendati ka Pääsküla jõe raba vahele jäävat osa 1970. aastatel. Nii jäi raba vahel looklev jõesäng veevaeseks ja hakkas tasapisi kinni kasvama. 1970. aastatel oli Männikule viiva raudteetammi silla juures veel korralik jõgi, kuigi seisvavõitu veega, kust püüti isegi kala. Praeguseks on seal vaid võsa vahel ebamäärane vee liikumise koht. Sealt allavoolu jõgi tasapisi kosub. Kui liitub raba keskel Valdeku peakraav (kunagine oja), mis toob Männiku (Aiataguse ja Kasetuka) ning paljude teiste raba servas asuvate allikate vee, on Pääsküla jõgi juba

päris atsakas. Õnneks ei tule linna kanalisatsioonist Valdeku kraavi kaudu enam eriti solki juurde. Ainult tänavatelt rappa juhitav sademevesi rikub veel allikatest välja voolanud vett. Samuti ei tule jõkke enam Tänassilma kraavi mööda selle ääres asunud lautade virtsavett. Võimalik, et paari tuhande aasta pärast oleks jõgi ise Sakust Jälgimäele voolama hakanud ka ilma inimeste abita. Nimelt on maapind pärast jääajajärgset merest tõusmist Pääsküla silla kandis kerkinud meetri jagu rohkem kui Jälgimäel. Seetõttu on pidevalt kasvanud vee voolamise takistus Pääsküla külast ülesvoolu. Jõeveel on olnud üha kasvav ahvatlus voolata praeguse ringtee kandis läände, mitte enam tuhandete aastate eest valitud põhja suunas, läbi raba. Kunagisest Pääsküla jõe valgalast on praeguseks alles vaid kaheksandiku jagu, vana kivisilla juures võib arvestada ka ainult kümnendikuga. Aga kui ka Sakust Jälgimäele viiv lõige oleks tegemata jäänud, oleks praegu Pääsküla jõgi ikkagi kolmandiku võrra kunagisest väiksem. Nimelt vähenes Vääna jõe valgala 1967. aastal ligi 100 km2 võrra, kui jõe ülemjooksu vesi suunati Pirita jõkke Tallinna paremaks veega varustamiseks.

... JA ELU LÄHEB PAREMAKS

VEO- ja KOLIMISTEENUS

Meie teenused: •Eramu ehitus •Üldehitustööd •Siseviimistlustööd •Fassaaditööd •Katuste ehitus- ja renoveerimistööd •Korstnate ehitus- ja renoveerimistööd •Põrandatööd •Santehnilised tööd •Elektritööd •Ventilatsioonitööd •Aedade ja piirete ehitustööd •Saunade ehitustööd •Teede ja platside ehitustööd Tel: +372 60 40000 Mob: +372 555 30 422 Kadaka pst. 48 Tallinn 10913 e-post: info@tavibergehitus.ee WWW.TAVIBERGEHITUS.EE


2. juuni 2017 5

Metoodika «Kiusamisest vabaks!» on kasutusele võtnud kolm Nõmme kooli  eljandat aastat kasutavad kooN lid kiusamise vältimiseks Taanist pärit teaduslikku metoodikat «Kiusamisest vabaks!». Eesti lasteaiad alustasid sellega juba 2010. aastal, seega on tegemist laste haridustee eri astmeid ühendava lähenemisega. Õpetajatele käepäraste ning lapsi köitvate vahendite ja tegevuste abil luuakse ja hoitakse klassides positiivset käitumiskultuuri, õpitakse sallivust, hoolivust, austust ja julgust. Tallinnas on metoodika tänaseks kasutusele võtnud juba 22 kooli, sealhulgas Nõmme linnaosast kolm kooli: katsekoolina Rahumäe põhikool ning 2016. aastal Nõmme põhikool ja Pääsküla gümnaasium. Kiusamise ärahoidmine eeldab koolipere valmisolekut avada oma mõttemaailm näiliselt uutele väärtushinnangutele ja töövõtetele. See on igaühe võimuses – tõhusa rakendamise korral mõjutab see kõiki õpilasi, klasse, õpetajaid, koolitöötajaid, juhtkonda, lapsevanemaid, kogukonda. Hetkel, mil koolipere võtmeisikud mõistavad, mida Sõber Karuga toimetavad

õpetajad lastele peale õppekava läbimise annavad, on metoodika tulnud klassiruumist välja lapsi toetava, turvalise ja arendava koolikeskkonna loomiseks. Sellest hetkest on kool ka sisuliselt programmiga liitunud. Hoolimine ja märkamine on meie endi sees. Iga kulutatud hetk, pingutus, naeratus, märgatud laps ja pere toob meid lähemale koolile, kus öeldakse üksteisele «tere», kiidetakse õnnestumiste eest; ei minda kurvast kaaslasest lihtsalt mööda; juhatatakse külalised palumata õigesse kohta; ei peeta paljuks nööpida kinni noorema mantlinööbid või tuletada meelde, et bussipeatuses ei mürata. Kokkuhoidva kooliperega koolis tuntakse ja tunnustatakse iga selle liiget ning märkamine ja hoolimine on mõtteviis. Metoodika «Kiusamisest vabaks!» annab meile võimaluse teha asju koos paremaks. Aprillis toimus Pirita majandusgümnaasiumi eestvedamisel ja Eesti Lastekaitse Liidu toetusel metoodika infopäev. Järgmised baaskoolitused programmiga liituda soovivatele koolidele toimuvad juba juunis. Uuest õppeaastast laieneb metoodikat kasutavate koolide ring eeldatavasti kümne võrra.

FOTO: PIRITA MAJANDUSGÜMNAASIUM

TRIINU ORUMAA Pirita majandusgümnaasiumi arendusjuht

Lillad karud on paljudele õpilastele tuttavad juba lasteaiast.

Kommentaar Metoodika «Kiusamisest vabaks!» Rahumäe põhikoolis Rahumäe põhikool liitus programmiga «Kiusamisest vaba lasteaed ja kool» katsekoolina 2014. aastal. Alustasid kaks esimest klassi. Enamikule lastest oli metoodika ja nn lilla karu tuttav juba lasteaiast. Karu lilla värv tuleb laste arvates sellest, et tüdrukute unistused on roosad ja poiste omad lillad, seega peabki karu olema lilla. Rahumäe põhikoolis on kiusamise suhtes alati olnud nulltolerants. Metoodika sobib meie kooli eetiliste väärtustega suurepäraselt. Olulisim on lapsi suunata

avatud mõtlemisele kõigi inimeste suhtes meie ümber. Julgustame lapsi sekkuma olukordadesse, mis on vastuolus ühiskonnas kehtivate normidega. Rasketes situatsioonides on alati mitu osalist ja tegeleda tuleb võrdselt kõigiga. Eraldi karukoosolekuid Rahumäe põhikoolis ei korraldata, kuid metoodikat lõimitakse ainetundides 1.–9. klassini. Üks metoodikakohver koos materjalidega on vabalt kättesaadav kõigile õpetajatele. Kõige sagedamini kasutatakse teemakaarte.

Rahumäe põhikooli pere on üks tervik, kus olukordade lahendamisse kaasatakse kõik osalised ja üheskoos leitakse parim lahendus. Metoodika on meil hästi vastu võetud, sest see hõlmab lapse, lapsevanema ja pedagoogi rolli ning juhtumeid lahendatakse üheskoos. Metoodika «Kiusamisest vabaks!» paneb rõhku ka suurte ja väiksemate laste omavahelistele suhetele (suured sõbrad). Rahumäe põhikoolis on igapäevane, et vanemate klasside õpilased abis-

Laiatarbekaup kogu maailmast!

Riiete, vaipade ja pehme mööbli keemiline puhastus. Transport tasuta. Tel 5591 7562, 551 6821

PÕHJA-EESTI KÜTTEPUU OÜ • Küttepuud lahtiselt • Küttepuud konteinerites • Kaminapuud kottides

LÜHIDALT

Jannseni Suur Leiunurk E-R 10-19; L,P 10-15 Kohtumiseni! Jannseni Kaubamaja (Vabaduse pst.128) II -korrusel SuurLeiunurk.ee

tavad esimese-teise klassi õpilasi, kellel on veel raske suures koolimajas harjuda. Väikese lapse jaoks on mõni väike mure suur probleem. Kui vanemate klasside õpilased märkavad abivajajat ja ulatavad oma abistava käe, näitab see, et meie kooli õpilased on hoolivad, sallivad, julged ja ausad ning parimad sõbrad parimal viisil. MERILI MURAKAS Rahumäe põhikooli sotsiaalpedagoog

Õpetajate naiskoor pühendas oma kevadkontserdi Eesti juubelile Nõmme Õpetajate Naiskoor andis mai keskel Glehni lossis oma iga-aastasel kevadkontserdi, kus olid kaastegevad Keila kooli lastekoori tüdrukud ja LP võimlemisklubi tantsijad. Dirigendid Kadi Härma ja Lilian Reinmets on panustanud naiskoori arendamisesse rohkelt energiat ja aega, et naiste hääl heliseks ja säraks. Seekordne kava oli koostatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamise raames, alustades võimsa lauluga «Eesti lipp» (E. Võrk / M. Lipp). Esitusele tulid ka «Ta lendab mesipuu poole», V. Tormise ja teiste heliloojate rahvalaulutöötlused ning laulud Valter Ojakääru ja Raimond Valgre loomingust. Keila kooli lastekoori repertuaaris kõlasid 2017. aasta noorte laulu- ja tantsupeo laulud dirigent Kadi Härma juhendamisel. LP võimlemisklubi särtsakad tantsijad esitasid oma kavas kauni mereteemalise tantsu V. Kapi sümfoonia nr 2 «Meri» ja Alo Mattiiseni laulu «Eestlane olen» põhjal. (NS)

Alates 1. juunist kehtivad suvised sõiduplaanid Tallinna transpordiamet andis teada, et  1. juunil läks Tallinna ühistransport üle suvisele töökorraldusele. Üleminekul suvisele töökorraldusele muutuvad enamiku bussiliinide ning kõigi trammi- ja trollibussiliinide sõiduplaanid. Sõiduplaanidega saab tutvuda Tallinna veebilehel transport. tallinn.ee ja ühissõidukite peatustes. (Raepress)

Sipelgate ja herilaste TÕRJEGEELsaad ise putukapesadest lihtsalt ja lõplikult lahti. Vaata www.kt.ee või pea nõu 5039413. Kahjurite Tõrje OÜ MÜÜA LÕHUTUD KÜTTEPUUD KOHALETOOMISEGA metsakuiv okaspuu 35 eur/rm lepp 34 eur/rm sanglepp 36 eur/rm kask 38 eur/rm TEL 5099598

KÜTTEPUUD kuivad ja toored 30, 40, 50cm. PUIT- ja TURBABRIKETT. KÕDUSÕNNIK 30kg/kott. Kviitung. Vedu iga päev. Tel: 6541100, 52 388 52 TAMMARU FARM www.tg.ee Tallinna ladu Nõmmel

Kohale toomine Tallinnas ja 30km Tallinna piirist tasuta. Kõik pikkused ja puuliigid.

Fekaalivedu

Tel: 5333 4347; 501 9454 www.tulepuu.ee

Tel 5625 6258 OÜ Fekalist

Tel 600 6170, GSM 51 45 279 www.canker.ee, e-post: canker@canker.ee


6 2. juuni 2017

VABA AEG

ERAKUULUTUSED

Nõmme kultuurikeskus 2.06 kl 17 klassikakontsert «Klaverivirtuoos ja klassikahääled Nõmme kevades». Esinevad pianist, rahvusvaheliste konkursside laureaat Kirill Lissijenko, bariton Harald Weiler, sopran Merje Topkin. Kaastegev tšellist Eve Saar. Klaveril Anneli Merelaid. Kavas W. A. Mozarti, G. F. Händeli, V. Bellini, G. Rossini, F. Chopini, F. Liszti, H. Burleigh’ , E. de Curtise jt vapustavalt kaunis ja kevadine klaveri- ja vokaalmuusika. Tasuta. 11.06 kl 17 kontsert «Vikerkaar». Airi Allvee, saade Nikolai Tsentropov ja Hopneri kammerkoor, juhatab Karin Rööp, klaveril Kaja Viira. Kava 5 eurot. 9.06 kl 15–18 vastuvõtukatsed mudilaskoori, tütarlaste ansamblisse ja neidude koori. Valmistada ette laul vabal valikul. Täpsem info www.nommekultuur.ee. Fuajees kuni 18.06 kultuurikeskuse kunstistuudiote kevadnäitus. Juhendajad Illu Erma ja Kaja Hiiemaa. Näitus on avatud E–N kl 9–20; R kl 9–17; L kl 10–13; P, 4.06 suletud; P, 11.06 kl 17–18.30; P, 18.06 kl 11–17.

tame Vembu-Tembumaad, käime bastionikäikudes, mängime bowling’ut, kokkame, meisterdame ja mängime noortekeskuses. Info ja registreerimine paaskyla.noortekeskus@nomme.ee. Hind noortekeskuse kaardi omanikule 65 eurot, ilma kaardita 70 eurot. Kaarti saab teha noortekeskuses, maksab 3.50 Täpsem info kodulehel või Facebookis. Alates 5.06 oleme avatud E–R kl 11–17. Ekstreemhall on avatud vaid vihmase ilma korral E–R kl 11–17, suvel renti ei toimu. Rännaku pst 1, tel 677 5232, 5556 7780; www.nomme.ee/paaskyla_noortekeskus Männiku noortekeskus

Linnalaager: 5.–9.06 (meisterdamine, sport, külastatakse Keila ujulat ja Vembu-Tembumaad. Töökeeled eesti ja vene. Sihtrühm: 7–12 a. Osalustasu 60 eurot noortekaardiga. Registreerimine manniku.noortekeskus@nomme.ee või tel 5556 7781.

Nõmme kultuurikeskuse ruumides saab korraldada koosolekuid ja koosviibimisi.

Huviringidega jätkame jälle sügisel.

Turu plats 2, tel 677 0890, post@nommekultuur.ee, www.nommekultuur.ee.

Männiku tee 96, tel 639 5559, 5556 7781, www.nomme.ee/manniku_noortekeskus

Suvel oleme avatud E–R kl 11–17.

Nõmme muuseum

Von Glehni teater

Kuni 17.06 avatud Peeter Kaasiku maalide näitus.

Esmaspäeviti kl 15–17, kl 17.30–19.30 ja kl 19.30– 21.30 improteatri tunnid.

Püsiekspositsioon Nõmme ajaloost. Muuseum üürib välja ruume ürituste korraldamiseks. Jaama 18, tel 670 0202, 505 7323. N, R ja L kl 12–16. Sissepääs 1 euro, õpilased-üliõpilased-pensionärid 50 senti, perepilet (2 lapsevanemat ja kuni 3 last) 2 eurot.

Nõmme vaba aja keskus Eakate päevakeskus

Soovime kõigile ilusat suvepuhkust! Kohtumiseni sügisel juba uues majas! Sihi 26, tel 672 3125, www.nomme.ee Päevakeskuse Pääsküla filiaal

Ilusat suve ja kohtumiseni sügisel!

Teisipäeviti kl 17–19 VGT noortetrupp, kl 19.30 foorumteater täiskasvanutele. Neljapäeviti kl 18–20 Rednar Annuse täiskasvanute improteatri trupp. Pärnu mnt 326, piletid ja info tel 667 5675, www.vgt.ee

Nõmme Rahu kogudus Nõmme Rahu kirik, Võsu 5

NB! Nõmme Rahu kirikus on remont ning jumalateenistused toimuvad pühapäeviti kl 10.30 Nõmme Lunastaja kirikus aadressil Õie 10. Nõmme Lunastaja kirik, Õie 10

Suvila 1, tel 677 8011, www.nomme.ee

Palvus igal laupäeval kl 18.

Rahumäe mängujaam

Mängujaama eesmärk on pakkuda lastele ja peredele võimalust koos mängida, meisterdada ja tegeleda loovate tegevustega. Avatud E kl 12–19, T–R kl 10–19. Iga kuu viimane reede suletud. Pärnu mnt 288b, tel 615 7157, www.nomme.ee/rahuma-mangujaam

Koguduse aadress: Võsu 5, tel 670 1679, 509 0011; nomme.rahu@eelk.ee; www.nommerahu.ee.

Nõmme baptistikogudus 4.06 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Mari Vahermägi. 11.06 kl 11 ja 18 jumalateenistused, jutlustab Gordon van Veelen. 18.06 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Veikko Võsu.

Pääsküla noortekeskus

Linnalaagritesse on veel vabu kohti! 12.–16.06 Pässa suveseiklus vanusele 7–12 a ja 14.–18.08 suvelõpu laager vanusele 9–12 a. Külas-

Palvekoosolek K kell 11; kasutatud riiete pood K 13– 17, L 9–13; noorte info www.facebook.com/ennkaks, koguduse televeeb www.tv.nbk.ee. Esita palvesoovid ja vaata lisaks www.nbk.ee. Puuvilja 4, 670 1155, nbk@nbk.ee, www.nbk.ee.

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik KUUPÄEV AEG

TEGEVUS

9.06

9.00–15.00 Laskeharjutus

2.06–04.06* 20.00–18.00 Majutus

10.06

10.00–16.00 Laskeharjutus

5.06

9.00–17.00 Laskeharjutus

11.06

9.00–17.00 Laskeharjutus

5.06

9.00–17.00 Laskeharjutus

13.06

9.30–14.00 Laskeharjutus

6.06

9.00–17.00 Laskeharjutus

14.06

8.30–17.00 Laskeharjutus

7.06

8.00–22.00 Laskeharjutus

15.06

9.00–16.30 Laskeharjutus

8.06

8.00–17.00 Laskeharjutus

*Pidev kestus

Vajadusel teeb päästeamet demineerimistöid. Lisainfo: tel 503 4102. Internet: harjutusvali.mil.ee, e-post: kv.tvj.manniku@mil.ee.

Teated detailplaneeringutest Tulenevalt planeerimisseaduse § 12 lg 1 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 15 lg 1 ning Tallinna linnavalitsuse korraldustest avaldame järgmised teated:

Nõmme linnaosa valitsus avalikustab Nõmme linnaosa valitsus pikendab Pärnu mnt 457 kinnistu detailplaneeringu avalikustamise tähtaega. Detailplaneeringu eesmärk on muuta kinnistu äri- ja tootmismaa sihtotstarve elamumaaks ning määrata ehitusõigus kuni 4-korruseliste korterelamute ehitamiseks. Detailplaneeringuga saab tutvuda Nõmme linnaosa valitsuse ruumides Vabaduse pst 77 I korrusel ja Tallinna linnavalitsuse I korru-

se infosaalis Vabaduse väljak 7 alates 2. juunist kuni 30. juunini 2017, samuti Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn. ee/DetailPlanning/Details/DP041730. Info tel 645 7300, Ene Tomson Detailplaneeringutega saab tutvuda ka Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr.

Tallinna Rahumäe Põhikool võtab konkursi korras tähtajaliselt tööle

Tallinna Rahumäe Põhikool ootab oma meeskonda

IKT-TUGIISIKU

KLASSIÕPETAJAT

alates 1. septembrist 2017.

alates 25. augustist 2017.

Täpsem info kooli kodulehel: www.rahumae.tln.edu.ee/sisu/tookuulutused

Täpsem info kooli kodulehel www.rahumae.tln.edu.ee/sisu/tookuulutused.

Teenused Nõmmehaldjad tulevad appi: puude langetamine, lehtede vedu (1 kott 1.50), okste vedu (4 m3 20 eurot), muru niitmine, hekkide pügamine, aedade koristus, vihmaveerennide puhastus, väikerajatised ja piirdeaiad. Kõik tööd sinu koduaias. Tel 5569 8908, haldjad@ nommehaldjad.ee, www. nommehaldjad.ee. Puude-põõsaste saagimine, kändude väljajuurimine, kändude freesimine ja puuokste äravedu. Tel 5347 6867. Kogenud puuhooldajad raiuvad ohtlikke puid ja teevad puude hoolduslõikust. Puude tervisliku seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Soodsad hinnad! Tel 522 0321, info@ arbormen.ee, www.arbormen.ee. Arborist II: mootorsaetööd eramutele ja teistele objektidele, ohtlike puude langetamine, samuti puude kujundamine ja okste lõikamine. Tel 5561 4664, Ivo. Õmblusmasinate parandus. Parandan kõiki õmblusmasinaid. Tulen Tallinna ja Harjumaa piires kohale. Garantii. Hillar, tel 516 8180. Kolimiseelne koristus ja prügi äravedu. Tel 5347 6867. Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine ning viljapuude lõikamine. Muruniitmine (trimmeriga). Tel 5348 7318, e-post igor@ inkteenused.ee.

Lõikan hekki, trimmeriga pika heina niitmine, saetöö aias. Tel 5554 7291. Elektritööd litsentsiga elektrikult. Töö ja materjalid soodsalt. Ärge tapke ennast elektriga, lubage end aidata spetsialistil. Tel 5665 1156. Väikehoonete lammutus koos ehitusprahi äraveoga. Tel 5347 6867. Vanaraua ja kodumasinate äravedu: plekk, torud, vinklid, pesumasinad, pliidid, vannid, mootorid, seadmed jne. Õuest, garaažist tasuta, korterist 10 eurot. Külmkapid, telerid 10 eurot. Tel 5550 5017. Aedade, väravate, terrasside valmistamine ja paigaldus. Väikeehitus, elektri- ja remonditööd. Tänavakivi ja pinnasetööd. Bobcat, kallurkraana teenus. Võimalik ka järelmaks. Kogemus 19 aastat, asume Nõmmel. Tel 501 4165. Väljaõppinud puudelangetaja raiub ohtlikke puid ja oksi. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Freesin kände ja vean ära oksi. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 513 3458.

Elektritööd soodsate hindadega kogenud elektrikult. Likvideerin ka pisirikkeid. Tel 5660 9403.

Küünte geellakkimine, käte parafiinihooldus, kulmude ja ripsmete keemiline värvimine. www.fb.com/ kersti.ilutubanommel või tel 512 9473. Aia-, värava-, tõstukseja automaatikalahendused parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt kuni 4,5 m avale 1500 eurot. Tiibvärava komplekt kuni 4 m avale 1150 eurot. Tõstuks 2,5 m x 2 m 450 eurot. www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee. Mullamuttide tõrje. Mullad, väetised, kahjuritõrje vahendid. Tel 5669 8863. Korstnapühkija Tallinnas ja Harjumaal (töödele nõuetekohane akt). Tel 5340 9594. Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi, eterniit). Fassaadi survepesu ja värvimine. Tänava- ja unikivide puhastus. Tel 5624 1509, Andres. Piirdeaedade ehitus immutatud puidust. Jm maksumus puitaiale 1200 mm, lipivahega 50 mm alates 30 eurost. Valmistame ka nelikanttorust tiibvärava raame nii auto- kui jalgväravatele. Konsultatsioon kohapeal tasuta! Tel 5678 8609. Pottsepatööd. Ahjude, kaminate, pliitide, soemüüride ja korstnate ehitus ning remont. Olemas kutsetunnistus ja 12 aastat kogemust. Töödel garantii. Tel 58 359 557.

Akende pesu, veerennide puhastus, katuste pesu ja katuste värvimine. Tel 5638 8994.

Viime tasuta jalust ära raamatud, mida teil vaja pole. Sobivad kõik raamatud, igas seisukorras. Tee riiulitele ruumi. Tel 5346 8430.

Viime tasuta ära vanametalli ja puidu. Tel 5662 1344.

Rehvivahetus Hiiul! Pärnu mnt 388f (sissesõit Salve tänavast). Müügil suures valikus vähekasutatud rehve ja velgi. Kogu laoseis koos fotodega www. rehvid-est.ee. Tel 5664 1897, avatud E–R 9.30–18, L 10–15. Korterite, majade, suvilate ehitus-remont, lamekatuste remont sbs-rullmaterjaliga, laon korstnaotsi. Boilerite, saunaahjude, pistikute paigaldus. Ummistuste kõrvaldamine. Keskkütte pesu. Tel 5850 8713. Hekkide, viljapuude ja muru lõikus. Tel 5663 0024. Kivikorstnate parandus ja uute ehitamine. Tel 518 8889. Valtsplekk-katused, vihmaveesüsteemid, varikatused, liistprofiilid, katuse lisatarvikud, plekksepatööd. Valmistamine, remont, paigaldus. Tel 5457 5882, www. pleku.ee. Anu Juuksurisalong, naiste-, meestejuuksur, lõikus 8–11 eurot, lokk 17–20 eurot, maniküür 7–8 eurot, pediküür 12–15 eurot, kulmud + ripsmed 5 eurot, geelküüned. Asume Pärnu mnt 291, tel 677 0822. NB! Vajame juuksurit 0,5 kohaga. Puutööd, puitaiad, võrkaiad, terrassid, puitmajade soojustamine, puitfassaadid, lamekatuste ehitus, remont, aedade ja majade värvimine, lammutustööd, tänavakivide paigaldus, parandustööd. Tel 5366 4294, ehitusm@online.ee.

Vastavalt projektile paigaldame teie kinnistule veeja kanalisatsioonitorustiku ja liitume ühisveevärgiga. Veemõõdusõlmede väljaehitamine ja santehnilised tööd. Mahutite paigaldus. Kaevetööd. Väike traktor, suur traktor, vastavalt vajadusele (roxon’i võimalus). Tänava- ja äärekivide paigaldus. Keevitustööd. Töödele garantii 2 aastat. Tel 5656 7690, wwbuilding.eu. Viime tasuta ära teie vanaraua (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid jm). Tel 5554 1036. Vaipade ja põrandakatete pesu! Mittemehaaniline! Pehme mööbli ja autosalongide puhastus, plekkide eemaldamine. Aurupuhastuse võimalus. Min 15 eurot; 2 x 3 m alates 30 eurost; 3 x 4 m alates 65 eurost. Nõmmel vaipade transport tasuta! Tallinna piires edasi-tagasi transport 7 eurot. Tel 5678 8609. Pakume haudade hooldust: liiva vahetus, liivaga katmine ja ääriste puhastus. Teeme kujundust ja istutame lilli. Tel 506 8325. Bituumenkatuste remont sbs-rullmaterjaliga. Hüdroisolatsiooni- ja plekitööd. Tel 5819 7445. Pehme mööbli parandus. Tel 5631 3996. Tänava- ja äärekivide paigaldamine. Tel 588 9615. Väljaõppinud massöör vabastab sind lihaspingetest ja väsimusest. Hind soodne. Asukoht Pääskülas, tööaeg paindlik. Tel 5695 9081, e-post lauri.kreek@ gmail.com. Vihmaveerennide puhastus ja parandus; antennide eemaldus. Tööd köitega. Tel 5390 3811.

Ost/müük Ostan vanu raamatuid, vinüülplaate, märke, mänguasju. Pakkuda võib ka muid vanemaid tarbeesemeid (nõud, mööbel, tööriistad). Tel 504 0999, Urmas või 514 0618, Andres. Ostame kasutatud raamatuid (valikuliselt, kõige vanematest uuemateni), vanu postkaarte ja mänguasju, vanemat eesti kunsti (maalid, graafika). Vajadusel tuleme kohale. Raamatukoi, Harju 1. Tel 683 7714, 511 5525. Ostan Tarbeklaasi tooteid ja EW-aegseid nõusid ja klaasesemeid, omaaegse Juveelitehase hõbedast esemeid (söögiriistad, ehted jms), eesti kunstnike teoseid (maal, graafika jms) samuti nahkköites raamatuid, vanu postkaarte, märke ja münte, võib pakkuda ka muid vanemaid esemeid, tasun kohe, kuulutus ei aegu. Tel 517 6412, Raivo. Ostan teie vana või seismajäänud auto. Sobiva pakkumise korral raha kohe ja vajadusel ARKist kustutamine. Tel 5698 1497, Kristjan. Liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt, sõelutud põllumuld, haljastusmuld, täitemuld jm. puisteveod hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. Tel 525 2632.

Müüa terrassiga (15 m²) kahetoaline korter uues kortermajas Nõmmel, 45 m², koos köögimööbliga. Korteri juurde kuulub auto parkimiskoht maja all garaažis ja suur panipaik keldris. Hind 135 000 eurot. Tel 5342 0475. Ostan teie kasutuseta jäänud sõiduauto, võib vajada remonti, pakkuda võib ka vene autot. tel 5629 8239. Vanaraua ost kodust, alates 300 kilogrammist. Tel 520 1325. Killustik, liiv, graniitkillustik, täitepinnas, sõnnik, sõelutud põllu- ja kompostmuld, kasvumuld, freesasfalt, betoonisegu. Veokogused: 0,1–8 t. Hea hind kokkuleppel! Tel 501 5992. Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509 2936. Jalgpalliväravad, korvpallilauad, batuudid. Kaasaegse disaini ja kvaliteediga spordivahendid Teie koduaeda. Tulge õue mängima! Tel 511 8337, e-post info@exitsport.eu, vaata ka www.exitsport.eu. OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215. Ostan vanu raamatuid, fotosid, postkaarte, merevaigust ehteid, mööblit maale, graafikat, münte, paberraha, nõusid, märke, medaleid jne. Tel 5829 9810. Müüa istutusmulda, poolkõdusõnnikut, männikooremultši kilekottides, kohaletoomine, tel 5330 5174. Too oma mullale uus elu sisse vermikompostiga. 5 x 25 l hind 20 eurot koos Tallinna piires kohaletoimetamisega. Tel 5457 3551, info@compost-it.ee. Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja metsamuld, haljastusmuld, freesasfalt, graniitkillustik, paekivisõelmed, kruus kohaleveoga. Hea läbivus ja manööverdusvõime. Tel 507 9362. Müüa suitsuahi-aiagrill korstnaga, vähekasutatud segumasin, Pinnasetihendaja XTP7, Hilti TE-5, Hilti TE-75 kaks laserit. Asuvad Nõmmel. Tel 503 3679. Ostan 2-toalise ahjuküttega korteri. Eelistatud 1. korrus. Piirkond Nõmme, Laagri jne. Oodatud kõik pakkumised. Ostuga kiire! Tel 56 35 44 02. Müüa graniitkive haljastuseks transpordiga. Tel 5853 2450. Soovin osta garaažiboksi Nõmmel, võib vajada ka remonti. Tel 5363 8384. Müüa loomasõnnikut: 7 tonni 150 eurot, 15 tonni 220 eurot; mulda, täitepinnast, liiva ja killustikku. Tel 5697 1079, e-post taluaed@hot.ee. Kirjastuse Eesti Raamat lao tühjendusmüük toimub 8. juunil Tallinna Raamatutrükikoja fuajees Laki 26. Hinnad erakordselt soodsad!

Küttepuud Halupuud 30, 40, 50 cm. Lahtiselt, konteineris, võrkkotis. Brikett. Kõdusõnnik 40 l. Kviitung. Info tel 654 1100, 523 8852.

Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ega teenuse kvaliteedi eest.


2. juuni 2017 7 Tasuta tulehakatus soovi korral 5 võrku kaasa. Müüa otse tootjalt kütte- ja kaminapuud, lahtiselt ja 40 l / 60 l võrgus, klotsid 40 l võrgus, tulehakatus 40 l võrgus ja lehtpuu saepuru kotis. Tel 5018594, kaminapuu.ee.

Rahvusvaheline ehitusettevõte otsib viieks aastaks (2017–2022) tehtud äriplaani elluviimiseks ehitusjuhti – juhatuse liiget. Kui tunned, et just sina sobiksid meile, anna oma soovist teada tel 5553 0120 või e-post: info@ tiiman.eu.

Kuivad ja toored küttepuud, kaminapuud 40 l võrgus kohaletoomisega (halukuller.ee). Tel 509 6735.

Nõmme Puidupood pakub tööd C-kategooria autojuhile. Tel 515 0000.

Müüa toored küttepuud: lepp 33 eurot/rm, sanglepp 36 eurot/rm, haab 36 eurot/rm, kask 39 eurot/rm, saar 39 eurot/rm. Kogus alates 7 rm, transport hinna sees. Tel 5551 8498.

Muu Kimbud, pärjad, seaded – Suzi Lilled OÜ, Rahumäe tee 23. Avatud E–R kl 9–19, L–P kl 9–17. Tel 687 1119, 5553 0531. Tallinna Lasteaed Nõmmekannike pakub tööd lasteaiaõpetajale 1,0 koormusega alates august 2017. Avaldus ja CV saata nommekannike@nommekannike.edu.ee. Lisainfo tel 651 4765.

Viime tasuta ära vanad akud ja sõidukõlblikud rehvid. Tel 5347 6867. Seoses tegevuse laienemisega otsime puuseppi, betoonitöölisi, üldehitajaid, müürseppi. Pakume tööd Eestis, Norras, Rootsis, Saksamaal. Võimalikud erinevad töölepinguvormid. Saada oma CV või küsi lisa e-posti teel: info@tiiman.eu.

Nõmme turul on avatud Nõmme Vaba Aja Keskuse käsitöömeistrite kiosk T - P kl 9 - 16 Müügil palju käsitööd,kangastel kootud põranda- ja seinavaibad jpm. Olete kõik teretulnud!

Nõmme Rattakool Vana Mustamäe 16 (hüppetorni juures) 7+, 10+ ja 13+ õppegrupid ootavad uusi õpilasi Tel 522 3303 nommerattaklubi@gmail.com

Otsin koristajat eramajale Nõmmel Kivimäel. Vajadus on kahe nädala tagant reedeti. Tel 517 6776. Ehitusettevõte otsib personalitöötajat, vajalik inglise ja vene keele oskus ning personalitöötaja kvalifikatsioon. Pakume osalist tööaega ning kodus töötamise võimalust. Soovi korral saada oma CV e-postile: info@tiiman.eu.

NÕMME TENNISEKESKUS Rahu 3 Võtab tööle

ADMINISTRAATORKORISTAJA. Tulla kohale või helistada

50 67 011

NAARITSA 4 ÄRIHOONE

2017. aasta suvel valmib Tallinnas, Vabaduse puiestee ääres, aadressil Naaritsa tn 4 uus ärihoone. Üürile on anda kokku 2000 m2 büroo-, laoning kaubanduspinda. Äripindade suuruste vahemik on 50 - 2000 m2. Üürihinnad on vahemikus 6,5-12 €/m2. www.hammerhead.ee

Nelipühad 2017 Olete oodatud nelipühade kontserdile ja jumalateenistusele

pühapäeval, 4. juunil kell 15 Stuudio I Park Inn by Radisson Central, Tallinn, Narva mnt 7C Pärast kontserti pakutakse kohvi, teed ja suupisteid.

Korter nagu maja.

www.elujogi.ee Tallinna Elujõe kogudus

Külalisjutlustaja Mark Shutes Riiast Tere tulemast kõigile!

Müüa uued korterid Nõmmel. 2-toaline + terrass

52,8 m2

3-toaline

+ rõdu ja terrass

92,5 m2

4-toaline

5-toaline

+ rõdu ja terrass

+ rõdu ja terrass

91,9 – 101,0 m2

109,6 – 136,6 m2

www.ilmarise3.ee


8 2. juuni 2017

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates 1995. aastast ja praegu on meil 49 kauplust üle Eesti. Meil töötab täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Ootame Järve ja Pääsküla Selverisse tööle

TEENINDAJAID INFOLETI TEENINDAJAID PAGAREID KALAMEISTRIT TRANSPORDITÖÖLISI Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest saad meie kodulehelt www.selver.ee. Kui soovid meie perega liituda, siis palun anna endast märku ja saada oma CV e-posti aadressile personal@selver.ee, täida kohataotlusankeet kodulehel või kaupluse infoletis. Lisainfo saamiseks palun helista 667 3785 või 5343 5337, Kristi Aasa.

Nõmme Sõnumid nr 11 (2017)  

2. juuni 2017

Nõmme Sõnumid nr 11 (2017)  

2. juuni 2017

Advertisement