__MAIN_TEXT__

Page 1

Gylleløsninger til svin

Effektive løsninger til moderne svineproduktion

ENGINEERED TO LAST


Effektive gylleløsninger til moderne svineproduktion

Opblanding og pumpning af foder

 Vakuumanlæg med pumpe i tørbrønd

 Traditionel løsning med fortank

I stalde med vakuumanlæg suges gyllen ud ved hjælp af en pumpe, der er monteret i bunden af en nedgravet tørbrønd.

Gyllen flyder selv ud i fortanken eller til en tværkanal, som er forbundet med en fortank uden for stalden. Tværkanalen tømmes nemt og effektivt med bagskylning, ved at pumpe tynd gylle fra fortanken til den fjerneste ende af tværkanalen, som derved skylles ren.

Hvis gyllen skal pumpes langt eller gennem stigende terræn, vælges en højtrykspumpe i tørbrønden.

I fortanken tilbyder vi tre forskellige løsninger for opblanding og viderepumpning til lagertank: • Omrører og dykpumpe • Omrører og langakslet pumpe • Langakslet pumpe med manuel bundblander Opblanding og tømning af fortanken startes manuelt eller automatisk. Ved automatisk løsning undgås unødigt slid, og der spares tid. Hvis gyllen skal pumpes langt eller gennem stigende terræn, vælges en højtrykspumpe.

Bokse

Tømmehane Til lagertank

2

Bagskyl

Skraber

800

Pumpen i brønden startes efter behov. Når pumpen kører, dannes der et undertryk i hovedrøret under kummerne i stalden. Den gylle, der befinder sig i røret og kummerne, bliver dermed suget ud og pumpet videre ud i lagertanken. Ved at vælge en løsning med automatisk stop, undgås unødigt slid samtidigt med at der spares tid.


Opblanding af gylle i lagertank

Vakuumanlæg med pumpe i tørbrønd

Traditionel løsning med fortank

 Opblanding af gylle i lagertank

 Opblanding og pumpning af foder

For at muliggøre fuldstændig tømning af en lagertank, er det nødvendigt først at omrøre indholdet, således at bundfald og flydelag opblandes grundigt med den tyndtflydende del af gyllen.

Ved fodring med biprodukter fra fødevareindustrien (eksempelvis brød/kage/mask), skal foderet opblandes til en homogen masse, inden det kan pumpes ind i stalden.

Omrøringen kan foretages med en flytbar omrører, men det er meget nemmere og mere effektivt med en stationær omrører, især hvis tanken er overdækket. Landia tilbyder et bredt sortiment af omrørere, fastgørelsesbeslag og hejseværker, der passer til alle tanktyper og størrelser, både med og uden overdækning.

Opblandingen kan nemt og effektivt foregå i en nedgravet tank med indbygget omrører og dykpumpe. Vi anbefaler, at alle maskindele til foderblanding udføres i rustfrit, syrefast stål eller med 2-komponent epoxylakering, da nogle af de alternative fodermidler er ret korrosive.

Neddykket omrører i overdækket tank

3


Gyllepumpe - tørtopstillet Landias pumper - med den unikke kombination af faste og roterende knive - er den optimale løsning til findeling og viderepumpning af gylle med højt indhold af tørstof.  Knivsystem og udformning af pumpehus sikrer tilstopningsfri indsugning på pumpe.  Sliddele som pumpehjul og pumpehus, kan leveres i hærdet materiale, så sliddet halveres ved pumpning af f.eks sandholdig gylle.  Kapacitet op til 475 m³/t. Kort fortalt Motorstørrelser fra 0,75 – 30,0 kW Løftehøjde op til 50 meter Kompakt design

Gyllepumpe - neddykket Landia dykpumpe type DG nedsænkes i gyllen, hvor den anvendes til opblanding, findeling, bagskylning og overpumpning i fortanke, brønde og lagertanke. Der er flere muligheder for størrelser, fastgørelser, hejsesystemer, rørføringer og koblinger.  Knivsystem og udformning af pumpehus sikrer tilstopningsfri indsugning på pumpe. S  liddele, som pumpehjul og pumpehus, kan leveres i hærdet materiale, så sliddet halveres ved pumpning af f.eks sandholdig gylle. K  apacitet op til 475 m³/t. Kort fortalt Motorstørrelser fra 0,75 – 30,0 kW Løftehøjde op til 50 meter Frostfri installation

4


Nedgravet brønd med tørtopstillet pumpe MPTK Den færdigstøbte pumpebrønd i PE (polyethylen) anvendes til vakuumanlæg. Den kan også anvendes til trykforøgning ved pumpning af gylle over lange afstande og/eller gennem stigende terræn. Brønden leveres i flere størrelser - klar til brug med den ønskede pumpe og passende spjæld, rørstudse og låg. Den færdigstøbte PE-brønd er helt tæt og forsynet med stor bundplade, så den bliver i jorden i tilfælde af grundvandsstigning.  Fortanken spares - der pumpes direkte til lagertank.  Velegnet som trykforøger til pumpning af gylle over længere afstande.  Pumpen øger vakuumvirkningen ved tømning af gyllekanal.  Kapacitet op til 475 m³/t. Kort fortalt Motorstørrelser fra 7,5 – 30 kW Løftehøjde op til 50 meter Vandtæt pumpeinstallation

Langakslet gyllepumpe Landias langakslede pumpe type MPG (motorpumpe) og TPG (traktorpumpe) monteres på kanten af en brønd eller en tank, således at den nederste del med pumpehuset er nedsænket i gyllen, og den øverste med motoren er oppe i det fri. Den langakslede pumpe kan leveres med bevægelig bundblander for omrøring. Mange størrelser, fastgørelser og rørføringer.  Knivsystem i hærdet stål til findeling af tørstof og snegl for ensartet tilløb til pumpe hvilket sikrer tilstopningsfri pumpning.  Støbt pumpehus - langt bedre kvalitet end opsvejst pumpehus.  Lang holdbarhed, ofte 10-15 års drift uden store omkostninger.  Kapacitet op til 450 m³/t. Kort fortalt Motorstørrelser fra 5,5 – 30,0 kW, eller som traktorpumpe Løftehøjde op til 25 meter 4", 5" eller 6" pumperør

5


Gylleomrører POP Landia gylleomrører type POP 300 er en alsidig, effektiv og robust omrører. Propellen er special designet med tre blade og den lave propelhastighed gør den meget velegnet til opblanding af selv meget tyk gylle.  Propellens udformning giver optimal omrøringseffekt. Op til 4000 m3.  Mange størrelser, fastgørelser og hejsesystemer.  Enkel at montere - også i en tank med gylle i.  Kan flyttes til brug i flere tanke. Kort fortalt Motorstørrelser fra 3 – 30,0 kW Tredobbelt tætningssystem Omrøringskapacitet op til 4000 m3

Gylleomrører POD Landia gylleomrører type POD er en kompakt og fleksibel neddykket omrører til anvendelse i mindre tanke og i kanaler hvor der er lav væskehøjde.  Propellen er konstrueret så den egner sig til f.eks en kanal med lav væskedybde.  Den lave vægt gør det nemmere at flytte og bruge omrøreren flere steder.  Omrører kan monteres på flytbar vogn. Kort fortalt Motorstørrelser fra 1,1 – 11 kW Dobbelte mekaniske tætninger Kompakt med lav vægt

6


Tilbehør Landia tilbyder en lang rÌkke originalt tilbehør til vores pumper og omrørere, som gør det daglige arbejde hurtigere, nemmere og mere sikkert. Se hele sortimentet pü www.landia.dk/tilbehør

400L Løftekrog

400G40 400HR40

400R40

Faldlem med skydepl Rustfri Udv. mĂĽl (bxl) Indv 60 x 49 cm 40 x

Faldlem med hÌngsler Rustfri – Galv. Udv. mül Indv. mül 48 x 47 cm 40 x 40 cm

Langakslet gyllepumpe Landia gyllepumpe type TPG for traktor og type MPG for eldrift.

402L Løftekrog

En driftssikker, robust pumpe med høj kapacitet til pumpning af gylle og andre vanskeligt pumpbare medier.

Landia tilbyder individuelle pumpeløsninger.

Date:

1 : 10 HL

Dwg.no.:

14-03-2013

elgear. ed vink rdrift m Trakto ydelse: al umper Optim 4�/5� p umper. m. ved p 540 rp rpm. ved 6� 0 og 100

t hÌrde stem i Knivsy ling af e d n fi stül til erbar egl for ed just n og sn halme fødning af veres m 40080 079/93 Kan le t e r. r rt e 8/9340 pfo d sa s n n la re e r tilsto934007 re k bundb styr kan leve si d . pumpe umpning. Ekstrau g i lagertank ri p 173C./. rin ningsf monte

. 93400.

on ksimal strukti ed ma lig kon hjul m iceven pumpe et serv g g e o s M u • eh t pump • Støb gsgrad ar. nkelge virknin med vi ft ri tord k ra T /C • 164A/B

173B./.

Skydeventil for PVC-rør til faststøbning Rustfri Mül for 110 mm PVC for 160 mm PVC for 200 mm PVC

toollaasstt eeeerreedd t n i n i g g n n EE

Stophane for PVC-bagskyllerør til püboltning i kanalenderne Rustfri Mül for 110 mm PVC for 160 mm PVC

Traktordrift med vinkelgear. Optimal ydelse

www.

Date:

1 : 20 HL HEA 28-02-2017

Dwg.no.:

DK78AA01-brochure

Overpumpningsrør til overdÌkket lagertank Scale: Sign.:

1 : 5 HL

Dwg.no.:

Date:

14-03-2013

7614001-brochure

:regnirdnÆ :.inI :otaD

Varenr.: 7502061

Styret dokument (intern)

Overpumpningsrør, 6" m/justerbar beslag Monteret gennem dug

A/N :tgĂŚV :.ngiS :elacS :.on.gwD

:otaD

eruhcorb-5980473

"6 rørsgninpmuprevO gnirelosi go lebakemrav/m

:regnirdnÆ :.inI

ecnarelot nedu lĂĽm ellA 1 ameksdradnats retfe :etaD

7102-20-82 KSK LH 03 : 1

Scale: Sign.:

Tovejsh

Landia -BOEJB" Indust *OEVTUSJW %, DK-69 5FM  Tel.: 9 Fax: +45 Fax: 97 FNBJMJ e-mail www.lan

Engineered to last Scale: Sign.:

76031 76031 76031

201073D

Landia

. 76031.

174A./.

Knivsystem i hĂŚrdet stĂĽl til findeling af

174C./.

Kontakt Kontakt venligst: venligst:

174B./.

173A./.

416-./.

Ret til Ìndringer af tekniske specifikationer forbeholdes. Den anførte tekst og tekniske data mü ikke helt eller delvist gengives uden tílladelse fra Landia A/S.

.. 77120

idu r indiv tilbyde

Kan leveres med justerbar bundblander.

Stophane for PVC-bagskyllerør til faststøbning i kanalenderne Rustfri Mül for 110 mm PVC for 160 mm PVC

Rustfri skydeventil

Specia

Niveauføler

7614000 7614001 7614004

406FR110 406FR160

167-./.

/C

406R110 406R160

163A/B

res:

• Meget servicevenlig konstruktion • Støbt pumpehus og pumpehjul med maksimal virkningsgrad • Traktordrift med vinkelgear.

Overpumpningsrør til üben lagertank

.S/A aidnaL morf noissimrep tuohtiw yaw rehto yna ni desu ro ytrap driht a ot nevig ,deipoc ,nwohs eb tonnac dna S/A aidnaL fo ytreporp eht si gniward sihT - THGIRYPOC

Isoleret og opvarmet 7212036-brochure overpumpningsrør

Nedkastningslem me til grebning eller ren Galv. Udv. mĂĽl Indv 65 x 65 cm 58 x

4�, 5� eller 6� pumperør Leveres til for- og lagertanke indtil 6 m tankdybde Varmforzinkede rør og beslag Kapacitet op til ca. 450 m3/t

Special features:

Montagevejledning for beslag til tryktransmitter Scale: Sign.:

402CG

Slange og stophane

Faldlem for püboltning Rustfri Udv. mül cmkW Motorstørrelser41,5 5,5 x–41,5 30,0

l featu

kW – 30,0 dybde lser 5,5 rør m tank rstørre pe indtil 6 • Moto eller 6� pum rtanke e � g 5 la , � g r- o • 4 3/ slag 750205 isoleret res til fo de rør og be3 2 e • Leve /t 750206 ekabel forzink rm 450 m med va • Varm tet op til ca. ci a p 2 a • K 721201

• • • • •

elle

. eldrift ligt PG for vanske type M g andre ktor og gylle o a f a tr r g fo pnin pe TPG til pum mpe ty acitet gyllepu øj kap med h Landia e p m pu robust ssikker, r. ie En drift er. re med a løsning b p m pu pumpe

Kran

400PR40

2-vejs hane, studs og kobling

emer t s y s e e mpp ilppuum ltle y e g l t e e d srls l�gea�k� L�ain

Grenrør

Date:

1 : 10 HL KSK 28-02-2017

Dwg.no.:

3740809-brochure

7


Landia gylleløsninger - anbefalet af tilfredse kunder

”Det er bare ren økonomi. Det er både billigere og nemmere at pumpe gyllen i jorden i stedet for at køre med den.” Ole Broholm

 Flyt gyllen fra vejen og ned i jorden

Der transporteres hvert år 35 millioner m³ gylle på Danmarks veje. Dette er en reel udgift for de enkelte landmænd og er desuden utrolig tidskrævende. Der er ofte debat omkring gylletransporter i trafikken, som udover at skabe kø på landevejen, også skaber utilfredshed med hensyn til lugtgener. Disse problematikker kunne mindskes, ved at fjerne nogle af disse køretøjer fra vejene. Det kan praktiseres ved at pumpe gyllen i nedgravede rør i stedet. Dette er muligt - også over større afstande på flere kilometer! Umiddelbart kan det lyde som en dyr løsning, hvilket dog ikke er tilfældet. Derimod er det en god forretning for landmænd og investeringen kan tjenes hjem i løbet af ganske få år, hvorefter det er ren fortjeneste. At pumpe gennem et nedgravet rørsystem er ikke nogen nyhed. Gårdejer Ole Broholm Andersen har siden 2002 pumpet sin gylle fra hans gård og til biogasanlægget, der ligger 1,3 km væk. Fra Ole Broholm Andersens svinebedrift pumpes ca. 80 m³ svinegylle med 4 % tørstof ned til modtagetan-

8

ken på biogasanlægget. Her bliver gyllen blandet med forskellige energiafgrøder og pumpet ind på biogasanlægget. Efter udrådning i biogasanlægget, bliver gyllen separeret og pumpet til lagertanken, hvorfra der så pumpes retur til gården. Strækningen fra biogasanlægget tilbage til gården er 1,5 km med en højdestigning på ca. 22 m. Gyllen har på nuværende tidspunkt et tørstofindhold på 2,5 %. Omkostningerne til gylletransport er beregnet ud fra en pris på 6 kr/m³. Ole pumper 7.000 m³ frem og tilbage igennem et år, hvilket ved traditionel gylletransport ville koste 84.000 kr. om året. Tager man udgangspunkt i Oles investering i 2002 og de løbende omkostninger, så var hans investering tjent hjem i 2006. Det svarer til en tilbagebetalingstid på 3,5 år. De sidste 10 år har Ole haft en årlig besparelse på 67.000 kr. Ole Broholm udtaler, at det bare er ren økonomi. Det er både billigere og nemmere at pumpe gyllen i jorden i stedet for at køre med den.


 Mindre tid på gyllepumpning giver mere tid til driften

På den nyerhvervede gård ved Christiansfeld opdagede Jan Rodenberg hurtigt at der var store problemer med pumpning af gyllen fra staldene til lagertank. Der blev brugt mange – alt for mange timer om ugen på at pumpe gyllen. Problemet med den eksisterende løsning var, at pumperne ofte stoppede til og samtidigt havde vanskeligheder med at få gyllen ud af stalden. For at løse problemet, har Landia A/S leveret og monteret en langakslet pumpe til den ene fortank, som pumper til en anden fortank. Løsningen er lavet således, at det ikke er muligt at pumpe, hvis fortanken, som der skal pumpes til, er fyldt. Dette sker med en tryktransmitter som melder tilbage. I den anden fortank som pumper til lagertank, er der ligeledes monteret en langakslet pumpe samt en omrører, så gyllen altid er homogen og nem at pumpe. Her er der også monteret en tryktransmitter som styrer omrører og pumpe. Tryktransmitteren giver besked når fortanken er fyldt og starter dermed omrøreren og herefter pumpen. Når tanken er pumpet ned, stopper omrøreren og pumpen, og det hele starter igen når tanken er fyldt. En løsning som er driftsikker og kræver minimal vedligehold.

”Når jeg tænker på den tid der blev brugt på den gamle gyllehåndtering og den besparelse i tid vi har opnået der, så har denne løsning fra dag 1 givet os mere tid til det vigtige - driften af svineproduktionen.” fortæller en tilfreds Jan Rodenberg.

9


Landia er meget mere Landia producerer pumper og omrørere og tilbyder en bred vifte af løsninger af pumper og omrørere, der er velegnet til et væld af forskellige anvendelser inden for landbruget. Her er et par eksempler.

 Landia BioBuster Landia BioBuster sikrer effektiv omrøring af gylle. Landia BioBuster kan med stor fordel anvendes til at effektivisere pumpningen af gylle med højt tørstofindhold. Unikke fordele: - Gyllen blandes bedre og bliver mere homogen. - Nemmere håndtering af tyk og besværlig gylle. - Pumpeflowet øges med op til 20%. - Risikoen for tilstopning minimeres. - Viskositeten falder på gyllen der omrøres med Landia BioBuster, hvilket sikrer et mindre tryktab ved pumpning. - Energiudgifterne til pumpning reduceres med op til 15% i forhold til traditionel propelomrøring.

TTE PLE M O PÅ ET K SE D OGRAM PR

K

A.D I D N

LA

 Landia GasMix - til biogasanlæg Landia GasMix er et specielt eksternt omrøringssystem for reatktortanke på biogasanlæg. Systemet er let at servicere og vedligeholde, og har en væsentlig positiv indvirkning på biogasproduktionen.

10


Service og vedligehold Landia produkter anvendes ofte i aggressive miljøer under meget krævende driftsforhold og med lange driftstider. Derfor er alle Landia-produkter konstrueret ud fra følgende principper: • Alle komponenter er dimensioneret således, at de ikke kan blive overbelastet. • Sliddele (knive, lejer og tætningssystemer) er nemme at udskifte. Behovet for service og vedligeholdelse er minimalt. Når enheden skal serviceres, kan arbejdet som regel udføres direkte på driftsstedet uden transport til og fra et serviceværksted, hvorved driftsstoppet bliver ganske kort. Vi tilbyder også en serviceaftale, som sikrer en lang levetid med optimal ydelse. Med en serviceaftale bliver dit Landia-produkt vedligeholdt med korrekte tidsintervaller og med originale reservedele, således at det vedbliver at være et originalt, velfungerende Landia-produkt. Kontakt os for at høre mere om Landias serviceaftaler.

Automatisk styring af gylleløsningen Vi kan levere flere forskellige styringer - fra de helt simple, manuelle start-/stopkontakter til de mere avancerede, programmérbare PLC-styringer med temperaturføler, trykføler, frekvensomformer, logbog og fjernovervågning. Valget af et styresystem baseres på en grundig afklaring af kundens aktuelle behov og langsigtede ambitionsniveau.

11


Landia blev grundlagt i 1933 og er i dag en af verdens førende producenter af pumper, propelomrørere, beluftningssystemer og avancerede procesanlæg, samt kundetilpassede løsninger og systemer til behandling af væsker med højt tørstofindhold, flydende biomasse og andre organiske biprodukter. Vores kunder beskæftiger sig med udvikling og konstruktion af biogasanlæg, kommunale og industrielle renseanlæg, behandling af biprodukter og affald fra fødevareindustrien, gyllehåndtering i landbruget og meget andet. Vi understøtter vores kunder via vores datterselskaber og kontorer i Storbritannien, USA, Tyskland og Kina – plus et globalt netværk af professionelle forhandlere.

Landia a/s DENMARK

ISO9001

ENGINEERED TO LAST

Landia A/S . Industrivej 2 . DK-6940 Lem St. . tlf. +45 97 34 12 44 . www.landia.dk

CERTIFIED

BK04A.A15-240317

Forhandler:

Profile for Landia

Gylleløsninger til svin  

Gylleløsninger til svin