__MAIN_TEXT__

Page 1

Gylleløsninger til mink

Effektive løsninger til moderne minkfarme

ENGINEERED TO LAST


Effektive gylleløsninger til moderne minkfarme

Effektiv løsning med vakuumanlæg

 Effektiv løsning med vakuumanlæg

 Standard løsning med fortank

I denne løsning med vakuumanlæg suges gyllen ud af stalden ved hjælp af en pumpe, der er monteret i bunden af en nedgravet tørbrønd. Pumpen i brønden startes manuelt, når der er behov for det. Når pumpen kører, dannes der et undertryk i det bagvedliggende rørsystem under minkhallen. Den gylle, der befinder sig i rørene bliver dermed suget ud, passeret gennem pumpen og flyttet videre ud i fortanken eller lagertanken.

Med denne løsning flyder gyllen selv gennem en kanal eller et nedgravet rør ud i fortanken. Der er monteret en omrører i fortanken, som sikrer homogen opblanding af gyllen.

Pumpen stoppes automatisk, når den forudindstillede tid er gået - eller den kan slukkes manuelt.

Fra fortanken pumpes gyllen videre til lagertanken. Tømning af fortanken startes manuelt eller automatisk. Denne løsning kan udvides med bagskylning (se side 3).

Denne løsning kan udvides med bagskylning (se side 3). Omrører og dykpumpe

Fra minkbure

Nedgravet brønd med tørtopstillet pumpe


Opblanding af gylle i lagertank

Standard løsning med fortank Bagskylning fra fortank eller lagertank

 Bagskylning fra fortank eller lagertank

 Opblanding af gylle i lagertank

Begge de løsninger, der er beskrevet på side 2 kan udvides med bagskylning.

For at muliggøre fuldstændig tømning af en lagertank, er det nødvendigt først at omrøre indholdet, således at bundfald og flydelag op­blandes grundigt med den tyndtflydende del af gyllen.

Bagskylningen udføres med den tynde gylle fra fortank eller lagertank, som i et separat rør pumpes til begyndelsen af det eksisterende rørsystem. Den tynde gylle skyller røret rent for tørstofdele. Dykpumpen til bagskylningen er ophængt i et hejseværk, så den nemt kan justeres op og ned og dermed kun suger den tynde gylle fra tankens mellemste lag, men hverken flydelaget med halm eller bundfaldet med fiskeben og andre tørstoffer. Bagskyl

Skraberende

Minkhaller Ø250 eller 315

Omrøringen kan foretages med en flytbar omrører, men det er meget nemmere og mere effektivt med en stationær omrører, især hvis tanken er overdækket. Landia tilbyder et bredt sortiment af omrørere, fastgørelsesbeslag og hejseværker, der passer til alle tanktyper og størrelser, både med og uden overdækning.

Neddykket omrører i overdækket tank

Udluftning Spjæld Tørtopstillet pumpe

Lagertank Spjæld Overpumpningsrør

Dykpumpe med hejseværk, flexslange og overpumpningsrør

DG pumpe til bagskyl

3


Gyllepumpe - tørtopstillet Landias pumper - med den unikke kombination af faste og roterende knive - er den optimale løsning til findeling og viderepumpning af gylle med højt indhold af tørstof.  Knivsystem og udformning af pumpehus sikrer tilstopningsfri indsugning på pumpe.  Sliddele som pumpehjul og pumpehus, kan leveres i hærdet materiale, så sliddet halveres ved pumpning af f.eks sandholdig gylle.  Kapacitet op til 475 m³/t. Kort fortalt Motorstørrelser fra 0,75 – 30,0 kW Løftehøjde op til 50 meter Kompakt design

Gyllepumpe - neddykket Landia dykpumpe type DG nedsænkes i gyllen, hvor den anvendes til opblanding, findeling, bagskylning og overpumpning i fortanke, brønde og lagertanke. Der er flere muligheder for størrelser, fastgørelser, hejsesystemer, rørføringer og koblinger.  Knivsystem og udformning af pumpehus, sikrer tilstopningsfri indsugning på pumpe.  Sliddele som pumpehjul og pumpehus kan leveres i hærdet materiale, så sliddet halveres ved pumpning af f.eks sandholdig gylle.  Kapacitet op til 475 m³/t. Kort fortalt Motorstørrelser fra 0,75 – 30,0 kW Løftehøjde op til 50 meter Frostfri installation

4


Nedgravet brønd med tørtopstillet pumpe MPTK Den færdigstøbte pumpebrønd i PE (polyethylen) anvendes til vakuumanlæg. Den kan også anvendes til trykforøgning ved pumpning af gylle over lange afstande og/eller gennem stigende terræn. Brønden leveres i flere størrelser - klar til brug med den ønskede pumpe og passende spjæld, rørstudse og låg. Den færdigstøbte PE-brønd er helt tæt og forsynet med stor bundplade, så den bliver i jorden i tilfælde af grundvandsstigning.  Fortanken spares - der pumpes direkte til lagertank.  Velegnet som trykforøger til pumpning af gylle over længere afstande.  Pumpen øger vakuumvirkningen ved tømning af gyllekanal.  Kapacitet op til 475 m³/t. Kort fortalt Motorstørrelser fra 7,5 – 30 kW Løftehøjde op til 50 meter Vandtæt pumpeinstallation

Langakslet gyllepumpe Landias langakslede pumpe type MPG (motorpumpe) og TPG (traktorpumpe) monteres på kanten af en brønd eller en tank, således at den nederste del med pumpehuset er nedsænket i gyllen, og den øverste med motoren er oppe i det fri. Den langakslede pumpe kan leveres med bevægelig bundblander for omrøring. Mange størrelser, fastgørelser og rørføringer.  Knivsystem i hærdet stål til findeling af tørstof og snegl for ensartet tilløb til pumpe hvilket sikrer tilstopningsfri pumpning.  Støbt pumpehus - langt bedre kvalitet end opsvejst pumpehus.  Lang holdbarhed, ofte 10-15 års drift uden store omkostninger.  Kapacitet op til 450 m³/t. Kort fortalt Motorstørrelser fra 5,5 – 30,0 kW, eller som traktorpumpe Løftehøjde op til 25 meter 4", 5" eller 6" pumperør

5


Gylleomrører POP Landia gylleomrører type POP 300 er en alsidig, effektiv og robust omrører. Propellen er special designet med tre blade og den lave propelhastighed gør den meget velegnet til opblanding af selv meget tyk gylle.  Propellens udformning giver optimal omrøringseffekt. Op til 4000 m3.  Mange størrelser, fastgørelser og hejsesystemer.  Enkel at montere - også i en tank med gylle i.  Kan flyttes til brug i flere tanke. Kort fortalt Motorstørrelser fra 3 – 30,0 kW Tredobbelt tætningssystem Omrøringskapacitet op til 4000 m3

Gylleomrører POD Landia gylleomrører type POD er en kompakt og fleksibel neddykket omrører til anvendelse i mindre tanke og i kanaler hvor der er lav væskehøjde.  Propellen er konstrueret så den egner sig til f.eks en kanal med lav væskedybde.  Den lave vægt gør det nemmere at flytte og bruge omrøreren flere steder.  Omrører kan monteres på flytbar vogn. Kort fortalt Motorstørrelser fra 1,1 – 11 kW Dobbelte mekaniske tætninger Kompakt med lav vægt

6


Tilbehør Landia tilbyder en lang rÌkke originalt tilbehør til vores pumper og omrørere, som gør det daglige arbejde hurtigere, nemmere og mere sikkert. Se hele sortimentet pü www.landia.dk/tilbehør

400L Løftekrog

400G40 400HR40

400R40

Faldlem med skydepl Rustfri Udv. mĂĽl (bxl) Indv 60 x 49 cm 40 x

Faldlem med hÌngsler Rustfri – Galv. Udv. mül Indv. mül 48 x 47 cm 40 x 40 cm

Langakslet gyllepumpe Landia gyllepumpe type TPG for traktor og type MPG for eldrift.

402L Løftekrog

En driftssikker, robust pumpe med høj kapacitet til pumpning af gylle og andre vanskeligt pumpbare medier.

Landia tilbyder individuelle pumpeløsninger.

Date:

1 : 10 HL

Dwg.no.:

14-03-2013

elgear. ed vink rdrift m Trakto ydelse: al umper Optim 4�/5� p umper. m. ved p 540 rp rpm. ved 6� 0 og 100

t hÌrde stem i Knivsy ling af e d n fi stül til erbar egl for ed just n og sn halme fødning af veres m 40080 079/93 Kan le t e r. r rt e 8/9340 pfo d sa s n n la re e r tilsto934007 re k bundb styr kan leve si d . pumpe umpning. Ekstrau g i lagertank ri p 173C./. rin ningsf monte

. 93400.

on ksimal strukti ed ma lig kon hjul m iceven pumpe et serv g g e o s M u • eh t pump • Støb gsgrad ar. nkelge virknin med vi ft ri tord k ra T /C • 164A/B

173B./.

Skydeventil for PVC-rør til faststøbning Rustfri Mül for 110 mm PVC for 160 mm PVC for 200 mm PVC

toollaasstt eeeerreedd t n i n i g g n n EE

Stophane for PVC-bagskyllerør til püboltning i kanalenderne Rustfri Mül for 110 mm PVC for 160 mm PVC

Traktordrift med vinkelgear. Optimal ydelse

www.

Date:

1 : 20 HL HEA 28-02-2017

Dwg.no.:

DK78AA01-brochure

Overpumpningsrør til overdÌkket lagertank Scale: Sign.:

1 : 5 HL

Dwg.no.:

Date:

14-03-2013

7614001-brochure

:regnirdnÆ :.inI :otaD

Varenr.: 7502061

Styret dokument (intern)

Overpumpningsrør, 6" m/justerbar beslag Monteret gennem dug

A/N :tgĂŚV :.ngiS :elacS :.on.gwD

:otaD

eruhcorb-5980473

"6 rørsgninpmuprevO gnirelosi go lebakemrav/m

:regnirdnÆ :.inI

ecnarelot nedu lĂĽm ellA 1 ameksdradnats retfe :etaD

7102-20-82 KSK LH 03 : 1

Scale: Sign.:

Tovejsh

Landia -BOEJB" Indust *OEVTUSJW %, DK-69 5FM  Tel.: 9 Fax: +45 Fax: 97 FNBJMJ e-mail www.lan

Engineered to last Scale: Sign.:

76031 76031 76031

201073D

Landia

. 76031.

174A./.

Knivsystem i hĂŚrdet stĂĽl til findeling af

174C./.

Kontakt Kontakt venligst: venligst:

174B./.

173A./.

416-./.

Ret til Ìndringer af tekniske specifikationer forbeholdes. Den anførte tekst og tekniske data mü ikke helt eller delvist gengives uden tílladelse fra Landia A/S.

.. 77120

idu r indiv tilbyde

Kan leveres med justerbar bundblander.

Stophane for PVC-bagskyllerør til faststøbning i kanalenderne Rustfri Mül for 110 mm PVC for 160 mm PVC

Rustfri skydeventil

Specia

Niveauføler

7614000 7614001 7614004

406FR110 406FR160

167-./.

/C

406R110 406R160

163A/B

res:

• Meget servicevenlig konstruktion • Støbt pumpehus og pumpehjul med maksimal virkningsgrad • Traktordrift med vinkelgear.

Overpumpningsrør til üben lagertank

.S/A aidnaL morf noissimrep tuohtiw yaw rehto yna ni desu ro ytrap driht a ot nevig ,deipoc ,nwohs eb tonnac dna S/A aidnaL fo ytreporp eht si gniward sihT - THGIRYPOC

Isoleret og opvarmet 7212036-brochure overpumpningsrør

Nedkastningslem me til grebning eller ren Galv. Udv. mĂĽl Indv 65 x 65 cm 58 x

4�, 5� eller 6� pumperør Leveres til for- og lagertanke indtil 6 m tankdybde Varmforzinkede rør og beslag Kapacitet op til ca. 450 m3/t

Special features:

Montagevejledning for beslag til tryktransmitter Scale: Sign.:

402CG

Slange og stophane

Faldlem for püboltning Rustfri Udv. mül cmkW Motorstørrelser41,5 5,5 x–41,5 30,0

l featu

kW – 30,0 dybde lser 5,5 rør m tank rstørre pe indtil 6 • Moto eller 6� pum rtanke e � g 5 la , � g r- o • 4 3/ slag 750205 isoleret res til fo de rør og be3 2 e • Leve /t 750206 ekabel forzink rm 450 m med va • Varm tet op til ca. ci a p 2 a • K 721201

• • • • •

elle

. eldrift ligt PG for vanske type M g andre ktor og gylle o a f a tr r g fo pnin pe TPG til pum mpe ty acitet gyllepu øj kap med h Landia e p m pu robust ssikker, r. ie En drift er. re med a løsning b p m pu pumpe

Kran

400PR40

2-vejs hane, studs og kobling

emer t s y s e e mpp ilppuum ltle y e g l t e e d srls l�gea�k� L�ain

Grenrør

Date:

1 : 10 HL KSK 28-02-2017

Dwg.no.:

3740809-brochure

7


Landia gylleløsninger - anbefalet af tilfredse kunder

 Udskiftning af gyllepumper gav større driftsikkerhed

Bo Larsen, som er indehaver af minkfarmen Gindeskovgård Mink, rettede henvendelse til Landia, da farmen skulle udvides. I forbindelse med udvidelsen fik Landia til opgave at levere 2 stk. tørtopstillede pumper i færdig plastbrønd.   Der skulle ligeledes etableres et separationsanlæg og her leverede Landia 1 stk. omrører af typen POP samt 1 stk. dykpumpe. Omrøreren sørger for at gyllen er homogen inden den pumpes til separator. Samtidig skulle der leveres 2 stk. dykpumper til bagskyl samt 2 stk. el skydeventiler til fordeling af bagskyl i de forskellige haller. Endelig blev der monteret en pumpe, som pumper den separerede gylle ca. 300 m. til lagertank, hvorfra gyllen køres på marken.   Det viste sig at der var en del problemer med de gamle pumper, som skulle pumpe gyllen fra hallerne til separator. Disse pumper var monteret i plastbrønde som var forbundet med trykrør.  

8

Hvis disse skulle opgraves, ville det blive en omfattende og meget dyr løsning. Landia løste opgaven ved at montere nye tørtopstillede pumper i de gamle brønde. Da det var en del billigere og samtidig en god og effektiv løsning, fik Landia til opgave at lave det samme i de tre andre brønde.   Bo Larsen og hans ansatte kan nu bruge tiden på at lave fine minkskind, og ikke bruge en masse tid på gylleanlægget, da de nu er sikret en optimal driftsikkerhed.


”Vi kan nu koncentrere os om at lave minkskind i høj kvalitet, da vi har fået stor driftssikkerhed ” Bo larsen

 Den gamle pumpe er udskiftet med en mere effektiv pumpe fra Landia... - det løste problemet med at flytte gyllen.

 9


Landia er meget mere Landia producerer pumper og omrørere og tilbyder en bred vifte af løsninger af pumper og omrørere, der er velegnet til et væld af forskellige anvendelser inden for landbruget. Her er et par eksempler.

 Landia BioBuster Landia BioBuster sikrer effektiv omrøring af gylle. Landia BioBuster kan med stor fordel anvendes til at effektivisere pumpningen af gylle med højt tørstofindhold. Unikke fordele: - Gyllen blandes bedre og bliver mere homogen. - Nemmere håndtering af tyk og besværlig gylle. - Pumpeflowet øges med op til 20%. - Risikoen for tilstopning minimeres. - Viskositeten falder på gyllen der omrøres med Landia BioBuster, hvilket sikrer et mindre tryktab ved pumpning. - Energiudgifterne til pumpning reduceres med op til 15% i forhold til traditionel propelomrøring.

TTE PLE M O PÅ ET K SE D OGRAM PR

K

A.D I D N

LA

 Landia GasMix - til biogasanlæg Landia GasMix er et specielt eksternt omrøringssystem for reatktortanke på biogasanlæg. Systemet er let at servicere og vedligeholde, og har en væsentlig positiv indvirkning på biogasproduktionen.

10


Service og vedligehold Landia produkter anvendes ofte i aggressive miljøer under meget krævende driftsforhold og med lange driftstider. Derfor er alle Landia-produkter konstrueret ud fra følgende principper: • Alle komponenter er dimensioneret således, at de ikke kan blive overbelastet. • Sliddele (knive, lejer og tætningssystemer) er nemme at udskifte. Behovet for service og vedligeholdelse er minimalt. Når enheden skal serviceres, kan arbejdet som regel udføres direkte på driftsstedet uden transport til og fra et serviceværksted, hvorved driftsstoppet bliver ganske kort. Vi tilbyder også en serviceaftale, som sikrer en lang levetid med optimal ydelse. Med en serviceaftale bliver dit Landia-produkt vedligeholdt med korrekte tidsintervaller og med originale reservedele, således at det vedbliver at være et originalt, velfungerende Landia-produkt. Kontakt os for at høre mere om Landias serviceaftaler.

Automatisk styring af gylleløsningen Vi kan levere flere forskellige styringer - fra de helt simple, manuelle start-/stopkontakter til de mere avancerede, programmérbare PLC-styringer med temperaturføler, trykføler, frekvensomformer, logbog og fjernovervågning. Valget af et styresystem baseres på en grundig afklaring af kundens aktuelle behov og langsigtede ambitionsniveau.

11


Landia blev grundlagt i 1933 og er i dag en af verdens førende producenter af chopperpumper, propelomrørere, beluftningssystemer og avancerede procesanlæg, samt kundetilpassede løsninger og systemer til behandling af væsker med højt tørstofindhold, flydende biomasse og andre organiske biprodukter. Vores kunder beskæftiger sig med udvikling og konstruktion af biogasanlæg, kommunale og industrielle renseanlæg, behandling af biprodukter og affald fra fødevareindustrien, gyllehåndtering i landbruget og meget andet. Vi understøtter vores kunder via vores datterselskaber og kontorer i Storbritannien, USA, Tyskland og Kina – plus et globalt netværk af professionelle forhandlere.

Landia a/s DENMARK

ISO9001

ENGINEERED TO LAST

Landia A/S . Industrivej 2 . DK-6940 Lem St. . tlf. +45 97 34 12 44 . www.landia.dk

CERTIFIED

BK03A.A15-240317

Forhandler:

Profile for Landia

Gylleløsninger til mink  

Gylleløsninger til mink