__MAIN_TEXT__

Page 1

Biogas

Driftssikre pumpe- og omrøringssystemer

ENGINEERED TO LAST


Landia - alfa og omega i biogasanlæg Landias kraftige omrørere og chopperpumper, pumper udstyret med et snittesystem, sikrer optimal neddeling og omrøring i modtagetanke. Der skabes en homogen, flydende masse, som er altafgørende for at opnå en hurtig og effektiv biogasproduktion. For omrøring af reaktortanke, primære såvel som sekundære, tilbyder Landia forskellige omrøringsløsninger. Vi har specielt fokus på omrørere, der kan vedligeholdes udefra, så det ikke er nødvendigt at åbne eller tømme reaktortanken. Landias omrørere til lagertanke er kraftige omrørere, som sikrer pålidelig og effektiv omrøring med lavt energiforbrug og minimale driftsomkostninger. Det gælder både for den ubehandlede og for den afgassede gylle. Til hygiejnisering anbefaler Landia et patenteret fuldautomatisk hygiejniseringsanlæg, udviklet specielt til varmebehandling af biprodukter fra fødevareproduktionen. Efter hygiejnisering kan biprodukterne anvendes i biogasanlæg. Landias store udvalg af chopperpumper kan løse mange pumpebehov på biogasanlæg. Ofte er pumpen en del af forbehandlingen, da pumpens knivsystem neddeler partikler med forøget biogasproduktion til følge. Højtrykspumper gør det muligt at pumpe til og fra biogasanlægget, at pumpe gennem varmevekslere og at pumpe over lang afstand – nogle gange op til flere kilometer. Landias pumper kan leveres i forskellige materialer – også et hærdet materiale, som er specielt velegnet, når den flydende biomasse indeholder slidende partikler.

 Lagertank

 Pumpestationer

 Modtage- og

blandetanke

2

 Reaktortank

 Sekundær

reaktortank


 Modtagetank/blandetank Her blandes forskellige biomasser såsom gylle, majs, dybstrøelse, græsensilage, slagteriaffald osv., inden den pumpes til reaktortanken. Af hensyn til den efterfølgende proces er det vigtigt med en kraftig omrøring og med en neddeling af større partikler. Landia tilbyder både højeffektive propelomrørere og chopperpumper, som kan løse denne opgave.

 Reaktortanke Omrøringen i en reaktortank skal være pålidelig, energieffektiv og ikke mindst fleksibel i forhold til biomassen. Disse tre krav opfylder Landias patentanmeldte omrørersystem Landia GasMix. Landia GasMix er, i modsætning til næsten alle andre typer omrørere, monteret uden for reaktortanken. Der er ingen roterende dele inde i reaktoren, hvilket sikrer minimale vedligeholdsomkostninger og intet tab af biogasproduktion i forbindelse med service. Landia GasMix kan håndtere alle gængse typer råvarer, der i dag bruges på biogasanlæg. Systemets helt specielle virkemåde har en positiv virkning på biogasproduktionen. Landia GasMix kan monteres i de fleste former for reaktortanke.

 Lagertanke Landias neddykkede og tørtopstillede omrørere yder optimal omrøring i enhver form for gylle, slam og afgasset biomasse med højt tørstofindhold. En Landia omrører vælges altid for så kortvarige driftsperioder som muligt, da der herved opnås meget lange serviceintervaller og så lave driftsomkostninger som muligt.

Fordele i biogasanlæg Landias chopperpumper har vist sig at være særdeles velegnede til mange af de pumpebehov, et biogasanlæg kan byde på. Pumpen med sit åbne pumpehjul er konstrueret til pumpning af væsker med højt tørstofindhold og høj viskositet, og pumpens knivsystem eller snittesystem gør forskellen, dér hvor fremmedlegemer ofte skaber problemer ved andre pumpetyper. Det giver en række fordele:  Mindre fremmedlegemer, såsom grus, sand, små glasskår mv. kan passere gennem pumpen uden at forårsage skade og med minimalt slid.  Pumpen både pumper og neddeler i én funktion, hvilket ikke blot modvirker tilstopning eller blokering men er også en fordel for hele biogasprocessen som følge af reduceret partikelstørrelse.  En Landia-pumpe har en enkel og robust konstruktion og er let at servicere og landsdækkende service er blot et telefonopkald væk.  En Landia-pumpe er en centrifugalpumpe, som ikke skaber tryksvingninger i rørsystemet.

3


Landia GasMix - omrøring af reaktortanke Landia GasMix har alle mekaniske komponenter placeret uden for tanken. Det er ikke nødvendigt at åbne ind til tanken for service eller ved reparation af Landia GasMix-systemet. Udover de rent sikkerhedsmæssige fordele, der er ved aldrig at skulle åbne til en tank med gas, så er der naturligvis også økonomiske fordele: biogasproduktionen kører uhindret videre under servicearbejde på GasMixsystemet!

Systemet har nogle betydelige fordele sammenlignet med almindelige omrørere til reaktortanke:  Mere biogas En universitetsrapport* har påvist op til 11% højere biogasproduktion sammenlignet med traditionel omrøringsteknologi. Dette kan tilskrives det patenterede design på Landia GasMix. *Rapporten kan fås ved henvendelse til Landia

 Økonomi Omkostningen til etablering af reaktortanken reduceres, da der ikke er brug for forstærkninger af hensyn til vægt og påvirkninger fra omrørere samt intet behov for diverse stiger og platforme. Nok så vigtigt er det, at reaktortanken aldrig skal tømmes eller åbnes for service eller reparation. Biogasproduktionen påvirkes altså ikke grundet servicearbejde eller eventuelle reparationer af omrøringssystemet.

 Sikkerhed Da al service kan foretages uden for tanken samt ved jordniveau, øges arbejdssikkerheden betydeligt. Der skal ikke arbejdes i højden eller i nærheden af udstrømmende biogas.

 4

Video Demo: www.landia.dk/GasMix


Landia Chopperpumpe – det unikke koncept

En chopperpumpe er en pumpe udstyret med et knivsystem ved indløbet til pumpen. Et knivsystem som skal sikre, at pumpen ikke stopper til på grund af urenheder i den pumpede væske. Landias chopperpumpe blev udviklet til at snitte den halm, som altid fandtes i flydende husdyrgødning og som gav anledning til driftsstop og problemer.

Bagplade og forplade med medieledende spor

Landias chopperpumper anvendes stadig i stort omfang til pumpning af flydende husdyrgødning. Den har igennem årene også vundet anerkendelse for sine fortræffeligheder i andre brancher, hvor der er behov for problemfri pumpning af f.eks. flydende biomasser i biogasanlæg.

Åbent pumpehjul

Roterende og faste knive.

Som følge af pumpens design med et åbent pumpehjul kan en Landia chopperpumpe pumpe væsker med høj viskositet. For væsker indeholdende slidende partikler, såsom sand, har Landia udviklet specielle materialer, så pumpens levetid forlænges væsentligt i sammenligning med en standardpumpe. En stor del af pumpeprogrammet kan leveres i syrefast stål for aggressive væsker med lav eller høj pH.

Dykpumpe Model: DG-I

Motorstørrelser: 0,55-30,0 kW. Lodret eller vandret montering på støttefod eller fundament.

Langakslet chopperpumpe til neddykket installation

Model: MPG-I

Motorstørrelser: 5,5-30,0 kW.

Tørtopstillet chopperpumpe Model: MPTK-I

Motorstørrelser: 0,55-30,0 kW. Lodret eller vandret montering direkte i rørsystemet.

5


Propelomrørere Landia har det største udvalg af dykkede og tørtopstillede omrørere med et utal af variationer og med motorstørrelser fra 1,1 til 30,0 kW. En Landia omrører er altid tilpasset den aktuelle opgave og leveret i de materialer, som giver den længste levetid – det være sig støbejern eller syrefast stål. Omrørerne fra Landia er beregnet til at håndtere tyktflydende og stærkt korroderende væsker og er særdeles velegnede til biogasanlæg. Neddykket omrører POP-I En neddykket omrører er sænket helt ned i den væske, der skal opblandes. Dette giver ikke bare en effektiv omrøring men også en enkel installation. Det er sågar muligt at montere en Landia-omrører uden at tømme tanken. Tørtopstillet omrører POPTR-I En POPTR-I omrører monteres gennem siden på tankvæggen hvilket betyder, at al service og vedligehold kan foretages udefra. Tanken skal ikke tømmes, eller omrøreren løftes ud af tanken. Endvidere kan POPTR-I omrøre meget varme væsker, da motoren har optimale betingelser for køling. Landia POPTR-I kan monteres i de fleste former for tanke – i beton såvel som i ståltanke. Generelt Monteringsudstyr fås i rustfrit stål eller i galvaniseret stål. Motorer fås i forskellige eksplosionssikrede udgaver.

Neddykket omrører Model: POP-I

Motorstørrelser: 1,1-30,0 kW. Omrører med neddykket motor og gearkasse, 300 rpm.

6

Sidemonteret omrører PowerMix™ Model: POPTR-I

Motorstørrelser: 5,5-18,5 kW. Omrører med tørtopstillet motor, propel og flange i rustfrit stål, 300 rpm.


BioChop

®

– hygiejniseringsanlæg til kategori 3 biprodukter fra fødevareproduktion EU-regler tillader brugen af biprodukter fra fødevareindustrien i biogasanlæg. Det er et krav, at biprodukterne skal varmebehandles eller hygiejniseres ved 70° C i en time. Med Landia Bio® Chop Hygiejnisering sikres det, at kravene fra EU overholdes, så biprodukter kan anvendes til fremstilling af biogas. Landia Bio® Chop Hygiejnisering har en enkel opbygning med driftssikre komponenter i en høj kvalitet. Det unikke ved anlægget er, at neddeling af partikler, omrøring og tømning af anlægget sker ved hjælp af én og samme pumpe - en Landia chopperpumpe. Landia Bio® Chop Hygiejnisering leveres komplet med styring for regulering, overvågning og registrering af hygiejniseringsprocessen.

 Isoleret rustfri ståltank med varmekappe  Landia chopperpumpe til neddeling, omrøring og tømning  Ventiler i rustfrit stål  Niveaumåling  Fuld kontrol via datalogger Enheden kan fås i en række standardstørrelser med volumen 2,5 m3, 5 m3, 8 m3 og 25 m3.

7


Landia blev grundlagt i 1933 og er i dag en af verdens førende producenter af chopperpumper, propelomrørere, beluftningssystemer og avancerede procesanlæg samt kundetilpassede løsninger og systemer til behandling af væsker med højt tørstofindhold, flydende biomasse og andre organiske biprodukter. Vores kunder beskæftiger sig med udvikling og konstruktion af biogasanlæg, kommunale og industrielle renseanlæg, behandling af biprodukter og affald fra fødevareindustrien, gyllehåndtering i landbruget og meget andet. Vi understøtter vores kunder via vores datterselskaber og kontorer i Tyskland, Norge, Storbritannien, USA og Kina – plus et globalt netværk af professionelle forhandlere.

Landia a/s DENMARK

ISO9001

ENGINEERED TO LAST

Landia A/S . Industrivej 2 . DK-6940 Lem St. . tel +45 97 34 12 44 . www.landia.dk

CERTIFIED

AK10A.A15-161017

Forhandler:

Profile for Landia

Landia Biogas  

Driftssikre pumpe- og omrøringssystemer

Landia Biogas  

Driftssikre pumpe- og omrøringssystemer