Page 1

RAGN-SELLSI UUSI TÜÜPTINGIMUSI EI KOOSKÕLASTATUD

ÜHISTRANSPORT ON LINLASTELE NÜÜD TASUTA

25 AASTAT HEAKORRA SELTSI TAASTAMISEST

Tallinna keskkonnaametisse on laekunud mitmeid kaebusi Ragn-Sells ASi poolt novembris jäätmevaldajatele edastatud uute tüüptingimuste kohta. Keskkonnaamet ei kooskõlastanud uusi tüüptingimusi. / Loe lk 2

Tallinna linnavolikogu kehtestas 2012. aasta 20. septembril tasuta sõidu õiguse inimestele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn, ja kõigile õpilastele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Eesti Vabariik. / Loe lk 3

7. jaanuaril 1988 taastati Nikolai von Glehni asutatud Nõmme Heakorra Selts. Seltsi ühe taasasutaja, ajaloolase Leho Lõhmuse ülevaadet viimase veerandsajandi tegevusest loe lk 5.

Järgmine number ilmub 25. jaanuaril 2013

1 1 . jaanuar 201 3 • Nõmme Sõnumid nr 1 (433)

LÜHIDALT

Nõmme aedades käib salapärane elu

Ehitaja hävitas elujõus puu Nõmme keskuses aadressil Pärnu mnt 271/273 käib praegu ehitustegevus, mille käigus on hoolduslõikuse sildi all ära rikutud kinnistu piiril kasvanud ilusa võraga pärnapuu. Nõmme elanikud ja puuhoolduse spetsialistid saatsid eelmise aasta lõpus Nõmme linnaosa vanemale avaliku pöördumise, milles seisab: «Praegu on puu ilma jäetud nii okstest kui ladvast (tulbastatud). Selline lõikamine kahjustab puu elutegevust, rikub pöördumatult puu proportsioonid ning lisaks avaliku koha väljanägemise. Samuti on see halvaks eeskujuks linlastele, kes võib-olla tahaksid ka oma puid hooldamise nime all hävitada,» seisab pöördumises. Samuti nõutakse pöördumises, et lisaks trahvile kohustataks süüdlast puutüügas maha saagima ning selle asemele uue puu istutama, et sandistatud puu ei jääks aastateks nõmmelaste silma riivama. (NS)

Taas saab lumemurdjat valida Kuni 10. aprillini toimub konkurss «Tallinna linna lumemurdja», mille eesmärgiks on tunnustada ühistute ja erakinnistute puhastusaladel töötavaid majahoidjaid, kelle ülesanneteks on lume- ja libedusetõrje ning ohutute liikumistingimuste tagamine talveperioodil. Konkursile võivad kandidaate esitada kõik linlased, kandidaat ise end esitada ei saa. Konkursile saab kandidaate esitada e-kirja teel 10. aprillini aadressil nõmme@tallinnlv.ee. Kandidaati esitades tuleb teatada kandidaadi nimi ja tema puhastatava ala täpne aadress. Täpsem info www.tallinn.ee/lumemurdja. (NS)

3 x erakogu

Kaire Holzmann Öötundidel võib käia Nõmme aedades salapärane ööelu. Kui olete hiline magamamineja, siis heitke pilk vahel ööpimedusse või lihtsalt pange hommikul tähele märke, mis külastusest maha jäetakse (käpajäljed). Kuidagi ei saa jätta jagamata infot omapärastest metsaloomadest meie koduaias Nõmmel Rahumäel Kurni tänaval. Oli suvi 2010, kui kuulsime metsikut vareste kisa. Esialgu arvasime, et varesed ründavad oravat. Kahjuks on need tüütud linnud teinud seda varemgi ning meie kurvastuseks oravaid ka surmavalt vigastanud. Hakkasime uurima, mis oli vareste kogunemise põhjuseks ja meie suureks üllatuseks avastasime puu otsast puu otsa liikumas küll orava-sarnase, aga mõõtmetelt palju suurema looma. Hilisemal tuvastusel selgus, et tegu on nugisega, kes viibis meie vaateväljas terve tunnikese ja see andis võimaluse teda ka pildile jäädvustada. 2012. aasta hilissügisel hakkas meie aiast saladuslikult kaduma rähnile puu külge pandud pekk – õhtul panid peki, aga hommikuks oli see läinud. Algul süüdistasime selles teos vareseid ja harakaid, kes on samuti pekipala peale maiad, aga kuna pekk on kinnitatud väga tugeva kapronnööriga, oli üllatav, kas tõesti varesed ja harakad suudavad nöörid puruks rebida. Tõde selgus peagi puhta juhuse läbi... 16. oktoobri hilisõhtul avastasime akendest umbes kümne meetri kaugusel oleval puul midagi kummalist… Kass see olla ei saanud… Kõigepealt kardina vahelt vargsi piiludes ja siis edasi juba välja hiilides avastasime kurikaela mööda puid põgenemas, nimelt oli see meie «kadunud» nugis! Kas tegemist oli sama loomaga, ei oska loomulikult öelda ning kahjuks ei olnud võimalik ööpimeduses korralikke fotosid saada. Möödus paar päeva ja meie üllatuskülaline oli tagasi oma lemmiksöögi – peki – juures. Siis oli paar

Orava-sarnane, kuid mõõtmetelt palju suurem loom osutus nugiseks.

Öösel on rebane on külas käinud. nädalat vaikust ning nugis ilmus jälle välja. Viimane tähelepandud külastus oli detsembri alguses. 5. novembri varastel öötundidel oli meil aias aga veel üks külaline. Nimelt rebane! Ilus suur ja koheva karvkattega. Rebane askeldas aias tunnikese. Kõigepealt avastasime ta askeldamas ümber «pekipuu», edasi kaevas ta välja sügisest lume alla mattunud, siilidele pan-

dud toidunõu, kus ilmselt leidus veel üht-teist söödavat, ning suundus sellega aias asuva lõkkeplatsi juurde. Veidi aja pärast kratsis ta seal midagi ning seejärel viskas ennast pikali. Paar ööd hiljem oli rebane jälle tagasi ja meil õnnestus teda näha kaks järjestikust ööd. Oleme püüdnud rebast ka pildile jäädvustada, aga see pole veel

õnnestunud – kas ajastus on vale olnud või on «meie» rebane läinud nädalavahetust kuhugi mujale veetma… Suvel oleme oma aeda saanud jagada kolme siilipoisi või -tüdrukuga. Ka oravatele meeldib meie aed. Ootame põnevusega, kes võiks küll olla järgmine? Ilves, hunt või põder?


Kerstin Sonts

2 11. jaanuar 2013

LINNAOSAVANEMA VEERG

Uus aasta – uued soovid, uued rõõmud!

K

indlasti on uuel aastal meie kõigi sooviks, et see oleks sama tegus ja kordaminekuterohke kui eelmine. Paljuski on see kinni meie oma mõtetes, tegudes ja paindlikkuses – kuidas suhelda, olla koostööaldis ning kuulata. Läinud aasta oli Nõmme jaoks kasvamise ja arenemise aasta. Elanike arv kasvas eelmise aastaga 151 võrra, olles nüüd 39 049. Lapsi on Nõmmel 7872. Elanikke, kel vanust 65 ja enam eluaastat, on linnaosas 6783. Linnaosavanemana on minu jaoks oluline elanike hea teenindamine. Mul on hea meel, et saime linnaosavalitsuse peamaja kokku kolida aadressile Vabaduse pst 77, mis aitab meil vähendada halduskulusid ning suurendada ühtse meeskonna tunnet linnaosavalitsuse töötajate hulgas. Sel aastal soovin, et mullu alustatud Nõmme uue sauna ehitus Valdeku 13 sujuks ja septembris saaksid kõik soovijad Nõmme uue sauna mõnusid nautida. Lisaks saunale valmib hoones spordisaal, et laiendada sportimisvõimalusi. Samas on Valdeku 13 hooned ning seda ümbritsev park ja rohelus palju suurema tähendusega kogu Nõmme jaoks, kuna 2015. aastaks valmib sinna n-ö Põlvkondade maja, mis pakub tegutsemisrõõmu ja -võimalusi lastele, noortele, puuetega inimestele, eakatele ja lihtsalt tegusatele nõmmekatele.

Soovin, et mullu alustatud Nõmme uue sauna ehitus Valdeku 13 sujuks ja septembris saaksid kõik soovijad Nõmme uue sauna mõnusid nautida.

Tallinna keskkonnaamet ei kooskõlastanud Ragn-Sellsi uusi tüüptingimusi Tallinna keskkonnaametisse on laekunud mitmeid kaebusi Ragn-Sells ASi poolt novembris jäätmevaldajatele edastatud uute tüüptingimuste kohta. Anname teada, et Tallinna keskkonnaamet ei kooskõlastanud Ragn-Sells ASi uusi tüüptingimusi järgnevates punktides. Punkt 2.4.7 Klient võib esitada Ragn-Sells ASile pretensiooni kogumisvahendi tühjendamata jätmise kohta 24 tunni jooksul alates punktis 2.3.6 nimetatud kellaajast kogumisvahendi tühjendamise päeval. RagnSells AS on kohustatud pretensioonile vastama kolme tööpäeva jooksul pretensiooni kättesaamisest. Kui on olemas GPS-seadme andmete väljavõte pretensioonis käsitletava veo toimumise kohta ja klient ei esita täiendavaid tõendeid veo mittetoimumise kohta, on Ragn-Sells ASil õigus jätta pretensioon rahuldamata. Punkt 2.4.7 ei ole kooskõlas VÕS § 42 lg 3 p 9, p 11 ja p 37. Tüüptingimuste kasutaja peab ise teavitama klienti GPS-seadme olemasolust ja konkreetse tühjenduse juures kasutamisest ning andma lisaaega kliendile tõendite esitamiseks.

K

indlasti jätkame Nõmme rajaja Nikolai von Glehni väärtuse hoidmist ja edendamist. Nõmme baptistikogudusel täitub sügisel selle loomisest 120 aastat. Teadupärast on koguduse looja Nikolai poeg Manfred. Selle uhke sündmuse krooniks on juba kolmanda Nõmmet käsitleva raamatu koostamine ja kirjastamine, millega alustasin 2011. aastal. Nõmme triloogia raamatute kaaned on: sinine – «Ettevõtlik Nõmme» (2012), must – «Mees, kes rajas Nõmme» (2011 ja 2012 täiendatud trükk) ning valge – «Nõmme kogudused ja kirikud» (2013). Nõmme traditsioonilistest üritustest on oma kindla koha nõmmekate südames mes leidnud Nõmme Kevad, mis sellel aastal toimub mub 24.–26. maini. Loodan, et koostöös Nõmme mme seltside ja kodanikuühendustega suudame me selle korraldada meeldejäävalt nii nõmmekatele ekatele kui ka külalistele meie sõpruslinnadest est välismaalt. Eelmist Nõmme Kevadet jääb b uhkelt meenutama Glehni lossi torni taastatud statud ja paigaldatud pronkskotkas. lite ja Rääkides Nõmme sümbolite väärtuste hoidmisest, taha siiralt ralt tänada ja tunnustada Nõmme Heakorra Seltsi, kes tähistab jaanuaris uaris taasloomise 25. aastapäeva. Edu gile ja rõõmsat toimetamist kõigile aktiivsetele kodanikele Nõmmel mel ning kaasalöömist Nõmme arenengukava 2013–2016 koostamisel! el!

Punkt 2.4.5 Ragn-Sells AS võib jätta suurjäätmed kogumata ja ära vedamata ning rakendada tühisõidutasu vastavalt hinnakirjale juhul, kui suurjäätmete paigutus ei võimalda neid kraana abil jäätmeveokisse laadida. Tüüptingimuste punktis nähakse ette, et tingimuse kasutaja seob oma kohustuse täitmise asjaoluga, mille saabumine sõltub üksnes temast (st kas ta saab kraanaga teenust osutada või mitte), samal ajal kui teine lepingupool võtab endale kohustuse, mille ta sõltumata sellest asjaolust peab täitma. Vajalik on selgitada, millal kraana kasutamine on vajalik ja millist kraanat kasutatakse, et klient saaks omapoolseid kohustusi täita.

Alltoodud punktid ei ole kooskõlas Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga (edaspidi JHE). Punkt 2.2.3.6 ja 2.2.3.7 olmejäätmete kogumisvahendisse on keelatud panna tänavapühkmeid. JHE kohaselt on lubatud segaolmejäätmete mahutisse panna tänavapühkmed ja tuhka pakendatult. Punkt 2.2.6 Kogumisvahendi kaal ei tohi ületada: ... Kogumisvahendi kaalu muutmine on kitsendav ega ole õiguspärane, kuna mahutite tootjad lubavad tunduvalt suuremat massi, kui uutes tüüptingimustes sätestatakse.

Erki Korp, linnaosavanem

Nõmme Sõnumid Väljaandja: Nõmme linnaosa valitsus Toimetaja: Jukko Nooni telefon: 645 7344, faks: 645 7340, e-post: jukko.nooni@tallinnlv.ee online: http://nommesonumid.blogspot.com kodulehekülg: www.tallinn.ee/nommesonumid Vabaduse pst 77, 11616 Tallinn. Levi: AS Eesti Post Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

Punkt 2.3.6 Eramute ja paarismajade puhul peab kogumisvahend selle tühjendamise päeval hiljemalt kell 6.00 asetsema aia taga üldkasutatava ja jäätmeveokiga läbiva sõidutee ääres. Sätestatud nõue ei ole koosõlas JHE paragrahvide 12 lg 6 (jäätmete vedu öörahu ajal keelatud) ning 16 lg 7 (mahuti paigaldamine linnamaale on vaid linnaosavalitsuse nõusolekul). Punkt 2.3.3 Kogumisvahend peab asuma hoonetest ja sõidukitest ohutus kauguses (vähemalt 3,5 m)

ning olema paigutatud jäätmeveoki juurdepääsuteega samale tasandile kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele. Kogumisvahendi ümber peab olema vähemalt 1 m vaba ruumi selle teenindamiseks jäätmeveokiga ning jäätmeveokil peab olema takistusteta juurdepääs kogumisvahendini selle tühjendusküljelt. Kuni 1,1 m³ mahutavusega töökorras ratastega kogumisvahendi asukoht võib olla jäätmeveoki lähimast võimalikust peatumiskohast maksimaalselt 4 m kaugusel. JHE § 16 lg 1 sätestab, et kuni 800-liitrine käsitsi teisaldatav ratastel jäätmemahuti tuleb paigutada seda tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, mis jääb veoki lähimast võimalikust peatumiskohast kuni 10 meetri kaugusele. Pikema vahemaa korral tasub jäätmevaldaja jäätmemahuti vedamise teenustasu. Punkt 2.3.4 Juurdepääsutee kogumisvahendini peab olema kõva kattega ja sellel ei tohi esineda eritasandilisi astmeid. Jäätmeveoki juurdepääsutee peab olema vähemalt 4 m laiune, juurdepääsu vaba kõrgus (sealhulgas väravate ja uste ava) kohal peab olema vähemalt 6 m ning kogumisvahendi ees peab olema jäätmeveoki jaoks vähemalt 20 m manööverdamisruumi. JHE § 16 lg 6 sätestab aga, et juurdepääsutee mahutile peab olema piisava kandevõimega ja tasane. See peab võimaldama mahutit hõlpsalt käsitsi teisaldada. Juurdepääsutee peab olema vähemalt 3,5 m lai ja vaba kõrgus tee kohal peab olema vähemalt 4,5 m. Tee peab olema puhastatud lumest ja jääst, selle kalle ei tohi ületada 10%. Eelviidatud tüüptingimuste punktide osas annab Tallinna keskkonnaamet kooskõlastuse nende kasutamiseks üksnes juhul, kui lisatakse iga punkti juurde viide, et punkt ei kohaldu Tallinna haldusterritooriumil. Ragn-Sells AS on ekslikult viidanud, et tema kasutatavad tüüptingimused peavad olema Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga kooskõlas üksnes korraldatud jäätmeveopiirkonnas (Nõmme jäätmeveopiirkond). Tüüptingimused peavad olema eeskirjaga kooskõlas kõigis Tallinna haldusterritooriumil kasutatavates piirkondades. Tüüptingimuste punktide 2.2.6.1, 2.3.1, 2.3.8, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.4.1, 2.4.4.2, 2.4.4.3, 2.4.4.4, 2.4.7, 4.1, 5.4, 7.1, 7.8.2, 7.11 suhtes oleme esitanud küsimused ASile Ragn-Sells, millele AS Ragn-Sells selgitusi ei esitanud. Seega Tallinna keskkonnaamet ei kooskõlasta neid punkte, kuna selgitusi muutmise põhjendatuse kohta ei esitatud. Loodame, et jäätmekäitlusalased probleemid lahenevad ning edaspidine koostöö sujub tõrgeteta. Küsimuste korral palume pöörduda Nõmme linnaosa valitsuse (tel 645 7306) või Tallinna keskkonnaameti poole (tel 616 4012). TALLINNA KESKKONNAAMET


11. jaanuar 2013

Tasuta sõidu õigus ja seda tõendavad dokumendid Isikustatud ühiskaart kehtib vaid koos isikut tõendava dokumendiga. ID-kaardi või ühiskaardi abil saab sõidusoodustuse õigust tõendada vaid sõitja kuulumisel EHISe, SKAISi või Tallinna LOV sotsiaalhoolekande osakonnas peetavasse andmebaasi. Tasuta sõidu õigus

1.

1. 2.

1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

Sõidusoodustuste õigust tõendavad dokumendid kehtivad ainult koos isikut tõendava dokumendiga

TALLINLASELE inimesel, kelle rahvastiku-registrijärgne elukoht on Tallinn* OLENEMATA ELUKOHAST koolieelikul alla 3-aastase väikelapsega sõitjal EESTI VABARIIGI VÄLJA ANTUD DOKUMENDI ALUSEL puudega lapsel ja tema saatjal

valideeritud isikustatud ühiskaart

valideeritud isikustatud ühiskaart, kui inimese andmed on sisestatud andmebaasi või sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument või ID-kaart või õpilaspilet, kui inimese andmed on sisestatud andmebaasi; saatjalt dokumenti ega valideerimist ei nõuta sügava puudega 16-aastasel ja vanemal ini- valideeritud isikustatud ühiskaart, kui inimese andmed on sisesmesel ning tema saatjal tatud andmebaasi või sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument või tallinlasel ID-kaart, kui inimese andmed on sisestatud linnaosavalitsuses andmebaasi; saatjalt dokumenti ega valideerimist ei nõuta 65-aastasel ja vanemal inimesel valideeritud isikustatud ühiskaart või Eesti Vabariigis väljastatud isikut tõendav dokument hoolekandeasutuses viibival lapsel tallinlasel valideeritud isikustatud ühiskaart, kui lapse andmed on sisestatud linnaosavalitsuses andmebaasi või tallinlasel ID-kaart või õpilaspilet, kui lapse andmed on sisestatud linnaosavalitsuses andmebaasi või vastava asutuse tõend (väljaspool Tallinna linna elavatel lastel) vanemliku hoolitsuseta jäetud lapsel tallinlasel valideeritud isikustatud ühiskaart, kui lapse andmed on sisestatud linnaosavalitsuses andmebaasi või tallinlasel ID-kaart või õpilaspilet, kui lapse andmed on sisestatud linnaosavalitsuses andmebaasi või vastava asutuse tõend (väljaspool Tallinna elavatel lastel)

represseeritul ja temaga võrdsustatud ini- valideeritud isikustatud ühiskaart, kui inimese andmed on sisestatud andmebaasi või mesel represseeritu tõend Tallinna ühistranspordis sõitjateveo avali- valideeritud isikustatud ühiskaart, kui inimese andmed on sisesku teenindamise lepingu alusel tegutseva tatud TTA andmebaasi või veondusettevõtte töötajal ID-kaart, kui isiku andmed on sisestatud TTA andmebaasi Tallinna munitsipaalpolitsei ameti töötajal valideeritud isikustatud ühiskaart, kui inimese andmed on sisestatud TTA andmebaasi kaitseväe vormiriietuses ajateenijal

10. Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnul

Tallinlased saavad uuest aastast ühistranspordiga tasuta sõita Tallinna linnavolikogu kehtestas 2012. aasta 20. septembril tasuta sõidu õiguse inimestele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn, ja kõigile õpilastele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Eesti Vabariik. Sajaprotsendilise sõidusoodustuse saavad vaid need tallinlased, kelle elukohaks on registreeritud Tallinn.

ei ole vaja dokumenti laps

valideeritud isikustatud ühiskaart, kui inimese andmed on sisestatud TTA andmebaasi või ID-kaart, kui isiku andmed on sisestatud TTA andmebaasi või väeosa tõend ajateenistuses viibimise kohta valideeritud isikustatud ühiskaart, kui inimese andmed on sisestatud andmebaasi või Tšernobõli AEJ avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnu tunnistus valideeritud isikustatud ühiskaart, kui inimese andmed on sisestatud linnaosavalitsuses andmebaasi või ID-kaart, kui isiku andmed on sisestatud linnaosavalitsuses andmebaasi töötõend

11. Tallinna linnaosa valitsuse, linnaosavalitsuse hallatava asutuse või Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti hallatava asutuse hooldustöötajal tööülesannete täitmisel 12. vormiriietuses Eesti Vabariigi politseiametnikul 13. õpilane valideeritud isikustatud ühiskaart (kuulumisel EHISe andmebaasi); Eesti Vabariigis väljastatud õpilaspilet, mis vastab RFID-tehnoloogiat toetavale standardile (kuulumisel EHISe andmebaasi).

*Tasuta sõidu õiguse saamiseks on inimesel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas, kohustus igal ühissõidukisse sisenemisel sõit isikustatud ühiskaardiga valideerida. Isikustatud ühiskaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga. Inimese rahvastikuregistrijärgset elukohta kontrollitakse üks kord kuus. Kui inimene registreerib end aadressil, mis ei asu Tallinnas, muutub sõidusoodustus kehtetuks.

3

va dokumendiga (kui õpilase andmed on EHISes) või • valideeritud, Eesti Vabariigis väljastatud õpilaspilet, mis vastab RFID-tehnoloogiat toetavale standardile (kui õpilase andmed on EHISes) või • valideeritud isikustatud ühiskaart koos Eesti Vabariigis väljastatud õpilaspiletiga või sellega võrdsustatud ISIC Scholari kaardiga (kui isiku andmed ei ole EHISes).

Tallinlaste tasuta sõidu õiguse tõendamine Sajaprotsendilise sõidusoodustuse saamiseks peavad tallinlased ostma endale ühiskaardi ja selle isikustama. Ühiskaardi isikustamisel kontrollitakse automaatselt, kas inimese elukoht rahvastikuregistris on Tallinn. Kui jah, aktiveeritakse sõidusoodustus, kui mitte, sõidusoodustust ei aktiveerita (kaart lihtsalt saab isikustatud). Tasuta sõidu õiguse saamiseks on tallinlasel kohustus igal ühissõidukisse sisenemisel sõit isikustatud ühiskaardiga valideerida. Isikustatud ühiskaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga. Inimese rahvastikuregistrijärgset elukohta kontrollitakse üks kord kuus. Kui inimene registreerib end aadressil, mis ei asu Tallinnas, muutub sõidusoodustus kehtetuks.

Õpilaste tasuta sõidu õiguse tõendamine • valideeritud isikustatud ühiskaart koos Eesti Vabariigis väljastatud isikut tõenda-

Isikustatud ühiskaardiga (või muu kontaktivaba RFID-tehnoloogiat toetavale standardile vastava kaardiga) saab tõendada tasuta sõidu õigust vaid juhul, kui sõitja andmed on olemas EHISe andmebaasis.

Tasuta ühiskaardid Nõmme linnaosa valitsuse teenindussaalid (Vabaduse pst 77 ja Jaama 1) ja sotsiaalhoolekande osakond (Nõmme-Kase 12b) väljastavad tasuta ühiskaarte 65-aastastele ja vanematele inimestele, puudega lastele, sügava puudega 16-aastastele ja vanematele inimestele, raske nägemispuudega inimestele, hoolekandeasutuses viibivatele lastele, vanemliku hoolitsuseta jäetud lastele, kolme ja enama lapsega perede lastele, represseeritud ja nendega võrdsustatud inimestele ning Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnutele.

Soodustuse kasutamise õigus ja seda tõendavad dokumendid Sooduspileti kasutamise õigus on:

1. üliõpilasel

2. pensionäril

3. raske või keskmise puudega 16-aastasel või vanemal inimesel

4. kolme ja enama lapsega pere vanemal

Soodustust tõendavad dokumendid kehtivad ainult koos isikut tõendava dokumendiga valideeritud isikustatud ühiskaart (kuulumisel EHISe andmebaasi) või ID-kaart (kuulumisel EHISe andmebaasi) või EV üliõpilaspilet või sellega võrdsustatud ISIC Student kaart või Swedbanki Tudengikaart valideeritud isikustatud ühiskaart (kuulumisel SKAISi andmebaasi) või ID-kaart (kuulumisel SKAISi andmebaasi) või Eesti Vabariigi pensionitunnistus tallinlasel valideeritud isikustatud ühiskaart (kuulumisel linnaosavalitsuses peetavasse andmebaasi) või tallinlasel ID-kaart (kuulumisel linnaosavalitsuses peetavasse andmebaasi) või sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument tallinlasel valideeritud isikustatud ühiskaart, kui isiku andmed on sisestatud linnaosavalitsuses andmebaasi või valideeritud isikustatud ühiskaart koos kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna tõendiga (kui internetis või müügipunktis on kaardi isikustamisel märgitud kastikesse linnuke)

Isikustatud ühiskaardiga saab soodustust tõendada vaid kuulumisel EHISe, SKAISi või Tallinna linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas, Tallinna transpordiametis või Tallinna linnavalitsuse teenindussaalis peetavas andmebaasi. ID-kaardiga saab soodustust tõendada vaid ID-pileti puhul. Olles andmebaasis, saate piletit ostes teate «Soodustus on andmebaasist kontrollitud».

Tallinna iseteenindusportaal teeb asjaajamised lihtsamaks Kai Kotka Tallinna linnakantselei juhtivspetsialist Tallinna linna kodanike jaoks loodud iseteenindusportaal on kiire ja lihtne viis tasuda linna esitatud arveid ja tellida SMS-teavitusi. Kui teil või teie firmal on asjaajamisi, mis on seotud kohaliku omavalitsusega, nagu näiteks vajadus tasuda lasteaia või huvikooli eest, maksta reklaamimaksu, üüri- ja rendiarved, tänavate sulgemise tasu või mõne muu linna tasulise teenuse eest, võib allolev uudis teid rõõmustada. Nimelt on nüüd tänu Tallinna linna ametlikul veebilehel www.tallinn. ee asuvale uuele iseteeninduspor-

taalile see kõik senisest palju lihtsam. Lisaks sellele, et saate näha oma mitmeaastast arvete ajalugu, saab seal teha ka rea makseid linna tasuliste teenuste eest. Teenused, mille juures on nupp «mak-

sa», kuuluvad esialgu peaasjalikult perekonnaseisuametile, linnaarhiivile ja linnaplaneerimise ametile. Iseteenindusportaali kasutamiseks tuleb logida sisse kas ID-kaardiga või pangalingi kaudu. Esma-

kordsel kasutamisel avaneb kasutusjuhend ning seejärel saab edasi liikuda, sisestada enda kontaktandmed ja tellida SMS-teavitusi. Praegu saab tellida SMS-teavitusi kuuele teenusele, milleks on ehitus- ja kasutusload, detailplaneeringud, perekonnaseisuameti teavitused, linna tööpakkumised ning koolide ja lasteaaedade teavitused. Viimased saadavad lapsevanematele hädavajalikke sõnumeid kas õppetöö korralduse või näiteks lapse tervisliku olukorra kohta (kui laps näiteks juhtub koolipäeva vältel haigestuma ja vajab koju saatmist). Muudel juhtudel on tegemist peaasjalikult meeldetuletustega, kui teil juhtub parasjagu ole-

ma linnaga mõni ametlik asjaajamine pooleli. SMS-teavitus on e-postist tõhusam, kuna telefon teavitab omanikku saabuvast sõnumist ja saadetud informatsioon jõuab lapsevanemani viivituseta. Keda aga huvitab see, kas tema kodu lähedusse planeeritakse lähiajal midagi ehitada, saab tellida teavitusi detailplaneeringute algatamise kohta kodupiirkonnas. Iseteenindusportaal lihtsustab kindlasti oluliselt teie elu, kui olete kohaliku omavalitsuse teenuste kasutaja, seetõttu soovitame teil kindlasti edaspidi ajada oma asju selle uudse keskkonna vahendusel. Olete teretulnud!


4 11. jaanuar 2013

Tallinna pensionärid saavad tänavu apteegisoodustust Euroapteek koostöös Tallinna linnavalitsusega võimaldab alanud aasta jooksul pensionäridele apteegikaupadelt saada hinnasoodustust 60 euro ulatuses. Tallinna linna ja OÜ Euroapteek vahel sõlmitud lepingu kohaselt on Tallinna pensionäridel võimalik tänavu saada lisaks rahalisele penisonilisale täiendavat toetust allahindlusena apteegikaupadelt aastas kuni 60 euro ulatuses. Hinnasoodustust saab kõigilt apteegikaupadelt, välja arvatud soodusretseptiga ravimitelt iga kuu viis eurot, kokku 10% ulatuses ostult ja see ei kandu üle järgmisele kuule. Soodustus kehtib kõikides Euroapteekides üle Eesti. Apteegi soodustuste saamiseks peab pensionilisa saav pensionär soetama Tallinna ja Harjumaa ühistranspordi ühiskaardi, mis tuleb soodustuse saamiseks koos isikut tõendava dokumendi ja Tallinna linna teavituslehega esitada apteegi kassas kauba eest tasumisel. Teavitusleht on saadetud kõigile soodustuse õigust omavatele isikutele. Kui soodustusleht pole teie postkasti jõudnud, võtke palun ühendust Nõmme linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnaga telefonil 645 7384. (Raepress)

Tõnis Mägi ja Kärt Johansoni kontsert kultuurikeskuses Madis Palm

LÜHIDALT

Pensionilisa maksmisest Tallinna linn jätkab pensionäridele pensionilisa maksmist ka alanud aastal. Toetuse suuruseks on 76 eurot. Seni Tallinnalt pensionilisa saanud inimesed uut avaldust kirjutama ei pea, taotlus tuleb esitada vaid seda esmakordselt taotlejatel. Avaldus pensionilisa saamiseks tuleb esitada elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale (Nõmme-Kase 12b) sünnikuule eelneval või sünnikuul. Avaldusi võtavad vastu ka Nõmme linnaosa valitsuse teenindussaalid Jaama 1 ja Vabaduse pst 77. Avalduse võib esitada ka riigiportaali kaudu, saata digitaalselt allkirjastatud meiliga, postiga või viia elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda, selle vorm on Tallinna kodulehel. Toetus kantakse üle sünnikuu lõpus (kolmandal ja neljandal neljapäeval). (Raepress)

PANE TÄHELE! Mittetulundustegevuseks toetuste taotlejatele 2013. aastal Nõmme linnaosa valitsuse moodustatud komisjon vaatab mittetulundustegevuse toetusteks laekunud taotlused läbi neli korda aastas. • Taotluste esitamise tähtaegadeks on määratud 24. jaanuar (vanadel vormidel, jaanuari lõpus kehtestatakse uued taotlusvormid ning järgnevad taotlused tuleb esitada uutel vormidel), 15. aprill, 15. august ja 15. november. • Toetust saavad taotleda juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ning Tallinna täisealised elanikud linnaosa haldusterritooriumil toimuvate või linnaosa elanikele suunatud tegevusteks. • Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane blankett koos nõuetekohaste lisadega, mis esitatakse linnaosavalitsusele paberil või elektrooniliselt, pidades kinni kehtestatud tähtaegadest. • Taotlused esitada paberil: Nõmme linnaosa valitsus, Vabaduse pst 77, 11616 Tallinn või elektrooniliselt: evi.eespere@tallinnlv.ee. Infot saab tel 645 7343. • Taotluse ja aruande blanketid leiab linnaosa veebilehelt http://www. tallinn.ee/Nomme-Linnaosa-Valitsuse-mittetulundustegevuse-toetused

Järgmisel reedel, 18. jaanuaril kell 19 algab Nõmme kultuurikeskuses Tõnis Mäe ja Kärt Johansoni kontsert «Teine ruum». Tõnis Mäe ja Kärt Johansoni esimene ühine album «Teine ruum» ilmus mullu novembris. Nii plaadil kui kontserdil kuuleb parimaid lugusid nende ühisest loomingust. «Tuul ja roos», «Lumevalgus», «Sim sala bim», «Hull naine», «Deja Vu» – need on vaid mõnede lugude pealkirjad. Kõigi lu-

gude muusika autor on Tõnis Mägi ning tekstid pärinevad peamiselt Poola luuletaja Zbignjew Herberti sulest. Lisaks ka Paul-Eerik Rummo, Juhan Viidingu ja Tõnise-Kärdi enda kirjutatud tekstid. Laval on Tõnis Mägi (laul ja klahvpillid) ja Kärt Johanson (laul, kannel ja steeltrumm). Pilet eelmüügist 12 eurot / soodus 10 eurot, samal päeval kõigile 12 eurot. (NS)

Nõmmel avas uksed tervisekliinik Airi Värnik MD PhD Nõmmel aadressil Õie 39 alustas tegevust tervisekliinik. Nõmme tervisekliiniku põhimõtteks on ühendada akadeemilised teadmised traditsiooniliste tarkustega, kasutades vaimu ja keha tugevdavaid praktikaid, mis ei kahjusta, millel ei ole ebasoovitavaid kõrvaltoimeid, kuid mis avavad inimese enda ürgse jõu. Meditsiin on teinud tohutuid edusamme haiguste ravis ja ini-

Nõmmel avas uksed Tartu hoiu-laenuühistu kontor Juba mõned kuud on Nõmme keskuses aadressil Pärnu mnt 326 tegutsenud Tartu hoiu-laenuühistu Tallinna kontor. 21. detsembril toimus selle ametlik avamine. Tartu hoiu-laenuühistu on ühistuline finantseerimisasutus, mille tegevus on suunatud oma liikmetele finantsteenuste pakkumisele. Ühistu võtab liikmetelt hoiuseid, annab laenu, liisingut, faktooringut, väljastab garantiikirju ning korraldab liikmete varade kindlustamise.

meste keskmine eluiga on tublisti tõusnud. Samas on tervena elatud aastad pigem kahanenud. Enamik meist põeb kroonilisi haigusi ja tarvitab regulaarselt ravimeid. Moodsas meditsiinis kipub olema nii, et ravitakse organeid ja haigusi, jättes kõrvale organismi kui terviku. Paljutõotav on suund tervishoius, kus inimene ei ole üksikute organite kogum, vaid terviklik vaimu ja keha sümbioos. Siinjuures peab rõhutama sõna «vaimu», sest psüühika on meie organismi peremees. Paljuski sõltub psüühikast,

kas inimene haigestub, kui raskelt ta põeb, kas haigus jääb krooniliseks ja kui täisväärtuslikult suudetakse elada puuetega. Inimestele on vaimutugevust antud erineval määral, kuid on asjatundjaid, kes võivad meid vastavaid teadmisi kasutades juhtida teel, mis tugevdab meie tervist, ennetab haigusi, kiirendab tervise taastumist, suurendab stressitaluvust, avab uusi vaateid elule ja oma probleemidele. Enamik meist ei olegi teadlikud oma tohututest ressurssidest

ja eneseregulatsiooni võimalustest, mis on meie endi sees, mida me sageli ei oska märgata ega kasutada oma tervise heaks. Tervisekliinik on alles tee alguses ja mõttekaaslastest spetsialistide valimine on päevakorral. Tuumik on moodustunud, kuid jätkuvalt on vestlusele oodatud «paberite» ja kogemustega kandidaadid, kes jagavad ülaltoodud seisukohti (tel 5550 2111). Ja muidugi on oodatud inimesed, kellele kliinik on valmis oma teeneid pakkuma. Vaata lisaks ka www.ersikliinik.ee.


11. jaanuar 2013

Nõmme Heakorra Selts – 25 aastat taastamisest Leho Lõhmuse erakogu

Leho Lõhmus seltsi taastajaliige

7. jaanuaril 1988 taastati Nikolai von Glehni asutatud Nõmme Heakorra Selts. Taastamisest ja selle eelloost on meie lehe veergudel olnud juba juttu (vt «Täna 25 aastat tagasi», NS 27. juuli 2012), järgnes igapäevane töö... Seltsi esimeseks aktsiooniks oli võitlus Valdeku tänavale planeeritava protozooloogia labori vastu, mida Teaduste Akadeemia üritas läbi suruda kehtivaid ehitus- ja sanitaarnorme eirates. Ajad olid muutunud ja seekord ei õnnestunud võimudel kahjulikku projekti teoks teha. Samal, 1988. aastal alustati aktsiooni Nõmme linna ajaloolise lipu ja vapi rehabiliteerimiseks. Seda sümboolikat kasutati seltsi embleemi ja rinnamärgi kujundamisel, samuti mitme ürituse kujunduselemendina. Kuna samal ajal tõusis päevakorda ka Tallinna sümboolika taastamine, siis kroonis pingutusi õnnestumine. 21. septembril 1988 seadustas Tallinna Lenini rajooni täitevkomitee ametlikult Nõmme lipu ja vapi kasutamise seltsi esitatud redaktsioonis. Sama aasta 12. novembril, Nõmme linna aastapäeval, õnnistati lipp Nõmme Rahu kirikus. Asuti taastama ja väärtustama Nikolai von Glehni pärandit. Seltsi üheks esimeseks tööks oli Glehni perekonna matuseplatsi korrastamine Vana-Mustamäel. 1989. aasta kevadel paigutati säilinud kivialusele puurist, mille valmistas seltsi liige, arhitekt Urmas Arike. Järgmisel aastal puhastati mälestusmärki ümbritsevaid tiike ja raiuti maha

AASTAPÄEV Nõmme Heakorra Seltsi juubeli puhul on Nõmme muuseumis avatud näitus. 19. jaanuaril kell 15 algab Nõmme kultuurikeskuses juubeliseminar. SEMINARI KAVA: Avasõnad ütleb linnaosavanem Erki Korp; kunstiajaloolane Riin Alatalu, «Nõmme väärtuslik arhitektuur ja hoidmise probleemid»; Säästva Eesti Instituudi projektijuht Meelis Uustal, «Euroopa rohelised pealinnad – Tallinna (Nõmme) võimalused ja probleemid»; Stuudio Tallinn OÜ arhitekt Villem Tomiste, «Fantaasia teemal «Kuidas muuta Nõmme keskus inimsõbralikumaks»». Muusikalist meelelahutust pakub Nukukoor.

Nõmme lipu õnnistamine 12. novembril 1988 Nõmme Rahu kirikus. võsa. Heakorratalguid on seal korraldatud kuni praeguse ajani välja. Järgmisena võeti ette Glehni lemmiktaiese, «Kalevipoja», taastamine. Seltsi liikme, ehitusinsener Reet Niido vedamisel, skulptor Mati Karmini kavandite järgi ja nõmmelaste annetuste toel sai töö teoks. Kuju avati rohkem kui 5000 inimese osavõtul 4. novembril 1990. Traditsioonilise nurgakivi asemel sai taies südame – südamekujuline metallkarp koos ajakohaste dokumentidega asetati oma kohale pidulike muusikahelide saatel. Kuna Eestil tol ajal veel oma raha polnud, asendasid seda kehtivad ostutšekid. Järgmise suurema aktsioonina valmis mälestusmärk Pääsküla jaama juures. Seal, kus 1941. aasta suurküüditamise ajal algas paljude nõmmelaste tee külmale maale. Mälestuskivi autor on skulptor Tõnu Maarand. Ürituse initsiaator ja organiseerija seltsi poolt oli Elvi Pirk – nõmmelane, kes oli meie kodulinna seltsielus osalenud juba 1930. aastatel. Pidulik avamine

toimus 14. juunil 1991 – täpselt 50 aastat pärast kurba sündmust. 1990. aastal jõuti koos teiste kohalike seltsidega tõdemusele, et Nõmme arengut tuleb ajada üheskoos. Sama aasta 25. aprillil asutatigi Nõmme Linna Taastav Kogu, kus esindajad kõigist Nõmme seltsidest ja organisatsioonidest. Koostöös võideldi välja Nõmme nõuniku ja arhitekti ametikoht, 1992 loodi Nõmme linnosa, vana rajoonide aeg oli läbi. Peatselt alustas tööd Nõmme oma valitud halduskogu. Seltside periood meie ajaloos sai taas ümber. Vabatahtlikud ühendused taandusid seltskondlikule tegevusele ning olid ja on survegruppideks igasuguse rumaluse ja Nõmme omapära kahjustamise vastu. Eesti iseseisvumise alguse seltsielu buum vaibus, paljud tol ajal asutatud organisatsioonid on kadunud. Nõmme seltsielu esimene pääsuke – Nõmme Heakorra Selts – on jäänud. Tegutsetakse sellisena, nagu see taastati – Eesti Muinsuskaitse Seltsi kohaliku organisat-

sioonina. Igal kevadel korrastame Vabadussõjas langenute hauad Rahumäe ja Hiiu-Rahu kalmistul. Igaaastaseks traditsiooniks on saanud Tartu rahu aastapäeva tähistamine Nõmme Rahu kirikus ja küüditamise aastapäeva leinaüritus Pääsküla jaama juures. Nõmme Heakorra Seltsi initsiatiivil taastati 2002. aastal 1940. okupatsioonivõimude poolt suletud Nõmme muuseum. Muuseumi asus juhtima seltsi liige Piret Loide, kes peagi käis välja mõtte rajada mälestussammas Nõmme rajajale Nikolai von Glehnile. Mõttest realiseerumiseni võttis aega mitu head aastat. Eeltööd algasid 2008, skulptor Aivar Simsoni valmistatud mälestusmärk avati 12. novembril 2011, Nõmmele linnaõiguste andmise 85. aastapäeval. Juba aastaid on osutatud abi nõmmelastele oma maja korrashoiuks, uste-akende restaureerimisel, piirdetarade ja hoonete värvi valikul. Viimased niisugused kursused toimusid seltsi organiseerimisel 2012. aasta kevadel ja suvel.

Nõmmel on noortel võimalik piljardit õppida 2011. aasta sügisest saadik on noortel võimalus Nõmmel käia piljarditrennis. Treeneriks on Eesti Olümpiakomitee litsentseeritud piljarditreener Kristjan Kuusik, kes piljardit mänginud 1991. aastast ning osalenud turniiridel nii Eestis kui ka välismaal. Tulemustest on Kuusikul ette näidata Eesti meistri tiitel nii paaris- kui ka võistkondlikus pool-piljardis, samuti individuaalmängu Eesti meistrivõistluste hõbemedal. Ka on ta osalenud treenerite koolitustel nii Eestis kui välismaal. Kristjan Kuusiku sõnul on piljard sobilik olenemata soost igas vanuses inimestele. «Võrreldes paarikümne aasta taguse ajaga on piljardimäng Eestis sedavõrd muutunud, et pimedate piljardisaalide asemel on tekkinud kohad, kus saavad mängida piljardit nii harrastajad kui ka sportlased – piljardisportlased. Piljardisaalid on puhtad ning piljardilauad ja varustus kvaliteetsed. Piljard arendab nii

Rolandas Vaizgėla

Jukko Nooni

Legendaarne piljardimängija ja üks maailma hinnatumaid piljarditreenereid Alex Lely ja Kristjan Kuusik. loogilist mõtlemist kui ka distsipliini,» selgitas Kuusik. Praegu toimuvad Nõmmel trennid kord nädalas Hiiul asuvas Baribali piljardiklubis (Pärnu mnt 325). Trenni on oodatud noored vanuses 9–18. Soovijatel on võimalus kuni

grupi täitumiseni end registreerida trennis osalema e-posti aadressil kristjan@piljardikoolitus.ee. «Eesmärgiks on pakkuda noortele alternatiivi rohkem levinud spordialadele (korv- ja jalgpall) ning seeläbi arendada Eesti piljardielu,» lisas Kuusik.

TUTVU PILJARDIGA • 16. jaanuaril kell 17 toimub Pääsküla noortekeskuses (Rännaku pst 1) lühitutvustus-koolitus noortele piljardihuvilistele. • 17. jaanuaril kell 17 toimub Hiiu Baribali piljardiklubis (Pärnu mnt 325) piljardi näidistrenn tõsisematele huvilistele (noortele vanuses 9–18). Trennis osalejad saavad ülevaate piljardist kui spordialast laiemalt. Näidistrenni on oodatud ka lapsevanemad. Mõlemad üritused on osalejatele tasuta.

Samuti toimuvad Hiiu Baribalis kord kuus pühapäeviti perepäevad, kuhu on oodatud osalema kõik lapsevanemad koos oma lastega, et veeta üheskoos üks tore puhkepäev piljardit mängides (lisainfot perepäevade kohta saab e-kirja teel hiiu.psk@baribal.ee). Lisaks trennidele toimuvad kursused täiskasvanutele ning võimalik on korraldada ka meelelahutuslikke piljardikoolitusi sõprusringkondadele ja firmaüritusi ettevõtetele.

5

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST Tulenevalt planeerimisseaduse § 12 lg 1 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 15 lg 1 ning Tallinna linnavalitsuse korraldustest avaldame järgmised teated: Tallinna linnavalitsus otsustas 19. detsembri 2012 istungil: 1. KORRALDUSEGA NR 1736-K võtta vastu Nõmme linnaosas asuva 0,21 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Leegi tn 18 kinnistu detailplaneering, Nasa OÜ töö nr 102010. Detailplaneeringu eesmärk on Leegi tn 18 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu ning 1-korruselise abihoone ehitamiseks. 1.1 Tallinna linnaplaneerimise ametil ja Nõmme linnaosa valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek. 1.2 Detailplaneering algatati Tallinna linnavalitsuse 11. jaanuari 2012 korraldusega nr 15-k «Leegi tn 18 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Nõmme linnaosas». Tallinna linnavolikogu otsustas 20. detsembri 2012 istungil: 1. OTSUSEGA NR 186 kehtestada Pärnu mnt 397 kinnistu detailplaneering. Detailplaneering algatati Tallinna linnavalitsuse 18. veebruari 2009 korraldusega nr 231-k «Pärnu mnt 397 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine».

Nõmme linnaosa valitsus teatab 1. Nõmme linnaosa valitsus avalikustab Rännaku pst 59 kinnistu detailplaneeringu, millega jagatakse Rännaku pst 59 kinnistu kaheks krundiks ja määratakse ehitusõigus mõlemale krundile 2 maapealse ning 1 maa-aluse korrusega üksikelamu ehitamiseks, ühel krundil oleva abihoone säilitamiseks ja teisele krundile abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga saab tutvuda Nõmme linnaosa valitsuse ruumides Vabaduse pst 77 I korrusel ja Tallinna linnavalitsuse I korruse infosaalis Vabaduse väljak 7 alates 18. jaanuarist kuni 1. veebruarini, samuti Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/ 2. Nõmme linnaosa valitsus avalikustab Ilmarise tn 3 kinnistul asuva endise vivaariumihoone ja kõrvalhoonete kaheks korterelamuks (kokku kuni 18 korterit) ümber- ja juurdeehituse eskiisprojekti. Projektiga muudetakse ka krundi kasutussihtotstarve sotsiaalmaast elamumaaks. Eskiisprojekt on tutvumiseks välja pandud 14. jaanuarist kuni 28. jaanuarini Nõmme linnaosa valitsuse ruumides Vabaduse pst 77 I korruse teenindussaalis. 3. Nõmme linnaosa valitsus teatab, et Kivimäe tn 20 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekus Tallinna linnaplaneerimise ametile proteste, mille lahendamiseks korraldab linnaosavalitsus 17. jaanuaril kell 14 Nõmme linnaosa valitsuse ruumes Vabaduse pst 77 avaliku arutelu. 4. Nõmme linnaosa valitsus teatab, et Kalmistu tee 26e ja 26f kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekus Tallinna linnaplaneerimise ametile proteste, mille lahendamiseks korraldab linnaosavalitsus 17. jaanuaril kell 15 Nõmme linnaosa valitsuse ruumes Vabaduse pst 77 avaliku arutelu.

Info tel 645 7300, Ene Tomson, Nõmme arhitekt Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/


6 11. jaanuar 2013 VABA AEG

KUULUTUSED

Nõmme kultuurikeskus

Nõmme sotsiaalkeskus

11.01.2013 kl 14 lõunatantsud. Tantsuks mängib ansambel Ragnar ja Co bänd. Esineb Carolina tantsustuudio, juhendaja Merle Kaare. Kohvilaud. Pilet eelmüügist 3 eurot, samal päeval 4 eurot. 13.01 kl 18.30 Kinobuss näitab uut eesti filmi «Deemonid». Pilet 3,5 eurot, soodus 2,5 eurot. 18.01.2013 kl 19 Tõnis Mäe ja Kärt Johansoni kontsert «Teine ruum». Tõnis Mägi – laul ja klahvpillid, Kärt Johanson – laul, kannel ja steel-trumm. Pilet eelmüügist 12 eurot / soodus 10 eurot, samal päeval kõigile 12 eurot. 19.01 kl 15 seminar «Nõmme Heakorra Selts 25». 20.01 kl 17 rahvalik tantsuõhtu Nõmme pillikooriga «Tantsime talves». Juhendaja Sirje Roomet-Päärmann. Pilet 3 eurot. 25.01 kl 18 koorimuusika kontsert. Esinevad Ausma perekoor, Eesti Raudtee segakoor ja segakoor Riola. Juhatavad Kadri Loigom, Aivar Leštšinski, Ene Uibo ja Anu Liho. Pilet 2 eurot. 3.02 kl 18 kontsert «Mulle meeldib maa!», Marko Matvere (laul, kitarr) ja Peep Raun (akordion). Kontsert merelauludest koos lugudega purjelaevanduse hiigelaegadest. Pilet eelmüügist Piletilevis ja kultuurikeskuse valvelauas 12 eurot / soodus 10 eurot, samal päeval kõigile ja ainult kohapeal 12 eurot.

Peamaja Sihi 26, tel 672 3125 Teenused: interneti kasutamine, ajalehtede ja ajakirjade lugemine; vererõhu mõõtmine. Massaaž, pesupesemine, dušiteenus eelregistreerimisega. 17.01 kl 10–15 kolesterooli ja veresuhkru mõõtmine. Hind 2 eurot. Pediküüriteenus 18. jaanuaril. Juuksuriteenus 25. jaanuaril. Teenustele eelregistreerimine telefonil 6 723 125. Lauluansambel ootab uusi liikmeid vabadele kohtadele.

Suvila 1, tel 677 8011 Pääsküla filiaal 16.01 kl 10–14 kolesterooli ja veresuhkru mõõtmine. Hind 2 eurot. 22.01 kl 14 laulame koos Ede Markusega. Sihi 26, tel 672 3125 ja 672 3126, www.nommesots.ee.

Rahumäe mängujaam Iga kuu viimasel reedel on mängujaam suletud (koristuspäev). Rahumäe jaamahoones Pärnu mnt 288b, tel 5622 0690

Nõmme Rahu kogudus Nõmme Rahu kirik Võsu 5 Jumalateenistused igal pühapäeval algusega kl 10.30.

Nõmme muuseum 30. jaanuarini on avatud näitus «Nõmme Heakorra Selts – 25». Püsiekspositsioon Nõmme ajaloost. Pilet 1 euro; õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele 50 senti; perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 2 last) 2 eurot. Jaama 18, tel 670 0202. T–R 10–17, L 10–16.

Nõmme klaasija keraamikastuudio Ringid 2012/2013. E kl 15.30 laste tarbekunstiring (klaas, keraamika, tekstiil jne), kl 18 täiskasvanute klaasi- ja saviring (ka koos lastega), reg tel 503 3851, Anna-Maria Vaino. T kl 15.30 laste saviring, kl 18 täiskasvanute saviring (ka koos lastega), reg tel 5663 3773, Piret Ellamaa. N kl 11 täiskasvanute klaasi- ja saviring, kl 14 laste tarbekunstiring (klaas, keraamika, tekstiil jne), reg tel 521 3231, Tiia Põldmets. Võsu 5 (Nõmme Rahu kiriku kõrval asuvas väikeses majas, buss nr 10 ja 33, Võsu peatus). Info klaasjasavi@gmail.com, www.klaasjasavi.ee.

Noortekeskused Pääsküla noortekeskus Rännaku pst 1, tel 677 5232, 5556 7780, paaskyla@taninfo.ee, www.taninfo.ee/paaskyla. Männiku noortekeskus Männiku tee 96, tel 639 5559, 5556 7781, manniku@taninfo.ee, www.taninfo.ee/manniku.

Nõmme noortemaja Nurme 40, tel 670 1230, Mai 23, tel 645 7369, nnm@nnm.edu.ee, www.nnm.ee.

Nõmme loodusmaja Õie 14, tel 658 5881, loodusmaja@nnm.edu.ee.

Õie 10 Nõmme Lunastaja kirik Jumalateenistused igal laupäeval algusega kl 18. «Hingehoiu valve» igal kolmapäeval kl 11–14 Nõmme Rahu kantseleis. AA (Anonüümsed Alkohoolikud) «Rahu rühm» Nõmme Rahu kogudusemajas igal P, K ja R kl 18. Koguduse raamatukogu avatud igal pühapäeval 9–10.15. Koguduse kantselei avatud E 9–14, K 14–18, pühapäeval tund enne ja pärast jumalateenistust. Jumalateenistuse raadioülekanded Nõmme Rahu kirikust igal pühapäeval kl 17 Pereraadios lainepikkusel 89,6 MHz. Koguduse aadress: Võsu 5, tel 670 1679, 509 0011; nomme.rahu@eelk.ee; www.nommerahu.ee

Nõmme baptistikogudus 13.01 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Mari Vahermägi. 13.01 kl 18 piiblikool: «Usuelu ABC», lektor Taavo Lige. 16.01 kl 18.30 alliansspalvenädala jumalateenistus. 20.01 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Taavo Lige. 27.01 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Anton Tuul. 27.01 kl 18 piiblikool: «Perekond», lektor Mari Vahermägi. Laste pühapäevakool igal P kell 11. Noorte tegemiste info asub nüüd www.facebook.com/ennkaks. Palvekoosolek K kell 11 ja 20.30. Kasutatud riiete pood avatud K kell 13–17 ja L 9–13, noorte info www.n2.ee, koguduse televeeb www.tv.nbk.ee. Esita palvesoovid ja vaata lisaks www.nbk.ee. Puuvilja 4, 670 1155, nbk@nbk.ee, www.nbk.ee.

Nõmme «Vabaduse» baptistikogudus Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11, pühapäevakool igal pühapäeval kell 11, kuhu ootame kõiki lapsi. Vikerkaare 10. Tel 672 7554, 5622 0017, leinus@uninet.ee, www.raadio7.ee/nvbk.

8.01. – 28.02.2013 Nõmme raamatukogus näitus

KÄSITSI KOOTUD HALLISTE KINDAD JA SOKID (Ahto Orle kogust)

Kudujad: Mari Lees ja Silvi Saar

Tallinna Lasteaed Kaseke, asukohaga Laagri asumis, pakub tööd

ÕPETAJA ABILE

alates 16. jaanuarist 2013. Info telefonil: direktor 679 6812. Sooviavaldus koos CV-ga saata e-aadressile kaseke@la.tln.edu.ee või käsiposti aadressile: Kaskede pst. 22, Tallinn 10915, märksõna “konkurss”.

Olmeprügi äravedu: 1 m³ 30 eurot, 4 m³ 100 eurot. Vajadusel aitame prügi kokkutassimisel. Tel 5347 6867. Toon toidu koju ja teen ka muid koduabitöid seitsmel päeval nädalas. Tel 5343 9483, Andri.

Müüa gaasiküttega, 2007. aastal valminud majas väikesed laopinnad Laagris Hortese kõrval Nõlvaku/Sillaku tänaval. Pindade suurus 13,2– 18,6 ruutmeetrit. Hind 100 eurot ruutmeetri eest + käibemaks. Info 501 5449 või olev@villardi8.ee. Hea võimalus ladustada kuivas ja soojal pinnal!

Õmblusmasinate parandus. Parandan kõiki õmblusmasinaid. Tulen Tallinna ja Harjumaa piires kohale. Garantii. Pottsepatööd, looduskivi paigaldus. Materjal, transport Hillar, tel 516 8180. meie poolt. www.ahjudjakaOstame kasutatud raamatuid minad.ee, tel 5803 3448, Ain. (valikuliselt, kõige vanematest uuemateni), vanu postkaarte Kogemustega maaler-viimistja mänguasju, vanemat eesti leja (kipsi-, parketi-, plaatikunsti (maalid, graafika). Vaja- mis-, toru- ja muud remondidusel tuleme kohale. Raama- tööd) ootab pakkumisi. Tel tukoi, Harju 1. Tel 683 7714, 527 5516. 511 5525. Müüa kartulit – «Ando», «LauLumetõrje eramute lameka- ra», «Folva». 0,35 eurot/kg vetustelt. Tel 5347 1778, Janari. du. Tel 5598 7622.

Ostame vanarauda. Pakku- Alpinist teeb kõrgtöid: lume ja da võib kõike. Tel 5347 6867. jää eemaldus, murdunud okste eemaldus (-43 m), katuste, Kaardid ennustavad. Tel 900 vihmaveerennide, tuulekasti1727. Hind 1,09 eurot/min. de, korstnate parandus, renniKogenud ennustajad 24 h. de puhastus, vanade antenniVaata ka sooduspakkumist: de eemaldus jm kõrgtööd. Tel ennustus.ee. Kätelt ennusta5390 3811. mine: hiromantia.eu. Teeme lumekoristust lumeArvutite müük ja remont. Prinpuhuriga. Lume äravedu kalterite müük, remont ja tooneriluritega ja laadimine. Graniitte taastamine. Koolitus. Viirusetõrje. Andmete taastamine. killustik libeduse tõrjeks. Tel 5853 2450. Tel 506 3783, Kalle. Ostan vanu esemeid: mööblit, raamatuid, nõusid, portselani, mänguasju, vask- ja pronksesemeid, tööriistu, kalanduse ja jahindusega seonduvat, lampe, postkaarte, kuld- ja hõbemünte, pilte/maale jne. Võivad olla ka osadena. Pakkuda võib kõike, mis tundub vana. Tulen vaatama, raha kohe. Tel 5198 3307. Aasta ringi müüa lahtiselt ja võrgus kütte- ja kaminapuud, klotsid, tulehakatus ja saepuru kotis (koos veoga). Okste äravedu. Tel 501 8594. Vee- ja kanalisatsioonitööd, kinnistute liitmine ÜVK-torustikuga. Liiva-, mulla- ja killustikumüük. Geodeetilised mõõtmistööd. Tel 5850 4300.

Pottsepatööd kutsetunnistusega pottsepalt: glasuurahjud, plekkahjud, tellisahjud, kaminad, pliidid. Glasuurahjude kapitaalremont. Koduleht: www. robert.ee, tel 5648 3792. Worldwide Building OÜ paigaldab ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustikke. Vastavalt projektile paigaldame teie kinnistule vee- ja kanalisatsioonitorustiku ja liitume ühisveevärgiga. Majasisene veemõõdusõlmede väljaehitamine ja majasisesed santehnilised tööd. Keskküttetorustike väljaehitamine, radiaatorite ja püstikute paigaldus. Kaevetööd, haljastutööd, tänavakivide paigaldus. Teeme ka klaasimis- ja keevitustöid. Tel 5656 7690.

Elektritööd pädevustega elektrikult. Materjalid soodsalt. Ärge tapke ennast elektriga, lubage end aidata spetsialistil. Tel 5665 1156.

Pakume maitsvaid lõunaid ja komplekslõunaid. Võimalik korraldada erinevaid koosviibimisi. Hinnad soodsad. Kohtumiseni Viljandi mnt 21 – RaudOstan teie vana või seisma- alu baar, tel 670 5305. jäänud auto. Sobiva pakkumise korral raha kohe kätte Müüa lõhutud küttepuud koja vajadusel registrist kustu- haletoomisega lepp (toores) 36 eurot/rm. Tel 509 9598. tamine. Tel 5660 7775.

Pere ostab nõukogudeaeg- Ostan Nõmmel 3–4-toaliseid lauanõusid, tel 5597 se ahjuküttega korteri (min 70 m²). Võib vajada remonti. 5657. 5669 3803, Alar. Elektritööd soodsate hindadega kogenud elektrikult. Likvi- Müüa kuiva küttepuud (vaher, deerin ka pisirikkeid. Tel 5660 saar, jalakas), hind kohaletoomisega 45 eurot/rm. Halu pik9403. kus 40 cm. Tel 5656 1001, Restaureerin puit-antiikmööb- õhtuti 661 5335. lit. Tel 5568 3629. Ostan tsaariaegseid Vene Korstnapühkija-pottsepp. Küt- münte. 1918. a ja vanemaid. tekehade remont. info@poti- Tel 505 9480. rp@hot.ee. poiss.ee, tel 5807 2581. Ostan postmarke, kuld- ja hõVäljaõppinud puudelangetabemünte. Tel 5744 7920. ja raiub ohtlikke puid ja oksi. Teen puude kujunduslõikust. Inglise keele eratunnid NõmTööd teen tõstuki ja köisteh- mel! Kõik abi vajavad kooliõpinikaga. Puude üldseisundi hin- lased ja täiskasvanud on oodamine ja konsultatsioon ta- datud! Info: Johannes Vergi, suta. Tel 513 3458. tel 554 4177, johannes.verMatemaatika abiõppe tunnid gi@gmail.com.

Ahjud, pliidid, kaminad ja soo- Ahjude, pliitide, kaminate, jamüürid. Ehitus, puhastus, korstnate ehitus ja remont. remont. Ivar, tel 5665 1812. Hind soodne! Tel 5609 2759. Müüa pianiino Petrof, Lutheri firma riidekapp (peegel), kroomnahast must meestemantel (58–60). Tel 5377 5688. Teeme erinevaid ehitustöid (vannitoad, maalritööd, parketi, elektri, torutööd) ja terviklahendused teie kodudes, tel 5556 3492. Leitud raha, ausal omanikul helistada tel 5597 2405, Lauri. Kogenud puuhooldajad teevad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Soodsad hinnad. Tel 5626 3857, info@arbormen. ee, www.arbormen.ee.

Telefonimüügiga tegelev ettevõte otsib oma kollektiivi töökaid telefonimüüjaid. Vajalik eelnev müügitöö kogemus ja eesti keele oskus. Tööaeg: E – R 9.00 – 16.00. L ja P vaba. Töösisu: erinevate kirjastuste ajakirjade ja raamatute müük telefoni teel. Töö asukoht: Tallinnas Kristiine piirkonnas Madara tn. Töö sobib ka vanemale inimesele. Tähtis on hea suhtlemisoskus ja tahe teha tööd. Soovijatel palume helistada tel 5688 6970 või saata cv anneli.carolina@gmail.com. Otsime 9-aastasele tüdrukule kitarriõpetajat. Varasem pillikogemus puudub. Õpe võiks toimuda kodus (Hiiul) 1-2 korda nädalas. Tasu kokkuleppel. Tel 504 4282.

Okste lõikus! Ohtlike ja kuivanud okste lõikus. Tööd teen 9 m oksasaega. Hinnad soodsad. Tallinnas ja Harjumaal. Tel 5373 7622.

Arborist II: mootorsaetööd eramutele ja teistele objektidele, ohtlike puude langetamine, samuti puude kujundamine ja okste lõikamine. Tel 5561 4664, Ivo.

Soovin üürida majaosa või aiaga korteri. Võib vajada remonti. Aitan ehitus- ja majapidamistöödes. Tel 5608 3853.

Lume ja jääpurikate koristus katustelt ja aedadest. Ohtlike puude ja okste lõikus. Tel 525 0633.

Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ning teenuse kvaliteedi eest.

Männiku harjutusvälja kasutusgraafik Kuup. 14-Jan 15-Jan 16-Jan 17-Jan 21-Jan 22-Jan 23-Jan 24-Jan 25-Jan

Aeg 8.30–16.30 9.00–23.59 00.01–23.59 00.01–16.00 8.30–23.59 00.01–23.59 00.01–23.59 00.01–23.59 00.01–17.00

Tegevus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus

Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada transpordivahendeid. NB! Vastavalt vajadusele teeb päästeamet harjutusväljal demineerimistöid. Lisainfo tel 503 4102, manniku@mil.ee Internetis: harjutusvali.mil.ee

VALGUSFESTIVAL MUSTAMÄEL E. Vilde tee 120, 20. jaanuaril 2013

Mustamäe Valgusfestival on pikima traditsiooniga tuleskulptuuride üritus Tallinnas. Kuuskede põletamine ja tuleskulptuurid pakuvad vaatemängu, mis toob sooja valgust pimedasse Põhjamaa talve. Tegemist on väga erilise kunstivormiga – siin kohtuvad ürgne meedium ja moodne kunst. HEA KAASLINLANE! Alates 6. jaanuarist 2013 saad Sinagi oma jõulukuuse tuua Mustamäele, aadressil E. Vilde tee 120 asuvale staadionile! Ja otse loomulikult oled oodatud ka maagilisele tulemängupeole 20. jaanuaril 2013!

5.–9. klassi õpilastele. Tel Fassaadide soojustamine, 501 8381, Anne. krohvimine, värvimine. PiirLumekoristus lumepuhuriga. deaedade ehitus ja üldehiTöö kiire, korralik ja soodne! tustööd. www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314. Tel 5620 3126. Noor pere otsib Nõmmel maja või krunti. Nõmmel asuva korteriga vahetuse võimalus. Liis 512 4334.

Õmblejad (universaalmasinal) saavad tööd kesklinnas asuvas tootmises (naiste kerged rõivad). Tel 501 4054.

Bobcatiga lumetõrje ja kalluriga äravedu + ladustamine. Samas murdunud okste ja puude lõikamine ja äravedu. Aedade-väravate remont ja valmistamine. Elektritööd. Asume Nõmmel, tel 502 6161.

Müüa soodsalt kuivi küttepuid (30–60 cm), saepindusid ja saematerjal. Lintsaekaatri teenus. Transport. Saku vald, Männiku küla, tel 5656 2009, e-post resultes@resultes.ee, www.resultes.ee.

SÄÄSTA KUNI 70% KÜTTEKULUDELT! MITSUBISHI ÕHKSOOJUSPUMBAD KOOS PAIGALDUSEGA ALATES 850 eurot lisainfo tel 666 1355 www.kodukliima.ee


11. jaanuar 2013

7

Indrek Riigor

NĂľmme gĂźmnaasiumis toimus rahvusvahelise kriminaalkohtu simulatsioon Tarvo Reinpalu 12.d klassi Ăľpilane

2012. aasta detsembris toimus Nþmme gßmnaasiumis SA Unitase organiseeritud MICC ehk rahvusvahelise kriminaalkohtu simulatsioon kþigile asjast huvitatud gßmnaasiumiþpilastele, keda oli 18. Rahvusvaheline kriminaalkohus on 2002. aastal Rooma statuudiga loodud rahvusvaheline kohus, et mþisa þigust genotsiidi, inimsusvastaste kuritegude ja sþjakuritegude ßle. Kohtu tegevuse tundmaþppimiseks on noortele loodud simulatsioon (rollimäng), mille käigus tutvuvad nad konkreetsete inimsusvastaste kuritegude juhtumitega (kohtukaasustega), Rooma statuudi ja rahvusvahelise kriminaalkohtuga. Nþmme gßmnaasiumis toimusid nelja nädala jooksul kþigepealt simulatsioonikaasuste, þigusalaste terminite ja kriminaalkohtu tÜÜkorralduse tundmaþppimine ning siis kaks reaalset kohtuistungit. Simulatsioonist osavþtnud gßmnasistid astusid ajutiselt kohtunike, prokurÜride ja kaitseadvokaatide kingadesse, et proovida kätt inimsusvastastes kuritegu-

Simulatsioonil mängiti läbi kaks kohtuasja, mille aluseks oli 1990. aastatel Rwandas ja Jugoslaavias toimunu. des sßßdistatavate þigeks- vþi sßßdimþistmisel. Täpsemalt viidi läbi kaks kohtuasja, mille aluseks oli 1990. aastatel Rwandas ja Jugoslaavias toimunu. Simulatsiooni juhendasid Viktor Nikonov ja Heidi Hiironen inglise keeles. Kahes esimeses moodulis selgitati Rwanda ja Jugoslaavia juhtu-

meid ning tutvuti þigusalase terminoloogiaga. MICC kulmineerus kolmandal nädalal, kui toimus kohtuistungi simulatsioon, kus mängiti läbi päris istungi protsessid, kuigi lßhendatud kujul. Kohtusaalis olevad isikud pidid kohtunike sisseastumisel pßsti tþusma, sþna said prokurÜrid ja kaitsead-

Silva Baar Pakume mĂľnusaid lĂľunaid ja katame Sinu peolaua Toit maitsev ja hinnad soodsad VĂľimalik gruppide toitlustamine Oleme avatud E-R 10.00-22 P 11.00-18.00 Kohtume RAUDTEE TĂ„NAV 64. KĂľnet ootame telefonil 5584152 Parkimine tasuta.

Fekaalivedu

Lauri Laats lauri.laats@tallinnlv.ee 694 3222

Teie Tallinna Linnavolikogu liige

              vokaadid, kes esitasid oma väited ja tþendid. Seejärel kßsiti mþlemalt poolelt täpsustavaid kßsimusi ning istung lþppes, kui kohtunikud määrasid lþpliku otsuse tegemise aja ja lahkusid klassist, mis oli ajutiselt muundatud kohtusaaliks, vähemalt atmosfäärilt. Neljandal korral esitasid þigusemþistjad

Tel 5625 6258 OĂœ Fekalist KAMINAPUUD (kask, lepp) TURBABRIKETT PUITLAASTBRIKETT MĂ„NNIKLOTS (alusel, vĂľrgus) KĂœTTEGRAANUL KĂœTTEPUUD 30,40,50CM (kask,lepp)

TĂ–Ă–TOAD, KURSUSED TELLIMUSED, KOOLITUSED, SĂœNNIPĂ„EVAD

Kalmistu tee 22, Tallinn Tel 655 7760 Mob 5347 1188

TÜÜpäeval 9-18 Laupäeval 10-14 www.kuttekeskus.ee

NĂľmme elanikele transport tasuta!

otsuse, koos seda toetavate väidetega, neile määratud juhtumi kohta. Osalema tulnud 18 inimest jagati kuueks grupiks: mþlema kohtuasja jaoks eraldi kolm kohtunikku, prokurÜri ja kaitseadvokaati. Esimene juhtum puudutas Jugoslaaviat, täpsemalt Srebrenica massimþrvaga seotud DraŞen Erdemovići ning teine Rwanda vabariiki ja seal toimunud 1994. aasta genotsiidis kaudselt osalenud Georges Ruggiut. Kuigi kohtuistungi päevaks oli osaliste arv kahanenud 13ni, ei saanud tähtsaid istungeid pidamata jätta: Erdemovići poolel oli vaid ßks kaitseadvokaat, kelle vastu oli mitte vähem ega rohkem kui null prokurÜri. Georges Ruggiu kohtuistung oli palju pingerikkam: kþik osalejad olid kohale tulnud ning mþlema osapoole argumentide kuulamisele läks lþviosa MICCile määratud 90 minutist. Neljandal nädalal, kui kohtunikud esitasid oma lþplikke otsuseid, ei tulnud need osalejatele ßllatuseks: Erdemović tunnistati þigeks ja Ruggiu määrati neljaks aastaks vangi ilma katseajata. Siinkohal olgu märgitud, et päriselt toimunud kohtuistungite tulemused olid siiski natuke erinevad: Erdemović sai reaalselt viis aastat karistust ja Ruggiu 12 aastat.

Riiete, vaipade ja pehme mÜÜbli keemiline puhastus. Transport tasuta.

Tel 5591 7562, 551 6821

MÄNNIKU KIRBUTURG Avatud L–P kella 10–15 Tule mßßma ja ostma! Info tel 5831 9707 vþi 5812 2120 Asume Männiku tee 106 II korrusel bussi lþpp-peatuses buss nr 5, 32, 33

www.nukufilmilastestuudio.ee

HIKKOR PUIT OĂœ KĂźtte- ja kaminapuude tootmine, mßßk Tellimine: 505 0924 www.hikkor.ee hikkor@hikkor.ee Hageri kĂźla, Kohila vald Raplamaa

• Turbabrikett • Puitbrikett • Pellet • Halupuu – lepp • Kßttepind

E-R 8-17, L 8-14

Tellimine tel 657 7778, 513 7737

PĂ•HJA-EESTI KĂœTTEPUU OĂœ • KĂźttepuud lahtiselt • KĂźttepuud konteinerites • Kaminapuud kottides Kohale toomine Tallinnas ja 30km Tallinna piirist tasuta. KĂľik pikkused ja puuliigid.

KĂœTTEPUUD kuivad ja toored 30, 40, 50cm. PUIT- ja TURBABRIKETT. KĂ•DUSĂ•NNIK 30kg/kott. Kviitung. Vedu iga päev. Tel: 6541100, 52 388 52 TAMMARU FARM www.tg.ee Tallinna ladu NĂľmmel

Kßttekauplus Männiku tee 106B

Tel 600 6170, GSM 51 45 279 www.canker.ee, e-post: canker@canker.ee

Tel: 5333 4347; 501 9454 www.tulepuu.ee


8 11. jaanuar 2013

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5A, Viimsi Tegevusluba nr 86221 KonsultatsioonivĂľimalused polikliinikus: Registratuur Viimsis, tel 605 9600, 605 9601, 605 9023 GĂźnekoloogia-sĂźnnitusabi Lastehaigused Nina-kĂľrva-kurguhaigused Ăœldkirurgia-proktoloogia Uroloogia Lasteortopeedia Neuroloogia* Kardioloogia* PsĂźhhiaatria Taastusravi* Onkoloogia-mammoloogia Endokrinoloogia

Plastikakirurgia Naha-ja suguhaigused Hambaravi** Psßhholoogia Logopeed Toitumisspetsialist Rasedusaegne jälgimine: ämmaemandate vastuvþtud Perekool Haiglaravivþimalused (valve tel 605 9605, 605 9010) Gßnekoloogia-sßnnitusabi* Plastikakirurgia Sisehaigused* Rehabilitatsiooniteenus***

Taastusravi-järelravi* (vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi, fĂźsio-ja tegevusteraapia, logopeed, psĂźhholoog, ravimassaĹž, paikne kĂźlmaravi) Päevakirurgia: Nina-kĂľrva-kurgukirurgia* Ortopeedia Ăœldkirurgia Uroloogia SĂźnnitusabihaiglaga saab tutvuda iga kuu esimesel neljapäeval kl 16 Diagnostika: RĂśntgen-ja ultraheliuuringud (sh mammograafia), koormus-EKG, rĂźtmihäirete ja vererĂľhu holter-uuringud, spiromeetria, varane nahakasvajate avastamine ehk SIA-skoopia, endoskoopilised uuringud, allergoloogilised ja laboratoorsed testid jm. Vaktsineerimine: lapsed ja emakakaelavähi vastu

Polikliinilised filiaalid Tallinnas Kaupmehe 4 (tel 660 4072, 646 3539) *teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis ja Tammsaare tee 47, III korus **teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Kaupmehe filiaalis (tel 664 6444) ***teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel Lisainfo www. fertilitas.ee

Lisateenimise vĂľimalus Pandipakendite vastuvĂľtmisega tegelev ettevĂľte Moya pakub Sulle lisateenimise vĂľimalust taaratagastuspunktides: X Jannseni kaubakeskuse (Vabaduse pst. 128) X NĂľmme Comarketi (Jaama 2) X Valdeku Comarketi (Vabaduse pst. 54 b) X Silikaadi Säästumarketi (Männiku tee 6) Ăœlesanded kohapeal: X VastuvĂľtukoha igapäevane korrashoid X Klaastaara sortimine X Pakendikottide ja klaastaarakastide ladustamine Sobib hästi inimesele, kes elab meie taarajaama vahetus läheduses. TÜÜ ei eelda pidevat kohalviibimist ning sobib ka eakamale inimesele. TÜÜtasu 5.- kuni 10.- EUR/päev (neto) sĂľltuvalt jaama asukohast. Leia omale sobival aadressil olev taarapunkt ja vĂľta meiega julgelt Ăźhendust. Täpsem info: Taivo, tel.: 53097776 vĂľi e–post taivo@moya.ee.

Graniidist ja kvartsist kÜÜgi tÜÜtasapinnad OTSE TOOTJALT!

Mþþdistame, toome kohale ja paigaldame! Näidiste saal Kasesalu 10, 76 505 Saue Diapol Granite Tel 6051178 vþi 6051130

info@diapol.ee www.diapol.ee

KĂľrge kvaliteet

hea hinnaga!

. VLMXOJHOW7$687$Q}X NXLGDV3$5(0,1,20$ .,11,69$5$0hh$ 5(./$$0,0(6LQX.,11,69$5$ ND6220(6

/DXUD0DDVLN 7HO ODXUDPDDVLN#UHPD[HH

7DUPR/DXU 7HO WDUPRODXU#UHPD[HH

.HHJLHLPÂ Â PDDLOPDVURKNHPNLQQLVYDUDNXL5(0$;

Järve Keskuses tÜÜtab taas

☞ Eramute ehitus ja remont ☞ Sise- ja välisviimistlustÜÜd ☞ Korterite kap. remont ☞ ElektritÜÜd ☞ San-tehnilised tÜÜd ☞ Fassaadide ehitus ja VEO- ja KOLIMISTEENUS

☞ ☞ ☞

remonditÜÜd Katuste ehitus ja remonditÜÜd Aedade ja piirete ehitustÜÜd Vee ja kanalisatsioonisßsteemide ehitus ja remont Info ja kontakt: Tel. + 372 60 40000 Mob. + 372 555 30 422 WWW.TAVIBERGEHITUS.EE

Nþmme Erakoolis on veel mþned vabad kohad 2012/2013 þppeaasta kooliks ettevalmistavasse rßhma. Liitumine ringitÜÜga jooksvalt.

NĂľmme Erakoolis on alanud Ăľpilaste registreerimine 2013/2014 Ăľ-a I klassi.

KELLASSEPP Puitbrikett 10 kg 1,69 â‚Ź 1 alus = (93 vĂľi 99tk) x 10 kg

1,55 â‚Ź KĂźttepuu lepp 40 L 2,95 â‚Ź Puidu graanul 15 kg 3,49 â‚Ź 1 alus = (67tk) x 15 kg

3,29 â‚Ź

Selveri infoleti kĂľrval, Apollo vastas

 kellassepatÜÜd ja -teenused  kellarihmad, metallketid, kellad, suur valik patareisid

Nþmme Sþþrikukohvikus on ka

PEOSAAL, kus on vĂľimalik korraldada erinevaid Ăźritusi!

Info ja registreerimine tel 6701 797, info@nek.ee

Info ja registreerimine tel 6701 797, info@nek.ee

Jaama12 Tallinn ,tel 670 0006 www.soorikukohvik.ee

Nõmme Sõnumid nr 1 (2013)  

11. jaanuar 2013