Page 1

Eesti Vabariigi 100. sünnipäev Nõmmel LK 3

Järgmine number ilmub 23. märtsil 2018

9. märts 2018 • Nõmme Sõnumid nr 5 (549)

LÜHIDALT

Nõmme vapi ja lipu päev

Varsti algab punaste lehekottide kampaania  smaspäevast, 19. märtsist saab taas registreeruda E igakevadisele punaste lehekottide kampaaniale, mille raames viib linnaosavalitsus elanikelt tasuta ära lehti ja okkaid. FOTO: JUKKO NOONI

22. märtsil on Nõmme vapi ja lipu päev. Sel puhul heisatakse Glehni ausamba juures oleval lipuväljakul mastidesse Nõmme lipud. Majaomanikud, kel Nõmme lipud olemas, võiksid samuti sel päeval lipud välja panna. Nõmme vapi ja lipu päeva tähistamiseks tegi linnaosavalitsusele kodanikualgatuse korras 2011. aastal ettepaneku Emeli Schmidt. Edgar Rajandi kavandatud vapi kinnitas Nõmme linnavolikogu 22. märtsil 1938. Kaldselt poolitatud kuldset ja rohelist värvi kilbil on kaks vastandvärvuses männilatva. Nõmme lipu kavand kinnitati veidi enam kui aasta hiljem. Ajaloolase Leho Lõhmuse sõnul ei ole andmeid, et Nõmme lippu ja vappi oleks 1930. aastate lõpus kasutatud. «Tolle aja tavade kohaselt pidi niisugused aktid kinnitama president Konstantin Päts. Tema lauale need paberid aga ei jõudnud, Eesti riigil seisid ees muud, paktilisemad probleemid.» Nõmme lipu ja vapi taaskehtestas Nõmme Heakorra Seltsi algatusel 21. septembril 1988. aastal Tallinna linna Lenini rajooni TSN täitevkomitee. Lipu õnnistas Nõmme Rahu kirikus 12. novembril 1988 õpetaja Voldemar Ilja. (NS)

Linnaosa jagab

graniitsõelmeid Nõmme linnaosa valitsus jagab korteriühistutele ja pensionäridele talviseks libeduse tõrjeks tasuta graniitsõelmeid. Huvilistel tuleb ühendust võtta telefonil 645 7333 või e-posti aadressil valdeku@tallinnlv.ee, et kokku leppida, millal ja kust sõelmed kätte saab.

Nõmme linnaosa Facebookis facebook.com/ nommelinnaosa

Punaseid lehekotte jagatakse 19. märtsist 13. aprillini. Lehekottide äravedu algab 23. aprillist ning kestab neli nädalat. Juba 15. aastat toimuva nõndanimetatud punaste kottide kampaania käigus viib linnaosavalitsus soovi avaldanud kinnistutelt tasuta ära kuni kümme kotti lehti ja okkaid. Eelmisel aastal koguti kampaania raames kokku üle 468 tonni haljastujäätmeid ning selleks kulus 46 000 eurot. Kokku veeti haljastujäätmed minema 4600 kinnistult. Ära veetakse ainult Nõmme linnaosa valitsuse antud punast värvi lehekotid. Saadud kotte palume mitte edasi anda naabrile või tuttavale – see te-

kitab kottide kogumisel segadust ja probleeme. Need, kel jääb kümnest kotist väheks, saavad ülejäänud haljastujäätmeid tasuta jäätmejaama viia või oma kinnistul kompostida. Nõmmel asub kaks jäätmejaama: Pääskülas ja Rahumäel. Biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid võetakse jäätmejaamades korraga eraisikutelt tasuta vastu kuni kuus 100-liitrist kotitäit päevas. Pääsküla jäätmejaam asub aadressil Raba 40, Rahumäe jäätmejaam aadressil Rahumäe tee 5a. Lisainfot mõlema jäätmejaama teenuste kohta saab telefonil 529 3020 või kodulehelt www.tallinn.ee/jaatmejaamad-tallinnas. (NS)

Pane tähele! L ehekotte jagatakse Nõmme linnaosa valitsuses esimese korruse infosaalis (Valdeku 13) 19. märtsist 13. aprillini. L isaks jagatakse lehekotte ka ühel aprillikuu laupäeval (7. aprillil) Valdeku tn 15 asuvas saun-spordihoones (kl 9.00–17.00). I ga kinnistu kohta antakse 10 lehekotti. O ma lehekotte naabritele anda ei ole lubatud. Kottide äravedu toimub 23. aprillist 20. maini. L ehekotid palume hoida kuni äraveo alguseni oma kinnistul ning alates 22. aprillist peavad lehekotid olema tõstetud aia taha. E smalt veetakse lehekotid ära suuremate teede ja tänavate äärest (Vabaduse pst, Kadaka pst, Männiku tee, Pärnu mnt, Hiiu tn) ning seejärel sisekvartalitest. K üsimuste korral võib helistada Nõmme linnaosa valitsuse infonumbril 645 7333 või saata e-kirja aadressil valdeku@tallinnlv.ee.


2 9. märts 2018

L

Kas mänguväljakuid on piisavalt?

apsepõlves veetsin suvevaheajad peamiselt vanaema juures, kes paraku elas linnas. Nii möödus suvepuhkus enamasti paneelmajade vahel mänguväljakul. Viimasele kogunes alati lapsi ja noori, et kohtuda ja koos mängida. Mängukaaslase leidmiseks ei pidanud talle ei helistama ega sotsiaalmeediasse kirjutama, piisas vaid sellest, et minna mänguväljakule kiigele või pingile istuma. Nii oli signaal antud ning võis loota, et peagi saabub veel mõni mänguhuviline. Mänguväljak oli koht, kuhu ümbruskaudsetes kortermajades elavad noored kogunesid, et koos aega veeta. Praegu on see muutunud. Nii mõnelgi mänguväljakul näeb hulkuvaid kasse tihemini kui lapsi, kellele see väljak mõeldud on. Nõmmel on 36 mänguväljakut, lisaks mitu spordi- ja jõuväljakut. Nende kasutajate hulk on asumiti erinev. Kas see tuleb sellest, et mänguväljak asub kodust liiga kaugel, või on atraktsioonid lastele ebaatraktiivsed? Alles mõni aeg tagasi saatsime keskkonnaametile nimekirja väljakutest, mille amortiseerunud ja vanad atraktsioonid vajavad väljavahetamist. Nii mõnelgi pool tuleb inventar välja vahetada ka seetõttu, et selle kallal on ilmselgelt jõudu katsunud need, kes lõhkumisest rõõmu tunnevad. Nii vajavad linnaosas paljud istepingid, korvpallikorvirõngad ja võrgud pidevalt vahetamist, ronimisatraktsioonid ja jõutõmbepalgid parandamist. Kuid kas iga-aastased parendustööd on piisavad, et lapsed ja noored neid kasutaksid? Ehk peaksime mänguväljakute kasutajate sihtgruppi hoopis laiendama, luues kasutamisvõimalusi ka täiskasvanutele ja eakatele. Nii nagu paljud Euroopa riigid on ka Eesti vananeva rahvastikuga, üha enam pööratakse tähelepanu täiskasvanute ja eakate liikumisele, rajades neile virgestusalasid. Hea näite võib tuua naaberlinnaosa mänguväljakult, kus on tõendatud, et teismelistele ja täiskasvanutele mõeldud virgestuselement on enim kasutatud atraktsioon kogu alal.

P

Kas vajadus suure koguperemänguväljaku järele ja selle rajamise ootus on veel endiselt olemas või eelistavad nõmmekad näha uusi mänguväljakuid hoopis oma koduasumites?

ikalt on ka räägitud soovist luua Nõmmele koguperemänguväljak. Selliseid väljakuid on pea kõigis linnaosades, välja arvatud Nõmmel ja Pirital. Väljaku rajamise plaanist Vabaduse parki on varem küll juttu olnud, kuid kas vajadus suure koguperemänguväljaku järele ja selle rajamise ootus on veel endiselt olemas või eelistavad nõmmekad näha uusi mänguväljakuid hoopis oma koduasumites? Koguperemänguväljakud on teistes linnaosades populaarsed, kuid need asuvad piirkondades, kus on rohkelt kortermaju. Ehk on Nõmmel pered loonud oma lastele rahuldavad võimalused tegevuseks oma koduhoovis, mistõttu avalikke mänguväljakuid kasutatakse eelkõige siis, kui need pakuvad tegevusi, mis arendavad laste tasakaalu ja kujutlusvõimet, pakkudes lisaks võimalust koos mängida ja ekspeGRETE ŠILLIS rimenteerida? Nõmme linnaosa vanem

Nõmme Sõnumid

Väljaandja: Nõmme linnaosa valitsus Toimetaja: Jukko Nooni telefon: 645 7344 e-post: jukko.nooni@tallinnlv.ee online: http://nommesonumid.blogspot.com kodulehekülg: www.tallinn.ee/nommesonumid Valdeku 13, 11621 Tallinn. Levi: Express Post Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

Viimane kustutab tule!

JANE GRIDASSOV Põhja päästekeskuse ennetusbüroo juhtivspetsialist

 asta esimesed kuud on mööA das ning kahjuks tuleb tõdeda, et kirja on saanud ka esimene hukkunu Nõmmel. Eks ole nii, et meil kõigil on igast sündmusest midagi õppida, ja nii võiksime ka selle aasta esimestest kurbadest lugudest üht-teist meelde jätta. Eelmise aasta statistika järgi hukkus Harjumaal kuus inimest 11st siseruumides suitsetamise tagajärjel. Kahjuks tundub, et kurb trend jätkub. Nimelt on Tallinnas sel aastal kaks inimese surmaga lõppenud tulekahju saanud alguse just samamoodi – siseruumides suitsetamisest või hooletust lahtise tule kasutamisest. Võib juhtuda, et inimene jääb, suits näpus, magama ning siis pole tulekahju enam kaugel. Et vältida selliseid õnnetusi, tuleb meeles pidada paari lihtsat tõde. Esi-

 as sinu kodu K on tuleohutu? Telli endale või oma lähedastele tasuta kodunõustamine, et koos spetsialistiga olukord üle vaadata ja vajadusel muudatusi teha. Selleks tuleb helistada päästeameti infotelefonile 1524 ja broneerida endale sobiv aeg. Pensionäridele ja vähekindlustatud peredele paigaldatakse nõustamise käigus vajadusel suitsuandur. mene ja üks tähtsamaid on meeles pidada, et siseruumides suitsetamine on keelatud! Vaid nii on võimalik vältida suitsetamisest ja halvimal juhul nii põleva sigaretiga magama jäädes alguse saavaid tulekahjusid. Peale selle tuleb nii konid kui ka tuhk alati panna tulekindlasse anumasse, kus need saavad jahtuda, ning alles seejärel võib need visata ülejäänud prügi juurde. Teine oht on küünlad ning lahtine tuli. Kahjuks saavad suured tulekahjud tihti alguse valveta jäetud küün-

FOTO: NÕMME PÄÄSTEKOMANDO

LINNAOSAVANEMA VEERG

last, millest võivad süttida lähedal asuvad asjad või hakkab sulav vaha kuumusega sulatama pinda enda all. Peale selle on näiteks küünlad ohtlikud ka siis, kui majas on väikesi lapsi ja koduloomi, kes võivad need kogemata ümber ajada, ning ka siis pole tulekahju enam kaugel. Loomulikult on kõige selle juures tähtis ka töötava suitsuanduri olemasolu. Tegemist on odavaima elukindlustusega, mis on parim abimees tulekahju varajasel avastamisel. Ehkki suitsuandur on Eestis kohustuslik alates 2009. aasta 1. juulist, nendivad päästjad kurbusega, et paljudes kodudes neid siiani ei ole. Tegemist on lihtsate ja igapäevaste tõdedega, mida silmas pidades on võimalik vältida suure kahjuga õnnetusi. Päästeamet paneb kõigile inimestele südamele, et tulekahju saab ära hoida, kui järgime lihtsaid tuleohutusreegleid, käime lahtise tulega ettevaatlikult ümber, ei suitseta toas, ei jäta toitu järelevalveta ega kasuta rikkis või vanu elektriseadmeid.

NÕMME LINNAOSAKOGU

Helireklaamide kasutamine avalikus ruumis vajab rohkem reguleerimist INDREK LUBERG Nõmme linnaosakogu elukeskkonnakomisjoni esimees

Viimasel Nõmme linnaosakogu elukeskkonnakomisjoni koosolekul oli muuhulgas arutlusel Liiva kandi elaniku kaebus Järve keskuse parklas kõlavate helireklaamide kohta, mis tema koduaeda kostvad. LED-ekraani haldava Digiekraanid OÜ esindaja reaktsioon sellele kurtmisele oli väga osavõtlik, helinivoo kontrolliti kiiresti üle ning lubati vaiksemaks keerata. Nii et loodetavasti sai kõnealuse inimese mure lahendatud. Kui on veel keegi, kelle kodurahu mõne välireklaami heli valjus häirib, andke sellest julgelt teada kas mulle või siis otse Digiekraanidele. Tõstatasin komisjoni arutelul ka laiema küsimuse: kas avalikku linnaruumi on üleüldse vaja helireklaamide või muusikalise helitaustaga täita? Näiteks kas sadamast kesklinna poo-

le jalutava turisti esmamulje osaks peab olema Ahtri ja Mere puiestee nurgal asuva Relaxxx Klubi välikõlaritest kostev «reklaammuusika»? Küllap leiaksid striptiisihuvilised koha ka ilma selle kõigile möödujaile kõrva kargava ärritajata üles. Kaubanduskeskuste siseraadiotes kõlava muusika või kaubanduslike teadaannete vastu ei ole mul midagi. Kuid pean tunnistama, et mind häirivad seal üha enam kostvad muukeelsed reklaamid. Minu arvates ei peaks kellegi ärihuvid õigustama meie avaliku ruumi täitmist kõlavate vene-, soomevõi ingliskeelsete reklaamidega. Võõrkeeles infot on võimalik lisada visuaalsetes reklaamides eestikeelsele infole täienduseks ning klienditeenindaja võib kliendiga soovitud keeltes suhelda. Eesti avalikus ruumis kõlagu aga valjult ikka ainult eesti keel ja võib-olla paneb siis soov räägitavast aru saada

ka mõne muukeelse selle vastu rohkem huvi tundma. Paraku ei tundu tõenäosus, et mõni kaubanduskeskus omal algatusel võõrkeelsetest helireklaamidest loobub, mulle ülemäära suur. Tallinna linnavolikogu menetluses on määrus «Välireklaami ja teabe paigaldamise kord», mis praeguses sõnastuses ei erista heli edastavaid LED-ekraane PVC-kangal staatilistest välireklaamidest. Kaalutud on liikuva pildi ja heliga välireklaamide maksustamist kõrgema tariifiga, kuid lõplikku otsust veel pole. Helireklaamide kasutamist avalikus ruumis paistab praegu reguleerivat vaid korrakaitseseaduse paragrahv 56, mis keelab avalikus kohas tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte. Arutame seda teemat kindlasti tuleval Nõmme linnaosakogu koosolekul, kuid ka kõigi teie sellekohased mõtted, seisukohad ja näited on siiralt teretulnud. Minuga saab ühendust e-posti aadressil indrek. luberg@irl.ee.


9. märts 2018 3

Eesti Vabariigi 100. sünnipäev Nõmmel tonia kontserdisaalis, vaba aja keskuses kui ka sotsiaalmajas. Traditsiooniliselt korraldati temaatilisi aktusi koolides. Nikolai von Glehni kujugi sai pidupäevaks sinimustvalge pidurüü. Bioloog Tõnu Ploompuu eestvedamisel käidi üheskoos Sõeru ohvriallikal.

24. veebruaril toimus kontsertaktus traditsiooniliselt Nõmme kultuurikeskuses, kuid ka seltsid korraldasid sel päeval üritusi. Nõmme Tee Selts ootas kõiki Hiiu 100 tamme parki, ühenduse Loov Nõmme eestvedamisel oli õhtul aga Von Glehni teatris rahvapidu.

Nõmmel toimub nukuteatrite festival UNIFest 2018 FOTOD: ENDEL APSALON, TIIT MÕTUS, JUKKO NOONI, PEETER PIIRISILD JA ÜHENDUS LOOV NÕMME

24. veebruaril möödus 100 aastat Eesti iseseisvuse väljakuulutamisest. Nõmmel oli sel puhul pidulikke üritusi kogu nädala vältel. Suuremad tänavad olid kaunistatud väikeste paraadlippudega. Linnaosa elanikele oli Eesti Vabariigi juubelile pühendatud kontserte nii Es-

LÜHIDALT

Järgmisel pühapäeval, 18. märtsil leiab Nõmme keskuses tegutsevas Von Glehni teatris (Pärnu mnt 326) aset nukuteatrite festival UNIFest 2018, kus astuvad üles nukuteatrid Tallinnast, Jõhvist, Pärnust ja Kehrast. Eesti Vabariigi 100 aasta juubelile pühendatud festivaliprogramm pakub vaatamist, kaasamõtlemist ja -tegemist nii lastele kui täiskasvanutele. Festivalipäeval saab näha nii eesti rahvajutte ja muistendeid, eesti kirjanduse tõlgendusi kui ka värsket Eesti-teemalist dramaturgiat. Lisaks on festivalil võimalik osaleda animeerimise töötoas ja etendustejärgsel arutelul ning tutvuda UNIMA Eesti keskuse nukuteatrite tegevusega. Festivali korraldab nukuteatrite ühenduse UNIMA Eesti keskus, mis ühendab nukuteatriga tegelejaid ja selle tegevuse toetajaid üle Eesti. Organisatsiooni juhib NUKU teatri näitleja Mihkel Tikerpalu (pildil). Festivali kava vaata lk 8. (NS)

Kevadine maalikursus Nõmme muuseumis Nõmme muuseumis (Jaama 18) algab 17. märtsil järjekordne maalikursus, mida juhendab kunstnik Mall Mets. Kursus toimub neljal järjestikusel laupäeval kl 11.00–13.30. Oodatud on varasematel kursustel osalenud, aga ka uued kunstihuvilised. Grupi suurus on kaheksa inimest. «Keskendume värvile, enda väljendamisele värvi kaudu, tunneme rõõmu värvidest. Kursuse tunniteemad varieeruvad  vastavalt osaliste huvitatusele,» tutvustas juhendaja. Ühe maalitunni hind on 15 eurot, mis sisaldab kõiki vajalikke vahendeid – paberid, värvid, pintslid – ja juhendamistasu. Osalemiseks tuleb eelnevalt registreeruda telefonil 5804 9758 või e-kirja teel mallmets@gmail.com. (NS)

TVO uuendab pakendikonteinereid Nõmme Tee Seltsi pidu Veebruar oli sel aastal just niisugune, nagu veebruar Eestis peab olema: pakaseline, lumine ja päikeseline. Ei mingit kliimasoojenemist, küll aga rohkelt hingesoojust, sest veebruar on ju Eesti suure juubeli kuu. Kogu Eesti pidas 24. veebruaril pidu ja kuidagi poleks sobinud jätta pidutsemata Hiiu 100 tamme pargis ümbruskonna inimestelt kogutud raha eest Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva auks püstitatud monumendi «Eesti Vabariik 100» juures. Nõmme Tee Selts kutsus peole kõiki nõmmelasi, aga rahvast tuli palju kaugemaltki ja nendega kokku, kelle ummistunud Kitsarööpateel kinni pidasime, oli meid kohati koos poolsadagi. Nagu kutses lubasime, pakkus Nõmme Tee Selts kommi ja sooja jooki, aga lisaks küpsiseid ja sooje pirukaid.

Peole tuli ka Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis, kaasas korvitäis ilusaid sinimustvalgeid Kalevi komme ja kimp maailma kõige ilusama värvikombinatsiooniga lippe, Eesti lippe loomulikult. Linnaosa vanem pöördus piduliste poole lihtsa peokõnega ja kõik soovijad said temaga juttu puhuda. Seltskond oli rõõmus ja jutukas. Hiiu 100 tamme pargi lipuvardas lehvis kogu juubelinädala suur riigilipp nii nagu tähtsatel riigiasutustel. Aga eriti armas oli ühe Hiiul peatunud rongi juht, kes meid lippudega ehitult pidutsemas nähes Hiiule saabudes ja ka lahkudes pikalt vilet andis. Ei ole kahtlust, et Eesti auks ja meie rõõmuks. Lehvitasime talle vastu, mis jõudsime. Kadi Alatalu

Seoses konteinerpargi uuendamisega vahetab Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) Nõmmel mitu pakendipunkti välja uute lahenduste vastu. «Olemasolevad pakendikonteinerid on oma aja ära elanud ning samaväärsega asendamine ei ole enam mõistlik, mistõttu liigume vaikselt uute lahenduste poole ning seeläbi püüame ka elavdada pakendite sorteerimist,» rääkis TVO teenusehaldur Maija Suls. Kogumislahendusel kasutatakse kolme konteinerit eri liiki jäätmete kogumiseks: segapakend (kollane), paber- ja kartongpakend (sinine) ning klaaspakend (roheline). Kuna konteinerite korrashoid vajab teistsugust tehnikat ning kolm konteinerit võtavad varasemast rohkem ruumi, siis võib nende asukoht olla pisut muutunud. (NS)


4 9. märts 2018

LÜHIDALT

Männimudila lasteaed tähistas uhke kontserdiga Eesti sünnipäeva FOTO: JOHANNA-IISEBEL JÄRVELILL-PÕLDOJA

PILLE ROOSIORG Männimudila lasteaia direktor

Lastefondi tugirühmad Tallinnas Eesti Lastefond korraldab tugirühmi aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) laste vanematele ning pakub nõustamist lahutavatele lapsevanematele. ATH tugirühm Tallinnas tuleb kokku kord kuus neljapäeviti kell 17.30–19.00 Eesti Lastefondi ruumides (Lai 31). Eraldi on eesti- ja venekeelne rühm. Eesti Lastefondis toimub üks kord kuus lahutavatele lapsevanematele mõeldud grupinõustamine, mille eesmärk on vähendada laste stressi ning suurendada oskusi lapse huvidest lähtudes elu elukorraldusega hakkama saamiseks. Tunnid toimuvad üks kord kuus neljapäeviti kell 15.00–16.30 aadressil Lai 31. Nõustamine on tasuta. Vajalik eelregistreerimine. Rohkem infot nii ATH tugigrupi kui lahutavate lapsevanemate nõustamise kohta saab kodulehelt www.elf.ee. (NS)

«Keskkond, milles me iga päev elame, sõltub väikestest asjadest. Vajame nutikaid ideid ja selliseid lahendusi, mis ei tule üksteise arvelt, vaid üksteise soove ja tahtmisi võimendades…» – nii lõpetas oma kõne pisike president Kersti Kaljulaid Männimudilast, kes oli üks ajaratta vingerpussi kaudu 28. veebruaril Nõmme Majja sünnipäevapeole sattunud väikestest presidentidest. Oma kohaloluga üllatasid vaatajaid teisedki lugupeetud presidendid: Konstantin Päts, Lennart Meri, Arnold Rüütel, Toomas Hendrik Ilves. Pealtvaatajate üllatus oli suur, kuulates nende enesekindlaid ja asjakohaseid elutarkusi täis sõnavõtte ning manitsusi täiskasvanutele. Humoorikas asjalikkus puudutas igat saalis istuvat täiskasvanut.

Pühadeõhtule kohaselt tegid Eesti Vabariigi sünnipäeva peoks ettevalmistusi ka peojuhid – memm ja taat. Ootamatult saabunud kiri vabariigi valitsuselt, kus kirjas vanadele määratud kingitus elutöö eest üllatuskülaliste visiidi näol, pani peo kihama: külmast Antarktikast saabusid pisikesed sõimeealised koos «Pingviinide paraadiga». Koolieelikud kehastusid Aafrika põliselanikeks, kes suure trummipõrina ja hõõ-

guva lõkke saatel kogu saali kuumaks tantsisid. Lätimaalt lätikeelsed, Venemaalt venekeelsed, Soomemaalt soomekeelsed rahvusviisid ning Ameerikast lassodega kohale saabunud linetantsijad panid jala tatsuma kõigil. Eestimaised helid kõlasid muusikaõpetaja Daana Teekeli juhendamisel meie pisikestelt viiulivirtuoosidelt, kes alles teevad esimesi samme pilliõppes. Liikumisõpetaja Alis Võigase juhendamisel

Nõmme gümnaasiumis andsid vilistlased tunde Veebruari lõpus tähistas Nõmme gümnaasium 89. sünnipäeva. Traditsiooniliselt andsid kooli sünnipäeva nädalal tunde vilistlased ja külalised. Külalisõpetajad andsid tunde 21. veebruaril. Mainor Ülemiste ASi turunduse- ja kommunikatsioonijuht Liis Tippel, kes lõpetas Nõmme gümnaasiumi 1995. aastal, kirjeldab kogemust nii: «Kaugelt üle kümne aasta koolimajja minek tekitas lapselikku elevust ning taaselustas mälupilte ägedatest inimestest, aga ka vastuolulistest aegadest. Läksin ju Nõmme kooli pioneerina ning lõpetasin ulmelistel 90ndatel.  Murdsin juba kutset saades pead, mida lastele, vabandust, noortele rääkida. Ei taha ju kõlada mammutina või targutava täiskasvanuna, kes arvab teadvat, mis on parim tänapäeva noortele. Au-

7.-12. klassidele tunde andnud vilistlased kooli raamatukogus.

kartus klassi ette minekul oli sedavõrd suur, et uurisin oma isiklike teismeliste kaudu, mida noored sooviksid kuulda ja mis on neile tõenäoliselt igav loba. Lõpeks oma 26 slaidiga klassi ees olles sain positiivse laengu – mind üllatas väga see toetus ja uudishimu, mille-

ga Nõmme gümna noored mind vastu võtsid. Mõnus oli nendega rääkida elust, sõprusest, ettevõtlikkusest, hariduse taganõudmisest või siis vastupidi enda sisetunde usaldamisest ning elu mõnuga võtmisest. Usun, et need noored on avatud kõigele uuele – nad katsetavad roh-

kem ja välistavad vähem. Nad teavad, et vahvatest väljakutsetest kinni haarates muutub elu hoobilt lahedamaks.» 1.–6. klassile andsid tunde Aarne Pärnsalu, Kristel Hook, Olav Oja, Kaja Prügi, Katrin Tamm, Urmas Nemvalts, Tarmo Loorand, Rainer Vakra, Kris Leinatamm, Joosep Loopere, Margot Kihulane, Eveli Pajuri. 7.–12. klassile andsid tunde vilistlased Jette Karmin (lõpetas 2000), Liis Tippel (lõpetas 1995), Sten-Eric Uibo (lõpetas 1994 põhikooli) Kristjan Tammik, (lõpetas 1999), Siim Vips (lõpetas 1997), Maret Valner (lõpetas 1996), Märt Metsallik (lõpetas 1999), Siim Pajusaar (lõpetas 2007), Emilia Abel, (lõpetas 1999), Hardi Piisel (lõpetas 2003), Mikk Arakas (lõpetas 2010), Hanna-Greta Veersalu (lõpetas 2001) ja Kirke Williamson (lõpetas 1997). (NS)

Koolieelikud võtsid mõõtu etlemises Neljapäeval, 1. märtsil toimus Rännaku lasteaias etlemiskonkursi «Eesti keele kaunis kõla» Nõmme linnaosa piirkondlik voor. Nõmme lasteaedadest pääsesid lõppvooru (fotodel vasakult): Ami Vaigla Kasekese lasteaiast (juhendaja Olga Kekkonen), Hennriko Jürimets Männiku lasteaiast (juhendaja Veera Uudemets), Markus Kirs Rännaku lasteaiast (juhendaja Margit Kirs) ja Kelli Jõesar Kraavikrõlli lasteaiast (juhendaja Signe Kuristik).  Ülelinnaline lõppvoor toimub emakeelepäeval, 14. märtsil Estonia Talveaias. (NS)

ALLERGIAVABA KODUKORISTUS!

Probiootiline looduslik puhastusteenus on kõrgeim klass – küsi pakkumist, proovi ja sa tunned erinevust, kohe.

Silver Terve - tel: 56700163 Silver@probiootiline.ee www.probiootiline.ee

Tantsupoiste ja õpetajate segarühma esituses «Mul om naene noorekene» oli kõigi pealtvaatajate lemmik.

FOTOD: ANNIKA JÜRS

Kolmapäeval, 21. märtsil korraldatakse Nõmme Maja (Valdeku 13) saalis eakate tervisepäev «Ennetus ja elu diabeediga!». Tervisepäev algab kell 13. Loengute kuulamise järel on kõigil kohaletulnutel kuni kella 15.30ni võimalik tasuta kontrollida diabeedi riskifaktoreid: saab määrata veresuhkrut, kolesterooli ning kehakoostist, samuti mõõta vererõhku ja silma siserõhku. Lisaks saab soetada soodsa hinnaga ravisukki ja tervisetooteid (arveldamine sularahas) ning proovida maitsvaid tervislikke vahepalasid ja ingveritooteid. Diabeet, rahvakeeli suhkruhaigus, on krooniline ainevahetushaigus, mis vajab igapäevast ja pidevat ravi. Eestis on dia­b eet diagnoositud ligi 70 000 inimesel, lisaks arvatakse, et umbes sama palju põeb II tüübi diabeeti enese teadmata. «Kutsume tervisepäevale kõiki, kes on haigusega kokku puutunud – nii diabeetikuid kui ka nende lähedasi, aga ka terviseteadlikke linlasi, keda haigus seni otseselt puudutanud ei ole,» sõnas Eesti Patsientide Liidu tegevjuht Kadri Tammepuu. «Doktor Aleksandra Garkusha Kibuvitsa perearstikeskusest räägibki, kuidas haigust ära tunda, diabeediga elada ning millal kahtlustada, et sõber võib olla diabeetik,» lisas ta. Ühtlasi räägib Tammepuu, kes on elukutselt proviisor, ravimite koostoimest diabeedi puhul. AS EPP juhataja Ene Holter aga jagab näpunäiteid, kuidas valida ravisukki. Osavõtt tervisepäevast on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerumine aadressil essi.vahtras@tallinnlv.ee või telefonil 645 7338. (NS)

FOTO: NÕMME GÜMNAASIUM

Eakate tervisepäeva teemaks on diabeet

 8. veebruaril korraldas Män2 nimudila lasteaed Nõmme Majas Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul kontserdi «Eesti 100 – külalised kaugelt ja lähedalt».

ning hakkajate tantsupoiste ja õpetajate segarühma esituses «Mul om naene noorekene» oli vaieldamatult kõigi pealtvaatajate lemmik. Olen uhke, et saan olla sellise noore ja entusiastliku õpetajate meeskonna eesotsas, kus piisab vaid väljakäidud ideest ja vastutuse jagamisest ning õpetajate loovus ja looming läheb lendu. On rõõm näha, kuidas noored õpetajad suudavad oma optimismiga lapsi nakatada. Vormida õpitu lastele arusaadavasse keelde, olenemata sellest, kas laulame ema- või võõrkeeles, või tantsime, unustades lavahirmu ja esinemisnärvi. Õpetajate areng, julgus ja osavus kasvab iga ettevõtmisega. Juhina näen neis üha uusi ja veel avaldumata andeid ning seda, kui väga tahavad kasvandikud olla nende moodi. See on hea tunne! Alles sel aastal alustanud õpetajate kitarriansambli esitatud lugu lubab uskuda, et Männimudila lasteaia elus on peidus veel nii mõndagi üllatuslikku. Elame, näeme… ja tuleviku Eestimaa on pisikestele männimudilastele mõeldes kindlasti heades kätes! Palju õnne sulle, kallis Eesti! Täname Nõmme linnosa valitsust!

HOTELL DZINGEL RESTORAN VÕTAB VASTU PEIELAUDADE JA PEOLAUDADE TELLIMUSI KUNI 100-LE INIMESELE ! LISAINFO JA TELLIMINE: 6105262 / 6105263 RESTORAN@DZINGEL.EE Männiku tee 89

LAURI KREEK MASSAAŽ 56 959 081 lauri.kreek@gmail.com


9. märts 2018 5

Tallinna linnavalitsus eraldas 28. veebruari istungil reservfondist Nõmme linnaosa valitsusele Nõmme sotsiaalmaja torustiku vahetamiseks 49 260 eurot. Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul osutatakse Nõmme sotsiaalmajas üldhooldekodu- ning toetatud elamise teenust üksikutele eakatele või puuetega inimestele, kes ei tule iseseisvalt elamisega toime. «Teenuse osutamiseks peab majas olema katkematult tagatud soe vesi ja tsentraalne küte. Hoone keldris asuvad magistraaltorustikud ja püstikud on amortiseerinud ja vajavad täies ulatuses väljavahetamist. Te-

FOTO: JUKKO NOONI

Linnavalitsus andis Nõmme sotsiaalmaja torustiku vahetuseks pea 50 000 eurot

rastorude lekkekohti on ajutiselt parandatud klambritega,» selgitas linnaosavanem.

Linnaosavalitsus on aidanud sotsiaalmajal avariiohtlikke olukordi likvideerida oma vahenditest. Näiteks eelmise

LÜHIDALT Rinnapiimakool beebiootel emadele

aasta lõpus vahetati 5530 euro eest välja tsirkulatsioonipump, mis taastas sooja vee kasutamise poole hoone ulatuses. Jaanuari keskel käis Nõmme sotsiaalmaja olukorraga tutvumas ka abilinnapea Tõnis Mölder. Nõmme sotsiaalmaja võttis torutöid tegevatelt firmadelt hinnapakkumised torustiku vahetuseks koos seina-, põranda- ja laekonstruktsioonide avamise ja hiljem sulgemise ning siseviimistluse taastamisega. Odavaima pakkumuse tegi Citysale OÜ – 49 260 eurot. Torustiku vahetamiseks sobiv aeg on pärast kütteperioodi, maist septembrini. (NS)

Harju maakonnaplaneeringu «Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine» kehtestamine Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/41 Harju maakonnaplaneeringu «Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramine». Planeeringu eesmärk on luua alus uue rahvusvahelise ühenduse projekteerimiseks Balti riikide ja Euroopa raudteevõrgu vahel, mille rööpmelaius (1435 mm) vastab Euroopa standardile. Rail Balticu raudtee rajamisega kaasneb inimeste ja kaupade parem liikumisvõimalus ning transpordist tingitud õhusaaste vähenemine. Planeeringuga on leitud sobivaim asukoht elektrifitseeritud Rail Balticu raudteele Harju maakonnas Muuga sadama piirkonnast kuni Rapla maakonna piirini. Minister kehtestas lisaks 13.02.2018 Pärnu maakonna osas ja 14.02.2018 Rapla maakonna osas maakonnaplaneeringu raudteetrassi asukoha määramiseks. Lätis ja Leedus on Rail Balticu raudtee tulevane asukoht samuti välja valitud. Rail Balticu rajamine on seotud suure avaliku huviga. Rajatava raudtee asukoha määramisel kaaluti mitut võimalust, mille tulemusena valiti koht nii, et raudtee raja-

mine oleks tehniliselt teostatav ja majanduslikult tasuv ning raudteest tulenevad mõjud ja häiringud oleksid minimaalsed nii inim- kui ka looduskeskkonnale. Planeeritud trassi pikkus Harju maakonnas on 48 km ja see kulgeb läbi kuue kohaliku omavalitsuse territooriumi: Maardu linn, Jõelähtme vald, Tallinna linn, Rae vald, Kiili vald ja Saku vald. Trassikoridori laius hajaasustuses on 350 m, mis hõlmab raudtee rajamiseks vajaminevat maad ja raudtee kaitsevööndit (kokku 66 m) ning nn trassi nihutamisruumi, mis võib osutuda vajalikuks sellisel juhul, kui raudtee asukohta tuleb projekteerimise käigus täpsustada. Raudteed võib rajada üksnes planeeritud trassikoridori sees. Tiheasustuses ning kitsastes oludes on trassikoridori laius 150 m. Raudtee on kavandatud reisirongidele kiirusega kuni 240 km/h. Kaubarongide kiirus on kuni 120 km/h. Rahvusvahelise reisirongi peatus on planeeritud Tallinna. Planeeringuga on ette nähtud võimalus korraldada tulevikus Rail Balticu raudteel kohalikku rongiliiklust Tallinna-Rapla-Pärnu-Riia vahel.

Selleks on Rail Balticu trassile kavandatud perspektiivsed asukohad kohalike rongipeatuste rajamiseks. Kuni planeeringu elluviimiseni saab trassikoridori alale jäävaid maaüksusi edasi kasutada nende senise sihtotstarbe järgi, senist maakasutust planeering kohe ei kitsenda. Planeeringuga määratud trassikoridoris sätestatud maakasutustingimused kehtivad kuni Rail Balticu raudtee valmimiseni. Kui kasutusluba on välja antud, tulenevad kitsendused raudteest ja selle kaitsevööndist. Maakonnaplaneering koosneb seletuskirjast ja joonistest. Seletuskirjas on kirjeldatud planeeringulahendus omavalitsuste kaupa. Trassikoridori kasutamise põhimõtted ja tingimused on toodud kogu planeeringuala kohta. Planeeringu koosseisus on kolme maakonda hõlmav joonis (mõõtkava 1:220 000) ja Harju maakonna põhijoonis (mõõtkava 1:80 000). Samuti on eraldi joonised (mõõtkavas 1:20 000) koostatud kohalike omavalitsusüksuste territooriumitele jäävate trassilõikude kohta. Planeeringute koostamisel on arvesse võetud ning tasakaalustatud rii-

gi ja kohaliku omavalitsuse ruumilise arengu vajadused. Planeeringu koostamisel tehti keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi ja tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse. KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud planeeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning kavandatud negatiivse mõju leevendamise meetmed säästvaks ja tasakaalustatud arenguks. Meetmete tõhususe kontrollimiseks projekti edasistes etappides on KSH aruandes esitatud seirekava. Maakonnaplaneeringuga kavandatava tegevusega kaasneb piiriülene keskkonnamõju. Kehtestatud maakonnaplaneeringu materjalid on kättesaadavad veebilehel www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud Harju maakonna alajaotuses.

Nõmme linnaosa valitsus avalikustab 1. Nõmme linnaosa valitsus avalikustab Kadaka pst 112 kinnistu kohta kehtiva detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega täpsustatakse

detailplaneeringus määratud hoonestusala, mida võib nihutada, suurendada ja vähendada kuni 10 protsenti vastavalt projekteerimistingimuste taotlusega koos esitatud eskiisile; hoone arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi; haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtteid. Projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse ja lisamaterjalidega saab tutvuda19. märtsist 2. aprillini 2018 Nõmme linnaosa valitsuse ruumides Valdeku tn 13, I kor-

PÕHJA-EESTI KÜTTEPUU OÜ • Küttepuud lahtiselt • Küttepuud konteinerites • Kaminapuud kottides Kohale toomine Tallinnas ja 30km Tallinna piirist tasuta. Kõik pikkused ja puuliigid. Tel: 5333 4347; 501 9454 www.tulepuu.ee

ruse fuajees, samuti Tallinna planeeringute registris http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=M enetlus&MLiik=PT&MID=166382. 2. Nõmme linnaosa valitsus avalikustab Hommiku tn 4 kinnistu kohta kehtiva detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringus määratud Hommiku tn 4 kinnistu haljastuse ja liikluskorralduse põhimõtteid.

16-kohalise bussi rent pulma, teatrisse, matusele

509 7282 Info ja tellimine www.hiiubuss.ee

Nõmme linnaosa valitsus TEATAB Nõmme linnaosa vanema 1. märtsi 2018 korraldusega nr 33 kuulutatakse välja avalik kirjalik enampakkumine Valdeku tn 15 asuva saunspordihoone I korruse äriruumi üürile andmiseks. Äriruumi kasutusotstarve on toitlustus alkohoolsete jookide müügi õiguseta. Kasutusse antava äriruumi suurus on 30,0 m2 ja üüri alghind 2,05 eurot/m2, millele lisandub käibemaks. Parimaks pakkumiseks tunnistatakse kõrgeima hinnaga pakkumine. Äriruumi lepingu pikkus on viis (5) aastat.

Teated detailplaneeringutest Tulenevalt planeerimisseaduse § 12 lg 1 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 15 lg 1 ning Tallinna linnavalitsuse korraldustest avaldame järgmised teated.

Nõmme kultuurikeskuses (Turu plats 2) on kolmel märtsikuu kolmapäeval rinnapiimakool beebiootel emadele. Kolmapäeval, 14. märtsil kell 19.15 on teemaks «Emapiim ja pere valmistumine imetamiseks». Jutuks võetakse järgmised küsimused: rasedusaegne ettevalmistus imetamiseks – kas ja kuidas; rinnapiima tekkimine – ema keha toimimine, eelpiim, järelpiim; imetamise alustamine: esimesed eluminutid, -tunnid ja -päevad. Kolmapäeval, 21. märtsil kell 19.15 on teemaks imetamistehnika (sellesse tundi kaasa võtta nukk): kuidas panna last rinnale, kuidas hoida, asendid ja abivahendid; õige imemisvõte, kas iga rind sobib imetamiseks; sagedamini esinevad takistused imetamisel – valusad nibud, tükk rinnas ja rinnapõletikud. Kolmapäeval, 28. märtsil kell 19.15 algava loengu teema on «Imetamise jätkamine ja pere toimetulek»: imetamise õnnestumine ja müüdid, kas beebi vajab vett ja millal; rinnapiima koguste kujunemine ja mõjutamine; öine imetamine – beebi une- ja toitmisrütm; vastsündinu kasvamine ja kaaluiive, imemismaratonid ja -streigid; toitmisviisi mõju tervisele. Koolitab ämmaemand, toitumise ja imetamise nõustaja, rasedate jooga juhendaja Ülle Lember. Rinnapiimakooli toimumist finantseerib SM Hasartmängumaksunõukogu Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühingu projektide kaudu ning toetab Nõmme linnaosa valitsus. Omaosalustasu on 5 eurot sularahas kohapeal! Rühma suurus on piiratud. Vajalik eelregistreerimine aadressil info@paikesetants.ee. (NS)

Projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse ja lisamaterjalidega saab tutvuda 19. märtsist 2. aprillini 2018 Nõmme linnaosa valitsuse ruumides Valdeku tn 13, I korruse fuajees, samuti Tallinna planeeringute registris http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=M enetlus&MLiik=PT&MID=166418

Pakkumised esitada Nõmme linnaosa valitsuse I korruse teenindussaali aadressil Valdeku tn 13. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 6. aprill 2018 kell 10.00. Pakkumised avatakse 6. aprillil 2018 kell 10.15.

Info tel 645 7300, Alice Laanemägi, Nõmme arhitekt

Pakkumise tingimused on avaldatud Tallinna veebilehel www.tallinn.ee rubriigis «Ametlikud teated».

Detailplaneeringutega saab tutvuda ka Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee.

Pakkumise info tööpäevadel kaja.hints@tallinnlv.ee, 645 7314, 511 6161.

Riiete, vaipade ja pehme mööbli keemiline puhastus. Transport tasuta.

MÜÜA LÕHUTUD KÜTTEPUUD KOHALETOOMISEGA Lepp, sanglepp, kask Hinnad al 41 eur/rm moodulis 33x66.

TEL 5099598 Tel 5591 7562, 551 6821

KÜTTEPUUD kuivad ja toored 30, 40, 50cm. PUIT- ja TURBABRIKETT. KÕDUSÕNNIK 30kg/kott. Kviitung. Vedu iga päev. Tel: 6541100, 52 388 52 TAMMARU FARM www.tg.ee Tallinna ladu Nõmmel

E-POST kosetehno@gmail.com

KIVISÜTT PELLETEID SÕELUTUD MULDA Tel 600 6170, GSM 51 45 279 www.canker.ee, e-post: canker@canker.ee


6 9. märts 2018

VABA AEG Nõmme kultuurikeskus 09.03 kl 19 kammerkontsert. Esinevad Henri Zibo ja Mikk Langeproon akordionitel. Pilet 8 eurot, sooduspilet 6 eurot. 10.03 kl 12 perehommik lugude ning seltskonnamängudega. Hommikut viivad läbi Katrin Rändvee koos proua Hernestaga. Pilet lastele 3 eurot, lapsevanematele tasuta. 10.03 kl 19 ansambli Naised Köögis naistepäevakontsert. VÄLJA MÜÜDUD! 11.03 kell 19 Silver Jusilo debüüt-EP  «Olekud» esitluskontsert. Pilet 5 eurot, sooduspilet 3 eurot. 13.03 kl 19 emakeelepäevakontsert. Esinevad Nõmme kultuurikeskuse huviringid ja Marju Kõivupuu. Kontsert sarjast «EV 100 kingitus Eestile». Tasuta! 16.03 kl 10.30 Pisimusa – hommikukontsert kõige pisematele. Pilet 10 eurot vanem + laps(ed). 17.03 kl 18 Horre Zeiger BigBandi kontsert «Soovide laul» Tiit Vartsi juhendamisel. Tähistame Horre Zeigeri sünniaastapäeva. Solist Marii Väljataga. Pilet 8 eurot, sooduspilet 6 eurot. Samal päeval kõigile 8 eurot. 18.03 kl 18 Lõõtsavägilased, «Pidu hakkab!». Laval Andres Eelmaa, Rasmus Kadaja, Tobias Tae ja juhendaja Margus Põldsepp. Pilet 15 eurot, sooduspilet 13 eurot. Samal päeval kõigile 15 eurot. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. 20.03 kl 18.17 Kevade alguse kontsert. Esineb Henry Laks. Pilet 10 eurot, piletid müügil tund enne algust kohapeal. 21.03 kl 10 lasteetendus vanusele 5–10 a  «Mia saladus». Laval Veikko Täär või Marko Mäesaar, Katrin Kalma, Andres Vago (kitarr). Pilet 5 eurot. Fuajees kuni 25.03 Marjam Tamme näitus «Teistmoodi». Huviringide kohta lisainfo www.nommekultuur.ee. Nõmme kultuurikeskuse ruumides on võimalik korraldada koosolekuid ja koosviibimisi. Turu plats 2, tel 677 0890, post@nommekultuur.ee, www.nommekultuur.ee.

Nõmme muuseum Kuni 7.04 avatud Martin Lauri maalinäitus. Püsiekspositsioon Nõmme ajaloost. Muuseum annab üürile ruume ürituste korraldamiseks. Jaama 18, tel 670 0202, 505 7323. Avatud N, R ja L kl 12–16. Sissepääs 1 euro, õpilased-üliõpilasedpensionärid 50 senti, perepilet (2 lapsevanemat ja kuni 3 last) 2 eurot.

Nõmme vaba aja keskus Eakate päevakeskus

Pediküür: 21.03; juuksur: 16.03; maniküür, ripsmed, kulmud: 14.03. Aja broneerimine telefonil 672 3125, 5694 4874. Valdeku 13, tel 672 3125, 5694 4874, www.nomme.ee. Päevakeskuse Pääsküla filiaal

On veel vabu kohti inglise ja saksa keele rühma, maaliringi, maleringi ja bridžiklubisse!

ERAKUULUTUSED Valdeku noortekeskus

Huviringid: E kl 16 kunstiring; T kl 16 siidimaalistuudio algajatele; K kl 16 keraamika; N kl 16 kokandusklubi; L kl 14 siidimaalistuudio edasijõudnutele. Täpsem info: www.nomme.ee/valdeku_noortekeskus ja FBs. Avatud E–N kl 13–20, R kl 12–18, L ja P suletud. Muudatused lahtiolekuaegades: 8.02 noortekeskus suletud; 21.02 avatud kl 17–20; 23.02 avatud kl 12–15. Valdeku 13, tel 639 5559, 5556 7781, www.nomme.ee/valdeku_noortekeskus.

Von Glehni teater 10.03 kl 16 EV 100 kingitus – etendus «Eestlane ei igavle», Banaanikala projektiteater. 18.03 kl 11 Eesti nukuteatrite festival UNIFest 2018, nukuetendused päev läbi. 23.03 kl 19 «Improreede», VGT Improteater. 25.03 kl 11 lasteetendus «Imeline puhkus», lasteteater Trumm. 31.03 kl 14 seminarisari «Anomaalne maailm» – III seminar «Energiad looduses ja inimeses», Igor Volke, Jaak Kikas, Andrus Loog jt. 31.03 kl 19 etendus «Õhtust, Leon!», Margus Prangel, Eduard Salmistu. Piletid ja lisateave: www.vgt.ee, 667 5675, kairi@vgt.ee, Piletilevi. Kino: väärtfilmid iga pühapäev väikestele kl 12 ja suurtele kl 14, avatud jäätisekohvik. 11.03 ja 25.03 kl 12 «Kasper ja Emma lähevad matkale» (perefilm 2017); kl 14 «Tommaso» (Itaalia 2017). Eriseanss koos osatäitjatega: 10.03 kl 18 «Rohelised kassid» (Eesti 2017). Improteatri kursus noortele vanuses 16–26 aastat: P kl 16–18. Juhendaja Mairi Tikerpalu. Kuutasu 40 eurot. Registreerumine ja lisateave kairi@vgt.ee; tel 667 5675, www.vgt.ee. Pärnu mnt 326, piletid ja info tel 667 5675, www.vgt.ee.

Nõmme Rahu kogudus Nõmme Rahu kirik, Võsu 5

Jumalateenistused igal pühapäeval kl 10.30, jumalateenistuse ajal lastele pühapäevakool. Päevasõna pühapäeviti kl 9.45–10.15 kirikus pühapäevakooli toas. Piiblitunnid kolmapäeviti kl 14 kogudusemajas. Hingehoiuvalve kolmapäeviti kl 12–14 kogudusemajas. AA Rahurühma koosolekud kogudusemajas P, T, K, R kl 18 ja L kl 12. Palvused igal laupäeval kl 18, (alates aprillist toimuvad palvused taas Nõmme Lunastaja kirikus, Õie tn 10.) Jumalateenistuste raadioülekanded pühapäeviti kl 17 Pereraadios 89,6 MHz ja järelkuulatavad kodulehelt.

Viisi 29 (endine Suvila 1), tel 677 8011, www.nomme.ee.

Koguduse kantselei, Võsu 5, avatud E kl 9.30–14, K kl 14–18 ja P tund enne ja pärast jumalateenistust.

Rahumäe mängujaam

Avatud E kl 12–19, T–N kl 10–19, R kl 10–17. Iga kuu viimane reede suletud. Pärnu mnt 288b, tel 615 7157, www.nomme.ee/rahuma-mangujaam Pääsküla noortekeskus

Avatud: E–N kl 14–20, R kl 12–18, L ja P suletud. Ekstreemhall avatud: E kl 14–18.30, T–N kl 14– 19.30, R kl 12–18.30, L kl 12–18, P suletud (iga kuu viimane nädalavahetus suletud). Pääsküla noortekeskuse ruume on võimalik üürida kokkuleppel telefonil 5556 7780 või paaskyla.noortekeskus@nomme.ee. Täpsem info kodulehel ja FBs. Rännaku pst 1, tel 677 5232, 5556 7780; www.nomme.ee/paaskyla_noortekeskus.

Kontakt: 56210 737; nomme.rahu@eelk.ee; www.nommerahu.ee.

Nõmme baptistikogudus 11.03 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Mart Metsala. 18.03 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Johanna Vahermägi. 25.03 kl 11 palmipuudepüha jumalateenistus, sõnum Grete Veedlalt. Palvekoosolek K kl 11; meeste hommik T kl 6.45; Nõmme hoovipood avatud K kl 14–18 ja L kl 9–14; laste pühapäevakool P kell 11; noorte info www.facebook.com/ ennkaks, koguduse televeeb www.tv.nbk.ee. Esita palvesoovid ja vaata lisaks www.nbk.ee. Puuvilja 4, 670 1155, nbk@nbk.ee, www.nbk.ee.

Tallinna Nõmme Gümnaasium võtab alates 1. aprillist tööle

MAJAHOIDJA (1,0 ametikoht) ja PÄEVAVALVURI (1,0 ametikoht). Lähem info direktor@tng.ee, tel 553 3597.

Teenused Nõmmehaldjad tulevad appi: puude langetamine, lehtede vedu (1 kott 1.50), okste vedu (4 m3 20 eurot), muru niitmine, hekkide pügamine, aedade koristus, vihmaveerennide puhastus, väikerajatised ja piirdeaiad. Kõik tööd sinu koduaias. Tel 5569 8908, haldjad@ nommehaldjad.ee, www.nommehaldjad.ee. Kolimiseelne koristus ning taaskasutuseks sobivate asjade tasuta äravedu. Tel 5347 6867. Kogenud puuhooldajad raiuvad ohtlikke puid ja teevad puude hoolduslõikust. Puude tervisliku seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Soodsad hinnad! Tel 522 0321, info@ arbormen.ee, www.arbormen.ee. Arborist II: mootorsaetööd eramutele ja teistele objektidele, ohtlike puude langetamine, samuti puude kujundamine ja okste lõikamine. Tel 5561 4664, Ivo.

Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine ning viljapuude lõikamine. Lumekoristus. Tel 5348 7318, epost igor@inkteenused.ee. Lume ja jää tõrje katustelt. Tel 5638 8994, e-post kpe. kpe@mail.ee. Elektritööd litsentsiga elektrikult. Töö ja materjalid soodsalt. Ärge tapke ennast elektriga, lubage end aidata spetsialistil. Tel 5665 1156. Aedade, väravate, terrasside valmistamine ja paigaldus. Tänavakivide müük ja paigaldus. Haljastus ja pinnasetööd. Bobcat, kalluri- ja kraanateenus. Väikeehitus ja remonditööd. Lammutame, transpordime ja utiliseerime ka. Asume Nõmmel. Tel 501 4165. Korstnapühkija tööd. Küttesüsteemi ülevaatus ja remont. Töödele garantii ja akt. Info tel 5645 0529. Elektritööd soodsate hindadega kogenud elektrikult. Likvideerin ka pisirikkeid. Tel 5660 9403. Väljaõppinud puudelangetaja langetab ohtlikke puid ja raiub oksi. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Freesin kände ja vean ära oksi. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee.

Pesen aknaid, toon toitu jm koju, vajadusel sõidutan ning abistan kodu- ja majapidamistöödes sees ja väljas. Tel 5343 9483, Andri. Aia-, värava-, tõstukseja automaatikalahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugväravakomplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibväravakomplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.

Ehitus-, remondi-, elektri- ja torutööd. Boilerite, pistikute, segistite paigaldus. Keskküttetorustike remont. Ummistuste kõrvaldamine. Tel 5850 8713. Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu: plekk, torud, latid, postid, aiavõrk, vannid, pesumasinad, pliidid jne. Korterist väljavedu, külmkapid, telerid 10 eurot. Tel 5550 5017. Bituumenkatuste remont sbs-rullmaterjaliga. Hüdroisolatsiooni- ja plekitööd. Tel 5819 7445.

Õmblusmasinate parandus. Parandan kõiki õmblusmasinaid. Tulen Tallinna ja Harjumaa piires kohale. Garantii. Hillar, tel 516 8180.

Külmunud veetorude lahtisulatus (ka plastik) trafo, auruga. Tel 5678 8609.

Vastavalt projektile paigaldame teie kinnistule veeja kanalisatsioonitorustiku ja liitume ühisveevärgiga. Veemõõdusõlmede väljaehitamine ja santehnilised tööd. Mahutite paigaldus. Kaevetööd. Väike traktor, suur traktor, vastavalt vajadusele (roxon’i võimalus). Tänava- ja äärekivide paigaldus. Keevitustööd. Töödele garantii 2 aastat. Tel 5656 7690, wwbuilding.eu.

Lillekamber Võsu peatuses pakub multifunktsionaalsust lillede, pagaritoodete, kingituste ja maiustuste näol. Tel 5664 1271. Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultatsioon objektil tasuta. Tel 501 6689, ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee. Pakume vihmaveesüsteemidega seotud teenuseid. Valtsimismasinaga valmistame rennid otse teie objektil, puuduvad liitekohad. Tel 527 1059, info@vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee. Pakume veo- ja kolimisteenust tagaluukfurgooniga! Hinnad mõistlikud. Tel 5333 4757, kolimine24.ee. Keemiavaba kodu- ja kontorikoristus, vaiba ja pehme mööbli puhastus info@ puhastusekspress.ee, tel 5817 0539. Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024. Nõmme litsentseeritud korstnapühkija teeb ventilatsiooni- ja korstnapühkimistöid. Akti väljastamine kindlustusseltside ja päästeameti jaoks. Tel 5690 0686, e-post korsten.korda@gmail.com. Soodne maalritöö, tapetseerimine, laminaat- ja puitparketi ning linoleumi ja liistude paigaldus vilunud meistrilt. Tel 5624 1861, Martin. Kevadine viljapuude hooldus- ja noorenduslõikus. Tel 5551 8638. Maniküür, pediküür (10–20 eurot), geelküüned (20–25 eurot), juukselõikus (10–12 eurot), näohooldused jm. www.nommejuuksur.ee. Tel 655 5327, Pärnu mnt 303, Võsu bussipeatus, bussid nr 10, 27 ja 33. Korstnate ehitus ja korstnapühkimine. Litsentseeritud, pikaajalise kogemusega. Tel 5461 6929. Auto poleerimine + vaha (keraamika) 120–150 eurot. Tel 5688 6790. Eldred OÜ pakub Nõmmel eakatele kodust hooldusteenust. E-post eldred@ eldred.ee, tel 5304 0022.

Ost/müük Ostan vanu raamatuid, vinüülplaate, märke, mänguasju. Pakkuda võib ka muid vanemaid tarbeesemeid (nõud, mööbel, tööriistad). Tel 504 0999, Urmas või 514 0618, Andres. Ostame kasutatud raamatuid (valikuliselt, kõige vanematest uuemateni), vanu postkaarte ja mänguasju, vanemat eesti kunsti (maalid, graafika). Vajadusel tuleme kohale. Raamatukoi, Harju 1. Tel 683 7714, 511 5525. Ostan vanu autosid (kuni 1980) ja mootorrattaid, igas seisuskorras. Samuti varuosi ja kirjandust. Tel 5559 9930. Ostan eestiaegset ja talumööblit, tarbeesemeid, nõusid, münte, vanaraha, hõbe- ja kuldesemeid, hambakulda, lukke, linke, aknakremoone, mänguasju jpm. Võivad vajada restaureerimist. Tulen kohale. Kuulutus ei aegu. Raha kohe. Vabaduse pst 128, Jannseni kaubamaja II korrus. Tel 5559 9930. Koguja ostab münte-paberrahasid, postkaarte, märke, medaleid, postmargikogusid, vanavara. Pakkuda võib kõike, mis tundub vana. Kuulutus ei aegu. Tel 5595 5996 (harvem 657 0263), koordinaator@ gmail.com. Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või kaubiku, võib vajada remonti, pakkuda võib ka Vene autot. Tel 5629 8239. Ostan vanavara: kohvreid, pildiraame, tööriistu, raamatuid, mööblit, nõusid, münte, märke, medaleid, mänguasju, kunsti, dokumente, lampe, tarbeesemed, raudvoodid, uksi, aknaraame jne. Tel 5198 3307. Soovin osta maja või elamumaa Nõmmel. Tel 504 7492 (Toomas). Tee pööningul, keldris, garaažis või kuuris olev kola rahaks. Pakkuda võib igasugust träni. Tulen vaatama, raha kohe. Tel 5301 0540. OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215, info@estland.ee. Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett! Tellimusi võtame vastu iga päev. Tellimiseks ja lisainfo saamiseks helistage tel 5865 2190. Soovin osta garaaži Nõmme piirkonnas. Tel 5858 5885. Noor pere ostab majaosa või maja Nõmme piirkonnas. Tel 516 2082. Ostan teie vana või seisma jäänud auto. Kohene vormistamine ja tasumine sobiva pakkumise korral. Registrist kustutamine. Kristjan, tel 5698 1497.

Ostan vanu raamatuid, taluesemeid, postkaarte, fotosid, merevaigust ehteid, mööblit, märke, medaleid, samovare, münte, paberraha, maale, graafikat. Tel 5829 9810. Ostan teie auto. Võib vajada remonti. Tasu kohe! Tel 5835 8133. Ostan Tarbeklaasi tooteid ja EW-aegseid nõusid ja klaasesemeid, omaaegse Juveelitehase hõbedast esemeid (söögiriistad, ehted jms), eesti kunstnike teoseid (maal, graafika jms), samuti nahkköites raamatuid, vanu postkaarte, märke ja münte, võib pakkuda ka muid vanemaid esemeid, tasun kohe, kuulutus ei aegu. Tel 517 6412, Raivo. Ostan vanaaegseid jalgrattaid ja kõike seonduvat. Otsin ka mootorrattaid, võrre,  Saksa militaaresemeid, Vene autode uusi varuosi ja muud vanavara. Tel 529 3445. Otsin Nõmmele maja/majaosa. Kuna on kaks tütart, siis hea, kui suurema hooviga. Hind kuni 170 000 eurot. Tel 5340 2067, Liis. Müüa loomasõnnikut 7 tonni –150 eurot, 15 tonni – 220 eurot, täitepinnast, liiva ja killustikku. Tel 5697 1079, e-post taluaed@hot.ee. Müüa kuus 1930. aastate valget tahvelust. Vajavad vähest renoveerimist. Mõõdud: 90 x 200 x 4,5 cm. Hind à 50 eurot. Tel 522 3083, Kristi.

Küttepuud Halupuud 30, 40, 50 cm. Lahtiselt, konteineris, võrkkotis. Brikett. Kõdusõnnik 40 l. Kviitung. Info tel 654 1100, 523 8852. Kõik ühest kohast! Küttepuud, brikett, pellet ja korstnapühkimine. Head hinnad, kvaliteetne kaup, kiired tähtajad. Telli kohe! Tel 600 0136, 520 0093, Puu24.ee. Kvaliteetselt kuivad (niiskus vaid 13%) kasepuud 40-liitrises võrkkotis. Tel 5199 0506. Müüa kuivad lõhutud kasehalud 40-liitrises võrkkotis hinnaga 3,50 eurot kott. Transport Nõmme piires tasuta. Tel 5691 4266. Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. Tel 522 7345. E-post marek406@gmail.com.

Muu Kimbud, pärjad, seaded – Suzi Lilled OÜ, Rahumäe tee 23. Avatud E–R kl 9–19, L–P kl 9–17. Tel 687 1119, 5553 0531. Vajan abi 1100 m² krundi planeerimisel ja haljastamisel. Tel 5853 2450.

KUULUTUSED JA REKLAAM AJALEHES NÕMME SÕNUMID reklaamimoodulite hinnad ja suurused leiate www.tallinn.ee/nommesonumid-reklaam erakuulutuste avaldamise tingimused www.tallinn.ee/reakuulutuste-avaldamine

Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ega teenuse kvaliteedi eest.


9. märts 2018 7

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik 9.03

9.00–19.00

9.03–11.03*

9.00– 18.00* Taktikaline harjutamine

Laskeharjutused

10.03

9.00–18.00 Laskeharjutused

12.03–15.03*

9.00–17.00* Taktikaline harjutamine

12.03

9.00–17.00 Laskeharjutused

13.03

9.00–17.00 Laskeharjutused

14.03

9.00–19.00

15.03

8.00–17.00 Taktikaline harjutamine

15.03

9.00–17.00 Laskeharjutused

16.03

9.00–17.00 Laskeharjutused

16.03–18.03*

9.00–17.00* Taktikaline harjutamine

17.03

9.00–17.00 Laskeharjutused

19.03–22.03

8.00–17.00 Taktikaline harjutamine

19.03

9.00–21.00

20.03

9.00–17.00 Laskeharjutused

21.03

8.00–20.00 Laskeharjutused

22.03

9.00–17.00 Laskeharjutused

23.03

9.00–23.00 Laskeharjutused

Laskeharjutused

Laskeharjutused

*Pidev kestus

Vajadusel teeb päästeamet demineerimistöid. Graafikusse võib tulla muudatusi. Lisainfo: tel 503 4102, internet: harjutusvali.mil.ee, e-post: kv.tvj.manniku@mil.ee.

Tallinna Muusikakeskkool

ÜKS KOOL – KAKS HARIDUST Kvaliteetne üldharidus käsikäes professionaalse muusikaõppega Tallinna Muusikakeskkool kutsub muusikat armastavaid lapsi I klassi.

Ava oma lapsele uks rikastavasse kõlade maailma! Vastuvõtukatsete ajad: I klass: 16. ja 23. aprill 2018 II–X klass: 14.–15. juuni 2018. Enne vastuvõtukatseid võimalus saada tasuta konsultatsioone.

Info tel 657 6004 tmkk@tmkk.edu.ee www.tmkk.edu.ee

TALLINNA TARBIJAÕIGUSTE PÄEV 27. MÄRTS 2018 | 11.00–16.30 RAHVUSRAAMATUKOGU SUURES SAALIS, TÕNISMÄGI 2 SÜNKROONTÕLGE VENE KEELDE

11.00-11.15 Avasõna Aivar Riisalu, abilinnapea

Nõmme ja Mustamäe ringkonnast valitud Riigikogu liige Tiit Terik tiit.terik@riigikogu.ee fb.com/terik.tiit tel: 565 3829 Võta ühendust!

1=2

11.15-12.15 Milliseid muudatusi tõi kaasa 01.01.2018 jõustunud koŠeriomandi- ja koŠeriühistuseadus? Evi Hindpere, Raid & Ko Kinnisvara- ja Õigusbüroo; Kinnisvarakool 12.15-13.00 Ka internetikaubanduse ostuparadiisis kehtivad reeglid. Andres Sooniste, Tarbijakaitseamet

13.00-13.30 Vaheaeg

OSAVÕTT TASUTA!

13.30-14.15 Maksuvaba tulu arvestamise praktilisi küsimusi. Külli Külm-Kivistik, Maksu- ja Tolliamet 14.15-15.15 Minu raha – võimalused ja riskid. Astrid Matsoo, Finantsinspektsioon

15.15-16.15 Andmekaitsest ja isiku õigustest. Maarja Kirss, Andmekaitse Inspektsioon

KASULIKUD NÕUANDED TARBIJALE JA KAUPLEJALE | Korraldaja: Tallinna Linnavalitsus | Info 640 4232 | www.tallinn.ee/tarbija

AVASIME PAGARITÖÖKOJA NÕMME TURU PEAHOONES T - L 9:30 - 17:30, P 9:30 - 17:00

Igal kodul on oma lugu! Kodu vahetamine võib olla keeruline protsess. Mina olen siin, et Sind aidata.

Jana Koot 5663 5021 Sinu kinnisvaramaakler Nõmmel

Tallinna Sulgpallikeskus Kui sind huvitab, mis tunne on mängida sulgpalli, tunda puhast mängurõõmu, siis kutsume sind Tallinna Sulgpallikooli treeningutele! Vanuses 7 kuni 17 aastat.

Sõbra Hall – Sõbra 61

Teisipäev:16.00-17.30, Neljapäev:16.00-17.30 Laupäev: 10.00-11.00 Alfred Kivisaar–alfred@sulgpallikeskus.ee

Nõmme Erakool – Idakaare 5 Teisipäev:16.00-17.30, Neljapäev 17.00-18.00 Pühapäev:16.00-17.30 Liis Kiik - liiskiik1@gmail.com

Info tel 56605764 või alfred@sulgpallikeskus.ee, www.sulgpallikeskus.ee Reketid ja sulgpallid sulgpallikooli poolt! Koolitusluba 81444

VEO- ja KOLIMISTEENUS


8 9. märts 2018

AS Fertilitas on Eesti suurim erahaigla. Haiglal on polikliinik 2 filiaaliga Tallinnas ning 70 voodikohaline palatikorpus, 4 operatsioonisaali koos intensiivravi keskusega. Teie käsutuses on spetsialistid enam kui 20 erialalt, kes töötavad selle nimel, et Teie tervisemured leiaksid parima võimaliku lahenduse.

Ambulatoorne ravi Diagnostilistest võimalustest pakutakse kohapeal röntgendiagnostikat s.h mammograafia, ultraheliuuringuid (sonograafia), endoskoopilisi

Operatsioonid ja kirurgia

uuringuid (tsüstoskoopia, kolposkoopia jt),

Kirurgilisi operatsioone teostatakse günekoloogia-,

elektrodiagnostikat (nagu koormus EKG, vereõhu ja

nina-kõrva-kurguhaiguste-, üldkirurgia -, uroloogia

rütmihäirete holteruuringud jt), nahakasvajate uuring

erialal. Koostööpartnerite poolt pakutakse plastilist-ja

(SIA –skoopia).

kaalukirurgiat ning ortopeediat.

Töötab protseduuride tuba ja teostame vaktsineerimist

Lapseootus ja laps

Taastusravi ja sisehaigused Raviprotsessis osalevad lisaks taastusravi arstidele,

Lapseootel emadele pakume raseduse jälgimist,

füsioterapeudid, tegevusterapeudid, psühholoogid,

samuti sünnitusjärgset nõustamist ja lastearsti

logopeedid, jt spetsialistid, võimaldades teenust

vastuvõtte.

pakkuda süsteemselt ja parimal moel.

Sünnieelses diagnostikas kasutame 4D ultraheli

Taastusravil on tihe sünergia

uuringuid ja nn. OSCAR testi nig osaleme FMF

rehabilitatsiooniteenustega, mille eesmärgiks on

auditeerimise süsteemis, mis tagab uuringute kõrge

toetada inimeste iseseisvat toimetulekut ja

usaldatavuse.

autonoomiat peale aktiiv -, järel - või taastusravi.

Usume, et suudame pakkuda kvaliteetset meditsiiniteenust järjekorras olemata! Fertilitas Viimsis Kaluri tee 5a Haabneeme Viimsi vald

Mustamäe polikliinik A.H. Tammsaare tee 47 Tallinn

Kesklinna polikliinik Kaupmehe 4 Tallinn

Registratuur: +372 605 9600 +372 605 9601

Registratuur: +372 664 6444 +372 664 6445

Registratuur: +372 660 4072 +372 646 3539

www.fertilitas.ee

• Viljandi mnt 41b • A. H. Tammsaare tee 55 • Tähesaju tee 25

üle 2000 toote supe rhinnaga

HINNA%

KRATT % 5.-18. märts

%

21. märtsil kell 13.00-15.30 Valdeku 13, II korruse saal DIABEEDI OHUMÄRGID JA ELU DIABEEDIGA dr. Aleksandra Garkusha, Kibuvitsa perearstikeskus  kuidas diabeeti ära tunda  mida peaks teadma, kui sõber on diabeetik RAVIMITE KOOSTOIMED DIABEEDI PUHUL proviisor Kadri Tammepuu, Eesti Patsientide Liit JALGADE TERVISHOID – KUIDAS VALIDA RAVISUKKI? Ene Holter, AS EPP

EAKATE TERVISEPÄEV

Vironia keskus

ENNETUS JA ELU DIABEEDIGA

TERVISEMÕÕTMISED  vererõhu mõõtmine  veresuhkru määramine  kolesterooli määramine  silma siserõhu mõõtmine  kehakoostise ja kehamassiindeksi määramine TERVISETOOTED (arveldamine sularahas)  Ravisukkade, -põlvikute jm tooted soodsa hinnaga koos nõustamisega  Nahahoolduse ja pidamatuse tooted soodsa hinnaga  Tervislikke vahepalade ja ingveritoodete degusteerimine ja müük

Osavõtt TASUTA, vajalik eelregistreerumine aadressil essi.vahtras@tallinnlv.ee või telefonil 6457338

Nõmme Sõnumid nr 5 (2018)  

9. märts 2018

Nõmme Sõnumid nr 5 (2018)  

9. märts 2018

Advertisement