Sommerhusguide 2019 Skive

Page 1

AFFALDSGUIDE 2019 TIL DIG, DER BOR I SOMMERHUS

Skive Kommune


INDHOLDSFORTEGNELSE

4 Direkte genbrug 6 Papir, plast & metal 8 Storskrald & haveaffald 10 Batterier 12 Pap og glas 14 Dagrenovation

40

brugte plastikflasker kan blive til en fleecetrøje.

16 Priser & beholdere 18 Adgangsforhold 20 Genbrugspladsen 22 Farligt affald 24 Kontaktinformation

I Danmark bruger vi hvert år

På Affaldsindsamlings­ dagen i 2018 fandt de frivillige

155.000 ton plastik alene til emballage.

3.089

tomme dåser, som var smidt i naturen, i Holstebro, Lemvig, Struer og Skive Kommuner.

1.150 ton

pap bliver hvert år indsamlet på Nomi4s’ genbrugspladser og genanvendt. Det sparer miljøet for 2.300 ton CO2. 2 Affaldsguide 2019 • Skive Kommune


VI PASSER PÅ NATUREN SAMMEN A

fslapning, hygge og tid til at nyde naturen. For mange er det nogle af de største nydelser ved at tage i sommerhus. Hos Nomi4s sætter vi også stor pris på vores fælles og helt fantastiske nordvestjyske natur. Året rundt indsamler vi affald i sommerhusområderne for at sikre, at der altid er rent og pænt. Desuden er det en af vores vigtigste opgaver at sørge for at udnytte ressourcerne i affaldet og

genanvende så meget som muligt til gavn for miljøet. Hver gang vi eksempelvis kan genanvende 1 kg aluminium fra tomme øl- og sodavandsdåser, sparer det miljøet for 10 kg CO2. Vi tager skraldet Du kan hjælpe miljøet og natu­ ren ved at aflevere genanven­ deligt affald, såsom glas, papir, plast og metal, i de miljøstati­ oner, der er opstillet i mange sommerhusområder, eller på en af de 12 genbrugspladser. På genbrugspladserne tager vi også imod brugt tøj og andre tekstiler – selv det, der er hullet og slidt, kan blive genanvendt og få ny værdi. Husk også, at tomme maler­ bøtter, spraydåser, kemikalie­ rester og andre efterladenska­ ber fra gør det selv-arbejdet ofte er farligt affald, som altid skal afleveres på genbrugspladsen, hvor vi kan håndtere det korrekt og miljøvenligt. På bagsiden

finder du adresserne på alle genbrugspladserne – og vores medarbejdere er altid klar til at svare på dine spørgsmål. Tak for din indsats! Skal tiden i sommerhus bruges på oprydning eller havearbejde, hjælper vi dig gerne af med dit storskrald eller haveaffald. Seks gange om året kan du bestille afhentning, og du bestemmer selv hvornår. Denne ordning og vores an­ dre servicer kan du læse mere om her i Affaldsguiden. Kun ved fælles hjælp kan vi sikre, at vores børn og børne­ børn også kan nyde en ren og smuk natur, og derfor vil jeg gerne på forhånd takke dig for din indsats og vilje til at sortere – også når du er i sommerhus. Vi glæder os til i fællesskab at få endnu mere ud af ressour­ cerne i vores affald. Hans Bloch, direktør, ­Nomi4s

Skive Kommune • Affaldsguide 2019 3


DIREKTE GENBRUG

– FOR GODT TIL AT SMIDE UD? Hvorfor smide væk, når man kan genbruge? På vores genbrugspladser har vi gjort det nemt at give tingene et længere liv. Direkte genbrug er både bæredygtigt og sund fornuft. De ting, du ikke længere selv kan bruge – og som er for gode til at smide ud – kan få et længere liv, når du afleverer dem til direkte genbrug.

Overvej en ekstra gang Der er med andre ord kun fordele og ingen ulemper ved at give tingene videre. Så kig altid en ekstra gang på det,

GÅR TIL GODE FORMÅL Alt, hvad der afleveres til gen­ brug på genbrugspladserne, bliver afhentet af humanitære organisationer, som sælger det videre. Pengene bruges til deres humanitære arbejde.

4 Affaldsguide 2019 • Skive Kommune

NIPS, RC PO EL ÆN, J Ø M BLER OG TØ ER D AN I GOD ST OPL AGT AT AFLEVERE TIL GENBRUG

du er på vej til at smide ud. Måske er der andre, der kan bruge det.


Produktionen af stof til tøj og andre tekstiler kræver store mængder vand og energi. Der­ for skal vi genbruge og genan­ vende så meget af vores slidte tøj og stoffer som muligt. For at du nemt kan komme af med dine slidte stoffer, har vi opsat containere til genbrugstekstiler, som du kan benytte dig af. Nu kan dine gamle tekstiler også gøre direkte gavn for andre ved at blive gen­ anvendt som en klud eller et tæppe. På den måde kan vi sammen gøre en stor forskel for hinanden og vores fælles miljø. Husk dog, at de teksti­ ler og det tøj, der afleveres på gen­ brugspladsen, skal være rent og tørt.

SELV GENNEMHULLEDE BUKSER KAN GENANVENDES Alt fra uld, hør og bomuld til viskose, polyester og elastan kan faktisk genbruges – så længe det afleveres rent og tørt! Mange bruger containerne til genbrugstøj på vores genbrugspladser. Ofte tænker man dog, at det kun er hele stykker tøj, der kan genbruges af andre, og derfor ender en stor del i småt brænd­ bart. Det er ærgerligt, da tøj og stof – uanset hvor slidt det er – kan genbruges direkte af andre eller genanvendes til for eksempel polster i bilsæder, isoleringsplader, tæpper eller til fremstilling af nye tekstiler.

BRUGT TØJ ER GULD VÆRD FOR ANDRE

Skive Kommune • Affaldsguide 2019 5

DIREKTE GENBRUG

CONTAINERE TIL GENBRUGS­ TEKSTILER PÅ GENBRUGS­ PLADSERNE


GENANVENDELSE PAPIR, PLAST & METAL

Selv om du holder ferie, skal du huske at sortere dit genanvendelige affald fra, så vi kan genanvende ressourcerne.

SÅDAN GØR DU I nogle sommerhusområder har vi miljøstationer, hvor du kan aflevere de genanvende­ lige affaldstyper. Andre steder er der opstillet indsamlings­ igloer til glas og papir. På vores hjemmeside kan du se, hvor de forskellige igloer er placeret.

6 Affaldsguide 2019 • Skive Kommune


GENANVENDELSE PAPIR, PLAST & METAL

!

VIGTIGT Flasker og glas­ emballage skal være tømt og skyllet

HUSK Du er også altid vel­ kommen til at aflevere dit genanvende­lige affald på en af vores genbrugspladser. Skive Kommune • Affaldsguide 2019 7


STORSKRALD & HAVEAFFALD 6 gange om året kan du få hentet dit storskrald og haveaffald. Du bestemmer selv hvornår.

SÅDAN GØR DU 1. Du kan bestille afhentning af storskrald og haveaffald på følgende måder: www.nomi4s.dk under ”Min side”. Nomi4s’ borgerservice på 96 10 62 40. Borgerservice@nomi4s.dk. 2. Du kan senest bestille den sidste arbejdsdag før afhentning. Vi har åbent mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-13. 3. Aftal, hvilken dag du vil have afhentet dit haveaffald eller storskrald – i alt kan du få afhentet 6 gange om året. 4. Sorter og stil affaldet frem ved skel inden kl. 7 på afhentningsdagen – så klarer vi resten.

Se afhentningsdage for dit område på www.nomi4s.dk under ”Min side”, eller kontakt os på tlf.: 96 10 62 40

8 Affaldsguide 2019 • Skive Kommune


STORSKRALD & HAVEAFFALD

HAVEAFFALD AFLEVERES I KLARE SÆKKE ELLER I HAVE­BEHOLDER

!

VIGTIGT Sorter de mindre affaldstyper i hver sin klare sæk. Men bind ikke for sækken!

HAVEAFFALD STORSKRALD JA TAK • S måt jern og metal: Fx gryder, pander og bestik •S måt elektronikaffald: Fx barbermaskiner, legetøj og computertilbehør • R adio og tv • S ko, tøj og tasker • P apir: Fx aviser, ugeblade og reklamer •F lasker og glasemballage (tømt og skyllet) •M etal- og plastemballager: Fx dåser og plastdunke (tømt og skyllet) •S måt brændbart: Fx flamingo, gavepapir og plastlegetøj • B lød pvc: Fx fx badebolde, regntøj og gummistøvler •M øbler •C ykler

JA TAK •G ræs, blade, hækafklip samt ukrudt og græskanter fri for jord • Mindre rødder – rystet for jord • Grene fra træer og buske skal bundtes med en maks. længde på 150 cm og 25 cm i diameter

REGLER FOR AFLEVERING •N ej tak til træ-/bygningsaffald og farligt affald. •N ej tak til affald i sorte sække, papkasser eller bæreposer. •S ækken skal være klar og må maks. veje 15 kg og skal være håndterbar for en person med sækkevogn.

Skive Kommune • Affaldsguide 2019 9


BATTERIER Læg dine brugte batterier i en klar plastpose på låget af din dagrenovationsbeholder, så tager skraldemanden dem med. Batterier kan indeholde tungmetaller, og det er derfor vigtigt, at de ikke havner i affaldsbeholderen, men afleveres, så de kan behandles korrekt. Vi har gjort det nemt for dig at komme af med dine brugte batterier – du skal blot aflevere dem i en klar plastpose på låget af din dagrenovationsbeholder eller på genbrugspladsen. Nogle forhandlere af batterier tager også imod dine brugte batterier.

KNYT EN KNUDE, OG BRUG LÅGET TIL BATTERIERNE

! 10 Affaldsguide 2019 • Skive Kommune

BEMÆRK Store batterier og bilbatterier (blyakkumulatorer) skal du altid aflevere på genbrugspladsen.


BATTERIER

JA TAK Aflever alle såkaldte små­ batterier, som fx bruges i: • Ure, lommeregnere, lommelygter • Kameraer, høreapparater og småelektronik • Fødselsdagskort, legetøj og blinkende børnesko Genopladelige batterier fra mobiltelefoner, video­ kameraer og elværktøj.

ELEKTRONIK Aflever elektronik på genbrugspladsen, eller få det afhentet via storskraldsindsamling. Det kan fx være gamle: • Opladere • Mobiltelefoner • Kameraer • Cykellygter • Legetøj • Elektriske tandbørster Der gemmer sig elektronik i mange ting fx legetøg, så husk at tjekke, inden du afleverer det.

Skive Kommune • Affaldsguide 2019 11


PAP OG GLAS Meget emballage i husholdningen er fremstillet af pap eller glas, og hvis du sorterer og afleverer det, kan det genbruges eller genanvendes. Karton og pap er fremstillet af træfibre, som kan genanvendes mange gange. Og hver gang vi genanvender 1 ton pap, sparer vi 2 ton CO2. Derfor giver det rigtig god mening at sortere og aflevere pap fra husholdningen. Det gælder alt lige fra papkasser,

12 Affaldsguide 2019 • Skive Kommune

morgen­madspakker og ægge­ bakker til pap­omslag på strøm­ per, tandpasta­æsker og toiletrul­ lerør. Husk, at pappet skal være rent og tørt, når du afleverer det. Tomme glas og flasker kan også genbruges eller smeltes om og genanvendes.

Du kan aflevere glas og pap på genbrugspladsen. Herudover kan glas også afleveres i de blå indsamlingsigloer. Vi tager også gerne pap og glas med, når du bestiller afhentning af storskrald. På side 8 kan du se, hvordan du bestiller afhentning.


PIZZABAKKER OG ANDET PAP MED MADRESTER KAN IKKE GENANVENDES OG SKAL AFLEVERES SOM DAG­RENOVATION

Du kan aflevere glas i de indsamlings­ igloer, der er opstillet i dit nærområde.

Skive Kommune • Affaldsguide 2019 13


DAGRENOVATION Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har sorteret det genanvendelige og farlige affald fra. Dagrenovation afhentes hver 14. dag. Dagrenovation er fx: •B eskidt emballage (plast, flamingo, stanniol) •A lt pap og papir, der har været i berøring med madvarer • K ødplastbakker, som ikke er vasket rene • M adrester •P izzabakker •H ygiejnebind •B leer •K attegrus •J uice- og mælkekartoner •S od og aske (skal være kold og pakket i lukket pose) •S tøvsugerposer (skal være pakket i lukket pose)

14 Affaldsguide 2019 • Skive Kommune


DAGRENOVATION

FÅ BESKED OM NÆSTE TØMNING På www.nomi4s.dk kan du under “Min side” tilmelde dig en service, så du får en sms og/eller e-mail, dagen før vi kommer forbi.

Få gode fif til, hvordan du undgår at smide mad ud, på madspild.dk

Skive Kommune • Affaldsguide 2019 15


PRISER, BEHOLDERE & TØMNING

TØMNINGSORDNINGER Sommerhusejere kan vælge mellem 3 forskellige tømnings­ ordninger i 2019. 14 DAGES TØMNING 140, 190, 240, 400, 600 og 800 liter beholder UGETØMNING 400, 600 og 800 liter beholder 26 TØMNINGER I SOMMERHALVÅRET 140, 190, 240, 400, 600 og 800 liter beholder

Gebyr for tømning af dagrenovation i sommerhusområde i hele 2019

140

liter beholder Højde: 106 cm Bredde: 48 cm Dybde: 56 cm 800 kr.

920 kr.

190

liter beholder Højde: 107 cm Bredde: 47 cm Dybde: 73 cm 975 kr.

1.120 kr.

SKAL DIN BEHOLDER SKIFTES? Er din beholder defekt, eller har du brug for at skifte til en anden størrelse, kan den bestilles på www.nomi4s.dk under ”Min side” eller på tlf.: 96 10 62 40. 16 Affaldsguide 2019 • Skive Kommune

240

liter beholder Højde: 107 cm Bredde: 58 cm Dybde: 74 cm 1.125 kr.

1.295 kr.


ANDRE PRISER

Du betaler desuden et fast årligt gebyr på 752,50 kr. for: • Adgang til genbrugsplads • Tømning af papir- og emballagebeholder hver 6. uge • Mulighed for afhentning af storskrald/haveaffald 6 gange pr. år • Adgang til at aflevere olie- og kemikalieaffald • Benyttelse af opstillede miljøstationer • Administration af affaldsordninger

400

liter beholder Højde: 108 cm Bredde: 98 cm Dybde: 74 cm 1.945 kr.

3.890 kr. 2.235 kr.

• Ændring af beholderstørrelse: 300 kr. • Sækkemærker til ekstra dagrenovation pr. stk. (inkl. afhentning): 30 kr. • Affaldssæk med dagrenovation afleveret til personale på genbrugsplads: 30 kr. • Klare plastsække i rulle med 10 stk.: 20 kr. • Haveaffaldsbeholder 360 l afhentet på genbrugspladsen: Få pris oplyst på genbrugspladsen. • Ekstratømning af dagrenovation eller papir- og emballagebeholder: 250 kr.

600

liter beholder Højde: 115 cm Bredde: 121 cm Dybde: 77 cm 2.685 kr.

5.370 kr. 3.085 kr.

800

liter beholder Højde: 118 cm Bredde: 121 cm Dybde: 77 cm 3.455 kr.

6.910 kr. 3.975 kr.

SÆKKEMÆRKER Du kan købe sækkemærker, hvis du i en kort periode har brug for at komme af med ekstra dagrenovation. Skive Kommune • Affaldsguide 2019 17

PRIS & BEHOLDERE

FAST MILJØGEBYR


TAK

FORDI DU GØ D E T N E MT R AT KOMME TI L

HJÆLP DIN SKRALDEMAND

Ved at skabe gode adgangsforhold hjælper du til, at skraldemanden kan fjerne dit affald hurtigt og sikkert.

Det er vigtigt, at skraldemanden altid har adgang til beholderne, der skal fjernes. Sørg derfor for at overholde adgangskravene, og stil biler, cykler og barnevogne til side, så der er fri adgang til dine beholdere.

ADGANGSKRAV • Stil altid beholderne på et fast underlag. • Vend håndtaget udad, så beholderen er let at hente. • Låget skal kunne lukkes. • Ryd vejen for sne og is, når det er vinter. • Tænd lys i den mørke tid.

18 Affaldsguide 2019 • Skive Kommune


Affaldsbehol­ derne skal stå på et fast underlag af fliser, asfalt eller lignende.

MIN. 2 METER

ADGANGSFORHOLD

Håndtagene skal vende ud mod skraldemanden.

MIN. 1 METER

Adgangsvejen skal være plan og jævn med kørefast underlag som fliser eller asfalt. Skive Kommune • Affaldsguide 2019 19


VELKOMMEN

PÅ GENBRUGSPLADSEN Du er altid velkommen til at aflevere dit affald på en af de 12 genbrugspladser i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner.

På genbrugspladserne kan du aflevere stort set alt affald. Det er en god idé at sortere det hjemmefra, så du kan smide det direkte i de forskellige containere. Der er aldrig lang vej til en genbrugsplads – se adresserne på bagsiden. De ansatte på pladserne hjælper dig gerne, så hvis du er i tvivl om noget, må du endelig spørge.

FIND SORTERINGS­ VEJLEDNINGEN PÅ WWW.NOMI4S.DK/ GENBRUGSPLADSER

20 Affaldsguide 2019 • Skive Kommune

BESØG PÅ PLADSEN •S kilte og anvisninger følges. • I ngen adgang for køretøjer over 3.500 kg. •B enyt kun klare sække, så affaldet er synligt. •S luk motoren, når du læsser affald af. •K lunsning ikke tilladt.


HUSK AT SORTERE Vi kan se, at meget af det, der havner i småt og stort brændbart, ville kunne genanvendes, hvis det blev afleveret i de rigtige containere. Det koster penge, når affald skal brændes, hvorimod vi får penge for det, der bliver genanvendt – til glæde for miljøet og os alle sammen. Vær derfor omhyggelig med sorteringen.

ton affald Så meget­ afleveres hvert år på de 12 genbrugspladser.

80 % FØLG SKILTENE For at gøre det nemt at sortere dit affald er der skilte på pladserne. Der er også underskilte, som for­ tæller, hvad der må og ikke må være i containerne. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte personalet på genbrugs­ pladsen.

af det affald, der afleveres på genbrugsplad­ serne i Holstebro, ­Lemvig, Skive og Struer Kommuner, ­genanvendes.

Skive Kommune • Affaldsguide 2019 21

GENBRUGSPLADSEN

68.100


VI TAGER HELT S ­ IKKERT IMOD

­FARLIGT AFFALD Spraydåser, elpærer og mange andre hverdagsting indeholder farlige stoffer og skal derfor altid afleveres på genbrugspladsen.

Mange af de produkter, vi bruger i hverdagen, indeholder stof­ fer, som er farlige for mennesker og miljø, hvis de ikke hånd­ teres rigtigt. Andre indeholder værdifulde ressourcer, der kan genanvendes. Derfor er det vigtigt, at du afleverer det farlige affald på genbrugspladsen, så det bliver behandlet korrekt. Spot det farlige affald Mange produkter er mærket med faresymboler, som fortæller, at du skal behandle dem som farligt affald, når du er færdig med at bruge dem. Det kan fx være rengøringsmidler og kemi­ kalier. Er du i tvivl, bør du altid spørge på genbrugspladsen.

22 Affaldsguide 2019 • Skive Kommune

JA TAK • Malingsrester • Opløsningsmidler • Olierester • Benzin • Medicinrester • Batterier • Lysstofrør • Lavenergipærer • Og meget andet – husk at spørge, hvis du er i tvivl ...


FARLIGT AFFALD

LTID OPBEVIGATRAFAFALD FAR L BØ R N S UDEN FOR IDDE R Æ K KE V

Sikker opbevaring På genbrugspladserne i Holstebro, Lemvig og Struer kan du hente en gratis 10-liters spand med låg til at opbevare husstandens farlige affald i. Tag spanden med til genbrugsplad­ sen, når den skal tømmes. Rigtig håndtering På genbrugspladsen sorteres affaldet i forskellige kategorier og opbevares i særlige tønder, som også benyttes, når det køres videre til miljøgodkendte behandlingsanlæg. Noget farligt affald kan genanvendes – fx motorolie, lys­ stofrør og batterier. Resten deponeres eller brændes forsvarligt.

Skive Kommune • Affaldsguide 2019 23


Har du spørgsmål eller behov for hjælp, så kontakt: Nomi4s borgerservice / tlf. 96 10 62 40 / borgerservice@nomi4s.dk

Holstebro

Hjermvej 19 7500 Holstebro Tlf. 96 10 62 57 Åbningstider: Alle ugens dage kl. 9-18

Vinderup

Tværmosevej 1 7830 Vinderup Tlf. 97 44 64 44 Åbningstider: Tirsdag til fredag kl. 13-18 Lørdag kl. 10-16 Fra 1. april – 30. september: Søndag kl. 10-14

Ulfborg

Fur

Torstedvej 8 B 6990 Ulfborg Tlf. 97 49 23 60

Sdr. Nissum

Nørhedevej 26 D 6990 Ulfborg Tlf. 97 49 61 80

• Kåstrup

Thyholm

Harboøre

Lemvig

Struer

Bækmarksbro

Skive

Vinderup

Holstebro

Sdr. Nissum

Åbningstider: Onsdag og fredag kl. 13-18 Lørdag kl. 10-16 Fra 1. marts – 30. september: Søndag kl. 10-14

Struer

Gørtlervej 7 7600 Struer Tlf. 97 84 10 87 Åbningstider: Mandag til fredag kl. 11-17 (18 ved sommertid) Lørdag kl. 9-16 Søndag og helligdage kl. 10-16

Thyholm

Kalkværksvej 20 7790 Thyholm Tlf. 97 87 51 96 Åbningstider: Tirsdag og fredag kl. 13-17 (18 ved sommertid) Lørdag kl. 10-15

Ulfborg

Se genbrugspladsernes åbningstider på

www.nomi4s.dk

Skive

Oddervej 9 7800 Skive Tlf. 61 63 95 40

Kåstrup

Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Tlf. 61 63 95 39 Åbningstider: Mandag til fredag kl. 10-18 Lørdag, søndag og helligdage kl. 10-17

Fur

Vilietoften 9 7884 Fur Tlf. 21 84 96 30 Åbningstider: Onsdag kl. 13-18 Lørdag kl. 10-16

Lemvig

Merkurvej 17 7620 Lemvig Tlf. 97 81 13 83 Åbningstider: Mandag til fredag kl. 10-18 Lørdag, søndag og helligdage kl. 10-16

Harboøre

Thyborønvej 62 A 7673 Harboøre Tlf. 97 83 50 75

Bækmarksbro

Søhusvænget 5 7660 Bækmarksbro Tlf. 97 88 11 00 Åbningstider: Tirsdag til fredag kl. 13-18 Lørdag kl. 10-16

Tekst, design og produktion: OTW A/S. Fotos: Panthermedia, RenoDjurs, Horsens Kommune, Mariagerfjord Kommune, Nomi4s.

GENBRUGSPLADSER