Skoletjeneste

Page 1

Affalds– og Ressourceskole

Skrot-skemaet

Hvad er en Affaldspyramide?

Gen

? ??

bru

Hvad er økologisk rygsæk?

geGen Har affald værdi? anv end e-F orb ræn deHvad er miljøfarligt affald? Dep one re Hvad er cirkulær økonomi?

?

Levetider for affald smidt i naturen

Affalds– og Ressourceskolen er et formidlingscenter for børn og unge. Der informeres om affaldssortering, genbrug, ressourcer, råstoffer og miljø i et helhedsperspektiv. Eleverne udfordres på en aktiv og inspirerende måde.

Vi smider affald væk—hvor er væk? ald? ff a e rter o s Er der ressourcer i affald? r fo Hvor Hvor meget affald producerer dansker hver dag?

Sammen finder vi svar !


Formål

Nutidens børn og unge kommer til at stå med fremtidens affaldsudfordring og knaphed på råstoffer. Det er vigtigt: • at børn og unge får viden samt indsigt i vort eget ansvar i forhold til den store affaldsmængde, som skabes hver dag. • at forstå, hvordan vi kan være med til at gøre en indsats for et sundt og godt miljø, hvor der er ressourcer og råstoffer i fremtiden. Som et supplement til undervisningen tilbyder vi formidling om emnerne affaldssortering, genbrug, ressourcer, råstoffer og miljø. Undervisningen arrangeres af Nomi4s og sigter mod at lære eleverne om emnerne i et helhedsperspektiv på en aktiv og inspirerende måde gennem information, praktiske øvelser og spil. Børn og unge udfordres og får viden, som de kan tage med sig hjem, og bruge aktivt med det samme. Undervisningen tilpasses elevernes faglige niveau - se moduler.

Varighed pr. modul

Booking: www.nomi4s.dk Skoletjeneste@nomi4s.dk Har du spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte os på: Skoletjeneste@nomi4s.dk Tlf. 96879204 eller tlf. 96879207

• Besøg i klassen 1½ time. • Besøg på informationscenter 2 timer Skive: Kåstrupvej 20 eller Holstebro: Hjermvej 19 • Besøg på genbrugspladserne 1½ time • Individuelle projektorienterende forløb (aftales individuelt)

Papforsøg:

Klassen indsamler rent pap fra deres un hverdag i en periode på min. 14 dage.

Læs mere på hjemmes


l1 Modu g aver o

h Børne lassetrin .k 0. – 3

For at introducere emnet affald allerede i børnehaven og indskolingen har Affalds- og Ressourceskolen et spændende koncept.

Indhold: • Affald smidt i naturen, affaldssortering og genbrug. • Vi siger, at vi smider affald væk, men hvor er væk? • Affaldsposen under køkkenvasken – hvad sker der med den, når den er fyldt? • Genanvendelige ting – f.eks. tøj, legetøj, cykler, glas, plast og metal. • Udfordres med en mindre sorteringsopgave. • Rundvisning på driftsanlæg og ser maskiner i funktion.

l2 Modu etrin

Indhold: • Affaldshåndtering, sortering, genbrug, ressourcer, ss a l k miljøet og råstoffer. . 4. – 6 • Hvad kan det vi lægger i skraldespanden egentlig bruges til? • Hvad er forskellen på genbrug og genanvendelse? • Genanvendelige ting – f.eks. tøj, mobiltelefon, cykler, pap, papir, glas, plast, aluminium og ressourceforbrug ved genanvendelse i forhold til at producere fra nyt. • Hvordan og hvorfor skal affald sorteres? • Sorteringsøvelse – se hvor meget af affaldet, der kan genanvendes og laves til andre og nye ting? • Kan jeg være med til at skabe mindre affald? • Kan jeg gøre en forskel med hensyn til affald, genanvendelse og miljø? • Affald i historien – Aktivitetshæfte, som handler om affald før, nu og i fremtiden.

l3 Modussetrin,

Opsummering af grundlæggende affaldsproblematikker.

kla er Der undervises i temaerne: 7-10. ddannels • Bæredygtighed • Cirkulær økonomi msu ngdo voksne • Vugge til vugge princip • Økologisk rygsæk og • Jagten på råstofferne.

siden www.nomi4s.dk


Affalds– og Ressourceskole

Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommune

Scan koden eller læs mere på hjemmesiden www.nomi4s.dk

Hjermvej 19, 7500 Holstebro skoletjeneste@nomi4s.dk www.nomi4s.dk