Page 1

EMAKEELEPÄEVA KIRJANDUSKONTSERT

JÄRGMISEL NÄDALAL TOIMUVAD NÕMMEL FILMIPÄEVAD

ERAKOOL ON «CREATLONIS» EDUKAS

Pühapäeval, 18. märtsil kell 17 algab Nõmme kultuurikeskuses emakeelepäevale pühendatud kirjanduskontsert pealkirjaga «Meeles ja keeles», kus esinejateks Vladislav Koržets ja Riho Sibul. / Loe lk 3

Sel aastal tähistab eesti film oma 100. sünnipäeva. Nõmme kultuurikeskus koostöös Kinobussiga korraldab järgmisel nädalal Nõmme filmipäevad, mille raames näeb nii filme kui saab ise multikat teha. / Loe lk 4

8.–9. klasside õpilaste põnevast meeskonnamängust «Creatlon» võtab osa ka kuus võistkonda Nõmmelt – kaks Nõmme põhikoolist ja neli Nõmme erakoolist. Üks Nõmme erakooli võistkondadest on praegu 4. kohal. / Loe lk 5

Järgmine number ilmub 30. mär tsil 2012

16. mär ts 201 2 • Nõmme Sõnumid nr 6 (413)

Nõmme vapi ja lipu päev Neljapäeval, 22. märtsil tähistatakse Nõmme vapi ja lipu päeva. Kell 18 algab Nõmme keskuses Glehni ausamba juures asuval lipuväljakul liputseremoonia ning kell 19 toimub Nõmme Lunastaja kirikus (Õie 10) käsikellade ansambli Campanelli kontsert. Nõmme linnaosa vanema Erki Korpi sõnul on mullu valminud lipuväljaku juures traditsioonid alles tekkimas. «Nõmme vapi ja lipu päeva tähistamiseks tegi linnaosavalitsusele kodanikualgatuse korras eelmisel kevadel ettepaneku Emeli Schmidt, kuid siis polnud selleks ettevõtmiseks veel paraku sobivat kohta,» selgitas linnaosavanem. Edgar Rajandi kavandatud vapi kinnitas Nõmme linnavolikogu 22. märtsil 1938. Kaldselt poolitatud kuldset ja rohelist värvi kilbil on kaks vastandvärvuses männilatva. Nõmme lipu kavand kinnitati veidi enam kui aasta hiljem. Ajaloolase Leho Lõhmuse sõnul ei ole andmeid, et Nõmme lippu ja vappi oleks 1930. aastate lõpus kasutatud. «Tolle aja tavade kohaselt pidi niisugused aktid kinnitama president Konstantin Päts. Tema lauale need paberid aga ei jõudnud, Eesti riigil seisid ees muud, paktilisemad probleemid.» Koostöös OÜga Lipuvabrik toimub kuni jaanipäevani kampaania, mille käigus saavad Nõmme majaomanikud endale osta soodushinnaga Nõmme või Eesti lipu. Nõmme linnaosa majalipp ja mastilipp suurusega 105 x 165 cm maksab kampaania ajal 18 eurot, mastivimpel 6–7 m mastile mõõtudega 35 x 200 cm 25 eurot ning Eesti majalipp ja 6 m mastilipp suurusega 105 x 165 cm 18 eurot. Tarneaeg alates tellimuse kinnitamisest kaks-kolm nädalat. Lipuvabrik asub aadressil Türi 3. (NS)

PANE TÄHELE! Nõmme linnaosa valitsus tuletab kinnistuomanikele meelde, et igakevadises lehtede ja okaste äraveo kampaanias osalemiseks registreerumine toimub sel aastal varem. Registreerida saab 19.–23. märtsini Nõmme linnaosa valitsuse teenindussaalides Jaama 1 ja Vabaduse pst 77. Igalt kinnistult viiakse tasuta ära kuni kümme 75-liitrist lehekotti. Lehekotte veetakse ära 30. aprillist 27. maini. (NS)

Uuel nädalal saab otsustada tasuta ühistranspordi üle Tallinn korraldab 19.–25. märtsini linnaelanike küsitluse küsimusega «Kas toetate tasuta ühistransporditeenusele üleminekut alates 2013. aastast Tallinna ühtse piletisüsteemi liinidel?» ning selle vastusevariandid on «jah» ja «ei». Küsitlusest on õigus osa võtta igal vähemalt 18-aastasel isikul, kelle elukohaks on rahvastikuregistris märgitud Tallinna linn.

Jukko Nooni

LÜHIDALT

KÜSITLUSPUNKTID NÕMMEL Tööpäevadel • Nõmme linnaosa valitsuse teenindussaalides Vabaduse pst 77 ja Jaama 1 Esmaspäevast neljapäevani kella 9–17 ja reedel 9–16 Nädalavahetusel • Nõmme kultuurikeskuses, Turu plats 2 reedel kella 13–19, laupäeval 10–18, pühapäeval 10–16 • Nõmme turuhoones, Turu plats 8 reedel kella 13–17, laupäeval 10–17, pühapäeval 10–16 • Nõmme spordikeskuses, Külmallika 15a, reedel kella 10–19, laupäeval 10–18, pühapäeval 10–16 Erinevused küsitluspunktide lahtiolekuaegades on tingitud küsitluspunkti asukohaks olevate asutuste erinevatest lahtiolekuaegadest.

Koostöös MTÜdega on kavas alustada mitme uue sotsiaalteenusega Jukko Nooni Nõmme linnaosa valitsus kavandab koostöös kahe mittetulundusühinguga alustada mobiilse noorsootöö ning erivajadustega inimestele suunatud projektiga. Linnaosavalitsuse koostööpartnerite NIRK MTÜ ja MTÜ RuaCrew projekte toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Šveitsi Vabaühenduste Fond. Mõlema projekti esimene etapp hõlmab äriplaani koostamist. Jätkusuutliku plaani puhul on võimalik augusti lõpus taotleda toetust tegevuse alustamiseks. Nõmme linnaosa vanema Erki Korpi sõnul ei ole otstarbekas kõiki elanikele mõeldud teenuseid kohalikul omavalitsusel ise arendada, vaid tulebki koostööd teha or-

ganisatsioonidega, kel on konkreetset teenust puudutava valdkonnaga rohkem kogemusi ja teavet. «Lähiperspektiivis saab mõlema projekti üheks lüliks Valdeku 13 maja, mille baasilt kõik kavandatavad tegevused toimuma hakkavad, kuid NIRK MTÜ-le on pakutud võimalus juba märtsi lõpus oma tegevust jätkata Nõmme vana apteegi ruumides Mai tänaval. Endised apteegiruumid on praegu müügis, kuid kuni ostja leidmiseni võib neid kasutada mittetulundusühing,» lausus linnaosavanem. NIRK MTÜ algatatud projekti tulemuseks on erivajadustega väikelastele, õpilastele, noortele ja täiskasvanutele mõeldud niiöelda põlvkondade maja mudeli loomine.

«Praegu pakume teenust üldhariduskoolide põhikooliealistele hariduslike erivajadustega lastele. Põlvkondade maja eesmärk on laiem, tahame pakkuda kvaliteetset sotsiaal- ja haridusteenuste paketti ning huvitegevust Nõmme linnaosa erinevas vanuses erivajadustega inimestele,» selgitas Ave Kalmus NIRKist. Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetas põlvkondade maja projekti 2852,72 euroga. Teine projekt puudutab mobiilset noorsootööd, mis sotsiaalpedagoogilise mudelina jõudis Eestisse 2005. aastal, kuid selle rakendamine on võtnud aega ning seni pole inimeste vähesuse tõttu suudetud seda vajaliku järjepidevusega ellu viia. Vajalik on kindlasti piirideülene koos-

töö, seda nii erinevate linnaosade, linnade kui ka valdade vahel. MTÜ RuaCrew juhatuse liige Annegrete Johanson peab mobiilse noorsootöö mudeli rakendamist oluliseks, sest järjest rohkem on neid noori, kes ei osale erinevates planeeritud huvialategevustes ning veedavad kas oma vaba aega kaubanduskeskustes või tänavatel-parkides. «Mobiilne noorsootöö on mõeldud eelkõige just nendele noortele, kes praeguste pakutavate teenusteni kas ei jõua, ei soovi neis osaleda või sealt erinevatel põhjustel välja heidetakse, kuid siiski nõustamist ja suunamist vajavad, ennetamaks näiteks õigusrikkumisi,» selgitas ta. Kodanikuühiskonna sihtkapital toetas projekti 3480,74 euroga.


2 16 . m ä r t s 2 01 2

Erki Korp

LUGEJA KIRI

LINNAOSAVANEMA VEERG

Tähtpäevad, lipupäevad ja Nõmme vapp

K

uidas me tähistame meie riigi jaoks olulisi tähtpäevi või loome traditsioone Nõmme jaoks oluliste päevade tähistamiseks ja ajaloo väärtustamiseks? Alustan veidi tagasivaatavalt, kuid pilk on suunatud ikkagi tulevikku. 24. veebruaril osalesin pärast kultuurikeskuses toimunud Eesti Vabariigi aastapäeva kontsertaktust koosviibimisel Eesti Vabadusvõitlejate Liidu ja Nõmme Endiste Poliitvangide Grupi liikmetega. Paljud Eesti asja eest võidelnud mehed ja naised nentisid kurvastusega, et sellisel olulisel tähtpäeval lehvib Nõmmel majade küljes ja ka hoovis olevates mastides nii vähe riigilippe. Kohtusin vabadusvõitlejatega ka sel teisipäeval Nõmme gümnaasiumi Hiiu õppehoones, kus vabariigi aastapäeval algatatud teemadel jätkasime. Härrad mainisid, et on loomulik, kui olulistel tähtpäevadel pannakse ikka majale riigilipp lehvima, ühel mehel on lipp koguni 1937. aastast ja ta kasutab seda uhkusega siiani. Kokkusaamisel käidi välja mõte, et kui ehitatakse uus maja, see vastu võetakse ja antakse kasutusluba, peaks kasutusloa väljastamisel olema nõue, et majal on lipuhoidja või hoovis lipumast. Kindlasti on lisaks Eesti Vabariigi tähtpäevadele ja riiklikele pühadele meil ka Nõmme tähtpäevi, mida tähistada, ning miks mitte panna nendel päevadel maja külge või hoovis olevasse lipumasti hoopis Nõmme lipp. Alustasime koostööd Lipuvabrikuga, mis tegi meile Nõmme lippudele ja viirudele eripakkumise. Kuni jaanipäevani saavad linnaosa majaomanikud soetada endale Nõmme lipu või viiru Lipuvabrikust soodushinnaga. Kampaania eesmärk on tuua rohkem esile Nõmme identiteeti.

Kokkusaamisel käidi välja mõte, et kui ehitatakse uus maja, see vastu võetakse ja antakse kasutusluba, peaks kasutusloa väljastamisel olema nõue, et majal on lipuhoidja või hoovis lipumast.

N

õmme vapi ja lipu väärtustamiseks toimub 22. märtsil algusega kell 18 Glehni kuju juures oleval lipuväljakul üritus, millega tähistame Nõmme vapi ja lipu päeva. Sel kuupäeval täitub 74 aastat Nõmme vapi kinnitamisest Nõmme linnavolikogu avolikogu poolt. dast kaldselt pooliNõmme vapp kujutab endast tatud kuldset ja rohelist värvi vi kilpi, millel on kaks vastandvärvuses männilatva. nilatva. Kuldne värvus sümboliseerib Nõmme me liiva, õhku ja päikest, roheline tähistab b metsarohket aedlinna, mänd kestvust ja püsivust. Vapi kavandas Edgar Rajandi, kavandi vandi kinnitas Nõmme linnavolikogu 22. märtsil 1938. Valge-rohetriibulise lipu kavand kinnitati 13. juunil 1939. 39. Nõmme lipu ja vapi taaskehteskehtestas Nõmme Heakorra Seltsii initsiatiivil 21. septembril 1988.. aastal Tallinna linna Lenini rajooajooni TSN täitevkomitee. Lipu õnkus nistas Nõmme Rahu kirikus 12. novembril 1988 õpetaja Voldemar Ilja.

5. märtsil toimus Pääsküla gümnaasiumis jäätmeinfotund.

Ei saa ühtlustada ühtlustamatut Nõmmel oli 5. märtsil koosolek, kus KOV ja jäätmevedaja esindajad püüdsid elanikele selgitada, miks on vaja ühtlustada ühtlustamatuid asju. Koos oli küll vaid napp kolmandik 337st, keda küsimus puudutab, kuid sündmus ei kujunenud rõõmsaks rumalate rikastamiseks tarkusega. Ei mõistetud, miks püütakse tühistada aastaid kehtinud jäätmeveo korda, mis arvestas eramuasustuse jäätmekäitluslikke erinevusi suurte kortermajadega asumitest. Jäätmeseaduse ühe normitehniliselt puuduliku sätte tegelikkuse suhtes vildak ja teisi, jäätmeteket vältivaid sätteid eirav tõlgendus – lihtsamalt, elanike sundimine prügitekke kuni kolmekordistamisele – tekitas nördimust ja vastuseta küsimuste tulva. Ka tormilise aplausi. See vallandus irooniast kantuna siis, kui prügivedaja esindaja nimetas mõistlikult korraldatud jäätmevedu soodustuseks. Tooni järgi õigustamatuks, kaotamisele kuuluvaks.

Prügivedaja teod vabastavad mind võimalikust laimusüüdistusest. Sain temalt 140-liitrise konteineri 84-päevase veosagedusega lepingu kehtides uue veograafiku sellesama konteineritäie (mitte lahkelt reklaamitavate mõnekiloste pisipakikeste) veoks 28 päeva tagant. (84 jagatult 28ga ongi kolm!) Tagasilükkamiskirjale ja pakikeste vedu pakkuva lepingu nõudmisele vastati tuimalt – vaid 28-päevase perioodi kohustuslikkuse korrutamisega. Uue lepingu (või kolmveerandtühja mahuti veohinna proportsionaalse vähendamise) kohta ei sõnagi. Seepeale palusin linnavalitsust vedaja korrale kutsuda jäätmeseaduse § 120 alusel (käsitleb ka jäätmete tekke vältimise nõuete rikkumist). Koosoleku pahameel mõistlikult korraldatud prügikäitluse sorteerimiseelsesse minevikku tagasipööramise katse vastu koondus linnavalitsuse esindaja selgituste mõjul lõpuks jäätmeseaduse puudustele

ja selle asjakohatule tõlgendamisele. Seaduse parandamise algatamiseks moodustus spontaanselt ligi 40-liikmeline elanike rühm. Kirja koostamine võimudele käib, linnaosavanema taustatugigi on olemas. Nii et lootust nagu oleks. Kuid seadusi ei parandata kiiresti. Seniks soovitan kõigil 336 kaasnõmmelasel lükata resoluutselt tagasi kõik toorelt jäätmetekitamise rohkendamisele suunatud veograafikud, paludes vajadusel KOVi sekkumist. Aimub, et prügivedaja töö juurdetekitamise ind raugeb, kui loodetud mitmekordistumise asemel jääb tulu enam-vähem endiseks (nagu nähtus ühest linnavalitsuse esindaja esitatud arvutusest), lisandub vaid mitu korda rohkem operatsioone – pisikeste pakikeste ja mõnekümnesendiste arvekestega. Misjärel pole ka enam mõtet survestada omavalitsust jäätmeseaduse kallutatud tõlgendamisele. HEIDO OTS

Need 337 Nõmme linnaosa kinnistuomanikku, kes said eelmisel kuul kirja, millega kohustatakse nad hiljemalt 2. aprilliks viima oma jäätmeveolepingud vastavusse jäätmeseaduses ja Tallinna jäätmehoolduseeskirjas kehtestatud nõuetele, saavad soovi korral abi ASi Ragn-Sells esindajalt. Ragn-Sellsi esindaja aitab lepinguid ümber vormistada ja jagab vajadusel infot jäätmeveo korralduse kohta Nõmme linnaosa valitsuse teenindussaalis aadressil Jaama 1 järgmistel aegadel: 26. märtsil kella 15–18, 29. märtsil kella 9–12, 2. aprillil kella 15–18

Registreeringu õigsuse kinnitamise kohustus majandustegevuse registris

Erki Korp, linnaosavanem

Nõmme Sõnumid Väljaandja: Nõmme linnaosa valitsus Toimetaja: Jukko Nooni telefon: 645 7344, faks: 645 7340, e-post: jukko.nooni@tallinnlv.ee online: http://nommesonumid.blogspot.com kodulehekülg: www.tallinn.ee/nommesonumid Vabaduse pst 65, Tallinn 11211 Levi: AS Eesti Post Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

Tuletame meelde, et hiljemalt 15. aprilliks peab ettevõtja esitama kinnituse registreeringu õigsuse kohta majandustegevuse registris (MTR). Registreering, mille andmeid õigeaegselt ei kinnitata, peatatakse 1. mail. Ettevõtja, kelle registreeringud on peatatud, ei tohi vastaval tegevusalal tegutseda. Peatatud ettevõtjate tegevus taastatakse registreeringu andmete õigsuse kinnitamise hetkel. Vajaliku info leiate veebilehel www.mkm.ee/mtr.

Ettevõtjal on kiire ja mugav võimalus oma registreeringute õigsust kinnitada digitaalselt allkirjastades elektrooniliselt, kasutades portaali X-tee teenuseid ettevõtjale. Kui olete valinud portaali teenustest «Sisenemine MTRi ettevõtja kasutajana», tuleb MTRi menüüst valida «Õigsuse kinnitamine» ning kinnitamiseks vajalikud registreeringud märgistada ruudus linnukesega ning klikkida «Kinnita õigus». Saates andmete kinnitamise paberil, leiate vastava taotluse registri menüüst taotluse vormide nr 18 alt.

Kui ettevõtja ei esita kinnitust registreeringu õigsuse kohta, kustutab haldusorgan peatatud registreeringu kuue kuu möödumisel registreeringu peatamisest arvates, s.o 1. novembril. Andmete õigsuse kinnitamise eest riigilõivu ei tasuta. Majandustegevuse registreeringutega seotud toimingute kohta annab informatsiooni Nõmme linnaosa valitsuse ettevõtluse vanemspetsialist Kaja Hints. Vastuvõtud esmaspäeval kl 15–18 ja neljapäeval 9–12 Vabaduse pst 77, III korrus, tel 645 7314.


16 . m ä r t s 2 01 2

Vladislav Koržets ise end luuletajaks ei pea Britta Koržets

Tanel Meos/Delfi

LÜHIDALT

Jukko Nooni Kolmapäeval oli emakeelepäev. Sellega seoses toimub pühapäeval, 18. märtsil algusega kell 17 Nõmme kultuurikeskuses kirjanduskontsert pealkirjaga «Meeles ja keeles», kus esinejateks Vladislav Koržets ja Riho Sibul, kes kumbki ilmselt lähemat tutvustamist ei vaja. Kirjanduskontserdil saab kuulda Koržetsi tekste nii tema enda kui ta hea sõbra Riho Sibula esituses. Nõmme Sõnumid käis eelmisel reedel Vladislav Koržetsi kui laulutekstide autoriga vestlemas. Vladislav Koržets on tuntud muhedaid ja õpetlikke vahetekste pajatava keskkonnasaate «Osoon» saatejuhina, samuti teatakse teda kirgliku kalamehe ja kalaroogade kogenud valmistajana. Ka eelmisel reedel oli ta Nõmme Sõnumite külaskäigu ajal ametis omapüütud ahvenate fileede marineerimisega. Ilmselt veidi vähem teatakse teda luuletaja ja laulutekstide autorina, kelle sõnadele tehtud laule on esitanud Tõnis Mägi, Riho Sibul, Gunnar Graps, ansamblid Ultima Thule, Ruja jt. Tõsi, luuletajaks ei soovi Koržets ise end nimetada. «Ma ei saa öelda, et pean ennast luuletajaks, ei pea. Enda luuletajaks pidamine on koormav, muutub inimese jaoks rolliks ja hakkab teda ahistama ja kammitsema,» räägib ta. «Kui minult küsitakse, kes ma olen, soovides, et ma oma sotsiaalse rolli välja tooksin, siis ma ei oskagi tuua, neid on nii erinevaid. Olen kogenud seda, kuidas roll inimest enese alla haarab, võtab oma võimusesse, ja kui raske on sellest rollist vabaneda,» sõnas pikka aega ka humoristina tuntud Koržets. Ka looduse- ja kalamehena ikoonistamine ei pruugi tema sõnul alati meeldiv olla. «Kui mind nimetatakse Eesti esikalastajaks, tunnen sügavat piinlikkust ja ebamugavust, sest kalamehi, kes on minust selle asja peale osavamad, pühendunumad, keskendunumad,

Buss nr 23 hakkab taas bussijaamani sõitma Nõmme linnaosa valitsuse palvel pikendab Tallinna linnavalitsus aprillist bussiliini nr 23 marsruudi taas autobussijaamani. Praegu sõidavad selle liini bussid ainult Kaubamaja peatuseni. Nõmme linnaosa vanema Erki Korpi sõnul võeti bussiliini lühendamisega nõmmelastelt otseühendus bussijaama, keskhaiglasse jt olulistesse sihtkohtadesse. «Sellega polnud rahul Nõmme elanikud ega linnaosavalitsus. Linnaosavalitsus edastas elanike pöördumise transpordiametile palvega endine marsruut taastada. Esialgu saime eitava vastuse ning seetõttu olin sunnitud pöörduma Tallinna linnapea Edgar Savisaare poole, kes koos transpordivaldkonda kureeriva abilinnapea Taavi Aasaga leidis Nõmme elanikele parima lahenduse,» rääkis Korp. (NS)

Riho Sibulat ja Vladislav Koržetsit saab näha ja kuulda 18. märtsil Nõmme kultuurikeskuses. kes valdavad neid kunste paremini, on Eestis küllaga,» räägib ta. «Jah, ma oskan küll kala püüda, oskan küll. Ma olen teoorias ilmselt Eesti tugevamaid käppasid, sest ma olen nii andetu kalamees, et pean teooriat uurima,» ütleb ka kaheksa aastat ajakirja Kalastaja peatoimetaja ametit pidanud Koržets muheldes.

Tekst, mis võiks lauluks saada Eesti keel on Vladislav Koržetsi jaoks kirjutamise ja mõtlemise keel. «Jah, mu elus on olnud perioode, kus olen suutnud vene keeles mõtelda ja hädapäraselt mida-

KONTSERT Pühapäeval, 18. märtsil kell 17 algab Nõmme kultuurikeskuses emakeelepäevale pühendatud kirjanduskontsert «Meeles ja keeles». Laval on Riho Sibul ja Vladislav Koržets. Kontserdilt on võimalik osta ka Sibula ja Koržetsi autogrammidega CD-plaati «Kahemehesaag».

gi kirjutada, saksa keeles üsna natukene, aga need ei ole mingil juhul mu kirjandusliku loome keeled. Minu loomekeel on ikka see keel, mille sees ma olen. Keel määrab minu maailmataju ja -tunnet, keel ongi see vahend, läbi mille ma ilma tajun. Mulle on antud eesti keel.» Emakeelepäeva kirjanduskontserdile pealkirja andnud «Meeles ja keeles» on mullu sügisel ilmunud Riho Sibula ja Vladislav Koržetsi CD-plaadi «Kahemehesaag» avalugu. Koržetsi sõnul sündis see tekst tegelikult tellimustööna, kuid lauluks siiski ei saanud. «See sündis siis, kui Eesti Keeled valmistus oma kümnendat sünnipäeva tähistama ja Ain Agan tegi juttu, et kas ma ei teeks selle jaoks üht teksti, mis lauluks võiks saada. Aga siis – kuidas nüüd öelda – Riho ja Ain ei suutnud delikaatsusest ära jagada, kes peaks viisi tegema... Nüüd ma lugesin selle siis ise plaadile, taustaks Riho muusika,» rääkis Koržets ühe loo sünnilugu.

«Kui ma kirjutan mõnd teksti, siis mõtlen küll, et võib-olla Riho või mõni teine sõber tahaks sellest laulu teha. Aga meie töö ei käi nii, et meloodia oleks valmis, vaid enne on ikka tekst. Jah, ma olen mõne üksiku loo siiski ka valmis meloodiale teinud. Näiteks Lotte-filmi tunnuslaul Sven Grünbergi muusikale, aga see on erand.» «Üks laulutekst võib sündida kähku, kuid võib küpseda minus ka väga kaua, lausa aastaid, näiteks «Videviku» teksti puhul läks esimese salmi valmimisest kogu teksti valmissaamiseni neli-viis aastat. Mul on kusagil kuklas ikka ootvel mõned kujundid, mille sättimine seotud kõneks ootab õnnelikku päeva või lihtsalt tellimust. Nii tegin mullu «Kormoranide» filmi jaoks kahe päevaga kolm teksti, aga nii «Priiuse orjade» kui ka «Stepihundi ulu» põhikujundid kummitasid mind juba ammu. Ja mis veel: päev, mil sünnib tekst, on sulaselge rõõmupäev.»

«Väike nõid», aga ka Mark Twaini «Tom Sawyeri seiklused». Pääsküla raamatukogus on Kivirähk populaarne ka täiskasvanute hulgas. Nõmmel ja Männikul tema «Rehepappi» ja «Meest, kes teadis ussisõnu» aga edetabelist ei leia. Eesti autoritest käisid läbi ka Viivi Luige, Kaur Kenderi ja Andres Anvelti nimi. Mõni aeg tagasi kõlanud suur poleemika raamatukogude teemal tõi esile Barbara Cartlandi nime kui kõigi raamatukogude menuautori. Cartlandi nime kahjuks või õnneks Nõmme raamatukogude laenutusedetabelite tipust ei leia. Küll aga võis sealt leida Carol Masoni «Abielunaiste saladused» ja loomulikult Sofi Oksaneni «Puhastuse».

RAAMATUKOGUDE ESIKÜMME 2011

Nõmmelased Cartlandi ei loe Jukko Nooni Raamatud on suhteliselt kallid ja üha rohkem inimesi kaalub hoolega, kas ja mida endale koju osta. Seetõttu hangitakse lugemisvara raamatukogudest. Nõmmel on kolm raamatukogu. Raamatukogude 2011. aasta laenutusedetabeleid vaadates saab aimu, mida nõmmelased lugeda eelistavad. Raamatukoguti on pilt erinev. Laenutushittide seast võib leida koolide kohustuslike raamatute nimekirja kuuluvaid teoseid – «Meister ja Margarita», «Kärbeste jumal», «Kuristik rukkis» jne. Väga populaarsed on «Minu»-sarja reisiraamatud. Männiku raamatukogus olid 2011. aastal enim laenutatud kahekümnest raamatust

3

lausa pooled sellest sarjast. Samuti meeldib inimestele lugeda memuaare ja elulugusid. Edetabeliraamatute hulgast leiab Ada Lundveri, Anne Veesaare, Eve Kivi, Tõnu Aava, Urmas Kibuspuu, Arvo Kukumäe, Heinz Valgu jt nime. Ilukirjandusest laenutatakse, nagu juba mainitud, palju kirjandustunnis kohustuslikke teoseid, samuti laste- ja noorsooraamatuid, nii tõlketeoseid kui kodumaiste autorite loomingut. Eesti autorite raamatutest võiks nimetada Aino Perviku Arabella- ja Kunksmoorilugusid, Andrus Kivirähki erinevaid lastejutte, Aidi Valliku «Kuidas elad, Ann?» ja Helga Nõu «Pea suu!». Tõlgitud raamatutest oli mullu väga populaarne Grigori Osteri «Õuduste kool», Otfried Preussleri

1. J. Petrone «Minu Eesti. 1. osa. Kas lubate elada?» – 169 laenutust 2. S. Oksanen «Puhastus» – 146 laenutust 3. A. Vallik «Kuidas elad, Ann?» – 131 laenutust 4. L. Arme «Eve Kivi. Ma olen elanud» – 122 laenutust 5.–6. H. Eelrand «Anne Veesaar. Elus, see on kõige tähtsam!» – 115 laenutust 5.–6. M. Kupinskaja «Minu Alaska» – 115 laenutust 7. G. Oster «Õuduste kool» – 106 laenutust 8. W. Golding «Kärbeste jumal» – 95 laenutust 9. O. Preussler «Väike nõid» – 92 laenutust 10. T. Aav «Aplaus teile» – 90 laenutust *Andmed Nõmme, Pääsküla ja Männiku raamatukogust.

Horre Zeiger 80 14. märtsil tähistas 80. sünnipäeva eesti svingmuusika grand old man Horre Zeiger. Kahjuks seekord küll haiglavoodis. Juubilari pühendumine muusikale on legendaarne, omanimelist orkestrit on ta juhatanud nüüd üle 57 aasta ja selle aja jooksul on koos nendega laval olnud suur hulk lauljaid ja pillimehi, keda meie muusikasõbrad hästi teavad. Horre Zeiger BigBandi kontserdid on alati olnud oodatud, harivad ja nauditavad. (NS)

Sotsiaaltoetused lastega peredele Tallinna linn maksab toimetulekuraskustes lastega peredele toimetuleku soodustamiseks erinevaid toetusi. Toetuste määramise aluseks on perekonna sissetulek. Sissetulekute hulka arvestatakse kõigi pereliikmete netotulud, välja arvatud riigi- ja linnaeelarvest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused. Toetus määratakse reeglina isikutele, kelle perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (290 eurot) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast (näiteks 4-liikmelise pere puhul 986 eurot). Õigus toetust taotleda on isikul, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetele on Tallinna linn. Lastele makstavate toetuste liigid (makstakse vanemale, eestkostjale või hooldajale) on: toetus toimetuleku tagamiseks, puudega lapse perele rehabilitatsiooniteenuse osaliseks hüvitamiseks, abivahendite soetamise osaliseks hüvitamiseks, retseptiravimite ja vaktsineerimise maksumuse osaliseks hüvitamiseks, laagrituusiku osaliseks hüvitamiseks, lapse põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ning koolimineku kulude osaliseks hüvitamiseks, laste huvi- ja sporditegevusega seotud kulutuste ja erakorraliste väljaminekute osaliseks hüvitamiseks. Nõmme linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond asub aadressil Nõmme-Kase 12b. Vastuvõtuajad: E 9–12 ja 14–18, T 9–12, N 9–12 ja 14–17. Lisainformatsioon tel 645 7384. (NS)


4 16 . m ä r t s 2 01 2

Eesti filmi 100. sünnipäev: Anu Liho Nõmme kultuurikeskuse kunstiline juht

Sel aastal tähistab eesti film oma 100. sünnipäeva. Nõmme kultuurikeskus koostöös Kinobussiga on näidanud nõmmelastele värskemaid eesti filme juba pikka aega. Nüüd, juubeliaasta alguses, kostitame filmisõpru suisa väikese festivaliga, ikka koostöös Kinobussiga. Praegune kultuurikeskuse maja ongi 1924. aastal ehitatud just kino näitamiseks. 23. ja 24. märtsil näitame läbi kahe päeva kümme filmi, neist enamjagu on küll just hiljaaegu valminud, kuid näha saab ka 1980. aastal valminud Peeter Simmi filmi «Ideaalmaastik» ja Renita ja Hannes Lintropi 1995. aastal vändatud psühholoogilist noortefilmi «Ma olen väsinud vihkamast». Filmide seas on ka kõige värskem Lotte-animatsioon «Lotte ja kuukivi saladus» ning lisaks kõigele laupäeva hommikul multikate programm. Laupäeva hommikul on kohal ka Kinobussi animatöötuba ja kõik soovijad saavad teha oma lõpuversiooni eesti kõige esimesele joonisfilmile «Kutsu-Juku seiklused». Loomulikult võib töötoas teha ka päris oma filmi. Filmipäevad on korraldatud nii, et hommikupoolikud ja lõunad on laste ja noorte päralt. Õhtul on filmid täiskasvanutele. Selleks ajaks sätitakse saali lauad-toolid ja filmi saab vaadata mõnusas kohviku õhkkonnas

Reedel, 23. märtsil, kohvik-kino esimesel seansil, pakume vaatamiseks kolme lühifilmi: Ove Mustingu «Kallis sõber, sind austan ma», mille tegevus toimub külas, kus kõik otsivad tööd ja üheks osatäitjaks on Jaan Pehk. Teine film kannab pealkirja «Külm on» ning räägib noormehest, kelle kireks on mõelda raamatutele oma lõpud. Näitlejatena teevad kaasa Mikk Jürjens, Aarne Üksküla, Anne Reemann jt. Kolmas lühifilm on «Legend vägevast seebist», mis õpetab mõnusas võtmes puhtuse pidamise saladusi. Pärast filmi vaatamist on lubanud vaatajatega tulla kohtuma ka režissöör Andrew Bond. Pärast lühifilme näeb «Tabamata imet». Tegemist on Eduard Vilde surematu teosega, mis on üles võetud kuue lavastaja nägemusena. Ainsaks tingimuseks on kinni pidada loo moraalist. Lavastajad Rainer Sarnet, Marianne Kõrver, Marko Raat, Arbo Tammiksaar, Jaak Kilmi ja Andres Maimik on Von Krahli teatri näitlejad pannud väga erinevatesse stseenidesse eesti kultuuri hiilgusest ja õudusest. Ööfilmiks oleme valinud äsjavalminud noortefilmi «Vasaku jala reede». Tempoka muusika ja musta huumoriga kriminaalfilmi lavastajateks on eesti noorimad režissöörid Andres Kõpper ja Arun Tamm. Tegemist on täiesti hullumeelse 24 tunniga paljude noorte inimeste elus. Näitlejatest teevad kaasa Priit Võigemast, Ivo Uukkivi,

Kaisa Masso/Kinobuss

Nõmme filmipäevad FILMIPROGRAMM

23. MÄRTS 13.30 «Lotte ja kuukivi saladus» 15.00 «Ma olen väsinud vihkamast» 18.00 lühifilmid «Kallis sõber, sind austan», «Külm on» ja «Legend vägevast seebist» 20.00 «Tabamata ime» 23.00 «Vasaku jala reede» 24. MÄRTS

Kinobussi animatöötoas saavad soovijad teha oma lõpuversiooni eesti kõige esimesele joonisfilmile «Kutsu-Juku seiklused». Taavi Teplenkov, Hendrik Toompere jun., Martin Mill jpt. Laupäeval algab fuajees juba kell 11 animatsiooni töötuba. Juhendajateks on Kinobussi suurte kogemustega töötajad. Kell 12 aga läheb saalis lahti multikamaraton. Kahe tunni jooksul saab vaadata paljusid eesti joonis- ja nukufilme. Noortefilmiks on soome-eesti kineastide viimane ühistöö, sel kevadel valminud «Rat King». Tegemist on virtuaalmaailma sõltuvusse sattunud noore eluga. Kust läheb piir ja kas seda piiri üldse ongi? Mis on mäng ja mis on elu? Film on soome keeles, eestikeelsete subtiitritega. Kõrvalosades eesti näitlejad

11.00 Kinobussi multikatöötuba 12.00 multikaprogramm lastele 14.30 «Rat King»

Maarja Jakobson, Külliki Saldre ja Kene Vernik. Stsenarist ja režissöör Petri Kotwica. Pealelõunases kohvik-kinos on Andres Puustusmaa eelmisel aastal valminud psühholoogiline põnevik «Rotilõks». Osades Mait Malmsten, Ilja Nartov, Kirill Käro, Tõnu Kark, Lembit Ulfsak jt. Filmipäevad lõpetab üks eesti läbi aegade parimaid mängufilme, 1980. aastal valminud «Ideaalmaastik», mille režissööriks on Peeter Simm. Lugu räägib sõjajärgsest Eestist, kui komsomoliaktivist Kukemeri saabub kolhoosi, et korraldada kevadist viljakülvi. Pime seadusetäitmine ja terve talupojamõistus satuvad konflikti.

17.00 «Rotilõks»

äri eelkäija käes eriti hästi polnud läinud. Kõigepealt Soleil, 1929. aastal Roxy, 1933 Uus Roxy, 1934 Sparta ning lõpuks, alates 1936. aastast Endla. Kõik peale viimase olid võõrapärased ja eksootilised. Eks ikka publiku ligimeelitamiseks. Kinopidajatena võib peale juba mainitud O. Nuudi nimetada A. Aumanni ja viimast rentnikku E. Künkmaad. Aga konkurendid ei lasknud end kaua oodata. Vennad Kahrod olid juba 1933. aastal lasknud vana kinohoone vastu ehitada uue, kus järgmisel aastal alustas tööd kino Victoria Palace (arhitektid Friedrich Wendach ja Edgar Velbri). Tolle aja kohta oli see üks moodsamini kujundatud ja varustatud kino Eestis. Saali kasutati peale kinonäitamise ka seltskondlike ürituste ja ballide korraldamiseks. Saali all asus Nõmme kõige peenem ajaviiteasutus – öölokaal-kabaree Maxim. Suurematel üritustel võeti kogu kompleks korraga kasutusele. All söödi-joodi ja üleval kinosaalis käidi tantsimas. Nõmme kinodeski olid omad väikesed orkestrid, mis olid seansi saatjateks tummfilmide ajastul. Ka tuntud laulu «Jää vabaks Eesti meri» autor Viktor Oxford on seda muusikutööd Nõmmel teinud. Mis sai Nõmme kinodest edasi? Mõlemad natsionaliseeriti 30. sep-

tembril 1940. Endlas näidati filme 1944. aasta sügiseni. Kuigi hoone oli Eesti NSV kinematograafia rahvakomissariaadi bilansis, sai seal tegelikuks peremeheks NKVD ohvitseride kool. Need tülikad üürilised õnnestus välja puksida alles septembriks 1946. Siis asus majja Tallinna kultuurimaja Nõmmel, mis 1948 nimetati ümber Nõmme kultuurimajaks ning mida nüüd tunneme Nõmme kultuurikeskusena. Victoria Palace jätkas kinona, kuigi ka selle hoone võttis 1944. aastal oma valdusse NKVD ohvitseride (hilisem Tallinna miilitsa) kool. Sõjajärgsetel aastatel vahetas kino korduvalt nime – 1948. aastal nimi lühendati ja see kõlas lihtsalt Victoria. 1951. aasta septembris leiti seegi olevat liiga läänelik ning kinost sai eestipärane Võit. 1. oktoobril 1996 kino Võit suleti ning hoone tagastati endiste omanike järeltulijatele. Kunagine kinosaal seisab seni kasutuseta. 1965. aastal sai Nõmme veel ühe kino. Pääskülla kerkis tüüpprojekti järgi (arh. R.-L. Kivi) kino Koit, kuid ka see lõpetas 1990. aastatel oma tegevuse. Kurb, kuid tõsi. Eesti filmi 100. aastapäeval seisame fakti ees, et Nõmmel oma kino pole.

19.00 «Ideaalmaastik» Täispilet 3 eurot / sooduspilet 2 eurot. Kahe päeva täispakett 6 eurot. Kahe päeva sooduspakett 4 eurot. Korraldajatel on õigus teha kavas muudatusi! Lisainfo www.nommekultuur.ee

Suurepärased rollid teevad Arvo Kukumägi, Reet Paavel, Kalju Komissarov, Aarne Üksküla, Tõnu Kark, Urmas Kibuspuu, Paul Poom jt. Kell 21 aga algab filmipäevade after-party «DISCO!». Plaate keerutab Nõmme oma helilooja ja ka mitmete filmide muusika autor Tõnu Kõrvits.

Nõmme kinode minevikust Millal hakati Nõmmel filme näitama, pole täpselt teada. Aga peaaegu kindel on see, et kinoskäimise komme on siin vähemalt sama vana või vanemgi kui eesti filmi ajalugu. Leidis ju vendade Lumière'de leiutis õige kiiresti tee ka Eestisse. Alguses oli vabaõhukino – vabaõhulavad paiknesid nii Nõmme restorani aias Pärnu maantee ääres kui ka Nõmme Heakorra Seltsi aias Valdeku (Waldecki) ja Õie (Datshi) tänava vahel. Esimene neist oli rajatud juba 1880. aastatel, teine koos seltsi majaga 1909. aastal. Esimene hoone Nõmmel, mis spetsiaalselt kohandati kino näitamiseks, oli vana kõrtsi kõrval asunud hobusetall. Mõningatel andmetel avas seal esimese kino Johannes Kriisa juba 1915. aastal. Kindel on aga see, et 1917. aastast tegutses hoones kino Kristall, mille omanikuks oli Tallinna kaupmees Gorbatschov. Hoone seisukord oli võrdlemisi vilets. Juba 1919. aasta detsembris konstateeris komisjon eesotsas alevivanemaga, et välisseinad on tugevalt väljapoole kaldu ning lagi võib iga hetk sisse kukkuda. Halvima vältimiseks toestati müürid puutugedega ja töö võis jätkuda. 1920. aastatel ehitati hoone siiski ümber ning sai nime Rah-

Leho Lõhmuse erakogu

Leho Lõhmus

1936. aastal sai Nõmme kino eestipärase nime Endla ja kandis seda järgmised kümmekond aastat. vateater. Seal korraldati näitemänge, rahvakoosolekuid ja kontserte. Esimestel aastatel näidati ka kino – polüfunktsionaalsus oli üldse tolleaegsetele kinodele ja teatritele omane. Ega asjata nimetatud niisuguseid asutusi kinoteatriteks. Sõjajärgsetel aastatel oli Rahvateatri hoones restoran, seejärel see lammutati, et anda ruumi uuele restoranile. Praegu on selle koha peal Nõmme kaubanduskeskus. Aga mingem ajas uuesti tagasi. Eesti Vabariigi alguspäevil tehti kino ka juba mainitud heakorraseltsi majas. Selleks valmis hoonele juurdeehitis, kuhu paigaldati kino

näitamiseks vajalik aparatuur. Saali üürisid Nõmme tuntud seltskonnategelane J. Lindemann ja ärimees H. Viidik. Paraku polnud ka selle kino iga pikk. Maja läks 1920. aastatel tuleroaks ja selle vundamendile ehitati 1932 Nõmme Saksa Lunastaja kiriku pastoraat. Uus algus tuli taas Nõmme keskusest. 1924. aastal ehitas ärimees O. Nuudi arhitekt Ferdinand Adoffi projekti järgi uue kinomaja. See asutus jõudis võrdlemisi lühikese aja jooksul nii omanikku kui nime vahetada. Põhimõttel, et uus omanik pani ka asutusele reeglina uue nime. Eriti muidugi siis, kui


16 . m ä r t s 2 01 2

Nõmme koolinoorte meistrivõistlused suusatamises

Jukko Nooni

Maarika Laiv

Sten Laansoo, Maria Haas ja Erik Haamer. dendi rahvuslikus stiilis vastuvõtt Korea presidendipaarile jne. Kolmas voor algas märtsi alguses ja kestab kuni 16. märtsini. Selles pannakse internetipõhises ettevõtlussimulatsioonimängus «Simulaator 7» proovile võistkondade ettevõtlusalased võimed. Nõmme erakooli edukaimasse võistkonda kuuluvad Sten Laansoo, Maria Haas ja Erik Haamer. Parimad kreatleedid lennutatakse üheks päevaks Hiiumaale, kus neid ootavad ees kohtumine ühe kohaliku ettevõtjaga, ärilõuna, strateegiamängud. Samuti on võitjatel võimalus jätkata soovi korral õpinguid tasuta õppekohal EBS gümnaasiumi ettevõtlusklassis.

29. veebruaril toimusid Nõmme spordikeskuses Nõmme koolinoorte meistrivõistlused suusatamises. Võitjad selgitati neljas vanuseklassis. 2.–3. klassi tüdrukutest võitis Marie Aug, 2. koha saavutas Johanna Schilf ja 3. koha KärolBrit Nõmm – kõik Nõmme põhikoolist. 2.–3. klasside poistest võitis Markus Epner (Nõmme põhikool), 2. koha saavutas Robert Toompuu ja 3. koha sai Allan-Kustav Raudsepp (mõlemad Nõmme gümnaasiumist). 4.–5. klasside tüdrukutest võitis Anette Vanem Kivimäe põhikoolist, 2. koha saavutas Anett Pärismaa (Nõmme põhikool) ja 3. koha Maris Mürk (Kivimäe põhikool). 4.–5. klasside poistest võitis Taavi Pappel Nõmme põhikoolist, 2. koha saavutas Johannes Patrick Antuk (Nõmme gümnaasium) ja 3. koha Kevin Jegers (Nõmme põhikool). 6.–7. klasside tüdrukutest läks võit Johanna Miedelile Pääsküla

Luulekonkurss «Eile nägin ma Eestimaad» Märtsis tähistatakse rahvusvahelist luulepäeva ning selle puhul korraldab Tallinna keskraamatukogu luulekonkursi «Eile nägin ma Eestimaad». Võistlus on mõeldud algajatele autoritele, kes pole varem oma loomingut avaldanud ning soovivad oma võimed luule alal proovile panna. Konkurss kestab 31. märtsini. Konkursile laekunud tööde hulgast valib žürii välja kolm parimat. Esikoha pälvinud luuletus avaldatakse kultuurilehes Sirp. Luulekonkursi reglemendi leiab aadressilt www.keskraamatukogu.ee. (NS)

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Konkursil kõlasid värsid nii eesti lasteluulevaramu klassikast kui tänapäeva autorite sulest. Oli nii tuntud kui vähem tuntud autorite luulet, ent iga väike etleja oskas oma valitud värsid esitada nii, et see publikule südamesse läks. Kõik esinenud lapsed olid tähelepanuväärselt tublid ning kolm enim hääli kogunud etlejat – Maarek Valdre Männiku lasteaiast, Siim-Artur Kiisk Männimudila lasteaiast ja Hans Robert Kannukene Rabarübliku lasteaiast – said võimaluse esindada Nõmmet emakeelepäeval, 14. märtsil Estonia talveaias. (NS)

Tulenevalt planeerimisseaduse § 12 lg 1 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 15 lg 1 ning Tallinna linnavalitsuse korraldustest avaldame järgmised teated: Nõmme linnaosa valitsus avalikustab: 1. Tähetorni tn 74 kinnistu detailplaneeringu, millega jagatakse 3728 m2 suurune kinnistu kolmeks krundiks ja määratakse ehitusõigus kolme kuni 3-korruselise (sh katusekorrus) üksikelamu rajamiseks. Detailplaneeringuga saab tutvuda Nõmme linnaosa valitsuse ruumides Vabaduse pst 77 (I korrus, tuba 4) ja Tallinna linnavalitsuse I korruse infosaalis (Vabaduse väljak 7) 16. märtsist kuni 30. märtsini.

Loengusari jagab infot vana maja renoveerimiseks Nõmme Heakorra Selts korraldab koostöös Säästva Renoveerimise Infokeskusega märtsist juunini loengusarja, kus jagatakse teavet vana maja renoveerimiseks. Sarja koolitused ja praktilised õpitoad on suurepäraseks abimeheks neile, kes on oma elu sisse seadnud või seadmas vanas majas. Loengusarja toetas kohaliku omaalgatuse programm ning seetõttu on see kõikidele osalejatele tasuta. Koolitused annavad praktilisi teadmisi materjalide valikust ja kasutusest ruumides, avatäidete reno-

20. ja 21. märtsil toimuvad kella 11– 14 Nõmme klaasi- ja keraamikastuudios (Võsu 5, Nõmme Rahu kiriku kõrval väikeses majakeses) laste savi- ja klaasitöötoad. Töötoa osalustasu on 20 eurot. Katsetatakse erinevaid klaasi- ja keraamikatehnikaid. Oodatud on lapsed vanuses 6–15 eluaastat. Samuti toimuvad klaasi- ja keraamikastuudios kuni aprillini kohaliku omaalgatuse programmi toetatavad iganädalased keraamika- ja klaasikursused täiskasvanutele ja lastele. Kursused toimuvad järgmistel aegadel: E kl 15.30 laste tarbekunstikursus ja kl 18 täiskasvanute klaasikursus, juhendaja Anna-Maria Vaino. T kl 15.30 laste keraamikakursus ja kl 18 täiskasvanute keraamikakursus, juhendaja Piret Ellamaa. N kl 11 täiskasvanute klaasi- ja keraamikakursus, kl 14 laste tarbekunstikursus, juhendaja Tiia Põldmets. Registreerimine klaasjasavi@gmail.com, infot saab tel 503 3851, Anna-Maria Vaino. (NS)

gümnaasiumist, 2. koha saavutas Laura Ojamäe (Nõmme põhikool) ja 3. koha Merili Kramma (Pääsküla gümnaasium). 6.–7. klasside poistest läks kaksikvõit Kivimäe põhikooli poistele – võitis Rain Noormann ja 2. koha saavutas Enrico Sooda, kolmandaks suusatas end Kaarel Georg Nõmm (Nõmme põhikool). 8.–9. klasside tüdrukute kiireimad suusatajad olid Loviisa Lees (Nõmme põhikool), Maria Aljas (Kivimäe põhikool) ja Marianne Raun (Nõmme põhikool). 8.–9. klasside poiste tublimad suusatajad olid Robert Klen Mõistus (Nõmme gümnaasium), Hans Kristen Rootalu (Nõmme gümnaasium) ja Frank Johan Ojarand (Kivimäe põhikool).

1. märtsil toimus üheksandat korda Tallinna linna koolieelikute etlemiskonkursi Nõmme eelvoor. Rännaku lasteaia hubasesse saali oli kogunenud 28 Nõmme lasteaedade mudilast.

Nõmme Heakorra Selts

Laagrid ja kursused klaasi- ja keraamikastuudios

Kivimäe põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja

Nõmme väikeste etlejate pidupäev

Liisi Tamre

LÜHIDALT

Tiina Lättemäe

Junior Achievement Eesti ja EBS gümnaasium korraldasid sel õppeaastal 8.–9. klasside õpilastele põneva meeskonnamängu «Creatlon». Sellel osaleb ka kuus võistkonda Nõmmelt – kaks Nõmme põhikoolist ja neli Nõmme erakoolist. Kokku on mängus kolm etappi, pärast teist etappi on üks Nõmme erakooli võistkondadest 4. kohal. Meeskonnavõistlusel «Creatlon» osaleb 59 võistkonda erinevatest koolidest üle Eesti. Võistluse esimene etapp toimus eelmise aasta oktoobris ning see oli majandusteemaline viktoriin. Teine etapp oli meeskonnamäng, mille käigus tuli võistkondadel täita kaheksa ülesannet, mis panid proovile nende loovuse, nutikuse ja meeskonnavaimu. Näiteks tuli külastada kodukoha kaht poodi ja võrrelda sealseid toidu- ja tööstuskaupade hindu, koostada reklaam teemal «Miks tulla meile külla?», teha kaks tundi vabatahtlikku tööd mõnes mittetulundusühingus või ettevõttes, kohaliku poe hindu arvesse võttes tuli koostada vastuvõtumenüü ja -eelarve, et korraldada Eesti presi-

Anne Aidma

Erakool püüab õpilaste meeskonnamängus esikohta

5

veerimisest, algupärastest välisvärvidest ja Nõmmele omastest haljastuslahendustest. Siseinterjööri-teemaline koolitus toimub 31. märtsil Nõmme muuseumi ruumides (Jaama 18), lektoriteks tunnustatud meister Jüri Kuusmann lubi- ja savikrohvi ning sisevärvide alal. Sisearhitekt Tiiu Lõhmus jagab oma teadmisi eestiaegsetest tapeetidest. Koolitus algab kell 11 ja kestab neli tundi. Päeva jooksul kuulame teoreetilisi õpetussõnu ja tutvume algupäraste materjalidega. Kuulajad saavad vastused oma küsimustele ja lahendused probleemidele. 21. aprillil kell 11 algab loeng Nõmmele omasest haljastusest.

Oma teadmisi ja kogemusi jagab kolmandat põlve nõmmelane Tõnu Ploompuu, kes töötab õppejõuna Tallinna Ülikooli loodusteaduste osakonnas ja on muinsuskaitseameti maastikuarhitektuuri ekspertnõukogu liige. Haljastuse nüansside maksimaalseks tabamiseks toimub 30. mail jalutuskäik Nõmme aedades, mis algab kell 18 Nõmme kesksest rajoonist aadressil Nurme 23. 12. mail toob loengusari kuulajateni restauraator Kalle Kase nõuanded akende ja uste renoveerimiseks. Kui olete mõlgutanud mõtet oma vana aken plastakna vastu vahetada, siis enne otsustamist kuu-

lake kindlasti ära see loeng. Tarmo Elvisto räägib renoveerimise toetamisest ja põhjustest, miks tasub eelistada algupäraseid materjale tänapäevastele. 9. juunil tutvustab välisvärve rändtisler ja hinnatud renoveerija Vahur Kõrbe. Õpime värve ise kokku segama ja keetma, et leida igale koduomanikule sobiv ja unikaalne lahendus. 21. aprilli, 12. mai ja 9. juuni koolituse aja ja koha teatame Nõmme Sõnumites. Osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine e-posti aadressil heakorraselts@gmail.com või telefonil 504 9451.

2. Sisaski tn 5 kinnistu detailplaneeringu, millega jagatakse 3655 m2 suurune kinnistu kaheks krundiks, määratakse ehitusõigus olemasoleva 2 korteriga elamu laiendamiseks või abihoone rajamiseks ja moodustatavale krundile 2- korruselise üksikelamu ning abihoone rajamiseks. Detailplaneeringuga saab tutvuda Nõmme linnaosa valitsuse ruumides Vabaduse pst 77 (I korrus, tuba 4) ja Tallinna linnavalitsuse I korruse infosaalis (Vabaduse väljak 7) 16. märtsist kuni 30. märtsini.

Info tel 645 7300, Ene Tomson, Nõmme linnaosa arhitekt Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/


6 16 . m ä r t s 2 01 2 VABA AEG

KUULUTUSED

Nõmme kultuurikeskus

Nõmme sotsiaalkeskus

17.03 kl 18 koorimuusikakontsert «Riola ja sõbrad». Esinevad Viimsi segakoor, meeskoor Rakvere, segakoor Ukraina, Kuusalu meeskoor ja segakoor Riola. Juhatavad Vaike Sarn, Ene Järvik, Olaf Leps, Aime Rahula ja Ene Uibo. Tasuta. 18.03 kl 17 emakeelepäev «Meeles ja keeles», laval on Vladislav Koržets ja Riho Sibul. Pilet kõigile 2 eurot. 23.–24.03 Eesti film 100 – Nõmme filmipäevad. Loe lähemalt lk 3 ja vaata www.nommekultuur.ee. 24.03 kl 21 Filmidisko – DJ Tõnu Kõrvits. Pilet 5 eurot / soodus 3 eurot. 25.03 kl 13 Karin Browni loeng Alexanderi tehnikast, osavõtutasu 2 eurot, osavõtuks registreeruda tel 5648 9536. Turu plats 2, tel 6770 891, post@nommekultuur.ee, www.nommekultuur.ee.

Peamaja Sihi 26, tel 672 3125 Avatud on Asta Tomsoni maalinäitus. 23.03 juuksur, eelregistreerimisega. 30.03 juuksur, eelregistreerimisega. 4.04 kl 13 kevadpühade tähistamine, eelregistreerimisega.

Nõmme muuseum 31. märtsini avatud näitus «Nõmme muuseum 10». Püsiekspositsioon Nõmme ajaloost. Pilet 1 euro; õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele 50 senti; perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 2 last) 2 eurot. Jaama 18, tel 670 0202. T–R 10–17, L 10–16.

Nõmme klaasija keraamikastuudio E kl 15.30 laste tarbekunstiring (klaas, keraamika, tekstiil jne), kl 18 täiskasvanute klaasiring (vitraaž, sulatus, klaasimaal jms). Reg tel 503 3851, Anna-Maria Vaino. T kl 15.30 laste saviring, kl 18 täiskasvanute saviring (ka koos lastega). Reg tel 5663 3773, Piret Ellamaa. N kl 11 hommikune täiskasvanute klaasi- ja saviring, kl 14 laste tarbekunstiring (klaas, keraamika, tekstiil jne). Reg tel 521 3231, Tiia Põldmets. Võsu 5 (Nõmme Rahu kiriku kõrval asuvas väikeses majas, buss nr 10 ja 33 peatus Võsu). Info klaasjasavi@gmail.com.

Noortekeskused Pääsküla noortekeskus Rännaku pst 1, tel 677 5232, 5556 7780, paaskyla@taninfo.ee, www.taninfo.ee/paaskyla. Männiku noortekeskus Männiku tee 96, tel 639 5559, 5556 7781, manniku@taninfo.ee, www.taninfo.ee/manniku.

Nõmme noortemaja 20.–22.03 kl 10–14 toimub kunstilaager lastele vanuses 7–11 a, aadressil Nurme 40. 16.03 toimub solistide konkurss õp Marika Moksi ringi lastele, mängukooli õpilased kl 17.30 ja folgiringi õpilased algusega kl 18.30. Kuu lõpuni on Nurme 40 fuajees avatud kunsti- ja villastuudio õpilastööde näitus. Nurme 40, tel 670 1230, Mai 23, tel 645 7369, nnm@nnm.edu.ee, www.nnm.ee

Nõmme loodusmaja Linnarahvale on loodusmaja avatud E 17–19. Kooliaasta vältel võetakse vastu klasse aktiivõppetundidesse. Õie 14, tel 658 5881, loodusmaja@nnm.edu.ee

Rahumäe mängujaam Ootame kõiki lapsi ja lapsevanemaid mängima, meisterdama ja joonistama. E 12–19 ja T–R 10–19. Rahumäe jaamahoones Pärnu mnt 288b, tel 615 7157

Silva Baar Pakume võimalusi sünnipäevade, perekondlike ja kollektiivsete pidude, juubelite ja pulmade pidamiseks.

Raudtee 64 Tel 5817 3979

Pääsküla filiaal Suvila 1, tel 677 8011 Avatud on käsitöö- ja maalinäitus. 20.03 kl 14 laulame koos Ede Markusega. 13.04 seltskondlik pärastlõuna. Sihi 26, tel 672 3125 ja 672 3126, www.nommesots.ee.

Nõmme Rahu kogudus Nõmme Rahu kirik 18.03 kl 10.30 jumalateenistus. 22.03 kl 18.30 koguduseõhtu 24.03 kl 9 leerikool. 25.03 kl 10.30 jumalateenistus. 31.03 kl 11 tervisliku elustiili klubi.

Võsu 5

Nõmme Lunastaja kirik Õie 10 22.03 kl 19 Nõmme vapi ja lipu päeva kontsert. Esineb käsikellade ansambel Campanelli. 25.03 kl 18 märtsiküüditamise mälestuspalvus. Piiblitund igal kolmapäeval kell 14 kogudusemajas. Segakoori proov esmaspäeviti kl 17.30, meeskoori proov esmaspäeviti kl 19. «Hingehoiu valve» igal kolmapäeval kl 11– 14 Nõmme Rahu kantseleis. AA (Anonüümsed Alkohoolikud) «Rahu rühm» Nõmme Rahu kogudusemajas igal P, K ja R kl 18. Koguduse raamatukogu avatud igal pühapäeval 9–10.15. Koguduse kantselei avatud E, R 9–14, K 14–18, pühapäeval tund enne ja pärast jumalateenistust. Jumalateenistuse raadioülekanded Nõmme Rahu kirikust igal pühapäeval kl 17 Pereraadios lainepikkusel 89,6 MHz. Koguduse aadress: Võsu 5, tel 670 1679, 509 0011; nomme.rahu@eelk.ee; www.nommerahu.ee

Nõmme baptistikogudus 18.03 kl 11 jumalateenistus, mille sisustavad noored. 18.03 kl18 piiblitund: Efesose kiri, lektor Mari Vahermägi. 22.03 kl 19 Alfa kursus «Miks Jeesus suri?». 25.03 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Anton Tuul. 29.03 kl 19 Alfa kursus «Kuidas ma võin oma usus kindel olla?». 1.04 kell 11.00 jumalateenistus, jutlustab Taavo Lige. 15.03–24.05 kl 19 kristluse põhitõdesid tutvustav Alfa kursus. Laste pühapäevakool igal pühapäeval kl 11. Noorte tegemiste info asub nüüd www.facebook.com/ennkaks. Palvekoosolek K kell 11 ja 20.30. Kasutatud riiete pood avatud K kell 13–17 ja L 9–13, noorte info www.n2.ee, koguduse televeeb www.tv.nbk.ee. Esita palvesoovid ja vaata lisaks www.nbk.ee. Puuvilja 4, 670 1155, nbk@nbk.ee, www.nbk.ee.

Nõmme «Vabaduse» baptistikogudus Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11, pühapäevakool igal pühapäeval kell 11 Vikerkaare 10. Tel 672 7554, 5622 0017, leinus@uninet.ee, www.raadio7.ee/nvbk.

Siit saad süüa ja ka juua ja kui vaja, tantsu lüüa Siin on kohti üle saja, hinnad sulle nii kui vaja 17. märtsil ERGO 23. märtsil MARCO Rahumäe tee 25, tel 672 2769 www.alfred.ee

Nõmmel Pihlaka sauna (Pihlaka tn 12) lahtiolekuajad. NAISED: K 10.00 - 19.00 L 10.00 - 19.00 MEHED: T 11.00 - 16.00 N 11.00 - 16.00 R 12.00 - 19.00 Nõmme elanikele kehtiv sooduspilet maksab 3 eurot.

Rahumäe Põhikool Vabaduse pst. 50 võtab tööle

KORISTAJA Kontakt: tel 672 9055 Kaido

Külmunud metallveetorude sulatamine, lumekoristus katustelt ja lume äravedu. Tel 5347 6867. Josera – esmaklassiline lemmiklooma kuivtoit igaks elujuhtumiks, koertele ja kassidele. www.alve.ee, Pärnu mnt 388a, tel 670 1141, 5349 5170. Korralik naine, suurte kogemustega siseviimistleja, teeb teie korteris või majas ilusa remondi. Kuulutus ei aegu. Tel 608 4622, 5591 0727, e-post in.niki@mail.ee. Tantsutreeningud 10–20-aastastele tüdrukutele Nõmme ujulas. Õppida saab showtantsu ja hiphopi. Trennid toimuvad E, K ja R kell 17 Nõmme ujula aeroobikasaalis. Hind 26 eur/kuu või 5 eur/ kord. Samas ka rasvapõletusja lihastreening täiskasvanutele. www.befit.ee, tel 5648 8781.

Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja looduskivi paigaldus. Töödest pildid. Materjal, transport meie poolt. Tel 5803 3448, Ain. Elektritööd pädevustega elektrikult. Materjalid soodsalt. Ärge tapke ennast elektriga, lubage end aidata spetsialistil. Tel 5665 1156. Mootorsaetööd: eramutele ja teistele objektidele ohtu valmistavate puude langetamine, puude kujundamine ja okste lõikamine. Tel 5561 4664. Külmunud veetorude sulatus, ka plasttorud. Vajadusel toruabi ja remonditööd. Tel 5678 8609. Koguja soovib münte, paberraha, postkaarte-fotosid, postmargikogusid, autasusid-medaleid, ordeneid. Vanemaid esemeid valikuliselt. Iga päev. Raha kohe. Kuulutus ei aegu. Tel 5595 5996, 657 0263.

Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont. info@poti- Ostan 1920.–1940. aastatel isikutunnistustes, majaraamapoiss.ee, 5807 2581. tutes ja dokumentidel kasuMüüme puitbriketti (10 kg/pk), tatud Nõmme linna kantselei kivisütt (25 kg/kott) ja kütte- ja aadresslaua maksumarke, puid (1 rm/konteiner). Trans- Haapsalu kuurordi hooajamakport Harjumaal tasuta. www. su marke, ning marke kuurorevester.ee, tel 5565 9090. di kaunistamise heaks. Pakkuda võib ka teisi kantseleimarPottsepatööd kutsetunnistu- ke. Tel 516 6325. sega pottsepalt: glasuurahjud, plekkahjud, tellisahjud, kami- Firma valmistab ja komplekteenad, pliidid. Glasuurahjude ka- rib tellija soovi järgi nahast ja pitaalremont. Koduleht www. mööbliriidest pehmet mööblit. robert.ee, tel 5648 3792. Samas pehme mööbli parandus ja remont ning riidevahetus. Arvutite müük ja remont. Prin- Tel 5382 4121, 657 6614. terite müük, remont ja toonerite taastamine. Koolitus. Viiru- Ostan teie seisva või mittetöösetõrje, andmete taastamine. tava auto, võib ka ülevaatuseTel 506 3783, Kalle. ta. Mart, tel 5674 0940. Viime tasuta ära teie vanaraua (sh pliidid, pesumasinad, radiaatorid, vannid ja muu metall). Demonteerimistööd. Hoolsad töömehed. Tel 5593 9504.

Piirdeaedade ja väravate valmistamine ja paigaldus, haljastus, sillutised, kivitööd, Bobcati, kalluri, pakibussi teenus; muld, liiv, killustik; mootorsaetööd; okste ja prügi laadimine ja vedu. Asume NõmMüüme puitbriketti, küttegraa- mel. Tel 502 6161. nuleid, kuiva kasepuud 40 l võrkkotis. Transpordi võima- Otsime 1 a 7 k tüdrukutirtsulus. www.alve.ee, Pärnu mnt le täiskohaga (E–R) kogemus388a, Tallinn. Tel 670 1141, tega lastesõbralikku ja usal5349 5170. dusväärset hoidjatädi Nõmmel/Pääskülas. Tel õhtuti Elektritööd soodsate hindade- 5324 2193, e-post otsinlapga kogenud elektrikult. Likvi- selehoidjat@gmail.com. deerin ka pisirikkeid. Tel 5660 Teen erinevaid remonditöid. 9403. Tel 657 6286 (õhtuti), 5809 Õmblusmasinate parandus. 9079. Parandan kõiki õmblusmasinaid. Tulen Tallinna ja Harju- Alpinist teeb kõrgtöid: murmaa piires kohale. Garantii. dunud männiokste eemaldus (kuni 43 m), katuste, vihHillar, tel 516 8180. maveerennide, tuulekastide Puit-, turba-, päevalillebrikett, parandus, rennide puhastus, graanul (hele), kivisüsi, lepp/ antennide mahavõtmine, lukask 40 l kotis, Vana-Narva me ja jää tõrje katustelt. Tel mnt 9, tel 5692 4924, 637 5390 3811. 9411, www.leilibrikett.ee. Aednik teeb kevadist viljaOstame kasutatud raamatuid puude pritsimist, viljapuude (valikuliselt, kõige vanematest lõikust, hekkide ja põõsasuuemateni), vanu postkaarte te lõikustöid ning kõiki halja mänguasju, vanemat eesti jastustöid. Tel 5360 3678, kunsti (maalid, graafika). Vaja- 672 2402. dusel tuleme kohale. Raamatukoi, Harju 1. Tel 683 7714, Korstnapühkimistööd, ummistuste likvideerimine, küttekolle511 5525. te ehitus ja remont. Vajadusel Ostan eestiaegset ja talu- akt küttekollete seisukorra kohmööblit + tarbeesemeid, ta. Teen töid ka nädalavahemaale, nõusid, münte, hõ- tustel. Tel 5372 4993, e-post: be- ja kuldesemeid, hamba- Korstnapyhkija1@gmail.com. kulda, lukke, linke, aknakremoone jpm. Võivad vajada res- Otsime müüjat Nõmme tutaureerimist. Ostan maja või rul asuvasse uude kalapoodi. korteri tühjaks enne 1950. a Kandideerida võiksid mehedvalmistatud esemetest. Kuu- naised, kes on reipa ja rõõmlutus ei aegu! Vabaduse pst sa olemisega ning ausad ja 128, Jannseni kaubamaja II tragid. Soovitav eelnev müügikorrus. Tel 5559 9930. töö kogemus ning kokkupuude kaladega. Avaldused saata Ostan vanu esemeid: mööblit, kalamajakas@gmail.com kuni raamatuid, nõusid, portsela- 31. märtsini, kontakttelefon ni, mänguasju, vask- ja pronk- 521 4490. sesemeid, tööriistu, kalanduse ja jahindusega seonduvat, Müü kuivad küttepuud (kuusk), lampe, postkaarte, kuld- ja hõ- hind koheletoomisega 39 eur/ bemünte, pilte/maale jne. Või- rm. Saada on ka sel sügisel vad olla ka osadena. Pakkuda raiutud küttepuud (saar, jalavõib kõike, mis tundub vana. kas, vaher), hind kohaletoomiTulen vaatama, raha kohe. Tel sega 40 eur/rm. Halu pikkus 5198 3307. 40 cm. Tel 5656 1001. Otsime taksojuhte Tallinnas. Firma tegeleb ka taksojuhtide koolitamisega. OÜ ES Grupp, tel 5374 5423.

Kevadine viljapuude hooldusja noorenduslõikus ning aedade koristamine. Tel 554 7278.

Noor pere soovib üürida Nõmmel 3–4-toalise korteri või majaosa. Pikaks ajaks alates aprillist. Tel 521 3159.

Prussakate, sipelgate ja näriliste tõrje. Milleks elada koos kahjuritega, kui nendest vabanemiseks saaksite tellida meid! Ricomar OÜ, jarmo@ Lõhutud küttepuud. Märg puu: ricomar.ee, tel 510 6667. okaspuu 33 eurot/rm, lepp nõukogudeaegseid 34 eurot/rm, must lepp 39 Ostan eurot/rm, saar 40 eurot/rm, lauanõusid ja vaase. Tel 5344 kask 44 eurot/rm. Kuiv puu: 8899. okaspuu 37 eurot/rm, sega- Aednik lõikab õunapuid ja viljalehtpuu 43 eurot/rm, lepp 45 põõsaid, hekke. Tel 504 2192. eurot/rm. Tel 5910 7271. Väljaõppinud puudelangetaSoovin osta maja Nõmmel. ja raiub ohtlikke puid ja oksi. Eelistatud oleks otse omani- Puude kujunduslõikus. Tööd kult. Võib vajada remonti. As- teen tõstuki ja köistehnikaga. jaga on kiire. Hind kuni 120 Puude üldseisundi hindamine 000 eurot. Kontakt 5351 ja konsultatsioon tasuta. Tel 5506. 5616 9864.

Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ning teenuse kvaliteedi eest.

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik Kuup. 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 25.03 26.03 27.03 28.03 29.03 30.03 31.03 1.04

Aeg 8–19 8.30–17 10–21 8.30–17 8–17 8.30–17 8.30–17 8.30–17 10–17 9–16 12–17 9–17 8–17 10–17 8–17 9–17.30 9–14 8–18 8–18 12–17

Tegevus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Laskeharjutus Laskeharjutus Laskeharjutus Laskeharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Väliharjutus

Laskeharjutus: kasutatakse tulirelvasid. Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada transpordivahendeid. NB! Vastavalt vajadusele teeb päästeamet harjutusväljal demineerimistöid. Lisainfo tel 503 4102, manniku@mil.ee Internetis: harjutusvali.mil.ee

Nõmme Vanameeste Klubi võtab juurde eakaid arvutiõpilasi individuaalõppesse. Koolitus toimub igal kolmapäeval kell 10.00 - 12.00 Kivimäe jaama hoones Raudtee t. 97A. Info: Tiit Luiga tel 514 2589

Parim toit ja parim hind Mõnusam ja hubasem pind Elav muusika ja sport, sinu pidu ja ka tort! 16. märtsil Mehed jäävad koju ja Blacki 24. märtsil Jüri Homenja

www.nommepubi.ee Jaama 2, tel 650 4123


16 . m ä r t s 2 01 2

7

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) Tugirühm Nõmmel Pakume lastevanematele, kooli- ja lasteaiaõpetajatele ning teistele huvilistele, kes puutuvad kokku aktiivsus- ja tähelepanuhäirega või lihtsalt natuke aktiivsete lastega, võimalust ühineda Nõmme ATH tugirühmaga. Diagnoosi olemasolu pole oluline, sest kõik, mis aitab hüperaktiivset last, aitab ka tavalast. Tugirühm kohtub üks kord kuus aadressil Pihlaka 1 (Nõmme Sotsiaalkeskuse laste päevakeskuse ruumides) ning osalemine on tasuta.

Nõmme Sõõrikukohvikus on ka

PEOSAAL,

Toimumise ajad ja teemad: 28.03.2012 kell 17.30 „ATH lapse kodused kohustused- kui palju nõuda?“ 25.04.2012 kell 17.30 „ATH lapse enesekindluse tõstmine“ 30.05.2012 kell 17.30 „Vanavanemad, sugulased ja sõbrad, kas ja kuidas rääkida ATH-st?»

kus on võimalik korraldada erinevaid üritusi!

Tugirühma juhib Liis Saarna (Eesti Lastefond)

Jaama12 Tallinn ,tel 670 0006 www.soorikukohvik.ee

Lisainformatsioon ja registreerimine Epp Pruuns, Tel: 6577223/ 5050239, E-post: paevakeskus@nommesots.ee

10a

Ees

PÕHJA-EESTI KÜTTEPUU OÜ

tis

MEIE LEIAME OSTJA!

Vaata parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

• Küttepuud lahtiselt • Küttepuud konteinerites • Kaminapuud kottides Kohale toomine Tallinnas ja 30km Tallinna piirist tasuta. Kõik pikkused ja puuliigid.

VEO- ja KOLIMISTEENUS

Angela Virak

Olmer Õigus

56 640 991 66 84 700

56 560 460 66 84 700

OST MÜÜK ÜÜR HINDAMINE INVESTEERIMINE

Tel: 5333 4347; 501 9454 www.tulepuu.ee

A-kat. mootorrattajuhi kursused B-kat. autojuhtide kursused

Riiete, vaipade ja pehme mööbli keemiline puhastus. Transport tasuta.

Asume Nõmmel Hiiu raudteeülesõidu lähedal!

Info: www.motokaru.ee tel. +372 557 1000

Tel 5591 7562, 551 6821

LOODUSLIKUD KÜTTEMATERJALID - Kaminapuud 40L või 60L võrgus (25, 30, 40 või 50 cm). - Lõhutud halupuud. - Kütteklotsid, tulehakatus - Vedu aastaringslt tasuta - Hind alates 1,8EUR/VÕRK - Müüme ka kütteladudele KONTAKT: Tel. 50 18594

KÜTTEPUUD kuivad ja toored 30, 40, 50cm. PUIT- ja TURBABRIKETT. KÕDUSÕNNIK 30kg/kott. Kviitung. Vedu iga päev. Tel: 6541100, 52 388 52 TAMMARU FARM www.tg.ee Tallinna ladu Nõmmel

OMAKANDI HINDAJA! Korterite, majade ja maade hindamine laenu tagatiseks finantsaruandluseks müügihinna määramiseks Karoliina Känd Hindamisekspert gsm: 555 471 17 e-post: karoliina.kand@eri.ee realia group

Tel 600 6170, GSM 51 45 279 www.canker.ee, e-post: canker@canker.ee

www.eri.ee

Küttekauplus Männiku tee 106B • Turbabrikett • Puitbrikett • Pellet • Halupuu – lepp • Küttepind

Tel: +3725658686 meelis@haljastuskeskus.ee www.haljastuskeskus.ee

Lauri Laats lauri.laats@tallinnlv.ee 694 3222

Tellimine tel 657 7778, 513 7737

Märtsis Nõmme Loomakliinikus kassi steriliseerimine ainult 35 eurot, kastreerimine 22 eurot. Vastuvõtuaja palume ette registreerida tel 652 2722 Pärnu mnt 434

Teie Tallinna Linnavolikogu liige

www.nommeloomakliinik.ee

Fekaalivedu Tel 5909 1135 OÜ Magicstyle

KAMINAPUUD (kask, lepp) TURBABRIKETT PUITLAASTBRIKETT MÄNNIKLOTS (alusel, võrgus) KÜTTEGRAANUL KÜTTEPUUD 30,40,50CM (kask,lepp)

Kalmistu tee 22, Tallinn Tel 655 7760 Mob 5347 1188

Tööpäeval 9-18 Laupäeval 10-14 www.kuttekeskus.ee

Nõmme elanikele transport tasuta!

Fekaalivedu Tel 5625 6258 OÜ Fekalist


8 16 . m ä r t s 2 01 2

TULE TALLINNA TARBIJAÕIGUSTE PÄEVALE! 20. MÄRTSIL 2012 KELL 11.00 – 16.00 EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU SUUR SAAL, Tõnismägi 2 „

Ravimiamet tutvustab ravimitega reisimise ja välismaalt ravimite tellimise nõudeid

OOTAME TARBIJAÕIGUSTE PÄEVALE KA KORTERIÜHISTUTE LIIKMEID:

„

Tööinspektsioon selgitab, millised on enamlevinud eksimused töölepingu lõpetamisel

„

Juristide Liidu esindaja tutvustab korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõus kavandatavaid olulisemaid muutusi.

„

Tarbijakaitseamet nõustab, kuidas reiside ostmisel end kindlustada ebameeldivuste eest ja selgitab, mida jälgida internetipoodidest kaupade ostmisel

„

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite Koja esindaja selgitab, kas ühistu pankrott on võimalik ja inkassofirmade kaasamisest võlgade sissenõudmisel

„

Ajakirja Digi esindaja vastab kohapeal kuulajate küsimustele elektroonikakaupade teemal

„

Fairtrade Eesti esindaja tutvustab õiglase kaubanduse arengut Eestis

Korraldaja: Tallinna Linnavalitsus Küsimustele vastavad tarbijakaitse teenistuse ametnikud Osavõtt tasuta, Sünkroontõlge vene keelde

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5A, Viimsi Tegevusluba nr 86221 Konsultatsioonivõimalused polikliinikus: (registratuur Viimsis tel 605 9600, 605 9601, 605 9023) Günekoloogia-sünnitusabi Lastehaigused Nina-kõrva-kurguhaigused Üldkirurgia-proktoloogia Uroloogia Ortopeedia Neuroloogia* Kardioloogia* Kopsuhaigused-allergoloogia Psühhiaatria Taastusravi* Onkoloogia-mammoloogia

Endokrinoloogia Plastikakirurgia Naha-ja suguhaigused Hambaravi** Psühholoogia Logopeed Manuaalteraapia Rasedusaegne jälgimine: ämmaemandate vastuvõtud Perekool Haiglaravivõimalused: (valve tel 605 9605, 605 9010) Günekoloogia-sünnitusabi* Plastikakirurgia Sisehaigused* Rehabilitatsiooniteenus***

*teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis ** teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis ja Kaupmehe filiaalis ***teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel

Taastusravi-järelravi* (vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi, füsio-ja tegevusteraapia, logopeed, psühholoog, ravimassaaž, paikne külmaravi) Päevakirurgia: Nina-kõrva-kurgukirurgia* Ortopeedia Üldkirurgia Uroloogia Sünnitusabihaiglaga saab tutvuda iga kuu esimesel neljapäeval kl 16 Diagnostika: Röntgen-ja ultraheliuuringud (sh mammograafia), koormus-EKG, rütmihäirete ja vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, varane nahakasvajate avastamine e SIA-skoopia, endoskoopilised uuringud, allergoloogilised ja laboratoorsed testid jm Vaktsineerimine: lapsed ja emakakaelavähi vastu Polikliinilised filiaalid Tallinnas Kaupmehe 4 (tel 660 4072, 646 3539) ja Tammsaare tee 47, III korrus (tel 664 6444, 664 6445) Lisainfo www.fertilitas.ee

Gra Graniidist ja kvartsist köögi töötasapinnad OTSE TOOTJALT! Kõrge kvaliteet

hea hinnaga! Mõõdistame, toome kohale ja paigaldame! Näidiste saal Kasesalu 10, 76 505 Saue Diapol Granite Tel 6051178 või 6051130

info@diapol.ee www.diapol.ee

Pärnu mnt. 326, Nõmme

Kaks haridust ühest koolist

Otse Nõmme südames, Kahro Majana tuntud hoones avatud

RESTORAN - ÕLLETUBA

kvaliteetne kvalitee eetne üldharidus käsikäes professionaalse profes essionaalse muusikaõppega

Sobiv koht ärikohtumisteks, koolitusteks, firma- ja sünnipäevapidustusteks aga ka lõunatamiseks ning õhtusöögiks maitsva veini, külma õlle ja elava muusika saatel. Keldriruumides asuvas spordibaaris

Tallinna Muusikakeskkool kutsub muusikat armastavaid lapsi I klassi.

VUTIPÕRGU spordiülekanded suurelt ekraanilt! Lähemalt meist Facebooki vahendusel! Kohtumiseni Von Glehnis!

P-N: 11-24 • R-L 11-02

Vastuvõtuinfo 657 6004, tmkk@tmkk.edu.ee www.tmkk.edu.ee

Ava oma lapsele uks rikastavasse kõlade maailma! Vastuvõtt I klassi toimub 19.-20. märtsil, II–X klassi 11.-12. juunil. Enne vastuvõtukatseid võimalus saada tasuta konsultatsioone.

Nõmme Sõnumid nr 6 (2012)  
Nõmme Sõnumid nr 6 (2012)  

16. märts 2012

Advertisement